Спутник связи. JCSAT-18. [Редактировать]

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1Kacific-1НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все спутники связи
2Тип оператора(владельца) - коммерческий
3Страна оператор(владелец) - Япония
4Страна оператор(владелец) - Сингапур
5Страна производитель - США
6Тип орбиты - ГСО

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12016-10-12. Kacific предпродала более 70 процентов от емкости своего космического аппарата.
Сингапурская Kacific Broadband Satellites, которая ориентируется на Азиатско-Тихоокеанский регион, объявила о том, что она предпродала уже около 70 процентов емкости от своего первого космического аппарата Kacific 1. Таким образом, стартап отметил в своем сообщении, что он смог обойтись и без поддержки со стороны Экспортно-импортного банка США. В финансовых показателях объем предзаказов спутниковой емкости составил более 400 млн. долл. Также в компании отметили, что они не будут полностью финансировать создание космического аппарата, а скорее всего предложат сотрудничество в части размещения на спутнике дополнительной полезной нагрузки других организаций.Тэги: JCSAT-18
22017-02-21. Компания Боинг получила новый контракт.
Японская SKY Perfect JSAT Corporation и сингапурская Kacific Broadband Satellites заказала у компании Боинг очередной космический аппарат на 702 платформе. КА получил наименование JCSAT-18, а на его борту будет установлено две раздельные полезные нагрузки (JCSAT-18 и Kacific-1). Таким образом, новый аппарат получил наименование JCSAT-18/ Kacific-1, а датой его пуска назван 2019 год. Тэги: JCSAT-18BOEING COMPANYSKY Perfect JSAT Corporation
32017-09-05. Компания Kacific выбрала SpaceX в качестве поставщика пусковых услуг.
Kacific Broadband Satellites Group (Kacific) выбрала SpaceX в качествве поставщика пусковых услуг для своего космического аппарата Kacific-1(будет построен компанией Boeing). В качестве средства выведения выбрана РН Фалькон 9 v 1.2.
Заказ на новый спутник был размещен в феврале 2017 года и, согласно обнародованным данным, он будет базироваться на основе спутниковой платформы 702 серии. Космический аппарат будет оснащен 56 узконаправленными Ка диапазонными лучами и будет работать на территории Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Тэги: JCSAT-18BOEING COMPANYSpaceXФалькон 9 (вер 1.2)

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Платформа 1xBSS-702

Найдено 224 документов по запросу «JCSAT-18». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...,4 18 780 18 783 18 786 18 789 18 792 18 781,4 18 784,4 18 787,4 18 790,4 18 793...,4 18 795 * 18 798 18 801 18 804 18 807 18 796,4 * 18 799,4 18 802,4 18 805,4 18 808...,4 18 810 18 813 18 816 18 819 18 822 18 811,4 18 814,4 18 817,4 18 820,4 18 823...,4 18 825 18 828 18 831 18 834 18 837 18 840 18 843 18 826,4 18 829,4 18 832,4 18 835,4 18 838,4 18 841,4 18... 685 19 685,5 18 873,5 18 874 18 874,5 18 875 16 812 16... 687,5 19 688 18 875,5 18 876 18 876,5 18 877 18 877,5 12 484... 690 19 690,5 18 878 18 878,5 18 879 18 879,5 18 880 12 589... 559,5 3, 4 16 562,5 3, 4 18 847,5 3, 4 18 850,5 3, 4 18 853,5 3, 4 18 856,5 3, 4 18 859,5 3, 4 6 7 8 9 10 12...,5 3, 4 19 682,25 18 862,5 3, 4 18 865,5 3, 4 18 868,5 3, 4 18 871,5 3, 4 18 881,75 11... 3 18 896,75 2 18 884,75 18 887,75 3 18 890,75 3 18 893,75 3 18...-1F, EMARSAT-1G, INTELSAT7 66E, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, MEASAT-1, MEASAT...-14K EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, KOREASAT-1, NSS-8, PAKSAT-1, SJC...-8, PAKSAT-1 EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, NSS-8, PAKSAT-1, THAICOM-C1...-26A JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E JCSAT-3A, JCSAT-3B... HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7..., INTELSAT8 338.5E INTELSAT7 342E JCSAT-3B INTELSAT8 328.5E INTELSAT7..., INTELSAT8 338.5E INTELSAT7 359E JCSAT-3B INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E... 183E, INTELSAT IBS 183E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT8 328.5E INTELSAT7..., INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT8 328.5E INTELSAT7... JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R..., 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B POR__100 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C RUS-4 26, 27 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C RUS-4 28, 29 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT..., 35, 37, 39 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT..., 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B SMO05700 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13..., 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B SRL25900 27 6 GUY GUY00302..., 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R TKM06800 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B TON21500 2, 4, 6, 8, 10, 12..., 31, 33, 35, 37, 39 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B ZWE13500 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... MODTES 18,70 R13TES 18,70 R13TES 18,70 MODTES 18,70 MODTES 18,70... ɢ ɉɟɪɟɫɦ. ȼɄɊ-07); c) ɱɬɨ ɫ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ ɤ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɦ ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɥɭɠɛ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ Ɋɚɣɨɧɚɯ Ɇɋɗ-R ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɬɨɤɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɩ.ɩ.ɦ.), ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩ. 5.530A; d) ɱɬɨ ɫ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ ɤ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɦ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ɇɋɗ-R ɜ Ɋɚɣɨɧɚɯ 1 ɢ 3 ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩ.ɩ.ɦ., ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩ. 