Спутник ДЗЗ. CE-SAT 1. [Редактировать]

КА CE-SAT 1 (Canon Electric Satellite 1) это экспериментальный спутник ДЗЗ. Он имеет габариты 0.5х0.5х0.7 метра. КА оснащен 40 см оптической системой, которая построена по схеме Cassegrain с фокальной длинной 3720 мм и детектором на основе камеры EOS 5D mk.3. КА способен снимать с разрешением около 1 метра с высоты около 600 км. Размер фрейма 6х4 км. Также на нем установлена экспериментальная система увода КА с орбиты.

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1Canon Electric Satellite 1НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Тип орбиты - НОО
2Страна оператор(владелец) - Япония
3Страна производитель - Япония
4Тип оператора(владельца) - коммерческий

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг50
2Габариты, метра0.5х0.5х0.7
3Разрешающая способность (с высоты 600 км), метра1
4Размер фрейма (с высоты 600 км), км6х4

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Шрихарикота
2Дата пуска2017-06-23
3Полезная нагрузка 1xCartosat 2E
4Полезная нагрузка 1xNIUSAT
5Полезная нагрузка 1xCE-SAT 1
6Полезная нагрузка 1xMax Valier Sat
7Полезная нагрузка 1xVenta-1
8Полезная нагрузка 1xCICERO 6
9Полезная нагрузка 1xLemur-2 34
10Полезная нагрузка 1xLemur-2 35
11Полезная нагрузка 1xLemur-2 36
12Полезная нагрузка 1xLemur-2 37
13Полезная нагрузка 1xLemur-2 38
14Полезная нагрузка 1xLemur-2 39
15Полезная нагрузка 1xLemur-2 40
16Полезная нагрузка 1xLemur-2 41
17Полезная нагрузка 1xBlue Diamond
18Полезная нагрузка 1xRed Diamond
19Полезная нагрузка 1xGreen Diamond
20Полезная нагрузка 1xQB50 DE04
21Полезная нагрузка 1xQB50 GB06
22Полезная нагрузка 1xQB50 LT01
23Полезная нагрузка 1xQB50 IT02
24Полезная нагрузка 1xQB50 CN06
25Полезная нагрузка 1xQB50 AT03
26Полезная нагрузка 1xQB50 GB03
27Полезная нагрузка 1xQB50 CZ02
28Полезная нагрузка 1xD-Sat
29Полезная нагрузка 1xTyvak 53b
30Полезная нагрузка 1xAalto 1
31Полезная нагрузка 1xRobusta 2
32Полезная нагрузка 1xSUCHAI
33Полезная нагрузка 1xskCUBE
34Ракета-носитель 1xPSLV-XL

Найдено 1000 документов по запросу «CE-SAT 1». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...ă câte o şcoală, iar al şaselea sat este fără şcoală. În şcolile săteşti... Unirea. În studiile О Un alt subiect ce şi-a găsit o reflectare modestă în literatura sovietic... şi a contingentului de profesori şi elevi, fapt ce caracterizează caracterul unilateral al lucr... cele mai vechi timpuri. În compartimentul ce vizează perioada interbelică, autoarea a subliniat... mixte, nivelul de dezvoltare economică (sat–oraș, rural–urban, nord–sud... Geography, definea geopolitica drept „ştiinţa ce studiază statul în contextul fenomenului spa... în cazul geopoliticii, originea şi principalele ştiinţe ce s-au juxtapus. În definirea actuală a geopoliticii... o necesitate în studierea geopoliticii; − metoda cartografică, ce constă în cartarea fenomenelor urmărite... aprofundării şi în geopolitică a acestei metode, ce oferă posibilitatea cunoaşterii fenomenelor...ţionalitate în explicarea inexplicabilului, componentei mitologice, în ce priveşte exercitarea diferitor influen...ţie. Este locul să afirmăm apăsat, aici, că deloc puţini impostori... parte a studiului, când semnalam, apăsat, matricea italiană a enciclopedismului românesc... state, ceea ce i-a uimit şi mai mult. O parte a averii a fost lăsată celor şase... presupus unele abateri în decernarea premiului lăsat prin testament. Acest gând poate..., de comercializarea pe pieţe din ce în ce mai largi a produselor ştiinţei... (S sau T) este „un indice statistic ce caracterizează amplitudinea dispersiei valorilor parametrilor... au observat istoricii, „de la sat la stat”. Pe când procesul... invers, de la stat la sat. La momentul dobândirii independen... Derenice, zece locuri: unde a aşe­ zat sat Stanco, la Cornul Lâcinului, şi Fânt... identifică acest toponim cu actualul sat Recea, raionul Râşcani, care se... S.Tabuncic, este una cu actualul sat Bahmut, raionul Călăraşi, situat la... „unde a aşezat sat Stanco” este unanim identificat cu actualul sat Şaptebani, care... afla în mahalaua de sud a actualului sat Şaptebani, spre râuleţul Camenca... Filea” ar fi fost un sat pe malul Ciuhurului în hotarul actualului... locului necesar fondării unui sat” [15, p. 111]. Şi această mărime nu...ăuţi, iar S. Tabuncic – pe locul actualului sat Recea. După mai multe căut... şi în coasta dealului înpotriva fântânii ce să cheamă Răce (subl.n. – M.A.), s’au pus doi...şi timp, este cunoscut faptul că acest sat Zubreuţi era aşezat nu pe... a zeci de ani formula „un sat peste Prut, sub Dereni, unde... foarte important să identificăm exact despre ce sat este vorba, pentru că el face... primii stăpâni ai acestui sat se numără Dan ceaşnic...-lea întăreşte acest sat lui Luca Arbore, portarul Sucevei... fără nume, denumită ca la începuturi „sat sub Dereni, unde au fost... că aici, ca şi în cazurile „unde a aşezat sat Stanco” şi „unde este Ion al... s. Camenca, asta ar însemna că acest sat intra în hotarul celor zece sate...ăreşte satul Zubreuţi (actualul sat Cobani, raionul Glodeni), pomeneşte... și Lucăceni. Aşadar, vatra vechiului sat fără nume, care mai mult de... denumit în documente foarte misterios „un sat sub Dereni, unde au fost..., linia hotarului trece de actualul sat Văratic, aşezat pe malul drept... la Şaptebani, acolo „unde a aşezat sat Stanco” şi continuăm, pas cu pas... şi dregători Arbure. Cuvinte-cheie: sat, locuitor, proprietar, impozit, biserică, şcoal... pe moşiile sale, şi anume sat întreg Stăncăuţi şi jumătate de sat de Fileuţi (Hiliuţi), pentru venitul... Cărăcaş îi revine „pol (jumătate – A. F.) sat Filiuţi tij la ţinut Eşului... stăpânea o jumătate de sat [11]. Despre cealălaltă jumătate de sat nu dispunem de informaţii. În 1829, în sat erau 82... Iordachi Cantacuzino „giumătate de sat di Hiliuţi ci au cump..., cari aciastă giumătate de sat s-au ales la hotărât, partea... Iordachi Cantacuzino o jumătate de sat, dinspre Pârjota. Cealaltă jumătate de sat, posibil din „Hârtop”, este înt... Filiuţi (subl.n. – A. F.) şi jumătate de sat de Văratece şi a patra parte din... mijlocul secolului al XVIIIl-lea a lăsat diplomatul francez Ch. de Peyssonel...