Спутник связи. GE 8. [Редактировать]

КА связи, принадлежащий компаниям GE American Communications Inc. и AT&T Alascom( предоставляющей телекоммуникационные услуги на Аляске). КА изготовлен компанией Lockheed Martin Commercial Space Systems на базе платформы. В перечень услуг, предоставляемых GE Americom на GE-8, входят телефонная связь, кабельное и вещательное телевидение и радиовещание, бизнес-телевидение, широкополосные Internet-услуги. По заявлению AT&T Alascom, спутник будет использоваться ею также для предоставления телесвязи на всей территории Аляски, а также непосредственное радиовещание для более чем 6000 владельцев спутниковых антенн.

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
126639НайтиНайти
2AMC 8НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Тип оператора(владельца) - коммерческий
3Тип орбиты - ГСО
4Страна производитель - США
5Все спутники связи

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг2015
2Масса (сухая), кг919
3Платформа 1xA2100A
4Количество (C стволов), шт.24
5Мощность, Вт3300

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град0.0
2Апогей, км35803.9
3Перигей, км35782.6
4Период, минут1436.1
5САС, год15
6Длинный диаметр эллипса, км42164

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2000-081B

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Оператор SES
2Производитель Lockheed Martin

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Космодром Куру
2Дата пуска2000-12-20 at 00:26:00 UTC
3Полезная нагрузка 1xAstra 2D
4Полезная нагрузка 1xGE 8
5Полезная нагрузка 1xLDREX
6Ракета-носитель 1xАриан 5G

Найдено 1000 документов по запросу «GE 8». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
...ıklarla kullanılıyorsa, kendisi için geçirdiği suyu kanalda biriktirebileceği, en... bu irtifaklar “taşınmazdan geçme ve sürü geçirme” ihtiyaçları do... olup olmadığı ve bu yerden geçip geçemeyeceği sorunu ortaya çıkm... karşı teminat sorumluluğu da murislere geçmektedir. Cicero söz konusu arazinin usucapio...ılmasının engellenmesini yasaklıyorum. Su geçirilen kanalın bakımı için interdictum... kullandığın yürüyerek ya da sürüyle geçme hakkının kullanılmasının engellenmesini... item interdicam‟”. 71 Metinde bahsi geçen geçit irtifakının otuz günden... bona sit...” Geçit irtifakı (via), yürüyerek geçme, sürü geçirme ya da... ya da kullanma, intifa, geçme, su geçirme, belirli yüksekliğe kadar... hakkına sahip olmadığı, geçme, su geçirme bina yükseltme, manzara...şı değil aynı zamanda suyun geçirilmesini engelleyen herkese karşı açılır. Genel olarak suyun geçirilmesini her kim engellerse, söz konusu... refectio parietis (duvarın onarımı) ibaresinin geçtiği tüm metinler interpolatio‟ya uğram... bütün olarak kullanmaktadır. Kendi aralarında geçme eyleminin paylara bölünerek, kullan...ın olan parsel sahiplerinin rızası ile geçip geçemeyeceği konusu hala önemlidir... ilişkin borçlandırıcı işlemler geçersizdir254. D.8.1.11 (Modestinus 6 diff.) “Pro...: ....”. Pay üzerinde via (geçit irtifakı), iter (yürüyerek geçme irtifakı), actus...ı olanlardan biri, aynı kanaldan su geçiriyorsa ve kullanmamakla hakkını kaybetmi.... 106 Metinde açıkça “utilitas servitutis” ibaresi geçmektedir275. Burada birbirinin ardı sıra... oldukça tartımalıdır. Perozzi, metinde geçen “quadem … sunt” ibaresinin interpolatio....2.48.1; D.2.8.15pr.; D.3.3.63; C.I. 3.34.2‟de geçmektedir. Grosso‟ya göre, söz konusu...ğu belirtilmiştir. Paulus, söz konusu metinde geçmeyi irtifak hakkının kendisi olarak... kullanımına açık olduğu için kimsenin geçişi engellenemez. 2- Yararlanan TaĢınmaz: Fundus...ızca sepulchrum310 yani mezarlar lehine geçit irtifakı kurulmasından bahsedilmektedir...ğerlendirmeye alınmamıştır. Daha çok geçit irtifakından bahsedilmektedir. Benzer...ğin D. 8.6.4‟de kullanılmamakla söz konusu geçit irtifakının sona ermeyeceği belirtilmi..., bir kimsenin yürüyerek geçme hakkını içerir; ancak sürü geçirme hakkını içermez. Actus, sürü veya yük arabası geçirme hakkıdır. Dolayısıyla her... bir kimsenin yürüyerek geçmesi, sürü ya da yük hayvanı geçirmesinden ibarettir. Nitekim... eski irtifak haklarını saymaktadır. Öncelikle geçit irtifaklarına değinmektedir... en eski geçit irtifakları via (geçit), iter (yürüyerek geçme) ve... özellikle hangi hayvan sürülerinin geçirilebileceği ya da kömür geçirilebileceği gibi. 2. İrtifak...ği belirtilmektedir. Benzer şekilde hangi hayvan sürüsünün geçirileceği de irtifak hakkı kurulurken... ilk örnek geçit irtifakıdır. Geçit irtifakının kullanımı “geçme eylemi” ile... bir belirleme yapabilirler. Eğer sürüyle geçme irtifakı söz konusu ise taraflar hangi hayvan sürüsünün geçirilebileceğini tespit edebilirler. Benzer şekilde taşınmazdan geçirilecek yükün ağırlığına bir sınırlama... faaliyetini tarif etmektedir. Yaya geçmek, sürüyle geçmek gibi. XII Leva..., vasiyetname lehtarı olduğunu bilmezsen, geçit irtifakını kullanmama nedeniyle kaybedersin... vasiyetname lehtarı, vasiyetnameden haberdar olursa geçit irtifakını kazanmış olacaktır. Bu...şınmazından komşunun geçmesi ve sürü geçirmesine ya da su.... Çünkü yargıcın yetkisi hüküm vermekten öteye geçemez. Hakem terekedeki taşınmaz... yolu irtifakı kurulurken irtifak hakkının geçirileceği yer yük taşınmaz üzerinde... katlanma yükümlülüğünün ağırlaştırılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Taşınmaz... bir şey inşa edersen, geçme ve geçirme hakkım olduğunu... katlanma yükümlülüğünün yanında serbest geçiş nedeniyle daha fazla yükümlülük alt... ki; komşunun ağacı geçide düşmüş ve geçişi engellemiş ya da zorla.... Ancak irtifak hakkı kurulurken, açıkça belirtilmedikçe geçidin taşla onarımı interdictum... elverişli bir şekilde geçemez ve sürü geçiremez. D.43.21.1.1(Ulpianus... bana aynı zamanda yürüyerek geçme ve sürü geçirme hakkı ile intifa.... Labeo aynı bakış açısını yürüyerek geçme ve sürü geçirme irtifakı bakımından... kalkması ve bu kavramların birbiriyle iç içe geçmiş tek bir kategoride toplanmas.... Corporalis possessio ise “iniustum” yani geçerli bir kazanma sebebinden yoksun... irtifak hakkının kullanımı, yani suyun geçirilmesi için insan müdahalesine ihtiya... ve aleni bir irtifaktır. Geçit irtifakı, geçilen yol belirli ise...