Спутник связи. GE 6. [Редактировать]

Коммерческий спутник связи. AMC-6 стал пятым гибридным C/Ku-стволы спутником в ОГ компании Americom. Спутник предлагает покрытие над континентальной частью США, Канадой, Карибскими островами, Южной Гринландией, Центральной и Южной Америками. AMC-6 предлагает услуги коммерческим и государственным пользователям и используется как Интернет платформа, поскольку обладает большой зоной покрытия. Некоторые объем ресурса используется для VSAT сетей, доставки новостей и сдачи стволов в аренду. 

Хронология работы аппарата

# Дата Комментарии
1 Октябрь 2008 Во время прохождения солнечных теней снизилась производительность солнечных батарей и оператор выключил 6 транспондеров из работы. 

 

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
126580НайтиНайти
2AMC 6НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Тип оператора(владельца) - коммерческий
3Тип орбиты - ГСО
4Страна производитель - США
5Все спутники связи

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг3901
2Масса (сухая), кг1769
3Платформа 1xA2100AX
4Количество (C стволов), шт.24
5Количество (Ku-стволов), шт.28

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град0.1
2Апогей, км35804.8
3Перигей, км35782.7
4Период, минут1436.1
5САС, год15
6Длинный диаметр эллипса, км42164

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2000-067A

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Оператор SES
2Производитель Lockheed Martin

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Байконур
2Дата пуска2000-10-21 at 22:00:00 UTC
3Полезная нагрузка 1xGE 6
4Ракета-носитель 1xПротон-К с РБ «ДМ-3»

Найдено 1000 документов по запросу «GE 6». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... Nedenleri İleriye Dönük İfadeler Finansal Göstergeler Geçmişten Bugüne Şekerbank... kendiliğinden zaman kaybetmeden harekete geçmeyi, takipçi olmayı, kârlılığı ve... söylemler ileriye dönük ifadelerdir ve genelde geçmişe yönelik olarak kullanılmamaktad... ifadeler belirtildikleri tarih itibarıyla geçerlidir. Yeni bilgi, gelecekte ya... dönük bir ifadeyi açıkça güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna ilaveten, ileriye dönük ifadeler, Bankamızın geçmişteki tecrübesi, mevcut... Chip&PIN uygulamasına geçmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde yurt... olan bilgisayarların Windows 7/64 Bits geçişi tamamlanmıştır. Bununla birlikte, ana bankac... Sistemi kullanılmaktadır. Çalışanların geçmiş yıl performansı ile Banka’nın uzun...çi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler... Yönetim Komitesi, tüm potansiyel adayların gözden geçirilmesi, Banka profiline ve Kurul... Çeşitlilik Politikası kısmının eklenmesiyle gözden geçirilen İnsan Kaynakları Politikasını onaylad... A.Ş.) Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olup, sözleşme süresinin...ılan düzenlemelere uyum açısından gözden geçirilmektedir. Ayrıca, mevzuattaki de... gerektiğinde de güncellenmektedir. Gözden geçirme süreci, mevcut strateji, politika....) BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III... Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 16.4.2 Dönem...ğımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEK....503) - (240.503) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240.503 Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) (9.249) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4.172...ğımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEK...ğımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEK... KARI (1.1-1.2) 209.245 210.216 1.3 1.4 1.5 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL... her hesap dönemi sonunda gözden geçirerek, beklentilerin önceki tahminlerden farkl... karşılıkları dışında kalan indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmi... sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi... gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkar... yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi... sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkras... Göre Düzeltme Farkı Kâr Net Dönem Kârı Geçmiş Yıllar Kârı Muhtemel Riskler İçin...ının %45’i Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme... Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkar...ır. Teminata alınan ipoteklerin hukuki geçerlilikleri, rayiç değerlerinin izlenmesi...ık 2014 tarihi itibarıyla indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanarak bilan... bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar: Yoktur. c) Ertelenmiş vergiler...ın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri: Bankanın geçmiş dönem gelirleri, karlılığı ve... benzeri işlemler: Kesin Teminat Mektupları Geçici Teminat Mektupları Kefalet ve....) BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III... Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 16.4.2 Dönem...ğımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEK....) BİN TÜRK LİRASI Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GEL...) (451) (246.065) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 242.304 Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) - - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Net...ğımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEK...ğımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEK... KARI (1.1-1.2) 209,245 210,216 1.3 1.4 1.5 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL... her hesap dönemi sonunda gözden geçirerek, beklentilerin önceki tahminlerden farkl... karşılıkları dışında kalan indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmi... sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-) Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi... gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkar... yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi... sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkras... Göre Düzeltme Farkı Kâr Net Dönem Kârı Geçmiş Yıllan Kârı Muhtemel Riskler İçin...ının %45’i Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme... Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkar...ır. Teminata alınan ipoteklerin hukuki geçerlilikleri, rayiç değerlerinin izlenmesi... Aralık 2014 itibarıyla indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanarak bilan... benzeri işlemler: Kesin Teminat Mektupları Geçici Teminat Mektupları Kefalet ve...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...ğu Blokunda Kolektif Mülkiyetten Özel Mülkiyete GeçiĢ Süreci ................................... 190 11.2. Rusya Federasyonu... 