şi, sate în rn. Orhei). Oiconimul Bobeica (sat în rn. Hânceşti), precum şi oronimele... de localităţi: Bulboaca, lac > Bulboaca, sat în rn. Anenii Noi; Cişmea... > Cişmea, sat în rn. Orhei; Lăpuşna, râu > Lăpuşna, sat în rn. Hânce... şi Ungheni; Visoca, deal înalt > Visoca, sat în rn. Soroca etc. Se înt... la ţară“, cotună „parte de sat; mahala“, făgădău „cârciumă în afara satului“, „han... „aşezare gospodărească în afară de sat“, „aşezare de agricultori“, otac „ad... concluziona că analiza evenimentelor şi a circumstanţelor ce le-au generat demonstrează că în pofida... antidemocratice prosovietice organizează spectacolul politic, ce avea drept scop stoparea reformelor...ţionarea constructivă şi adecvată a tuturor problemelor ce corespund intereselor vitale ale Moldovei... medicală şi psihologică; 4. Examinare a cazurilor tinerilor ce părăsesc unităţile militare [13...ţi în elaborarea structurii şi legislaţiei militare ce urma să reglementeze bazele politice şi legislative... teritoriul republicii. Potrivit informaţiilor ce parveneau la departament privind sustragerile...ță. Niște oameni miloși din sat i-au dus la internate de...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... n n aissan ce an d a h o st o f o t h e r t yp e s o f ca p a b ilit ie s re q u ire sat e llit... s. T h e se sat e llit e s carry co n t e n t t h at is crit ical f o r co m m e r ce , f o r d e mo... d t h e n Au st r a lia b o u gh t o n e o f t h e sat e llit e s, b o u gh t Sat e llit e 6 , an d so n o w t h e y h ave... e p o t e n t ia lly wit h a p ie ce o f d e b ris f ro m yo u r sat e llit e . N o w I h ave t o say... van ce d ap p ro p riat io n s, b u t t h e go a l is wit h so me o f t h e sat... gme n t o f ce rt ain asp e ct s o f Ch in a 's n a viga t io n sat e llit... in t e rms o f sat e llit e man age me n t o r sp a ce m a n a ge me n t , in... n sat e llit e s, o r e le ct r o n ic r e co n n a issan ce sat e llit e s. A n d o n t h e co u n t e rsp a ce si d e , o f co u rse , yo u also h ave in t e r ce... as, f o r e xamp le , micro sat e llit e s. T h e r e 's e vid e n ce o f in cre asin g co.... Sin ce Ch in a d e st r o ye d an agin g we at h e r sat e llit e wit h it s n e w an t i - sat e llit e , o r A S A T , ca p a b ilit... o f t h e sat e llit e s, re al - t ime acce ss t o wh at t h e y p ro d u ce d , e t c. — in... g t h e D F - 2 1 D re ce ivin g t wo t raje ct o r y co r r e ct io n s f ro m a sat e ll it e se n so r. On e o f t h e u n kn o wn s in t h is — o n e o f t h e u n ce r t a in... t h e t ic 60 VSM a p e r t u r e rad ar sat e llit e s, o r wh e t h e r it 's u sin g, f o r e xamp... n o f t h e la u n ch o f t h e ir sat e llit e s, t h e su p p o rt s an d t h e sat e llit e lau n ch... g U.S. lo w - alt it u d e r e co n n a issan ce sat e llit e s wit h d ire ct asce... - kill ASAT s, t h e e igh t o r n in e o f t h o se sat e llit e s p lu s so me o f t h e o t h e rs... sat e llit e s f irst b at o u t o f t h e b o x, t h e r e is ve r y lit t le h ist o rical e vid e n ce... n ce ive t h at t h e r e wo u ld b e a ve ry se rio u s t h re at t o U.S. sat... o u t - - I'm p arap h rasin g - - t o t ake o u t o n e o f o u r e ve n m in o r sat e l lit e s as a miscalcu lat io... wo rrie d ab o u t t h e m t akin g o u t an y o f o u r sat e llit e s an y t im e so o n o t h e r t h an... e t h e r it 's o ve r - t h e - h o riz o n rad ars o r sat e llit e s t o act u ally make t h e D F - 2 1 D wo... sp ace , sp a ce so ve r e ign t y an d sat e llit e so rt... e t ic - kills o n U.S. re co n n aissan ce sat e llit e s o r d e t o n a t in g a n u cle a r we ap... if t h e y b e co me m o r e d e p e n d e n t o n o ce an re co n n aissan ce sat e llit e s an d rad ar, SAR, an d e le ct r o o p t ica l sat e llit... p in g sp a ce syst e m s . If yo u 're a Fre n ch sat e llit e co... d f o r sp ace asse t s, f o r e xamp le , sat e llit e s, wh e t h e r milit a r y, civilia n , o r lau... n sin g, f o r e xam p le , t h e sa le o f sat e llit e s o r t h e gran t in g p e rmissio n , f o r e xamp... 'll b u ild a re ce ivin g st at io n f o r yo u , b u y o u r sat e llit e , b u y o n e / ge... in a, an d t h e y kn o w t h a t t h e y wa n t t o p ro d u ce , p u t u p sat e llit e s f o r t h e ir o wn milit ary... a co n d u ct e d it s an t i - sat e llit e in t e r ce p t t e st in J an u ary... m e n t o f a f o llo w - o n re mo t e se n sin g sat e llit e , a t t h e t im e , f o r ROCSAT o r FORM OSAT... a ce in d u st r y h as b e e n ve ry re lu ct an t t o h ard e n sat... o r is n o t go in g o n wit h o u r o wn sat e llit e s. T h a t wo u ld b e u se f u l. I d o n 't kn... su ran ce issu e f o r in d u st r y. If a co mme rcial sat e llit e ge t s t ake n o u t d u e t o a lack o f h ard e n in g , t h e n t h e in su ran ce... e d t o f o st e r sa le s o f sat e llit e n avigat io n re ce ive rs t h at... n ce wit h n a t io n a l t e ch n ical me an s an d o t h e r milit ary sat e llit... u n ch in g Ame rican sat e llit e s, an d b y 1 9 9 8 , 2 6 sat e llit e s h ad f lo wn... o rt sp a ce t e ch n o lo gy. It h as e xp o rt e d sat e llit... s, f o r e xamp le , T h ailan d h a d t h e o f f e r t o p u rch ase n e w sat e llit e s o r h ad a d e cisio n t o p u rch ase... e se sat e llit e ; t h e y b o u gh t a Fre n ch sat e llit e . T h e N ige rian s re ce ive d a Ch in e se sat e llit... b e cau se almo st al l sat e llit e s p r o d u ce d in clu d e U.S. co mp... f o r e xp o rt s o f e it h e r lau n ch e s o r sat e llit e s o r b o t h . T h o se arran ge me... clu d e s t h e u se o f sat e llit e s, t h e b u yin g a n d acq u isit io n o f sat e llit e s. Y o u said t h at... Lu xe mb o u r g. I m e a n t h e sat e llit e se rvi ce s marke t is a ve ry... h e r e a r o u n d t h e su n , an d t h e y h ad a se rie s o f sat e llit e s, an d t h e Ch in e se... a o p e n it s d o m e st ic marke t t o U.S. sat e llit e p ro d u ce rs f o r o n - o rb it se... a p e , m a n n e r o r f o rm. It 's n o t p ro vid in g sat e llit e s t h at t h e y wo u ld o p e n u p a n d lo...Дата загрузки: 2017-10-09
