Запуск. 2006-023. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2006-06-18 at 07:50:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xGalaxy 16
3Ракета-носитель 1xЗенит 3SL

Найдено 1000 документов по запросу «2006-023». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
...) Греция (2006) Австрия (2006) Словения (2006) Босния и Герцеговина (2006) Словакия (2005) Италия (2006) Польша (2005...) Болгария (2006) Греция (2003) Венгрия (2006) Израиль (2006) Румыния (2006) Франция (2003) Армения (2006) Соединенное... (2006) Словакия (2006) Чешская Республика (2006) Австрия (2006) Италия (2004) Германия (2006) Мальта (2006) Кыргызстан (2006) Швейцария... (2006) Российская Федерация (2006) Таджикистан (2006) Ирландия (2004) Казахстан (2006) Сербия (2006) Норвегия (2006) Грузия (2006) Беларусь (2006) Украина (2006) Черногория (2006) Хорватия (2006) Дания (2005) Люксембург (2003) Албания (2006) Узбекистан (2005) Республика Молдова (2006) Литва (2006) Латвия (2006) Туркменистан (2006) Исландия (2006) Эстония (2006) Финляндия (2006) Швеция (2004) Турция (2006) 13... (2006) Турция (2004) Армения (2006) Украина (2006) Румыния (2006) Республика Молдова (2006) MKD (2006) Албания (2006) Российская... (2004) Германия (2006) Дания (2006) Испания (2005) Греция (2006) Австрия (2006) Франция (2006) Люксембург (2005... (2006) Турция (2006) Грузия (2006) 16,6 Армения (2006) MKD (2006) 15,2 15,1 Таджикистан (2006) Казахстан (2006) 13... (2006) 10,5 Республика Молдова (2006) 10,2 Азербайджан (2006) Румыния (2006) 10,0 9,0 Украина (2006) 9,0 Черногория (2006) 9,0 Российская Федерация (2006) 8,8 Узбекистан (2005) 8,3 Туркменистан (2006) 8,1 Соединенное... (2006) 7,4 Латвия (2006) 7,4 Бельгия (1997) 7,3 Беларусь (2006) 6,9 Сербия (2006) 6,9 Франция (2001) 6,0 Нидерланды (2006) 5,6 Словакия (2006) 5,6 Германия (2006) 5,3 Хорватия (2006) 5,3 Польша (2005) 5,0 Люксембург (2005) 4,9 Греция (2006) 4,9 Венгрия (2006) 4,7 Израиль... (2006) 3,9 Швеция (2004) 3,6 Чешская Республика (2006) 3,6 Норвегия (2006) 3,5 Словения (2006) 3,3 Дания (2005) 3,2 Австрия (2006) 3,0 Финляндия (2006) 1,9 Исландия (2005) 1,8 Мальта (2006) Андорра...) 2,4 Латвия (2006) 2,3 Ирландия (2000) 2,3 Украина (2006) 2,3 Румыния (2006) 2,0 Российская Федерация (2006) 1,9 Беларусь (2006) 1,8 Литва (2006) 1,7 Болгария... (2006) 1,3 Республика Молдова (2006) 1,3 Армения (2006) 1,2 Казахстан (2006) 0,9 Азербайджан (2006) 0,8 Кыргызстан (2006) 0,5 Узбекистан (2005) 0,4 Таджикистан (2006) 0,2 Исландия... (2006) Российская Федерация (2006) Украина (2006) Чешская Республика (2006) Германия (2006) Азербайджан (2006) Литва (2006) Венгрия (2006) Казахстан (2006) Австрия (2006) Мальта (2006) Латвия (2006) Исландия (2002) Франция (2005) Финляндия (2006) Словакия (2006) Румыния (2006) Люксембург (2006)a Республика Молдова (2006) Болгария (2006) Таджикистан (2006) Израиль (2006) Швейцария (2005) Эстония (2006) Ирландия (2005) Хорватия (2006) Сербия (2006) Бельгия (2006... (2006) Нидерланды (2003) Словения (2006) Греция (2005) MKD (2006) Армения (2006) Туркменистан (2006) Черногория (2006) Норвегия (2006) Италия (2005) Соединенное Королевство (2006)a Дания...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0/5
...і продажу природного газу (від 2 лютого 2006 р. на 2006—2010 роки) про постачання у 2007... ПЕК та ЖКГ у опалювальному сезоні 2006/07 року, застосування засобів з енергозбереження...ільгоспнагля дом скасовано з 18 жовтня 2006 р. тимчасові обмеження на транзит тваринницько...ї програми у першому читанні (постанова від 3 жовтня 2006 р. № 193). У Державній програмі визначено так... Îðåíäà .............................................. 21 91-é ÑÀ çà ãðîøîâ³ êîøòè .............. 21 15 листопада 2006 року 2 (Продовження. Початок на с. 1) 5. У напрям... 2005 року. Протягом січня—серпня 2006 р. забезпечено розширення сфери застосування прац... за попередні 6 місяців. У третьому кварталі 2006 р. мінімальний розмір зазначеної до помоги... міні 15 листопада 2006 року муму для працездатної особи) з 1 жовтня 2006 р. становить 122... державних та міжнародних стандартів» (від 1 серпня 2006 р. № 1058). Підготовлено нову редакцію Основ... Міністрів від 23 серпня 2006 р. № 473 та від 26 вересня 2006 р. № 494 затверджено додатко...ів підприємців та споживачів у січ ні—вересні 2006 р. органами Антимонопольного комітету при...іч ної конкуренції (за серпень—вересень 2006 р. — 652). Зага лом порушників оштрафовано... (домінуючим) становищем (у серпні вересні 2006 р. — 356); 102 порушення законодавства з питань...’єктів господарювання (протягом серпня вересня 2006 р. — 31). Першочергова увага приділялася... яким повинна бути завершена в грудні 2006 року, з урахуванням основних положень європей...і чого за серпе нь—вересень 2006 р. обсяг простроченої заборгованості із відшкодування ПДВ... період з 4 серпня 2006 р. до 27 жовтня 2006 р. на орга нізаторах торг... статусу їх майнового комплексу» (вiд 5 жовтня 2006 р. № 233 V), прийняття якого обумовлено необх...їні (розпорядження Кабінету Мініст рів від 1 серпня 2006 р. № 447), якою визначається механ... випуску продукції у січні—вере сні 2006 р. на 11,9% (торік — 5,4%) відбувався в основному...є частка продукції машинобудування (з 12,1% у січні 2006 р. до — 13,3% у січні—серпні), що... нафтохімічній промисловості. У січні—вересні 2006 р. обсяги виробництва збільшились пор... цілеспрямованим діям Уряду в серпні — жовтні 2006 р. експортовано 2,7 млрд кВт/год електрично... комунального господарства Упродовж серпня—жовтня 2006 р. діяльність Уряду спря мовувалася... ріальних громад станом на 1 жовтня 2006 р. Держказначейс твом перераховано місцевим бюджетам... гармонізацію митних процедур» (від 5 жовтня 2006 р. № 227 V); Кабінетом Міністрів прийнято... державний кор дон)» (від 11 жовтня 2006 р. № 510); розпорядження «Про підписання Протоколу...ітики України від 4 жовтня 2006 року; 24 жовтня 2006 р. у ході засідання...і продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006—2010 роки, у якому визначені обсяги...ії про боротьбу з корупцією» (від 18 жовтня 2006 р. № 252), яким передбачено ратифікувати... навколишнього природного середовища: 19 жовтня 2006 р. підписано Меморандум про взаєморозу...