Спутник технологический. D-Sat. [Редактировать]

D-SAT это трехюнитовый кубсат, который имеет массу около 4.5 кг. Космический аппарат разрабатывался с учетом повышенной надежности конструкции. Конструктивно разделен на две части (платформу и полезную нагрузку), что больше свойственно более тяжелым аппаратам. Основной причиной подобного разделения является желание разработчиков обеспечить дополнительное резервирование, что должно будет позволить спутнику осуществить уход с орбиты даже если откажет полезная нагрузка. Помимо этого аппарат будет решать ряд технологических задач, а именно:

  • Осуществлять отработку системы сбора и ретрансляции сообщений о чрезвычайных ситуациях. При этом, для проведения эксперимента должна будет задействована наземная станция.
  • Проверки идеи о возможности расчета зоны распространения осколков аппарата в атмосфере. Данный эксперимент будет осуществляться за счет установленной на борту системы определения положения аппарата на орбите.
  • Проводить сбор информации о состоянии нижней ионосферы Земли.

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - Италия
2Страна производитель - Италия
3Тип орбиты - НОО
4Тип оператора(владельца) - коммерческий

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг4.5

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Шрихарикота
2Дата пуска2017-06-23
3Полезная нагрузка 1xCartosat 2E
4Полезная нагрузка 1xNIUSAT
5Полезная нагрузка 1xCE-SAT 1
6Полезная нагрузка 1xMax Valier Sat
7Полезная нагрузка 1xVenta-1
8Полезная нагрузка 1xCICERO 6
9Полезная нагрузка 1xLemur-2 34
10Полезная нагрузка 1xLemur-2 35
11Полезная нагрузка 1xLemur-2 36
12Полезная нагрузка 1xLemur-2 37
13Полезная нагрузка 1xLemur-2 38
14Полезная нагрузка 1xLemur-2 39
15Полезная нагрузка 1xLemur-2 40
16Полезная нагрузка 1xLemur-2 41
17Полезная нагрузка 1xBlue Diamond
18Полезная нагрузка 1xRed Diamond
19Полезная нагрузка 1xGreen Diamond
20Полезная нагрузка 1xQB50 DE04
21Полезная нагрузка 1xQB50 GB06
22Полезная нагрузка 1xQB50 LT01
23Полезная нагрузка 1xQB50 IT02
24Полезная нагрузка 1xQB50 CN06
25Полезная нагрузка 1xQB50 AT03
26Полезная нагрузка 1xQB50 GB03
27Полезная нагрузка 1xQB50 CZ02
28Полезная нагрузка 1xD-Sat
29Полезная нагрузка 1xTyvak 53b
30Полезная нагрузка 1xAalto 1
31Полезная нагрузка 1xRobusta 2
32Полезная нагрузка 1xSUCHAI
33Полезная нагрузка 1xskCUBE
34Ракета-носитель 1xPSLV-XL

Найдено 1000 документов по запросу «D-Sat». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... yılında tüm bankacılık bilgi teknolojileri altyapısının satış odaklı hale dönüştürülmesi yaklaşımı çer... yılında tüm bankacılık bilgi teknolojileri altyapısının satış odaklı hale dönüştürülmesi yaklaşımı çer... şirketin menkul değerlerinin satın alınması, satılması veya elde tutulmas... Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Di... Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz... Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures...ım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz...ĞİŞİM TABLOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Riskten Korunma Fonları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Satış A./ Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir... sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi... yaratılan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla...ğlı olarak, finansal tablolarda alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar...ço içi ve bilanço dışı alım satım hesaplarını oluşturan alım satım amaçlı menkul kıymet... Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Brüt ödenen Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Toplam... Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Brüt ödenen Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Toplam... (I) Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri Swap Para Alım Satım İşlemleri Futures Para...şmesi Alım Satım İşlemleri Swap Faiz Alım Satım İşlemleri Faiz Alım Satım Opsiyonları Futures Faiz Alım Satım İşlemleri Diğer Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) A.Toplam Alım Sat... Vadeli Satım Swap Alım Swap Satım Opsiyon Alım Opsiyon Satım Futures Alım Futures Sat...ğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal... Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Di... Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz... Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures...ım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz... ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Riskten Satış A./Durdurulan Korunma F. İlişkin Dur... sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi... yaratılan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla...ğlı olarak, finansal tablolarda alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar...ço içi ve bilanço dışı alım satım hesaplarını oluşturan alım satım amaçlı menkul kıymet... Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Brüt ödenen Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Toplam... Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Brüt ödenen Vadeli Döviz Satım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Toplam... İştirakler: Bulunmamaktadır. h) Cari Dönem İçinde Satın Alınan İştirakler: Bulunmamaktadır. 8. Ba... (I) Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri Swap Para Alım Satım İşlemleri Futures Para...şmesi Alım Satım İşlemleri Swap Faiz Alım Satım İşlemleri Faiz Alım Satım Opsiyonları Futures Faiz Alım Satım İşlemleri Diğer Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) A.Toplam Alım Sat...ım Vadeli Satım Swap Alım Swap Satım Opsiyon Alım Opsiyon Satım Futures Alım Futures Sat...ğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... Ġnceleme .............................. 342 4.1.2. TaĢınmazın Alım-Satımı Değeri Üzerinden Alınan...