21.16, ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ, ɱɬɨ ɧɚ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɦ ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ a) ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɥɭɠɛ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɆɋɊɑ; b) ɱɬɨ ɧɚ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ Ȼɸɪɨ, ɪɟɲɚɟɬ, 1 ɱɬɨ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɚɧɰɢɣ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɥɭɠɛ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɆɋɊɑ ɢɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɋɬɚɬɶɢ 11 ɞɨ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɟɥɚɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩ. 5.530A, ɤ 31 ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɞɧɸ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɫɪɨɤ ɧɚɫɬɭɩɢɬ ɪɚɧɶɲɟ; 2 ɱɬɨ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ Ɋɚɣɨɧɚɯ 1ɢ 3: – ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɆɋɊɑ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɋɬɚɬɶɢ 11 ɞɨ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ; ɢɥɢ – ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɋɬɚɬɶɢ 9 ɞɨ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ; ɢɥɢ – ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɧɚɹ ɡɚɹɜɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 9.30 ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ Ȼɸɪɨ ɞɨ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ; ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɟɥɚɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 21-4 ɋɬɚɬɶɢ 21 ɧɚ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ, ɩɨɪɭɱɚɟɬ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ Ȼɸɪɨ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜɫɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦ Ɇɋɗ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ, ɨɛɪɚɳɚɹ ɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɢ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩ.ɩ.ɦ. ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨ 18 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ. – 364...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... untuk layanan bergerak maritim …..................................................... APENDIKS 18 (REV.WRC-12) Tabel frekuensi... …………………………………………………………………….. IV 206 212 Halaman RESOLUSI 18 (REV.WRC-12) Terkait dengan... untuk pembayaran biayabiaya Perhimpunan. XLIV 18 Asli: Spanyol Untuk Republik Guatemala... dan permohonan koordinasi MOD _______________ 18 9.7A.2 dan 9.7B.2 Catatan editorial...-Bumi) Y + (12 + Y )(δ − 17, 18 (orbit satelit non 5)/2017, 18 geostasioner) Satelit-tetap...) (orbit satelit-nongeostasioner) 19 18 −129 + 0.75(δ − 5) 18 −114 18 1 MHz MOD Pita... 42 42 42 42 42 −1818 43 13 13 13 13... 528-16 549 kHz, 18 825-18 846 kHz, 22 159-22... 756,4 18 780 18 781,4 19 758 19 759,4 18 783 18 784,4 19 761 19 762,4 18 786 18 787,4 19 764 19 765,4 18 789 18 790,4 19 767 19 768,4 18 792 18 793.4 19 770 19 771,4 18 795 18 796,4 * * * * 19 773 19 774,4 18 798 18 799,4 19 776 19 777,4 18 801 18 802,4 19 779 19 780,4 18 804 18 805,4 19 782 19 783,4 18 807 18 808,4 19 785 19 786,4 18 810 18 811,4 19 788 19 789,4 18 813 18 814,4 19 791 19 792,4 18 816 18 817,4 19 794 19 795,4 18 819 18 820,4 19 797 19 798,4 18 822 18 823,4 Pita... pembawaditetapkanpembawaditetapkanpembawaditetapkanpembawaditetapkan 16 528 16 529,4 18 825 18 826,4 22 159 22...,4 16 531 16 532,4 18 828 18 829,4 22 162 22 163...,4 16 534 16 535,4 18 831 18 832,4 22 165 22 166,4 25 106 25 107,4 18 834 18 835,4 22 168 22 169...,4 16 540 16 541,4 18 837 18 838,4 22 171 22 172...,4 16 543 16 544,4 18 840 18 841,4 22 174 22 175...,4 16 546 16 547,4 18 843 18 844,4 22 177 22 178... 16 691,5 19 689 18 878,5 18 12 588 12 485,5 16...,75 18 896,75 18 868,5 3, 4 18 884,75 18 887,75 3 3 18 890,75 3 3 18 893,75 3 3 18...-1F, EMARSAT-1G, INTELSAT7 66E, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, MEASAT-1, MEASAT91...-8, PAKSAT-1 EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, NSS-8, PAKSAT-1, THAICOM-C1 EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, KOREASAT-1, NSS-8, PAKSAT-1, SJC..., 38, 40 4, 8, 12 7 J JCSAT-3B 7 7 J J JCSAT-3A, JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B 7 USA INTELSAT7 174E 29, 31, 33, 35, 7 J JCSAT-3A, JCSAT..., 7 7 E J HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU JCSAT-3A, JCSAT-3B 8, 10, 12 7 HOL, USA..., 39 2, 4, 6, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 29, 31, 33, 35, 7 J JCSAT-3B 8, 10, 12 7, 9, 11, 13..., 37, 39 FJI19300 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 7 J JCSAT-3B 7 HOL, USA F____100 7 J INTELSAT7..., INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E JCSAT-3A, JCSAT-3B 7 7 USA USA INTELSAT8... 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E JCSAT-3A, JCSAT-3B 9, 11, 13 8, 10..., INTELSAT8 338,5E INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B 7, 9, 11, 13 7 7 HOL... 342E, INTELSAT8 338,5E JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C 29, 31... 2, 6, 10, 12 7 USA JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R, THAICOM-A2B, SUPERBIRD..., 38, 40 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B 7 HOL, USA INTELSAT7 319...-26A JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-3A, JCSAT-3B, 1, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B, 1, KOREASAT-2 USASAT-26A 30, 32, 34, 36, 7 J JCSAT-3A, JCSAT...-26A 30, 32, 34, 36, 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B 6 6 6 7 7 7 7 7 GUY JMC GUY... 7, 9, 11, 13 188 JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASATJCSAT..., 30, 32, 34, 36, 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R 38, 40 TKM0680 26, 28, 30, 32, 34, 36, 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B 0 38, 40 TON2150 2, 4, 6, 8, 10..., 29, 31, 33, 35, 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B 0 37, 39 ZWE1350 1, 3, 5, 7, 9, 11... Wilayah 3 dalam pita frekuensi 17,3-18,1 GHz (diurutkan berdasarkan administrasi) 213... status Palestina di ITU; c) Resolusi 18 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan... operasinya terhadap penetapan sementara dimaksud. 18 Ketika suatu adminsitrasi, telah diinformasikan... (Jenewa, 2012), menimbang a) bahwa Resolusi 18 Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto... Konferensi, memutuskan 1 bahwa, sejak tanggal 18 Februari 2012, ketentuan-ketentuan RR... kembali Apendiks 17 dan Apendiks 18 untuk meningkatkan efisiensi dan memperkenalkan... terhadap interferensi, memutuskan mengundang WRC-18 1 menimbang tindakan-tindakan pengaturan yang....16, mengakui a) bahwa, pada tanggal 18 Februari 2012, terdapat penetapanpenetapan pada... dalam MIFR; b) bahwa, pada tanggal 18 Februari 2012, terdapat penyerahanpenyerahan untuk...-ketentuan Pasal 11 sebelum tanggal 18 Februari 2012; atau – dikoordinasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 9 sebelum tanggal 18 Februari 2012; atau – yang notifikasi... ini, memutuskan untuk mengundang WRC-18 untuk mempertimbangkan apakah perubahan-perubahan... untuk mempersiapkan laporan bagi WRC-18, memerintahkan Sekretaris Jenderal mengomunikasikan Resolusi...Дата загрузки: 2017-10-09