ї дії сонячних ультрафіолетових променів. У вересні 2006 р. за результатами голосування Генераль но... в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006—2015 роки». З метою захисту населених...і до продажу в 2006 році», наказу ФДМУ від 02.02.2006 № 192 «Про затвердження... 11.12.2006 включно. Аукціон відбудеться 15.12.2006 о 10.00... 11.12.2006 включно. Аукціон відбудеться 15.12.2006 о 10.00... льницький р н, ст. Переяславська. 15 листопада 2006 року Балансоутримувач: управління кап...іод з 01.10.2006 до 31.10.2006 Код за ЄДРПОУ та...) до 24.11.2006 (включно). Конкурс відбудеться 30.11.2006 у кімн. 748... термін надання документів: 04.12.2006. Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Рег... термін надання документів: 04.12.2006. Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Рег.... Документи приймаються до 12 грудня 2006 р. (включно) за адресою: м. Чернігів, проспект...іночної діяльності». Конкурс відбудеться 1 грудня 2006 р. о 10.00 в Регіональному від діленн...іонів, т. 200 33 28 ÔÄÌÓ ÎÃÎËÎØÓª ÄÅÂ’ßÍÎÑÒÎ ÏÅÐØÈÉ ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ ÇÀ ÃÐÎØβ ÊÎØÒÈ Çàÿâè íà äåâ’ÿíîñòî ïåðøèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 5 äî 14 ãðóäíÿ 2006 ðîêó До уваги учасників 91 го...і в газеті «Відомості приватизації» від 11 жовтня 2006 року № 39 (428). Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà 91-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ çà ãðîøîâ³ êîøòè (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà) Код... Ні 1,05 3,3 1342 1,4091 1,237 6,9 За 9 міс. 2006 р. 38 1690,3 [05802750] ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ... 631,525 25,000 2,8 За 9 міс. 2006 р. 8 4403,5 [00122358] ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД», 83058... 4,08 За 9 міс. 2006 р. 33 0 0,00 0 0 48,1 123,8 0 0 За 9 міс. 2006 р. 54 221,8 82... 9 міс. 2006 р. 31 1758,4 35,33 15 За 9 міс. 2006 р. 9 2544,6 122 За 6 міс. 2006 р. 3,92...ІВЛІ ЗЕРНА ( ;965,3) В 9,72 За 6 міс. 2006 р. 2 0 0,00 0 18,5 0 2286,3 0 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕН НЯ ( ;0) В 0 За 6 міс. 2006 р. 4 3550,5 66,43 2358,6 12...,3 54,6 0,5 2,5 0 АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕ РЕВЕЗЕННЯ ( ;0) В За 9 міс. 2006 р. 258 12370,3 50,58 6256... 2,49 За 9 міс. 2006 р. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ № 44 (433) 15 листопада 2006 року 24... 12 882 щодо забезпечення проведення в 2006 р. інвентаризації майна, яке перебуває у фактичному...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... периоды, закончившиеся 30 сентября 2007 и 2006 годов (далее - Промежуточная финансовая отчетность... в Примечании 16 к промежуточной отчетности. 1 октября 2006 года была завершена процедура Консолидации... иска в консолидированной отчетности Компании за 2006 год было начислено обязательство в размере... Компании Роснефть за 2006 год.). 2006 год ООО «Экспонефть» В декабре 2006 года Компания... совершения сделки). ОАО Дальтрансгаз В феврале 2006 года Компания пропорционально своей доле... Реструктуризация ООО "РН-Бурение" В марте 2006 года в соответствии с решением Совета директоров... дочерних добывающих компаний. В третьем квартале 2006 года была проведена консолидация буровых... 2027 и 2032 гг. 2006 год Кулиндинский участок В августе 2006 года Компания победила.... Могдинский и Санарский лицензионные участки В апреле 2006 года Компания победила в аукционе на...) была уплачена в 2006 году. Лицензия была получена в марте 2006 года со сроком..., Вадинский и Пендомаяхский лицензионные участки В феврале 2006 года, Компания победила в аукционах на... Limited - стали владельцами созданной в октябре 2006 года проектной холдинговой компании Venin... сотрудничестве с ОАО «Газпром» 28 ноября 2006 года Компания и Газпром подписали двустороннее... добыче и производстве нефти и газа. В октябре 2006 года Компания и CNPC International, являющаяся... 2007 % изменения 2006 За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 2006 (%) (%) НДПИ % изменения... с девятью месяцами, закончившимися 30 сентября 2006 года. Данное снижение было скорректировано... в отношении третьего квартала 2006 г и девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 года. Федеральными... месяцев, 22 закончившихся 30 сентября 2006 года, вследствие незначительного снижения экспортных... с девятью месяцами, закончившимися 30 сентября 2006 года. Роснефть стремится использовать альтернативные... объема экспортированных нефтепродуктов, в третьем квартале 2006 года – 11,2%. Транснефтепродукт, принадлежащий Российской... с девятью месяцами, закончившихся 30 сентября 2006 года, вследствие использования новых логистических... Роснефть. См. раздел «— Значительные приобретения—2006—Оплата финансирования доли в СРП «Сахалин... месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 и 2006 года, соответственно). Среднесуточная добыча ОАО... сентября 30 сентября 2007 2006 (млрд. куб. м.) 2007 2006 (млрд. куб. м.) (%) % изменения... 9 месяцев, закончившихся % изменения 30 сентября 2006 2007 2006 3,08 2,74 12,4% 9,04... девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 года. Увеличение связано с увеличением объемов... в третьем квартале 2007 и 2006 года, а также за 9 месяцев 2006 года. Реализация продукции... За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 % (млн. долл. США) Производственные и операционные... месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 и 2006 годов, соответственно. Производственные и операционные расходы... сентября 2007 2006 За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 2006 % изменения % изменения... договора поставки нефти с Удмуртнефтью в 4 квартале 2006 года. За девять месяцев, закончившихся... нефть. В третьем квартале 2006 года и за девять месяцев 2006 года Роснефть закупила... переработку в третьем квартале 2006 года и за девять месяцев 2006 года соответственно на... работу с четвертого квартала 2006 года. В четвертом квартале 2006 года Роснефть начала закупать... Низкооктановые бензины Млн. т Изменение 2007-2006 2006 Средняя цена, долл./т Млн. Долл... Низкооктановые бензины Млн. т Изменение 2007-2006 2006 Средняя цена, долл./т Млн. Долл... года, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, вследствие использования новых логистических... транспортом – 0,4 млн. тонн. В третьем квартале 2006 года транспортировка нефтепродуктов составила 1,7 млн... – 0,7 млн. тонн. За девять месяцев 2006 года транспортировка нефтепродуктов составила 6,3 млн... года по сравнению с третьим кварталом 2006 года. Уменьшение железнодорожного тарифа составило..., закончившихся 30 сентября 2006 2007 (млн.