Спутник технологический. DANDE. [Редактировать]

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
139267НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Тип орбиты - НОО
3Страна производитель - США

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг50

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град81.0
2Апогей, км1457.3
3Перигей, км333.2
4Период, минут102.7
5Длинный диаметр эллипса, км7266

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2013-055C

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2013-09-29 at 16:00:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xCassiope
3Полезная нагрузка 1xCUSat
4Полезная нагрузка 1xDANDE
5Полезная нагрузка 1xPOPACS 1
6Полезная нагрузка 1xPOPACS 2
7Полезная нагрузка 1xPOPACS 3
8Полезная нагрузка 1xFalcon 9 Upper Stage
9Ракета-носитель 1xФалькон 9 (вер 1.0)

Найдено 242 документов по запросу «DANDE». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... and Atmospheric Neutral Density Explorer (DANDE) By Kyle D. Kemble, Lee E. Jasper... and Atmospheric Neutral Density Explorer (DANDE) is a 50-kg, spherical spacecraft... (ASEN). The mission of the DANDE is to provide an improved... DANDE illustrating the rise of the drag force. show how the DANDE... orbit along with atmospheric density. DANDE, with its dual instrument approach... atmosphere, effectively providing density readings. DANDE is unique in studying the... greatly affects satellites in LEO. DANDE intends to help define to... for the data gathered by DANDE is in the community of... position. To achieve its goals, DANDE will make measurements at altitudes... for drag. In order for DANDE to be operationally useful as... on-orbit configuration that the DANDE is expected to have. Unique... and through research activities. The DANDE project benefits students by allowing... finally integrate and test it. DANDE provides a unique educational forum for.... 3, May 2009 Figure 4. Illustration of DANDE configured for on-orbit operations... organizations that participate in the DANDE collaboration with CU-Boulder engineering... Space Flight Center (GSFC). The DANDE project is part of the... lifetime. During this time, the DANDE focused on the design of... day of demonstration and judging, DANDE was announced as the winner... on the DANDE project may be obtained by visiting the DANDE Web site at http:// dande.colorado.edu or...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... Challenge 9 ALL-STAR Update 10 DANDE Update 10 Balloon Payloads 11... our low-Earth orbiting spacecraft, DANDE. Finally, exciting things are happening... model on a reduced gravity flight. DANDE Satellite Update On October 5, 2011... Air Force Research Laboratory.    The DANDE spacecraft – a spherical, low Earth orbiting... currently comprise the DANDE satellite team represented the DANDE project.  The October... first milestone toward launch.  The DANDE satellite is currently manifested to... pose with the fully assembled DANDE spacecraft. Right: Students pose with... CU Space Grant on the DANDE satellite mission - working on command... system. It was on the DANDE mission that Brandon became interested... amount of time to the DANDE mission, mentoring students who were... currently continues to advise the DANDE team as they work toward...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... för alla. Begreppet barriär är därför framträdande i litteratur om breddad rekrytering (Burke.... Platsdimensionen är dock vanligtvis inte framträdande inom utbildningssociologin som helhet. En... av empiri en mindre framträdande roll. Jag frågar mig... kön troligen fått en mer framträdande roll om studien mer specifikt... blir i Saras fall tydligt framträdande. I berättelsen om sin skoltid... drivande i att dottern kringgick det då rådande 180 systemet med placering på gymnasiet.... Förebilden kan vara en städande mormor, en lärare, en politiskt... utveckling, för att bli ett framträdande mål där högre studier har setts som... av uppbruten reflexivitet inte är så framträdande och att inslaget av autonom... från, och platsdimensionen blir framträdande genom att platskänslan inte... att emotioner är ett mer framträdande inslag när arbetarklassungdomar berättar om... synliggjorda i mötet med högskolan. Framträdande i informanternas tal om sin hembygd... sin omgivning varit högpresterande. Framträdande i alla berättelser är det agentskap... mellan skolor inte en framträdande faktor när vad som påverkar elevers...