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... pentru ca ascultatorii n-ar intelege ce vrea vorbitorul sa spunti, si... urm.) $i Lista prescurtdrilor (p. 16). 2 Dupa ce am redactat acest pasaj in... povestea a fost inventata numai dupti ce s-a raspindit numele localitatii. Am pomenit... luate din altd limbii, o data ce intro in folosinta generald, urmeazd, in ce priveste sunetele, aceeasi evolutie ca... altfel decit cele comune, ceea ce permitea s'ci se formuleze ipoteze... in traditia directd, ci, dupes ce s-au pierdut in intrebuintarea curentd... langue gauloise, Paris, 1920. In ce priveste limbile vechi, merits sa... Cercetciri lingvisticti, IX (1964), dupa ce manuscrisul prezentei lucrari fusese predat... organizata. Numai cu timpul, dupa ce s-a treat deprinderea de a avea un... ca Rosalindo sau Cunigunda. In ce masura numele pot deveni caracteristice... (Frige-linte, Soarbe-zeamei), ceea ce nu e cazul in societatile primitive... ca a gasit intr-un singur sat din Franta multe zeci de... nume de boteztraditionale, fiecare alege ce-i place. De multe on intilnim... este format din patru cuvinte: sat", lege", prun" si gheate, iarasi... mai probabild explicatia contrara: dupd ce s-a treat legenda, s-au inventat nume... praenomen, adica prenume sau ceea ce se pune inaintea numelui", adevdratul... curente numai 10 prenume, ceea ce inseamna ca in fiecare localitate... au etimologie in latineste, ceea ce intareste convingerea ca sint de...: praenomen, nomen, cogno- men, ceea ce inseamna ca prenumele isi merita... limbii latine, apoi nume grecesti. Ce e drept, nume grecesti existau de... un singur exemplu, in timp ce istoricului Suetonius I se spune Suetone... apusene a devenit de obicei z, ceea ce explica existenta paralelismului Intre Iosif... Sinchetru, cu palatalizarea lui p, ceea ce dovedeste sigur ca e popular, dar... de botez formate in romineste (ce e drept intrebuintate pe scars destul... decit la mult timp dupa ce, conform periodizarii acceptate, pe teritoriul... s-a vorbit in tinerete de un sat in regiunea Bucuresti, uncle multi..., imediat ce citea un roman, dadea numele eroilor lui copiilor din sat... Aires se numea Iturriberrigorricoerrotaberricoechea, ceea ce inseamna casa noii mori de... englezeste numele de daisy, ceea ce a facut ca fetele numite Margareta... decit consoana finals a temei, ceea ce inseamna ca, cu toata sufixatia....dacoromanica.ro in romineste, dupa ce s-a introdus procedeul. Lucrul este Inca..., s-ar putea raspunde ca, dupd ce s-a creat tiparul trecerii la masculin... foarte multe hipocoristice $i diminutive, ceea ce permite diferentierea persoanelor, desi nu... Dovleac, deoarece, la intoarcerea in sat dupd o sedere in Muntenia, zisese... ca in latineste, chiar dupa ce se stabilesc numele gentilice, formula... Hailsham a devenit Quintin Hogg. In ce priveste formula de adresare cu... o ortografie teribil de complicata, ceea ce se vede $i in numele de... acela5i timp putin cunoscut in ce priveste viata sa private. Impostorul... numelui de familie. Din ce in ce mai mult insa se folosesc... nici o ezitare, Dumitru Ion. Armata, ce e drept, este mai pretentioask cad... este totdeauna lepadat nici in sat. Intotdeauna se gasesc intr-un sat mai multi locuitori cu numele ... n-au fost niciodatA numiti in sat cu numele lui, fie pentru.... Este deci explicabil ca, imediat ce se elibereaza din armata, taranul... 1940, fiind concentrat intr-un sat de linga Bucuresti, mincam la... care cu siguranta nimeni din sat nu 1-ar fi recunoscut. Care... lui, astfel Inca si dupes ce persoana astfel numita n-a mai existat... a fost aproape complet eliminate, ceea ce a dus la rezultatul CA femininele... sufix este ,accentuat. Buturas citeaza, ce e drept, nume ca Pa leologhina... la Bcilcq, lovu, Paraschiv, Saftu. Ce e drept, Bcila$ va fi existind... in -a. Lucrul nu este exact. Ce e drept, exceptiile sint putin numeroase... rezervat pentru persoane, in timp ce la animale si neinsufletite se... constituire a unui gen personal. In ce priveste vocativul, trebuie spus ca...): $i la noi, si acolo, ceea ce urmeazd dupe vocala accentuate a putut... valoare de vocativ, de vreme ce latina nu avea o desinenta specified..., este diferenta de tratament, in ce priveste articolul, intre numele masculine... capitolul precedent. La masculin, avem, ce e drept, nume nearticulate, de tipul.... E. Petrovici a adunat exemple dintr-un sat de linga Turda si le..., p. 488. Dupd acad. E. Petrovici, ceea ce a impiedicat ca articularea numelor de... regasesc, pe incetul, forme analitice, ce e drept, nu cele din secolul... NehrU pentru geavaharlal neru. In ce priveste numele rusesti, ucrainene si... s-au neglijat semnele suplimentare, ceea ce a dat nastere la pronuntari false... modifica scrierea numelor straine in ce pri- veste literele, problema n-ar... numele ca Dimitri-u Vasili -u (unii, ce e drept, pronunta gresit aceste nume... si scrierea Grigore Alecsandrescu, dupd ce peste o sutA de ani s-a scris... si astazi: omul, frumosul. In ce priveste numele proprii, situatia nu..., regele mezilor; nu stiu pe ce se va fi bazind N. A. Constantinescu... r dur, e a fost pronuntat ca a, ceea ce a dus la scrieri ca Teitardscu...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