долл.США) (%) % изменения 2006 (млн.долл... года по сравнению с третьим кварталом 2006 года. В процентном отношении к выручке операционная... 22,6% и 19,5% в третьем квартале 2007 и 2006 годов, соответственно. В процентном отношении к выручке... 69,8% и 73,5% в третьем квартале 2007 и 2006 годов, соответственно. В результате вышеуказанных факторов... года, по сравнению с первой половиной 2006 года. В процентном отношении к выручке операционная... месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 и 2006 годов, соответственно. В процентном отношении к выручке... 3 месяца, закончившихся 30 сентября 2007 2006 2007 2006 24,4% 29,5% 23,2% 29...,3% в третьем квартале 2006 года и 29,5% за девять месяцев 2006 года, на основе... в результате публичного размещения акций июле 2006 года. Чистые денежные средства, полученные... 30 сентября 2007 29,5% 2006 23,8% 2007 28,7% 2006 25,7% 14,1% 11... 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 2006 2007 2006 1 560 644 3,603 1 874... За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 2007 2006 млн. долл. США, за... За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 2007 2006 млн. долл. США, за... За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 2007 2006 млн. долл. США, Чистая...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... общество. Иллюзии и реальность // Политический класс. 2006. №22. С.6; Грудицына Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Институты гражданского...; Бахрах Д.Н. Административное право Российской Федерации. М., 2006; Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного.... С.110; Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 2006. С.169; Шамхалов Ф.Н. Теория государственного управления... Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. М., 2006. С.32; Радченко А.И. Основы государственного и муниципального... / Под общ. ред. Э.Г.Липатова, С.Е.Чаянова. М., 2006. С. 8-9; Акопов Л.В., Смоленский М.Б Административное право: Учебник... / Под общ. ред. Э.Г.Липатова, С.Е.Чаннова. М., 2006. С.8-9; Акопов Л.В., Смоленский М.Б. Административное право: Учебник... Б.Н, Чернявский А.Г. Административное право России: Учебник. М., 2006. С.19. Алексеев С.С. Теория государства и права... российской государственности: Сб. статей. Томск, 2006.С.9; Шафиров В.М.Законность и современное правопонимание // Правовые... Республики Таджикистан. 2006, март. Ст.1713. 3 См.: Садои мардум. 2006. 2 дек. 1 2 165....: Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административной право России. М., 2006. С.98; Автономов А.С. Правовая онтология политики... Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право России: Учебник. М., 2006. С.15. 3 См.: Козлов Ю.М. Административное право... заполняется 1 См.: Козлов Ю.М.Административное право. М., 2006. С.260. 236 правотворческой деятельностью субъектов....: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 2 См.: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 3 Утверждено Постановлением Правительства республики....: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 4 Перечень организаций (предприятий и учреждений..., 1 2 Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. См.: Решения Президента и Правительства..., что предполагалось завершить в краткосрочной перспективе (т.е. 2006 г.). 1 308 части официальной информации1. Тем....: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 3 Например, Государственная автомобильная инспекция... государственного и муниципального управления и административная реформа. М., 2006. С.66. 359 комплексные интерактивные услуги....: Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления. М., 2006. С.31. 373 Недостаточное соблюдение названных... Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 г. №9 «О совершенствовании структуры центральных органов исполнительной...»// Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, нояб. 1.78.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.79.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.80.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.81.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.82.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.84.Постановление Правительства Республики...»//Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.85.Постановление Правительства Республики...»//Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.86.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.87.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.88.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.89.Постановление Правительства Республики....) // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.90.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.91.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.92.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.93.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.95.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.96.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.97.Постановление Правительства Республики... актов Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, март. 1.284.Постановление Правительства Республики... и административная реформа: методическое пособие. М.: Европроект, 2006. – 352с. 2.367.Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание... Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. 2006. №3. С.41. 4.785.Телегина Н.А., Минаков А.П. Концептуальные...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...