Самолет. Як-42. [Редактировать]

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12016-08-23. Як-42 авиакомпании Красавиа успешно приземлился в красноярском аэропорту.
Самолет авиакомпании совершил успешное приземление в красноярском аэропорту после срабатывания датчика о неисправности одного из двигателей. Никто из восьми членов экипажа и одного пассажира не пострадал. В настоящее время выясняется причина срабатывания датчика.Тэги: Як-42КрасАвиа

Найдено 1000 документов по запросу «Як-42». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.4/5
... переваг ....................................................... 4.4.5. Побудова медіани Кемені як остаточної групової системи переваг старшокласник..., законами, указами, постановами, іншими актами, які декларують, констатують і нормативно закріплюють... полягає у використанні постульованих числових залежностей, у які входять ці величини, на основі «пох... психолого-педагогічних перемінних, які мають, як правило, нечіткий характер... до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу... здійснюватися у певних шкалах, які й задають як ефективність самого виміру... полягають основні особливості непараметричних методів і як їх можна використовувати в психолого-педагогічних... має розглядатися, з одного боку, як ціле, а з іншого – як те, що складається... дозволяє розглядати НВП у ВНЗ як ціле і як сукупність його складових (лекц..., Ф. Хедоурі, Л.М. Карамушка) розглядають керівництво як один із центральних, “командних”, найбільш... та Є.М. Павлютенков визначають управління як 42 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ КВАЛ...ішної організації полягають у якісних зразках, які набирають форми архетипів та... має розглядатися, з одного боку, як ціле, а, з іншого, - як те, що утворюється...]. Зіставивши поняття "ефективність" з визначенням "якість", можна переконатися в їхній ідентичност...ів), що охоплюють певну частину знань, які контролюються. Як вже зазначалося, нині в закладах... й тут виникає питання: які саме знання вважати «нульовими» і які «абсолютними»? Як показано у [107...: T M  рівень недисциплі нованості   низький  невисокий  ,  як у більшості  високий  дужевисоки й   (2.14) Зауважимо...ї обдарованості учнів: T M  рівень обдарованості   низький  як у більшості середній   високий  серед учн... еквівалентна їй n  HД i   Wij2 (2.24) j 1 які широко використовуються в задачах математичної статистики...-бальної шкали вимірювання РНД, якій притаманні, як було виявлено у підрозділі 2.2, ус...ідні процеси, як вище зазначалося, можуть розглядатись як відкрита ЗПР, в якій РД має розглядатись як винятково індив...ій D'' 2'' > D'' 3'' > D'' 4'' > D'' 5'' ,(3.10) який встановлює кількісно-якісну відповідність оц... 3 n* 154,3 693,42 26,33 –0,59 3,17 17,07 Однак, як і у випадку... проведені такими представниками класичної психології, як Ж. Піаже, Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Анань... займалися такі вчені як Д.Б. Богоявленська [396], Д.А. Бєлухін [397], І.С. Якіманська [398], М.І. Ал...є з попередніх властивостей; ** – d   d  d   d  d  d Відношення 2-8 в Таблиця охарактеризовані як транзитивні, однак в 5 загальному випадку це... альтернатив? Ерроу сформулював п’ять припущень (які за прийнятою практикою позначаються A, B, C, D, E), що...і впорядкування, то недопустимі такі операції, як H i  r H i    rij m підсумовування рангів j 1 rH i , ) r H i  1 m  ri... збігаються ІСП між собою? Як отримати ГСП? Як довести узгодженість ГСП... 45 45 47 25 38 42 40 42 19 40 15 59... ступеня узгодженості думок у ГСП, якій і тільки якій притаманна системна властивість емерджентност... ієрархій, що дозволяє враховувати як метричні, так і якісні характеристики відповідних... пункт. B- L B- L B- L B- L B- L B- L B- L ,), 4.4.5. Побудова медіани Кемені як остаточної групової системи переваг старшокласник...і об'єкти нечислової природи, як градації якісних ознак, ранжування, розбиття, результати... переваг умовних «маргіналів» старшокласників, які утворюють групу з статистично узгодженими думками...є, наявність ПЕОМ і математичного забезпечення, які дозволяють провести обробку результатів (складн... оцінки R j позначається як C j ( 1) і обчислюється як сума балів, що властив..., тому що антропометричні дані людини, які узагальнюються і використовуються для формування певних... числі і зріст, уявляються як лінгвістичні, якісні її характеристики, що по...ітких підмножин Ti (балів-рангів), у якій: – для 4-бальної шкали: ~ ~ ~ ~ T"2"  T"3"  T"4"  T"5" ; (5.7) – для 7-мибально...