2 AB müktesebatına uygun olarak geçiĢ planı, yabancı edinimlerinin kısıtlanma olanaklar..., evlendikleri zaman gittikleri ailenin dinine geçecekleri ve terk ettikleri ailesinin... kabul etmektedirler. Marx, komünizme geçiĢ aĢaması olarak nitelediği proleterya diktat... mülkiyette toplumsal veya kolektif mülkiyete geçiĢin olumsuz etkileri, özellikle 1989...Ģanan krizlerden çıkıĢ yolunun özel mülkiyetten geçtiği, mülkiyete müdahalelerin olduğu ülkelerde...ı bulunmaktadır. Ancak Türkiye gibi ülkelerde geçmiş dönemlerde çeşitli nedenlerle vatanda... proje çıktıları ile geçerliliği/geçersizliğinin değerlendirilmesi, özellikle... stoku adeta büyük çocuktan onun nesline geçebiliyordu. Baronlar kendi arazilerini tebaalar... imar uygulaması nedeniyle mülkiyetin kamuya geçirilmesi durumunda tapudan terkini gerekmektedir...ı kullanma, yararlanma ve mülkiyetin kendisine geçirilmesini isteme yetkisi vermemekte, sadece... sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümünün 2,5 hektarı geçemeyecek olmasıdır. 5782 Sayılı Kanunda... maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde komisyona bildirilecektir. Belirtilen...ı edinebilecekleri hükme bağlanmıĢtır (2. fıkra). Geçici maddenin 2. fıkrası, Anayasa Mahkemesi...ına saygı göstermekle yükümlüdürler. Sözü geçen 1. maddede açıkça belirtildiği üzere, mülkiyet... taĢınmaz ediniminin önündeki bütün kısıtlamaların geçiĢ döneminin sonuna kadar kaldırılm...ı Ģirketlerle ilgili düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi bakımından yararlı bulunmaktad...ı edinimlerinde kara paranın aklanmasının önüne geçilmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Özellikle...ılım Belgesi m.23 uyarınca Liste, Geçici Tedbirler, Bulgaristan, Bölüm 3 ―Sermayenin Serbest... yolunu içerir. GeçiĢ süreci zarfında geçerli olacak bu geçici tedbir...ığı tarihten (1.1.2007) itibaren 7 yıllık bir geçiĢ dönemi için, Bulgaristan mevzuatında... yılında merkezi planlamadan piyasa ekonomisine geçiĢe paralel tekrar özel mülkiyet rejimine... içindeki arazilerin yabancıların mülkiyetine geçiĢini kısıtlayan federal düzenleme ilk...ıĢ olması ve en geç 5 yıl içinde söz konusu kullanıma geçilmesi durumunda uygulanmamaktad...ıĢ olması ve en geç 5 yıl içinde söz konusu kullanıma geçilmesi durumunda uygulanmamaktad...Ģinin ikamet edeceği taahhüdü kayda geçirilmelidir. Bahsedilen kısıtlamalar dıĢında, yabanc... söz konusu taĢınmazın yüzölçümünün 160 acreyi geçmemesi gerekmektedir. Maden iĢletme hakk... üretim potansiyeline zarar verilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiĢtir. Saskatchewan Tar...: Mevcut Kanada Ģirketlerinin hisselerinin ele geçirilmesine yönelik düzenlemeler DTÖ üyesi... kolektifleĢme programının uygulanması sürecine geçilmiĢtir. Kırsal alandaki kolektifle... yönelik zorunlulukların bulunduğu alanlara da geçiĢ yapmıĢtır. Sonuç olarak medeni hukukun... edilmesiyle yabancının pasaport veya seyahat geçiĢ belgesi, kimlik veya tasdikli fotokopisi...ğu Blokunda Kolektif Mülkiyetten Özel Mülkiyete GeçiĢ Süreci KolektifleĢme, eski Sovyetler... 3. maddesinin 15. paragrafında belirtilen sınır geçiĢ sahalarının listesi belirlenip ilan edilinceye... Federal Kanunu‘na istinaden yasaklandığı sınır geçiĢ bölgeleri ile federal yasalar uyar... kalınmadan söz konusu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır. Belirtilen çal...ıların tarım arazisi edinimlerine 7 yıllık geçiĢ aĢaması uygulaması gündeme gelmiĢ olup... Döneminde Azerbaycan (Ġçinde: Piyasa Ekonomisine GeçiĢ Sürecinde Azerbaycan), Atatürk Kült... suyu almak, hayvanları sulamak, hayvanları geçirmek, hayvanları otlatmak, avlanmak, bal...ı, merkezi planlama ekonomisinden piyasa ekonomisine geçilmesi, ekonomide kamu kesiminin pay... düzenlemelerle kolektivist sistemden mülkiyet düzenine geçilmiĢ olmakla birlikte, mülkiyet hakk... mevcut kısıtlamaların saklı tutulduğu belli geçiĢ dönemleri kabul edilmiĢtir. Belirtilen... haklara getirilen kısıtlamaların o devletin geçmiĢi, geçmiĢte yaĢadığı sıkınt... ve Estrin (2000) tarafından geçiĢ ekonomilerinde; risk, iĢgücü maliyeti, evsahibi ülkenin... Ģirketleri kurması veya hisselerini ele geçirmesini engellemediğinden, Brezilyalı vatanda...Ģmayla verilen haklar açısından da geçerlidir: Burada, mütekabiliyet kuralının uygulanmas... karĢılılık ilkesinin uygulanmasının yeniden gözden geçirilmesi gerekli olacaktır. Buna göre... merkezi planlamanın çöküĢü ve piyasa ekonomisine geçiĢ sürecinde Merkezi ve Doğu Avrupa... açığının giderilmesi gerekmektedir. Diğer yandan; geçiĢ dönemi ve istisnalar son derece... ülke sınırları içinde olması durumunda geçerli tuttuğu uygulamalardır. Bunlara yönelik... üyelik müzakerelerinde belirli bir geçiĢ dönemi istedikleri, geçiĢ dönemi içinde yabancı edinimlerine... merkezi yoktur. Litvanya: Litvanya‘da geçiĢ sürecinde yabancının tarım arazisi edinimini... müĢterek mülkiyet sorunları hala çözülememektedir. GeçiĢ sürecinde olan ülkelerde yapılan.../ adresinden ulaĢılabilir). 543 Mukavelenamenin geçirdiği evreler için bkz. A.G. Ökçün ve...Ģlık kavramının pasaport vermeden öteye geçip geçmediği veya yabancı yatırımc... dıĢ borçlanma stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesinin zorunlu olduğu göstermektedir. Geli...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... молекулярных пучков с использованием гидридов Si и Ge; - выявление закономерностей, связанных с влиянием на... срыву планарного роста напряженных гетерослоев Ge (рис.1.2). Привлекательной остается процедура активации..., и по причине широкого применение Si-Ge гетероструктур в транзисторной электронике. Важнейшим параметром...]. a b c Рисунок 1.5. a) ТЕМ изображение эпитаксиальной пленки Ge, выращенной на кремнии методом UHVCVD.... Рассмотрим коэффициенты кристаллизации rSi(Ge) атомов Si(Ge), входящих в качестве кинетических коэффициентов... с неравенством коэффициентов встраивания атомов Si и Ge в решетку кристалла, наиболее явно проявляются..., что коэффициенты встраивания rSi(Ge) атомов Si и Ge в растущий слой сильно различаются... энергия активации атомов водорода с поверхности Ge Ea(H/Ge) = 40 кКал/моль = 1.73... распространенную модель пиролиза моногидридов Si и Ge, предполагающую участие в ростовом процессе радикалов... десорбцию водорода ( Н) и встраивание (rSi(Ge)) адатомов Si(Ge) в растущий слой. Коэффициенты S1... θSi + rGe θGe) (2.25) и на поверхности слоя xs = θGe/(θSi + θGe). (2.26) Величины..., в то время как для пленок Ge на Ge - Vgr ≈ 6.1 A/мин. Несколько лучше... с поверхностных атомов как Si, так и Ge. -1 2 1 a 3 -2 3 1 E H, eV -3 a -3 a E H, eV b 1 -2 1 -4 3 -4 2 -5 -5 450 500 550... активации атомов водорода с поверхностных адатомов Ge, используя соотношение (2.37), содержащего сумму...