Спутник технологический. Серия Servis. [Редактировать]

Основная задача проекта "SERVIS" - снижение стоимости космических аппаратов за счет оптимального применения коммерческих элементов и технологий, используемых в условиях неблагоприятного воздействия космической среды. Проект предусматривает запуск еще одного КА " SERVIS-2" в 2006г. Программу проводит и субсидирует негосударственная Организация по развитию новых энергоресурсов и промышленных технологий NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии METI (Ministry of Economy, Trade and Industry). Комплексную систему проверки надежности в условиях космической среды "SERVIS" разрабатывает Институт по изучению свободных полетов беспилотных КЛА USEF (Unmanned Space Experiment Free Flyer) в соответствие с контрактом, заключенным с NEDO.


Каталог

#Наименование Масса, кг ×Дата пуска ×Ракета-носитель ×Космодром ×Страна операторСтрана производительТип
1SERVIS 19002003-10-30РокотПлесецкЯпонияЯпонияТехнологический КА
2SERVIS 22010-06-02РокотПлесецкЯпонияЯпонияТехнологический КА

Найдено 86 документов по запросу «Серия Servis». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-01-16
Скачать документ
0.18/5
... бесплатного сервисного обслуживания Անվճար սպասրկման ժամկետ Ödənişsiz servis xidmətinin müddəti უფასო სერვის მომსახურების ვადა Год... Бүтээгдэхүүн 2 Модел Модель Model Загвар 3 Серия рақами Серійний номер...ü Samsung şirkətinin Səlahiyyətli Servis Mərkəzinə (SSM) müraciət em...ə edir. Siz Samsungun Səlahiyyətli Servis Mərkəzlərinin (SSM) ünvanlar...) zəmanət müddəti və ya pulsuz servis xidməti ərzində əvəz edilməsi...ş hissələr üçün yeni zəmanət və ya pulsuz servis xidməti müddətinin təyin...ın tələblərini ödəməkdən və məhsula pulsuz servis xidməti göstərilməsind...ır. Zəmanət öhdəliklərinin və pulsuz servis xidmətinin bütün şərtləri istehlak...ığı gündən başlayaraq ödənişsiz Servis xidməti müddətini təyin.... Bu zaman zəmanət və ödənişsiz Servis xidməti müddətləri...ına şamil olunur. 2.  Ödənişsiz servis xidməti dedikdə İstehsalçının təqsiri...əri başa düşülür. Kondisionerlərə ödənişsiz servis xidməti o halda göstərilir... haqqı ödənilməklə səlahiyyətli servis xidmətləri tərəfindən həyata...ərini öz üzərinə götürmür və ödənişsiz servis xidmətlərini göstərmir...ən bu məlumatları almaq olar: Kiber Servis mərkəzi, məlumat materialları, proqram... çalşyrgyçyny ygtyýarlandyrylan servis merkezi tölep yasaylar. 4.  Önümiň toplumyna...қаси, фақат буюм модели, серия рақами, сотилган сана, сотувчи... ҳақиқий ҳисобланади. Буюмнинг модели ва серия рақами кафолат варақасида... so`ng ishlab chiqaruvchi Vakolatli Servis Markaziga (VSM) muroajat qilishni maslahat.... Bunda, kafolat muddati va bepul servis xizmatini ko‘rsatish muddati mahsulotning... САНАНИ АНИҚЛАШ Сана буюмнинг серия рақамида кодланган, масалан: 1XW234567S... бешта рақам (34567) – бевосита серия рақамини ташкил этади; Охиридан...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
...ách ...................................................................................................................... 6 Záruka............................................................................................................................................................ 7 Objednání náhradních dílů............................................................................................................................. 8 Servis ............................................................................................................................................................. 8 Příloha: Obrázky Všeobecné bezpe...í musí čerpadlo prověřit odborný servis. Při prvním uvádění do provozu mus..., obraťte se, prosím, na servis, resp. na vaši prodejnu. Rozs... servis. 4. Zkontrolujte příčinu a uvolněte zablokování čerpadla. 5. Obraťte se na servis... vedení. 1. Obraťte se na servis. 6. Čerpadlo se nevypne. 1. Je nastaven... vedení. 1. Obraťte se na servis. 2. Viz bod 2.2. 2. Viz bod 2.2. 12...ích z oblasti technologie čerpadel. 14. Servis V případě uplatňování záručních... yardım ............................................................................................................. 6 Garanti ........................................................................................................................................................... 7 Yedek parça siparişi....................................................................................................................................... 