Спутник технологический. Серия STARE. [Редактировать]

Серия космических аппаратов STARE (Space-Based Telescopes for Actionable Refinement of Ephemeris) - это группа трехюнитовых кубсатов которые оснащены оптической полезной нагрзкой. Целью пуска данных КА является отработка новых концепций по отслеживанию мусора на орбите. Разработчиком КА серии STARE выступают Lawrence Livermore National Laboratories и Боинг. Работы финансируются National Reconnaissance Office (NRO). Всего в рамках проектазапланировано создание трех КА:

  • STARE-A или Re
  • STARE-B или Horus
  • STARE-C.

Каталог

#Наименование Масса, кг ×Дата пуска ×Ракета-носитель ×Космодром ×Страна операторСтрана производительТип
1Horus2013-11-20Минотавр 1УоллопсСШАСШАТехнологический КА
2Re42012-09-13Атлас 5 401База ВанденбергСШАСШАТехнологический КА

Найдено 173 документов по запросу «Серия STARE». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
...,15]. Datele obţinute demonstrează o stare chimico-ecologică agravată în ce prive... [6], are loc la animalele aflate în stare de stres, astfel determinând... антропогена Молдавии // Известия АН МССР. Серия биологических и химических наук. -1969. - №2. - С.18... террасы у с.Салчия // Известия АН МССР. Серия биологических и химических наук. Кишинев, 1988... у с.Хаджимус (МССР) // Известия АН МССР. Серия биологических и химических наук. (Кишинев). - 1988.... În sânge se întâlneşte în stare solubilă, dar în rezultatul procesului fermentativ... листьев пшеницы // Известия АН ССР. Серия «Биология» - 1985. - №3. - C.415-461. 20... О.В., Кислов В.В. Волны и клетки. – Москва: Знание. Серия. “Физика”. -1990. - №2. - С.63. 4. Реброва Т.Б. Влияние... genelor mutante rin, nor şi alc, în stare homo- şi heterozigotă, asupra variabilităţii..., înălţimii şi diametrului mediu, coeficientului de stare a arboretului, precum şi a altor indicatori dendrometrici... privind particularităţile coeficientului de stare, ale creşterii curente şi ale... coletului. În urma analizei coeficientului de stare a arboreturilor de gorun supuse cercet... confirmă o descreştere a coeficientului de stare de la 2,80 (cel mai mare coeficient mediu de stare înregistrat la gorunetele de genera... mai mic coeficient mediu de stare înregistrat la gorunetele de genera... constată un coeficient mediu de stare mai bun al gorunetelor de... FD1 au o medie a coeficientului de stare pentru clasele de producţie... esenţială a coeficientului mediu de stare dintre arboreturile de gorun situate...ţe neevidente între coeficientul mediu de stare la nivelul generaţiei IV... dintre indicele coeficientului mediu de stare a arboretului, clasa de producţie... nivel de coeficient mediu de stare şi clasa de producţie în cadrul... rând cu studiul coeficientului de stare a arboretului, care reprezintă vădit un... cercetărilor privind coeficientul de stare a arboreturilor supuse cercetărilor dup... producţie; CST – coeficient de stare. În comparaţie cu arboreturile de...ători. 3. La nivelul coeficientului de stare a arboreturilor se confirmă aceeaşi tendin... nivel de coeficient mediu de stare şi clasa de producţie, în cadrul... prezent atât sub forme suspendate, cât şi în stare solvită, în concentraţii de 0,001... водах // Известия АН ССР Молдова. Серия «Биологические и химические науки. - 1990. - № 6. - С.53...ât pe peliculă (care se află în stare statică) să se depună un strat... Н.Л., Маревцев В.С., Черкашин М.И. // Изв. АН СССР. Серия Химия. - 1982. - №3. С.658-660. 2. Durr...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.19/5
... de la o stare la alta, inițierii în altă stare: motivele călcării... изображения // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология» 2008, № 8. Гомин Л. Голгофа...ţia tradiţională rurală suferă o stare patologică de nelinişte şi o fric... pe cea mai preţuită stare a femeii, iar copii ca pe... şi a întregii ei familii, care n-a fost în stare să o educe, să o îndrume, să o supravegheze satisfăcător... бунта 1842 г. // Известия АН МССР. Серия общественных наук. Кишинев, 1974, № 1. Грек... // Ученые записки Кишиневского государственного университета. Серия историческая. Том 117. Кишинев, 1971... o constituia populaţia alogenă. Această stare de lucruri era determinată de... către zei. În mentalitatea arhaică, această stare similară celei de magie euritmic...–XIX вв. // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2012. № 2. Алпатов С., Шамин С. Европейский... лингвокультуры // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2011. № 3. Лихачев Д., Панченко А., Понырко... Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. 2014...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