( H(x=0.008)- H(x=0)) 10 a 8 6 4 2 0 -2 a E21(Ge-H)=1.99 eV -4 b 8 6 4 2 0 -2 a E31(Ge-H)=1.73 eV -4 12 14... для концентраций адатомов Si и Ge: θSi = 1/rSi; θGe = 2/rGe. (3.1 ) Здесь использовано = 1= 1+ 2 = Vgr.../ns]}1/(k+1), H, 1 - /(1+j) - j Si/(1+j) Таким образом, fr -j Ge/(1+j) - H. (3.10) выражается через известные величины... эВ = 0.13 кДж E , eV Si(Ge)H 0.0 5 0,0 5 2 -0,5 4 2 a E (4 )= -0.005 эВ = 0.48 кДж -2.0 3 a E (5 )= 0.0014... из моносилана. 1 a 3 b 1' 100 3' 5 0,1 4 i 10 rSi(Ge) 1 3 4 0,01 1 1 0,1 2 1E-3 2 3 2' 0,01 0,1 1E-4 1 1 10.... Выполняемое при этом условие θSi << θGe отвечает результатам экспериментов, обнаруживающим проявление... остаются близкими к 1, приводя к соотношению θSi >> θGe в диапазоне изменения 1 a 100 1 b 5 2 3 0,1 3 10 parameters... (2); S (3); SiH2 (4); GeH2 (5); и концентраций (b): Si (1); SiH2 (2); Ge (3); GeH2 (4); fr (5); Н 0 0 (6) при SiH2 = GeH2... на поверхности роста. 3 a b 1.8 4,6 1 0.6 1.5 0.4 6 5 0.2 1.5 7 S rSi(Ge) 1.8 Si(Ge) H2 0.8 8 1.2 1.2 4 0.9 Tgr( C) 450 500 550... коэффициентов встраивания и коэффициента сегрегации (rSi(Ge), Ssegr >> 1), в диапазоне температур роста слоя... низкие значения коэффициентов встраивания rSi(Ge) соответствуют повышенным значениям скоростей распада... d 0,35 15 0,3 2 0,25 10 -1 ,c -1 ,c Si(Ge)H 3 Si(Ge)H 3 1 0,2 5 2 0,15 0.2 0.4 2'' 2' 1'' 0,1 20 0.6 0.8 1 0,1 rSi 30... 3.21. Зависимостьи (a) коэффициента кристаллизации (1), распада Ge(6) от GeH3 (2) и (b) концентраций продуктов пиролиза... при заданных коэффициентах встраивания rSi(Ge) достигается в окрестности минимальных значений параметра... продуктов пиролиза SiH3 (1,1 ), GeH3 (2,2 ), SiH3 (3,3 ) Ge (3,3 ) как функции частоты распада молекул.... При rGe >> при rGe << 0 имеем Ge 0 Ge (t) ≈ C2exp(- 0 t), (t) = С1exp(– rGet). Для ряда... 1 доминирующим является механизм сегрегации атомов Ge. Промежуточное состояние, соответствует условию, когда... скорость распада 0 (2,2 ) гермила, b) концентрации адатомов Ge Ge (1,1 ,1 ) и гермила С2 (2,2 ,2 ) как функции частоты... скоростей rGe и 0 0 имеем Ge (t) = С1exp(– , а также значения параметров Ge (0) и С2 в диапазоне допустимых... nbl) nbl) GeHj + k+1 Si + + n(n+1)! Ge + H + nbl – rGe , 4.2) Ge, GeHj GeHj( fr) fr... МBE; 1- 2- g = 0 – штриховые, g = 0.1, 0.037 - сплошные линии. Ge, 3- H, 4- GeH3, 5- SiH3, Si, Изменение давления... приводит к росту величины потока атомов Ge с высокотемпературного источника и росту концентрации адатомов... усиливается десорбция водорода с поверхности (ЕНa(Ge) < ЕНa(Si)) и увеличивается концентрация вакантных... коэффициенты следующим образом: θSi = GeHj θGe = (1-х)/rSi, x/rGe, = { - (1-x)/rSi - x/rGe}/(1+j) = { - (1-x) [1+ x/(1/Ssegr... = fr (4.12) - j GeHj = 1- (1+j) GeHj - H - θSi - θGe. Зная поверхностные концентрации и скорость роста... 1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 Xv ô Рисунок.4.5. Зависимость 0.3 0.4 Рисунок 4.6. Концентрация Ge на концентрации германия в сплаве от... (3) (a), поверхностных концентраций адатомов Si (1-звезда), Ge (2-круг), гермила (3-треугольник) (b) от потока... молекул германа (с) и поверхностных концентраций адатомов Ge GeH3 при n=3 (3) и n=1 (3') (1), Si (2), гермила (3), свободных...) приводит к росту поверхностных концентраций фрагментов (Ge, GeH3) адсорбируемой молекулы и, как следствие... 165 взаимодействием молекулярного пучка моногидрида с Ge ростовой поверхностью. Влияние атомарного пучка....2) пленки и b,d) поверхностных концентраций адатомов Si (1), Ge (2), гермила (3) от давления PGeH4 при... резкости гетерограниц в гидридной технологии квантовых Ge-GeSi гетероструктур. / Л.К. Орлов, А.В. Потапов, Р.А. Рубцова... heterostructures, Physics and Devices (Si, Ge, C, -Sn). / J.M. Lourtioz, G.Abstreiter, B.Meyerson.// Thin...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
...ülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir. (7) Hüküml... 342 - (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı devlet...şiler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle... müdafi görevlendirilir. (3) Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anla... nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan... mahkûmiyet hükümlerine, b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren...ı verilemez. (2) 5728 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri Geçici Madde 1 - Bu Kanunun... ve esaslara göre yürütülür. Faaliyete Geçiş Dönemi Uygulamaları Geçici Madde 2 - (Ek: RG...ıştır. Tanımlar Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Adliye Bilgilendirme Sistemi: Duru...ır. a) İddianamenin kabul edilmesi, b) İddianame yerine geçen kararın mahkemeye gelmesi, c) Ba... teklifinde bulunulanlardan herhangi biri, en geç üç gün içinde teklifi yapan adlî kolluk...ı suretiyle yapılır. Bu husus zapta geçirilerek bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilir...ı işleri müdürü veya zabıt kâtiplerinden birine geçici olarak verilir. Görevlendirilen müdür ya... yönetmelikle belirlenir. YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yay...ın tahliyeleri icra memurluğundan istenebilir. Geçici Madde 3 - Kuruma devredilen hizmetlerle... ayrılanların tazminatları Kurumca ödenir. Geçici Madde 5 - Devrolunan hizmetlerin aksamadan... ve 3703 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri Geçici Madde 2 - Bu Kanun...ı olarak kullanılabilir. Merkezlerin Giderleri Geçici Madde 2 - (1) Merkez olarak hizmet... kuruluşlarında görevlendirilebilir. Faaliyete Geçmemiş Merkezlerin Bölgelerine Hizmet Sunumu..., ölüm kütüğüne kaydolunur. IV. Değişikliklerin Kütüğe Geçirilmesi Madde 46 - Tescile esas...ği bir kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek malvarlığının defteri tutulur... önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunun...ğiştirilmesine karar verilmesi halinde kararın geçerli olduğu gün üzerinden hesaplanarak ödeme...î para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakk... cezaları açısından uygulanmaz. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Madde 18 - (1) Kabahatin konusunu... elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde... getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. KK (3) Mülkiyetin..., aksi takdirde Devlete geçer. (5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi.... (6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir. (7) Mülkiyeti... edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat... süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez. (7) Hükümlü, denetim süresinde, infaz... veya herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli... usûl ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini... usûl ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini... çocuk mahkemelerinde görevli benzeri personelden geçici görevlendirme veya yardım suretiyle... hizmetlerini yürütecek yeteri kadar personel geçici olarak görevlendirilir. Müdürlüklerin...