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... МКР и анализ динамики его развития 18 1.2.1. Сегмент космических услуг 25 1.2.2. Сегмент... имеются самые различные оценки его 18 объема, причём крайние оценки отличаются... аппаратов в 2013 г. выиграли европейские компании – 18 из 32, в США были размещены... 14 Европа 8 3 2011 4 2 11 4 8 2012 18 4 6 2013 Годы Остальные страны Рис... системы гражданского и двойного назначения с объемом 18%, системы дистанционного зондирования Земли – 10... системы гражданского и двойного назначения 18%, космические аппараты НИОКР – 18%, системы ДЗЗ – 17... столько же, сколько страны Европы (18,6%). Далее идут Китай (7,9%), Япония (5,6%), Индия... и активно развивается. 32 Европа; 188; 18.6% Китай; 80; 7.9% Япония; 57; 5.6% Индия..., в 2012 г., по информации SIA, из 18 коммерческих заказов на производство космических... Европа Остальные страны 2013 12 18 16 Годы Рис. 1.10. Количество... сроков службы КА до 17-18 лет; 34 - повышение производительности за... сегменту темпы роста не превысят 18% за весь период. Спрос на... нагрузки – 1-1,2 т, энергопотребление полезной нагрузки - до 18 кВт (с последующим увеличением до 25... способность транспондера в Ku диапазоне (12-18 гГц) по оценочным данным примерно.... Пропускная способность транспондера в Kа диапазоне (18-40 гГц) ориентировочно в 12 раз...: 83 𝐶мб = где 𝐶сис 𝛷ксс , (2.18) 𝐶сис - стоимость создания космической системы... вариант анализируемых КА представлен в Таблице 18 в Приложении. Набор собранных статистических данных... факторов риска в современных условиях составляет: i = 0,18. Подставив в формулу 3.10 значения мощности... показателя САС КА) и ставка дисконтирования 0,18, был произведен анализ чувствительности внутренней.../год = 163482 Гбит/год. В соответствии с (2.18) 𝐶мб = 3300 / 248,83 = 13.../год = 149859 Гбит/год. В соответствии с (2.18) 𝐶мб = 3300 / 248,83 = 13... активного существования - 4 года [152]. В соответствии с (2.18) 𝐶мб = 340 млн. долл. / 0,5 Мбит... характеристиками КА. Контрактная стоимость изготовления 18 КА составила 117 млн. долл.../год = 5990 Гбит/год. В соответствии с (2.18) 𝐶мб = 234 млн. долл. / 6,6 Мбит.../год = 1826 Гбит/год В соответствии с (2.18) 𝐶мб = 535,5 млн. долл. / 1,39... технического уровня низкоорбитального спутника связи 𝛾1 = 0,18, показатель надежности спутниковой системы 𝛾2 = 0,3, себестоимость...: ср Зотэп = Тотэп · Сотэп · Nпр , (3.18) где Тотэп - трудоемкость определения приемлемых... космическая деятельность. М.: МАИ, 1994. 56 с. 18. Афанасьев И. Космическая деятельность России на....asp?id=5087 (дата обращения: 18.04.2010). 203. Фененко А. Конкуренция.../ eighteenth/004.htm (дата обращения: 18.09.2012). 204. Ченцова М. Космическая... 2 100,60 Telstar 18 Space 2004 Systems/ Loral 18 C, 10 Ku 4640.../т − Е Фуд , КА, ед. кВт/ Сэкв/т т − 2,18 Qсв инт , Сэкв·кВт·лет т − − 13000 15 − − − 2,38 13000 15 − − − 2,18 45 2,25 − 211 INMARS AT... КА JCSat 1B (JCSAT 5) Произво дитель 1997 Boeing Satellite Systems JCSat 4A 1999 JCSat 110 2000 Superbird2000 B2 JCSat 2A 2002... 3130 Произво дитель N-Star C 2002 JCSat 9 JCSat 10 КА 9 290 Труд , шт... 12 Ku, 3Ka 1263 2400 18 C, 18 Ku 1500 5880 62 Труд... моделирование космических телекоммуникационных проектов Таблица 18. Технико-экономические параметры реализованных космических... 16 000 15 120 000 6 JCSat 10 Boeing (HS 601) 2 006... SuperbirdC SUPERBI RD-6 238 Таблица 18 (Продолжение). п/п Название КА Производитель КА... 4S (HS 601HP) 239 Таблица 18 (Продолжение). № п/п 23 24 25 26... 10 (HS 601HP) 240 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА...- Corporation 5C (DFH-4) 241 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА... 52 Telkom 2 (STAR-2) 242 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА...) Lockheed Martin (A2100) 243 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА 63 ABS... 12 140 000 244 Таблица 18 (Продолжение). № п/п 73 Название КА NSAT... 12 200 000 245 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА 82 Echostar... 15 126 000 246 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА 90 Intelsat... 12 150 000 247 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА 99 Galaxy... 13 130 000 248 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА... Space (SPACEBUS 3000) 249 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА... Space (SPACEBUS 3000B2) 250 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА... 8 Space (SPACEBUS 3000B3) 251 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА... AMC-9 (SPACEBUS 4000) 252 Таблица 18 (Продолжение). № п/п Название КА Производитель КА... и вещания М КА, т P, кВт 1 GALAXY 4-R Boeing 18 3,67 15,0 15 120 2944... 3 Boeing 45 4,90 10,8 15 JCSat 10 Boeing 10 4,40 8,0 15... AMC-10 Lockhee d Martin 33 JCSat-12 34 BStar Зс Период... 0,54 811 35,5 832 269 JCSat-13 36 ̅̅̅̅̅ ТПЦ , мес 2012... 150 741 0,20 140 783 0,18 Таблица 19 (Продолжение). ТПЦ , мес...· лет σ̅ ̅̅̅̅̅̅̅ К инт 0,25 0,58 0,57 0,18 0,58 0,60 272 56 Space... , мес ̅̅̅̅̅̅ 𝐶усл млн$ /шт· лет σ̅ 0,18 0,58 1330 0,21 2743 0,16 1729 0,18 ̅̅̅̅̅̅̅ К инт 273 ТПЦ , мес С С А КА... Э-2000 Всего Источник: [147] 47 1 6 7 3 1 18 4 1 1 2 43 1 5 7 2 15 16 4 5 9 Astrium Thales...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... maritime mobile service .................................. 