-piracy_future_television-full.pdf Derecho, Abigail (2006): “Archontic Literature: A Definition, a History, and... developing into transmedia storytelling (Jenkins, 2006) and “mediacultures” (Macé, Maigret, 2005..., London: British Film Institute. Jenkins H. (2006), Convergence Culture. Where old and..., London: British Film Institute. Mittel J. (2006), “Narrative complexity in contemporary American...”, Critical Studies in Television, 1/1. Newman M.Z. (2006), “From beats to arcs: towards... es necesario recurrir a Mittell, Jason (2006). Narrative complexity in Contemporary American... Television Studies. 5:1; 41-60. Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and... 14th October, 2010] [Accessed: Mittell, J. (2006) “Narrative Complexity in Contemporary American.... 3, pp. 31-33 Medina Laverón, M. (2006) Calidad y contenidos audiovisuales, Pamplona: Eunsa... esta cadena son: Alias (2001-2006), Mujeres Desesperadas (Desesperate Housewives, 2004... Mobile Game, Marzo 2006 e 24:Agent Down nel dicembre 2006 e Digital Chocolate...ù media contemporaneamente e in parallelo (Mittel, 2006). Una nuova forma di narrazione... del contratto comunicativo (Dusi e Spaziante, 2006), la connotazione seduttiva della soglia... media, Milano: Hoepli. Dusi, N. e Spaziante, L. (2006) Remix-remake. Pratiche di replicabilit.../04/30/telephilia.html Mittel, J. (2006), ‘Narrative Complexities in Contemporary American... audiovisual. Referencias bibliográficas Andrews, L. (2006) ‘Spin: from tactic to tabloid... Swear By. I. B. Tauris. Milch, David (2006): Televisions Great Writer, public interview.... London: Cambridge UP. Espenson, Jane. (2006) ‘Superstar’ Commentary. Buffy the Vampire...: Adriana Hidalgo. Jenkins, Henry (2009 [2006]). Fans, blogueros y videojuegos. La cultura... (Lavery ed., 2006), (Gorton, 2009); sobre Deadwood (Lavery ed., 2006), (Westerfelhaus y Lacroix... technological and cultural convergence (Jenkins 2006). In a participative culture era the..., Milano: Franco Angeli Bagozzi, R. P., Dholakia U. M. (2006) “Antecedents and Purchase Consequences of...: Scott Kirsner Kotler, P. and Keller, K. (2006) Marketing Management, Upper Saddle River... Revolution, Cambridge: Perseus Publishing Roberts, K. (2006) The Lovemarks Effect. Winning in... York: Doubleday Tapscott, D. and Williams, A. D. (2006) Wikinomics. How Mass Collaboration Changes... [January, 2008] Jenkins, H. (November 30, 2006), When Fandom Goes Mainstream..., [Online], Available: http:// henryjenkins.org/2006/11/when_fandom_goes_mainstream.html [January, 2008..., [Online], Available: http://henryjenkins.org/2006/09/triumph_of_a_time_lord_part_ on.html [January...”, [Online], Available: http://henryjenkins.org/2006/09/triumph_of_a_time_lord_part_ tw.html [January..., [Online], Available: http://henryjenkins.org/2006/08/fan_activism_in_a_networked_ cu.html [January... a knowledge community or a collective intelligence” (2006:116). 421 PREVIOUSLY ON Thus... the socalled participatory culture (Jenkins, 2006), which includes engagement and social..., A., Jenkins, H., Green, J., Askwith, I. and Ford, S. (2006) ‘Turning Pirates into Loyalists: The..., London, pp. 9–26. Hepp, Andreas (2006): Transkulturelle Kommunikation, UVK, Konstanz. Hickethier... temporary confusion for viewers” (Mittell, 2006: 37). This temporary confusion, however... York: Riverhead Trade. Mittell, Jason. (2006) Narrative Complexity in Contemporary American..., New York: Routledge. Katyal, Sonia K. (2006) ‘Performance, property, and the slashing... cotidianidad. Referencias bibliográficas Berger, J. (2006) Modos de ver, Barcelona: Gustavo..., Stencilled Occasional Paper, nº7. Inagraham, Ch. (2006) “Thinking Straight, Acting Bent. Heteronormativity... Brain, London, Allen Lane Butler, J. G. 2006. Television: Critical Methods and Applications...=9F01 E0DC1F30F930A3575AC0A9679C8B63 [Acceso: 25 septiembre 2006]. Cascajosa, Concepción (2005), Prime Time... C.S.I. a Los Soprano. Madrid: Calamar Ediciones. ¾¾ (2006), El espejo deformado: Versiones, secuelas... formas de narración transmedia (Jenkins, 2006) similares a las de Perdidos, fundamentalmente... editora australiana, Christine DeVries (Distefano, 2006; Lostpedia, 2010c). A pesar de que... y The New York Times (Manly, 2006; Ward, 2006) sólo unos pocos días... York. — (2006) Secret Identity. Hyperion Publishing, Nueva York. Jenkins, H. (2006) Convergence Culture.... Jason T. Eberl, Blackwell Publishing. Friedberg, A. 2006, The Virtual Window: From Alberti..., Madrid, Alberto Santos. Pineda, Antonio (2006): Elementos para una teoría comunicacional... Tomlinsom (1991), Straubhaar (1991) o Buonanno (2006) rebaten la teoría del imperialismo... las corporaciones comunicativas estadounidenses (Chalaby, 2006) o del tipo de narrativas (Morley... (HBO, 2002), Roma (HBO, 2006), Dexter (Showtime, 2006), Carnivàle (HBO, 2003... mercados regionales, nacionales o locales (Chalaby, 2006). Esta primacía norteamericana queda patente... Communication: Vol 34 (1): 103132 Chalaby, J.K. (2006) American cultural primacy in a new.... Metatelevision, lenguaje y temporalidad (La Crujía, 2006) y, junto a Carlos Scolari, El fin...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... support programmes in Portugal (1988-2006) ..................................................................................... 254 Table A5.1b CSF... support programmes in Portugal (1988-2006) ..................................................................................... 255 Table A7.1a MDS... Portuguese footwear industry transformation until 2006. ‘Change’ is a social phenomenon. And... Portuguese Calouste Gulbenkian Foundation (2003-2006) and the UCL Overseas Research... without design [innovativeness/fashion] (J. Barbosa 2006, pers. comm., 27 July). Thus... little margin for manoeuvre’ (J. Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). ‘[T]here... constantly seeking [additional resources]’ (ibid: 2006), he adds, which reflects often...] own-brand manufactured footwear (E. Neto 2006, pers. comm., 08 February). Alberto... competency for organization [emphasis] (A. Jorge 2006, pers. comm., 09 February). 