...üse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi toplama amac... birikiminin kullanımı, kullanım hakkı veya satışı veya sınai, ticari veya bilimsel... rocyaapcrBe. O/iHaKo TaKan npnGbiJib M O J K C T Taıoıce o6jıaraTbCjı HanoroM B apyrOM ^oroBapHBa... için 1 b) Makine İkmal Servisi için 1 c) Satınalma Servisi için 200 yataktan...ına yapılacak atamalarda, ÖSYM'ce yapılan KPDS sınavında... şartlan taşımakla birlikte ÖSYM'ce yapılan KPDS sınavında... işletmeni, d) İdari personel grubu ; Memur, satınalma memuru, ambar memuru, bilet... en az iki yıllık c) Memur, satınalma memuru, ambar memuru, bilgisayar... EROL KIRAÇ p. ONB 390 EROL YÜCE p ONS 391 FEHMİ TABANLAR p ONB... P. ER 1976/1 MALÛL K.K.K. 508 ERKAN YÜCE P. ER 1975/4 MALÛL K.K.K. 509 ERTAN... 1977/4 MALÛL KKK. 588 MURAT YÜCE p ER 1977/2 MALÛL K.K.K. 589 MUSA... 1978/1 ŞEHİT J.GN.K. 891 BAYRAM YÜCE J. ER 1971/1 ŞEHİT J.GN.K. 892...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.3/5
...İM ŞTİ. İNTERTEKS ULUSLARARASI Mecidiyeköy / İSTANBUL TESİSAT-KLİMA'98 FUARCILIK ANON...ı ayrı veya müştereken; imalat ve satışta ise Bakanlığımızca uygulanacakt... e ğ m e deneyi, T S 205'e göre ve Çizelge-1 satır 7'de belirtilen çaptaki mandreller kullan..., TS 205'e göre ve Çizelge 1 satır 8'de belirtilen çaptaki e ğ m e silindirleri kullan... şeklinde betonda kullanılmak üzere satışa sunulamaz. Bunlar düz çubuk şeklinde taşınmalı ve satılmalıdır. 3 2 - İŞARETLEME Beton çelik çubuklar...İ G A Z E T E Sayfa : 31 4 - Ç E Ş İ T L İ HÜKÜMLER 4.1 -imalatçı veya satıcı bu standarda uygun olarak imal... veya göstermek mecbunyetindedir. Bu beyannamede satış konusu beton çelik çubuğun...ı A l i Armağan için 3/7/1996 tarihinde satınığın gıyabında verilen karar açık adresinin...ım 1996 - Sayı : 22827 2,Bora Börekçi-Satılmış oğl. 1975 D.lu, Konya Ilg... göre kapalı teklif usulü ile satışı işi ihale olunacaktır. %3 Geçici teminat...ÜĞÜ PK. 15 K E B A N / E L A ZIG Ticaret ve Satınalma Şefliği, T L F : O 424 5712024 Adresinden... birinci defa satışa sunulan araçlar satış tarihinden 7 gün öncesinden itibaren, satılamayıp da ikinci ve üçüncü defa satışa sunulacaklar ise satış tarihinden... belirtilen ambar ve sundurmalarda görülebilir. c) Satışa sunulan araçlann güvence tutarlar...ındı belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. d) Satışa esas bedelin 3.000.000 - TL...­ rak alınır. 2 - Açık artırma suretiyle satış, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 2817...ılacak araç lis­ tesi birinci satışın, ikinci satışta da alıcısı çıkmayan araç listesi ikinci satışın tamamlanmasına mü­ teakiben ilan tahtas... ilan edilecektir. Gazeteye ayrıca satış ilanı verilmeyecektir. 4 - Açık artırmaya kat...ın, kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile satış tarihine göre 6 ay içinde al... satışa katılanların ayrıca noterden onaylı vekaletname örneğini satıştan ön­ ce sat...çlar halı hazır durumu itibariyle satışa sunulmakta olup, bu ilanda gösterilen.... Alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden... bunlar için "Trafik Şahadetnamesi" verilmez. 7 - Satışa çıkanlan araca ilişkin olarak...ıcı tarafından aynca ödenecektir. 8 -Aracın satışta bulduğu değerinin (KDV...ılan listelerle birlikte satış şartnamesi bedeli karşılığı Mü­ dürlüğümüz Satış Kurulu Başkanl... belirtilmiş olup, "Açık Artırma Eşya Satış Şartnamesi" ve eki listeler sözle...ş sayılırlar. 11 - Satışla ilgili olarak, satışı yapan Tasfiye İşletme Müdürl... isteme yöntemine göre 2 adet forklift satın alınacaktır. Bu işe ait şartnameler... gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkanlmıştır. 2 - İhale... etmeleri gerekmektedir. 5 - Fabrikanın makina aksamının satışına ait esas şartname mesai...) belirtilen Zirai Mü­ cadele İlaçlan satın alınacaktır. İlaç Grupları İnsektisidler... göre kapalı teklif usulü ile satışı işi ihale olunacaktır. %3 Geçici teminat.... Dersan Han Kat 4 Taksim/İSTANBUL Satınalma Müdürlüğü'nden, - A N K A R A ' d a n Atatürk.... Dersan Han Kat 4 Taksim/İSTANBUL Satınalma Müdürlüğü'nden, - A N K A R A ' d a n Atatürk... İnek Sütü Açık Artırma Usulü ile satılacaktır. 2 - İhale 4/12/1996 tarihinde.../1-1 • POLİPROPİLEN SENTETİK A M B A L A J ÇUVALI SATİN A L I N A C A K T I R Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İsletmesinden : Sümer...ı dahilinde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 1 - Teklif verme son... göre kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Şartnameleri; Gayrettepe, Vefa... SATIN A L I N A C A K T I R T C D D İsletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından : Kurulu...ğine yapmakta tamamen serbesttir. 28461/2-2 Satış Tarihi: 6/12/1996 Cins ve... İş­ letmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satışa iştirak... yekti belgelerini ibraz etmeleri şarttır. 4 - Satışa ait şartname Orman Genel Müdürl... ise mektupta İşletme adı ve satışın tarihi belirtilmesi şarttır. 28365/1-1 Deposu... teminat mektubu karşılığı vadeli açık olarak satışa çıkarılacaktır. 2 - İhale 5/12/1996... günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır. RESMİ GAZETE... etmeleri 4 - Müsadereli emval satışı peşin olarak yapılır. 5 - Satışa ait ilan Kastamonu...ılması halinde ilk ay için satış tarihinden itibaren aylık % 5, ikinci ay....00'de açık artırmalı olarak satılacaktır. 2 - Emvaller "İbreli; % 50'i ve... süresiz Banka teminat mektubu karşılığı satılacaktır. 3 - İstekliler teminatlarını saat 13... komisyona ibraz edeceklerdir. 4 - İhaleyle ilgili Satış öncesi bilgi cetveli ve Şartname... günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzururunda yap... Orman İşletmesi Finike Müdürlüğünden: tır. 6 - Satışa katılabilmek için şartnamenin 3. maddesinde...