ı özelliği göstermediği ileri sürülmektedir881. Taraflar- geçit irtifakı, kaynak irtifakı, hayvan...ının kullanım şekli belirlenmelidir904. Zorunlu su geçirme irtifakında, komşusunun... açıklanabilir938. Daha geniş bir yorumla geçit irtifakının zamanaşımı yoluyla kazan... ölümü nedeniyle farklı kişilerin mülkiyetine geçmesi halinde irtifak hakkının kullan... hak sahibi, yüklü taşınmazdan geçmek suretiyle eşyadan yararlanmaktadır. Olumsuz... halinde söz 1169 Bu sonuç, bahsi geçen irtifakların Kanundaki düzenleme yerinden..., tescil talebi1214 ve tescil1215 gereklidir. Geçerli kazanma nedeninde, taşınmaz...ımının tamamen engellenmesi, örneğin; su geçirilen kanalın işlevini yerine getiremez...Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
...-1270/A/BAQE/5.5 T MCE55/C-IE2 CM-GE 125-1560/A/BAQE/7.5 T MCE110/C-IE2...,61 Циркуляционные насосы CME / CM-GE (без соединений) с частотным управлением 60147374... Сдвоенные циркуляционные насосы DCM / DCM-GE (без соединений) с частотным управлением 60142830...,02 Сдвоенные циркуляционные насосы DCM-GE (без соединений) с частотным управлением 60163104 DCM-GE 65- 920/A/BAQE/0.75 T MCE30...,77 Циркуляционные насосы CPE / CP-GE / DCPE Циркуляционные насосы CPE / CP.../A/BAQE/1.5 M MCE15/C-IE2 60142309 CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C-IE2...,08 Циркуляционные насосы CPE / CP-GE (без соединений) с частотным управлением 60147376.../A/BAQE/1.5 T MCE30/C-IE2 60147502 CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 T MCE30/C-IE2... Сдвоенные циркуляционные насосы DCPE / DCP-GE (без соединений) с частотным управлением 60142842.../P IE2 249743,02 Насосы NKM-GE / NKP-GE консольные с частотным управлением MCEP/P 60147766 NKM-GE 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 MCE30... /4 MCE150/PIE2 399530,85 NKP-GE консольные с частотным управлением 60147778 NKP... 300 T 26211,08 NKM - GE / NKP - GE Консльно-моноблочные насосы NKM - G, рабочее...-G с с блоками частотного управления MCE/P NKM-GE Насосы с частотным регулированием , рабочее колесо.../4 M MCE11/C 123233,14 60142872 NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5 /4 M MCE15/C 142298,83 60142874 NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30.../1,5/4 M MCE15/C 141580,42 60142881 NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C 184025,09 60142882 NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C 214801,52 60142884 NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C 127544,54 60142886 NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C 128221,41 60142891 NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C 159927,71 60142892 NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C 188041,01 60142893 NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/ 4/4 T MCE55/C 216365,78 60142894 NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55.../4 T MCE110/C 329874,43 60142899 NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C 168171,95 60142900 NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C 187829,54 60142902 NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55.../4 T MCE150/C 410662,90 60142923 NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C 249889,33 60142921 NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110.../11/4 T MCE110/C 403222,97 NKM-GE Консольно-моноблочные насосы с частотным управлением MCE/C 60147393 NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 T MCE30.../1,5/4 T MCE30/C 186350,24 60147400 NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 T MCE30/C 175992,31 60147401 NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 T MCE30/C 176584,22 60147402 NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 T MCE30/C 197637,11 60147403 NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 T MCE30/C 205838,87 NKP-GE Насосы с частотным регулированием, рабочее колесо.../1.1/2 M MCE11/C 111564,89 60143036 NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C 133294,64 60142931 NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C 149359,25 60142932 NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C 114819,91 60142933 NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C 133463,63 60142934 NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C 149528,23 60142935 NKP-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 T MCE30/C 171468,51 60142937 NKP-GE 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 T MCE30/C 172948,75 60168860 NKP-GE 32-160.1/177/A/BAQE/4/2 T MCE55.../3/2 T MCE30/C 173540,66 60142941 NKP-GE 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/C 210489,17 60142943 NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C 211968,47 60142944 NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5/2 T MCE55/C 212222,41 60142945 NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5/2 T MCE110/C 260162,30 60142946 NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C 136761,13 60142947 NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C 152909,76 60142948 NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 T MCE30.../4/2 T MCE55/C 202498,87 60142950 NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C 213701,71 60142951 NKP-GE 40-160/172/A/BAQE/7,5/2 T MCE110.../3/2 T MCE30/C 178571,41 60142957 NKP-GE 50-125/135/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C 215477,44 60142958 NKP-GE 50-125/144/A/BAQE/7,5/2 T MCE110.../5,5/2 T MCE55/C 218310,49 60142974 NKP-GE 65-125/137/A/BAQE/7,5/2 T MCE110.../15/2 T MCE150/C 357523,27 NKP-GE Консольно-моноблочные насосы с частотным управлением MCE/C 60147405 NKP-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 T MCE30/C 159970,19 60147406 NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 T MCE30/C 178106,00 60147407 NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 T MCE30/C 187026,17 60147408 NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 T MCE30/C 163225,21 60147410 NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 T MCE30/C 178274,98 60147415 NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 T MCE30/C 187237,63 60147420 NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 T MCE30/C 181614,98 60147425 NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 T MCE30...