Самолет. Як-42. [Редактировать]

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12016-08-23. Як-42 авиакомпании Красавиа успешно приземлился в красноярском аэропорту.
Самолет авиакомпании совершил успешное приземление в красноярском аэропорту после срабатывания датчика о неисправности одного из двигателей. Никто из восьми членов экипажа и одного пассажира не пострадал. В настоящее время выясняется причина срабатывания датчика.Тэги: Як-42КрасАвиа

Найдено 1000 документов по запросу «Як-42». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...ів і водоймищ ................................. 18 1.3. Повітряний корабель як джерело забруднення ........ 39 1.4. Теплові, електромагн..., може перевищувати гранично допустимі значення, які спричиняють перевищення допустимих концентрацій (ГДК... НПС канцерогенними речовинами є: виявлення сполук, які мають канцерогенну дію; уловлювання канцерогенних речовин...іною метеорологічних елементів, які впливають на якість авіаційно... співвідношення метеоелементів, які характеризують погоду як в момент обробки рослин, так... вилучаються для знешкодження в закритих контейнерах. 42 При великій кількості відходів встановлюють... Як-40); О – JTЗD (літак В-707, DC-8); • – JT9D (літак В-747); ▲ – Д-36 (літак Як-42... літаків взаємнопов’язані. Як відомо, Δ – АІ-25 Як-40); О – JTЗD (літак В-707... В-747); значенням параметрів – Д-36 (літак Як-42) термодинамічного циклу, визначальними серед...ів у сполученні з вуглеводневими паливами і рідким воднем як окислювач застосовують рідкий кисень – прозора...і окислювачі знайшли широке застосування в ракетобудуванні, як основа палив з висококип’ячими і низькозамерзаючими... знайшов широке застосування, як однокомпонентне паливо і може використовуватись як ефективний окислювач [8, 9]. Перекис... та оксидазотними окислювачами [8, 9]. У сучасних РН як паливо застосовуються гідразин, монометилгідразин... хімічну формулу: Н H N–N Н H 139 Особливостями гідразину як палива є: велика ентальпія, дуже високий... окислювальними елементами октоген використовується, як правило, у сполученні з іншими окислювачами. Паливозв..., каталази, блокування активних центрів ферментів, які приймають участь у кровотворенні. Важливу роль... хімічних енергоустановок. У більшості випадків нині як джерела енергії в космосі використовуються сонячн... умовою застосування ядерної енергії в космосі, як в наземних установках, є гарантоване забезпечення ядерно... і матеріалам споживчих властивостей, які дозволяють використовувати їх як товари військового і народногосподарського призначення... її на складальні одиниці з використанням технологій, які рекомендують заводи – виробники при збиранн... використання ХВФ в перспективних комплексах і системах, як робочих тіл; - використання в агрегатах і системах існуючих... питомої біомаси і питомої біопродуктивності рослинності, які, в основному, визначають потенціал самоочищення...і і біоелектричної активності мозку. Однією з причин, які сприяють розвитку несприятливих факторів у людини... в екосистемі. Променевим теплообміном викидів, які переносяться атмосферними потоками від джерел, розташованих... функціонуванням космодрому, дорівнює: . (5.42) температури, викликане m y a ΔTem ( t) = ΔTem ( t) + ΔTem... вуглецю, вільних радикалів і атомів (ОН, Н, О, N), які містяться в цих паливах. В продуктах згоряння...і [1]. В математичних моделях нульової розмірності, які часто називають “боксовими”, враховуються тільки... суперечить візуальним та інструментальним спостереженням, які показують, що струмина продуктів згоряння...ідно вертикальна і горизонтальна складові потоку, які визначаються рівняннями: ⎛ θ iz =Vzni – N ⎜⎜ K zz...і і гетерогенні), а також фотохімічні процеси, які описуються складними математичними моделями. Однак...ічні викиди в стратосферу озоноруйнуючих компонентів як природними, так і антропогенними джерелами [1]. Ст...,6 16,4 16,0 6,7 1,2 0,4 5,9 3,9 3,5 3,5 3,4 Максимальне його зменшення як глобальне, так і в Північній півкул... хвиль окремими групами (хвильовими пакетами) як у верхній, так і в нижній атмосфері. 