ır. 28076/1-1 Sayfa : 71 3 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli... Mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri, satışa katılacakların Teminat Makbuz.... No: 12 Sultanahmet/ISTANBUL) adreslerinde satışa sunulmuştur. Posta ile yap... duyurulur. BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 30.000...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... tatlı çeşitleri v.s.), bu işlerin imalat satış ve bu iştigal mev­ zuu malların alım, satım, ithalat, ihracat, dahili ticareti" olarak...­ nin alt katında bütün şubelerde satılan mamullerin imalatının yapıld...ı yazılı cins ve kalitede emval satışı, satış şartnamesi gereğince 13 Mart... C u m a günü saat 14.00'de Müessesemiz Satış Salonunda ve Komisyon huzurunda partiler... bedelleri üzerinden açık artırmalı olarak satış yapılacaktır. Sıra No. Cins... TL./T 3.027.361 A Ç I K A R T I R M A V E SATIŞ İLE İ L G İ L İ Ş A R T L A R 1 — Satışa çıkarılan ürünlerimiz, peşin...ınarak 9 (Dokuz) aya kadar vadeli satış yapılacaktır. I Mart 1992 — Say...İ G A Z E T E Sayfa : 33 A — Kayın kerestelerin vadeli satışları: M a ! bedelinin %30'u Üç ay 90... gün pe­ şinatsız ve faizsiz olarak satış yapılacaktır. B — Meranti kerestelerin vadeli...ık %5 net vade faizi uygulamalı olarak satış yapılacaktır. C — Ç a m , G ö k n a r , Meranti, Kayın Kerestelerin peşin satışlarında ihale fiyatı üzerin... mektubu olması şarttır. 4 — Açık artırmalı satış ile ilgili, ş a r t n a m e ve ebat listeleri... Müdürlüklerinden temin edilebilir. 5 — isteklilerin satışın yapılacağı 13 Mart 1992... fiyat ve teklif isteme yöntemiyle satın alınacaktır. 2 — B u alımlarla ilgili... İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube M ü d ü r l ü ğ ü ' n d e n dilekçe karşılığında 30... ile ilgili şartnameler Müessesemiz (Mudanya Y o l u - B U R S A ) Satınalma Şube Mü­ dürlüğünden veya....— T L . bedelle Y o l Bakım Onarım Müdürlüğünden satın alınabilir. 2 — Beyoğlu Yakas....— T L . bedelle Y o l Bakım Onarım Müdürlüğünden satın alınabilir. 3 — Anadolu Yakası muhtelif....— T L . bedelle Y o l Bakım Onarım Müdürlüğünden satın alınabilir. Yukarıda yaz... / l - l T A Ş I M A İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R İstanbul ve Çevre Piyasalarından satınalınan malzemelerle gümrükl... ihaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Satınalma Müdürlüğü'nde 612 nolu... EKMEK ALINACAKTIR Adapazarı 2. Piyade T ü m e n Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığından...ğince Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. 2 — Buna ait şartnameler... olan müracaatlar kabul edilmez. 4 — thale, 2. P.Tüm.K.Iığı Satınalma Komisyon Başkanlığı binas....000,— T L . ( K D V . hariç) bedel karşılığında Satın A l m a Müdürlüğün­ den alınabilir. İsteklilerin...ıt belgesini, d) İhaleye katılma belgesi, e) Satın A l m a Müdürlüğünden aldıkları ihale...ı yazılı teklif alınmak suretiyle satınalınacaktır. Bu işe ait şartname... f i ­ yat ve teklif isteme yöntemiyle satın alınacaktır. 2 — Bu alımla...­ palı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedümiştir. Şartnameleri Kurum'un Genel M ü d ü r l ü k Hurda Satış Şubesi ve İstanbul Bölge Müdür­ lüğünden....00'e kadar Genel M ü d ü r l ü k Hur­ da Satış Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü n e verilmiş olacaktır. Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. K I R I K K A L E H U R D A Ş A N T İ Y E S İ N D E N SATİŞA S U N U L A N Malzemenin Cinsi 91-345 "Topsat... dışından kapalı teklif usulüyle satın alınacaktır. Teklif isteme Evrak...İ G A Z E T E YAŞ S E B Z E V E M E Y V A S A T I N A L I N A Ç A K T I R T . C . D . D . 2. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanl... yöntemi ile toplam yekûn üzerinden satın alınacaktır. 2 — Opsiyon 60 günden.... 4 — İhale 2. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonu Başkanlığı G a r / A n k a r a ad­ resinde... Şube M ü d ü r l ü ğ ü n e harita sayısallaştırıcısının (digitizer) satın alınması işi 2886 sayılı Yasan... RESMİ G A Z E T E MUHTELİF E T V E T A V U K ET t S A T I N A L I N A C A K T I R T . C . D . D . 2. Bölge Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanl... şartname esasları dahilinde açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. 2 — Açık artırma 12... günü saat 13.30'da İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon hu/urunda... getirmeleri şarttır. 3 — B u satışa ait ilân, satış öncesi bilgi cetveli ve satış şartnamesinden Orman...ıcıların belirtilen gün ve saatte İşletmemiz Satış Salonunda hazır bulunmaları, ihale saatinden... muhak­ kak surette yazdırmaları, satış salonunda pey sürerken teminat makbuzlar...ı olmak üzere şartnamesi uyarınca satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık artırma 19... günü Saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yap...ıcıların belirtilen g ü n ve saatte İşletmemiz Satış Salonunda hazır bulunmaları ihale saatinden... mektubunda İşletme adını ve satış tarihini belirtmelerini ve satışa katılacakların teminat... şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 — A ç ı k artırma 12... satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — B u satışa ait ilân şartname ve sat... Encümeni huzurunda ihale ile satınalınacaktır. 2 — ihaleye katılacaklar... Belediyemiz Veznecine yatırması gerekmektedir. 3 — Satışa konu taşınmazların niteliklerini ve...ı i h a l e va sözleş­ melerde ve Hazine'ce satılan M i l l i ":mlak b e d e l l e r i n i n ödenmesinde nominal de...,— T L . ücret alınır. Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 1.500,— T L . d i r . Sayfa...ı Caddesi No: 3 Ulus/ANKARA adresindeki satış bürosuna bizzat mü­ racaat eâerek temin...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