ırımları (özelleĢtirme, satın alma ve gayrimenkul satın almak için gelen kaynak... borcun ödenmemesi halinde taĢınmazın satılarak satıĢ bedelinden alacağını almasına...Ģı olmayan yabancılara taĢınmaz satıĢının yasaklandığı sınır bölgeleri ile adalardaki söz konusu...ılık bulunmamaktadır. Özellikle 2012 yılından sonra satıĢa çıkarılan doğu Ģehirlerindeki kamu... satıĢ fiyatının % 10‘unu avans olarak öder. (ii) Satım opsiyonu ve iĢlemi: Sat... yükümlülüğü altına girer. Satım sözleĢmesi, satıcı ve alıcının, yazılı olarak...Ģma sağlanan satıĢ bedelini, emlak vergisini, alım-satım vergisini, Hollanda‘ya...ı için bir miktar para satıcıya ödenir. Böylece satıĢa konu taĢınmaz... 1938 tarihli “Sınır ve Kıyı Bölgelerinde Alım/Satım Hakkının İstimalinin Yasaklanmasına Dair...Ģı olmayan yabancılara taĢınmaz satıĢının yasaklandığı sınır bölgelerindeki söz konusu kısıtlamalar yürürl... 1366 sayılı Sınır ve Kıyı Bölgelerinde Alım-Satım Hakkının Kullanılmasının Yasaklanması Hakk... acentaları, kumarhaneler, müzayede evleri, pahalı ürün satıcıları, noterler ve avukatlardır. Bu...Ģı olmayan yabancılara taĢınmaz satıĢının yasaklandığı sınır bölgelerindeki söz konusu kısıtlamalar yürürl... aracılığıyla büyük yüzölçümüne sahip arazileri satın alarak üretim faaliyetlerini sürdürmektedirler... Ehliyet ve Satış Yetkisi: Bir taĢınmazın satıĢ iĢlemi için öncelikle satıcının Ta... ehil kabul edilirler. Satıcının bir Ģirket olması durumunda satıĢ sözleĢmesinin yönetici...üstriyel taĢınmazın satın alınması esnasında satın alanın yapacağı faaliyetlerden... tapu siciline iĢlenmiĢ taĢınmazlar satılabilir. Satıcı için ödemenin garanti alt... yararlanmak isteyenin konutu olmaması, konutun satıĢ bedelinin % 5‘i kadar ön ödeme yapabilmesi ve...: ġirketlerin yeni inĢaatların satıĢından (Romanyalı satıcı) kaynaklanan gelir vergisi oran...‘dır. ġirketlerin inĢaatların satıĢından (yabancı uyruklu satıcı) kaynaklanan gelir vergisi oran...ır. Satış Sözleşmesinde Taşınmazın Satış Fiyatının Düşük Gösterilmesi: SatıĢ sözleĢmesinde taĢınmazın sat... dışında, 160 acreden büyük tarım arazisi satın alamazlar. Tarım kısıtlamaları, hakları özel...ır. Bunlar aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır: i. Eyalet SatıĢ Vergileri (PST): Eyaletlerde toplandığından...ĢtırılmıĢ hem Eyalet SatıĢ Vergisi, hem de Harmonize SatıĢ Vergisini uygulamaya ge... Nunavut Eyaletleri‘nde harmonize satıĢ vergisi ve eyalet satıĢ vergisi alınmamaktad... gibi değerlendirilmektedir. Eyalet satıĢ vergileri genelde satıĢ fiyatının içindedir. Diğer... finansman (mortgage) iĢlemlerinde ön ödeme genelde satıĢ bedelinin % 35‘i olarak belirlenir. Gayrimenkule... artıĢ vergisi, gayrimenkulün satın alınan fiyatı ile satılan fiyatı aras...ğildir, ancak ticari gayrimenkullerin alım-satım iĢlemleri piyasa fiyatları üzerinden vergiye...ğer haklar örneğin satıĢ, ön satıĢ veya geri satıĢ hakki, taĢınmazın finansman...ır. Birden fazla konut satın almak isteyen yabancıların; satın alınan konutu...üdürler. TaĢınmazın SatıĢı: Yabancı FIE‘lerin mülkün satıĢından kaynaklanan de... alınır. Alıcı ve satıcı tarafından sözleĢmedeki satıĢ fiyatı üzerinden % 0,05...ıtlı taĢınmazın satıĢına bağlı olarak alım-satım değerinden kaynaklanan...ın gelirleri fiyatını devletin belirlediği ürünlerin satıĢıdır. Giderleri ise makine traktör istasyonlar...ın haklarının varlığı satıĢ sözleĢmesi tamamlandığında belirlenir. Satıcının satıĢ sözleĢmesinin tamamlanmas... satın alınacak mülk değerinin % 5‘i tutarını satıcıya ödemesi gerekmektedir. Söz konusu ön satın alma sözleĢmesinde satın-almanın ne... m ‘ye kadar ve satıcı cari yılda ilk defa satıĢ iĢlemi gerçekle... gelir vergisi ise satıcı tarafından ödenir. Arazi Satın Alma: Ukrayna‘da... mülkiyet haklarını aĢağıdaki durumlarda edinmektedirler: satın-alma, hediye etme, takas sözle... sonunda yabancı tarafından satın alınabilir). Arazi satın alındıktan... taĢınmaz kiralayabilmekte veya satın alabilmektedirler. Konut satın alabilmek veya kiralayabilmek için...Ģınmazın mülkiyetini kanunda düzenlenmiĢ usulde satın almakla mükelleftir. Yabancı ülke tüzel... etmesi için onun açık satıĢının teĢkil edilmesi gerekir. Açık satıĢ yolu ile ipotek...ığı zaman yabancı da onu satın alabilir ve o, satın aldıktan sonra ilgili... toprağın mülkiyetini kanunda düzenlenmiĢ usulde satın almakla mükelleftir. Arazi üzerinde mülkiyet...ına tabidir. Satın alma iĢlemlerinde satın alanın milliyetine bağlı olarak satın almanın kısıtlanmadığı görülmektedir. Bununla birlikte; (i) sat... doğmaktadır. Adı satıĢ vergisi olmakla beraber verginin satıĢ bedeli ile iktisap... çıkarılmaktadır. Buna göre alım-satım vergisi (satıĢ bedelinin % 3,5‘i) ve tapu ve... atının bulunması istenmektedir. Ülkede resmi satıĢın olması ortalama 1 ayda tamamlanmakta olup... balıkçılık bölgesi sorgulaması), yatırım bölümü sorgulamaları (satıĢ-kiralama teklifi almaya hazır ta... sorgulama modülünü kullanarak; satılık arsalar, kiralık arsalar, satılık yapılı arsalar, satılık binalar, kiral...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.29/5
... sahip müşterilere, döviz alım satımı, altın alım satımı, kontör yükleme gibi ki...ıştır. Talep eden üye işyerlerine taksitle satış imkânı sunularak ürün çeşitliliği artırılm...şılayabilmektedir. Gümüş ve Platin Alım Satımı: Altın alım satımıyla birlikte müşterilere güncel...ın Borsası’nda saklanmaktadır. 27 satışa sunulmuştur. Alım satım işlemleri, herhangi bir...şanmaksızın güvenli alım-satım yapılmaktadır. Altın alım-satım işlemlerinde işçilik maliyeti...ı (VoIP), destek hizmetleri ve sigorta satış faaliyetleri yürütülmektedir. 2010 yılında gelen...şmıştır. 2011 yılında çağrı merkezi bünyesinde tele satış ve dış arama ekiplerinin kurulması planlanmaktad... faaliyette bulunmak, Her nevi gayrimenkuller satın almak, iktisap etmek, inşa ettirmek....2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım) 14.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... promosyon uyg. taah. Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar Açığa menkul kıymet... k/z (XV+-XVI) Durdurulan faaliyetlerden gelirler Satış amaçlı elde tutulan duran varl... faaliyet gelirleri Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varl...,312 - - 1,256,685 - - - - - - - - - - - Azınlık Satış a. / payları Riskten durdurulan f. hariç korunma...,133 (5,500) (5,500) - - - - - - - - 685,679 Satış a. / Azınlık durdurulan payları f. ili... pasiflerdeki değişim 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım satım amaçlı finansal varlıklarda net... açıklanmaktadır. c. Finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: Banka...ım hesaplara kaydedilmektedir. Vadeli döviz alım satım işlemlerinin gerçeğe uygun değerleri... kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Alım satım amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun...ıkları bulunmamaktadır. b. Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal... maliyetlerinin eklenmesi ile muhasebeleştirilmektedirler. Satılmaya hazır finansal varlık olarak... değerlerin ödünç verilmesi işlemleri yoktur. X. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olas... itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve... çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte oldu... dolayı elde ettiği gayrimenkuller, vadeli satış sözleşmesi akdedilmesine bağlı olarak...ı Kâr/Zarara Yansıtılan, Alım Satım Amaçlı, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar... tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır. • Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar... Cirolar Menkul kıymet ihracında satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di... (I): Vadeli döviz alım satım işlemleri Swap para alım satım işlemleri Futures para...şmesi alım satım işlemleri Swap faiz alım satım işlemleri Faiz alım satım opsiyonları Futures faiz alım satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) (*) A.Toplam alım sat... göre kısa vadeli döviz alım satım işlemlerine girmektedir. Söz konusu işlemler genellikle... faaliyette bulunmak, Her nevi gayrimenkuller satın almak, iktisap etmek, inşa ettirmek....2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım) 14.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... promosyon uyg. taah. Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar Açığa menkul kıymet... faaliyet gelirleri Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varl... pasiflerdeki değişim 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım satım amaçlı finansal varlıklarda net...ır. c. Konsolide finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: Banka...ım hesaplara kaydedilmektedir. Vadeli döviz alım satım işlemlerinin gerçeğe uygun değerleri... kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Alım satım amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun...ıkları bulunmamaktadır. b. Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal... maliyetlerinin eklenmesi ile muhasebeleştirilmektedirler. Satılmaya hazır finansal varlık olarak... derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olas... itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve... çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte oldu...ı Kâr/Zarara Yansıtılan, Alım Satım Amaçlı, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar... tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır. • Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar... Cirolar Menkul kıymet ihracında satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di... (I): Vadeli döviz alım satım işlemleri Swap para alım satım işlemleri Futures para...şmesi alım satım işlemleri Swap faiz alım satım işlemleri Faiz alım satım opsiyonları Futures faiz alım satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) (*) A.Toplam alım sat... göre kısa vadeli döviz alım satım işlemlerine girmektedir. Söz konusu işlemler genellikle...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... otomotiv üretiminin %40’ı • İç piyasa otomotiv satışlarının %23’ü • Türkiye otomotiv ihracat...ğlı yüksek büyüme potansiyeli • En geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı • Güçlü uluslararas... Afrika • Türkiye’deki en geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı • Avrupa... konusunda uzmanlaşmış işletmesi Moova’nın tesisini satın alarak güçlendirdi. Setur Marinaları, Kalam..., ikinci el araç satışında 20 bin adetlik satışla kurumsal markalar... seyreden tarımsal ürün fiyatları, perakende satış finansmanı için düşük maliyetli krediye ula... uygun dört farklı güç alternatifi ile satışa sunulmuştur. Üç silindirli turbo beslemeli...ği ışığında Erenler Fabrikası’nın CNHI’nın uluslararası satış ve pazarlama ağı üzerinden üstleneceği ihracat..., Alfa Romeo, Lancia, Jeep markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır. Otoko... Romeo, Lancia, Jeep satışlarından %42, Volvo satışlarından %47... bulunmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarına, satış noktasında finansman alternatifleri sunmak...ştir. Finansal Durum Şirket satışları, iştirak satışlarına karşın, bir... faydalanmak isteyen tüketiciler için alternatif satış kanalları geliştirilmiştir. Halihaz... çağının trend yaratan markalarının tüm Türkiye’de satış ve dağıtım faaliyetlerini katma de..., hissedarlarla, rakiplerle, tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve servislerle olan ilişkilerini... Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde... Finans sektörü faaliyetleri gelirleri Gelirler Satışların maliyeti (-) Finans sektörü faaliyetleri... maddi olmayan duran varlık satışları Bağlı ortaklık satışı net nakit giri... Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. (“Aygaz Toptan Satış”) Beykoz Tankercilik A.