іткі алгоритми завдання відображення T~  x в діапазоні [0, 1], які нами розглядатись не будуть. У [291... пункту лише віртуально-гіпотетично), як можуть узгоджуватись якісні бали різних оц... нібито надзвичайно простий адитивний підхід, як вже зазначалося у підрозділі 2.4, не є прийнятним..., що більш привабливою є все ж умова, в якій застосовуються суворі нерівності: «2» > «3» > «4» > «5» . (5.48... опитування викладачів Бали шкали, i 1 «2» «3» «4» «5» К 1 0-10 2 42 – – – 42 2 11-20 3 59 4 – – 63 Інтервали..., як обчислюються елементи першого рядка матриці C: C"2"1  B11  k max 42  172   172 ; k1 42... б неправильним сприймати репродуктивне мислення (знання, дії) як просте «згадування», хоча репродуктивні дії дійсно... рекомендацій роботи [418] чітко встановлені як завдання перцептивно-продуктивного, репродуктивного, конструктивно...іям «2» ≥ «3» ≥ «4» ≥ «5» . (5.47), «2» > «3» > «4» > «5» . (5.48) кількісно-якісного формування оціночних шкал...ється значенням відповідної ФН T~  x як число з інтервалу [0, 1], i 0  T~  x  1 (Рис.5.14). i Таким.... Сер. 14. Психология, 1987. – № 4. – С.33-42. Орлов А.Б. Развитие теоретических схем и понятийных...Дата загрузки: 2018-05-05
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... «Ангары» [с.38] Истребители из Барановичей [с.42] Космические итоги года [с.46] АВИАЦИОННОЕ... Репортаж с 61-й авиабазы белорусских ВВС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 КОСМОНАВТИКА Космические итоги 2011 года... JF-17. Учебно-боевые самолеты Як-130, поставляемые на вооружение ВВС...-М1 или АЛ-31Ф серии 42, в 2006 г. успешно прошел государственные испытания..., что «салютовскими» АЛ-31Ф серии 42 будут оснащаться и бомбардировщики Су-34... первой партии из 12 самолетов Як-130, кроме того, состоялась отгрузка 16 заказанных Як-130 в Алжир. Все они оснащаются...-25 для учебно-боевых самолетов Як-130 занимают все большее место...) для всех учебно-боевых самолетов Як-130, писан новый крупный государственный контракт на 55 самолетов Як-130. В его рамках «Салют» в ближайшие... «Ангара» на Оби (7 чел.) и Як-42Д авиакомпании «Як Сервис» под Ярославлем (44... перевозкам 1(1) 2(2) 3(3) 4(4) 5(7) Пассажирооборот, млрд пасс.-км 42,021 33,180 11,119.... Среди них, в первую очередь, «РусЭйр», «Як Сервис» и «Авиалинии Дагестана», чей Ту... Архангельск–Нарьян-Мар самолета ATR-42-500, эксплуатируемого под флагом NordStar....02.2011 Ан-2 Ан-74, Як-40, 2-е Свердловское АП 02.03...-32 Ту-134, Як-42, «РусЭйр» 13.07.2011 Як-40 «Авиаль НВ...» 15.07.2011 Ту-134, Як-42 «Юг-Лайн» 15.07.2011....09.2011 Ми-2 «Як Сервис» 23.09.2011 Як-42, Як-40 «Кавминводыавиа» 27....2011 B737, А319 Ту-134, Як-40, «Аэро Рент» 02.11... самолетов советского производства Ту-134, Як-40 и Ан-24, ведь не... Ил-114 Ту-134 Як-40 Як-42 SSJ100 ATR-42/72 CRJ100/200... радиоэлектронного оборудования франко-итальянские ATR-42 не могут эксплуатироваться с коротких и грунтовых.... Третий самолет по нынешнему контракту (№42-01, получит бортовой №61714) находится... года. Первый Ан-148-100ЕМ (№42-02) и первый Ан-148-100ЕА (№42-03) уже находятся на окончательной ... авиабазы произошли заметные изменения, связанные 42 взлёт 4/2012 апрель с оптимизацией структуры.... Больше всего в космосе побывало американок – 42. Полеты также совершили две канадки...» это число увеличивается до 35 (42%). Настораживает только относительно высокий уровень...) КазСат-2 (Казахстан) USA-232 (США) 42 5 августа Куру Ariane 5ECA 43... Космический корабль ДЗЗ Телекоммуникационный ГСО: 42,5° в.д. Стыковка с МКС 23.12.2011... семейства Су-30МКИ и учебно-боевых Як-130. Недавно, после многолетнего перерыва... ВВС новые учебно-боевые самолеты Як-130 и сверхманевренные многоцелевые истребители Су...Дата загрузки: 2018-05-05
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
...ів ротаційнолопатевого робочого органу на якість обертання оброблюваної скиби ґрунту...ійно-лопатевого робочого органу на якість обертання оброблюваної скиби ґрунту... робочих органів, що забезпечували б достатню якість обробітку ґрунту за...; розроблено механіко-математичні моделі, які характеризують взаємодію ротаційно...ійно-лопатевого робочого органу на якість обертання оброблюваної скиби ґрунту..., що ґрунт необхідно розглядати, як важливу складову природновиробничої максимальне агроекосистеми... ґрунтообробних знарядь мають ряд недоліків, які полягають в підвищеній нетехнологічності виготовлення цих знарядь, і як наслідок, великої їх вартості, а також... співвідношення ґрунтообробних знарядь, які застосовуються в системі основного обробітку...