Спутник технологический. NS 2. [Редактировать]

NS-2 (Nano Satellite 2) это китайский микроспутник который был раработан университетом Tsinghua. По своему назначению космический аппарат является технологическим и содержит на своем борту такие тестируемые элементы как: звездные и солнечные датчики, гироскопы и магнетометры, а также приемники сигналов от навигационных систем. При выведении на нем также были установлены два космических аппарата ZJ 1 и 2.

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - Китай
2Тип орбиты - НОО
3Страна производитель - Китай
4Тип оператора(владельца) - государственный

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг20

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Тайюань
2Дата пуска2015-09-20
3Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
4Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
5Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
6Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
7Полезная нагрузка 1xZJ 1
8Полезная нагрузка 1xZJ 2
9Полезная нагрузка 1xNS 2
10Полезная нагрузка 1xNUDT-Phone-Sat
11Полезная нагрузка 1xLilacSat 2
12Полезная нагрузка 1xDCBB
13Полезная нагрузка 1xXW 2F
14Полезная нагрузка 1xXW 2E
15Полезная нагрузка 1xXW 2D
16Полезная нагрузка 1xXW 2C
17Полезная нагрузка 1xXW 2B
18Полезная нагрузка 1xXW 2A
19Полезная нагрузка 1xTiantuo 3
20Полезная нагрузка 1xZDPS 2B
21Полезная нагрузка 1xZDPS 2A
22Полезная нагрузка 1xXinyan 2
23Ракета-носитель 1xВеликий поход 6

Найдено 1000 документов по запросу «NS 2». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
...ách= h~d= ~= sáÖnáfác~ní= ~dvÉrsÉ= ÉffÉcí= çn= íhÉ= fán~ncá~l= ánsíáíuíáçns=án=Asá~I=h~d=cÉrí~ánló=r~ásÉd=ÉvÉróçnÉDs=~w~rÉnÉss=çf=íhÉ=wÉ~kn...~n=a~n~h~rí~= k~sáçn~l=_Érh~dFI=~=séÉcá~l=éuréçsÉ=vÉháclÉ=íç=rÉc~éáí~lásÉ=íhÉ=b~nkánÖ=ánsíáíuíáçns=Ea~n~mçd~l=k~sáçn~l=_Érh~dFI= ~nd=íhÉ=`çréçr~íÉ=oÉsíruc...~sÉ= çf= bçnds= ENTB= çf= rÉséçndÉnísF= ~s= wÉll= ~s= éráv~íÉ= éÉnsáçns= ~nd= schçl~rsháés=ENUKQBFK=PTKVB...íhÉr=bÉh~váçrsFK= Ø= lnÉ= çf= íhÉ= b~sác= ~ssuméíáçns= çf= lçwÉránÖ= çf= í~ñÉs= fçr= íhÉ= ráchÉsí= éçéul~íáçn= w~s= ~= cçnvácíáçn=íh~í=án=érÉsÉní=cçndáíáçns=lçw=érçéÉnsáíó=íç=ánvÉsí=ás=íhÉ=m~án=b~rráÉr=çf=Écçnçmác= Örçwíh=~nd=íh~í=íhÉ=rách=h~vÉ=íhÉ=háÖhÉsí=érçéÉnsáíó=íç=s~vÉK=bméárác~l=rÉsÉ~rch=érçvÉs=íh~í= fçr= m~nó= ÉnírÉérÉnÉurs...ÉsíK== qhÉsÉ=síudÉnís=bÉÖ~n=íç=sÉÉk=~líÉrn~íávÉs=íç=íhÉ=Öç~l= çf=~ssámál~íáçn=áníç= m~ánsírÉ~m=AmÉrác~n=sçcáÉíóX=érçmçíánÖ=ánsíÉ~d=~=unáquÉ=sÉnsÉ=çf=m~nJAsá~n=Éíhnác=ádÉníáíóK= = = lld...Él= íh~í= ÖávÉ= cçnsumÉrs= íhÉ= cçnvÉnáÉncÉ= çf= fán~ncá~l= ír~ns~cíáçns= lákÉ= b~l~ncÉ= ÉnquáróI= crÉdáí= c~rd= ~éélác~íáçnsI...Ér=NVVVK==luí=çf=NNO=rÉséçnsÉs=rÉcÉávÉdI=TO=cçmélÉíÉd=rÉséçnsÉs=wÉrÉ=us~blÉI= NS=rÉíurn=un~nsw...=such=~s== “sÉldçm=dç=busánÉssmÉn=ÖÉí=íçÖÉíhÉr=buí=íh~í=íhÉó=cçnséárÉ=~Ö~ánsí=íhÉ=éublácK”= = = qçd~óI=íhÉ=nÉçcl~ssác~l=sch...~lÉ=ás=suffácáÉní= cçméÉíáíáçn=fçr=íhÉmK==fníÉrJfárm=ír~ns~cíáçns=~rÉ=c~llÉd=m~rkÉísI=ír~nsfÉr=érácÉs=~rÉ=c~ll...