Ş. (“Beykoz Tankercilik... Satış Üretim/Satış Holding Satın Alma Satış Satış Satış Satış Satış Satış Satın Alma Satış Üretim/Satış Satış Satış Satış Satış Satış Üretim/Satış Satış Üretim Üretim/Satış Üretim/Satış Satış Satış Satış Yatırım Satış Satış Satış Satış Satış Holding Satış Satış Satış Satış Yatırım Holding Üretim/Sat... tarihinde The Morning Star Company’e satışı tamamlanmıştır. (8) 2014 yılında iktisap edilmi... dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler... takip edilmektedir. 2.4.4 Durdurulan faaliyetler ile satış amaçlı elde tutulan varlık gruplar... gösterilir.  2.4.12 Stoklar Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve... satış fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli sat... paylara hisse satış işlemlerinde ise, satış bedeli ile ortaklığın satılan payı nispetindeki... Ticaret A.Ş. ve diğer hissedarlardan satın almıştır. Şerefiye hesaplaması, toplam iktisap... (1) Kayıtlardan silinenler (2) Bağlı ortaklık satışı (3) Yabancı para çevrim farkları 2014.... (3) Tat Tohumculuk hisselerinin 2013 yılındaki satışından kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2014...ılan tahsilatlar (3.756) (2.985) Portföy satışı sebebiyle çıkışlar Kayıtlardan silinenler...ım ve satım kontrat miktarlarının toplamını ifade etmektedir. Alım-satım amaçlı: Alım-satım ama... adet daire), kısa vadede satışı planlandığından, satış amaçlı elde tutulan varl... oluşmaktadır. (2) Tat Tohumculuk hisselerinin satışından kaynaklanmaktadır. 2.868.072 Birikmi...ınmıştır. Üç-beş yıllık dönemlerden sonraki satış tahminleri %3 beklenen büyüme oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini royalti gelirleri, satış tahminlerine %2 ila %3 royalti oranları uygulanarak... (*) Tat Tohumculuk hisselerinin 2013 yılındaki satışından kaynaklanmaktadır. a) Kısa vadeli bor... bölümü (138 adet daire), kısa vadede satışı planlandığından, yatırım amaçlı gayrimenkullerden...: Amortisman ve itfa payları Satışların maliyeti Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri... bin TL). Personel giderleri Satışların maliyeti Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri... TABLOLAR Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri... Yatırım faaliyetlerden giderler Sabit kıymet satış zararları Satış amaçlı varlık grubu de... ile petrol ürünleri satış ilişkisi kapsamındaki satış tutarıdır. Mal ve... da aşağı yönde farklılık gösterdiğinde ürün satış fiyatları güncellenmektedir.  C) Likidite Riski Likidite... otomotiv üretiminin %40’ı • İç piyasa otomotiv satışlarının %23’ü • Türkiye otomotiv ihracat...ğlı yüksek büyüme potansiyeli • En geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı • Güçlü uluslararas... Afrika • Türkiye’deki en geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı • Avrupa... otomotiv üretiminin %40’ı • İç piyasa otomotiv satışlarının %23’ü • Türkiye otomotiv ihracat...ğlı yüksek büyüme potansiyeli • En geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı • Güçlü uluslararas... Afrika • Türkiye’deki en geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı • Avrupa...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... (UF) Sat 11:30 am (WRIT) Sat 01:00 pm (SFL) Sat 05:30 pm (WRIT) Sat 07... (POD) Sat 11:30 am (VGT) Sat 02:30 pm (POD) Sat 08... (WRIT) Sat 11:30 am (WRIT) Sat 02:30 pm (POD) Sat 04... (ALT) Sat 01:00 pm (READ) Sat 02:30 pm (UF) Sat 08:30 pm (UF) Sat 10... (WRIT) Sat 02:30 pm (WRIT) Sat 05:30 pm (TREK) Sat 07... (WRIT) Sat 11:30 am (ARM) Sat 01:00 pm (ARM) Sat 04... (UF) Sat 02:30 pm (AR) Sat 05:30 pm (AUTO) Sat 08... (MAIN) Sat 02:30 pm (WU) Sat 04:00 pm (AUTO) Sat 08... (BRIT) Sat 11:30 am (CLSF) Sat 01:00 pm (BRIT) Sat 04:00 pm (CLSF) Sat 10... H. Friedman Sat 01:00 pm (EFF) Sat 05:30 pm (EFF) Sat 08... (PUPPET) Sat 01:00 pm (PUPPET) Sat 02:30 pm (PUPPET) Sat 04... Gensler Sat 11:30 am (AUTO) Sat 08:30 pm (YA) Sat 10... (UF) Sat 01:00 pm (SFL) Sat 04:00 pm (UF) Sat 08... Goodenough Sat 10:00 am (PUPPET) Sat 11:30 am (PUPPET) Sat 05:30 pm (PUPPET) Sat 07... (CLSF) Sat 10:00 am (CLSF) Sat 04:00 pm (CLSF) Sat 10... (SFL) Sat 01:00 pm (READ) Sat 04:00 pm (AMSF) Sat 07:00 pm (AR) Sat 10... (FILM) Sat 11:30 am (AR) Sat 04:00 pm (FILM) Sat 08... (HT) Sat 11:30 am (HT) Sat 02:30 pm (HT) Sat 11... (UF) Sat 01:00 pm (READ) Sat 02:30 pm (AUTO) Sat 08... (ALT) Sat 11:30 am (AUTO) Sat 02:30 pm (ALT) Sat 05... (READ) Sat 10:00 am (WRIT) Sat 01:00 pm (WRIT) Sat 02:30 pm (ALT) Sat 04:00 pm (READ) Sat 08... (ANIME) Sat 02:30 pm (ANIME) Sat 04:00 pm (TOON) Sat 08... (UF) Sat 11:30 am (WRIT) Sat 02:30 pm (ALT) Sat 04:00 pm (UF) Sat 05... (UF) Sat 01:00 pm (UF) Sat 05:30 pm (WRIT) Sat 08:30 pm (UF) Sat 10... (WRIT) Sat 04:00 pm (FL) Sat 05:30 pm (WRIT) Sat 07... (UF) Sat 01:00 pm (AUTO) Sat 02:30 pm (READ) Sat 04:00 pm (FL) Sat 11... Lee Sat 01:00 pm (ALT) Sat 05:30 pm (ALT) Sat 07... (BRIT) Sat 11:30 am (BRIT) Sat 01:00 pm (BRIT) Sat 02:30 pm (BRIT) Sat 04... (MAIN) Sat 01:00 pm (SFL) Sat 05:30 pm (ALT) Sat 08:30 pm (ALT) Sat 10... (UF) Sat 07:00 pm (HT) Sat 08:30 pm (AR) Sat 10... (AUTO) Sat 11:30 am (YA) Sat 04:00 pm (FL) Sat 07... (BRIT) Sat 10:00 am (MAIN) Sat 11:30 am (TOLK) Sat 08... (SPACE) Sat 01:00 pm (SGM) Sat 04:00 pm (SGM) Sat 08... (MAIN) Sat 01:00 pm (ALT) Sat 02:30 pm (CSTM) Sat 05:30 pm (CSTM) Sat 08... Mullen Sat 10:00 am (MAIN) Sat 01:00 pm (PUPPET) Sat 02:30 pm (PUPPET) Sat 04... (CLSF) Sat 10:00 am (POD) Sat 01:00 pm (READ) Sat 04:00 pm (CLSF) Sat 05:30 pm (ALT) Sat 10... (MAIN) Sat 10:00 am (MAIN) Sat 02:30 pm (SFL) Sat 07... (WRIT) Sat 02:30 pm (AUTO) Sat 04:00 pm (FL) Sat 07... (ALT) Sat 10:00 am (WRIT) Sat 01:00 pm (ALT) Sat 08... Pearson Sat 11:30 am (BRIT) Sat 02:30 pm (BRIT) Sat 07:00 pm (BRIT) Sat 10... (CLSF) Sat 10:00 am (CLSF) Sat 11:30 am (CLSF) Sat 02:30 pm (SFL) Sat 04:00 pm (SFL) Sat 10... (MAIN) Sat 01:00 pm (MAIN) Sat 05:30 pm (MAIN) Sat 08... Prell Sat 10:00 am (MAIN) Sat 01:00 pm (PUPPET) Sat 02:30 pm (PUPPET) Sat 04... (ALT) Sat 01:00 pm (WRIT) Sat 07:00 pm (HT) Sat 10:00 pm (UF) Sat 11... (WRIT) Sat 01:00 pm (SFL) Sat 02:30 pm (AUTO) Sat 10... (MAIN) Sat 11:30 am (AUTO) Sat 05:30 pm (MAIN) Sat 08... (SKEP) Sat 01:00 pm (MAIN) Sat 02:30 pm (MAIN) Sat 08... (YA) Sat 02:30 pm (READ) Sat 04:00 pm (KT) Sat 05... (SGM) Sat 11:30 am (SGM) Sat 04:00 pm (SGM) Sat 10... (SKEP) Sat 10:00 am (WKS) Sat 01:00 pm (AUTO) Sat 04... (UF) Sat 02:30 pm (READ) Sat 04:00 pm (AUTO) Sat 10... (HT) Sat 10:00 am (BRIT) Sat 04:00 pm (ALT) Sat 10... (ALT) Sat 01:00 pm (ALT) Sat 01:00 pm (ALT) Sat 04:00 pm (ALT) Sat 04:00 pm (ALT) Sat 04:00 pm (ALT) Sat 04:00 pm (ALT) Sat 04:00 pm (ALT) Sat 05:30 pm (ALT) Sat 07:00 pm (ALT) Sat 07... (UF) Sat 05:30 pm (ALT) Sat 07:00 pm (HT) Sat 08:30 pm (UF) Sat 10... Tyler Sat 11:30 am (AR) Sat 02:30 pm (AUTO) Sat 07... (CLSF) Sat 02:30 pm (CLSF) Sat 08:30 pm (CLSF) Sat 10... (CLSF) Sat 01:00 pm (ALT) Sat 04:00 pm (SGM) Sat 08... pm (X) Sat 11:30 am (READ) Sat 02:30 pm (AR) Sat 10... (ALT) Sat 01:00 pm (SFL) Sat 02:30 pm (WRIT) Sat 04... (YA) Sat 02:30 pm (ALT) Sat 04:00 pm (TOLK) Sat 10... (COMICS) Sat 04:00 pm (TREK) Sat 07:00 pm (SFL) Sat 08:30 pm (COMICS) Sat 08... (AUTO) Sat 10:00 am (MAIN) Sat 01:00 pm (ART) Sat 02:30 pm (FL) Sat 07:00 pm (MAIN) Sat 08... (UF) Sat 02:30 pm (HT) Sat 04:00 pm (AUTO) Sat 07... (SW) Sat 11:30 am (WKS) Sat 01:00 pm (SFL) Sat 07...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru ОГЛАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ____________________________________________________________________... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 2. Стимулировать игровую, коммуникативную и речевую.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/doshkolnoe_obrazovavnie_1/matematika/oznakomlenie_detej_s_zpr_s_sostavom_chisel_pervogo_desjatka... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru Работа с родителями:  Анкетирование  Консультации.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/doshkolnoe_obrazovavnie_1/kruzhkovaja_rabota/poznajom_mir_cherez_iskusstvo... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 6. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика... № 4. Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/doshkolnoe_obrazovavnie_1/fizkultura_i_zdorovesberezhenie/kruzhok_quot_krasivoe_dvizhenie_quot... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. Выполняются с помощью воспитателя. Строятся... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 3. Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/doshkolnoe_obrazovavnie_1/fizkultura_i_zdorovesberezhenie/ozdorovitelnaja_fizkultura_dlja_detej... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru В программе использованы рекомендации Л.В. Рудаковой.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/doshkolnoe_obrazovavnie_1/drugoe/rabochaja_programma_po_razdelu_quot_orientirovka_v_prostranstve_quot... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru  воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/predmety_obshheobrazovatelnoj_shkoly_vsekh_tipov_i_4/predmety_nachalnoj_shkoly/programma_ritmika_i_tanec... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 6. Шанина С.А., Гаврилова А.С. Пальчиковые упражнения.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/predmety_obshheobrazovatelnoj_shkoly_vsekh_tipov_i_4/predmety_nachalnoj_shkoly/programma_po_trudu... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru (непосредственно связанной с практической деятельностью.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/logopedicheskie_zanjatija/zaikanie/preodolenie_zaikanija_v_doshkolnom_vozraste... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru Санитарно-эпидемиологические требования к устройству... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru рекционного воздействия; системности и комплексности... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru - дыхательная гимнастика; - формирование фонематических.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/logopedicheskie_zanjatija/drugoe/obrazovatelnaja_programma_po_zvukoproiznosheniju... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru «БОЛТУНИШКА» КОРРЕКЦИОННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ...-6. Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/logopedicheskie_zanjatija/drugoe/boltunishka_korrekcionnaja_dopolnitelnaja_obrazovatelnaja_programma... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru Учебно-тематический план № п/ п 1. 2. 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. Наименование... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru Безруких М.М., Иншакова О.Б., Садовникова И.Н., Вятлева... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru – исследовательская деятельность; – дидактические игры... : в 2 ч. Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/logopedicheskie_zanjatija/drugoe/programma_po_razvitiju_slukhovogo_vosprijatija_vo_2_b_klasse_ii_otdelenija... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 3. Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/logopedicheskie_zanjatija/drugoe/govorushechka_korrekcionno_razvivajushhaja_programma... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru вание. – 2001. - № 9. 7. ЛАЛАЕВА Р.И. Логопедическая.... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/logopedicheskie_zanjatija/sistemnoe_narushenie_rechi/programma_zolotoj_kljuchik... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 2. Совершенствование фонетико-фонематической стороны... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 3. Опознавать основные хроматические и ахроматические... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru 8. Феоктистова В.А. Совершенствование обучения слепых... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru Интеллектуальная недостаточность учащихся, возникшая... Факультет коррекционной педагогики – http://moi-sat.ru И. Г., Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний... Ознакомиться с программой подробно http://moi-sat.ru/load/regionalnyj_komponent_komponent_ou/regionalnyj_komponent/istorija_i_kultura_rodnogo_kraja...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... izlenmekte olan bir kısım Bankamız alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve... arasında zamanlı sigorta iştirak satışı, satılmaya hazır menkul kıymetler portf... ayarlama özelliklerinin, önümüzdeki dönemlerde de satış faaliyetlerinde Banka’ya olumlu katk...ır. Banka’nın 8 ticari bölge merkezinde etkin satış destek ekipleri bulunmaktadır. Bu sayede... yeniden tasarlanmıştır. • Operasyonel mükemmellik ve satış/destek süreçleri müşteri hizmet... öncelikle enerji, gayrimenkul, altyapı ve satın alma projelerine odaklanmaktadır. Proje finansman... dış arama ve 2,9 milyon satış adedi ile bir satış üssü olarak da görev... değer yaratan hizmet anlayışı, satış ve satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra...ınmıştır. • Satış ekibi otomasyonu: Şubelerde çapraz satış ve bankacılık paketlerinin satışına destek vermek amacıyla satış süre.... Böylelikle gişe hattı satış personeli başına satışlarda %38 artış sa... Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde...ığı aksiyonlar arasında sigorta iştirak satışı, satılmaya hazır menkul kıymetler portf... arasında zamanlı sigorta iştirak satışı, satılmaya hazır menkul kıymetler portf... senetleri Riskten korunma fonları (etkin kısım) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... Diğer cirolar Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di... promosyon uyg. taah. Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar Açığa menkul kıymet...ım işlemleri Futures para satım işlemleri Futures faiz alım-satım işlemleri Futures faiz... faaliyet gelirleri Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varl... pasiflerdeki değişim 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki net... olaylarının ortaya çıkması halinde koruma satıcısının, koruma alıcısının ödeyeceği belli bir... yaratılanlardan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla... faiz gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Söz konusu satılmaya hazır finansal varlıklar... derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olas... açıklamalar: a. Şerefiye: Şerefiye, satın alma maliyeti ile, satın alınan işletmenin tan...ışlar Bedelsiz edinilen hisse senetleri Satışlar Transfer(1) Özkaynaklara kaydedilen yeniden... faaliyetleri, çeşitli müşteri tipleri için satış aktivitelerinin yanı sıra ürün yönetimini, üye... (1) 31 Aralık (1) Tahsili gecikmiş alacakların satış etkisini de içermektedir. 11. Donuk... Anadolu Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır. Satılan portföy için ayrılm... (I) Vadeli döviz alım satım işlemleri Swap para alım satım işlemleri Futures para...şmesi alım satım işlemleri Swap faiz alım satım işlemleri Faiz alım satım opsiyonları Futures faiz alım satım işlemleri Diğer alım satım amaçlı türev işlemler (III) A.Toplam alım sat...ış bakiyesine ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır. c. Satılmaya hazır finansal varlıklara... ilgili vadeli işlemlerin alım ve satım tutarlarının toplamını ifade etmektedir. b. Banka... senetleri Riskten korunma fonları (etkin kısım) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... Diğer cirolar Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di... promosyon uyg. taah. Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar Açığa menkul kıymet...ım işlemleri Futures para satım işlemleri Futures faiz alım-satım işlemleri Futures faiz... faaliyet gelirleri Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varl... pasiflerdeki değişim 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki net... yapılan alımlarda, satın alma bedeli ile satın alınan net... olaylarının ortaya çıkması halinde koruma satıcısının, koruma alıcısının ödeyeceği belli bir... yaratılanlardan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla... faiz gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Söz konusu satılmaya hazır finansal varlıklar... derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olas... açıklamalar: a. Şerefiye: Şerefiye, satın alma maliyeti ile, satın alınan işletmenin tan... faaliyetleri, çeşitli müşteri tipleri için satış aktivitelerinin yanı sıra ürün yönetimini, üye... Anadolu Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır. Satılan portföy için ayrılm...ım dışı bırakılanlar ve satışlar (-) Bağlı ortaklık satışı Maddi duran varlıklara... (1) Konsolide edilen YKS’nin hisselerinin satışı sonrası konsolidasyondan çıkmasından dolay... (I) Vadeli döviz alım satım işlemleri Swap para alım satım işlemleri Futures para...şmesi alım satım işlemleri Swap faiz alım satım işlemleri Faiz alım satım opsiyonları Futures faiz alım satım işlemleri Diğer alım satım amaçlı türev işlemler (III) A.Toplam alım sat...ış bakiyesine ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır. c. Satılmaya hazır finansal varlıklara...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.45/5