162...’s capacity of auto-regeneration (A. Jorge 2006, pers. comm., 09 February). APICCAPS... process of industry transformation] (C. Medon 2006, pers. comm., 06 February). Medon... the technical-professional schools (P. Dantas 2006, pers. comm., 08 Feb). Needless... receptive to providing solutions (C. Medon 2006, pers. comm., 06 February). CTCP... work that remain unclassified] (Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). Nevertheless...’s contribution to industry transformation, Medon (2006) states that, in the ‘logic... Italian brands, American brands (E. Costa 2006, pers. comm., 06 February)! Costa... was not well applied’ (ibid: 2006). N. F. de Oliveira reinforces Moreira’s observation... addition to technical training (P. Dantas 2006, pers. comm., 08 February). Therefore... institutionalized collaboration between them (ibid: 2006). A number of developments in footwear... to representative industry organizations’ (EPF 2006). CFPIC’s suggestion that there would... for footwear design [training] (E. Costa 2006, pers. comm., 06 February). Lastly... individualists and less associative (J. Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). We... accountable by strict guidelines’ (J. Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). Again... non-institutionalized virtual networks (M. Freitas 2006, pers. comm., 07 February). The...], politics of social proximity (ibid: 2006) Exactly where organizations like FESETE... credibility with other institutions (ibid: 2006). This recalls Medon’s earlier reference...; that is, a macroeconomic strategy (E. Costa 2006, pers. comm., 06 February). Though... process of industry transformation] (C. Medon 2006, pers. comm., 06 February). Surely... (CSF) funding periods from 1988-2006. ‘Savana’ – Savana Calcados, Lda. (hereafter.... 29-32. Baptista, R. and Karaöz, M. (2006) 'Entrepreneurial Human Capital and the... [Accessed 26 August, 2008]. Barbosa, J. (2006) Interview by author. Felgueiras, 27... at: http://dn.sapo.pt/2006/07/26/economia/governo_apoia_investimento_226_milho.html [Accessed 11 October, 2006]. Carlsson, B. (ed.) (1995) Technological systems... Desenvolvimento Regional [Accessed 10 Oct, 2006]. Castro, A., Menezes, J. and Vasconcelos, A. (2004... Economic Sociology. [Accessed 19 September, 2006]. Clark, G. L. and Tracey, P. (2004) Global... de Lisboa [Accessed 21 Sept, 2006]. Conceicão, P., Heitor, M. V. and Lundvall, B.-A. A. (2003.... London: Routledge. Cooke, P. and Martin, R. (2006) Clusters and regional development : critical... University Press. Cooke, P. and Piccaluga, A. (2006) Regional development in the knowledge... Social Sciences. London: Routledge. Dantas, P. (2006) Interview by author. Felgueiras, 08... de Planeamento [Accessed 10 October, 2006]. EC. Enterprise Directorate-General (2003... Psychology, 12 (3), pp. 204214. Fernandes, J. (2006) Interview by author. Felgueiras, 27... technological revolution. London: Pinter. Freitas, M. (2006) Interview by author. Porto, 07..., M. (2005) [Personal Communication]. June. Grenha, M. (2006) Interview by author. Ponte de..., Departamento de Prospectiva e Planeamento, October, 2006, Lisbon: Ministério das Fina...ção e Desenvolvimento Regional [Accessed 10 October, 2006]. Maturana, H. R. and Varela, F. J. (1998[1987... para o Desenvolvimento e Inovacao Tecnologicos. Medon, C. (2006) Interview by author. Sao Joao...&idCanal=1086 [Accessed 11 October, 2006]. Porter, M. E. (1998) The competitive advantage... Press. Proença, M., Aubyn, M. S. and Martins, N. (2006) Contributos dos QCA para a Realiza... Desenvolvimento Regional [Accessed 10 Oct, 2006]. Proença, M. and Carvalho, M. F. (2004) 'Um... Prospectiva e Planeamento. [Accessed 10 October, 2006]. Putnam, R. D., Leonardi, R. and Nanetti, R. Y. (1993.../desemprego_plano_tecnologico.html [Accessed 11 October, 2006]. Ross, R. (1934) 'Optimum orders for...&idCanal=1086 [Accessed 11 October, 2006]. Siza, R. 'Preocupação com construção e obras...&idCanal=1086 [Accessed 11 October, 2006]. Smith, A., Stirling, A. and Berkhout, F. (2005....planotecnologico.pt [Accessed 24 March, 2006]. Sotarauta, M. and Bruun, H. (eds.). (2002.... Stockholm: Nordregio [Accessed 19 September, 2006]. Storper, M. (1995) 'The Resurgence of...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
... A01B 79/02 (2006.01) A01B 49/04 (2006.01) 2014/1354.../00 (2006.01) A01K 73/00 (2006.01) A01K 74/00 (2006.01... A01G 25/16 (2006.01) A01G 27/00 (2006.01) 2015/0507...) 31210 A01H 4/00 (2006.01) A01G 7/00 (2006.01) 2015/0297.1 02... ТƏСІЛІ A4 (11) 31215 A23D 9/00 (2006.01) 2014/1122.1 27.08... A23L 1/00 (2006.01) A23L 1/30 (2006.01) A23L 1/29 (2006.01) 2015...) A4 (11) 31217 A23P 1/00 (2006.01) 2014/1440.1 (21) (22...) 31218 A47G 17/13 (2006.01) A61G 7/015 (2006.01) 2015/0576.../14 (2006.01) A61B 18/08 (2006.01) A61N 1/26 (2006.01) 2015... 9/48 (2006.01) A61K 31/496 (2006.01) A61K 31/4196 (2006.01) A61K 31/724 (2006.01) A61K 47/00 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01... 3/02 (2006.01) A61P 1/16 (2006.01) A61K 31/355 (2006.01) 2015...) 31222 B02C 4/00 (2006.01) B02C 4/02 (2006.01) 2015/0299.1 03...Ң ТƏСІЛІ A4 (11) 31224 B61L 7/10 (2006.01) 2015/0582.1 17.04...) 31226 C04B 7/52 (2006.01) C04B 22/08 (2006.01) 2015/0345... ТƏСІЛІ A4 (11) 31230 C05F 9/00 (2006.01) 2015/0418.1 26.03... ТƏСІЛІ A4 (11) 31233 C10J 3/00 (2006.01) 2014/1931.1 29.12...) 31234 C11D 1/62 (2006.01) C11D 9/02 (2006.01) 2015/0152.1 05... C21B 7/12 (2006.01) C21C 5/28 (2006.01) C21C 5/46 (2006.01) 2014...) 31236 C21C 5/46 (2006.01) C21C 5/28 (2006.01) 2014/1884.1 22...) 31237 C22B 59/00 (2006.01) C22B 3/26 (2006.01) 2015/0608... ТƏСІЛІ A4 (11) 31238 C23C 8/36 (2006.01) 2015/0302.1 03.03... E02D 17/00 (2006.01) E02D 27/00 (2006.01) 2015/0028... ƏДІСІ A4 (11) 31242 E04B 5/32 (2006.01) (21) (22) (76) (54...) 31243 E21B 19/00 (2006.01) E21F 5/00 (2006.01) 2015/0364... F02M 61/00 (2006.01) F02M 57/00 (2006.01) 2015/0106... F02M 61/00 (2006.01) F02M 57/00 (2006.01) 2015/0107...) 31254 F03D 7/00 (2006.01) F03D 1/06 (2006.01) 2015/0423.1 26...) 31255 F24F 5/00 (2006.01) F24F 7/04 (2006.01) 2014/1903.1 24... ТƏСІЛІ A4 (11) 31256 F24J 2/00 (2006.01) 2015/0255.1 24.02...) 