==jçsí=áméçrí~ní=çf=~llI=frçm=íhÉ= éÉrséÉcíávÉ=çf=íhás=é~éÉrI=`ub~ns=h~vÉ=m~dÉ=m~nó=ér~Öm~íác=~líÉr~íáçns=án=íhÉ=ánsíáíuíáçn~l= mÉch~násms=fçr=rÉsçurcÉ=~nd=érçduc...Éí=sçcá~lásm=whách=ás=rÉ~dáló=~d~éí~blÉ=íç=`ub~’s=ÉñásíánÖ=Écçnçmác=ánsíáíuíáçns= ~nd=sçcá~lásí=çbjÉcíávÉsK=luílánÉd=bÉlçw=ás=~=sk...~mÉwçrk=çf=íhÉ=~n~lósásK==qhÉ=fándánÖs=~rÉ=ÖÉnÉr~lló= cçnsásíÉní=wáíh=íhÉ=érÉdácíáçns=çf=íhÉ=mçdÉl=usánÖ=eÉndró=íóéÉ=brrçr=`çrrÉcíáçn=jçdÉlK...= r~nÖÉs=frçm=J=MKNPN=íç=J=MKMVR=~nd=~rÉ=ánsáÖnáfác~ní=mÉ~nánÖ=íh~í=mçnÉí~ró=éçlácó=án= jÉñácç=w~s=nçí=~uíçnçmçusK= = qç=síudó=íhÉ=sÉnsáíáváíó=çf=íhÉ=bjm=íç=áís=cçméçsáíáçnI=íhÉ=r~íáç=çf=Éñch~nÖÉ= r~íÉ=íç=fçrÉáÖn=~ss...çm=óÉ~r=íç=óÉ~rI=é~ríácul~rló=án= íámÉ= çf= w~rI= m~ání~ánÉd= ~= rÉl~íávÉló= cçnsí~ní= v~luÉ= çvÉr= lçnÖÉr=éÉráçds=çf= íámÉK= = cçr= ánsí~ncÉI=áí=w~s=~í=~lmçsí=Éñ~cíló=íhÉ=s~mÉ=lÉvÉl=án=íhÉ=éÉráçd=NVOMJNVQM=~s=áí=w~s=án= NUMMJNUOM...É= íh~í= rÉÖul~íÉd= íhÉ= l~bçr= m~rkÉí= ~nd= érçvádÉd= érám~ráló= sçcá~l= érçíÉcíáçn= íç= éÉrsçns=bÉánÖ=l~ád=çff=bó=ánsíáíuíánÖ=~=sósíÉm=çf=unÉmélçómÉní=bÉnÉfáís=~nd=sÉííánÖ=~sádÉ= rÉsçurcÉs=fçr=ír~ánánÖ=~nd=rÉír~ánánÖI=~s=wÉll...~ríÉr=fçr= íhÉ= m~jçráíó= çf= íhÉ= unÉmélçóÉdI= RO= éÉr= cÉní= çf= íhÉ= ~vÉr~ÖÉ= w~ÖÉ= fçr= éÉrsçns= l~ád= çff= bÉc~usÉ= çf= rÉ~sçns= çn= íhÉ= cçmé~nó= sádÉI= án= rÉÖáçns= é~ríácul~rló= ÉñéçsÉd= íç= háÖh= sírucíur...= NVVS= nu~láfóánÖ= J = = = ~s=bÉfçrÉ=~nd=é~ó=án= = rÉÖásíÉrÉd= érÉsÉní=jçb= cçndáíáçns= J= nç= çldJ~ÖÉ==== = bÉlçw=RM=B=çf= = éÉnsáçn= mánámum=w~ÖÉ= J=nç=f~rm= = = =ÉmélçóÉd=fçr=S=mçníhs=án== = = l~sí===óÉ~r= t~áíánÖ=éÉráçd= T=d~ós= = =nçnÉ= = VM...íáon= ======fí=wáll=bÉ=ÉñéÉdáÉní=íç=ÉñélçrÉ=íhÉ=c~usÉsI=fársí=~í=íhÉ=lÉvÉl=çf=rÉl~íáçns=bÉíwÉÉn=n~íáçns=~nd= íhÉn=~í=íhÉ=lÉvÉl=çf=dçmÉsíác=rÉl~íáçnsK=fníÉrn~íáçn~ll...=g~nu~róK= tçrld=_~nkI=NVVSK====pçcá~l=aámÉnsáçns=çf=AdjusímÉníI=léÉr~íáçns=bv~lu~íáçn=aÉé~rímÉníI= t~shánÖíçnI=aK...ÉcíáçnsI=whách=~rÉ=unírÉ~íÉd=bó= éÉsíácádÉs=íhÉ=é~rks=çf=m~nsáçns=~nd=íhÉ=~ÖráculíurÉs=írÉ~ímÉní=wáíh=fmj=érçÖr~mm...= scenaráo= = iand=use= = Arable=land=áníÉnsávÉW= ÉñíÉnsávÉW= íçí~lW= eoríáculíural= cro...= íÉchnáquÉsI= Ö~ánánÖ= ~ccÉéí~ncÉ= çf= íhÉsÉ= ér~cíácÉs= bó= íhÉ= ánsíáíuíáçns= ~nd= cçmmunáíóI= Ésí~bláshánÖ= lÉÖásl...ÉsíK== qhÉsÉ=síudÉnís=bÉÖ~n=íç=sÉÉk=~líÉrn~íávÉs=íç=íhÉ=Öç~l= çf=~ssámál~íáçn=áníç= m~ánsírÉ~m=AmÉrác~n=sçcáÉíóX=érçmçíánÖ=ánsíÉ~d=~=unáquÉ=sÉnsÉ=çf=m~nJAsá~n=Éíhnác=ádÉníáíóK= = = lld...Éd=ándÉéÉndÉncÉ=çf=íhÉ=n~íurÉ=çf=íhÉ= Écçnçmác=ánsíáíuíáçns=íh~í=ch~r~cíÉrázÉ=áí=~í=~=mçmÉní=án=íámÉK=qhÉ=ánclán~íáçns=~nd=bÉh~váçr=çf= = = = íhÉ=mÉmbÉrs...= dásíáncíáçns=bÉíwÉÉn=sçcáÉíáÉs=éçssÉssánÖ=sámál~r=Écçnçmác=ánsíáíuíáçnsK= = ffI=çn=íhÉ=çíhÉr=h~ndI=~ííÉníáçn=ás=dárÉcíÉd=~í=íhÉ=Öç~l=íç=bÉ=rÉ~chÉd=cçméÉíáíávÉló=EÉKÖK=án= dón~mác=sáíu~íáçns=ch~r~cíÉrázÉd=bó=m~rkÉí=Éñé~nsáçn=çr=bó=ánn...=íçnÉ=ámé~ríÉd=íç=~nó= sçcáÉíóI=rÉÖ~rdlÉss=çf=íhÉ=çíhÉr=çrÖ~náz~íáçn~l=~nd=ánsíáíuíáçn~l=ch~r~cíÉrásíács=íh~í=dÉfánÉ=áíK= = qhÉ=ámélác~íáçns=çf=íhÉ=b~sác=ánsáÖhí=~rÉ=m~nóI=~nd=íhÉó=fánd=~éélác~íáçn=án=dávÉrsÉ=~rÉ~sK...