... hizmet sunulmaktadır. ING Bank Çağrı Merkezi satış merkezi olma yolunda ilerliyor. 2010... ING Bank Çağrı Merkezi üzerinden yürütülen satış faaliyetleri önemli oranda hızlanmıştır. Önceleri...ım oranı, işlem çeşitliliği, rekabetteki gücü ve satış potansiyeli ile ING Bank İnternet... Yüksek Lisans Bankacılık Kurumsal Müşteriler Satış ve Lisans Pazarlama Bireysel Bankac... ayrıştırılmıştır. • Bu kapsamda, alım satım ve bankacılık hesaplarının sistemsel bazda... izlenmesine yönelik projeler tamamlanmıştır. • Alım satım ve bankacılık hesaplarına ili... ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar X. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... senetleri Riskten korunma fonları (etkin kısım) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... Diğer cirolar Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di.... taah. Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar...ım işlemleri Futures para satım işlemleri Futures faiz alım-satım işlemleri Futures faiz... faaliyet gelirleri Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varl... açıklanmaktadır. c. Finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: Banka... sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi... muhasebeleştirilmektedir. d. Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal... derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olas... itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve... çıkarılacak varlık grubunun) satışına yönelik satış planının devam etmekte oldu... tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır. • Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar... TL) • Swap faiz satım işlemleri ve faiz satım opsiyonları: 494,886 TL... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma...ım işlemleri Futures faiz satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... itibariyle ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır. 9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... Cirolar Menkul kıymet ihracında satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma....2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım) 16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... Diğer cirolar Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di.... taah. Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar...ım işlemleri Futures para satım işlemleri Futures faiz alım-satım işlemleri Futures faiz... faaliyet gelirleri Durdurulan faaliyetlerden giderler (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varl...ır. c. Konsolide finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: Ana... sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi... muhasebeleştirilmektedir. d. Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal... derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olas... itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve... çıkarılacak varlık grubunun) satışına yönelik satış planının devam etmekte oldu... riski duyarlılığı (*) Nominal alım ve satım tutarlarını içermektedir. Konsolide kredi riskinin... tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır: • Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar... TL) • Swap faiz satım işlemleri ve faiz satım opsiyonları: 494,886 TL... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat... itibariyle ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır. 9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan... Cirolar Menkul kıymet ihracında satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Di... korunma amaçlı işlemler (I) Alım işlemleri Satım işlemleri Nakit akış riskinden korunma... satım işlemleri Diğer alım-satım amaçlı türev işlemler (III) B. Toplam alım sat...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... repuesto a través de su agente. € SAT SAT SAT SAT SAT Pneumatic baths Baignoires pneumatiques Пневматические...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... Racord "T" H-H 20 mm. Pipe tee SAT SAT SAT SAT SAT - tubo 12 mm. Female-Female... "B" и "+" 4159100 Pulsador Bulgin verde SAT: кнопки poussoirs SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через... export. Пневматическая хромированная кнопка Koller € SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... | | NILA S | MITTA | 4110700 Embellecedor superjet € SAT SAT SAT SAT | MITTA DORSAL | EMMA | | MITTA DORSAL... OVAL | FLEX CENTER | FLEX OVAL | € SAT SAT SAT SAT | MITTA ДЛЯ СПИНЫ | NEXT | | FLEX...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... votre agent export. € SAT SAT SAT SAT После 2013 г. SAT SAT SAT После 2013 г. SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... UDP Fid 3.2 Fw. caja SAT: cartes électroniques SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через... DESCRIPTION PLACAS ELECTRÓNICAS SAT: электронные панели SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через... | 4108200 Motor eléctrico Koller € SAT SAT SAT SAT | MITTA ЭЛЕКТРОННЫЙ | | MITTA DORSAL | NEXUS... | 4104800 Presostato simple SAT: прессостаты / конденсаторы / датчики SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... export. € 100,4 93,8 155,0 50,5 SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... douche cabines d’ hydromassage кабины гидромассажа SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... | 4138600 Rociador cromo SAT: душевые поддоны / лейка для душа SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного... votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT 58,0 59,4 13,3 SAT: Заказ дополнительного оборудования через... de votre agent export. € SAT 11,3 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT | CLIP | CLIP MAX | SYMBOL | con... с логотипом Gala SAT SAT SAT SAT SAT SAT | PLANET BASIC | | PLANET TECH | | PLANET WELLNESS | SAT: Заказ дополнительного...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... на 4 кнопки для управления паром SAT SAT SAT SAT SAT SAT | ARCO | HÁBITAT AVANT | | ARCO | HÁBITAT...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...) 4141000 Módulo cromoterapia (30 led) € SAT SAT SAT SAT SAT | ARCO | HÁBITAT MEDIUM | | ARCO | HÁBITAT...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... de votre agent export. € SAT 425,9 SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. € 7,5 SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT | PLANET BASIC | | PLANET TECH | 4199200... AND THERMOSTATIC | | GALA JET MITIGEUR SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT | GALA JET ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ET THERMOSTATIQUE... INOX 1 / 2 | | PRISMA INOX 1 / 2 | | PRISMA INOX 1 / 2 | € SAT SAT SAT SAT 11,4 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | | NUI 4 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... your export agent. SAT SAT SAT SAT SAT SAT | GALA SPRINT | | GALA JET SAT: € SAT | GALA JET ОДНОРЫЧАЖНЫЙ...édiaire de votre agent export. SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента... | MITIGEUR | | NUI MAX SQUARE € SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ | SAT: Solicitar piezas de repuesto...édiaire de votre agent export. € SAT SAT SAT SAT SAT SAT: Заказ дополнительного оборудования через агента...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.29/5