226 APPENDIX 18 (Rev.WRC-07): Table of... of) (72) Mozambique (Republic of) (18) Myanmar (Union of) (5) Namibia (Republic... harmful interference to existing services. 18 Original: English For the Republic...) MOD COM5/264/18 (B6/268/18) (R3/292/18) 5.155A In Armenia...-07) MOD COM4/332/18 (B13/347/18) (R7/411/22) 5.226... provisions of Nos. 9.17 and 9.18 also apply. Before an administration... provisions of Nos. 9.17 and 9.18 also apply. Before an administration... provisions of Nos. 9.17 and 9.18 also apply. Before an administration... provisions of Nos. 9.17 and 9.18 also apply. Before an administration...) 5.516A 5.516B Radiolocation 5.514 17.7-18.1 FIXED FIXED-SATELLITE (space-to... (Earth-to-space) 5.516 MOBILE 18.1-18.4 Region 2 17.3-17.7 FIXED-SATELLITE...-space) 5.516 Radiolocation 5.514 17.7-18.1 FIXED FIXED-SATELLITE (space-to... allocation: the bands 18-18.3 GHz in Region 2 and 18.1-18.4 GHz in Regions....5 GHz 14.5-14.8 GHz 17.7-18.4 GHz 18.6-18.8 GHz 19.3-19.7 GHz... –166 –167.5 –169.5 100 40 3 6 9 ≥ 18 ≤ 2.5 –160 –163 –164.5 –166.5 100 40 3 6 9 ≥ 18 > 2.5 and ≤ 4.5 –161.25 –164 –165.5 –167.5 100 40 3 6 9 ≥ 18 ≤ 2.5 –158.25 –161 –162.5 –164.5 100 40 3 6 9 ≥ 18 > 2.5 and ≤ 4.5 epfd↓ (dB(W/m2)) 10... COM4/380/15 (B17/404/18) 47.18 §5 1) Each administration may determine... the channels designated in Appendix 18 for public correspondence may be... 178 A.17.c A.17.d A.17.e.1 A.17.e.2 A.18 A.18.a A _ GENERAL CHARACTERISTICS OF THE SATELLITE... 30B + + + A.17.c + A.17.d + + A.17.e.1 + A.17.e.2 A.18 A.18.a + A.19 A.19.a Radio astronomy Items.... 5.517 applies in Region 2. 6) 18.0-18.3 GHz (Region 2) 18.1-18.4 GHz (Regions 1 and 3) i) Bandwidth... research Unmanned Frequency bands (GHz) 18.0-18.4 18.8-19.3 19.3-19.7 21.4-22... Fixed, mobile 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ms (dB) W (dB) 18.8 5 5 11.4 14 1 1 6.8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – – – 40 40 42...: 1 the licence prescribed by Article 18; 2 certificates of the operator or...: 1 the licence prescribed by Article 18; 2 certificates of the operator or... the provisions of Nos. 9.7, 9.17, 9.18 and the associated provisions of....5E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, MEASAT-1, MEASAT... GUI19200 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 c USA USASAT-26A HNG10601... 22, 24, 26 c HOL NSS-18 KIR__100 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 c USA INTELSAT7... NGR11500 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 c USA USASAT-26A NOR12000... NZL__100 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 c J SUPERBIRD-A2...-1G, EUTELSAT 3-48E, INSAT-EK48, JCSAT-3B, NSS-8, PAKSAT-1, PAKSAT-2, THAICOM...-1G, EUTELSAT 3-48E, INSAT-EK48, JCSAT-3B, KOREASAT-1, NSS8, PAKSAT-1, PAKSAT..., 36, 38, 40 7 J JCSAT-3B ARS34000 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B ARS__100 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B 241 AGL29500 242 Beam..., 31, 33, 35, 37, 39 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B BEN23300 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13..., 31, 33, 35, 37, 39 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B COD__100 2, 4, 6, 8, 10, 12..., 31, 33, 35, 37, 39 7 J JCSAT-3B CPV30100 2, 4, 6, 8, 10, 12 7 USA... 2, 6, 8, 10, 12 7 USA INTELSAT7 359E JCSAT-3B ERI09200 25, 27, 29..., 31, 33, 35, 37, 39 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B G 02700 2, 4, 6, 8, 10, 12..., 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B LBR24400 1, 5, 7, 9, 11, 13..., 13 7 USA INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B MAU__100 26, 28, 30... 338.5E MNG24800 27 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C MNG24800 29..., 39 7 CHN, J, THA JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R, THAICOM-A2B, SUPERBIRD..., 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B POR__100 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C RUS-4 26, 27 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C RUS-4 28, 29 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT..., 35, 37, 39 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT..., 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B SMO05700 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13..., 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B SRL25900 27 6 GUY GUY00302..., 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R TKM06800 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B TON21500 2, 4, 6, 8, 10, 12..., 31, 33, 35, 37, 39 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B ZWE13500 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... provisions of Nos. 9.7, 9.17, 9.17A, 9.18, and the associated provisions of... in the frequency band 17.3-18.1 GHz (sorted by administration) 1 Admin... 12.75-13.25 GHz ........................................................................................... 18 Period of validity of the... Article 8 of this Appendix (notification). 6.18 If the information received by... (Geneva, 2007), considering a) that Resolution 18 of the Plenipotentiary Conference (Kyoto... contribute to a coordination backlog of 18 months which could extend to... RES143 d) that, in the band 18.6-18.8 GHz, the FSS allocation is... 45° from the horizontal plane í18 dBW (See Note 5) NOTE 4 – Administrations... allocated, and take appropriate action; 1.18 to consider extending the existing...Дата загрузки: 2017-10-09