íurbed=érçcÉssÉs=çf=áníÉr~cíáçn=bÉíwÉÉn=hum~n=cçnducí=~nd= sçcá~l=ánsíáíuíáçns=~nd=çrÖ~náz~íáçnsK=_uíI=bó=íhÉ=s~mÉ=íçkÉnI=~ll...~mÉní~l=buáldánÖ=blçck=án=íhÉ=fáÉld=çf=éçláíác~l=ánsíáíuíáçns=mÉráís=Équ~l=cçnsádÉr~íáçnK= qhÉ=rÉl~íáçnsháé=çf=íhás=cçnc...= séÉcáfácI=sçJc~llÉd=Écçnçmác=érçblÉms=wáíhán=~=sÉí=çf=ÖávÉn=ánsíáíuíáçns=~nd=~ssumÉd=mçdÉs=çf= bÉh~váçrK=kçnÉíhÉlÉssI=ÉvÉn=án=íhÉ=rÉ~lm...Éní=çf=ÖávÉn=Öç~lsK=bcçnçmácsI=án=íh~í= sÉnsÉI=wçuld=cçnsíáíuíÉI=~s=h~s=çfíÉn=bÉÉn=sí~íÉdI=~=é~ríácul~r=~éélác~íáçn=íç=sçcá~l=rÉ~láíó=çf=íhÉ= wádÉr=c~íÉÖçró=çf=~cíáçns=íÉrmÉd=r~íáçn~l=çr=áníÉlláÖÉníI=án=íhÉ=ér~Öm~íác=sÉnsÉ=çf=íhÉ=íÉrmK=fí=ás= ~ls...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
... (0.008 - 0.09) ns ns ns ns ns ns Population density (2.13 – 76.64) ns ns ns ns ns ns Hrs travel (0.55 – 7.03) (p = 0.061) SE = 0.02 estimate = -0.058 p < 0.01 ns ns (p = 0.07) ns Tree Cover (63.5 – 76.8) ns ns ns ns ns (p = 0.07) Overall model.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 1 ns 1 5 p < 0.05 Sex 1 1 ns Age (sqrt) 1 2 ns Education 3 0 ns HH... 1 1 ns Proportion productive females 1 2 ns Sex 1 1 ns Age 1 0 ns Education 3 2 ns HH head sex 1 2 ns HH head education 3 3 ns Variance... productive females 1 0 ns Sex 1 0 ns Age 1 0 ns Education 3 3 ns HH head sex 1 0 ns HH head... adults 1 0 ns Proportion productive females 1 0 ns Sex 1 1 ns Age 1 1 ns Education 3 1 ns 1 8 p < 0.005 3 2 ns HH head... productive adults 1 1 ns Proportion productive females 1 0 ns Sex 1 0 ns Age 1 1 ns 1 3 (p = 0.062) 3 2 ns HH head... productive adults 1 1 ns Proportion productive females 1 1 ns Sex 1 0 ns Age 1 0 ns Education 3 2 ns HH Income... 1 0 ns Proportion productive females 1 3 ns Sex 1 0 ns Age 1 1 ns Education 3 0 ns HH head sex 1 1 ns HH.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 2 ns Proportion productive females 1 0 ns Sex 1 0 ns Age 1 1 ns HH.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 3 ns Proportion productive females 1 3 ns Sex 1 2 ns Age 1 0 ns HH head sex 1 0 ns HH head education 1 0 ns Money 3 0 ns Variance.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 3 ns Proportion productive females 1 0 ns Sex 1 1 ns Age 1 0 ns HH.../no) 1 1 ns Proportion productive adults 1 0 ns Proportion productive females 1 0 ns Sex 1 0 ns Age 1 2 ns HH...) 1 3 ns Proportion productive adults 1 1 ns 1 14 p < 0.01 Sex 1 0 ns Age 1 0 ns HH head sex 1 0 ns 3 3 ns.../no) 1 2 ns Proportion productive adults 1 0 ns Proportion productive females 1 1 ns Sex 1 0 ns Age 1 0 ns 1 ns 1 1 ns 3 12.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 0 ns Proportion productive females 1 0 ns Sex 1 1 ns Age 1 0 ns HH.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 0 ns Proportion productive females 1 2 ns Sex 1 1 ns Age 1 0 ns HH head sex 1 2 ns 3 1 ns HH.