31259 G01N 33/02 (2006.01) C12Q 1/04 (2006.01) 2015/0266... (11) 31260 G06Q 30/00 (2006.01) 2015/0380.1 Өнертабыстар. Инновациялы... ТƏСІЛІ B (11) 28138 E01B 35/00 (2006.01) 2013/0015.1 08.01... E02B 3/18 (2006.01) E03B 3/02 (2006.01) E03B 3/30 (2006.01) 2013... (2006.01) H03B 19/00 (2006.01) H03B 5/00 (2006.01) A61N 5/00 (2006.01) A61N 7/00 (2006.01... (2006.01) A01G 7/00 (2006.01) A01G 31/00 (2006.01) C12N 5/04 (2006... A23K 3/02 (2006.01) C12N 1/20 (2006.01) C12N 1/02 (2006.01) 2014...) 31263 A24D 3/04 (2006.01) A24F 47/00 (2006.01) 2014/1630... A24F 47/00 (2006.01) A61M 15/06 (2006.01) 2014/1597... A24F 47/00 (2006.01) A61M 11/04 (2006.01) 2014/1650... 35/74 (2006.01) C12N 1/20 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) 2014...) 31270 A62C 31/02 (2006.01) B05B 1/00 (2006.01) 2014/2505.../56 (2006.01) B01D 53/86 (2006.01) B01J 8/00 (2006.01) B01D 53/50 (2006.01) 2014... (2006.01) B65D 45/20 (2006.01) G21F 5/015 (2006.01) G21F 5/06 (2006.01) B65D 55/10 (2006.../04 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01) C07D 263/54 (2006.01) A61K 31/519 (2006.01... (2006.01) C12N 1/20 (2006.01) A61K 35/74 (2006.01) A61P 1/00 (2006.../14 (2006.01) C01B 25/32 (2006.01) C01B 33/24 (2006.01) A61L 27/12 (2006.01) B82B 3/00 (2006.01) B82Y...) (72) B (11) 31277 E04B 1/38 (2006.01) 2014/0445.1 07.04... 55/46 (2006.01) G01M 3/24 (2006.01) H02H 5/08 (2006.01) 2014...ҒЫСЫ B (11) 31279 H01M 2/10 (2006.01) 2014/1553.1 19.12...Қ ЖҮЙЕСІ B (11) 31280 E04B 1/343 (2006.01) 2016/0002.1 05.01...) 1469 A01G 7/00 (2006.01) A01G 13/00 (2006.01) 2015/0180...ҒАУ ТƏСІЛІ U (11) 1471 A23C 9/127 (2006.01) (54) (13) (51) (21...ІН АЛУ ТƏСІЛІ U (11) 1472 A23G 3/36 (2006.01) 2015/0217.2 16.07... A23L 1/30 (2006.01) A23L 1/10 (2006.01) A23L 1/105 (2006.01) 2015...) (54) U (11) 1474 A61M 5/178 (2006.01) 2015/0102.2 14.05... ТƏСІЛІ U (11) 1476 B01J 20/282 (2006.01) C08H 8/00 (2010.01.../28 (2006.01) B01J 29/04 (2006.01) C07C 15/04 (2006.01) C07C 2/84 (2006.01) 2015... СҮЗГІШІ U (11) 1479 B03B 5/64 (2006.01) 2015/0431.2 12.11... ҚОНДЫРҒЫ U (11) 1480 B03D 1/02 (2006.01) 2015/0077.2 27.04...) (54) U (11) 1481 B09C 1/00 (2006.01) 2015/0222.2 21.07...Қ ТАЗАЛАУ ТƏСІЛІ U (11) 1482 B60J 5/00 (2006.01) 2015/0157.2 10.06...ІГІН АШУ ТƏСІЛІ U (11) 1483 B60P 3/20 (2006.01) 2015/0153.2 10.06... (54) U (11) 1484 B61D 5/00 (2006.01) 2015/0132.2 27.05...) (54) U (11) 1485 B63B 7/00 (2006.01) 2015/0429.2 26.11...) (72) U (11) 1486 B65F 3/00 (2006.01) 2015/0152.2 10.06...) 1487 B65H 75/14 (2006.01) G02B 6/44 (2006.01) 2015/0103...) (72) U (11) 1488 C05C 9/00 (2006.01) 2015/0215.2 16.07...) 1490 E01D 19/00 (2006.01) E04C 3/02 (2006.01) 2015/0123...) (54) U (11) 1491 E01F 7/00 (2006.01) 2015/0430.2 13.12...) 1492 E05B 39/00 (2006.01) G09F 3/03 (2006.01) 2015/0126... ТƏСІЛІ U (11) 1494 E21B 43/08 (2006.01) 2015/0095.2 06.05... 1/32 (2006.01) G02B 13/16 (2006.01) G02B 23/12 (2006.01... G06F 12/14 (2006.01) G06F 21/20 (2006.01) 2015/0339... ҚҰРЫЛҒЫ U (11) 1501 H02J 1/10 (2006.01) 2015/0368.2 15.04...) (51) U (11) 1503 H04N 5/33 (2006.01) and (21) (22) (31...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... for years 1997 through to 2006, Bhattacharyya reported a 1-year disease prevalence... Retrospective case note review Treebupachatsakul 2006 (46) In Thailand, 1.4% of 292... studies conducted between 1997 and 2006 have shown significant associations between... elastase in viral rhinitis. Khoury 2006 (218) Sinonasal mucosa mice, S. pneumoniae... after treatment with glucocorticoids Passariello 2006 (133) Cell culture epithelial IL... database (1997, 2000, 2001, 2003, 2006) Children ARS 695 2.7 – 4.3 Hansen 2011... 4% (1) Medical: 92% (23) Surgical: 8% (2) Oxford 2006 (441) 43 Children Subperiosteal abscess... sinus thrombophlebitis Morbidity 8% Mortality 4% Quraishi 2006 (449) 12 (mean age 14... steroid Study Table 6.5.2. continued. Stjarne 2006 (1816) mometasone furoate Arm 1. 200..., Lildholdt 1995, Small 2005, Stjarne 2006, Stjarne 2006b (n=11) Holmstrom 1999... (2066) (1843, 1169) Alobid 2006 (2067) Hissaria 2006 (2068) Type of steroid... Japanese (2005), Piccirillo (1178), Chinese (2006), Portuguese (2007) , German (2008) RSDI... effectiveness of using clinical practice 2006;135(3):341-8. findings, future directions [published guidelines. J Med Assoc Thai. 2006 Bachert C, Hormann K, Mosges R, Rasp erratum... allergic children. Pediatr Allergy Immunol. 2006 neck surgery : official journal of... into the sinusitis. Quintessence I nt. 2006 health concern? Am J Epidemiol. 1999.... Loughlin J, Poulios N, Napalkov P, Microbes Infect. 2006 Mar;8(3):758-66. Infect Dis..., Moodley M. Identifying and managing intracranial 2006 Mar;44(1):83-9. practice]. Przegl... with the Care Medicine. [Letter]. 2006;32(9):1452-3. preparation from Pelargonium...;5(5):e10598. nasal polyp. Acta Otolaryngol. 2006 634. Abou-Hamad W, Matar N, Elias... Surgery. rhinosinusitis: An enhanced immune 2006;134(6):991-6. response to ubiquitous.... 2007 rhinosinusitis. The Lar yngoscope. 2006;116(7):1121-6. chronic rhinosinusitis. The...-2 activation regulates IL-8 and Laryngoscope. 2006;116(7):1241-7. for the treatment... acidic mammalian chitinase Acta Otolaryngol. 2006 Dec;126(12):1286- inflammation.... 783. Descargues P, Deraison C, Bonnart C, Kreft 2006;20(2):138-44. 792. Bianchi... 799. Bogefors J, Rydberg C, Uddman R, Laryngoscope. 2006 Feb;116(2):328-30. 2004... A, Bogefors J, Cervin A, Uddman Eur J Immunol. 2006 May;36(5):1309-23. R, Cardell.... Nishi Y, Takeno S, Ishino T, Hirakawa K. Immunology. 2006 Jan;36(1):52-8. Rhinology. 2011... patients with chronic Reports. [Review]. 2006;6(3):189-97. rhinosinusitis: a clinicopathological study... te n s i o n - t y p e h e a d a c h e - - p o s s i b l e chronic nonmalignant pain. J Pain. 2006 p a t h o p h y s i o l o g i c a l m e c h a n i s m s. Nov;7(11):779-93. Cephalalgia... common cold. Cochrane database [Review]. 2006;7(SUPPL. 1):S144-S6. reviews (Online.... Nasobronchial relationship after cold air 2006;135(1):94-9. provocation. Respiratory medicine... 22. Allergy and Clinical Immunology. 2006 asthma associated with chronic sinusitis... in nonallergic cystic fibrosis. Thorax. 2006;61(7):592-6. transmembrane conductance regulator... & Neck Surgery. 2006;132(6):579-87. Journal of Pathology. 2006;209(3):392.... diagnosis of aspirin hypersensitivity. 