...ıcı antenin dalga gücünü elektrik devresinde bir güce dönüştürme yeteneğini büyük ölçüde etkilemektedir...ını korumaktadır. Giriş dosyasının her bir satırının, izleyen numaraların uygulanacağı veri veya... bir satırın CM komutuyla başlaması gereklidir. Açıklamalardan sonra, bir CE açıklamanın sonu [:comment end] satırının izlemesi gereklidir. CE satırı, açıklamalar da içerebilir. CM ve CE satırlarındaki... program kontrol komutları listelenir. Son satır sonu göstermek için EN ile...ç duyulanlar iki isim ve iki satırbaşıdır. Şimdi komut bekleme işareti...şılaştırıldığında, Notepad üzerindeki satırları kopyalayıp bunları Windows uygulamalar...ğindedir ve bu 1996 yılında satın almış olduğum antensiz sesli... çok sayıda verici çevrim satılmıştı. Asıl avantaj kuşkusuz...ır. 20. yüzyılın son çeyreğinde satılan Hermes aktif çerçevesinin... küçük ve pille beslenen empedans ölçüm cihazları satın alabilmektedir [J. R. Hallas, “A Look at Some... alanı yazmaya hazırız. Birinci satırdan ikinci satıra geçerken, Antenin... kullanarak erişeceğiz. Son satırda, A çevrim alanıdır. Bunun sonucunda... okuduğunuzda, her bir katsayı satırının temsil ettiği skaler denklem üzerine...ınan istenmeyen gücün, diğeriyle verilen güce oranı veya logaritması antenna cross... radyasyon şiddetinin antene verilen toplam güce oranının 4π katıdır.) antenna power: anten... olan polar diyagram.) carrier return: satırbaşı Cassegrain antenna: Cassegrain anteni... radyasyon şiddetinin, antenden çıkan toplam güce oranıyla 4π değerinin çarp...ğa uygun şekilde bağlı olduğu durumdaki güce bölünmesiyle elde edilen değerdir...ği, yayma kabiliyeti. Antenin ışıdığı gücün anteni besleyen güce oranı. [=aerial efficiency] radiation gain...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.22/5
...ğışlardan, TL. rozet, üye k i m l i k kartı satışı g e l i r i n d e n oluşan v e 2820 sayılı Siyas...­ memiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artırma ile satılacaktır. Satış emvali... 1991 — Sayı : 20841 2 — Satışa ait ilân ş a r t n a m e ve satış öncesi bilgi cetveli Orman... 1991 — Sayı: 20841 M . S . B . A d a n a İç Tedarik Bölge Satınalma Komisyon Başkanlığından... hizalarında yazılı bedeller üzerinden satışa çıkarıl­ mıştır. Satış bedelinin (ibrelilerden) Vo 50... olmak üzere açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 — Satış 25 Nisan 1991 P e r ş e m b e g ü n ü saat...ül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — Satışa ait ilân, ş a r t n a m e , s a u ş öncesftıilgi cetveli... istedikleri partileri yerinde görmeleri şarttır. Satışa iştirak edeceklerin model ş a r t n a m e ek no... göre istenilen belgeleri ibraz ederek satın alacakları partilerin Va 3 teminatlarını İşletmemiz... mektubunda işletme adı ve satış tarihini belirtmeleri satışa katılacakların teminatlarını yat... Komisyon huzurunda açık artırma ile satılacaktır. 2 — Satış E k N o : 1 ve 6 model şartnamelerde yaz... Başkanlığından : H U R D A AHŞAP T R A V E R S SATİLACAKTİR 1 — Bölgemizin Derince A h ş a p Travers At...ında bulunan Hurda A h ş a p Traversler İşletmemizce satışa çıkarılmıştır. 2 — Artırma aşağıda... Komisyonumuzda yapılacaktır. 3 — Traverslerin muhammen satış fiyatı 150.000,— T L / T o n dan aşağı olmayacakt....00. 6176 / 2-1 Eıibank İstanbul Alım Satım M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 1 — Bankamız Müesseselerinin ihtiyacı olarak muhtelif.... N o . 241 Tepebaşı/Istanbul, b) Etibank Genel M ü d ü r l ü ğ ü Satınalma Dairesi Başkanlığı S ı h h i y e / A N K A R A c) izmir Alım Satım M ü d ü r l ü ğ ü Halit Ziya Bulvarı N o . 1 İ Z M İ R adresinden al...­ zurunda yapılacaktır. 3 — Satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli... mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat... İşletmesi : Karaisalı Adı Murtluca Akarca Satış Tarihi : 2/5/1991 Deposunun Y o l Durumu Emvalin... açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 — Satışa ait ilân ve satış öncesi bilgi cetveli.... 5 — Şartnameler; a) Etibank Alım Satım Müdürlüğü T e p e b a ş ı / t s t a n b u l , b) Etibank Alım Satım M ü d ü r l ü ğ ü İzmir c) Müessesemiz Satınalma M ü d ü r l ü ğ ü n d e n , bedelsiz... (p) bendi usulüne g ö r e yurtdışın­ dan satın alınacaktır. 2 — Komutanlığımız ihaleyi yap... K o m u ­ tanlığı Tedarik Daire Başkanlığı Dış A l ı m Satım Şube M ü d ü r l ü ğ ü n d e n 1 Mayıs 1991 g ü n ü mesai bitimine...ı g ü n saat 16.00'da İşletmemiz Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 3 — K o n u ile...; a) İşletmemiz Ticaret Servisinden, b) Etibank Genel M ü d ü r l ü ğ ü Satınalma Dairesi Başkanlığından, c) Etibank İzmir Alım Satım M ü d ü r l ü ğ ü n d e n , d) Muğla ve Milas Bankac.... Duyurulur. 6173/1-1 M.S.B.İzmir İç Ted.BIg.Bşk.Iığı (2) N o . l u Satınalma Komisyon Bşk.lığından : T ü r k Silahlı Kuvvetlerinin...şkanlığından, c) Etibank İzmir Alım Satım M ü d ü r l ü ğ ü n d e n , d) Muğla ve Milas Bankac...ılan m ü r a c a a t l a r d a gecikmeler dikkate alınmaz. Satın alınacak malzemenin adı ve... serbesttir. 6431 / 1-1 M . S . B . Erzurum İç Tedarik Bölge Satınalma Komisyon Başkanlığından...ılı 4.470.000 K g . Buğday U n u (80 R a n d ı m a n ) satınahnacaktır. 2886 sayılı Yasanın 3 5 / A maddesine... mektuplarını (Teklifler Erzurum M . S . B . İç Ted. Blg. Sat. A l . K o m . Bşk.lığı a d ı n a verilecektir.) noterden tasdikli imza sirk... 6500 / 1-1 A n k a r a tç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 N o l u Satın A l m a Komisyon Başkanlığından : Ciheti... kapalı teklif usulü ile A n k a r a tç Ted. Böl. Bşk.lığı 2 N o l u Sat. A l K o m . Bşk.lığından yapılacaktır. Aranacak belgeler... / 1-1 İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı (1) N o l u Satın A l m a Komisyon Başkanlığından : Bölge...ınca 3 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık a r t ı r m a 25/4/1991 tarihine... huzurunda yapılacaktır. 