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 0 ns Proportion productive females 1 2 ns Sex 1 0 ns Age 1 0 ns HH head sex 1 0 ns 3 0 ns Season.../no) 1 0 ns Proportion productive adults 1 1 ns Proportion productive females 1 1 ns Sex 1 1 ns Age 1 0 ns HH head sex 1 0 ns 3 6 ns HH.../no) 1 1 ns Proportion productive adults 1 1 ns Proportion productive females 1 1 ns Sex 1 0 ns Age 1 1 ns HH head sex 1 1 ns 3 6 ns Season.../no) 1 1 ns Proportion productive adults 1 1 ns Proportion productive females 1 2 ns Sex 1 1 ns Age 1 1 ns HH..., n (observations) = 521 P p < 0.0001 ns p < 0.01 p < 0.0001 ns ns ns ns ns ns p < 0.05 p < 0.01 ns Table A 6.2 Results from... 1 1 1 1 1 6 2.4 0.3 0.1 7 ns ns ns ns p < 0.01 3 2.2 ns d.f. Deviance change P 3 1 0.6 5.2 ns p < 0.05 1 1 3.8 10 p = 0.052 p < 0.05 1 1 1 1 1 1 1 21 5.5 7 0 6 1 5.4 p < 0.001 ns ns ns ns ns p < 0.05 3 13 p < 0.01 d.f. Deviance change P 3 48 p < 0.0001 1 1 ns 1 1 1 0 ns ns 0.66 HH... 1 15 p < 0.001 1 14 p < 0.05 5 0 0 0 2 0 2 19 ns ns ns ns ns ns ns ns p < 0.0001 7 0 6 ns ns (p = 0.08) -3.08 0.29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18... 0 -0.09 -0.90 -0.22 1.93 1 1 1 1 3 8 ns ns ns ns p < 0.05 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 ns ns ns ns ns ns -0.18 -0.57 -0.08 Allebone-Webb... head sex 1 0 ns HH head education 3 0 ns Sex 1 0 ns Age 1 1 ns Education 3 1.5 ns intercept -8.78... head education 3 2 ns HH head sex 1 2 ns Sex 1 1.5 ns Age 1 0 ns Education 3 1 ns Variance : Individual... of p p < 0.001 p = 0.051 ns ns F 0.20 0.42 0.08 0.007 d.f. 1 1 1 1 p ns ns ns ns 8.18 10.68... 0.09 p < 0.01 p < 0.01 ns ns 0.40 0.03 0.75 0.16 ns ns ns ns 7.82 14.47... 1.52 0.54 p < 0.001 ns ns ns 4.02 0.22 0.03 4.39 p < 0.05 ns ns p < 0.05 9.77... 0.49 p = 0.062 ns p = 0.094 ns 0.30 0.82 0.81 0.10 ns ns ns ns 50.94 73... ns p = 0.075 ns 9.21 0.86 0.38 0.59 p < 0.01 ns ns ns 0.47 4.31 0.31 1.41 ns p < 0.05 ns ns... 9.72 p < 0.01 ns ns p < 0.01 0.76 0.14 0.03 2.98 ns ns ns p = 0.085 16.15... 8.02 p < 0.01 ns ns p < 0.01 0.64 3.91 0.40 0.91 ns p < 0.05 ns ns 33.54... 146.6 ns 0.7 Season ns 0.2 ns 1.5 ns 1.0 ns 0.9 Food Security ns 1.0 ns 1.4 ns 0.4 ns 0.3 Village: Season ns 0.6 ns 0.0006 ns 0.2 ns 0.9 Village: FS ns 0.8 ns 2.4 ns 1.8 p < 0.05 4.5 FS: Season ns 0.8 ns 0.001 ns 1.4 ns...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
...(ns) .898(ns) .912(ns) .964(ns) .937(ns)  .906(ns) .893(ns) .894(ns) .887(ns) .884(ns) .885(ns) .874(ns...(ns) 1.603(ns)  Côtier/…  1.527***     1.249(ns) 1.098(ns) 1.099(ns) 1.139(ns) 1.126(ns)  1.152(ns) 1.162(ns) 1.160(ns) 1.149(ns) 1.153(ns) 1.152(ns) 1.145(ns...(ns)     1.004(ns) .923(ns) .949(ns) .980(ns) .993(ns)  1.006(ns) .995(ns) .997(ns) .992(ns) .991(ns) .998(ns) .995(ns...(ns) 1.284(ns) 1.274(ns) 1.234(ns)  1.201(ns) 1.166(ns) 1.172(ns) 1.163(ns) 1.168(ns) 1.148(ns) 1.145(ns...(ns) 1.123(ns) 1.182(ns) 1.139(ns)  1.141(ns) 1.136(ns) 1.139(ns) 1.136(ns) 1.150(ns) 1.202(ns) 1.196(ns...(ns) 1.062(ns) 1.059(ns) 1.079(ns)  1.099(ns) 1.073(ns) 1.078(ns) 1.073(ns) 1.071(ns) 1.068(ns) 1.054(ns)  No religion        .976(ns) .999(ns) 1.017(ns) 1.013(ns)  .981(ns) .974(ns) .980(ns) .979(ns) .970(ns) .975(ns) .979(ns...