44. 2006;117(2):312-8. Allergy. 2007 Oct... aspirin prevalence of humoral immunodeficiency 2006;5(6):399-406. desensitization in asthmatic... aspirin-exacerbated respiratory analysis. B-ENT. 2006;2(4):161-6. GK. An open audit... crucial beside a Allergy, Asthma, & Immunology. 2006 hepatic failure awaiting liver transplant... A, Suhail A, Onali MA, Surgery. [Review]. 2006;134(4):592-5. Akhtar S, Iqbal M. Management... Jul;118(7):519-24. Otorhinolaryngology. 2006;70(9):1613-7. 1594. Bhattacharyya N, Jones... patients with rhinosinusitis. The Laryngoscope. 2006 effect of clarithromycin. Chest. 2002.... to gravitational challenge: systematic Otolaryngology. 2006;35(6):373-9. American journal of.... resection: revisiting a controversial topic. [Review]. 2006;39(3):417-35. America. 2009.../j. S??derstr??m T. Flunisolide nasal spray otohns.2006.08.010]. 2007;136(2):261... Otolaryngology & 1809. Ruhno J, Andersson B, Denburg J, 2006 Feb;132(2):179-85. Anderson... r p o l y p e c to my. Otolaryngology. 1983;8:139-. 2006;126(6):606-12. Rhinology. 1982..., Lipworth B. Research Support, Non-U.S. Gov’t]. 2006 the long-term treatment of... review Lothrop procedure: a systematic review 2006;126(3):288-90. of endoscopic... al. Complications journal of rhinology. 2006;20(2):191-6. results after endoscopic... rhinosinusitis: The results of a Laryngoscope. 2006 Apr;116(4):573-9. national audit.... 1964. 1964. Clinical & Experimental Immunology. 2006;145(2):219-27. 1965. Tahkokallio... ear, nose, and throat disorders. 2006;6:9. 2018. Gliklich RE, Metson R. Techniques... and monitoring value of matrix 2006;44(1):8-13. metalloproteinase-9 for healing.... Staphylococcus aureus enterotoxins Clinical Immunology. 2006;118(1):128-33. 2052. Elhini.... 2053. Rudack, C., F. Sachse, et al. (2006). “Primary quantification of cellular infiltrates... 2054. Watelet, J. B., P. Demetter, et al. (2006). expression on nasal polyps developed...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
...», проходивших 7 декабря 2006 года. 2 Г. Козлов. Искусство кражи. - Вокруг света, 2006, № 2, с. 61-72. 3 «Культурные» кражи. - Музей, 2006, № 6, с. 19-21... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год» - М.: Главный информационно-вычислительный центр... ценностей в Российской Федерации», проведенных 7 декабря 2006 года в Совете Федерации Федерального Собрания... Председателем Правительства Российской Федерации 1 июня 2006 года (поручение Правительства Российской Федерации... служб и агентств на 2006 год»; - от 10 августа 2006 года № 384 «О неотложных... Федерации на I полугодие 2006 года» и от 13 июля 2006 года № 315 «Об... Российской Федерации на II полугодие 2006 года», предусматривалось проведение департаментом правового... мастерская Центрального военно-морского музея. В 2006 году Роскультурой была организована реставрация... Федерального закона «О федеральном бюджете на 2006 год» и отчета Правительства Российской Федерации.... Реализация Роскультурой создания Государственного каталога в 2006 году сопровождалась проведением опытно-промышленной... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год» Главного информационновычислительного центра не... году до 13,2 % в 2006 году, их прирост в 2006 году по отношению к предыдущему... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год». - М.: Главный информационно-вычислительный центр... 17 августа 2006 года № 399 показатели деятельности Роскультуры на 2006 год в части... г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 6,1 7,8 20,9 23,8 27,0 26,3 2006,0 2415,0 2644,6 3647... и обязанностей собственника музейных ценностей Роскультурой в 2006 году осуществлялись сделки по передаче... Федерации, и музеям муниципального уровня. В течение 2006 года в безвозмездное пользование субъектам Российской... 1193,3 тыс. музейных предметов. В 2005-2006 годах Роскультурой заключены договоры с государственными... музейных предметов и музейных коллекций. Роскультурой в 2006 году осуществлялись сделки по приобретению... записки к бюджетной отчетности за 2006 год. В 2006 году распорядительными документами Роскультуры утверждены..., культурных, образовательных, творческо-производственных целях. В 2006 году в состав Музейного фонда Российской... деятельность на территории Российской Федерации в 2006 году характеризовалась проведением выставок из... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год». - М.: Главный информационно-вычислительный центр... ежегодного Всероссийского музейного фестиваля «Интермузей - 2006», что является своеобразным катализатором в укреплении...). Весомым был вклад российских музеев в 2006 году в реализацию государственной программы «Патриотическое... коллекциях. На 2006 год по ФЦП «Культура России на 2006-2010 годы... в выступлениях на парламентских слушаниях в декабре 2006 года, мизерное финансирование по остаточному... «Культура» приведено в таблице: (%) 2004 г. 2005 г. 2006 г. Доля финансирования федеральных музеев в расходах... году - 36,1 %, в 2005 году 44,5 %, в 2006 году - 40,7 %); - Государственный художественно-архитектурный... им. И. Э. Грабаря (в 2005 году - 76,5 %, в 2006 году - 63,2 %); - Всероссийский музей А. С. Пушкина... «Культура России на 2006-2010 годы». Программой в 2006-2010 годах предусмотрено целевое... к государственному контракту, а также сметой расходов в 2006 году предполагалось осуществить конвертацию музейных... над исполнением учетно-хранительских функций и т. п. В 2006 году состояние зданий и помещений, занимаемых... участвующих в экспозициях и выставках и подготавливаемых к реставрации, в 2006 году - примерно 100 единиц. Для.... А. С. Пушкина на парламентских слушаниях в декабре 2006 года «…сегодня большинство хранителей фондов... и выпуске специалистов в 2004-2005, 2005-2006 и 2006-2007 учебных годах по вузам... отдельным субъектам Российской Федерации в 2004-2006 годах приведено в приложении 5. Сопоставление среднего... сфере деятельности. Необходимо отметить, что в 2006 году контрольная деятельность Росохранкультуры была... данным Публичного доклада Росохранкультуры за 2006 год. Результаты контрольной деятельности Росохранкультуры... палеонтологии и минералогии, перечисленной в федеральный бюджет, в 2006 году составила 17267,5 тыс. рублей..., утвержденных приказами Роскультуры в марте-декабре 2006 года, художественным музеям запрещено оказывать... работы Минкультуры России на I полугодие 2006 года предусматривалась разработка концепции стандартизации... Грабежи Разбои Мошенничество Иные преступления 2006 г. 86,5 7,2 2,4 0,5 3,4 Статистика хищений культурных ценностей.... Сдана в Росохранкультуру московским антикваром 4 августа 2006 года. Передана следственной группе в качестве... утверждены. 