7.2.1. Акустичн...єструються достатньо слабкі хвильові збурення, які належать до низькочастотного акустичного діапазону... генерації, причому переважно в зимових умовах [42]. 7.3. Явища в іоносферній плазмі, викликані дією РКТ...інки з експериментів “Waterhole” [1]. Склад речовин, які інжектуються в цій серії активних елементів (H2O... крупномасштабного і глобального розподілу газів, які утворюються в верхній атмосфері в результаті роботи... речовин (U235; Pu238, уламки ділення), які використовуються в енергетичних установках, а також актив...ї групи в момент часу t позначається, як P(t,h). ⎡ ∂P( t , h ) P( t , h ) ⎤ ∂P (t , h ) − = V (t , h )⎢ ⎥ + dP (t , h ,K) . H ( t ,h )⎦ ∂t ⎣ ∂h (9.19) Тут V(t,h)- швидкість... навантаження (пластмаси, радіоактивні речовини, які використовуються в енергоустановках, робочі тіла систем...ія виробу може здійснюватись і як безпосереднє знищення, і як ліквідація з подальшою чи... енергетичних можливостей твердих ракетних палив, які мають детонаційні властивості, є їх застосування...ії вони піддаються складним хімічним перетворенням, які включають окислення і розклад окремих компонент...іонів, кінотеатрів, вокзалів, аеропортів тощо), які знаходяться в зоні дії вражаючих факторів у випадку...ічної діяльності. Загальноприйнятих нормативних документів, які формально визначали б розмір збитку, в даний...; 2) розбирання і повторне використання відходів РКТ, які відпрацювали свій термін експлуатації, з простроченими..., в тому числі в області екології і природокористування, які були конкретизовані в двох угодах: 1. Угода.... Физика. 1993. Т. 36. № 10. – С.98. 42. Нагорский П.М. Антропогенные волновые возмущения F – области...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... счет использования всех видов рекламы и 42     инвестиций и поддержки со стороны государства... 399,0 467,9 476,6 38,8 40,7 42,9 Украина 110,3 127,8 124,9 10..., на которые сейчас приходится лишь 42% его глобального объема. Почти треть...є конкретне сервісне підприємство як елемент конкурентоспроможності сервісного підпри... мету маркетингової діяльності можна визначити як забезпечення оптимального співвідношення... особливостей сервісної технології, завдяки якій їх заробляють і на розвиток якої вони спрямовуються. Отже, як бачимо, в структурі конкурентоспроможності сервісного...ість сервісного підприємства, як стратегічну ціль його розвитку... ефективної взаємодії визначених елементів. Якісні та кількісні параметри.... Злагоджена робота операційної системи, як було з’ясовано, не можлива без... замену самолётов Ту-134 и Як-42. В 2006 года на авиасалоне в Фарнборо... — 10, учебно-боевые самолёты Як-130 — 20, самолёт наблюдения Ту... народов Причерноморья. — 2007. — № 108. — С. 40-42 – .была исследована возможность использования остатков... собственных средств предприятий и организаций освоено 42,6% общего объема инвестиций в основной капитал...,5%, Молдавии — на 25%, Таджикистана — на 42%, Украины — на 5,5%, Литвы — на 4,5%, Азербайджана...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... России, включая приморские регионы страны................................................................................................. 42 Сергеев В.Г., Архангельский В.Н., Чутков А.А. О возможности использования.... 28 ЦАГИ. 29 ЦАГИ. 25 42 Суда на воздушной подушке (пример... транспортной диаграммы, представленной, например, в статье 42 , имеют большую транспортную эффективность по... и бронетехнику массой от 24 до 42 т со скоростью 50–55 уз...-76ТД Ил-114 Ил-18Д Як-42 Бе-200 Основное назначение Грузовой... имеют конкурентов по экономичности. Самолет Як-42 – пассажирский, 120-местный. Разрешены посадки... – по выработке срока службы и списанию; Як-42 – по невозможности приспособления самолета к эксплуатации... и региональные перевозки осуществляются самолетами Ан2, Як-40, Ан-24 и вертолетами Ми... баком, км Размеры грузопассажирской кабины: 6,42 x 2,34 x ƒ полезная площадь 1,8 м ƒ полезный объем... (Рис. 2), как существующих (Ил-114, Як-40, Ан-2(3) и др.), так и перспективных...