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... ONSITE 8X5XNBD Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE ONSITE 8X5XNBD Includes 2ea TCC2... ONSITE 8X5XNBD Cat6506E chas, SUP32-GE-3B ONSITE 8X5XNBD Cisco Catalyst... Etrnt RJ45TX 8x5x4 Onsite Svc, GE SFP - Short Reach 550M $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 546... ONSITE 8X5X4 Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,090.00 1,088.00 1,088... OSM-2+4GEONSITE 8X5XNBD Enhcd OSM w/ 4 GE WAN P+2GELAN Pt 8x5xNBD Onsite..., GSR Bundle of five 3 port GE line cards $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,019.00 799... Onsite Svc, Half Height 1P GE BC for RPM-XF $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3,017... Interface Module w/cables ONSITE 24X7X2 GE SFP - Long Reach ONSITE 24X7X2...) 24X7X2 ONSITE ,CATALYST 85XX 1-PORT GE (16K) - INSTALLED 24X7X2 ONSITE ,CATALYST 85XX 1-PORT GE (64K) - INSTALLED 24X7X2 ONSITE ,2 PORT... ONSITE , C8540 2-PORT GE 24X7X2 ONSITE ,CAT8540 2 PORT GE WITH ACL (16K... Security Assistant - 1 Week SMARTNET 24X7X2 GE SFP - Long Reach SMARTNET 24X7X2.... SMARTNET 24X7X2 Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE 24X7X2 SVC,CISCO 4700 PREMIUM... (64K) 24X7X2 ,CATALYST 85XX 1-PORT GE (16K) - INSTALLED 24X7X2 ,CATALYST 85XX 1-PORT GE (64K) - INSTALLED 24X7X2 ,2 PORT GE (16K) 24X7X2 , C8540 2-PORT GE 24X7X2 ,CAT8540 2 PORT GE WITH ACL... SMARTNET 24X7X2 Cat6503E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 24X7X2 6504-E Chassis... SMARTNET 24X7X2 Cat6506E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 24X7X2 Cisco Catalyst... SMARTNET 24X7X2 Cat6509E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 24X7X2 6509 Firewall... POS SM-LR (256K) 1p GE (256K) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 110,500.00 55... - Short Reach 550M SMARTNET 8X5XNBD GE SFP - Long Reach SMARTNET 8X5XNBD... 8X5XNBD 15540 Cleaning Module - 10 GE Transpond SMARTNET 8X5XNBD Opt Cln... SMARTNET 8X5XNBD Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE SMARTNET 8X5XNBD Includes 2ea TCC2...) 8x5xNBD Svc,Catalyst 85XX 1-Port GE (16K) - installed 8x5xNBD Svc,Catalyst 85XX 1-Port GE (64K) - installed 8x5xNBD Svc,2 Port... SMARTNET 8X5XNBD Cat6506E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 8X5XNBD Cisco Catalyst... SMARTNET 8X5XNBD Cat6509E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 8X5XNBD 6509 Firewall... SMARTNET 8X5X4 Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE SMARTNET 8X5X4 Includes 2ea TCC2...) 8x5x4 Svc,Catalyst 85XX 1-Port GE (16K) - installed 8x5x4 Svc,Catalyst... SMARTNET 8X5X4 Cat6506E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 8X5X4 Cisco Catalyst... - 1 SMARTNET 8X5XNBD OC48IR1,12/3SR1,GE L 8x5xNBD Svc, OC48/STM16 Optical... OSM-2+4GESMARTNET 8X5XNBD Enhcd OSM w/ 4 GE WAN P+2GELAN Pt 8x5xNBD Svc... SMARTNET 24X7X4 Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE SMARTNET 24X7X4 Top Level-Order...) 24x7x4 Svc,Catalyst 85XX 1-Port GE (16K) - installed 24x7x4 Svc,Catalyst... SMARTNET 24X7X4 Cat6506E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 24X7X4 Cisco Catalyst... SMARTNET 24X7X4 Cat6509E chas, SUP32-GE-3B SMARTNET 24X7X4 6509 Firewall..., CSS11052,8 pt FE (TX),1 pt GE (SX) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 82.00 82.00... - 1 SMARTNET 24X7X4 OC48IR1,12/3SR1,GE L 24x7x4 Svc, OC48/STM16 Optical... ONSITE 8X5XNBD Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE SP ONSITE 8X5XNBD Includes 2ea..., GSR Bundle of five 3 port GE line cards $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 831.60 651... Svc, 155 12pt FE,2pt GE, 128MB, FD,AC $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,192.20... ATM OC12 MMF Uplink 1prt GE 64K $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 18,112.50 78... ATMOC3 MMF-IR Uplink+1prt GE 64K $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10,359.00 29... 24X7X2 ASA5540 w500 VPN Prs, 4 GE + 1 FE, DES 24x7x2 OS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 225... Onsite Svc, Half Height 1P GE BC for RPM-XF $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,400...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... 4/2 GE ZQV 4/10 GE ZQV 6/2 GE ZPE 2.5/4AN ZQV 2.5/10 ZQV 4/2 GE ZQV 4/10 GE.../2 ZQV 2.5/2 ZQV 2.5/10 ZQV 4/2 GE ZQV 4/10 GE ZQV 2.5/2 ZQV 2.5/3 ZQV 2.5/4 ZQV... For ZQV 2.5N/2 GE ZQV 2.5N/3 GE ZQV 2.5N/4 GE ZQV 2.5N/10... 4N/2 GE ZQV 4N/3 GE ZQV 4N/4 GE ZQV 4N/10 GE Output Input... Type ZQV 4N/2 GE ZQV 4N/3 GE ZQV 4N/4 GE ZQV 4N/10... print ~ CLI C 1-3 GE/SW 0 CD CLI C 1-3 GE/SW 1 CD CLI C 1-3 GE/SW 2 CD CLI C 1-3 GE/SW 3 CD CLI C 1-3 GE/SW 4 CD CLI C 1-3 GE/SW 5 CD CLI C 1-3 GE/SW 6 CD CLI C 1-3 GE/SW 7 CD CLI C 1-3 GE/SW 8 CD CLI C 1-3 GE/SW 9 CD CLI C 1-3 GE/SW A CD CLI C 1-3 GE/SW B CD CLI C 1-3 GE/SW C CD CLI C 1-3 GE/SW D CD CLI C 1-3 GE/SW E CD CLI C 1-3 GE/SW F CD CLI C 1-3 GE/SW G CD CLI C 1-3 GE/SW H CD CLI C 1-3 GE/SW I CD CLI C 1-3 GE/SW J CD CLI C 1-3 GE/SW K CD CLI C 1-3 GE/SW L CD CLI C 1-3 GE/SW M CD CLI C 1-3 GE/SW N CD CLI C 1-3 GE/SW O CD CLI C 1-3 GE/SW P CD CLI C 1-3 GE/SW Q CD CLI C 1-3 GE/SW R CD CLI C 1-3 GE/SW S CD CLI C 1-3 GE/SW T CD CLI C 1-3 GE/SW U CD CLI C 1-3 GE/SW V CD CLI C 1-3 GE/SW W CD CLI C 1-3 GE/SW X CD CLI C 1-3 GE/SW Y CD CLI C 1-3 GE/SW Z CD CLI C 1-3 GE/SW + CD CLI C 1-3 GE/SW - CD CLI C 1-3 GE/SW / CD CLI C 1-3 GE/SW . CD CLI C 1-3 GE/SW : CD... print ~ CLI C 2-4 GE/SW 0 CD CLI C 2-4 GE/SW 1 CD CLI C 2-4 GE/SW 2 CD CLI C 2-4 GE/SW 3 CD CLI C 2-4 GE/SW 4 CD CLI C 2-4 GE/SW 5 CD CLI C 2-4 GE/SW 6 CD CLI C 2-4 GE/SW 7 CD CLI C 2-4 GE/SW 8 CD CLI C 2-4 GE/SW 9 CD CLI C 2-4 GE/SW A CD CLI C 2-4 GE/SW B CD CLI C 2-4 GE/SW C CD CLI C 2-4 GE/SW D CD CLI C 2-4 GE/SW E CD CLI C 2-4 GE/SW F CD CLI C 2-4 GE/SW G CD CLI C 2-4 GE/SW H CD CLI C 2-4 GE/SW I CD CLI C 2-4 GE/SW J CD CLI C 2-4 GE/SW K CD CLI C 2-4 GE/SW L CD CLI C 2-4 GE/SW M CD CLI C 2-4 GE/SW N CD CLI C 2-4 GE/SW O CD CLI C 2-4 GE/SW P CD CLI C 2-4 GE/SW Q CD CLI C 2-4 GE/SW R CD CLI C 2-4 GE/SW S CD... print ~ CLI C 3-6 GE/SW 0 MP CLI C 3-6 GE/SW 1 MP CLI C 3-6 GE/SW 2 MP... 3-6 Variants CLI C 3-6 GE/SW - MP CLI C 3-6 GE/SW / MP CLI C 3-6 GE/SW . MP... 2-4 Variants CLI M 2-4 GE/SW 0 CD CLI M 2-4 GE/SW 1 CD CLI M 2-4 GE/SW 2 CD...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.25/5