іші стандартні ротаційні робочі органи, які встановлюються на секціях ґрунтообробних....1.9 Таблиця 1.9 Ротаційні робочі органи, які встановлюють на секціях ґрунтообробних... з ступиці 1 з квадратним отвором 4, оснащеної зубами 2, які виконані з різальною кромкою 3. Кінці зуб... обертання даного ротора встановлені зуби 2, які за рахунок гвинтової форми робочо... твірної закріплено ножі 2, які при виході з ґрунту працюють в режим... відсутнє бічне переміщення скиби і, як наслідок, відбувається неповне.... Однак, проаналізовані типи конструкцій як серійних машин так і пропонованих...іки деформаційних показників ґрунту, як дискретного тіла ближнього порядку, можливе... його фундаментальних реологічних властивостей, які дозволяють описати реальні біфуркаційн...  2  2 2  2 r   3K III ;  TIII  2 r  (1.7) де КІ, КІІ, КІІІ – параметри, які визначають розподілення напружень і деформац...ї поверхні ґрунтообробних органів є одним з параметрів, які суттєво впливають на характеристику... ;  yx ; yz ;  zx ;  zy напружень, які виникають на елементарних октаедричних площинках... випадку, з урахуванням умов:    i  j  k  1;   b44  TH ;   R R T (2.8) як:     x  xy  xz      TH   yx  y  yz...;  – коефіцієнт Пуассона; КІ; КІІ – коефіцієнти, які визначають розподілення напружень і деформац... (2.6) з урахуванням умов (2.7) і (2.11) можна представити, як: 42 b11   x  0 b12   xy b13   xz... до [61, 114], можна представити, як: (2.27) де f – коефіцієнт тертя...’ на рис.2.10) є прямі ОА і О’С, які перехрещуються. Пряма ОА перпендикулярна до... визначається згідно (рис.2.6), як: 50  0    t ; (2.36) Координатна вісь Ох...ється згідно [26, 90] як: 2 2 ); 51 k  p  cos 2 2 (2.38) 2 де р – крок... рис.2.9) можна визначити аналітично, як: 0   4   2   max  H max d 0 , dH (2.40) де...ідно [101], можна визначити як: l  тм ctg  0   ;  об (2.42) де σтм – тимчасовий...ється згідно (рис. 2.11), як: H   0H H max (2.48) Проекцію b ширини...ідно (рис. 2.12) можна представити, як: b  c  sin  0 . (2.49) Кут ωt заглиблення передньо... максимальну глибину (рис.2.6) буде визначатися, як: t  360 ; n (2.50) На рис.2.13...) можна визначити, згідно [25], як: Anom  H  r  H 2 0 2 nk  rrk2   y  rrk cos...), (2.58) та (2.66) можна представити, як:  c  sin  0 H  tg  0     cos arcsin k  cos...ійного робочого органу (рис.2.14), як: N   rnp  rr   ce  max  ; 2   (2.68... рис. 2.16, а основні розміри, які визначають конструкцію ножа-лопаті, та... координат xOyz за допомогою рівнянь, які описують траєкторію довільно... органів визначаються силами опору ґрунту, які діють на лезо, передню робочу... робочого органу з ґрунтом можна виразити, як площу сегменту із стрілкою, яка... табл.2.3 φ=35˚. Кут γ можна представити, як:  0   (2.106) де γ0 - кут закручування робочо...ійно-лопатевого робочого органу на якість обертання оброблюваної скиби ґрунту..., за яких показник заробки kz (якість обертання оброблюваної скиби ґрунту..., вологість ґрунту, показник заробки (якість обертання оброблюваної скиби ґрунту...ів ротаційнолопатевого робочого органу на якість обертання оброблюваної скиби ґрунту... 2 встановлено візок 3 з підвіскою на якій встановлюються два досліджувані макети...є визначити показник повноти заробки (додаток Б.2), як відношення площі поверхні з повною заробкою... – агрофон: стерня зернових; контрольпорівнювальний як базовий варіант обробітку...іщані глеюваті на водольодникових відкладеннях, як найтиповіші ґрунти Полісся Укра...ійно-лопатевого робочого органу на якість обертання оброблюваної скиби ґрунту... проміжку між робочими органами та, як наслідок, погіршенням агротехн...ї поверхні є найоптимальнішим з точки зору як розпушуючої (рівняння 2.37 та 2.39... в ґрунтовому каналі стандартних [5] робочих органів, як бази порівняння (рис.4.9) та... борозни незначне (ΔА=0,11×10-2м2). Як походить за результатами експериментальних досл...ість агрегатів ґрунту (d<0,25мм і d>10мм), які не відповідають агровимогам з точки... решток (за шарами) ґрунтообробними знаряддями, які оснащені стандартними вирізними дисками...), встановлено: - кількість агрегатів ґрунту, які не відповідають агровимогам з точки..., відповідно, робочими органами визначались, як: Ебаз  Aз  ебаз ; (5.2) де ебаз...ї науки. – 1998. - №11. – С.54-57 42. Гуков Я.С. Підвищення ефективності використання ґрунтообробно...Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.2/5