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... THAT MAY AFFECT FUTURE DEMAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Market Segments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Impact of... Remote Sensing Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 18. Commercial Remote Sensing Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 10. Realization Factor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 11. Distribution of Forecasted... Projected Launch Plans. . 48 Figure 18. Commercial Cargo and Crew Transportation... reports project an average of 18.2 commercial GSO launches and 13...-to-Heavy 16 18 23 17 17 17 18 18 19 19 182 18.2 NGSO Medium-to-Heavy... NGSO Launches from 2013-2022 18! Commercial Telecommunications Commercial Remote Sensing... Launch Demand 16 18 23 17 17 17 18 18 19 19 182 18.2 Dual Launch Demand 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 46... average of 22.8 satellites on 18.2 launches for the period from... 5A DM Arsat 2 DM GSAT 18 Amazonas 4B Bulsatcom Satellite TBD... 5 Falcon 9 Falcon 9 Amos 6 Eutelsat 8WB JCSAT 14 Satellite TBD* 11 DTV... DM Arabsat 6E BADR 7 Echostar 18 Jabiru 1 NBN 1A NBN 1B... 20 ! 20 20 ! 19 20 ! 18 20 ! 17 20 ! 16 20... 2012, with a realization range of 18 to 23 satellites. Twenty-one... new information portals for consumers. • 18 • 2013 Commercial Space Transportation Forecasts..., from $23 per share to $18 per share, with share volume... History and Projected Launch Plans 18! 16! 14! 10! 16! 8! 12... ! 20 16 ! 20 17 ! 20 18 ! 20 19 ! 20 20 ! 20... ! 20 16 ! 20 17 ! 20 18 ! 20 19 ! 20 20 ! 20... underway. Seventeen satellites of the 18-satellite second generation constellation are..., and the remainder of the 18-satellite constellation will launch in... and Projected Launch Plans 4! 2! 3! 3! 2! 1! 1! 1! 1! ! 1! ! 1! 10 1! 2! 18 1! 1! 2014 Worldview-3 Atlas V DMC3-2 Dnepr... the cubesat IPEX. Southern Stars 2/18/2013 License issued for operation... are profiled below in Table 18. These satellites have been or... to be launched commercially. Table 18. Commercial Remote Sensing Systems Highest... services to the ISS. Figure 18 provides a launch history and projected... for commercial transportation services. Figure 18. Commercial Cargo and Crew Transportation... Projected Launch Plans 10! 9! 8! 6! 8! 8! ! 22 18 8! ! ! 17 9! 21 ! ! 20 20 20... Sierra Nevada Corp. CCDev 2010 $18 million Boeing CCDev 2010 $6.7 million... launching in 2013. On December 18, 2012, a Chinese Long March 2D... Falcon 9 ! 20 20 20 ! 19 18 20 ! 17 20 ! 2015 20... 20 ! 20 ! 20 19 20 ! 18 20 ! 20 ! 17 16 20...: 3% MICROSATELLITES PSLV: 7% Dnepr: 22% Dnepr: 18% PSLV: 16% Pegasus XL: 3% Falcon... Forecast Figure 25. Launch Projections 18! Commercial Telecommunications Commercial Remote Sensing... LEO) Small (<2,268 kg LEO) 18! 16! Launches! 14! 12! 10... 8 14 17 Total Satellites 10 18 18 Over 5,400 kg (>11,905... 3R Intelsat 704 Intelsat 705 JCSat 3 APStar 2 Asiasat 2 EchoStar 1 4 DM1 Brazilsat... 803 Ariane 4 Intelsat 804 Ariane 4 JCSat 5 Ariane 4 PAS 6 Ariane 4 DM4 Sirius... 3B Galaxy 8i Proton K/DM JCSat 4 Superbird C Agila II APStar 2R...) 1999 2000 2001 Total Launches 18 20 12 Total Satellites 19... 2 Telkom Telstar 7 Echostar 5 Eutelsat W3 JCSat 6 Asiasat 3S Astra 1H LMI... Galaxy 3C 11 Insat 3C JCSat 8 Atlantic Bird 1 Hotbird 7 Stellat 5 Hispasat... 12 Total Satellites 16 19 18 Over 5,400 kg (>11,905... 16 JCSat 9 Koreasat 5 XM 4 6 Ariane 5 DM1 Hotbird 7A Ariane 5 DMU JCSat 10... Arabsat 4B 2 Ariane 5 DM4 AMC 18 Ariane 5 DM3 Optus D1 Soyuz... 5 DM5 Star One C1 Proton M JCSat 11 Proton M 4 Ariane 5 DM3 Bsat...) 2008 2009 2010 Total Launches 18 18 14 Total Satellites 23 22... Superbird 7 Astra 1M Nimiq 4 Galaxy 18 Galaxy 19 Thuraya 3 2,500 - 4,200... 2 DM3 Hotbird 10 Nimiq 5 9 DM4 JCSat 12 DM1 Satcom BW1 DM2... New Dawn DM3 SES 2 Intelsat 18 Asiasat 7 DMU SES 3 Below 2,500... 21 5 DM4 Eutelsat 21B DM1 JCSAT 13 DM5 Skynet 5D Nimiq... 2011 2012 Total 0 8 6 2 6 14 1 39 1 1 3 6 3 1 2 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 8 7 7 3 13 6 7 6 4 1 62 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 9 9 8 5 25 19 12... 5-62 Globalstar 2nd Gen.13-18 Nigeriasat-2 NX3B 3A Other 8/17...-Heavy Remote Sensing 6/15/07 9/18/07 12/14/07 TerraSAR...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... service mobile maritime............... 110 APPENDICE 18 (RÉV.CMR-12): Tableau des fr... appui à la Palestine........................................... 183 RÉSOLUTION 18 (RÉV.CMR-12): Procédure d'identification... contributive aux dépenses de l'Union. 18 Original: espagnol Pour la République... Bureau des radiocommunications avant le 18 février 2012 conserveront le statut... demande de coordination MOD _______________ 18 9.7A.2 et 9.7B.2 Note rédactionnelle...édure de coordination a été menée à bien17, 18. Lorsque la conclusion est défavorable... – Y + (12 + Y ) (δ – 5)/20 17, 18 –126 18 1 MHz 17, 18 –152 –152 + 0,5(δ – 5) –142 –164...) 19 –129 – 56 – 18 –129 + 0,75(δ – 5) 18 –114 18 1 MHz ART21 MOD TABLEAU... 0 0,0025 2 0,005 N § 2,1, § 2,2 Fixe, mobile 17,7-18,4 Fixe par satellite –113 106... –220 1 42 –60 –17 5 5 –18 25 0 0,5 0 0,001 1 –18 –216 1 42 –60 5 25... 0 6 1 0,0015 2 0,003 N § 2.1 Fixe, mobile 17,7-18,8 19,3-19,7 Fixe par satellite...,4 16 361,4 à 16 526,4 18 781,4 à 18 823,4 22 001,4 à 22 157...,4 16 529,4 à 16 547,4 18 826,4 à 18 844,4 22 160,4 à 22 178...,5 16 550,5 à 16 613,5 18 847,5 à 18 871,5 22 181,5 à 22 238... 615,25 à 16 616,75 18 873,5 à 18 880 2 f. 0,5 kHz 2 f. 0,5 kHz 2 f. 0,5 kHz...,25 à 16 680,25 18 881,75 à 18 893,75 22 243... 8 409,5 à 8 412,5 2 f. 3 kHz e) m) p) q) u) w) Limites (kHz) 18 898,25 4 207,25 6 311... 578,5 16 804,5 à 16 806 18 898,5 à 18 899,5 22 374,5 à 22..., 16 52816 549 kHz, 18 825-18 846 kHz, 22 159-22...,4 18 780 18 783 18 786 18 789 18 792 18 781,4 18 784,4 18 787,4 18 790,4 18 793...,4 18 795 * 18 798 18 801 18 804 18 807 18 796,4 * 18 799,4 18 802,4 18 805,4 18 808...,4 18 810 18 813 18 816 18 819 18 822 18 811,4 18 814,4 18 817,4 18 820,4 18 823...,4 18 825 18 828 18 831 18 834 18 837 18 840 18 843 18 826,4 18 829,4 18 832,4 18 835,4 18 838,4 18 841,4 18... 685 19 685,5 18 873,5 18 874 18 874,5 18 875 16 812 16... 687,5 19 688 18 875,5 18 876 18 876,5 18 877 18 877,5 12 484... 690 19 690,5 18 878 18 878,5 18 879 18 879,5 18 880 12 589... 559,5 3, 4 16 562,5 3, 4 18 847,5 3, 4 18 850,5 3, 4 18 853,5 3, 4 18 856,5 3, 4 18 859,5 3, 4 6 7 8 9 10 12...,5 3, 4 19 682,25 18 862,5 3, 4 18 865,5 3, 4 18 868,5 3, 4 18 871,5 3, 4 18 881,75 11... 3 18 896,75 2 18 884,75 18 887,75 3 18 890,75 3 18 893,75 3 18 896,75 2 16 17 18...-1F, EMARSAT-1G, INTELSAT7 66E, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, MEASAT-1, MEASAT...