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...-124 «РУСЛАН» АН-124 «Руслан» 42 вертолёты и самолёты 10... памятниками науки и техник: ТБ-1 (1925 г.), Як-12м (1946 г.), Ми-1 (1948 г.), Ил...-62, Ил-76, Ил-86, Як-42. За период с 1980 по 1985... группа аэроклуба «Первый Полёт». Самолет Як-54. МАТФ-2013 * 64 С 14... вылетов на истребителях И-16, ЛаГГ-3, Як-1, Ла-5, сбил 26 самолётов... НЕФЁДОВИЧ ЗАХАРОВ Летчики возле Як-3, принадлежавшего Г. Н. Захарову. Слева направо: майор... участие более 250 спортсменов из 42 государств мира, всего 40 команд.... Сидорычев М. – 68. Сикорский И. И. – 8, 16. Силаев И. С. – 42. Скочилов А. А. – 115. Спиридонов Р. В. – 21. Сталин.... Сысцов А. С. – 28. Таращан И. А. – 50. Терский В. – 42. Толмачёв В. И. – 62,127, 128. Труд...ёва . ...........................................................................41 Ан-124 «руслан»................................................................................................................42 Ту-204..................................................................................................................................43 140 141...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... объём финансирования системы ретрансляции составит 42,2 млрд руб. Существенная часть финансирования... трех перевозчиков под были выдвинуты 42 россий- ших участниками анкетироских авиаперевозчика... молодые люди в возрасте учебных УТ-1 и Як-18, боедо 35 лет, 21... должности руководи- вых Як-3 и Як-38, пассажиртелей подразделений. ских Як-40 и Як-42. Для молодежи... Корпорации «Иркут». droid (рекомендованные прилетов «Як», а также встречи В числе организованных ложения...Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... .........................................................................175 3.1. Формування образу регіону як підґрунтя для його позиціонування... становлять чинні нормативно-правові документи, які регламентують правовідносини у сфері макроеконом... процесами, що відбуваються в сучасній Україні, які характеризуються яскраво вираженою територіальною...і органи влади-координатор Регіон як ринок, як простір життя соціуму...ілення параметрів конкурентоспроможних регіонів, які також називають індикаторами конкурентоспроможності рег... суті пропозиції) Розглядає позиціонування як стратегію (методику розробки конкурентоспроможної позиц... [2, с. 213]. С. Гаркавенко визначає позиціонування як маркетингові зусилля корпорації з розробки та..., Т. О. Примак, В. О. Шпильова розглядають позиціонування як один із найважливіших інструментів маркетингового... на врахуванні таких поширених явищ, як 42 міжрегіональна конкуренція, з одного боку..., розрахунком і зіставленням індикаторів, індексів і рейтингів, які служать для оцінювання реального... рекомендується використовувати такі показники, як: індекс промислового виробництва, рівень експорту... одиничного показника за і-й рік. Для показників, які зумовлюють зменшення конкурентного потенціалу...іональних цільових програм. 2. і т. д. СИЛЬНІ СТОРОНИ Як ефективніше 1. Сприятлива для скористатися... можливостями структура населення. 2. і т. д. СЛАБКІ СТОРОНИ Які чинники можуть 1. Скорочення чисельності перешкодити... параметрів регіонів-конкурентів, які вони використовують як конкурентні переваги при вибудовуванн... поліпшити в короткостроковій перспективі Параметри, які необхідно підтримувати 8 7 6 Низький ступ... процесами, що відбуваються в сучасній Україні, які характеризуються яскраво вираженою територіальною... трансформаційними процесами глобального порядку, які формуються під впливом міжнародної турбулентності й транскордонних... 43 19 21 39 40 42 42 24 23 26 26 26...