8 Servis ............................................................................................................................................................. 8 Ek: Resimler Genel güvenlik uyar...ılmaz. Hasar durumunda pompa yetkili servis tarafından kontrol edilmesi gerekir... eğilimleri ve yenlikleri sunuyoruz. 14. Servis Garanti talebinizde veya arızalarda... битови водни инсталации на T.I.P. – продуктовата серия T.I.P. HWW TLS – имат вградена защита... извършва. Електрическите помпи от HWW серия тогава се включват, ако в системата... .................................................................................................................... 6 Jamstvo.......................................................................................................................................................... 7 Naručivanje rezevnih dijelova ........................................................................................................................ 7 Servis ............................................................................................................................................................. 7 Dodatak: Slike Opće sigurnosne mjere... na polju pumpne tehnike. 14. Servis U slučaju jamstvenih zahtjeva i smetnji... ...................................................................................................................... 6 Záruka............................................................................................................................................................ 7 Objednanie náhradných dielov....................................................................................................................... 8 Servis ............................................................................................................................................................. 8 Príloha: Obrázky Všeobecn...škodenia musí čerpadlo preveriť odborný servis. Pri prvom uvádzaní do..., obráťte sa, prosím, na servis, resp. na vašu predajňu. Rozsiahlej...íčinu. 3. Obráťte sa na servis. 4. Skontrolujte príčinu a uvoľnite... čerpadla. 5. Obráťte sa na servis. SK PORUCHA MOŽNÁ PRÍČINA... hodnota 1. Obráťte sa na servis. vypínacieho tlaku. 2. Prienik vzduchu... nevypne. 1. Obráťte sa na servis. 1. Je nastavená príliš nízka... v oblasti čerpadlovej technológie. 14. Servis V prípade uplatňovania záru... ............................................................................................................... 6 Garancija........................................................................................................................................................ 7 Naročanje rezervnih delov ............................................................................................................................. 7 Servis ............................................................................................................................................................. 7 Dodatek: Slike Splošni varnostni... na servis. 4. Ugotovite vzrok in ga odstranite. 5. Obrnite se na servis. 1. Ohi... nastavljen prenizko. 1. Obrnite se na servis 2. Prodor zraka v sesalni vod. 2. Poglejte... v sesalni vod. 1. Obrnite se na servis. 2. Poglejte točko 2.2. 12. Garancija... področju tehnologije črpalk. 14. Servis V primeru garancijskih zahtevkov in motenj... prodajno mesto ali pooblaščeni servis. Samo za države EU...Дата загрузки: 2017-01-16
Скачать документ
0.03/5
... RESPUBLIKANIN KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSĠSƏLƏRĠ ÜÇÜN SERVIS VƏ TƏMĠR XĠDMƏT BAZALARININ TƏġKĠLĠ. S.Y.Sadıxov N.M.Nuriyev...ı, iqtisadi -səmərəlilik, yüklənmə, firma, servis. Abstract. The soil and climatic... istehlakçı kimi bizim maşınların servis xidmətlərini öz öhdələrin... istifadəsini təmin etmək üçün firmaların servis xidmətlərinin yerlərd... RESPUBLIKANIN KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSĠSƏLƏRĠ ÜÇÜN SERVIS VƏ TƏMĠR XĠDMƏT BAZALARININ TƏġKĠLĠ t.f.d., dos. S.Y.Sadıxov...üfatı istehsalında təmir bazalarının və servis xidmətinin formalaşdırılmasında...ən Respublikanın iqtisadi rayonları üzrə texniki servis və təmir müəssisələrinin tipik layih...ızda fermer təsərrüfatları və texniki servis müəssisələrində geniş tətbiqi məsl...ərin 90%-i özləri texniki servis və təmirlə məşğul olmurlar, onların azad...ər. İstehsalçı şirkətlərin texniki servis sisteminə texniki sənədlərlə, ehtiyat... infrastrukturun formalaşdırılması, müxtəlif servis növlərinin inkişaf etdirilm...ərinə inteqrasiyasna nail olunması. Texniki servisə gəlincə qeyd etmək lazımd... biletlərin satılması kimi servis xidmətləri yüngüll...ətlərinin qurulması, məhsul satışı və servis xidmətlərinin təşkili yolu...-промышленная академия, 2011, - 784 с. (Университетская серия). Центральный банк Азербайджанской Республики, Годовые... государственный технический университет. Вестник СевКавГТУ. Серия «Экономика». №1 (9), 2003. http://www.ncstu...Дата загрузки: 2017-01-23