.... г.Ижевск 0,02 2 г.Глазов 0 1 2 г 0 . г.Воткинск 2 г.Можга 0 1 3 г Як.Бодьинский район Рис. 3. Динамика среднегодовых... 0 0 0 0 5 % неуд. проб 0 0 1,02 3,32 4,34 0 0 0 0 1,42 По совокупности воздействия определяемых примесей... район Сюмсинский район Селтинский район Як-Бодьинский район Малопургинский район Завьяловский...,0 (из 7-7) 16,7 48,0 52,4 33,3 42,9 из 6-0 87,5 51,6 38,7 Динамика... район Сюмсинский район Селтинский район Як-Бодьинский район Малопургинский район Завьяловский...,7 52,9 Завьяловский район Малопургинский район Як-Бодьинский район г. Ижевск Селтинский район... 2011 2012 45 48 41 42 6,73↑ 2,4↓ 0↓ 991 700 578 466...↑ 0 0↓ 0↓ 11,7↑ 15,5↑ 2,08↓ 9,6↑ 6,87↓ 3,8↓ 0 0 0 1,38↑ 0,42↓ 0 0 0 ↓ 0,94↑ 2013 2013 51 2012... административном правонарушении по ст.ст. 6.3., 6.4., 8.2., 8.42., 19.5 КоАП РФ, даны предписания... импорт Плоды из них импорт 42 2011 г. 0,4 - 2012 г. - 2013 г. - - - - 1,2 0,5 - 1,5 0,39 - 0,7 - Государственный...,4 25,4 21,4 22,9 10 44,0 42,0 35,6 27,9 41,0 38,9 36... селе – 59,79 руб.) (2010 г. – 42,5 руб., 2011 г. – 48,3 руб., 2012...-36, на межведомственные комиссии, коллегии – 42. Подготовлено и проведено более 40 совещаний...: 76% составили обращения граждан (2012 г. – 42,4%), 24% – обращения органов государственной власти... опасности – увеличение в 1,5 раза (табл. 42). Таблица 42 Результаты государственного контроля состояния воздушной... воздушные суда типа ТУ-134, ЯК-42, АН-24/26, АН-2. Наиболее... 36,70 2011 г. 20 18,42 7,52 22,5 43,6 2012 г. 73..., Сарапул, Глазов и Балезинский, Кезский, Игринский, Як-Бодьинский, Завьяловский, Камбарский, Сарапульский районы... 600 7,43 500 7,425 400 7,42 300 7,415 7,41 200 7,405... 7,435 7,43 530 7,425 520 7,42 510 7,415 500 7,41 490... особенностей, таких как: небольшая площадь (42 тыс. кв. км), высокая плотность...), высокий удельный вес сельского населения (42%) и многонациональный состав населения (70 национальностей... данный показатель был ниже на 42,1% (2011 г. – на 49,4%, 2010 г. – на... Селтинский Сюмсинский Увинский Шарканский Юкаменский Як-Бодьинский Ярский Удмуртия Приволжский ФО... случаи, отравления, травмы (12,6%) (рис. 42). болезни органов пищеварения; 7,2% болезни органов... кровообращения; 51,7% новообразования; 13,1% Рис. 42. Структура основных причин смерти населения... Селтинский Сюмсинский Увинский Шарканский Юкаменский Як-Бодьинский Ярский г. Ижевск г. Воткинск г. Глазов... 574,52 442,1 ↑30,0 ↑10,3 ↑42,2 404,07 504,74 448... 193,36 ↑21,9 ↑9,0 ↑35,9 306,42 338,75 398,85 464... 571,85 499,08 14,6 ↑2,3 ↑42,2 412,28 516,86 414... 600 400 200 0 1503,7 1502,42 1551,33 1381,2 1485,32...,91 1628,51 2011 г. 1502,42 676,6 1727,9 1539,82 805... Селтинский Сюмсинский Увинский Шарканский Юкаменский Як-Бодьинский Ярский г. Ижевск г. Сарапул г. Воткинск..., Малопургинский, Вавожский, Глазовский, Сюмсинский, Балезинский, Як-Бодьинский, Малопургинский, Граховский, Каракулинский, Селтинский... 59,83 2010 г. 52,42 34,42 68,96 55,43 2011... г. 50,23 34,65 68,42 52,93 По данным Федерального... 59,83 2010г. 52,42 34,42 68,96 55,43 2011г.... 50,23 34,65 68,42 52,93 По данным Федерального...,5 27,6 28,0 28,5 30,3 40,1 42,3 43,6 44,3 51,5 58,0 59.... 92). Неорганизованные дети 0,5% Школьники 4,1% Безработные 42,2% Работающие 30,7% Учащиеся 2% Пенсионеры 20...,8 21,1 25,1 28,2 28,5 31,5 42,2 44,9 46,4 71,3 0,0 10,0 20... 60 70,7 46,4 43,9 45,9 42,9 65,9 38,6 60,8 38,6 38... доля приходится на безработное население – 42,9% (при этом среди них 61.... (%) Табачные изделия 2008 г. 1,31 2009 г. 1,42 2010 г. 1,52 2011 г. 1,80 2012... предприятий торговли, нарушения установлены при 42 проверках (табл. 90). Таблица 90...; ед / тыс. руб. 173 42 23820 6,2 42 / 203,2 В ходе проверок особое внимание... пачек. По результатам проверок вынесено 42 постановления о привлечении к административной ответственности, сумма... Камбарский Сюмсинский Итого по Удмуртии Як.Бодьинский Дебеский Ижевск Воткинский Вавожский.... Удельный вес заболевших школьников снизился с 42,3% в 2012 году до 41,0% в 2013.... В 2013 году показатель заболеваемости составил 1,42 на 100 тыс. населения, что... 2,11 2,19 1,97 2 1,73 1,43 1,5 1,42 1,31 1,21 1 0,5 0 2004г. 2005г. 2006г... среди детей в 2,5 раза с 0,56 до 1,42 на 100 тыс. детей. Показатель...,2 648,3 5000 297,7 182 21,42 8,36 0 2004г. 2005г. 2006г. 2007г... показал, что преобладает половой путь – 42,8%, вертикальное заражение от матерей – 7,2%, оперативные... абс. 93 % 38,3 31 14 42 21 100 3 12 6 17 8 39... Шарканский Можга Юкаменский Ярский Глазовский Як.Бодьински Воткинск Глазов Кизнерский М.Пургинский... г. Воткинск Итого по городам М.-Пургинский Як.