ç müdürlüklere devrolunur. (4) Geçici görevlendirme talepleri, geçici büro amirinin önerisi... aile mahkemelerinde görevli benzeri personelin geçici görevlendirilmesinde ilgili hâkimin muvafakati... almış ve denetimli serbestlik hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilen uzman personel... gönderilen denetimli serbestlik kararları en geç üç gün içerisinde UYAP bilişim sistemine...ı istenmez. (3) Düzenlenen tebligatta, yükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen...ç olmak üzere, on beş günü geçemez. İzinde geçen süreler infazdan say...ş gün içinde eksikleri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen...î amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men... ve 5259 sayılı Kanunun Geçici Maddesi Geçici Madde 1 - Bu Kanunun... ve 5397 sayılı Kanunun Geçici Maddesi Geçici Madde 1 - 2559 say...ışan, günün büyük bir zamanını sokakta geçirip geçte olsa evlerine dönen, bazen... bu Yönetmelik hükümlerini uygulamakla görevlidirler. Geçici Madde 2 — Çocuk birimlerinde Emniyet... sosyal hizmet uzmanları çocuk birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilir. Yürürlük Madde...ından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Jandarmanın di... çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Geçici Hükümler Geçici Madde 1-Bu Kanunun... edecek Sahil Güvenlik Komutanlığına geçerler. Geçici Madde 3-Bu Kanunun... 486 sayılı KHK’nin geçici maddesi Geçici Madde 1-Bu Kanun... ve 5397 sayılı Kanunun geçici maddesi Geçici Madde 1 - 2559 say...şı silah kullanmaya yetkilidirler. BEŞİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tarihine... 2 nci maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz. Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tarihine kadar... Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici maddeler hükümlerinden istifade edebilmeleri... ve 4126 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: Geçici Madde - 3713 say...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
...ıklar…………………………………………………….…………………………....…3 1.1.3. 18 yaşın altında geçen hizmetler………………………………………..………...3 1.1.4. Birden fazla sigortal...……………………………………………...5 2.2.1. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde geçen çalışmalar…………………..….........5 2.2.2. 5434 say...ı için……………………………………………………..22 2.1.1.1.1. 506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre ayl...şulları……………………………………………………………………………...22 2.1.1.1.2. 506 sayılı Kanunun geçici 81/B bendine göre ayl...şulları……………………………………………………………………………..22 2.1.1.1.3. 506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre ayl...ı için…………………………………………………...…..24 2.1.1.2.1. 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci... kazananlar………………………………………………………………..24 2.1.1.2.2. 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci... kazananlar………………………………………………………………..24 2.1.1.2.3. 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçünc...) hesabı (1479 SK M. 36 ve Geçici 11. Md.)……………………………………………………………….73 2.2.1.1.2.1. Ayl... kısmi aylığın (A) hesabı (1479 SK. Geçici 11. Md.)……………………………………………………………………………….……74 2.2.2.1.1. Ayl... ve aylık alanlar………………………………………………………………………………….……...89 2.1. Kanunun geçici 7 nci maddesi uygulamasına... gerekli olan 3600 günün tespitinde tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınacakt.... Bunlar; - Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödene...ı, 4/1-(a) kapsamındaki faaliyetinden dolayı iş kazası geçirmiş veya meslek hastalığına...ığı dışında başka bir kaza geçirip geçirmediği ya da ba... Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulunca verilecektir. Geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek...ğından, bu durumlarda, sigortalının ölüm nedeninin geçirdiği iş kazasına veya tutuldu...ık bağlanacaktır. Ancak, 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerle 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında...ük durumunun ortadan kalkması, hallerinde kesileceği, Geçici 1 inci maddesinde, Kanunun yürürl.... 4/1-(a) sigortalısı; 4/1-(b) kapsamında sigortalı olursa geçici 14 üncü madde gere...ını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Adres: Mithatpa...ığa hak kazanacaklardır. 2.1.1.2.2. 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci...ştur. 2.1.2.2. 4/1-(b) sigortalıları için Kanunun geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkras...ı maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 4/1-(a) sigortalılar...ıların, Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen prim gün sayılarının 1/4 ü, sigortal...ı gereken tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği almakta olanların yaşlılık aylıkları, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin... maddesine göre, iş akdi feshedildikten sonra geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen... aranmayacaktır. 4/1-(c) sigortalıları açısından Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri sakl... başlatılacaktır. 4.4. 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlerle 4/1-(a) ve 4/1-(c) kapsamında...ğı durumlarda, ölüm tarihinde, sigortalının 4/1-(b) kapsamında geçen hizmetlere ilişkin borcunun...ığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere belgelere dayanan tutar...ılık süresi içinde en fazla sigortalılığının geçtiği, hizmetlerin eşitliği halinde ise..., malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için geçerli olacaktır. Örnek 1: Sigortalı A, 4/1-(a) kapsam... ücretin % 70 inden aşağı olmayacaktır. 2.6. Kanunun geçici 10 uncu maddesinin yedinci... gelir/aylığa hak kazanmaları halinde geçici 7 nci madde uygulanacaktır. 2.1.2. Yukar...şkanlığından yetki istenilecektir. 3.3. Kanunun geçici 7 nci maddesine göre kapsamdan... arasında 5 yıllık sürenin geçip geçmediğinin tespit edilmesidir. Bu... arasında 5 yıllık sürenin geçip geçmediğine ilişkindir. 20...üğe girdiği tarih arasında 5 yıl geçip geçmediğine bakılacaktır. 25...ük tarihi itibariyle 5 yıllık sürenin geçip geçmediğine bakılacaktır. 1 10...ük tarihi itibariyle 5 yıllık sürenin geçip geçmediğine bakılacaktır. 1 10... eden aybaşı arasında 5 yılın geçip geçmediğine bakılacak ve... raporu bulunması gerekmektedir. Örnekte sigortalının geçirmiş olduğu kazanın iş kazası oldu... arasında 5 yıllık sürenin geçip geçmediğine bakılacaktır. 