...Серия «Окно в Европу» Ю. А. ДОБРОВОЛЬСКАЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ...)? Здравствуйте! Добрый день! > bbКак поживаете? Stare (быть, находиться) sto stai sta... altre cose. 13. (Noi) non ... stare qui per molto tempo. 14... ложка il coltello del resto stare per (+ infinito) нож впрочем собираться..., используя словосочетание t u t t o ciò che...) Ricordate: stare per + infinito Sto per partire... frasi con stare per+ infinito. (Составьте три пред­ ложения co stare per.... Che bel giorno! Si può stare a letto anche fino alle nove... voci verbali: riunirsi (со­ бираться), stare per+ infinito (собираться сделать что...! 22. Traducete: Vocabolario il Letto stare a letto anche В восклицательных предложениях, начинающихся... terra (ему) ha raccomandato di stare tranquillo. 6. Egli (это) ha sentito... языке употребителен герундиальный оборот с глаголом stare, означающий непрерывное действие, происходящее в данный... buon vocabolario. 4 8 . Componete 5 frasi con stare + gerundio. Ugo Pirro* DIARIO DI... errori un sacco di soldi stare stretti: stiamo stretti per questo.... 14. Usate in frasi: vivere, stare: a Mosca, in Italia; andare, venire... (cantare) allegramente. A mio nonno (piacere) stare ore ed ore in riva... наклонение местоименных глаголов Dire Sapere Stare 1— 2 fa', fai 3 fàccia 1— 2 sappi 3 sappia... lasciar entrare lasciar uscire lasciar stare впускать выпускать оставить в покое lasciar...! farsi coraggio: fatevi coraggio! мужайтесь! stare in pensiero беспокоиться, тревожиться solo... некоторых неправильных глаголов andare fare stare potere vedere bere tradurre venire... rimanere rispondere sapere scendere scrivere stare tenere tradurre vedere venire vivere...), ma non (dire) nulla. «Come (stare) la sua fidanzata?» — gli (domandare... passato remoto i verbi: dire, dare, stare, nascere, venire, volere, vivere. 4. Dite... venuti qua per svagarsi, per stare un po' allegri, danzano, cantano...; con il calar della sera; stare un po'allegro. мебель, обстановка... образом: 1) стоять как антоним сидеть — stare in piedi: Perchè sta in... стоите? — Садитесь! 2) стоять (находиться в бездействии) — stare (= essere) fermo: I soldati son fermi.... Стой! (Не двигайся!) 3) стоять (находиться) — stare, essere, trovarsi: Il vaso sta... verbo riunirsi (= radunarsi) о il costrutto stare per + infinito: 1. I turisti ... nell'atrio... ha detto che noi (dovere) stare più attenti alle regole di... scritte in corsivo il costrutto stare* gerundio: Es.: Non entrare, mi... — mettere in carcere сидеть в тюрьме — stare in prigione 5. Per ciò che... avere più la febbre e di stare meglio.— Mi sembra che io... ha la candela accesa. — Lascialo stare, fece la donna paziente. Il... in punta di piedi lasciar stare guardarsi attorno Figurati! fare buon... padre di Beppino che lasciasse stare il ragazzo. 4. Credevo che tu... pregò il padre che (lasciar stare) Beppino. 5. Bisognava che Beppino (dormire... (guardarsi) intorno, non sapeva dove (stare), poi (vedere) un ragazzo, aspett... un soldo. 304 — E meglio che stare qui senza far niente, meglio... di peso5. — Cosa volete, lasciatemi stare! Non ho fatto nulla! Lasciatemi...» г 341 Espressioni da ricordare capitare (stare) tra i piedi alzarsi di scatto... soffoca! 6. Lasciami in pace! 7. Lasciate stare i vostri appunti, dite quello che... несколько минут, чтобы поговорить. Глагол stare переводится на русский язык по... casa собираться делать что-либо stare per fare qc. Я согласен (Идет... quanto segue usate il verbo stare: 1. Я плохо себя чувствую. 2. Тебе не... cui fa parte il verbo stare: 1. Srate di buon animo, io... partigiani. 4. Dissero alla mamma di stare zitta. 5. Lei fece intendere che... e l'insalata, e Romolo, forse vergognandosi di stare a contarmi i bocconi, tornò in cucina... pensarci su venire in mente stare (essere) sotto le armi (- fare.... 10. È un fannullone, gli piace stare con le mani in mano... на машинке! 5. Сей­ час печатается серия интересных материалов об итальянском Сопро... прощения chiedere scusa (a) находиться в оппозиции stare all'opposizione correre un rischio... e molto riposo. Vi consiglierei lasciar stare la carne: cibatevi prevalentemente di...­ ными местоимениями 136 stare в словосочетаниях 364 stare + gerundio 140 stare per + infinito 84...Дата загрузки: 2017-11-24