*  **  *  *  *  *  *  *  *  [ns]  *  1‐5  .916*           1.086(ns) 1.087(ns) 1.075(ns)  1.082(ns) 1.009(ns) 1.018(ns) .995(ns) .962(ns) .962(ns) .960(ns)  11...(ns) .852(ns) .857(ns)  .880(ns) .889(ns) .865(ns) .872(ns) .787(ns) .775(ns) .769(ns)  21‐43  .785(ns)           .793(ns) .820(ns) .808(ns)  .835(ns) .862(ns) .831(ns) .837(ns) .740(ns) .728(ns) .727(ns...(ns)  .949(ns)  .924(ns)  .919(ns)  .911(ns)  .891(ns)  Granddaughter  .584*                       .992(ns)  1.100(ns)  1.054(ns)  1.068(ns)  1.099(ns)  .950(ns...(ns)  1.344(ns)  1.328(ns)  1.131(ns)  .791*                       1.223(ns)  1.314*  1.275(ns)  1.271(ns)  1.256(ns)  1.175(ns)  .332***                       .513(ns)  .570(ns)  .554(ns)  .546(ns)  .548(ns)  .505(ns)  1.274(ns...  1. 286***                          .773**  .775**  (ns)  (ns)  (ns)  (ns)              .946(ns)  .992(ns)  .994(ns)  .997(ns)  Number of births...  (ns)  (ns)  (ns)                 1.005(ns)  1.008(ns)  1.012(ns)                 .885(ns)  .888(ns)  .893(ns)                 .844(ns)  .849(ns)  .857(ns)                 1.027(ns)  1.027(ns)  1.037(ns)                 1.131(ns)  1.134(ns)  1.152(ns...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
0.04/5
..., R. Muceniece, I. Čakstiņa, M. Borodušķis, J. Ancāns FGF-2 loma dermas cilmes šūnu..., R. Muceniece, U. Riekstiņa, I. Čakstiņa, K. Jēkabsons, J. Ancāns Gamma-aminosviestskābes receptora A ligandu... Staphylococci........................................................................................ 253 R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa Uzturs un hronisku... Sandostatin LAR terapijai bija bromokriptīns. Adenomas apjoms būtiski samazinājās 27...ācijas un staru terapija, bromokriptīns) nereaģējoši akromegālijas pacienti...īva HSMS701 marķieris (KIAA0391 gēns) bija variabls tikai MS atk... previously reported SNPs Sekvences numurs Gēns/ funkcija HSMS/pozīcija C14orf24.... Atslēgvārdi: NO, nitrozilhemoglobīns (nitrozil-Hb), nanodimanti, EPR, lipopolisahar..., jo alfa un beta nitrozilhemoglobīns ir paramagnētisks komplekss ar...ēgvārdi: mildronāts, karnitīns, glikozes metabolisms. Ievads Mildronāts... karnitīna transportproteīniem (6, 7). Karnitīns ir nepieciešams garo ķēžu tauksk..., tomēr tajās ir atrasts karnitīns (17), kura koncentrācijas samazin...īvnieku tika ievadīts insulīns (1 U/kg, i. p.), bet otrai pusei – izotoniskais...) grupas dzīvniekiem – insulīns 1 U/kg, i. p.; ceturtās (insulīns + mildronāts) grupas...ā 200 mg/kg un insulīns 1 U/kg, i. p. 30 min pēc injekcijas visi...ņš. .. 0 Kontrole Mildronāts Insulīns Insulīns+ Mildronāts 2. attēls. Insul...ūrām (3. attēls (B)). Savukārt insulīns devā 1 U/kg statistiski ticami (p < 0,05..., R. Muceniece, I. Čakstiņa, M. Borodušķis, J. Ancāns. FGF-2 loma .. 119 APC, HLA..., R. Muceniece, I. Čakstiņa, M. Borodušķis, J. Ancāns. FGF-2 loma .. 