ій), фінансового ринку (на 22 позиції), які є забезпечувальними складовими у процесах впровадження, просування... наведених проблем зазначимо ті переваги, які можуть розглядатись як підґрунтя для позиціонування... відносяться 134 до таких позицій, як: якість і доступність ресурсів (РР2... у промисловості з видобування неенергетичних корисних копалин, які реалізуються: на Полтавському гірничо...ї продукції сільського господарства, забезпечення населення якісними продовольчими товарами. За виpобництвом... вік [174, с. 8–9]. Середній вік населення регіону – 42,1 року (рівень, вищий середньонаціонального... Високий рівень значущості 10 Параметри, які потребують покращення в короткостроковій перспективі Параметри... 4 5 6 13 7 8 15 9 10 10 4 4 3 Параметри, які потребують покращення в довгостроковій перспективі 2 Параметри...ідним є застосування маркетингових механізмів, які забезпечать «розганяльний імпульс» конструктивним процесам... трансформаційними процесами глобального порядку, які формуються під впливом міжнародної турбулентності й транскордонних..., сільськогосподарський осередок, зелений (туристичний) край і т. д.), які, будучи конкурентними перевагами регіону... - застосування особистісних взаємодій як основного контактного сполучення; - формування і активне...) з метою залучення індивідуальних інвесторів, які представляють неформальний ринок венчурного кап...ємницької активного підвищенні діяльності, рівня які позиціонування в спрямовані довгостроковому конкурентоспроможност... новини). 3. Візуальні символи і слоган. Якісний слоган як смисловий елемент позиції рег... / А. Г. Гранберг. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 495 с. 42. Григорук П. М. Методи побудови інтегрального показника... с. 116. Макаренко М. В. Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності / М. В. Макаренко.... Мамонтова Е. Формування регіонального образу як складова державотворчого процесу [Електронний ресурс.... Пепчук С. М. Використання територіального маркетингу як засобу підвищення конкурентоздатності регіону.... Шпильова В. О. Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності / В. О. Шпильова... 0 30,7 30,7 30,7 30,7 Рівненська 42,3 42,3 47,7 47,7 47,7 Сумська 39... додатка К. 313 Додаток Н Таблиця Н.1 Показники, які характеризують демографічну ситуацію Черкаського... _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6. Які історичні особистості чи події вплинули... _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 10. Які інструменти просування стратегії позиціонування... ІНТЕГРАЦІЯ РЕГІОНУ 1. Послаблення галузей, які були 1. Виникнення можливостей 1. Потужна конкуренц...Дата загрузки: 2017-11-24
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... ............................................................................................39 V. ВИДАТНІ ДІЯЧІ АВІАЦІЇ ....................................................................................................42 V.1. ДІЯЧІ АВІАЦІЙНОЇ НАУКИ... навчальний заклад у дореволюційний час і які вручалися слухачам після закінчення.... транспорт. – 2006. – № 36 (дек.). – С. 15. 42. Орлов Б. Золотой век дирижаблей // Гражд...: [о донесениях И.С. Барятинского 1783 г.] // Родина. – 2001. – № 4. – С. 42 – 44. – Летопись журн. ст. – 2001... століття у Франції і про людей, які присвятили своє життя цій справі, а саме... Аэрофлота». В 14 ній викладаються події і факти, які відбувалися протягом 1959-1961 рок... Наведені відомості про літаки і планери, які були побудовані в нашій країні і за... / Спейс-информ. – 2003. – № 11 (100). – С. 42–43. Сайт є ілюстрованою енциклопедією, яка...ів народження таких технологічних дисциплін, як аерофотографія та аерофотограметрія; про роль... народного господарства, а також про літаки, які використовувались для виконання цих роб...-Йорку на честь радянських льотчиків, які здійснили перший в історії трансполярний...ётов // Воздуш. транспорт. – 2002. – № 25. – С. 2,9. Як 65 років тому літали до...–21. Автор статті наводить аргументи, які ставлять під сумнів пріоритет першост... війни двох тоталітарних режимів, які характеризували фашистську Німеччину і РаСоюз. 