-Бодьинский Алнашский Завьяловский г. Ижевск Шарканский...,5 220,6 14,8 69,7 42,2 180,8 11,9 68,8 42,3 157,4 11,1 71,6 58... заболевших сельские жители составляют 42,9% (2012 г. – 50%, 2011 г. – 42,1%). В 2013 году высокая...,8% сельских административных территорий: Балезинский (46,42 на 100 тыс. нас.), Воткинский... 2009 г. 111,0 47,6 2010 г. 107,7 42,3 2011 г. 69,92 38,2 2012...), Глазовский (66,81), Дебесский (63,42), Мало-Пургинский (51,56), Сарапульский... г. 260,1 0,00 23,82 83,42 76,74 рост / снижение -1,34...,5 232 рост / снижение -1,56 -1,88 -1,42 -1,25 1,15 -1,31 -1,28 1,17...Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... в Жуковском и другую технику – МиГ-35, Як-130, Ту-334. Рассказали и о грандиозном... станет больше Ульяновское училище получает Як-18Т и новый тренажер «Иномарок» в российском... лизинг «Боингах» 737, восьми собственных Як-42Д и двух арендованных Ту-154М... комплексного тренажера учебно-тренировочного самолета Як-18Т серии 36. Четырехместный самолет Як-18Т с двойным управлением – основной тип ... и современным навигационным оборудованием, получивший название Як-18Т серии 36. Уже в этом... быть выпущено 60 новых самолетов Як-18Т, первая машина серии 36...» разработан и изготовлен новый комплексный тренажер Як-18Т серии 36. Он позволяет... Russian Spotter Ульяновское училище получает Як-18Т и новый тренажер повторяющая интерьер... шести отечественных лайнеров Ту-134А и Як-40 (несколько из них имеют... огромного флота лайнеров «Ту», «Ил» и «Як» (в т.ч. обслуживающих высших должностных лиц российского... получать региональные турбовинтовые самолеты ATR-42, добавив к двум имевшимся еще пять...–50-местные франко-итальянские ATR-42-300, еще два – шведские 50... Отечественные старых типов (Ту-134, Як-42, Як-40, Ан-24, Ан-28... «Трансаэро» у японской JAL, региональные ATR-42 авиакомпании «ЮТэйр», EMB-120 «Атлант... восьми 747-х и все региональные ATR-42. Новыми в Россию поступили только девять... популярным в России – франко-итальянский ATR-42. Авиакомпания «ЮТэйр» к концу 2007 г. эксплуатировала... из эксплуатации устаревших Ан-24, Як-40 и Ту-134 идет гораздо... В757-200 В767-200ER ATR-42-300 В757-200 В737-500... к семи имеющимся еще пять ATR-42 и намерен до конца 2008 г. приобрести... шесть. Планы купить четыре ATR-42 имеет и «КД авиа». Впрочем, именно... 3 1994 (3) DC-10 3 1 1995 (3) ATR-42 7 1 2006 (1) DHC-8 3 1 2003 (1) EMB-120... двух машин, имеющих бортовые №41 и 42, Военно-Воздушным Силам России состоялась... февраля двигатель наработал в общей сложности 42 летных часа (выполнено 22 полета... журнала «Флайт» они могут составить 42,3 млрд. долл. (в каталожных ценах). Количество... машин) в 2007-м. Основная причина – значи- 42 взлёт 3/2008 март тельное сокращение...» разбился в AP 28 января в 14.42 в ходе выполнения плановых учебных полетов... Перминов сообщил, что в течение ближайших 42 месяцев должны быть выполнены все...Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
... башне. Я поднялся и Сен-Клу в 2 часа 42 минуты пополудни. Достигнув Эйфелевой башни... Четырнадцать тысяч и выше. Том 3. А. М. Маркуша 42 генералы (бывшего младшего лейтенанта запаса... обругал и предупредил: —Выкручивайся теперь сам, як знаешь, методист занюханный! Изобретатель. Кому..., мужики, побачить его до того, як вин засиче нас. То перша... все-таки: вин хитрый Гесь, як змий... Прежде всего нам понравилось... перейдешь в набор высоты, понял, забудь як мене кликать! Из сказанного я сделал... в Питер — перегнал, как помнилось, старенький Як-11 в капитальный ремонт, машину учебно.... Ли-2, Ил-12, Ил-14, Як-12, По-2 — его Четырнадцать тысяч... уже летали на МиГ-9 и на Як-15, на первых российских реактивных... выясняется — второй начинал летать на... Як-11. Оказывается, французы купили у нас... дело, гуляй смело». *** Отогнал я в Питер Як-11, сдал в ремонт и соображаю, как... техники пилотирования, ознакомления с материальной частью Як-23 и выполнения 2-3 полетов на этой... слова — мимо! Тогда я сажусь в свободный «як», догоняю капитана на кругу, показываю... с гаком. Закатили прямо в тесную кабину Як-23, под левый локоть пристроили..., предстояло перегнать по осени пару Як-11 на ремонтный завод. Ведущим... почтенной публики сбросил посылку с плоскости Як-11. И все яички остались цели... и мы учили, сперва на Як-11, потом на Як-23 и на МиГ... не выдержала конкуренции с ЛаГГ-3, МиГ-8 и Як-1. Григорий Бахчиванджи погиб в 1943 году..., как прежде, и в облаках и в ночи. *** Як-42 «вырастал» из Як-40 и по замыслу конструктора... со стреловидными крыльями. В этом случае Як-42 имел большую скорость 820 против... на экипаж. Но когда второй Як-42 потерпел катастрофу, в которой погибли все... сопротивлялся, но безуспешно... Яковлева отстранили, а Як-42 приступил работе и все еще работает... пилотаж на И-16 ли, на Як-3 ли, на МиГ-15 ли...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