Скачать документ
0.14/5
... servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin... a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries GmbH... in ju dati v pregled na servis AEG. Winnenden, 2012-09-08... nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie firmas Techtronic... 12 V Серия B 12...R 1,5 Ah 10 14,4 V Серия B 14...R 1,5 Ah 12 18 V Серия B 18...R 2,0 Ah 15 52 БЪЛГАРСКИ изкл. изкл. вкл.... изкл. 12 V Серия M 12...R 3,0 Ah 10 14,4 V Серия M 14...R 3,0 Ah 12 18 V Серия M 18...R 3,0 Ah 15 14,4 V Серия L 14...R 2,0 Ah 3 14,4 V Серия L 14...R 3,0 Ah 4x2 14,4 V Серия L 14...R 4,0 Ah 3x2 18 V Серия L 18...R 1,5 Ah 5 18 V Серия L 18...R 2,0 Ah 5 18 V Серия L 18...R 3,0 Ah 5x2 18 V Серия...Дата загрузки: 2017-02-23
Скачать документ
0.13/5
...-up nastavení: USER : uživatel SERV: servis SELCO: Selco Zamknout /odemknout Umo...-up nastavení : USER : uživatel SERV: servis SELCO: Selco Zamknout /odemknout Umo...-up nastavení: USER : uživatel SERV: servis SELCO: Selco Zamknout /odemknout Umo...-up nastavení : USER : uživatel SERV: servis SELCO: Selco Zamknout /odemknout Umo... sağlar: USER: kullanıcı SERV: servis SELCO: Selco Kilitleme/Açma Panel... sağlar: USER: kullanıcı SERV: servis SELCO: Selco Kilitleme/Açma Panel... sağlar: USER: kullanıcı SERV: servis SELCO: Selco Kilitleme/Açma Panel... sağlar: USER: kullanıcı SERV: servis SELCO: Selco Kilitleme/Açma Panel... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sistem... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Tel... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Düzensiz... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Sebep... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Hasarl... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Yanl... tamir ettirmek için en yakın servis merkezi ile temas kurun. Çok... problem için size en yakın servis merkeziniz ile temas etmek konusunda... при смяна на консумативи. Тази серия горелки са дигитални МИГ/МАГ...ššieho nastavenia: USER: užívateľ SERV: servis SELCO: Selco Zamknúť/odomknúť Umo...ššieho nastavenia: USER: užívateľ SERV: servis SELCO: Selco Zamknúť/odomknúť Umo...šším úrovniam nastavenia: USER: užívateľ SERV: servis SELCO: Selco Zamknúť /odomknúť Umo...ššieho nastavenia: USER: užívateľ SERV: servis SELCO: Selco Zamknúť/odomknúť Umo...Дата загрузки: 2017-01-16
Скачать документ
0.05/5
... Index-6 Ltd ................................................................................. 105 Inter Multi Servis LLP............................................................... 145 Interko......................................................................................... 105 Investment............Huhtamaki S.N.G 11-268.........Inter Multi Servis LLP 11-147.........IZVAR PACKAGING...-Top (RG серия), пластиковых стаканчиков (YR серия), пластиковых бутылок (ВМ серия). Машины могут..., booth 11-268 Inter Multi Servis LLP 96 B Bekmahanova Str., Almaty.................................................11-151................... 143 INTER MULTI SERVIS LLP...............................................11-268................... 145 UPAKRESURS... HOUSE..............................................11-151................... INTER MULTI SERVIS LLP...............................................11-268................... KAGAZY RECYCLING... PROTEK.........................................................11-266................... INTER MULTI SERVIS LLP...............................................11-268................... KAGAZY RECYCLING...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) 2 Облигации Размещаемые ценные... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... вид категория (тип) (для акций) серия (для облигаций) иные идентификационные признаки... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 01 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 02 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 03 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 04 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 05 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 06 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 07 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 08 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 09 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 10 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 11 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 12 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... дивиденда, кумулятивные, конвертируемые, неконвертируемые) Серия: 13 (указывается серия для облигаций (опционов)) Иные... A.S. (Фольксваген Догус Тукетичи Финансмани А.С.) vdf Servis Holding A.S. (вдф Сервис Холдинг А.С.) vdf... A.S. (Фольксваген Догус Тукетичи Финансмани А.С.) vdf Servis Holding A.S. (вдф Сервис Холдинг А.С.) vdf... бумаги привилегированными акциями не являются Серия облигаций (опционов кредитной 01 организации... бумаги привилегированными акциями не являются Серия облигаций (опционов кредитной 02 организации... - эмитента) (обыкновенные, привилегированные) не являются Серия облигаций (опционов кредитной 03 организации... бумаги привилегированными акциями не являются Серия облигаций (опционов кредитной 04 организации... - эмитента) (обыкновенные, привилегированные) не являются Серия облигаций (опционов кредитной 05 организации... акциями (обыкновенные, привилегированные) не являются Серия облигаций (опционов кредитной 06 организации... бумаги привилегированными акциями не являются Серия облигаций (опционов кредитной 07 организации... - эмитента) (обыкновенные, привилегированные) не являются Серия облигаций (опционов кредитной 08 организации... - эмитента) (обыкновенные, привилегированные) не являются Серия облигаций (опционов кредитной 09 организации...) (обыкновенные, привилегированные) не являются 209 Серия облигаций (опционов кредитной 10 организации... бумаги привилегированными акциями не являются Серия облигаций (опционов кредитной 11 организации... акциями (обыкновенные, привилегированные) не являются Серия облигаций (опционов кредитной 12 организации... бумаги привилегированными акциями не являются Серия облигаций (опционов кредитной 13 организации... (в т.ч. наименование страны проживания); - гражданство; - вид, серия и номер, дата и место выдачи документа...Дата загрузки: 2016-12-25
Скачать документ
0.15/5
...ící použití může vést k nebezpečným situacím. Servis  Nechte Vaše elektronářadí opravit... jinak může podklad řezat. Údržba a servis Údržba a čištění  Před každou... 305700 Fax: 519 305705 E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com www...ľa zarezať do podkladu. Údržba a servis Údržba a čistenie  Pred ka...: (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www... от шкурза листове шкурка ката серия Делта 93 mm Режещ лист... с различни типове шкурка: Шкурка Червена серия Материал – Всички дървесни материали (напр... Лак Пълнител Кит средна Бяла серия Система за прахоулавяне  Прахове, отделящи...је Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk Интернет: www.servis-bosch.mk Тел...že inače zaseći podlogu. Održavanje i servis Održavanje i čišćenje  Izvucite pre... izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata... servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch. Servis in svetovanje o uporabi Servis Vam.... Servisiranje i savjetovanje o primjeni Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
... при низких температурах. 5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ Серия компрессоров обладает широким диапазоном мощности... (Obraťte se na technický servis) (VIZ OBR. 7) OPOTŘEBOVÁNÍM GENER.... 9) Obraťte se na technický servis 12. CHYBY NA DISPLEJI (POKUD... 3. Obraťte se na technický servis poškozena 4. Palivový filtr je...ý servis F2 1. Kabel přerušen 1. Obraťte se na technický servis 2. Poškozený snímač 2. Obraťte se na technický servis F3... ÇIKIN ve jeneratörü bir teknik servis merkezinde tamir ettirin. ►►1.1. DOLUM: ►1.1.1. Dolumdan... önüne geçilecek şekilde teknik servis merkezi tarafından değiştirilmelidir..., neka ga zamijeni tehnički servis na način da se...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0/5
... vyzovy? // Neftjanoj servis, 2013. S. 4 – 9. 5. Zav'jalov D. Innovacii i neftegazovyj servis // Neftjanoj servis, 2013. S. 10... В. Ф., Сафарян А. А. Инновационная реструктуризация предприятий // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки [Электронный ресурс]. – 2015... хозяйствующего субъекта //Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 37-2. – С. 203-208... искусственного и естественного освещения // Вестник КИГИТ: Серия 9. Дизайн и архитектурно-средовое проектирование: журнал... Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2010. – № 17. – С.92...