200.... – 251 с. О5 Т764 204. Троценко А.М. Як утворився аеропорт Бориспіль: спогади... читачів з операцією зі спасіння лижників, які здійснили у 1986 р. небувалий перех... заводу та коротка характеристика двигунів, які випускав завод у довоєнний пер.... (№ 39). – С. 9. Стаття присвячена конструкторам-аматорам, які посіли особливе місце в істор...ється про літаки марки “Кудашев”, які були сконструйовані професором КПІ Олександром... дослідним та показовим польотам, які виконувалися невійськовими льотчиками тільки... (1895 – 1958) та про рекорди, які були встановлені на вертольотах, створених...ї, Л. Сибіркіної, М. Скачкової і Н. Хмурець, які спроектували легкий літальний апарат ДГ... і тепловозобудування. Розповідь про літаки, які створив Я.М.Гаккель. 435. Счастливые гены... літака Лука Васильович застосував елерони, які згодом стали присутніми в систем... дня рождения) // Земля и Вселенная. – 2000. – № 6. – С. 42 –46. – Опис ст.: Летопись журн... ст.: Летопись журн. ст. – 2002. – № 42. – С. 94. – 88452. 663. Сунко О. Славоросов....: Літопис газет. ст. – 2006. – № 11 – С. 42. – 8330. 677. Чернова Н. Крилата родина....: Літопис газет. ст. – 2006. – № 24. – С.42. – 19811. Кожедуб Іван Микитович (1920...іна, А. Дурманенка, бортрадиста Макарова та ін., які вперше в світі 65 років тому... в небе: (Портреты) // Авиация и время. – 2007. – № 1. – С. 42 – 44. 96 Льотна біографія заслуженого...-Йорку на честь радянських льотчиків, які здійснили перший в історії трансполярний....). Біографічні дані колишніх студентів, які брали участь у Великій вітчизняній війн... квіт. (№ 6). – С. 3. – Далі буде. Про труднощі, які довелося долати інституту у 1937 роц... літальних апаратів, з урахуванням усіх вимог як цивільних, так і військових замовник...ётостроительное общество») // Аэрокосмический курьер. – 2006. – № 4. – С. 42–43. – Опис ст.: Воздуш. транспорт... жовт. (№ 43). – С. 9. Коротка характеристика двигунів, які були розроблені на ЗМКБ “Прогрес... над створенням екраноплана та проблеми, які довелося йому долати під час роботи...і радянські літаки “Комта” та АК-1, які були створені конструкторами А.М. Черемухіним...єї конструкторської діяльності та про планери, які були ним створені. 962. Старовойтова.... (№ 35). – С. 9. Подана коротка характеристика літаків, які були створені в КБ Антонова. 970... льотнотехнічні характеристики, перелік рекордів, які були встановлені на цьому літаку...і характеристики і галузі застосування, розкриваються проблеми, які доводилося долати при його створенн... висотах, а також конструкторам і дослідникам, які виконували ці роботи. 1072. Ту-144..., Якубович Николай. «Дугласенок-2»: (о самолётах Як-16) // Крылья Родины. – 2003. – № 2. – С. 13... решили политики: [история самолёта Як-52] /Авиация и космонавтика вчера, сегодня... эпохи: (учебнотренировочные самолёты Як-18, Як-18У и Як-18А) // Авиация и время. – 2006... сферу застосування. 1084. Крапошин Пётр. Як еще послужит! Легендарный лётчик – о легендарном... біографію та про майбутнє літака Як-42, на якому він здійснив перший... племени легкомоторных. Судьба самолёта Як-12 // Воздуш. транспорт. – 2004. – № 25... реалізацію ідеї застосування вертольотів, як літаючих кранів, у Радянському Союзі та.......................................................................................................399 Хіоні В.М......................................................................................................271, 428 Цеппелін Ф.А.Х..............................................................................................42,394 Цибін П.В.............................................................................................................412 Черемухін А.М....................................................................................................944...