3. Правительство Российской Федерации в 2001-2006 годах не осуществляло должный контроль... виктимологической профилактики преступлений. - Российский следователь, 2006, № 3, с. 30-34. 217 1,7 раза. В то... Государственного каталога. В результате в течение 2005-2006 годов Министерство устанавливало Роскультуре завышенные... и профессиональной переподготовки музейных работников. 18. В 2006 году контрольная деятельность Росохранкультуры была...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
... слн 335 335 2006 Л зерн сс цін 1155 1155 1155 2006 ЛП зерн... ср слн 2006 СЛП зерн сс слн 2006 ЛП зерн сс ф 2006 СЛП... сс (330) 1079 2006 СЛП зерн с/р/240/ 1079 2006 СЛП зерн с/р/230... 378 378 378 2006 СЛ зерн с/с/350/ 962 962 2006 СЛП зерн... SV 311 1854 1854 311 2006 СЛП зерн с/р/270/ ® 03004026 Солонянський... F1 962 962 962 2006 СЛ зерн с/с/330/ 2006 С зерн с/п/420/ 2008... сс (350) 1194 2006 СЛП зерн с/р/230/ 273 2006 С зерн п/с/500/ 1079... Перлина / Perlyna 345 1626 345 2006 Л зерн сс цін Докучаєвська Докучаевская...-tion year С 404 Підтримувач Maintainer 2006 Variety denomination 404 Константинівське... Космосол Cosmosol / Cosmosol 767 767 9 2006 С зерн сс х,фр 03064002 Спринт... 6 Самаран 6 / Samaran 6 311 1854 311 2006 С х рс х 378 378 95330002 ® 04330002... 272 272 2006 С олн рс вл 2006 СЛ олн рс вл 2006 С олн... Patent holder СЛ Власник Owner 2006 Заявник (и) Applicant Variety denomination 378... 879 224 2006 Л олн рс вл 224 224 879 2006 Л олн рс... H45 767 767 9 2006 СЛ вол рс вл 273 2006 Л олн рс... / Artus Заява № Application № ® 03016004 912 2006 СЛП олн 00 1702 879... Сіріус / Sirius 03016009 2006 ЛП олн 00 736 2006 ЛП олн 00... Sesamum indicum L. Sesame 206 боп 2006 С олн ® 05093002 Боярин Боярин / Boiaryn 329 1702 1702 329 2006 С олн ® 05093003 Ілона Ілона / Ilona... 2004 ЛСП олн 329 2006 СЛП олн 2006 ЛП олн C олн., х Brassica... 348 348 348 2009 329 2006 Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet Буряк... Авторитетний / Avtorytetnyi 736 736 736 2006 СЛП уц сц 99013023 Шевченк... Variety denomination СЛП Заява № Application № 2006 01031014 Напрям використання Purpose Група... Variety denomination 2006 F1 658 ® 13093001 2015 900 конс 2006 753 964...єст-рації Registra-tion year 2006 Підтримувач Maintainer Власник Owner 751...єст-рації Registra-tion year 2006 Підтримувач Maintainer Власник Owner 840...ія Victoria / Victoria 753 753 753 2006 05027011 Монтана Montana / Montana 753... Назва сорту СЛП Variety denomination 2006 Заява № Application № 721 Гранада F1.... ранн. 9 Капуста брюссельська 2013 744 2006 Brassica oleracea L. var. gemmifera DC... / Iryda F1 404 404 404 2006 Гостинець Гостинець / Hostynets` 340 1854... рс 05034005 ® 05034006 753 2006 744 274 2006 Якість Quality Напрям... Назва сорту СЛП Variety denomination 2006 Заява № Application № 753 Афіна...і Дарунок осені / Darunok Oseni ® 10035018 П 2006 2014 984 984 984 2014... (и) Applicant Власник Owner 744 744 2006 10037009 Хамелеон F1 Хамелеон F1... 02037005 03037002 03037008 03037010 900 2006 2006 ® 14113022 Маранелло Maranello / Maranello F1...-tion year СЛП Підтримувач Maintainer 2006 Володілець патенту Patent holder... denomination Заява № Application № 402 08040011 2006 05040091 Прогресс F1 Progress F1 / Progress F1 744 744 2006 05040106 Фландрія Фландрія / Flandriia 1163... Otranto / Otranto 753 753 753 2006 05040053 Дональд Donald / DONALD 753... Somma / Somma 753 753 753 2006 05040047 Малиновий дзвін Малиновий дзв... Geronimo / Geronimo 1197 744 744 2006 05040050 Максіфорт Maxifort / Maxifort 1197 744 744 2006 05040052 Адміро Admiro / Admiro 1197 744 744 2006 06040018 Пілмек Peelmech / Peelmech 789...ія Revolution / Revolution 753 753 753 2006 05291015 Ноблес Nobless / Nobless 215... Topolska / Topolska 1072 1072 1072 2006 Л гостра рс 03041001 Любчик Любчик... / Krasen` Polissia 984 984 984 2006 Allium odorum L. Цибуля запашна Sweet... / Vlasta 424 424 424 424 2006 Л ун осін 7 ® 02086003 Благодать Благодать... / Oksamyt 424 424 424 424 2006 Л ун осін 7 ® 05076005 Хотинчанка Хотинчанка... Пектораль / Pektoral` 325 1850 325 2006 С ун осін 7 03076002 Провінц...іалка / Provintsialka 325 1850 325 2006 С ун посін 7 04076003 Катюша Катюша / Katiusha 325 1850 325 2006 ун посін 7 04076004 Кандидатка Кандидатка / Kandydatka 325 1850 325 2006 С ун зим 7 04076005 Посмішка...ішка / Posmishka 325 1850 325 2006 С ун росін 9 04076006 Чистенька Чистенька / Chysten`ka 325 1850 325 2006 С ун росін 7 81076005 83076002 86076002... № Application № Дитяча Дитяча / Dytiacha 04076007 2006 С ун посін 7 424 2007 Л свж...ір Кумір / Kumir 325 1850 325 2006 С ун надранній. 04070001 Садовий Садовий... / Dar Melitopolia 325 1850 325 2006 С ун сп Заява № Application № Алича... Нотка Нотка / Notka 325 1850 2006 С ун пс 89074002 Ерудитка Ерудитка / Erudytka 325 1850 2006 С ун пс 02074001 Любительська Любительська... / Zminschytsia 325 1850 1850 325 2006 С ун пс ® 04074002 Відродження Відродження / Vidrodzhennia 325 1850 1850 325 2006 С ун пс ® 04074003 Згода Згода... Златодар Златодар / Zlatodar 325 1850 2006 С ун рс 92079014 Оксамитовий Оксамитовий... сс 344 344 2006 ЛП ун сс 344 344 2006 ЛП ун... Л ун сс 2006 ЛП ун рс 2006 ЛП ун рс 2006 Л ун сс... Дарниця / Darnytsia 344 344 344 2006 ЛП ун сс 9 ® 94082011 Самбурська... ср ® 14284001 ІНТР ІНТР / INTR 2006 2006 2006 2015 Чернівецький 1 Чернивецкий 1(5С... 2 Актинідія пурпурова х актинідія гостра 20 2006 20 СЛП підшепа 9 Actinidia purpurea... / Pomarancheva 348 348 348 348 2006 Л ун Вишнево-черешневий гібрид сс... Tanaledev / Tanaledev 484 484 484 2006 ® 07246005 Схретроє Schretroje / Schretroje 882...