-14K EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, KOREASAT-1, NSS-8, PAKSAT-1, SJC...-C1 EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, NSS-8, PAKSAT-1, THAICOM-C1..., INTELSAT8 338.5E INTELSAT7 342E JCSAT-3B INTELSAT8 328.5E INTELSAT7... 359E INTELSAT7 342E INTELSAT7 174E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 338.5E... HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7....5E USASAT-26A JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B Réseaux ou... brouilleurs* JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R, THAICOM... 342E, INTELSAT8 338.5E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT8 328.5E INTELSAT7..., INTELSAT8 338.5E INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 338.5E..., INTELSAT8 338.5E INTELSAT7 359E JCSAT-3B INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E... 183E, INTELSAT IBS 183E JCSAT-3A, JCSAT-3B JMC00005 GUY00302, JMC00005 AP30...-1, HISPASAT-2C3 KU JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E..., INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 359E INTELSAT7 338... JCSAT-3A, JCSAT-3B GUY00302 JMC00005 GUY00302, JMC00005 JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT-2 USASAT-26A JCSAT-3A, JCSAT-3B....5E USASAT-26A INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 319.5E... 1,43 1,84 5,15 1,16 2,18 2,18 4,34 2,18 0,67 1,67 2,33 1,52 1,83... MODTES 18.70 R13TES 18.70 R13TES 18.70 MODTES 18.70 MODTES 18.70... Résolution. – 184 – RÉS18 MOD RÉSOLUTION 18 (RÉV.CMR-12) Procédure d'identification... l'exploitation de l'assignation intérimaire. 18 Lorsqu'une administration qui a été inform...érence, décide 1 que, à compter du 18 février 2012, les dispositions suivantes... 17, Annexe 2; 3 que, à compter du 18 février 2012, les dispositions suivantes... brouillages, décide d'inviter la CMR-18 1 à examiner d'éventuelles mesures réglementaires, y compris... AIS1 et AIS2 actuelles (Appendice 18 du Règlement des radiocommunications); i) que... 2009 599 158 24 9 18 22 18 Mars 2010 558 199 22...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
.../18 ǺǨLJ ©ƢǘƸǷ ǎǐƼǷ ®®ǂƫ DzǷƢƷ ®®ǂƫ 18 781,4 18 784,4 18 787,4 18 790,4 18 793,4 18 796,4 * 18 799,4 18 802,4 18 805,4 18 808,4 18 811,4 18 814,4 18 817,4 18 820,4 18 823,4 18 780 18 783 18 786 18 789 18 792 18 795 * 18 798 18 801 18 804 18 807 18 810 18 813 18 816 18 819 18... 18 826,4 18 829,4 18 832,4 18 835,4 18 838,4 18 841,4 18 844,4 18 825 18 828 18 831 18 834 18 837 18 840 18...,5 12 584 6 7 8 9 10 18 875,5 18 876 18 876,5 18 877 18 877,5 19 686... 13 14 15 18 878 18 878,5 18 879 18 879,5 18 880 19 688... 19/18 ¾ƢƦǬƬLJ¦/¾ƢLJ°¤ ƨǼȈǨLJ ƨǘƸǷ ƨǘƸǷ ¾ƢƦǬƬLJ¦) (ƨȈǴƷƢLJ ¼ƢǘǼdz¦ ƨǘƸǷ ¾ƢƦǬƬLJ¦ ƨȈǴƷƢLJ ƨǘƸǷ ¾ƢLJ°¤) (ƨǼȈǨLJ MHz 16 ¾ƢƦǬƬLJ¦/¾ƢLJ°¤ ƨǼȈǨLJ ƨǘƸǷ ƨǘƸǷ ¾ƢƦǬƬLJ¦) (ƨȈǴƷƢLJ ¼ƢǘǼdz¦ ƨǘƸǷ ¾ƢLJ°¤ ƨȈǴƷƢLJ ƨǘƸǷ ¾ƢƦǬƬLJ¦) (ƨǼȈǨLJ MHz 12 ¾ƢƦǬƬLJ¦/¾ƢLJ°¤ ƨǼȈǨLJ ƨǘƸǷ ƨǘƸǷ ¾ƢƦǬƬLJ¦) (ƨȈǴƷƢLJ ¼ƢǘǼdz¦ ƨǘƸǷ ¾ƢLJ°¤ ƨȈǴƷƢLJ ƨǘƸǷ ¾ƢƦǬƬLJ¦) (ƨǼȈǨLJ Ƕǫ° ¨ƢǼǬdz¦ 18 847,5 3, 4 18 850,5 3, 4 18 853,5 3, 4 18 856,5 3, 4 18 859... 378,5 3, 4 12 381,5 3, 4 1 2 3 4 5 18 862,5 3, 4 18 865,5 3, 4 18 868,5 3, 4 18 871,5 3, 4 18 881,75 19...-1F, EMARSAT-1G, INTELSAT7 66E, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, MEASAT-1, MEASAT...-8, PAKSAT-1 EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, NSS-8, PAKSAT-1, THAICOM-C1 EMARSAT-1F, EMARSAT-1G, JCSAT-3B, KOREASAT-1, NSS-8, PAKSAT-1, SJC... 338.5E INTELSAT8 328.5E JCSAT-3B INTELSAT7 342E INTELSAT7 338... 342E, INTELSAT8 338.5E JCSAT-3A, JCSAT-3B HISPASAT-1, HISPASAT-2C3 KU... 342E, INTELSAT8 338.5E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E USA USA... AZE06400 AUSB_100 ARS34000 ARS__100 ARM06400 JCSAT-3B USASAT-26A 40 38... USA HOL, USA 6 6 6 JCSAT-3A, JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 342E INTELSAT7... MTN__100 MWI30800 NGR11500 NGR11500 ERI09200 JCSAT-3B HOL, USA J USA USA... 183E, INTELSAT IBS 183E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT8 328.5E INTELSAT7..., INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT8 328.5E INTELSAT7... JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R... E, USA E J J USA 7 ¨ǂƯƚǸdz¦ ©¦°¦®ȍ¦ * INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8... JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, KOREASAT-1, KOREASAT-2 USASAT-26A JCSAT-3A, JCSAT-3B..., INTELSAT8 328.5E USASAT-26A JCSAT-3A, JCSAT-3B GUY00302 JMC00005 GUY00302...-1, HISPASAT-2C3 KU JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E... 177E, INTELSAT8 174E 13 11 9 7 5 3 1 * JCSAT-3A, JCSAT-3B 7 .ǺŻȋ¦ ®ȂǸǠdz¦ Ŀ ƨǼȈƦŭ¦ ƨǷDŽƸǴdz ©Ȑƻ¦ƾƫ ƤƦLjȇ À¢ ƢēƢǐȈǐţ ǺǷ ǂưǯ¢ ¢ ƾƷ¦Ȃdz ǺǰŻ Ŗdz¦ ¿DŽū¦Â ©ƢǰƦnjdz¦ ǺǷ ƢȀǴƥƢǬȇ ƢǷ ©¦°¦®ȍ¦ USA INTELSAT7 359E... ǂȇ¦Őǧ 18 DzƦǫ Ǟǔź ǺǷ Ŧ°ƢƦƬǟ¦ Ǟǔţ ƨƯȐưdz¦ ƨȇȂȇ®¦ǂdz¦ ©ȏƢǐƫȏ¦ ¸Ƣǘǫ ǶȈdzƢǫ¢ ǞȈŦ Ŀ ƨǴǬǼƬŭ¦Â ƨƬƥƢưdz¦ śƬǷƾŬ¦ Ŀ ¾ƢLJ°ȍ¦ ©ƢǘŰ À¢ (« ž530A.5 Ƕǫǂdz¦ Ŀ ƢȀȈǴǟ ´ȂǐǼŭ¦ ¨°ƾǬdz¦ Ǫǧƾƫ ƨǧƢưǯ ®Âƾū 2012 ǂȇ¦Őǧ 18 ƨȇȂȇ®¦ǂdz¦ ©ȏƢǐƫȏ¦ ¸Ƣǘǫ ǶȈdzƢǫ¢ ǺǷ 3 1 śǸȈǴǫȍ¦ Ŀ ƨȈǴƫƢLjdz¦ ƨȈǟ¦¯ȍ¦ ƨǷƾŬ¦ Ŀ ƨȈƟƢǔǨdz¦ ¾ƢLJ°ȍ¦ ©ƢǘŰ À¢ (® 16.21 Ƕǫǂdz¦ Ŀ ƢȀȈǴǟ ´ȂǐǼŭ¦ ¨°ƾǬdz¦ Ǫǧƾƫ ƨǧƢưǯ ®Âƾū 2012 ǂȇ¦Őǧ 18 ǺǷ Ŧ°ƢƦƬǟ¦ Ǟǔţ ǂºǬȇ ¯¤Â DzƴLjdz¦ Ŀ ÅƢȈdzƢƷ ƨǴƴLjǷ ƨǴǬǼƬŭ¦Â ƨƬƥƢưdz¦ śƬǷƾŬ¦ Ŀ ¾ƢLJ°¤ ©ƢǘƄ ©ƢǐȈǐţ ǂȇ¦Őǧ 18 ƢȀǸǴƬLJ¦Â ƨȈǴƫƢLjdz¦ ƨȈǟ¦¯ȍ¦ ƨǷƾŬ¦ Ŀ ƨȈƟƢǔǧ ¾ƢLJ°¤ ©ƢǘŰ Ǻǟ ƨǷƾǬǷ ©ƢǤȈǴƦƫ 2012 ǂȇ¦Őǧ 18 2012 (¢ Ŀ ƾƳȂƫ ǾǻƘƥ ž©¦®®ŗǴdz ŅÂƾdz¦ ȆLJƢLJȋ¦ Ŀ ƾƳȂƫ ǾǻƘƥ (§ ÅȐǠǧ ƤƬǰŭ¦ °ǂºǬȇ ©¦®®ŗǴdz ŅÂƾdz¦ ȆLJƢLJȋ¦ DzƴLjdz¦ Ŀ ƨǴƴLjŭ¦ ƨǴǬǼƬŭ¦Â ƨƬƥƢưdz¦ śƬǷƾŬ¦ Ŀ ©ƢǘƸǸǴdz ®®ŗdz¦ ©ƢǐȈǐţ À¢ 1 ŐǸLjȇ® 31 ¾ȂǴŞ 530A.5 Ƕǫǂdz¦ Ŀ ǾȈǴǟ ´ȂǐǼŭ¦ ƾË ƸǴdz DzưƬŤ À¢ ƤŸ 2012 ǂȇ¦Őǧ 18...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