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... характеристики корпораций ВПК Китая Таблица 42 «Стратегия трех шагов» в развитии науки... будет «…претендовать на экспансию и гегемонию» [42], а «…китайская национальная оборона, в гармонии с развитием... могут быть ликвидированы в короткие сроки. 42 2. Эволюция военной доктрины КНР • Влияние... 374,220 10,10 1993 42,580 464,230 9,17 1994....) 19.34 24.13 19.42 15.45 13.78 11... 14.40 17.03 15.42 14.70 12.49 10... 10.39 6.39 3.10 4.19 3.42 –1.75 1989 1990 1991 1992 1993 1994 –1.79 0.42 0.69 10.51 3.90 –0.80... 1 20 40 507 69 1 21 42 700 Примечание: * из состава военно... of the Secretary of Defense. – P. 42 // http: // www.defenselink.mil; Military... of the Secretary of Defense. – P. 42 //http://www.defenselink.mil Что... – копия советской 2А46. Боекомплект составляет 42 выстрела раздельно-гильзового заряжания (из...-й истребительный авиаполк 41-й истребительный авиаполк 42-й истребительный авиаполк J-7B, J-7E 14...-й истребительный авиаполк 2-й отдельный разведывательный авиаполк 42-я истребительная авиадивизия ?-й вертолетный полк (в/ч 39968...) 0 Наименование изделия 7 ВВС ВМС JZ-6 Як-42 РТ-6 Ил-18 Ил-76.../ч Применение / Комментарии Воздух-поверхность YJ-1/8 8–42 ? Противорадиолокационная ракета на новом бомбардировщике... подлодка 16 миноносцев 40 фрегатов 42 судна-амфибии 30 патрульных ракетных... Корабельный состав Южный флот 22-я и 42-я флотилии дизельных подводных лодок 3-я, 6-я и 8-я флотилии... ПЛ, 16 ЭМ, 40 ФР, 42 СА, 30 РКА Зона оперативной... 3 8,6 20,0 40 10 25,0 23,8 42 12 28,6 22,2 44 12...» HQ-61 SAM (CSA-N-2) 12 42 6 на фрегате «Цзянвэй» HQ-7 12...-7 ? ?-й отдельный морской военно-транспортный авиаполк Як-42, Y-7, Y-8, Y-14 ? ?-я группа корабельных вертолетов Z-8, Z-9C... стратегия развития науки и техники (табл. 42)*, области международного передового уровня в фундаментальной... производственными возможнос- Продолжение таблицы 42 Технический уровень Таблица 42 «Стратегия трех шагов... военно-промышленного комплекса Окончание таблицы 42 Положение с созданием инструментов политики Соответствующая... Чжунго ды гофан. Бай пишу. 42. Национальная оборона Китая в 2004 г. – С. 2. 43...: настоящее и будущее // Казахстан-Спектр. – 1998. – №1. – С. 42–57; Сыроежкин К. Что скрывается за...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.37/5
... резиновых колец ЯК-42 2125 10931 Прессформа для резиновых колец ЯК-42 2126 10932 Прессформа для резиновых колец ЯК-42 2127 10933 Прессформа для резиновых колец ЯК-42 2128 9892... Як-42 42377 3626 59671 Шторы на Як-42 42377 3627 59673 Шторы на Як-42 42377 3628 59726 Шторы на Як-42 42377 3629 59727 Шторы на Як-42 42377 3630 59728 Шторы на Як-42 42377 3631 59729 Шторы на Як-42 42377 3632 59730 Шторы на Як-42 42377 3633 11573-73.6 Шторы на перегородку ЯК-42 3634... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4143 Пружина 24-506-021... шт 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4363 Диафрагма 42 0455-03-1 4364 Прокладка... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4418 Арматура СЛЦН-51 белая... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4473 Блок стабилизации БС-24А... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4528 Электролампа СМ-28х2.8 4529...і запаси (запчастини ЯК 42) 4583 Профиль 42 2075-490/9 4584 Профиль 42 2075-520... шт шт 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4638 Насос центробежный ЭЦНГ-5-2 №Р08103264... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4693 Клапан РД22 №49801322375 4694... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 4968 Электрощетка МП-100 4969... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 5078 Реле ТКЕ-24П1Г 5079... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 5133 Пульт КП-ПА-4 5134... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 5298 Пружина 24-4202-7 5299...-4 5424 Гермовывод 42-5432-10 5425 Комплект ИКВСП для ЯК-42 5426 Пружина... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 5463 Усилитель корректора УКО-24Б... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 5573 Двигатель ДМП-30-Н-101... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 5628 Указатель электрический УК3-3к... шт 1 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 5793 Кольцо 42 7402-84 5794 Кольцо... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6013 Лирка 24-6914-5 6014... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6233 Кронштейн 24-7587-201... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6288 Болт 0850002033 6289 Винт... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6343 Винт ЭН510Я 3.5-20 6344... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6563 Измеритель ТУЭ-48 6564... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6618 Шайба 1,5-10-20 6619... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6728 Хомут 32-4 6729 Амортизатор... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6783 Кольцо 2608с52-45-4 6784... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 6893 Втулка 24-4201-355... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7003 Реостат РСКС-50 7004... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7223 Валик 42С9630-51 7224... шт 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7278 Втулка 42 7614-671 7279 Втулка... шт 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7443 Защелка 42 7504-11 7444 Защелка... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7498 Качалка 42СП0245-160-2 7499... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7608 Кольцо 42м 7403-35... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7721 Кронштейн 42СП7614-15 7722... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7776 Лирка 42С7711-332 7777... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7831 Насадка 6447-1730-1-01... ЯК 42) 7886 Ось 42 7580-218-1 7887 Ось 42 7580-218-2 7888 Ось 42... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 7941 Пластина 42М0260-09 7942... ЯК 42) 7996 Прокладка 42 7601-161 7997 Прокладка 42 7610-19 7998 Прокладка 42... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 8051 Прокладка 42СП7535-00-39... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 8106 Профиль 42М 0459-108... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 8216 Ролик 8 ОСТ 111088-73... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 8271 См.обшивка 42С3670-60... таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 8381 Трос 42 7582-40 8382 Трос... ЯК 42) 8436 Трубопровод 42 7219-00-3 8437 Трубопровод 42 7219-00-4 8438 Трубопровод 42... ЯК 42) 8491 Упор 42 7502-401 8492 Упор 42 7580-232-1 8493 Упор 42... (запчастини ЯК 42) 8546 Хомут 42 7220-150-14 8547 Хомут 42 7220-190... (запчастини ЯК 42) 8711 Штуцер 2-6-8 ОСТ 113857-81 8712 Штуцер 42 7219-301... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 8821 Патрубок ПТС 80х80 8822... Продовження таблиці 3 4 1 2 Виробничі запаси (запчастини ЯК 42) 8986 Авиасвеча СПН-4-3т 8987...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... авиационный завод рассчитывает достроить четыре Як 42Д в 2008 г. 7 7 Испытания планера самолета... АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД РАССЧИТЫВАЕТ ДОСТРОИТЬ ЧЕТЫРЕ ЯК 42Д В 2008 Г. Саратовский авиационный завод... имеющегося производственного задела четыре самолета Як 42Д из пяти машин этого... имеющимся сведениям, после завершения программы Як 42Д предприятие сохранит свой про... Як 42, Як 54 и Як 42Д, а также наземное специальное авиационное оборудование, авиаимущество и запчасти к самолетам Як 40 и Як 42...", заказала на САЗе пять самолетов Як 42, выплатив в качестве аванса 335 млн... 25 для учебно боевого самолета Як 130, который поставляется в настоящее время... (Ан 70, Ан 180 и Бе 42). Выручка предприятия в 2005 году соста... двигателей для самолетов Су 27, Як 130, Бе 200, энергоблоков для... АИ 222 25 для самолета Як 130, помимо российских ВВС, заинтересовались... как новый учебно боевой самолет Як 130. Кроме того, предприятие активно....RU 08.11.07 САМОЛЕТЫ ЯК 