... Intermediary GDP Gross Domestic Product GE Geothermal Energy GEF Global Environmental... and other territories. Geothermal Energy (GE) presents the largest available renewable..., technical and institutional barriers which GE encounters in DOM, GRE, SKN... Development Bank (CDB) to develop GE. The proposed GCF regional programme... only for the development of GE projects. The proposed regional programme... addressing the specific challenges that GE development faces,. Component 2: Regulatory framework... Elements of the Project / Programme GE development is hindered by, (i) high... in early exploration phases for GE and (vii) insufficient specialized technical... and coordinating the implementation of GE projects. These barriers will be... final users; the implementation of GE projects through PPP structures which... base for successful implementation of GE projects. The following figure shows... development stage Figure 1: Stages of GE development for the 5ECC Funding... become a loan in case a successful GE resource is obtained after exploring... renewable energy projects such as GE difficult. The limited borrowing capacity... Energy (SE), and particularly in GE, technologies thus perpetuating dependency on... capital to develop and implement GE initiatives supported through the GeoSmart... international experience. Among RE solutions, GE development in particular necessitates significant...: (i) the existence of high quality GE resources; (ii) availability of grant...) strong government commitment to develop GE; (iv) an enabling legal and... not used a coordinated approach for GE project development. This resulted in..., nevertheless important, efforts to promote GE, with partial funding for the... the estimated investment requirements for GE only. C DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION... diesel or fuel oil generators. GE development suffers from special barriers.... By promoting the development of GE the programme aims to significantly... finance commercially and economically viable GE projects, and grants to support... frameworks and capacity for developing GE potential. This program will provide... mechanisms to unlock investments in GE and mobilize private sector capital... capital to develop and implement GE initiatives. The proposed GCF regional... (including A&B which does not have GE potential). However the IDB’s request... address the specific challenges that GE development faces given its risk... framework for the implementation of GE projects; Output 2.2: Institutional strengthening and... legal documents (i.e. loan contracts for GE sub-loans); The following capacity... the necessary skills to enable GE development and project execution C.4. Background.... In all five participating countries, GE projects will be structured as... structures and options to develop GE, therefore the proposed structure is... structures and options to develop GE, therefore the proposed structure is... development. The programme will support GE development in the 5ECC with... streams. These will allow the GE developers to recover their investments...’s competitiveness. In addition to the GE development that will be supported... capacities needed to develop their GE resources. The expected result of... with private counterparts and PPP GE projects  project financing, financial modelling... Management Unit’s ability to execute GE projects Carry out trainings to... Energy Division’s ability to execute GE projects Hire a full time staff... Unit Provide transaction advisory for GE project o Prepare the bidding documents... with geothermal generation Development of GE regulation. GRE   Set tariffs that... with geothermal generation Development of GE law. Saint Kitts  Establish a clear... with geothermal generation Development of GE law. Establishing a regulatory body. SVG... fossil fuel power generation with GE, will provide energy security which... Energy (SE), and particularly in GE technologies thus perpetuating dependency on... will support the implementation of GE projects - Studies to establish strategies... skills among local authorities on GE technologies and projects and designing... advisories for structuring and negotiating GE projects with private sponsors - Legal... developed and is currently developing GE projects in Mexico, Nicaragua, Bolivia... solution, these projects will reach GE plant construction and generate the... governments plan carefully their GE developments, expedite GE investments, harnesses the benefits... Financial Analysis A financial analysis of GE projects is presented below for... Risks: The construction impacts for GE projects can include: (i) potential contamination... to outcomes Cabinet approval of GE developmen t bills 1 (Nevis) 7.5 60 MW.../kWh24. # of countries that have GE legal and regulatory frameworks. Cabinet... sector geothermal developers trained in GE development Report from CDB with... framework for the implementation of GE projects  Consulting services to review... that all the Training on GE technology development.  Workshops and training... legal documents (i.e. loan contracts for GE sub-loans)  Specialized legal support... exploration and other phases of GE development RESULTS MONITORING AND REPORTING...Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... l’Université de Liège, Université de Liège, Liège, Belgium Elsa Lecocq..., CPLU, Université de Liège, Liège, Belgique Objective: In the presence... AND STUDENTS IN TURKEY Aylin Müge Tunçer- DILKOM, Anadolu University... Bas) Anne-Lise Rygvold (Norvège) Irene Vernero (Italie) COMITÉ D’ORGANISATION... scientifique surnuméraire du Collège St John’s à Oxford. Conférence... de contrôle basé sur l’âge chronologique (n=22). La tâche de... le plus complet est mené à l’âge de 4 ans par des infirmiers... aspects démographiques (comme le gendre, l’âge et l’ethnie) ont été pris en... (50 enfants par catégorie d’âge de 3 ans à 3,5, de 3,6 à 3,11, de.... Résultats: Une influence significative de l’âge sur l’acquisition des phonèmes... le genre (les femmes=0,063t), l’âge plus avancé (0,05U), davantage d’heures... compétences des enfants à un âge préscolaire atteint de troubles... les capacités des enfants à un âge préscolaire atteints de troubles... en bonne santé, regroupés par âge et par sexe ont particip... comparé aux enfants de même âge ayants un Développement Typique (DT...çon linéaire par rapport à l’âge dans les deux groupes. Dans... écarts diminuaient en fonction de l’âge dans les deux groups qui... différentes mesures et selon l’âge. Pour certaines mesures un 35... FONCTIONS NARRATIVES CHEZ LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE Anna Pierro - Faculty... maternelle allemande ayant des TSL, d’âge compris entre 3,6 et 5,5 ans. Les... analyses parallèles d’enfants DT d’âge compris entre 2,6 et 3,0 ans. Résultats... les enfants atteints de TSL d’âge compris entre 3,6 et 3,10 ans...ée très tôt et augmente significativement avec l’âge. De plus, les pronoms personnels... augmentent significativement en fonction de l’âge alors que les dislocations à gauche... L’ENTRAINEMENT LEXICAL CHEZ LES ENFANTS DÂGE PRÉSCOLAIRE AYANT UN TROUBLE... l’enrichissement du vocabulaire des enfants d’âge préscolaire avec TSL. Le... a été testée sur un échantillon d’enfants d’âge préscolaire ayant un TSL...) et analyser la relation entre l’âge des patients, la durée de...édire quelles sont les variables - âge, durée de la maladie, vue... de Parkinson idiopathique, 44 hommes (âge moyen=66±1,5) et 36 femmes... par l’humeur (0,246), l’ouïe (0,133), l’âge (0,117), la dentition (0,110), la... auprès de 65 familles d’enfants d’âge préscolaire suivis en orthophonie... de 272 enfants d’âge préscolaire (d’une moyenne d’âge de 4,2 ans, SD... structuré, adressé aux parents d’enfants d’âge préscolaire, de 2 à 4 ans et... des services indirects aux enfants d’âge préscolaire atteints de troubles...étences à se rapporter à leurs enfants d’âge préscolaireet à communiquer avec eux... l’enfant pour les jeunes sujets d’âge préscolaire, en utilisant un... CHEZ DES ENFANTS IMPLANTÉS À UN ÂGE PRÉCOCE Letizia Guerzoni - Department... étude est: (1) d’étudier l’effet de l’âge d’activation d’un implant cochléaire... chez des enfants implantés avant l’âge de deux ans. (2) d’examiner le rôle de l’âge auquel la surdité a été diagnostiquée et... implant cochléaire avant l’âge de 24 mois (âge moyen: 11,7 mois...és en corrélation avec l’âge d’activation de l’implant, l’âge auquel a été diagnostiquée la... de conversation ont été corrélés avec l’âge chronologique au moment de l’activation... l’Université de Liège, Université de Liège, Liège, Belgium Elsa Lecocq... et des résultats correspondant à leur âge dans la reconnaissance des bruits... (3) les enfants en âge pré-scolaire, (4) enfants en âge scolaire; (5) adolescents/adultes... présentaient aucun bégaiement à un âge moyen de 38,3± 2,56 ans... démographiques, telles que le sexe, l’âge, le niveau d’éducation opère... capacités nutritionnelles en considérant l’âge des enfants. Treize enfants ont... nouveau-nées prématurés (d’un âge gestationnel de 30 semaines), hospitalis... pour évaluer son application à un âge de gestation inférieur. Mots... à la naissance (petit poids pour l’âge gestationnel ou PAG) ou un... qui est considéré approprié pour l’âge gestationnel(AGA), garçons ou... nourrissons nés à terme ont été sélectionnés à un âge gestationnel de plus de 37... au service de néonatologie à un âge gestationnel de plus de 30... dépistage et 61 enfants (même âge, sexe et provenance) n’ont pas..., CPLU, Université de Liège, Liège, Belgique Objectif: Face aux troubles... deux groupes étaient comparables en âge, sexe, situation familiale, profession, niveau... COMPORTAMENTAUX CHEZ LES ENFANTS EN ÂGE PRÉSCOLAIRE Margarita Stankova - New... émotionnels chez les enfants en âge préscolaire. Mots-clés: troubles... diagnostic de TDAH (associés par âge) ont été observés en interaction avec... 15 garçons et 4 filles d’ âge moyen de 45 mois, a été évalu... d’Amérique du Sud dont l’âge d’adoption se situait entre 2 et... d’une seconde langue maternelle, y compris l’âge d’adoption, les conditions de pr... automatisée chez les enfants en âge préscolaire atteints de déficits... à des facteurs personnels tels que l’âge, l’expérience, les stratégies... LECTURE: ANALYSE D’UNE POPULATION CLINIQUE D’AÂGE SCOLAIRE Eleonora Pasqua - Clinical Center... lecture sur un échantillon d’enfants d’âge scolaire étant suivi pour le... ou de troubles cognitifs légers, âge <90 ans et assistés par...Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... yapısı ile menüler arası geçiş ve programlama kolayca yapılabilmekte.... W Serisi Şu Klemens Tiplerini Kapsar ; • WDU - Geçiş Klemensleri • WPE - Topraklama Klemensleri • WNT...şturmaktadır. Weidmüller bir çok geçiş klemensi ile bu tür bağlant...² Sipariş No Fiyat/Birim Ambalaj Geçiş Klemensleri WDU 2.5 WDU 4 BL WDU... - 103770 103782 - 103680 103670 - İkili Geçiş Klemensleri WDU 2.5/1.5/ZR WDU 2.5/1.5/ZR... 800 / 32 Kompakt (Küçük) Tip Klemensler / Geçiş Klemensleri WDU 2.5N WDU 2.5N.../4 GE ZQV 2.5N/2 GE ZQV 2.5N/3 GE ZQV 2.5N/4 GE ZQV 2.5N/5 GE ZQV 2.5N/6 GE ZQV 2.5N/7 GE ZQV 2.5N/8 GE ZQV 2.5N/9 GE ZQV 2.5N/10 GE ZQV 2.5N/20 GE ZQV 4N/2 GE ZQV 4N/3 GE ZQV 4N/4 GE ZQV 4N/10 GE ZQV 4N/20 GE... 35 IH/GE STB 25 IH/GE BS 25 IH/GE SAKT1 STB... / 24 800 / 24 0.5 - 4 mm²/Geçiş Klemensi 0.5 - 4 mm²/Geçiş Klemensi/Mavi 0.5 - 4 mm²/Ay... / 6.3 250 / 6.3 BLZ Bağlantı Noktalı Geçiş ve Sigortalı Klemensler WMF 2.5 BLZ... 250 / 24 250 / 24 0.5 - 4 mm²/Geçiş Klemensi 0.5 - 4 mm²/Ayırma Klemensi...