3 — Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli... mektubunda işletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat... bulunan 2 adet hafriyat iş makinası İşletmemizce satı­ şa çıkartılmıştır. 2 — A r t ı r m a aşağıda yazılı gün ve... yapılacaktır. 3 — Hafriyat iş makinalarının muhammen satış fiyatı 15.000.000.— T L . d i r . 4 — Ge...ındadır. Malzemenin Cinsi : Hafriyat iş makinası satılacaktır., Miktarı : 2 Adet, İhale G ü n ü : 24..., A f y o n , A k s u Müessesemiz M ü d ü r ­ lüklerinden ve A n k a r a , İ s t a n b u l ; İzmir Alım-Satım Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak te... S E K A İstanbul, SEKA-İzmir ve S E K A - A n k a r a Alım Satım Müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin... yapılacaktır. 2 — İhale " O r m a n Genel M ü d ü r l ü ğ ü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı 2 N o ' lu... saç kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 2 — B u işe ait ş a r t n a m e ( K . D . V . hariç) 40... Makina-tkmal Dairesi Başkanlığı Satınal­ ma Şube M ü d ü r l ü ğ ü n d e Komisyon huzurunda... ve sözlesBelerde ve Hazıne'ce satılan M i l l i Emlak b e d e l l e r i n i n ödenmesinde nominal de...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.28/5
... Cumhuriyeti Haberleşme Bakanlığı'na satışı için teklif verecektir. 9. T.C. PTT işletmesi... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak, ortaklaşa filatelik faaliyetlerde... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışım sağlayacak ortaklaşa filatelik faaliyetlerde... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak ortaklaşa fılatelik faaliyetlerde... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak ortaklaşa fılatelik faaliyetlerde...ı olan teleks makinalarımn Azerbaycan'a satışı için teklif verecektir. 10 — T.C. PTT... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak ortaklaşa filatelik faaliyetlerde... üzere Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TİFTÎKBÎRL...ına, 2 — Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tiftik üreticilerinin... alımlar sebebiyle alımdan satışa kadar yapacağı masraflardan baş­ ka...ılı Kararnamenin Eki Karar ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin...ına, karar verilmiştir. Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin... Müessese Müdürlüğümüz'den bedeli mukabilinde satın alacakları şartnamelerde belirtilen hususlar do... İşletme Müdürlüğünden : Satış Tarihi : 19/7/1993 Satış Günü : Pazartesi Satışa Çıkarılan Emvalin Parti Cinsi ve Nev'i Adeti Adet Sat... gereğince açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 2 — İhale 19/7/1993... günü 13.30'da Osmaniye Belediyesi Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yap... vade faizi aylık 3,5 tur. Vadeli satış esnasında mektup faizi, banka... mahrukatçı olmayanlar katılamazlar. 5 — Satışa ait ilân satış bilgi cetveli, şartname, Orman... PARÇALARI SATINALINACAKTIR. Afyon Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından... Mardin" adresindeki Makina tkmal ve Satınalma Müdürlüğünden bedeli kar... gereğince ihale yoluyla satın alınacaktır. 2 — Satın alınacak işlere ait...., * 2886 sayılı Kanunun 5/P maddesine göre satın alınacaktır. 2 — Teklifle birlikte teklif... Manavgat Orman İşletme MüdiirlüğUnden : Satış Tarihi : 26/7/1993 Deposu Yol... uyarınca 3 ay vadeli açık arUrmalı satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık artırma 26... satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — Satışa ait ilân şartname ve sat... İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale satışından 1 saat öncesine kadar ge... mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat...ı Teklif Usulü" eksiltme sureti ile satınalınacaktır. 2 — Malzemenin Cinsi: Tıbbi... Müessesemizde yapılacaktır. 3 — Şartnameler Müessesemiz Satınalma Müdürlüğü 'nden bedelsiz olarak.... 57/5 Dışkapı/ANKARA adresinde bulunan Satınalma Daire Başkanlığından...ınca 3 ay vadeli satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık artırmalı satış 20/7/1993 Sal... 14.00'de Oba Belediyesi satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — Satışa ait ilân ve şartname Orman... vereceklerin mektuplarda işletme adı ile satış tarihini belirtmeleri ve makbuzları ile...ı İşletmesi I. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanl... usulü teklif almak suretiyle iç piyasadan satınalınacaktır. 2 Bu işle ilgili... Caddesi No: 57 Kat. 3 adresindeki Satınalma Servisinden temin edilebilinir. 3 — Teklif...) presi kapalı teklif almak suretiyle satılacaktır. — Konu ile ilgili şartname... 22.500,— TL. karşılığında satınahnabılır. 4 — İstekliler tdari şartnamesinin 5. maddesinde... saati ve 962 adet plaket satın alınacaktır. 2 — Bu işe ait şartnameler... (Yücetepe Mah. R / 7 06100 Ankara) toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır, istekliler... ileterek alabilirler, thale dokümanlarını satınalmayan teklif sahipleri red edilecektir....816,—TL. bedelle makbuz mukabilinde Satın Alma Müdürlüğünden bedeli kar...'a kadar Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğüne müracaat etmeleri... esasları dahilinde açık artırmalı olarak satışa arz edilmiştir. 2 — Açık artırma... 13.30'da Bölge Müdürlüğümüz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — SaUşa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel... 231 000 755.000 3 — Satışa ait Şartname, satış Öncesi bilgi cetveli ve...ın belirli gün ve saatte Beyköyü Belediyesi Satış Salonunda hazır bulunmaları ihale saatinden... Yapraklı emvaller 6 ay olmak üzere satışa çıkartılmıştır. 2 — Açık artırma 19....00'de Beyköyu Belediyesi Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yap... iNo: 57/5 Dışkapı-Ankara adresinde b u l u n a n Satınalma Daire Başkanlığından... alma ve teklifler arasında satış şartnamesinde belirtilen koşullarda yap... sonucu belirlenecek değerler üzerinden satılacaktır. Talep olunan taşınmazlara... Bulvan I.M.Ç., 2. Blok 1. katta yet alan satış mağazasıdır. 2899 S A D lNA 20....000 Sümerbank Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi Satış Mağazalan Şubesi Adana Bölge...ındaki arsasıyla birlikte satılacaktır. 348 - Ceçld Teminat (1000 TL... VE SÖZLEŞMELERDE VE HAZINE 'CE SATıLAN MILLI EMLAK BEDELLERININ -ÖDEMESINDE.... Sular idaresi Yanı Dağıtım : (Abonelere v e P e r a k e n d e Satış) : Başbakanlık Basımevi Döner...,— TL. ücret alınır. Resmi Gazete P e r a k e n d e Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 4.000,— T L . d . Sayfa... hazırlanan ve baskısı ile satış ve abone işlemleri İşletmemizce yürütülen...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