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... and Atmospheric Neutral Density Explorer (DANDE) ............................................ 20  4.3  Low‐Flying Spacecraft (LFSC... and Atmospheric Neutral Density Explorer (DANDE)  S. Palo, M. Pilinski, K. Kemble, University of... requirements. Figure 4.2.1: CU students preparing DANDE for testing. therefore a method for... and Atmospheric Neutral Density Explorer (DANDE).  This small, spherical  satellite addresses... of atmospheric drag on spacecraft.  DANDE is a collaborative  project  between  the...,  are  presented in Table 4.2.1.    The  DANDE  spacecraft  addresses  the  aforementioned  measurement... left panel of Figure 4.2.2.  20    DANDE is spin stabilized around the...).    Figure  4.2.2:  DANDE  spacecraft  assembly  with  one  hemisphere  removed  (left).The  DANDE  spacecraft... mass 1.3 kg 1.6 kg using  the  DANDE  Wind  and  Temperature  volume 10... instruments carried by the  DANDE spacecraft. DANDE is due for launch in....  Table 4.2.2: SWAP envelope of the DANDE instruments. 4.3  Low­Flying Spacecraft (LFSC... to be used by the DANDE mission, where the full spacecraft...  signals  a  strategy similar to the DANDE mission could be used (increase... Operations and Simulation for the DANDE spacecraft, Master's thesis, Institute of... (components)  CPU  Central Processing Unit  DANDE  Drag and Atmospheric Neutral Density...Дата загрузки: 2017-02-22
Скачать документ
Скачать текст
0.25/5
... ett tema som är särskilt framträdande och återkommande – att kriminaliteten i bostadsomr.... En av de mer framträdande undersökningarna här är Messerschmidts Masculinities and... kriminalitet. Sådana förklaringar är särskilt framträdande inom den kriminologiska gren som...), en av de mest framträdande kontrollteoretikerna, menar att den fr...ångsrikt sätt visat lojalitet med rådande mainstream-kultur, lyckats uppnå dominans... har även media en framträdande roll. De offentliga förortsberättarna...ån vad de idag anser vara rådande allmänna normer, även hos... en mer respektive mindre framträdande plats i berättelserna. Dimensionen sexualitet... har inte en lika framträdande roll i datamaterialet, sannolikt eftersom det..., ändras också förutsättningarna för den rådande hegemoniska maskuliniteten att hävda dominans...). Män som ser de allmänt rådande normerna för ideal maskulinitet som efterstr... strävan efter att uppfylla rådande maskulina mål i kombination med bristande resurser... samtidigt som den är influerad av rådande normativa föreställningar i samhället... av de subjektspositioner som den rådande diskurstypen erbjuder och är i den meningen... förnuftigt, eller åtminstone tolererbart under rådande omständigheter. Vid en urs...–35) anpassar sig det uppträdande jaget i hög grad till det sammanhang... ståndpunkter som man menar är rådande i dessa sammanhang. Anledningen till att...än  stökighet  och  dåligt  uppträdande   Många undersökningsdeltagare berättar... som stämmer överens med rådande normer om hegemonisk maskulinitet (ibid... tolkningsschema” kan dessa killars uppträdande förstås som en stark signal...ås som beskrivningar av allvarlighetsgraden i den rådande situationen, det vill säga att... som fritidsledare. Denna i hennes ögon rådande, men orättvisa könsmaktsordning (”Det... förståelse är inte särskilt framträdande i det empiriska materialet. Dock går den... som gör femininitet på ”fel” sätt enligt rådande normer för hur en normal kvinna..., attityd och allmänna uppträdande, som inte bör vara för utmanande. Att... professionella arbetet. Ytterligare ett framträdande tema är idéer om maskulinitet...”& Individ& Fig III:1) Tre framträdande tolkningsrepertoarer med förklaringar på olika niv... homosociala ideal kopplade till den rådande hegemoniska maskuliniteten, präglas ber...- eller villaområden. Det är så framträdande, att det förmodligen inte är någon...Дата загрузки: 2017-01-04
Скачать документ
Скачать текст
0.22/5
... provocerande slagord. Deras mest framträdande signum är dock att de utf...äller sig kritiska till den rådande politiska strukturen som råder i landet... för analys. Diskurs- och fältteori Den rådande oenigheten om vad diskurser rymmer... vikt och vägleds av den rådande ortopraxin. Bröstets symbolik När det... skillnad från bröstens framträdande drag hos antikens gudabilder (Yalom... CWAF skulle den mest framträdande och allomfattande offlinegruppen utgöra... blir ett antireligiöst konstuppträdande i Holland på art-GOGBOT Festivalen. Där deltog... att gå runt topless. Femens uppträdande kallar han för idiotiskt och att...änar pengar vid varje uppträdande av nakenprotester. Detta bekräftas... gör att Femen ifrågasätter rådande sociala normer samtidigt som de.... Femen ifrågasätter även rådande sociala normer genom att visa...ällningar om kvinnlighet. Mest framträdande hos kvinnorna på CWAF är deras uppvisande... skapar Femen oordning hos den rådande kvinnoföreställningen. De är emot...Дата загрузки: 2016-11-21