... y›l› içinde Dupontsa flirketimizdeki DuPont hissesini sat›n ald›k. Bu flirketimiz 1 milyar ABD...çla; • Dupontsa’da, DuPont hisselerini sat›n ald›k ve böylelikle Dupontsa’n›n 100... olduk. • I-Bimsa flirketindeki IBM hisselerini sat›n alarak, önceli¤imizi kaliteli servis... (Japonya) - Sabanc› Otomotiv pazarlama ve sat›fl› GIDA VE PERAKENDEC‹L‹K Ç‹MENTO...› G›da ürünleri üretimi, pazarlama ve sat›fl› (5) Carrefour(Fransa) - Sabanc› Hipermarket... bankac›l›k sektöründe birleflmeler ve sat›n almalar sonucunda, her alanda uzmanlaflm... kara ulafl›m araçlar› sat›c›lar› ile sat›fla yard›mc› leasing...›¤› hizmetlerini sunmaktad›r. Yurtd›fl› Kurumsal Sat›fl Bölümü arac›l›¤›yla, yurtd›fl... halka arz, flirket birleflme ve sat›n almalar›, finansal ortak bulunmas› konular..., kamu özellefltirme projelerinde al›c› veya sat›c› tarafta etkin dan›flmanl›k hizmeti... halka arz, flirket birleflme ve sat›n almalar›, finansal ortak bulunmas› konular..., kamu özellefltirme projelerinde al›c› veya sat›c› tarafta etkin dan›flmanl›k hizmeti... projelerini gerçeklefltirmekte, web sitesi, sat›fl otomasyon sistemi ve ça¤r› merkezi... yedek parçalar›n›n pazarlama, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini yürütmektedir... yap›lmaktad›r. Bu merkezlerde müflterilere, sat›fl, sigorta, servis, garanti, yedek... Toyotasa’n›n pazar pay› ulaflt›¤› rekor sat›fl adetleri ile %6,4 olmufltur. Ayr... olan ürün gelifltirme, stratejik marka yönetimi, sat›fl, da¤›t›m a¤› ve operasyonel mükemmellik...›r. Bu ilke do¤rultusunda flirket sat›n alma, stratejik iflbirlikleri, fason üretim... %50 büyüme gösteren Diasa, gerek sat›fl gerekse operasyonel kârl›l›k hedeflerini... ve telefon siparifli gibi alternatif sat›fl kanallar›n› gelifltirme konusunda büyük bir...’n›n üretmekte oldu¤u kalsiyum aluminatl› çimento sat›fllar›, bir önceki y›la göre... y›l›nda Sabanc› Toplulu¤u ürünü beyaz çimento sat›fl› için kurulan Exportaciones Sabanc... ABD Dolar› olarak gerçeklefltirdi¤i sat›fl›n›n %60’›n› ihracattan elde etmifltir... üstünlü¤ünü korumaya dönük pazarlama ve sat›fl faaliyetlerine devam ederken, maliyet... gösteren sanayi ve ticaret flirketlerine sat›lmaktad›r. Enerjisa, üretim faaliyetinin yan...›r. Pazarda liderli¤i elinde tutan Olmuksa’n›n sat›fllar›n›n önemli bir bölümü yurtd›fl... Hac› Ömer Sabanc›’n›n 1940 y›l›nda sat›n ald›¤› ilk eserlerden oluflmaktad›r. Bunlar...›k ve müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl kâr› Tahakkuk etmemifl komisyon gelirleri... nakit ak›m›: Yat›r›m harcamalar› Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›k al›m› (bankac...ü ‹fl birleflmesi - sat›n alma Yabanc› para çevrim farklar› Sat›lmaya haz›r finansal... Toyotasa Toyota-Sabanc› Pazarlama ve Sat›fl A.fi. ("Toyotasa Pazarlama") Otomotiv...›n bilanço tarihinde geçerli olan sat›n alma gücü ile, önceki raporlama dönemlerine...¤inden düzeltilmemektedir. - Bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edilmemifl olan... tablolar paran›n bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü esas al›narak düzeltilmifltir.... ("Philsa") Philip Morris Sabanc› Pazarlama Sat›fl A.fi. ("Philip Morrissa") BNP...›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmifltir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar... gösterilmektedir. Al›m-sat›m amaçl› menkul de¤erlerin al›m ve sat›m ifllemleri "teslim... amaçlar›na göre "Al›m-sat›m amaçl›", "Sat›lmaya haz›r" veya "Vadeye...› ile de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüfltürme maliyetlerini... 2004 tarihinden önce gerçekleflen sat›n almalara iliflkin ise aktiflefltirilir ve... 2004 tarihinden sonra gerçekleflen sat›n almalardan kaynaklanan flerefiye için amortisman... 2004 tarihinden önce gerçekleflen sat›n almalara iliflkin ise aktiflefltirilir. Negatif... 2004 tarihinden sonra gerçekleflen sat›n almalara iliflkin negatif flerefiye söz konusu... al›n›r. Net sat›fllar, mallar›n sat›fl tutar›ndan mal sat›fllar›ndan iade, indirim, komisyonlar›n ve sat... finansman ifllemi içeriyor olmas› durumunda, sat›fl›n karfl›l›¤›n›n makul de¤eri... 39 kapsam›nda bunlar "Al›m-sat›m amaçl›" olarak muhasebelefltirilmekte ve bunlar... yans›t›lmaktad›r. Vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmelerindeki kazanç ve zararlar, sözleflmenin... bankalardaki mevduatlardan faiz geliri Al›m-sat›m ve yat›r›m amaçl› finansal varl...) Finans d›fl› bölümler Net sat›fllar Sat›fllar›n maliyeti Faaliyet kâr› 99 SABANCI... kazan›labilir de¤erlerini, net sat›fl fiyatlar›n›n belirlenememesi nedeniyle, kullan...ü geliri ‹ndirilebilen mali zararlar ‹fltirak sat›fl kâr› Yat›r›m indirimleri Ara dönem... Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl› ‹fl birleflmesi - sat›n alma Yabanc› para... yükümlülüklerindeki de¤ifliklikler: Al›m-sat›m amaçl› ve yat›r›m amaçl› finansal varl›k sat›m›/ (al›m›) ‹flletme kaynakl› alacaklardaki art... 147.308 YTL karfl›l›¤› sat›n alm›flt›r. Sat›n alma ifllemi sonucunda iktisap...’inden 2.253 YTL karfl›l›¤› sat›n alm›flt›r. Sat›n alma iflleminden 1.376 YTL... %99,4’ünü 1.109 YTL karfl›l›¤› sat›n alm›flt›r. Sat›n alma iflleminden 4.242 YTL...¤›da verilmifltir: 2003 Sat›fl has›lat› Tenzil: Sat›lan iflletmelerin (varl... Nylon Yarn taraf›ndan sat›n al›nacakt›r. Sat›n alma ifllemini gerçeklefltirmek...