31... arasında 5 yılın geçip geçmediğine bakılacaktır. Geçmesi durumunda evlenme... tarihi itibariyle 5 yıllık hak düşürücü süre geçtiğinden cenaze yardımı ödenmeyecektir...ılmayacaktır. 10 yıllık hak düşürücü süre geçtiğinden ölüm toptan ödemesi 5.3. 4/1-(a) sigortal...ı tarihteki maluliyet durumlarının tespitinin Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci... sigortalılık halinin 4/1-(a) olması durumunda, Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci.... 5.11. 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalılarından geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek... rücu davası açılacaktır. Örnek: Sigortalının, geçirdiği birinci iş kazasında işveren...ır. ONUNCU BÖLÜM Belediye Başkanları Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkras...ıcı Sigortalı veya hak sahiplerinden, Kanunun geçici 4 üncü maddesinde aranan şartlar...ı maddesinde düzenlenen yersiz ödemelerin kapsamını; Geçici iş göremezlik, emzirme, evlenme ve..., ayrıca icrai takibata da geçilecektir. 4.3. Taksitlendirilmesi Kurumdan alacağı bulunmayan... tahsil işlemlerine devam edilecektir. 7.2. Kanunun geçici 4 üncü maddesinin on birinci...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.32/5
... ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. II - Sicil müdürünün görevleri 1. İnceleme görevi ve geçici tescil MADDE 32- (1) Sicil...ırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde, geçersizdir. F) Acentelik sözleşmesinin sona...ırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir. İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri... tahsil edilmemiş olan kısım hakkında geçerlidir. 4. Karineler MADDE 131- (1) Sermaye... pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. (2) Devrolunan şirketin ortakları devralan... menfaatleri, i) Bölünme sonucu devralan şirketlere geçen iş ilişkilerinin listesini, içerir... türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. b) Geçerli tür değiştirmeler MADDE 181... denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete...şkilerinin düzenlenmesinde sözleşme serbestisi geçerlidir. B) Şirketin yönetimi I - Yönetimin kime...ır. Söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, belirlenen kâr payının ortak taraf... devralması hâlinde iki yıllık zamanaşımı geçerli olur. g) Zamanaşımının kesilmesi MADDE...ı vardır. Bu kurala aykırı düzenlemeler geçersizdir. (2) Şirket, komanditeler tarafından... geri vermeye zorunlu tutulamazlar. V - Ortaklığın geçişi 1. Devir hâlinde MADDE 315- (1) Komanditer...üt sahiplerince, şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay içinde halka arzedilece... hâlde intifa senetleri kendiliğinden geçersiz sayılır. (3) Dağıtılabilecek kâr mevcut... dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. (5) Kararların geçerliliği yaz... finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denet... denetime tâbî tutulmuş olması hâlinde de geçerlidir. (4) Denetçi, yönetim kurulunun şirketi... tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir. (2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce... kurumsal temsilciye verilmiş talimat yerine geçer. (5) Kusurlu olarak bildirgesine veya... onanmadıkça uygulanamaz. (2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildi... hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat haklar...ılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir. D) Devrin sınırland...ğer konularda Türkiye Muhasebe Standartları geçerlidir. (2) Konsolide finansal tablolar 515... inceleyebilir. III - Esas sermaye payının geçişi hâlleri 1. Devir MADDE 595- (1) Esas...ın tamamını kapsar. (3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli... istemler, vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. (2) Hamilin...ğını kaldırır. III - Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi 1. Dilekçe sahibinin yüküml... uyulmaması hâlinde senedin çek olarak geçerliliği etkilenmez. (2) Düzenleyen, muhatap nezdinde... ehliyetini kaybetmesi veya iflası çekin geçerliliğini etkilemez. V - Ciroların incelenmesi... ödeme yerine geçer. 11152 (2) “hesaba geçirilecektir” kaydının çizilmesi geçersizdir. (3) Birinci... hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. (2) Çek... karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. D) Bankan...ığı. e) Çekin çizilip çizilemeyeceği veya “hesaba geçirilecektir” kaydını veya buna eşit...üncü cümle hükümleri burada da geçerlidir. (3) Gönderilen, tasarruf hakkını kullanarak... karşı, eşyanın zıyaı, hasarı veya geç teslimi sebebiyle, sözleşme dışı sorumluluktan... yedi gün içinde bildirilmemesi hâlinde de geçerlidir. (3) Gönderilen, taşıyıcıya, teslim... hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen üç iş günü içinde veya b) Zıya... “bayrak şahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği günden... kaydolunduğu gün ve sicil numarası sicile geçirilir. Geminin malik veya maliklerinin... tüzel kişi ise aynı esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususların belgelendirilmesi... sözleşmesinin feshedilmesinde de aynı hüküm geçerlidir. (2) Sigorta sözleşmesinin, feshin... beraber, sigortacının ipotekli alacaklıya geçersizliği bildirmesinden veya alacaklının bunu...şmeden cayması hâlinde de aynı hüküm geçerlidir. (2) Sigortacı; a) Sigorta primi zaman...ını yerine getirdiği ölçüde alacak kendisine geçer. Geçiş, alacaklının zararına ileri..., özellikle eşyanın yükletilmesi, istifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi...ğuracak şekilde oyalarsa, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğu itirazından yararlanamaz...çbir hâlde kurtaranın giderlerinin yüzde yüzünü geçemez. (3) Birinci ve ikinci fıkralar... vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur...ın aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler geçersizdir. (3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel... sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir. (3) Kanuni temsilcinin lehtar olarak... alacağını sigorta şirketine temlik etmeleri geçersizdir. VI - Doktor incelemesi MADDE...şılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli engellilik ya...ören sözleşme hükümleri geçerizdir. Geçersizlik durumunda yedinci fıkra uygulan..., Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. Geçiş döneminde hazırlanacak finansal tablolara... 2/8/2013 6552 371,629, Geçici madde 7, Geçici madde 10 11...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