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
..., to glance, to look, to stare. До іменників ядерної зони належать... компонентів: gaze, glance, eye, look, stare. Номінативне поле зорової повед..., to stare upon – дивитися пильно, видивлятися, витріщати очі, to stare down..., страх: stare feverishly; 5) лють, злість: stare fiercely; 6) жадібність: stare greedily; 7) зацікавленість: look curiously; 8) серйозність: stare gravely... sideways;  інтенціональну спрямованість: stare searchingly; look directly, to glance..., а quizzical glance – лукавий погляд, а glassy stare – скляний погляд, а knowing glance – розуміючий погляд, а frozen / icy stare – крижаний погляд, а perplexed look – розгублений... eyes – томливий погляд, a baleful look / stare – злісний, похмурий погляд, a blank..., surprised eyes; 2) нерішучості: disconcerting stare; 3) заклопотаності, занепокоєння: a puzzled look... look; 5) злості, безжалісності, a ruthless stare, a cruel look, 6) страху, переляку: a scared... one’s gaze off smb., to stare with all eyes, etc.). Цікаво.... – М. : Изд-во АН ССС, 1983. – Серия : “Литература и языки”. – № 4. – 203 с. 3. Залевская А. А. Психолингвистические... по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман. – [(Серия “Мир искусств”) Сост. Р. Г. Григорьева, Пред..., А. Митрофанова]. – СПб. : «Александрия», 2007. – 332 с. – (Серия «Становление Европы»). 11. Новая философская...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.29/5
... апофатики // Вестник Моск. ун-та. Серия 7. Философия. – 1995. – № 4. – С. 63-76. 10...ące ideałom i normom, chore, stare, niepełnosprawne.” [12,19] Najbardziej.... Temat tabu stanowi ciało chore, stare, kalekie. (…) Chore ciała są właściwie skre...ą się dzieci. Ciasne, brudne pomieszczenia, stare, zniszczone meble i odrapane tapety sugeruj... читается в адаптированно детском варианте, просто серия занимательных и поучительных фантастических приключений. И только... и настоящее [Електронный ресурс] : Вестник Инжекона. Серия: гуманитарные науки. Выпуск 4 (39) / Е. А. Гусева... Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Серия: Филология. No3 (63) – 2010. – С. 53...ів. [10, c. 10] Konfitury przypominały ciotce stare dobre przedwojenne czasy kiedy karmi... pomniki architektury, katedrę ormiańską, stare kamieniczki Rynku, ze słynną Czarn...órej zmarła żydowska rodzina wspomina stare dzieje. Charakterystyczne jest również spotkanie...: Ученые записки Черновицкого государственного университета. Серия филологические науки. Выпуск 6. Т. ХХХ. – Черновцы... / В. П. Григорьев // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1966. – Т. XXV. – Вып...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... weise Meister (нем.) = Sju vise mästare (швед.) = De syv vise mestre... Meister (нем.) 277 = Sju vise mästare (швед.) = De syv vise mestre... weise Meister (нем.) = Sju vise mästare (швед.) = De syv vise mestre... weise Meister (нем.) = Sju vise mästare (швед.) = De syv vise mestre... Paris och Vienna Sju vise mästare 280 = Paris e Vienna (итал.) = Paris... Bevis of Hampton Sju vise mästare Sögubrot af fornkonungum Sörla th... применения, например: железная дорога — ж. д. новая серия — Н. С. 4. Применение сокращений слов и словосочетаний 4.1. В библиографической... немецкий нидерландский Нижний Новгород новая серия номер номограмма норвежский нотография ноябрь... является его первым словом 319 серия сессия симпозиум сер. сес. симп... 180 см. также Сериальный документ; Серия Серия 134—137, 160, 200 см...