...ів і водоймищ ................................. 18 1.3. Повітряний корабель як джерело забруднення ........ 39 1.4. Теплові, електромагн..., може перевищувати гранично допустимі значення, які спричиняють перевищення допустимих концентрацій (ГДК... НПС канцерогенними речовинами є: виявлення сполук, які мають канцерогенну дію; уловлювання канцерогенних речовин...іною метеорологічних елементів, які впливають на якість авіаційно... співвідношення метеоелементів, які характеризують погоду як в момент обробки рослин, так... вилучаються для знешкодження в закритих контейнерах. 42 При великій кількості відходів встановлюють... Як-40); О – JTЗD (літак В-707, DC-8); • – JT9D (літак В-747); ▲ – Д-36 (літак Як-42... літаків взаємнопов’язані. Як відомо, Δ – АІ-25 Як-40); О – JTЗD (літак В-707... В-747); значенням параметрів – Д-36 (літак Як-42) термодинамічного циклу, визначальними серед...ів у сполученні з вуглеводневими паливами і рідким воднем як окислювач застосовують рідкий кисень – прозора...і окислювачі знайшли широке застосування в ракетобудуванні, як основа палив з висококип’ячими і низькозамерзаючими... знайшов широке застосування, як однокомпонентне паливо і може використовуватись як ефективний окислювач [8, 9]. Перекис... та оксидазотними окислювачами [8, 9]. У сучасних РН як паливо застосовуються гідразин, монометилгідразин... хімічну формулу: Н H N–N Н H 139 Особливостями гідразину як палива є: велика ентальпія, дуже високий... окислювальними елементами октоген використовується, як правило, у сполученні з іншими окислювачами. Паливозв..., каталази, блокування активних центрів ферментів, які приймають участь у кровотворенні. Важливу роль... хімічних енергоустановок. У більшості випадків нині як джерела енергії в космосі використовуються сонячн... умовою застосування ядерної енергії в космосі, як в наземних установках, є гарантоване забезпечення ядерно... і матеріалам споживчих властивостей, які дозволяють використовувати їх як товари військового і народногосподарського призначення... її на складальні одиниці з використанням технологій, які рекомендують заводи – виробники при збиранн... використання ХВФ в перспективних комплексах і системах, як робочих тіл; - використання в агрегатах і системах існуючих... питомої біомаси і питомої біопродуктивності рослинності, які, в основному, визначають потенціал самоочищення...і і біоелектричної активності мозку. Однією з причин, які сприяють розвитку несприятливих факторів у людини... в екосистемі. Променевим теплообміном викидів, які переносяться атмосферними потоками від джерел, розташованих... функціонуванням космодрому, дорівнює: . (5.42) температури, викликане m y a ΔTem ( t) = ΔTem ( t) + ΔTem... вуглецю, вільних радикалів і атомів (ОН, Н, О, N), які містяться в цих паливах. В продуктах згоряння...і [1]. В математичних моделях нульової розмірності, які часто називають “боксовими”, враховуються тільки... суперечить візуальним та інструментальним спостереженням, які показують, що струмина продуктів згоряння...ідно вертикальна і горизонтальна складові потоку, які визначаються рівняннями: ⎛ θ iz =Vzni – N ⎜⎜ K zz...і і гетерогенні), а також фотохімічні процеси, які описуються складними математичними моделями. Однак...ічні викиди в стратосферу озоноруйнуючих компонентів як природними, так і антропогенними джерелами [1]. Ст...,6 16,4 16,0 6,7 1,2 0,4 5,9 3,9 3,5 3,5 3,4 Максимальне його зменшення як глобальне, так і в Північній півкул... хвиль окремими групами (хвильовими пакетами) як у верхній, так і в нижній атмосфері. 7.2.1. Акустичн...єструються достатньо слабкі хвильові збурення, які належать до низькочастотного акустичного діапазону... генерації, причому переважно в зимових умовах [42]. 7.3. Явища в іоносферній плазмі, викликані дією РКТ...інки з експериментів “Waterhole” [1]. Склад речовин, які інжектуються в цій серії активних елементів (H2O... крупномасштабного і глобального розподілу газів, які утворюються в верхній атмосфері в результаті роботи... речовин (U235; Pu238, уламки ділення), які використовуються в енергетичних установках, а також актив...