... olabildiğince basitleştirerek, mantığın geçerliliğini koruduğu çözüm yönü ve çizgisini... bir yön vermesidir; genelden bireye olan geçiştir. İnsansız felsefe olamaz, hatta... çıkmış; şimdi gözlerimizle mesafeleri tarafken geçmişe de uzanıyoruz. Genellikle...şkinlerin ki- bulununcaya dek on yıl geçti, Australopithecus 'un öyküsünün tamamlanmas... durumundayız. Kafatasında n kafatasma geometrik geçişi hesap etmenin en iyi yolu... başvurmaktır; birinden diğerine geçişteki sürekliliği bilgisayar ekranı üzerinde... İnsanın atalarının, vakitlerinin bir i s m i n i yerde geçirmeye başlamaları daha sonraya... soru vardır: sürü, o gün aşılması gereken yüksek geçidi aşabilecek mi? Günlerden bir... şey, hayvanlar için, yüksek geçitlere göre geçilmesi daha kolay, ama... çarpmayacaktır. Yaşlananların, günün birinde, bütün geçitleri geçip de sıra son denemeye... gün, bir sınav günüdür. Bu gün çocukluktan erkekliğe geçiş günüdür, çünkü sürünün ve ailenin varlığını sürd... bağlıdır. Bazuft Nehri'ni geçmek Ürdün'ü geçmek gibidir; o gün bir vaftiz... yaratır; bütün fizik, bütün bilim oradan kalkışa geçer. Bu söylediğimizi, ilk... işe başlamıştı, ama daha çok, geçit törenlerinde kralların tantanalı arabalar... karşılaştırmalı olarak söylersek, geç gelenlerdendir. 69 Jacob Bronowski • İnsan...ü olmaksızın, sayılar halinde kayda geçiriyordu. Toplumsal yapı dikkati çekecek... Bronovvski * İnsanın Yükselişi Bir açıklığı geçmek için Yunan mimarlığının kulland...ğu çıplak iskeletin, çıplak sınırların ötesine geçmiştir. Heykeltıraşlık duygulara.... Burada, imalat tekniklerinin elden ele geçerek sürmesi, yani bir tür halifelik...ıp durduklan şey çürüyebilirliği çürümezliğe dönüştürmekti; geçicilikten sürekliliği çıkarmaktı. Ve bu.... Belalarla dolu ömrünün tek zafer yılının geçtiği Basel'e getirilişinin nedeni...ğa tasvirinden dinamik bir doğa tasvirine geçiş. Bu bölümün konusunu bunlar oluşturacak.... Bütün Yunan adaları, Fırtma'daki' olayların geçtiği yere uygun düşecektir, ama... * İnsanın Yükselişi saray.., Elhamra bir geç dönem yapısı. Çizgilerinde, doruk noktas... açık, bir koyu, bir açık üçgenin konumundan geçirerek yeniden kendi eski konumuna... vakitlerini hep bu tür hoş oyunlarla mı geçirirdi, yoksa modern matematikçilerin... Bronowskl • İnsanın Yükselişi hemen harekete geçirdi. Bütün bir gece düşündü ta... ilk halasıydı. Halkı harekete geçirecek şeyler konusundaki safça düşüncelerden...'mn iradesi, ölmüş yüz tanesininkinden daha geçerlidir," diyordu. Ama gerçekte... kendisine, tanıkların huzurunda, adı geçen görüşü benimsememesi ya da savunmamas... mı, söylesin. Oalileo: Ben talimatın, adı geçen görüşü benimsememem ya da savunmamam... de, herhangi bir huKuK mahKemesinde geçerliliği söz Konusu olmayan belgeler Kar... biliminin ve ticaretinin kuzeydeki rakiplerince geçilme tehlikesi altında oldu... yörüngesi üzerindeki hareketini tamamlayabilmesi için geçen zaman, yani o gezegenin bir...ı. Üniversitenin kapalı olduğu zamanlan evinde geçirirdi. Annesi dul kalmış ve... kurşunundan. Fossiie: Hangi işlemlerden geçirdiniz? Plotwell: Plotvveli: Kalsinasyon; reverberasyon...ızca, görüş hattımızı hangi anda kesip geçecekleriydi. Bu yüzden denizciler dünyas...şladı. O dönemde İngiltere, sanayinin önde ge- Jacob Bronowski • İnsanın Yükselişi len...şımı duygular içinde bu noktayı gözden geçiriyordum ki, yaklaşık üç dakika içinde dört mavna geçip gitti, mavnalardan ikisi birbirine... patronları, ücret ödemelerinde para yerine geçmek üzere, bir yüzünde, asaletle... ince aynntılanyla uğraşaraK geçirdi; meKaniK enerjinin ısıya dönüştürülmesinin... Yaratılış Merdiveni Chartes Darwin Gemide geçirdiği beş yıl Darwm'i değiştirdi...ığı bölgeyi belirleyen sınırlar; her birinin geçmeyeceği hatları belli eden ve...şi Wallace, Amazon havzasında dört yıl geçirdi, sonra koleksiyonlarını toparladı ve...ı. Dört yıl boyunca Darwin, kuramını kâğıda geçirme yoluna bile gitmedi. Ancak... simetrinin söz konusu olmadığı) bir ışık demeti geçirildiği zaman, eğer bu molek...ı ortaya çıkarmak için dikkatle gözden geçiririz. Bu noktalar, bilinmeyen örneklerin... yer alır. Bu, hidrojenden helyuma geçiş aşamasıdır ve büyük bir iç ısıyı gerektirir; güne...ğımızı basmak, ilk aşamayı, hidrojenden helyuma geçiş aşamasını yinelemek üzereyiz. Oak Ridge... düzgündür. Dolayısıyla, X-ışmiarı, geçişlerini engelleyen atomların konumlarının çıkart... bulanık görüntü, tıpkı panayır gösterisindeki kızı sıyırıp geçen bıçaklar gibi, en sert..." problemini çözmüş bulunuyordu. O zamanlar, günümüzde hâlâ geçerli olan, istatistiksel usavurma yoluna... olmuştur. Almanların küçük üniversite kentlerinin geçmişi, ülkenin bütünlüğünün sağlanmas...ğunu biliyoruz. Franz Josef tahta geçtiği zaman yurtseverlerin sesleri kesildi... bölümünü başarısız bir öğretmen olarak mı geçirecekti? Öğretmen olmayacaksa ne olacakt... davranışın, canlının çevresiyle bu denil iç içe geçmesinin nedeni budur. Eğer grunyonlar... çocukluk dönemi bunu anlamayı öğrenmekte geçti. Tarihte çoğu kez, çocuklardan, yeti... iyimserken, artık, bu iyimserlikten vaz mı geçiyorum? Elbette hayır. İnsanın yükseli...ığın aksine, solungaçlarını yitirmez ve dönüşüm geçirmeden cinsel olgunluğa ulaşır. Bir...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
...ının, sizler ve şirketimiz açısından verimli geçmesini diliyorum. Uluslararası arenaya bakt..., ülkemizin istikrarlı bir ekonomik dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. İki önemli...ın devamı bakımından çok önemlidir. Geçtiğimiz yıl sizlere seslenirken o dönemde... milyonlarca Dolar yatırımlarla Ar-Ge ve mühendislik merkezleri kuruyor, ürün ihracat...ığı tarafından düzenlenen 3’üncü Ar-Ge Merkezleri zirvesinde iklimlendirme alanında... ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket...ılımı sağlanmaktadır. Yıl içerisinde hedefler gözden geçirilmekte, sene sonunda da hedef...çiliğimizi koruyacak şekilde gözden geçirilmektedir. Toplam gelir paketinin bir... genelindeki uygulamaları düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli geliştirme çal... hizmetlere odaklanmaktadır. 2013-2014 AR-GE PERSONELI SAYISINDA %13 YILLIK ARTI...ştir. 2012 yılı verilerine göre Ar-Ge merkezleri Performans Ödülleri’nde otomotiv...ştir. 2013 yılı verilerine göre Ar-Ge Merkezi Performansları değerlendirilmiş, TürkTrakt... Işık olmak üzere Bakanlık yetkilileri Ar-Ge merkezlerinin sergiledikleri ürünler konusunda bilgilendirilmi... desteği ile yürüttüğü ve Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı “Ağır Hidrokarbonların Eliminasyonu... büyüme 2014’ün sonunda Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nin açılışıyla devam etmektedir... hedeflenmektedir. Topluluk, bu stratejisini hayata geçirebilmek adına, 2013 yılında... 