ğlantı Bazı Klemens Tipleri: • ZDU - Geçiş Klemensleri • ZPE - Topraklama Klemensleri • ZNT...ş No Fiyat/Birim Ambalaj Z Serisi Geçiş Klemensleri ZDU 2.5 ZDU 4 BL ZDU... 163682 183061 183068 183076 - İkili Geçiş Klemensleri ZDU 2.5/3AN ZDU 2.5/3AN... ZVL 1.5 O.QV ZVL 1.5/PE GN/GE BED 250 / 17.5 250 / 17... 0.5 - 2.5 mm² / İki Bölüm / İkili Geçiş 0.5 - 2.5 mm² / İki Bölüm / İkili Geçiş / Led 0.5 - 2.5 mm² / İki Bölüm / Toprak 0.5 - 2.5 mm² / Üç Bölüm / İkili Geçiş 0.5 - 2.5 mm² / Üç Bölüm / İkili Geçiş / Led 0.5 - 2.5 mm² / Üç Bölüm / Toprak 0.5 - 2.5 mm... / Toprak WeiCoS Sistemi Klemens Çözümleri / Geçiş Taban Modül ZT 2.5/2AN/1 ZT... mm² 0.5 - 4 mm² / İkili Geçiş Klemensi 0.5 - 4 mm² / İkili Geçiş Klemensi Kompakt (Z-Roof) Serisi...ĞLANTI TEKNOLOJİSİ ZQV 1.5/10 ZQV 4/2 GE ZQV 2.5/4 ZVQ 2.5/1.5 16 Tip A Kutup... 4/2 GE ZQV 4/3 GE ZQV 4/4 GE ZQV 4/5 GE ZQV 4/6 GE ZQV 4/7 GE ZQV 4/8 GE ZQV 4/9 GE ZQV 4/10 GE ZQV 4/20 GE ZQV 6/2 GE ZQV 6/3 GE ZQV 6/4 GE ZQV 6/24 GE.../2 GE ZQV 2.5N/3 GE ZQV 2.5N/4 GE ZQV 2.5N/5 GE ZQV 2.5N/6 GE ZQV 2.5N/7 GE ZQV 2.5N/8 GE ZQV 2.5N/9 GE ZQV 2.5N/10 GE ZQB... klemens sayısını 3’e düşürüyor. Yeni P serisi geçiş ve topraklama klemensleri, 2, 3 ve 4 iletken...şturulur. Bazı Klemens Tipleri: • PDU - Geçiş Klemensleri • PPE - Topraklama Klemensleri • PNT... 25 25 50 50 50 Geçiş Klemensleri PDU 2.5/4 PDU 2.5/4 PDU 2.5/4 BL... 16 PDU 16 BL İkili Geçiş Klemensleri PDU 2.5/4 BL PDU 2.5/4/3AN...ı Sipariş No Fiyat/Birim Ambalaj Geçiş Klemensleri PRV 4 BL 35X15 RT...² Sipariş No Fiyat/Birim Ambalaj Geçiş Klemensleri SAK 2.5/EN SAK 10....5 ZQV 1.5N/R3.5/2 GE ZQV 2.5N/10 GE 24 Tip Açıklama WAP... 1.5N/R3.5/2 GE ZQV 1.5N/R3.5/3 GE ZQV 1.5N/R3.5/4 GE ZQV 1.5N/R3.5/10 GE ZQV 2.5N/2 GE ZQV 2.5N/3 GE ZQV 2.5N/4 GE ZQV 2.5N/10 GE Tip Açıklama... 35K BL M6X16 ZB 35K GE/GN M6X16 0.5 - 4 mm² 0.5 - 4 mm² 2.5 - 6 mm... A 125 A 175 A 250 A 400 A Panel Geçiş Klemensleri WGK 25 WGK 4 WGK... 8 MC NE GE WAD 5 MC B GE/SW WAD 8 MC B GE/SW Beyaz Sar... Markalama MARKALAMA LM MT300 17X9 GE Tip Renk Ölçü LM MT300 17X9... Markalaması LM WRITE ON 23X55 GE LM WriteOn 15X70 WS LM... WS LM WRITE ON 36X93 GE 8,2 - 14,3 mm 16,2 - 36,4 mm... Markalama Markalama MARKALAMA SFC 1/12 GE Sipariş No Fiyat / Birim Ambalaj... V0 Beyaz/Neutral SF 1/12 GE V0 Sarı/Neutral SFR 1/12... V0 Beyaz/Neutral SF 2/12 GE V0 Sarı/Neutral SFR 2/12... V0 Beyaz/Neutral SF 3/12 GE V0 Sarı/Neutral SFR 3/12... V0 Beyaz/Neutral SF 1/21 GE V0 Sarı/Neutral SFR 1/21... V0 Beyaz/Neutral SF 2/21 GE V0 Sarı/Neutral SFR 2/21... V0 Beyaz/Neutral SF 3/21 GE V0 Sarı/Neutral SFR 3/21... V0 Beyaz/Neutral SF 4/21 GE V0 Sarı/Neutral SF 4,5/21... V0 Beyaz/Neutral SF 4,5/21 GE V0 Sarı/Neutral SF 5/21... V0 Beyaz/Neutral SF 6/21 GE V0 Sarı/Neutral SFX Kablo... Markalama SlimFix V2 - Kavramalı ve Geçmeli Tip Kablo Markalama MARKALAMA... TM-I - Etiket TM-I 12 NEUTRAL GE TM-I 12 NEUTRAL WS TM... geride kalan izolasyon için de geçerlidir. Sıkma İzolasyonu soyulan kablo... için Bölge Satış Temsilcimizle irtibata geçiniz. CUTFIX 8 CCM ABLAENGAUTOMAT POWERSTRIPPER...Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... yapısı ile menüler arası geçiş ve programlama kolayca yapılabilmekte.... W Serisi Şu Klemens Tiplerini Kapsar ; • WDU - Geçiş Klemensleri • WPE - Topraklama Klemensleri • WNT...şturmaktadır. Weidmüller bir çok geçiş klemensi ile bu tür bağlant...² Sipariş No Fiyat/Birim Ambalaj Geçiş Klemensleri WDU 2.5 WDU 4 BL WDU... - 103770 103782 - 103680 103670 - İkili Geçiş Klemensleri WDU 2.5/1.5/ZR WDU 2.5/1.5/ZR... 800 / 32 Kompakt (Küçük) Tip Klemensler / Geçiş Klemensleri WDU 2.5N WDU 2.5N.../4 GE ZQV 2.5N/2 GE ZQV 2.5N/3 GE ZQV 2.5N/4 GE ZQV 2.5N/5 GE ZQV 2.5N/6 GE ZQV 2.5N/7 GE ZQV 2.5N/8 GE ZQV 2.5N/9 GE ZQV 2.5N/10 GE ZQV 2.5N/20 GE ZQV 4N/2 GE ZQV 4N/3 GE ZQV 4N/4 GE ZQV 4N/10 GE ZQV 4N/20 GE... 35 IH/GE STB 25 IH/GE BS 25 IH/GE SAKT1 STB... / 24 800 / 24 0.5 - 4 mm²/Geçiş Klemensi 0.5 - 4 mm²/Geçiş Klemensi/Mavi 0.5 - 4 mm²/Ay... / 6.3 250 / 6.3 BLZ Bağlantı Noktalı Geçiş ve Sigortalı Klemensler WMF 2.5 BLZ... 250 / 24 250 / 24 0.5 - 4 mm²/Geçiş Klemensi 0.5 - 4 mm²/Ayırma Klemensi...ğlantı Bazı Klemens Tipleri: • ZDU - Geçiş Klemensleri • ZPE - Topraklama Klemensleri • ZNT...ş No Fiyat/Birim Ambalaj Z Serisi Geçiş Klemensleri ZDU 2.5 ZDU 4 BL ZDU... 163682 183061 183068 183076 - İkili Geçiş Klemensleri ZDU 2.5/3AN ZDU 2.5/3AN... ZVL 1.5 O.QV ZVL 1.5/PE GN/GE BED 250 / 17.5 250 / 17... 0.5 - 2.5 mm² / İki Bölüm / İkili Geçiş 0.5 - 2.5 mm² / İki Bölüm / İkili Geçiş / Led 0.5 - 2.5 mm² / İki Bölüm / Toprak 0.5 - 2.5 mm² / Üç Bölüm / İkili Geçiş 0.5 - 2.5 mm² / Üç Bölüm / İkili Geçiş / Led 0.5 - 2.5 mm² / Üç Bölüm / Toprak 0.5 - 2.5 mm... / Toprak WeiCoS Sistemi Klemens Çözümleri / Geçiş Taban Modül ZT 2.5/2AN/1 ZT... mm² 0.5 - 4 mm² / İkili Geçiş Klemensi 0.5 - 4 mm² / İkili Geçiş Klemensi Kompakt (Z-Roof) Serisi...ĞLANTI TEKNOLOJİSİ ZQV 1.5/10 ZQV 4/2 GE ZQV 2.5/4 ZVQ 2.5/1.5 16 Tip A Kutup... 4/2 GE ZQV 4/3 GE ZQV 4/4 GE ZQV 4/5 GE ZQV 4/6 GE ZQV 4/7 GE ZQV 4/8 GE ZQV 4/9 GE ZQV 4/10 GE ZQV 4/20 GE ZQV 6/2 GE ZQV 6/3 GE ZQV 6/4 GE ZQV 6/24 GE.../2 GE ZQV 2.5N/3 GE ZQV 2.5N/4 GE ZQV 2.5N/5 GE ZQV 2.5N/6 GE ZQV 2.5N/7 GE ZQV 2.5N/8 GE ZQV 2.5N/9 GE ZQV 2.5N/10 GE ZQB... klemens sayısını 3’e düşürüyor. Yeni P serisi geçiş ve topraklama klemensleri, 2, 3 ve 4 iletken...şturulur. Bazı Klemens Tipleri: • PDU - Geçiş Klemensleri • PPE - Topraklama Klemensleri • PNT... 25 25 50 50 50 Geçiş Klemensleri PDU 2.5/4 PDU 2.5/4 PDU 2.5/4 BL... 16 PDU 16 BL İkili Geçiş Klemensleri PDU 2.5/4 BL PDU 2.5/4/3AN...ı Sipariş No Fiyat/Birim Ambalaj Geçiş Klemensleri PRV 4 BL 35X15 RT...