....5E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102.5E, N-SAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-103KU, KOREASAT123.7KU... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, L-STAR-1, L-STAR-2, L-STAR....5E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, L-STAR-1, L-STAR-2, L-STAR..., INTELSAT8 183E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, N-SAT-123W, N-SAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102.5E, N-SAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-103KU, KOREASAT... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT8 183E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, N-SAT-123W, N-SAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102.5E, N-SAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR....5E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR....5EQ, INTERSPUTNIK-75E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MEASAT-SA3, MEASAT...-153.5EQ, INTERSPUTNIK-75E-Q, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT1, KOREASAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102.5E, N-SAT... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR1... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102..., INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MEASAT-SA4, N-SAT... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT... 66E, INTERSPUTNIK153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-103KU... 66E, INTERSPUTNIK153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-103KU..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MTSAT-135E, MTSAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT103KU, KOREASAT-123..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR...-EK55, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-103KU, KOREASAT... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, L-STAR-1, L-STAR... 14, 16, 18, 20 7 USA USASAT-26A ARM06400 26 7 J JCSAT-3B ARM06400... JCSAT-3B, KOREASAT-2 ARS34000 40 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 ARS__100 26 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B ARS__100..., 34, 36, 38, 40 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 AUSA_100 1, 5, 9 7 USA... 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B AZE06400 29, 31, 33, 35, 37, 39 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT... 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B BHR25500 29, 31, 33, 35, 37, 39 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT... 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B F____100 29, 31, 33, 35, 37, 39 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT..., 34, 36, 38, 40 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 LAO28400 2, 4, 6, 8, 10..., 34, 36, 38, 40 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 MCO11600 1, 3, 5, 7, 9, 11... 328.5E MNG24800 27 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C MNG24800 29..., MLA, THA MEASAT-2, JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R, THAICOM-A2B, SUPERBIRD..., 34, 36, 38, 40 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 PAK12700 2, 4, 6, 8, 10..., INTELSAT7 359E RUS-4 25 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C RUS-4 26..., ASIASAT-CK1, ASIASAT-EK1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C RUS-4 28..., ASIASAT-CK1, ASIASAT-EK1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, ASIASAT-CKX...-CK1, ASIASAT-EK1, SJC-1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, ASIASAT-CKX...-CK1, ASIASAT-EK1, SJC-1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, CHINASAT-6, ASIASATCKX..., 34, 36, 38, 40 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 SLM00000 1, 3, 5, 7, 9, 11..., INTELSAT7 180E TJK06900 26 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R TJK06900 28, 30..., MLA JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, MEASAT-2, KOREASAT-2 TKM06800 26 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B..., 34, 36, 38, 40 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 TMP00000 2, 4, 6, 8, 10... 7 J JCSAT-3A, JCSAT-3B UAE27400 29, 31, 33, 35, 37, 39 7 J, KOR JCSAT-3A, JCSAT...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... . . . . . . . . . . . . . . . 13 Non-U.S. Orbital Launch Activity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ORBITAL LAUNCH VEHICLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 U.S. COMMERCIAL... Projected Launch Plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Figure 18. Commercial Cargo and Crew Transportation.... NOAA Remote Sensing Licenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table 18. Commercial Remote Sensing Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table... Europe Astra 5B GEO Success 4/18/14 Falcon 9 USA Spx 3 LEO... Antares 120 Orb 1 LEO Success 4/18/14 Falcon 9 Spx 3 LEO Success... 100% 7/7 100% 1 7 Atlas V 401 8,290 (18,270) 17,443 (38,476... Experimental Permit (EP 14-010) 4/18/14 Falcon 9R Dev 1 SpaceX... were with Proton vehicles and 18 with Soyuz vehicles. Dnepr and... on European launches are below: • 18 • Commercial Space Transportation 2014 Year...) -- -- 475 (1,045) 325 (715) 8,123-18,814 6,424-15,179 (17... from surplus Soviet R-36 (SS-18) intercontinental ballistic missiles (ICBM). About... (1,016,136) 755 (169,731) 18.6 (4,181) 4 x RD-264 1 x RD-0255...,198) 377.2 (84,798) 81.3 (18,277) <1 (225) -- -- -- 3 units -- -- -- Nissan 1,580... WhiteKnightTwo (Eve) SpaceShipTwo 24 (78.7) 18.3 (60) 42.7 (140) 8.2 (27) Scaled... designed to reach 30-kilometer (18.6-mile) altitudes with a 10-kilogram... (lb) 0 Apogee, km (mi) 30 (18.6) Time in Microgravity 0 Flight Duration... Tycho Brahe Garvey Spacecraft Corp. P-18 S3, Swiss Space Systems SOAR... developing the Prospector 18 (P18) vehicle. The latest P-18 flight was on... (peak) Standard Cygnus Enhanced Cygnus 5.7 (18.7) 6.9 (22.6) Cargo, expendable Carge, expendable....2) 3.1 (10.2) 2,000 (4,409.2) 2,700 (5,952.5) 18.8 (663.9) 27 (953.5) 1 week - 2 years... (353) 14 (490) 1 week - 2 years 18 x Draco thrusters NTO/MMH 4 • 66..., California Spaceport Systems International 1996 9/18/16 None Mid-Atlantic Regional... Space Flight Authority 1997 12/18/17 3 licensed flights Kodiak Launch... Aerospace Corporation Alaska 1998 9/23/18 None Cape Canaveral Spaceport, Florida... Spaceport Authority 2008 12/14/18 None Cecil Field Spaceport, Florida... 2005 Actual 8 4 7 4 1 2 8 6 7 2 6 3 6 3 7 3 7 3 7 3 Total 17 21 18 23 22 22 17 21... Manifest Total 2014 2015 2016 1 4 1 18 GSAT 14 25 GSLV Below... 9 DM Sicral 2 DM Thor 7 Amos 6 JCSAT 14 SES 9 Eutelsat 9B Mexsat... 