1’inci • Türkiye İnovasyon Ligi Ar-Ge Yönetimi kategorisinde 4’üncü • 3’üncü Özel... adet traktörün yarım milyondan fazlası geçerliliğini yitirmiş teknik özelliklere... değerleri gibi uluslararası standartlara geçişin yurt içi pazarda 2017 yılında... kapasitesini artırdığı bir geçiş yılı olmuştur. Ürün geçişlerine bağlı olarak üretim... kapasitesini artırdığı bir geçiş yılı olmuştur. Ürün geçişlerine bağlı olarak üretim... tesistir. Türk otomotivinin ihracat şampiyonu Ürün geçişleri nedeniyle ihracat adetlerindeki azalmaya... üretimi, yüksek mühendislik gücü, rekabetçi Ar-Ge yapılanması ve mühendislik ihracat... sertifikalandırabilmektedir. 2014 yılında Ar-Ge yatırımlarını sürdüren Şirket... Arçelik A.Ş., 24 yıllık Ar-Ge birikimi, inovasyon gücü ve teknolojik yetkinli...ı • Türkiye İhracatçılar Meclisi “Ar-Ge Liderliği”, “Teknoloji Geliştirmede Liderlik...ığı tarafından düzenlenen 3’üncü Ar-Ge Merkezleri zirvesinde iklimlendirme alanında...ğrultusunda genişleme planlarını hayata geçirmektedir. Divan ayrıca otelcilikte... endeksinde sektör bağlılık ortalamasını 5,4 puan geçerek bağlılığı en yüksek marka..., Frankfurt Commerzbank Arena’da hayata geçirilen, Avrupa’nın en büyük mobil LED... dışına açılarak büyüme stratejisini hayata geçirmekte olan Zer, tedarikçi havuzunda...şımımızdaki öncelik alanlarının yeniden gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Değerlendirmeler... Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilecektir. Program kapsamında, işletmeler... kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Koç Topluluğu, önümüzdeki dönemlerde... Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirketin hakim...ışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Düzenleme uyarınca...ılarda yedekleme planları da gözden geçirilmektedir. Topluluğumuzun gelecekteki ba...şımımızdaki öncelik alanlarının yeniden gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Değerlendirmeler... yanı sıra, Şirket stratejilerinin hayata geçirilmesine yönelik hedeflerin gerçekle... kurulmuş olup, 2015 yılı sonunda üretime geçmesi planlanmaktadır. ArcticPro SRL (“ArcticPro... finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine... ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler... Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden... amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak uygulanan...şmelerinde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan yeniden düzenlenmiş TFRS...ılır. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için muhasebeleştirilirken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmi...ı’ndaki paylarından kaynaklanan bütün indirilebilir geçici farklar için yalnız ve... ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir: • Geçici farklar öngörülebilir bir...ı’ndaki payları ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için, aşağıdaki her...ştirilir: • Ana ortaklık olarak işletme geçici farkların tersine dönme zamanlarını kontrol edebilmektedir ve • Büyük bir ihtimalle geçici fark öngörülebilen bir...ının tahmini ile ilgili riski içermez. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti... olabilecek geri dönüş ve tamir seviyelerinin geçmiş verilerden kaynaklanan tahminleri sonucu... ekonomisinin tahmini ortalama büyüme oranını geçmeyen %3,0 kullanılmıştır. Birimin geri...ı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve... dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. Birikmiş geçici farklar ve yürürlükteki...ğu stok miktarlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir. Tüpraş’ın ürün satış fiyatları 5015...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.28/5
... 1 A. Rönesans ve Reform Çağının Doğuşu 1 1. Bir Geçiş Dönemi Rönesans Çağı 1 2. Dinde Reform Çağrılar... A. Rönesans ve Reform Çağının Doğuşu 1. Bir Geçiş Dönemi Rönesans Çağı Ortaçağ devletinin art... Protestan eyaletlere V. Carlos, “Interim” adlı geçici bir kilise düzenini zorla... Pek sevdiği karısının ölümünün üzerinden çok geçmeden Haziran sonunda Hollanda’nın Ghent...ığı Trent’i ziyaret edip İnnsbruck şehirlerinden geçerek Münih, Augsburg ve Heidelberg...çmak zorunda hissedince, otoritenin Ferdinand’a geçmesine sebebiyet vermişti.54... danışmanları tarafından harekete geçirilen dini kovalamacanın İngiliz toplumunu... tarumar edildi. Papazlar ve ele geçirilen Hıristiyanlar işkenceyle öldürülüp kad... etti. Aynı gün Sigetvar kalesi ele geçirildi.96 Böylece, imparatorluğa Macaristan...şmaktan çekildiği, haremin iktidarı ele geçirdiği, büyük huzursuzluk kaynağı olan ekonomik... Paşa’nın varıp Aden’i ele geçirmesine kadar geçen süre zarfında... sıkıntısının baş göstermesi ve kışı burada geçirmek istemeyen Kırım kuvvetlerinin muhalefeti nedeniyle...ğı olarak sultana sadakate devam edecekti. Geçmişindeki deniz imparatorluğu ihti... körfezinde demirlediği istihbaratı üzerine harekete geçen müttefik donanması, İnebahtı görüş alan...ı fakat yakalanmaktan korktuğundan Modon’a geçti.173 173 Cordoba, a.g.e., s. 114... müttefikler arasında bölüştürüldü. El geçirilen esirlerden 881’i Papalığa, 1713...çi gönderme teşebbüsünün tekrar eyleme geçirilebilmesi için İnebahtı deniz zaferi... değiştirip Fransız Hükümetini ele geçirmeyi planlamaktaydı. Bunun üzerine kendisine... taşımaktaydı. Birbirlerinin ticari faaliyetleri iç içe geçmiş bulunan bu iki devlet... birlikte Venedik, Kıbrıs’ın Türk hâkimiyetine geçişini, henüz elinde bulunan Sopoto...ırı durumunda deniz mevsimi geçtiği için şehri korumakta geç kalındığı bildirmekle... kenti İspanyol kralının lehine varmağa geç kalmışsız dır bu zamandan sonra ağır don..., asıl arzusu Tunus tahtının ele geçirilmesiyle Avrupa soylu sınıfından mürekkep... kaybedilen La Goletta’yı tekrar ele geçirmek için İspanyolların silahlandığı istihbarat... İstanbul macerasından aşağı yukarı 10 yıl geçmesinden sonra çeşitli kabahatler ve... korsanlık faaliyetiyle denize açılmasının önüne geçilmeliydi. Son olarak Sokullu Mehmet... Rocaffull’un hediyelerle birlikte İstanbul’a geçmesi konusunda ısrar edilirse, Osmanl... İspanyol donanmasının Cebelitarık boğazını geçtiğini, İspanyol ordusunun Portekiz... çok üzülmüştü ve çok geçmeden geçirdiği bir kaza sonucu aniden... Kılıç Ali Paşa’nın Fas’a devam etmeyip kışı geçirmek üzere beraberinde getirdiği donanma... Muhammed, kaybettiği saltanatını tekrar ele geçirebilmek için Portekiz Kralı Sebasti..., a.g.e., s. 5. 212 V. Carlos hükümdarlığında, Liège hariç, Friesland, Tournai, Utrecht topraklar.... Kendisini temsilen atadığı devlet memurlarının gün geçtikçe daha fazla Aşağı Ülkeler’deki idareyi ele geçirmesi neticesinde soylu sınıf yönetimdeki eski... tekrar kazanmaktı. Dini ayrılığın işsizlikle iç içe geçmesi, patlamaya hazır bir durum... Deniz dilencileri tarafından ele geçirilmesi Aşağı Ülkeler’deki Habsburg otoritesinin...