121 Rezultāti..., R. Muceniece, I. Čakstiņa, M. Borodušķis, J. Ancāns. FGF-2 loma .. 123 eksperimenta pirmaj..., R. Muceniece, I. Čakstiņa, M. Borodušķis, J. Ancāns. FGF-2 loma .. 125 Mēģinājumi.... 19. Riekstiņa, U., Muceniece, R., Čakstiņa, I., Ancāns, J. Cilvēka ādas cilmes šūnu..., R. Muceniece, I. Čakstiņa, M. Borodušķis, J. Ancāns. FGF-2 loma .. 127 21. Borodu...īdus un taukskābes. CYP2C8 gēns atrodas 10. hromosomā,10q24.1, un...ās ir visbūtiskākā (Guengerich, 1999). Gēns atrodas 7. hromosomā, 7q21.1, un sast...īdi, spironolaktoni, nikotīns u. c., kā arī nomācēji – cimetidīns, allopurinols, citostatiskie medikamenti... Eritromicīna elptests (EE). Eritromicīns iet caur citohroma P450 CYP3A4... būtisku kaspāzes-3 ekspresiju. Azidotimidīns (B) būtiski palielināja kaspāzes... receptoru ligandi, diazepāms, betulīns, betulīnskābe, cilmes šūnas...ādīt pretkrampju iedarbību pelēm (9). Betulīns un betulīnskābe ir...ījās pie GASS A receptora, bet betulīns saistījās tikai pie GASS saist... tomēr bija pietiekama, lai betulīns in vivo uzrādītu pretkrampju...ādi, kaut gan tikai betulīns saistījās pie GASS A receptora. Otrk... vēl šūnas membrānas receptoriem betulīns varētu iedarboties. Betulīnsk..., ūdens un dažu olbaltumvielu (amelogenīns) reabsorbciju (21). Odontoblastu pilnīgas... receptoriem pirmkārt minams autolizīns AtlE. Autolizīni ir peptidoglik... šūnas sienu asociētais proteīns Ssp1, kas izvietots fimbrijas tipa.... Te jāmin albumīns, fibronektīns, fibrinogēns, kolagēns, vitronektīns u. c., ko sauc par...: 1) fibrinogēnu saistošais proteīns Fbe; 2) fibronektīnu saistošais proteīns Embp (S.  epidermidis teihoskābes ar...īdu intercelulārais adhezīns). Tas ir homoglikāns, 2-deoksi-2 amino-D glikopiranozila...īgs ir PNSG (poli-N-sukcinilglikozamīns), kas pilda to pašu funkciju... akumulāciju asociētais proteīns Aap. Tas novietots mikroorganisma šūnas... Ligere,* Arvīds Grigāns,** Pēteris Kučāns** un Ina Mežiņa** Latvijas... (Gracey, M. S., 2007). R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku... (diēta). R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku... Kiribati 73,6 R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku... faktors (viscerālā aptaukošanās) 4. Apolipoproteīns B (apo B) (ne ABLh) 5. Insulīna...ā no 1970. R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku...īnus, un leptīns, adiponektīns un rezistīns regulē uztura uzņem... zarnu hormoni. R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku...ēmas hormoni, piemēram, holecistokinīns, glukagonam līdzīgs peptīds-1, oksintomodulīns, grelīns, peptīds YY un aizku... vielmaiņas procesos. Leptīns un grelīns, interleikīns 1 un 6, neiropeptīds oreksīns regulē ķermeņa svaru, nodro...ēze, paaugstināts ZBL holesterīns), rodas slimnieku grupa, kuri var... blīvuma lipoproteīnu holesterīns < 5 percentīlēm, samazināta glikozes tolerance... savu lomu R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku... Council, 2002). R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku...: 518–523. R. Ligere, A. Grigāns, P. Kučāns un I. Mežiņa. Uzturs un hronisku... T 3. Visām slimniecēm ārstēšanas plāns tika nolemts multidisciplinārā onkologu konsilij... audzēja masa. Hormonreceptori – estrogēns (ER) un progesterons (PR) noteikti...