...­ sı gerekmektedir. Bu standartlara uymayan kömürlerin satışı Belediye'ce engellenecektir. b) 1993 Yılı kış sezonundan itibaren... bacaların temizlendiğine dair belgeyi kömür satış tevzii müessesesine veya Belediye'ye... tarihinde Ahmet oğlu Lütfü Güven'e satışının yapılmış ve yeni malik... 22.500,—TL. karşılığında satınalınabilir. 4 — İstekliler Genel İdari...ğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 2 — Arsanın Muhammen bedeli 2.000... teklif mek­ tubu almak suretiyle satınalınacaktır. Mezkûr ihale ile... dosyaları mesai saatleri dahilinde Müessesemiz Satınalma Müdürlüğü'ünden bedelli olarak.... 2 — İhale 26/2/1993 günü Rektörlük Satınalma Komisyon Odasında Saat... SATINALfNACAKTIR Et ve Balık Kurumundan : 1 — Satınalınacak olan 30 ton...'daki İdari binasında toplanacak Satınalma ve İhale Komisyonunda yap...; Ankara'da Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da Eli­ bank Alım Satım Müdürlüğü, İzmir'de Etibank Al... 1 adet toplantı masasının satışı aşağıdaki şartlarla yapılacaktır. 1 — Satış 5/3/1993 tarihinde saat... Bahçekapı/tstanbul, b) İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, Meşrutiyet Cad. 241 Tepebaşı/İstanbul, c) Etibank Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Cihan...: 2 Sıhhi­ ye/Ankara, d) İzmir Alım Satım Müdürlüğü, Halit Ziya Bulvarı No...ışından akreditif açtır­ mak suretiyle satın alınacaktır. 2 — Satın alınacak AIM9L FÜZE...ü ile A N K A R A Iç Tedarik Bölge Başkanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığında... fç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından... binasında Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığına... bilgiler Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı Satınalma Müdürlüğünde mesai saatlerinde... kapalı zarfla teklif alma suretiyle satınalınacaktır. 2 — İhale 25 Şubat... Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü binası satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artırmayla satılacaktır. 2 — Emvallerin % 50'si ile... karşılığın­ da artırma suretiyle satılacaktır. 3 — Mektup faizi yıllık % 42... civar İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 5 — Satışa iştirak edeceklerin % 3 teminatlarını ihale saatinden...İP V E T A M A M L A N M A S I İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden : Dosya... şartname Müdürlüğümüz II No'lu Satınalma komisyonunda mesai saatleri içinde.... 2 — Cu işe âit şartname Aliağa Kompleksi Satış Müdürlilğü ile Yarımca Kompleksi... 5 adet X-Işınlı paket kpntrol cihazı satınalınacaktır. İhaleye İç ve Dış olarak... bu saatte bulunacak şekilde III. Satınalma Şube Mü­ dürlüğüne gönderilecektir... şartname esaslarına uygun olarak satınalınacaktır. 2 — İhale kapalı teklif..., Kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır. Teklif şartnamesini görmek ve...'ya tabi olmayıp meekur gayrimenkulleri satıp satmamakta veya dilediğine satmakta... ve ebatları belirtilen 4 Kalem malzeme satın alına­ caktır. 2 — Geçici...­ palı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi ve İstanbul Bölge Müdür­ lüğünden....00'ekadar Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacakt... değildir. K I R I K K A L E H U R D A ŞANTİYESİNDEN SATİŞA S U N U L A N Malzemenin Cinsi 91- 671 "İşmak...ş, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa İlçelerinde satılacak (% 25 Azalır) 2.500.000... litre şarabın satışı, Açık eksiltme İhale Yöntemi ile Baş satıcıya verilmek suretiyle yaptırılacaktır. 2 — Baş satıcı Merkez ve... Litre olan T E K E L mamulatının Baş satıcılar eliyle satışının sağ­ lanması ihalesi 8/2/1993...üğü merkez binasında yapılacaktır. 4 — Satışı yapılacak Bira ve Şarap....— T L . karşılığında temin edilebilir. 6 — Baş satıcı Stok ambarından teslim ald... : 43 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Gümr...ı : 21484 Escnboğa Gümrük Halli Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... : 45 Escnboğa Gümrük Halli Dışı Eşya Satış Mağazaları vv Depolan Gümr...ı : 21484 Esenboğa Gümrük Hatlı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... : 47 Escnboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr...ı : 21484 Escnboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları vc Depolan Gümr... : 49 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... bildiren 688224 sayılı pasaport sahibi Satılmış Şahin'den 224.702... : 51 Escnboğa Gümrük Halli Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... 10/2 nci maddesi uyannea eşya satın alarak 13569 sayılı 21/8/1989...ı : 21484 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... : 53* Esenboğa Gümrük Hatlı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr...ı : 21484 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalan ve Depolan Gümr... Escııboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... ve sözleş­ melerde ve Hazine'ce satılan M i l l i Emlak bedellerinin ödenmesinde» nominal...ş Yeri Dağıtım : (Abonelere ve Perakende Satış) : Fuat Börekçi Cad. Sular idaresi.... ücret alınır. Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 2.000,— TL... duyurulur. BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 2.000,— TL...