54 ИЗГОТОВЛЕНЫ, НО НЕ МОГУТ..." (АКК "Прогресс") спортивно пилотажные самолеты Як 54 не могут быть переданы... УТВЕРЖДЕНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИСПЫТАНИЯМ ЯК 130 Главнокомандующий ВВС генерал полковник... испытаниям опытного учебно боевого самолета Як 130". На заседании Государственной комиссии... для выпуска головной серии самолетов Як 130 и разре шает их эксплуатацию после поступления Як 130 в войсковые части ВВС РФ... Военно воздушными силами установочной партии Як 130 (более 10 машин), которые... испытаний. Завершится создание учебно боевого Як 130 в 2008 2009 годах. Двухместный учебно боевой самолет Як 130 разработан в ОАО "ОКБ им...", входя щем в состав корпорации "Иркут". Як 130 был выбран в качестве базового... воз душных сил России. Самолет Як 130 является основным компонентом учебно... 3 тонн вооружений. На сегодняшний день Як 130 является единствен ным из..." продемонстрировала возможности модернизации истребителей Mirage 42 Grob Aerospace дебютирует на Ближнем Востоке 42 Заказы бразильской авиастроительной компании перевалили за $ 1 млрд 42 Израиль приступает к испытаниям Yasour 42 и другие новости 34... получил вертолет Сикорский СН 53, 42 поступивший на вооружение в 1969 году... для учеб но боевого самолета Як 130. Создание двух авиадвига телей..."), АИ 222 25 для УБС Як 130, ремонтирует АЛ 21Ф (для... Ан 70, Ан 180 и Бе 42), производит газотурбинные установки, а также обеспечивает... уже заключила контракты на поставку 42 самолетов для ГТК "Россия", авиакомпаний... учебно боевого самолета нового поколения Як 130 и, в более отдаленной перспективе, двухсот... "ВПК": "В этом году мы отгружаем 42 Су 30. Из них 12... компенсировано разворачивающимся выпуском учебно боевого Як 130 и его модификаций. В дальнейшем же... нием достаточного места для сборки Як 130". Чтобы МС 21 мог... по учебно боевому само лету Як 130. Мы уже заключаем долгосрочные... Й, ПОШЕЛ! Завершены многолетние испытания самолета Як 130. В ближайшее время Россия может.... Им станет учебно боевой самолет Як 130. В среду, 14 ноября, в московском... совместных испытаний учебно боевого самолета Як 130, на кото ром будет... заключать контракты на серийную закупку Як 130 для ВВС России и для... им. Яковле ва. Головное производство Як 130 планируется на Иркутском авиационном... начнут собирать и фюзеляж. Двигатели для Як 130 будет производить московский завод "Салют". Проект производства самолета Як 130 имеет сложную историю. Проблемы... МиГ АТ забыли, а деньги на Як 130 выделяют стабильно. Общая стоимость... $ 200 млн. В последнее время взлететь Як 130 мешали тех нические проблемы.... В России же помимо почти готового Як 130 есть лишь амбициозный проект... лайнера. 62 СПРОС НА ЯК 130 Як 130 предназначается как для российских... полки. Предполагается поставка более 100 Як 130. Преиму щество этого учебно..., стоящих на вооружении. Кроме того, Як 130 может использо ваться и в качестве... на экспортные контракты. Спрос на Як 130 за рубежом должен быть... и ряда других государств. Примерная цена Як 130 колеблет ся в диапазоне $ 15 20 млн. ЯК ТРУДНОЙ СУДЬБЫ Учебно боевое и тренировочное..., стреловидному крылу и высокой тяговооруженно сти Як 130 может использоваться не только... му клубу техническую документацию на Як 130 (зач тено $ 77 млн... их главкома Владимира Михайлова, и предпочла Як 130. Михайлов очень ценил этот... при чиной отставок в Минобороны называют Як 130, который уже 13 лет... гатели АИ 222 25 для Як 130, Д 436Т и его модифи кации... Ан 70, Ан 180 и Бе 42), газотурбинных установок и газоперекачивающих станций для... свидетельства не только на Як 18 или Як 40, но и на современных..., 33 науч но исследовательских института, 42 других филиала и института и 450 тысяч... как новый учебно боевой самолет ЯК 130. Кроме того, "Салют" активно... чески устаревших самолетов Ан 24 и Як 40 продол жают эксплуатироваться. Получится... Ан 70, Ан 180 и Бе 42) и энергетических установок ГТЭ 25У. WWW...