² Sipariş No Fiyat/Birim Ambalaj Geçiş Klemensleri SAK 2.5/EN SAK 10....5 ZQV 1.5N/R3.5/2 GE ZQV 2.5N/10 GE 24 Tip Açıklama WAP... 1.5N/R3.5/2 GE ZQV 1.5N/R3.5/3 GE ZQV 1.5N/R3.5/4 GE ZQV 1.5N/R3.5/10 GE ZQV 2.5N/2 GE ZQV 2.5N/3 GE ZQV 2.5N/4 GE ZQV 2.5N/10 GE Tip Açıklama... 35K BL M6X16 ZB 35K GE/GN M6X16 0.5 - 4 mm² 0.5 - 4 mm² 2.5 - 6 mm... A 125 A 175 A 250 A 400 A Panel Geçiş Klemensleri WGK 25 WGK 4 WGK... 8 MC NE GE WAD 5 MC B GE/SW WAD 8 MC B GE/SW Beyaz Sar... Markalama MARKALAMA LM MT300 17X9 GE Tip Renk Ölçü LM MT300 17X9... Markalaması LM WRITE ON 23X55 GE LM WriteOn 15X70 WS LM... WS LM WRITE ON 36X93 GE 8,2 - 14,3 mm 16,2 - 36,4 mm... Markalama Markalama MARKALAMA SFC 1/12 GE Sipariş No Fiyat / Birim Ambalaj... V0 Beyaz/Neutral SF 1/12 GE V0 Sarı/Neutral SFR 1/12... V0 Beyaz/Neutral SF 2/12 GE V0 Sarı/Neutral SFR 2/12... V0 Beyaz/Neutral SF 3/12 GE V0 Sarı/Neutral SFR 3/12... V0 Beyaz/Neutral SF 1/21 GE V0 Sarı/Neutral SFR 1/21... V0 Beyaz/Neutral SF 2/21 GE V0 Sarı/Neutral SFR 2/21... V0 Beyaz/Neutral SF 3/21 GE V0 Sarı/Neutral SFR 3/21... V0 Beyaz/Neutral SF 4/21 GE V0 Sarı/Neutral SF 4,5/21... V0 Beyaz/Neutral SF 4,5/21 GE V0 Sarı/Neutral SF 5/21... V0 Beyaz/Neutral SF 6/21 GE V0 Sarı/Neutral SFX Kablo... Markalama SlimFix V2 - Kavramalı ve Geçmeli Tip Kablo Markalama MARKALAMA... TM-I - Etiket TM-I 12 NEUTRAL GE TM-I 12 NEUTRAL WS TM... geride kalan izolasyon için de geçerlidir. Sıkma İzolasyonu soyulan kablo... için Bölge Satış Temsilcimizle irtibata geçiniz. CUTFIX 8 CCM ABLAENGAUTOMAT POWERSTRIPPER...Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
...ĞIN FON KAYNAKLARI ....................................................................... 223 12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BA..., Pegasus düşük maliyetli havayolu modelinin hayata geçirilmesinden itibaren faaliyetlerini önemli ölçüde... gecikmeler (örneğin yer hizmetlerinin geç verilmesi), kötü hava koşulları, havaalanlar..., Airbus, sertifikasyon ve seri üretime geçilmesiyle ilgili kısıtlamalar nedeniyle belirli...ş olan uçakların teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi, diğer hususlar... personele yönelik kesintisiz eğitimleri hayata geçirmiş bulunmaktadır. Fakat ilgili politikalar...ü taraf hizmetlerinin veya tesislerinin kısıtlanması, geçici olarak durdurulması (örneğin... havayolundan diğerine geçmelerinden ötürü personel sirkülasyonu geçmişte düşük maliyetli... pozisyonlardaki çalışanlarını stratejisini hayata geçirebilmesine ve rekabet gücünü korumasına...ğiştirilmesine ilişkin masraflar ile uçağın geçici veya sürekli olarak hizmet...ılığı faaliyetlerini yürütmesi için gerekli izinlerin geçerliliğini kaybetmesi, Şirket‟in...ında fiyatlar, uçuş ağı, uçuş tarifeleri, itibar, emniyet geçmişi, verilen hizmetlerin çeşitliliği ve...şılayabilir durumda olmalıdır. Şirket, yukarda geçen gereklilikleri sağlıyor durumda...ılmasının havayolu seyahatiyle arttığı görülmektedir. Geçmişte yaşanan SARS...şında yurtdışı tarifeli hatlarda faaliyete geçilmesinin ardından yurtdışı destinasyon... hat bağlantılarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 2012 yılında, Pegasus... öngörü işlemi ile belirlenmektedir. Satış geçmişi, mevsimsellik, rekabet ve mevcut... düzenlenmesinden doğan maliyetlerin önüne geçilmektedir. Müşteriler, Pegasus uçuşları için...ış platformunu güncelleme sürecinde olan Şirket, geçici olarak internet sitesi üzerinden... olması nedeniyle doğrudan rezervasyona geçmeleri konusunda bu acentelerden baz... ikinci takvim yılının son gününe kadar geçerlidirler. İzahname tarihi itibarıyla... mutlaka imalatçının spesifikasyonlarına ve geçerli emniyet mevzuatlarına uygun...ştirilmesi, sivil havacılık projelerinin hayata geçirilmesi ve sivil havacılık alan... havaalanları inşa etmeyi planlamaktadır. Hükümet, geçtiğimiz yıllar içinde, turizm...ı fiyatlar, uçuş ağları, uçuş tarifeleri, itibar, güvenlik geçmişi, sunulan hizmet çeşitliliği ve... işletme modelinin ve güçlü sermaye yapısının, geçmişte genellikle otobüs veya...ını indirerek rekabet etmektedirler. Taşıyıcının operasyonel geçmişine bakmaksızın genellikle en... büyümeden kaynaklanmaktadır. Türk havacılık piyasasının geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli...ı, filo yapısının periyodik olarak gözden geçirileceği anlamına gelmektedir. Farkl... hükümleri uyarınca (onaylanan tadiller geçerlilik kazandıktan sonraki dönemde... eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. 107 Geçmişte Pegasus pilotları, THY... ve tahkim iĢlemleri: Aşağıda bahsi geçenler dışında Şirket veya iştirakleri... Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından, geçici ithalat beyannamesiyle Mayıs 2008....2012 tarihinden İzahname tarihine kadar geçen süre içerisinde şirket performans...ından gerçekleĢtirilen ele geçirme teklifleri, - Söz konusu tekliflerin fiyat... sürecinde, davacı taraflar, yukarda bahsi geçen davada ileri sürmekte olduklar... sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmekle yetkilendirilmiştir. Emniyet Komitesi... toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her... Esas Holding, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak... farkları Finansal riskten korunma fonu Geçmiş yıllar karları/(zararları) Net...ım giderleri Yer hizmetleri giderleri Üst geçiĢ giderleri(1) Konma giderleri Yolcu servisi...ışı yansıtmaktadır. 2012 yılında üst geçiş giderlerinde kaydedilen %1,4‟lük artış ağırlıkl... artışının bir sonucu olup, üst geçiş giderlerinin neredeyse tamamı Avro cinsinden...ım giderleri Yer hizmetleri giderleri Üst geçiĢ giderleri(1) Konma giderleri Yolcu servisi...ından kaynaklanmıştır. 2011 yılında üst geçiş giderlerinde kaydedilen %42,1‟lik art...şısında değer kazanması, üst geçiş giderlerinin neredeyse tamamı Avro cinsinden...ğrultusunda düşük maliyetli havayolu modelinin hayata geçirilmesinden itibaren faaliyetlerini önemli ölçüde... düşmüştür. 208 Şirket büyüme stratejisini hayata geçirirken, yüksek yolcu doluluk oranlar... hizmetlerinde iç kaynak kullanımına (insourcing) geçilecektir ve ileride Türkiye‟deki... bu konuda iç kaynak kullanımına geçilmesi düşünülmektedir. Yurtdışı destinasyonlarda düşük-maliyetli... bu gelirler büyüme stratejisinin hayata geçirilmesine ilişkin faaliyet giderlerindeki... yeni fırsatlara karşı hızlı harekete geçme kabiliyeti kazandırdığı düşünülmektedir...çası olarak bu uygulamaları hayata geçirmeye devam etmeyi hedeflemektedir. Filonun... yararlanabileceğine inanmaktadır. Hissedar Kredileri Geçmişte, şirket Boeing‟den... görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sıras... hesaplanan vergiden mahsup edilir. GVK Geçici 67. Maddesinin (5) numaralı bendi... senetlerinin iktisap tarihinden itibaren 2 tam yıl geçtikten sonra satılması halinde...” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda (bugün geçerli oran %15‟tir.) tevkifat...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