ına karşı destek kuvvetini harekete geçirmek istediklerinde kanuni haklarını kullanamad... eski dünyanın cephesinde idi. Çok geçmeden büyük çoğunluğu kuzey eyaletlerinde bulunan.... Kuzey eyaletlerinde direnen Kalvinistler her geçen gün daha da güçlenmekteydiler ve... paralı askerler ayaklanıp büyük zorluklarla ele geçirdikleri kasabayı terk ettiler. Ayaklanma... popülaritesinin ülke yönetimini ele geçirmesini engellemek istiyordu. Bu maksatla... Eyaletlerinde kontrolü tam anlamıyla geçiren Kalvinistlere karşı Sınıflar Meclisi... kaybettiği bazı toprakları tekrar ele geçirebilmesi için İspanya’ya büyük fırsat... Orverijssel’in Oldenzaal kasabasını ele geçirerek Birlik güçlerini kuzeydoğudan... hâkim olan Steenwijk kasabasını ele geçirdi.580 Anjou Dükü’nün koruyucu hükümdar... müsamaha göstermesiyle Utrecht Kalvinist saflara geçerken, liderliğini üstlendiği Anti... ilgili tüm strateji planlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiği anladı. 1587 Ağustos... İngiliz Deniz Kuvvetleri karargâhını alarma geçirdi. Medina Sidonia Dükü, 29 Temmuz.... Aşağı Ülkeler ticaretinin dörtte üçü bu kentten geçtiğinden kuzeybatı Avrupa’nın en... örgütlenmeyi benimseyerek teknelerde ele geçirilen gümüş madenini muhafaza etti ve... İspanyol borçlarını kapatmaya yetmemesinin geçerli sebepleri vardı. Amerika kıtas...ırgan düzeyden savunmacı bir aşamaya geçmeye zorluyordu. Neticede ordularını muhafaza... madenlerinin gümüşüyle birlikte geleneksel kanallardan geçerek Ortadoğu’ya dek uzanmaktayd... araziyi borçları karşılığı ele geçirenlerin sayısında büyük artış görülmekteydi...ıyla birlikte İspanyolların Hindistan’ı ele geçirmiş olmasından dolayı büyük bir...ından desteklenen İngiliz korsanlarının önüne geçebilmek maksadıyla Kraliçe Elizbeth...şına erzakı azaltmakla birlikte, denizde geçirilecek her gün için sınırlı depolama... gemileriyle Portekiz ve İspanya’nın önüne geçen İngiltere, donanmasının etkili menzilini... İkonoklast [Putkırıcı] öfke Aşağı Ülkeler’i ezip geçti.749 Tüm bu protestolardaki as...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...É DES HOMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERVALLE INTERGÉNÉSIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂGE À LA PREMIÈRE NAISSANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FÉCONDIT... 5.1 5.2 5.3 ÉTAT MATRIMONIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 POLYGAMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION ET... l’échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Population des ménages par âge et sexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Population par... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Intervalle intergénésique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Âge à la première naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38... et de co-épouses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Âge à la première union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75... à la première union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Âge aux premiers rapports sexuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78... initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Type d’allaitement selon l’âge de l’enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Durée médiane... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connaissance et pratique de l’excision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âge des enquêtées à l’excision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Femmes... année du calendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enregistrement de l’âge au décès en jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enregistrement de... Faso 1998-99 ________________________________________________________________________________________________ Âge médian Femmes Âge à la première naissance... Faso 1998-99 _________________________________________________________________________________________________ Âge actuel ______________________________________________________ Âge Âge Caractéristique 20-24... _________________________ __________________________ Raison de Âge Tous Âge Tous _______________ _______________ non-utilisation... proportion augmente régulièrement avec l'âge. Dès l’âge de 20-24 ans, 6 % des...-99 _________________________________________________________________________________________ FEMMES _________________________________________________________________________________________ PourÂge Pourcentage déjà en première union... 17,6 _________________________________________________________________________________________ HOMMES _________________________________________________________________________________________ PourÂge Pourcentage déjà en première union... eu des rapports sexuels à l'âge x. Graphique 5.4 Âge médian des femmes à la premi... Burkina Faso 1998-99 ___________________________________________________________________________________________________ Âge actuel Ensemble Ensemble ____________________________________________________________ des...és : la taille par rapport à l'âge (taille-pour-âge), le poids par rapport... le poids par rapport à l'âge (poids-pour-âge). 126 8.2.1 Indices de l'état... 5,8 Un seul haut risque Âge < 18 ans Âge > 34 ans Intervalle interg... données déclarées sur l'âge, l'âge au décès et le nombre d'ann...ées concernant l'état de survie, l'âge, l'âge au décès et le nombre d'ann... 100,0 33 846 100,0 Âge des survivants Âge déclaré ND/Manquant 12.../ND Total excisées ____________________________________________________________________________________________________ Âge à l'excision (en années) ____________________________________________________________... ______________ ______________ _____________ ______________ Âge Effectif % Effectif % Âge Effectif % Effectif % ________________________________________________________________________________________ 0 588... mois 5,5 4,9 5,6 5 286 5 286 5 286 Âge au décès Âge/Date de la 1 ère union... quel mois S (NOM) S Quel âge S (NOM) S Quel âge avait SL'ANNEE DESeu... quel mois S (NOM) S Quel âge S (NOM) S Quel âge avait SL'ANNEE DESeu...: HOMME: [PP\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 709 █ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 702 ▐ Quel âge a eu votre mari/conjoint à son... A[5] ]S PASSER A[6] ]S PASSER A[7] ]N OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPiPPPPPPPPPPPPPPYPPPPPPPPPPPPPPYPPPPPPPPPPPPPPYPPPPPPPPPPPPPPYPPPPPPPPPPPPPPYPPPPPPPPPPPPPPR N 1007 Quel âge a N TPPPQPPPU S TPPPQPPPU S TPPPQPPPU S TPPPQPPPU S TPPPQPPPU...