Скачать документ
Скачать текст
0.21/5
... Background Document UN5-SYS-903.0 DANDE Drag and Atmospheric Neutral Density... and Atmospheric Neutral Density Explorer (DANDE) is a satellite being built by... (FCR) in January of 2009. DANDE is being considered among 10... universities for a launch opportunity. The DANDE team is looking for support... testing dates: Spring 2009 Spacecraft: DANDE is a spherical satellite built to... a precision of 10 nano-g’s. The DANDE team consists of 40 students... of 6 graduate students. Physical Size DANDE is a 50kg spacecraft and consists... unit. After a given time, the DANDE sphere sector will discard the.... Figure 1: DANDE Spacecraft Figure 2: DANDE Physical Envelope (in) Vibration Test: The DANDE team... vibration facility Proposed Locations Figure 4, DANDE Sensory Placements Table Setup: Fixture... Figure 5, DANDE Vibration Table Setup, X-Axis Thermal Vacuum Test: The DANDE team...) 1. Install/verify temperature sensors on DANDE EDU structure a. 4 thermal couples on... box c. 1 on EPS box 2. Install DANDE EDU into chamber with battery... to ambient conditions 7. Take out DANDE EDU and reset device PHASE...) 1. Install/verify temperature sensors on DANDE EDU structure a. 4 thermal couples on... box c. 1 on EPS box 2. Install DANDE EDU into chamber with battery... to ambient conditions 6. Take out DANDE EDU and reset device PHASE...) 1. Install/verify temperature sensors on DANDE EDU structure a. 4 thermal couples on... box c. 1 on EPS box 2. Install DANDE EDU into chamber with battery... to ambient conditions 6. Take out DANDE EDU and reset device Chamber... Box Figure 7, DANDE TVAC Chamber Setup, (undeployed) Figure 8, DANDE TVAC Chamber Setup...Дата загрузки: 2016-12-07
Скачать документ
Скачать текст
0.2/5
... N17 30.3 W063 39.9 FROM DANDE ELOPO GOUDA SLUGO TIKAL ROUTING... SA CO R PIA 32 5^ 040 DANDE ^ F ANA JZS R JULI AN T FI... Direct distance to ULUBA from: DANDE 37.5 NM ELOPO 47.8 NM... NA TJZ IR A I F P JUL AN DANDE N17 30.3 W063 39.9 This... track 232^, turn RIGHT direct DANDE. DANDE ELOPO Climb to BOPAT on... TJ FIR I L JU UA ZP DANDE N17 30.3 W063 39.9 INITIAL... track 182^, turn RIGHT direct DANDE. DANDE ELOPO Climb to MODOR on... vectors. VIA JET AIRCRAFT ROUTING DANDE Track 230^, at PJM 10... B-520. PROPELLER AIRCRAFT ROUTING VIA DANDE Track 180^, at PJM 10... 140^, intercept A-517. ESVAN 13 DANDE N17 30.3 W063 39.9 This... 2600' 090^ 18-10 LESOR DANDE ONBED 14' MISSED APCH: Climbing...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... the land. 4.73 Ponta do Dande (8°28'S., 13°21'E.) is located... Rio Dande. 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.73 Ponta do Dande Light... tower standing on Ponta do Dande; a radio mast, 49m high, is... do Dande lies between Ponta do Catumbo and Ponta do Dande. A rocky... 1.7 miles NNE of Ponta do Dande. The coastal bank, with depths... about 0.5 mile N of Ponta do Dande Light. It is reported (2013... port complex near Ponta do Dande. Baia do Bengo is entered... 7.2 miles SSE of Ponta do Dande, and Ponta das Lagostas, 11.... The coast between Ponta do Dande and Ponta Spilimberta consists of... PONTA DO CRUZEIRO PONTA DO DANDE PONTA DO EGITO PONTA DO...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...-instrument observations on a small satellite. DANDE will test this method and... and Atmospheric Neutral Density Explorer DANDE encapsulates the dual instrument method... 8/12/2009 Conclusions • CD of DANDE was predicted with an accuracy... up to 10-14% • The DANDE spacecraft will implement this technique... – academic co-advisor • Chris Koehler – DANDE Investigator • Dr. Kent Miller – AFOSR Program Manager • Dr. Jeff Forbes – DANDE Co-Investigator • Dr. Fred Herrero... mentors • Bruce Bowman – DANDE Collaborator • The entire DANDE student team! M. Pilinski, University... control to measure• wind and DANDE density is a complementary and unique... lifetime) – DANDE drag and density with accelerometers (in situ measurement) DANDE-ANDE... 2000s ANDE ~2009 GOLD ~2009 DANDE ~2010 cross-track winds in...