...ĞIN FON KAYNAKLARI ....................................................................... 223 12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BA..., Pegasus düşük maliyetli havayolu modelinin hayata geçirilmesinden itibaren faaliyetlerini önemli ölçüde... gecikmeler (örneğin yer hizmetlerinin geç verilmesi), kötü hava koşulları, havaalanlar..., Airbus, sertifikasyon ve seri üretime geçilmesiyle ilgili kısıtlamalar nedeniyle belirli...ş olan uçakların teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi, diğer hususlar... personele yönelik kesintisiz eğitimleri hayata geçirmiş bulunmaktadır. Fakat ilgili politikalar...ü taraf hizmetlerinin veya tesislerinin kısıtlanması, geçici olarak durdurulması (örneğin... havayolundan diğerine geçmelerinden ötürü personel sirkülasyonu geçmişte düşük maliyetli... pozisyonlardaki çalışanlarını stratejisini hayata geçirebilmesine ve rekabet gücünü korumasına...ğiştirilmesine ilişkin masraflar ile uçağın geçici veya sürekli olarak hizmet...ılığı faaliyetlerini yürütmesi için gerekli izinlerin geçerliliğini kaybetmesi, Şirket‟in...ında fiyatlar, uçuş ağı, uçuş tarifeleri, itibar, emniyet geçmişi, verilen hizmetlerin çeşitliliği ve...şılayabilir durumda olmalıdır. Şirket, yukarda geçen gereklilikleri sağlıyor durumda...ılmasının havayolu seyahatiyle arttığı görülmektedir. Geçmişte yaşanan SARS...şında yurtdışı tarifeli hatlarda faaliyete geçilmesinin ardından yurtdışı destinasyon... hat bağlantılarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 2012 yılında, Pegasus... öngörü işlemi ile belirlenmektedir. Satış geçmişi, mevsimsellik, rekabet ve mevcut... düzenlenmesinden doğan maliyetlerin önüne geçilmektedir. Müşteriler, Pegasus uçuşları için...ış platformunu güncelleme sürecinde olan Şirket, geçici olarak internet sitesi üzerinden... olması nedeniyle doğrudan rezervasyona geçmeleri konusunda bu acentelerden baz... ikinci takvim yılının son gününe kadar geçerlidirler. İzahname tarihi itibarıyla... mutlaka imalatçının spesifikasyonlarına ve geçerli emniyet mevzuatlarına uygun...ştirilmesi, sivil havacılık projelerinin hayata geçirilmesi ve sivil havacılık alan... havaalanları inşa etmeyi planlamaktadır. Hükümet, geçtiğimiz yıllar içinde, turizm...ı fiyatlar, uçuş ağları, uçuş tarifeleri, itibar, güvenlik geçmişi, sunulan hizmet çeşitliliği ve... işletme modelinin ve güçlü sermaye yapısının, geçmişte genellikle otobüs veya...ını indirerek rekabet etmektedirler. Taşıyıcının operasyonel geçmişine bakmaksızın genellikle en... büyümeden kaynaklanmaktadır. Türk havacılık piyasasının geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli...ı, filo yapısının periyodik olarak gözden geçirileceği anlamına gelmektedir. Farkl... hükümleri uyarınca (onaylanan tadiller geçerlilik kazandıktan sonraki dönemde... eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. 107 Geçmişte Pegasus pilotları, THY... ve tahkim iĢlemleri: Aşağıda bahsi geçenler dışında Şirket veya iştirakleri... Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından, geçici ithalat beyannamesiyle Mayıs 2008....2012 tarihinden İzahname tarihine kadar geçen süre içerisinde şirket performans...ından gerçekleĢtirilen ele geçirme teklifleri, - Söz konusu tekliflerin fiyat... sürecinde, davacı taraflar, yukarda bahsi geçen davada ileri sürmekte olduklar... sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmekle yetkilendirilmiştir. Emniyet Komitesi... toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her... Esas Holding, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak... farkları Finansal riskten korunma fonu Geçmiş yıllar karları/(zararları) Net...ım giderleri Yer hizmetleri giderleri Üst geçiĢ giderleri(1) Konma giderleri Yolcu servisi...ışı yansıtmaktadır. 2012 yılında üst geçiş giderlerinde kaydedilen %1,4‟lük artış ağırlıkl... artışının bir sonucu olup, üst geçiş giderlerinin neredeyse tamamı Avro cinsinden...ım giderleri Yer hizmetleri giderleri Üst geçiĢ giderleri(1) Konma giderleri Yolcu servisi...ından kaynaklanmıştır. 2011 yılında üst geçiş giderlerinde kaydedilen %42,1‟lik art...şısında değer kazanması, üst geçiş giderlerinin neredeyse tamamı Avro cinsinden...ğrultusunda düşük maliyetli havayolu modelinin hayata geçirilmesinden itibaren faaliyetlerini önemli ölçüde... düşmüştür. 208 Şirket büyüme stratejisini hayata geçirirken, yüksek yolcu doluluk oranlar... hizmetlerinde iç kaynak kullanımına (insourcing) geçilecektir ve ileride Türkiye‟deki... bu konuda iç kaynak kullanımına geçilmesi düşünülmektedir. Yurtdışı destinasyonlarda düşük-maliyetli... bu gelirler büyüme stratejisinin hayata geçirilmesine ilişkin faaliyet giderlerindeki... yeni fırsatlara karşı hızlı harekete geçme kabiliyeti kazandırdığı düşünülmektedir...çası olarak bu uygulamaları hayata geçirmeye devam etmeyi hedeflemektedir. Filonun... yararlanabileceğine inanmaktadır. Hissedar Kredileri Geçmişte, şirket Boeing‟den... görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sıras... hesaplanan vergiden mahsup edilir. GVK Geçici 67. Maddesinin (5) numaralı bendi... senetlerinin iktisap tarihinden itibaren 2 tam yıl geçtikten sonra satılması halinde...” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda (bugün geçerli oran %15‟tir.) tevkifat...