4B DM Brisat BulgariaSat Thaicom 8 JCSAT 15 JCSAT 16 Palapa E Intelsat 36... expected realization for 2015 is 18 to 28 satellites. Number of... Segment Other Commercially Launched Satellites 18% Commercial Remote Sensing 15% Commercial... the second largest market, comprising 18 percent of the launch market... underway. Seventeen satellites of the 18-satellite second generation constellation are..., and the remainder of the 18-satellite constellation are likely to... Draper Labs/ Dynetics/ Harris OmniEarth 1-18 500 (1,102) TBD 24 TBD... in early 2014 (see Table 18). Table 18. NOAA Remote Sensing Licenses... License Granted or Updated Remarks 2/18/2013 License issued for operation... Corporation to develop a constellation of 18 small remote sesning satellites. These... plans have been announced, the 18 satellites have not been included... in 2012, plans to operate 18 microsatellites to provide weather, climate... NASA’s commercial crew program. Figure 18 provides a launch history and projected... Launches. Number of Launches Figure 18. Commercial Cargo and Crew Transportation... Sierra Nevada Corp. CCDev 2010 $18 million Boeing CCDev 2010 $6.7 million... Dnepr 25 (25%) Minotaur 17 (18%) H-II 6 (7%) Long March Falcon 9 7 (7%) Falcon... Commercially Launched Satellites account for 18 percent of launches over the... 2023 Total Avg. Commercial Telecommunications 18 26 30 30 0 0 0 0 0 0 104 10... kg (1,323-2,646 lbs) 10 18 28 35% Medium, Intermediate 1,200...) Total Launches 1994 1995 1996 18 18 25 14 Total Satellites Over... Atlas II AMC 1 Atlas II JCSat 3 Atlas II Hot Bird 2 Atlas... Ariane 4 PAS 7 Ariane 4 Orion 2 Ariane 4 JCSat 5 Ariane 4 Satmex 5 Ariane 4 Telkom Ariane... II Intelsat 806 Atlas II JCSat 6 Atlas II DirecTV 6 Atlas II... 4 Proton K/DM LMI 1 Proton K/DM JCSat 4 Atlas II PAS 8 Proton K/DM... Ariane 4 DM1 Insat 3C Ariane 4 JCSat 8 Ariane 4 Europe*Star 1 Ariane 4 DM2... 5,400 kg (>11,905 lbm) 18 3 DM2 Satmex 6 Ariane 5 DM3 DirecTV... SES Sirius 4 Proton M Galaxy 18 Sea Launch JCSat 9 Sea Launch Galaxy 19... 5 DM1 Turksat 3A Ariane 5 DMU JCSat 10 Ariane 5 DM1 Insat 4B... Vinasat Arabsat 4B Proton M Proton M JCSat 11 Ariane 5 DM4 StarOne C2... 5 AMC 14 Proton M 4 2 DM4 AMC 18 Ariane 5 DM3 Bsat 3A Ariane... kg (5,510 - 9,260 lbm) 6 DM4 JCSat 12 Ariane 5 DM5 Hylas Ariane... DM3 RASCOM 1R Ariane 5 Intelsat 18 Intelsat 15 Long March Asiasat... M Eutelsat 21B Ariane 5 Anik G1 JCSAT 13 Ariane 5 Skynet 5D Ariane... Medium-to-Heavy Transportation 3/1/13 9/18/13 Dragon CRS D2 Orb...-Apr-14 Soyuz U Baikonur * Spx 3 18-Apri-14 / \ + Falcon 9 CCAFS •• 190... Corp. Communications $61.2M S S $80M 18-Jul-14 Soyuz 2.1a Baikonur...Дата загрузки: 2017-01-30
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
....80 – 156.80 – 103.80 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 – 149.63 – 150.95 – 63....5E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, L-STAR-1, L-STAR-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123....5E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, L-STAR-1, L-STAR-2, L-STAR... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-103KU, KOREASAT... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123....5EQ, INTERSPUTNIK-75E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MEASAT-SA3, MEASAT....5E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR...-153.5EQ, INTERSPUTNIK-75E-Q, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102...-18, URUSAT-7 NSS-23, THAICOM-C1 NSS-23 INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT..., INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MEASAT-SA4, N-SAT... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1R, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, N-SAT-102... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT... 66E, INTERSPUTNIK-153.5EQ, JCSAT-1, JCSAT-1R, JCSAT-2, JCSAT-2R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-103KU, KOREASAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MTSAT-135E, MTSAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-103KU, KOREASAT-123..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-1R, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR...-EK55, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-2, L-STAR..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, KOREASAT-103KU, KOREASAT..., INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, MEASAT-SA3, MEASAT-SA4... 85E, INTELSAT7 66E, INTERSPUTNIK-27E-Q, JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-1, L-STAR-1, L-STAR... 342E, INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B HISPASAT-1, HISPASAT..., INTELSAT8 328.5E JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E... JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT..., INTELSAT7 342E, INTELSAT7 359E JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3B INTELSAT7 307E, INTELSAT7..., INTELSAT8 328.5E JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E... 177E, INTELSAT7 180E JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E... 180E INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E...-2, JCSAT-3A, JCSAT-3B, APSTAR-4, JCSAT-1R, THAICOM-A2B, SUPERBIRD-C, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT... 342E, INTELSAT7 359E JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 307E..., JMC00005 JMC00005 GUY00302 JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B INTELSAT7 174E... 177E, INTELSAT7 180E JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B USASAT-26A...-CK1, ASIASAT-EK1, SJC-1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, CHINASAT-6, ASIASAT...-CK1, ASIASAT-EK1, SJC-1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, ASIASAT-CKX..., ASIASAT-CK1, ASIASAT-EK1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C, ASIASAT-CKX..., ASIASAT-EK1, JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD-C JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, SUPERBIRD..., INTELSAT7 359E KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B KOREASAT-2 INTELSAT7... JCSAT-3A, JCSAT-3B, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R, MEASAT-2, KOREASAT-2 JCSAT-3A, JCSAT-3B, JCSAT-1R....80 – 156.80 – 103.80 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 – 109.83 – 116.10 – 63...