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... и Пожарский: Хроника Смутного времени. М., 1981. Серия ЖЗЛ; Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII... Мнишек. Серия ЖЗЛ. М., 2005; 2) Василий Шуйский. М., 2007. Серия ЖЗЛ; 3) Борис Годунов. Серия ЖЗЛ.... М., 2010. Вып. 23. С. 472. Щукина Е.С. Серия медалей Ф.Г. Мюллера на события Северной... Петра I. Полтава, 1905. 58. Щукина Е.С. Серия медалей Ф.Г. Мюллера на события Северной...ącej mierze mieści groby stare. Stopniowo staje się katolickim z uwagi... światy są zawsze podwójne: na stare struktury nakładają się nowe...ów, handlujących starzyzną, a także przedmioty — stare ubrania, buty, naczynia. Jej bohaterowie... oraz bezsens działań adaptujących stare do potrzeb współczesności... przemieszczenie w rosyjskiej rzeczywistości, jak stare, dobrze zakorzenione w rzeczywistości kraju...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... / гланс]; (пристальный) gaze [geKz / гэиз], stare [ste@ / стээ]; бросить ∼ на кого... / гэиз], peer [pK@ / пиэ]; (пристально) stare [ste@ / стээ]; Разрешите мне взглянуть... (Aн)]; ∼ся (смотреть пристально) stare [ste@ / стээ] (тж. stare at [5ste@r @t / ст6эр... [… 'temprKtS@ / … т1мпричэ]; ∼ взгляд fixed look / stare [… 'lUk / 'ste@ // … л4к / ст6э]; (о лице... игры) round [raUnd / раунд] 2. (этап, серия) round; ~ переговоров round of talks...@ / 'dZu:nj@ // сИнйэ / джУнйэ] sergeant серия series ['sK@ri:z / с2эриз] (pl... / … инт6нтли] (at), stare at ['ste@r ,{t / ст6эр эт] (тж. stare); ~ в окно (изнутри) look...@5dökS@n / прэд0кшэн] cycle 2. (ряд, серия) series [5sK@ri:z / с2эриз] (pl...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
... компонентов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: «Процессы и аппараты пищевых производств». – Санкт...–Уральского государственного университета. – № 12(67). – Серия «Экономика» Вып. 6. – Челябинск: Изд-во... практике современных государств может выступать серия миротворческих операций, осуществленных под эгидой... в дагестанских языках // Ученые записки. Т. ХII (серия филологическая). − Махачкала, 1964. – С. 3−16. 5. Мустафаева... характер взгляда. Так, глагол to stare сообщает о пристальном, напряженном взгляде, вызванном... приметностью объекта. ЛСВ глагола to stare имеет значение: “to look fixedly... look семантическая структура глагола to stare обладает информацией о том, что взгляд... в пространстве: She gave him a cold stare. I stared him straight in the..., М.В. Колопотина. – СПб.: Алетейя, 2000. – 352 с. Т. 2 (серия Метафизические исследования. Приложение к альманаху). 8. Степанов... Джулию, этот абзац построен как серия утверждений с употреблением параллельных синтаксических построений...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... права. Роль судебного прецедента. Концепция stare decisis. «Креативные» судебные прецеденты и прецеденты... факта. Доктрина, принципы права и "policy". Stare decisis и единообразие судебной практики в аргументации... органов государственной власти // Аналитический вестник. Серия: Государственное строительство и конституционные права граждан... обеспечения законодательного процесса // Аналитический вестник. Серия: Государственное 201 строительство и конституционные права... подход, законы развития, принятие решений. Серия «Информатизация России на пороге XXI....- метод. пособие. – М.: Либерея, 2004. – 424 с. – (серия «Библиотекарь и время». XXI век). 2. Бачило... вузов. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010/ Серия прикладная информатика/ Авраамов А.А., Марданова Г.А., ЯстребоваЕ....- метод. пособие. – М.: Либерея, 2004. – 424 с. – (серия «Библиотекарь и время». XXI век). 2. Бачило... римского права // Вестник московского университета. Серия 11 право. 1998. № 4. С. 3-17. Томсинов... ius commune // Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 2011. № 1. С. 87-98...–XVI вв.) // Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 2008. № 1. C. 38–61... и основные положения // Сборник научных трудов. Серия «Право», выпуск № 1 (5).–СевКавГТУ, Ставрополь, 2003... ius commune // Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 2011. . № 1. С. 87-98...–XVI вв.) // Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 2008. № 1. C. 38–61... и основные положения // Сборник научных трудов. Серия "Право", выпуск № 1 (5).–СевКавГТУ, Ставрополь, 2003...