ї групи в момент часу t позначається, як P(t,h). ⎡ ∂P( t , h ) P( t , h ) ⎤ ∂P (t , h ) − = V (t , h )⎢ ⎥ + dP (t , h ,K) . H ( t ,h )⎦ ∂t ⎣ ∂h (9.19) Тут V(t,h)- швидкість... навантаження (пластмаси, радіоактивні речовини, які використовуються в енергоустановках, робочі тіла систем...ія виробу може здійснюватись і як безпосереднє знищення, і як ліквідація з подальшою чи... енергетичних можливостей твердих ракетних палив, які мають детонаційні властивості, є їх застосування...ії вони піддаються складним хімічним перетворенням, які включають окислення і розклад окремих компонент...іонів, кінотеатрів, вокзалів, аеропортів тощо), які знаходяться в зоні дії вражаючих факторів у випадку...ічної діяльності. Загальноприйнятих нормативних документів, які формально визначали б розмір збитку, в даний...; 2) розбирання і повторне використання відходів РКТ, які відпрацювали свій термін експлуатації, з простроченими..., в тому числі в області екології і природокористування, які були конкретизовані в двох угодах: 1. Угода.... Физика. 1993. Т. 36. № 10. – С.98. 42. Нагорский П.М. Антропогенные волновые возмущения F – области...Дата загрузки: 2018-05-05
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... авиадвигателей в нашей стране Д.А. Боев, Л.И. Соркин 42 Турбулентность. Уравнение энергии и условия совместности... Pd 46 Ru 44 Mo 42 Zr 40 120 118 Sg... сос тавят: 12 22 32 42 52 62 … N2; в ПОЛУПЕРИОДАХ: (1 + 1) + (3 + 3) + (5 + 5) + (7 + 7) + (9 + 9) + … + [(2N... Р 27В 300 для са молетов Як 36 и Як 38 с вертикальным взлетом начали... № 6 ( 102 ) 2015 www.dvigately.ru Як 38 тия мощностей. Что же...: возвратить всю московскую команду обратно. Як 40 возвращается. И снова мозговой штурм... го жидкого или газообразного тела. 42 наука d o∫ K⋅n dS = o∫ П⋅n dS. dτ Элементарные преобразования.... С. 138 156. Арсеньев Е. Истребитель перехватчик Як 50 // Авиация и космонавтика вчера, сегодня... 8 //Авиация и космонавтика. 2015. № 10. С. 38 42. Волобуев В.С., Горбушин А.Р. Первые аэродинамические весы... 51; № 7 8. С. 26 27; № 11. С. 42 48; № 12. С. 42 47. Ильин В. Вторая жизнь.... С. 183 187. Йоканович С. Проект "Альфа": Як 23 в США // Легенды и мифы авиации... 53; № 7. С. 11 15; № 8. С. 8 10; № 9. С. 34 42; № 11. С. 50 57; № 12 С. 30... Родины. 2015. № 6. С. 130 139. Комиссаров С.Д. Як 42 как "грузовик" (проектные варианты) // Крылья...: Кварц, 2015. 95 с. Максимов В, Шуршалов А. Як 3 оружие Победы // Крылья Родины. 2015... стоит в стороне // Авиация и время. 2015. № 5. С. 42 43. О самолёте Ту 114... чивает конструкторское сопровождение авиационных двигателей. Як 125Б: аэроархив / материал подгот. М. Никольский... мировой войны. Якубович Н. Истребитель разведчик Як 27Р // Моделист конструктор. 2015. № 6. С. 12... и огнеметом АТО 41 или АТО 42, который устанавливался справа от механика...Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.53/5
... обороны – здесь выпускались боевые самолеты ЯК 3, боеприпа сы и запчасти к военной технике... нем был освоен выпуск самолетов ЯК 40 и разработан конвейер для сборки... тяжелых машин этой же серии – ЯК 42. Саратовские предприятия военно промышленного комплекса... сферах – сошли с конвейера первые самолеты ЯК 42, холодильники марки «Саратов» впервые в местной... представить о каком сооружении идет речь. 42 1. Культовые здания Свято Троицкий собор... самолеты ИЛ 14, АН 24, ЯК 40. Пик выполняемых авиапредприя тием... аэропорта с целью подготовки к приему самолетов ЯК 42. 29 марта 1982 года впервые... приземлился турбореактивный лайнер нового поколения ЯК 42. К концу 1980 х годов число таких... до двадцати. Удельный вес самолетов ЯК 42 в общих объемах пассажирских перевозок в 1989..., оставших ся от строительства (из 42 собранных тысяч было истрачено 28... библиотека Саратовского госуниверситета Ул. Университетская, д. 42 Здание научной библиотеки Саратовского университета... 25 х 14 и 7 х 9 метров и спортивный зал 42 х 16 метров. Этим же специалистом... Радищева), дом Н.И. Шмидта (ул. Соборная, д. 42), гостиница «Московская» (ул. Московская, д. 84... болел и в 1916 году скончался в возрасте 42 лет. После этого печального события...). Первый свой вылет на самолете ЯК 18 совершил здесь 18 июня... 1. Культовые здания Свято Троицкий собор .............................................................................................................................................42 Духосошественская церковь ............................................................................................................................. 44 Церковь часовня...Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... .........................................................................175 3.1. Формування образу регіону як підґрунтя для його позиціонування... становлять чинні нормативно-правові документи, які регламентують правовідносини у сфері макроеконом... процесами, що відбуваються в сучасній Україні, які характеризуються яскраво вираженою територіальною...і органи влади-координатор Регіон як ринок, як простір життя соціуму...ілення параметрів конкурентоспроможних регіонів, які також називають індикаторами конкурентоспроможності рег... суті пропозиції) Розглядає позиціонування як стратегію (методику розробки конкурентоспроможної позиц... [2, с. 213]. С. Гаркавенко визначає позиціонування як маркетингові зусилля корпорації з розробки та..., Т. О. Примак, В. О. Шпильова розглядають позиціонування як один із найважливіших інструментів маркетингового... на врахуванні таких поширених явищ, як 42 міжрегіональна конкуренція, з одного боку..., розрахунком і зіставленням індикаторів, індексів і рейтингів, які служать для оцінювання реального... рекомендується використовувати такі показники, як: індекс промислового виробництва, рівень експорту... одиничного показника за і-й рік. Для показників, які зумовлюють зменшення конкурентного потенціалу...іональних цільових програм. 2. і т. д. СИЛЬНІ СТОРОНИ Як ефективніше 1. Сприятлива для скористатися... можливостями структура населення. 2. і т. д. СЛАБКІ СТОРОНИ Які чинники можуть 1. Скорочення чисельності перешкодити... параметрів регіонів-конкурентів, які вони використовують як конкурентні переваги при вибудовуванн... поліпшити в короткостроковій перспективі Параметри, які необхідно підтримувати 8 7 6 Низький ступ... процесами, що відбуваються в сучасній Україні, які характеризуються яскраво вираженою територіальною... трансформаційними процесами глобального порядку, які формуються під впливом міжнародної турбулентності й транскордонних... 43 19 21 39 40 42 42 24 23 26 26 26...ій), фінансового ринку (на 22 позиції), які є забезпечувальними складовими у процесах впровадження, просування... наведених проблем зазначимо ті переваги, які можуть розглядатись як підґрунтя для позиціонування... відносяться 134 до таких позицій, як: якість і доступність ресурсів (РР2... у промисловості з видобування неенергетичних корисних копалин, які реалізуються: на Полтавському гірничо...ї продукції сільського господарства, забезпечення населення якісними продовольчими товарами. За виpобництвом... вік [174, с. 8–9]. Середній вік населення регіону – 42,1 року (рівень, вищий середньонаціонального... Високий рівень значущості 10 Параметри, які потребують покращення в короткостроковій перспективі Параметри... 4 5 6 13 7 8 15 9 10 10 4 4 3 Параметри, які потребують покращення в довгостроковій перспективі 2 Параметри...ідним є застосування маркетингових механізмів, які забезпечать «розганяльний імпульс» конструктивним процесам... трансформаційними процесами глобального порядку, які формуються під впливом міжнародної турбулентності й транскордонних..., сільськогосподарський осередок, зелений (туристичний) край і т. д.), які, будучи конкурентними перевагами регіону... - застосування особистісних взаємодій як основного контактного сполучення; - формування і активне...) з метою залучення індивідуальних інвесторів, які представляють неформальний ринок венчурного кап...ємницької активного підвищенні діяльності, рівня які позиціонування в спрямовані довгостроковому конкурентоспроможност... новини). 3. Візуальні символи і слоган. Якісний слоган як смисловий елемент позиції рег... / А. Г. Гранберг. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 495 с. 42. Григорук П. М. Методи побудови інтегрального показника... с. 116. Макаренко М. В. Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності / М. В. Макаренко.... Мамонтова Е. Формування регіонального образу як складова державотворчого процесу [Електронний ресурс.... Пепчук С. М. Використання територіального маркетингу як засобу підвищення конкурентоздатності регіону.... Шпильова В. О. Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності / В. О. Шпильова... 0 30,7 30,7 30,7 30,7 Рівненська 42,3 42,3 47,7 47,7 47,7 Сумська 39... додатка К. 313 Додаток Н Таблиця Н.1 Показники, які характеризують демографічну ситуацію Черкаського... _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6. Які історичні особистості чи події вплинули... _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 10. Які інструменти просування стратегії позиціонування... ІНТЕГРАЦІЯ РЕГІОНУ 1. Послаблення галузей, які були 1. Виникнення можливостей 1. Потужна конкуренц...