ānu grupas medikamentu paklitakselu: doksorubicīns (A) 60 mg/m² un paklitaksels (T) 135...ā ķīmijterapija pēc AC shēmas: doksorubicīns (A) 60 mg/m² intravenozi 1. dienā un...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
... Profiles Assistant personnel Personal assistant NS 35 / 40 40 / 45 45 / 50 Office manager Office manager NS 35 / 40 40 / 45 45... / 22 20 / 24 24 / 28 NS Assistant polyvalent Multi-task assistant... / 19 18 / 22 22 / 26 NS AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE AUDIT & PUBLIC... Chargé de reporting / Reporting officer NS 30 / 35 35 / 42 > 42... > 65 Responsable d'équipe / Team manager NS NS 40 / 45 > 55 Directeur d'agence... / 43 Risk manager / Risk manager NS 45 / 55 55 / 70 > 80... paiements internationaux International payments manager NS NS 35 / 45 > 45 Account manager... / 40 40 / 45 45 / 60 NS Gestionnaire crédits internationaux / négoce... / 50 Responsable credoc / Credoc manager NS NS 45 /5 0 > 55 32 / 37 37 / 40 42 / 45 > 45 NS NS 50 / 55 > 60 Gestionnaire cr... / 22 22 / 23 23 / 25 NS Conseiller en gestion de patrimoine... 18 / 22 22 / 25 > 25 NS Chargé de clientèle / commercial... manager 21 / 23 23 / 25 NS > 25 Gestionnaire assurance vie / épargne... / 23 23 / 26 26 / 30 NS Gestionnaire décès / succession Death / Patrimonial manager... / 23 23 / 25 25 / 30 NS Souscripteur Insurance underwriter 37 / 40... > 55 22 / 25 25 / 28 NS BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS / IMMOBILIER CONSTRUCTION... Management Responsable d'agence Office manager NS NS 45 / 60 60 / 100 Bureaux... / Directeur travaux Construction manager / director NS NS 45 / 65 65 / 100 Directeur... director NS NS 60 / 80 80 / 110 Directeur études Research director NS NS 55... Responsable bureau d'études Engineering director NS NS 50 / 80 80 / 100 Chef de projets Project manager NS 32 / 45 45 / 53 53... / 25 25 / 30 30 / 35 NS Maîtrise d'œuvre exécution... Chef de projets Project manager NS 32 / 42 42 / 47 47... de profit Profit centre manager NS NS 70 / 80 80 / 150 Directeur de travaux Construction director NS NS 55 /70 70 / 85 Agencement Layout Directeur travaux Construction director NS NS 45 / 60 60 / 75 Chef... (Niveau 1) Coordinator SPS (1st Level) NS 31 / 45 45 / 55 55... / 32 32 / 43 43 / 50 NS Gros œuvre / TCE (Tous Corps... travaux Construction director NS NS 50 / 65 65 / 85 NS 40 / 50 50... / 70 Conducteur principal Construction principal NS 40 / 50 50 / 60 60... / 42 42 / 55 55 / 65 NS Ingénieur travaux Construction engineer... / 40 40 / 50 50 / 58 NS Conducteur de travaux Construction manager... de profit Profit centre manager NS NS 50 / 75 75 / 100 VRD... Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 60 60 / 80 Responsable... de profit Profit centre manager NS NS 50 / 75 75 / 120 Conducteur... Directeur de travaux Construction director NS NS 50 / 60 60 / 80 Charg... / 80 Conducteur principal Construction principal NS 35 / 45 45 / 50 50... / 38 38 / 45 45 / 60 NS Chef de chantier Site manager... / 33 33 / 40 40 / 45 NS Génie Civil Civil engineering Responsable... de profit Profit centre manager NS NS 55 / 70 70 / 110 IMMOBILIER... manager Portfolio manager NS 60 / 85 85 / 150 NS Responsable acquisitions Procurement manager NS 65 / 90 90... / 50 NS NS Fund manager Fund manager 40 / 45 45 / 60 NS NS NS 60 / 80 80 / 120 NS Commercialisateur VEFA Promoter... / 45 45 / 70 70 / 120 NS Consultant en immobilier d'entreprise Consultant... / 35 35 / 50 50 / 80 NS MaItrise d'Ouvrage PrivEe Private project... / Regional / Branch director NS Directeur développement Development director NS NS 80 / 110 110... de programmes Programmes manager / director NS NS 70 / 100 100 / 120 Responsable... - technique Construction manager / Director - Technical NS Conducteur travaux / Ingénieur travaux... service manager / Director - AVS - Quality NS NS NS 65 / 90 80 / 130 90... / 35 35 / 45 45 / 60 NS NS 40 / 50 50 / 65 65... / 28 25 / 38 35 / 42 NS Ingénieur / technico-commercial Technical... comptes Key account business manager NS 30 / 48 45 / 70 60... des ventes / encadrement Sales manager NS 40 / 53 53 / 70 65... compte / KAM Key account manager NS 45 / 65 65 / 80 85... Directeur des ventes Sales director NS 55 / 70 70 / 90 90 / 110 + Directeur commercial Business director NS 65 / 85 80 / 110 95... controller 26 / 35 35 / 45 NS Consolideur Consolidation 35 / 45 45... / 80 35 / 45 50 / 70 NS FONCTIONS OPERATIONNELLES OPERATIONAL FUNCTIONS FONCTIONS.../years Responsable d'exploitation Operations manager NS 40 / 45 45 / 60 60... / 40 Maintenance Multitechnique Multitechnical Maintenance NS Responsable bureau d'études Engineering director... / 42 42 / 48 48 / 60 NS Gestionnaire de la mobilité internationale... manager 28 / 32 32 / 38 NS NS Directeur rémunération et avantages... / 45 45 / 50 50 / 60 NS Gestionnaire des carrières et... / 35 35 / 40 40 / 45 NS Gestionnaire / Chargé des Ressources Humaines... director ans/years ans/years NS 50 / 60 60 / 70 > 70... manager 28 / 32 32 / 38 NS NS Formation Training Responsable formation Head... / 30 28 / 35 35 / 40 NS REmunEration et avantages sociaux Compensation... manager 23 / 30 31 / 38 NS Luxe/Haut de gamme Luxury... head 36 / 42 43 / 49 NS Responsable commercial wholesale Sales manager... manager 33 / 37 37 / 42 NS Responsable de zone export Export... manager 29 / 32 32 / 36 NS Attaché commercial Commercial attaché / Commercial...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
... <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 6.0 na Algeria 2.1 2.7 2.4 1.9 ns >–50.0  7.7 8.4 6.8 5.1 <5.0 na à ns ns ns ns ns >–50.0  <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à 1.5 1.9 1.7 1.7 ns >0.0 ▲ 5.9 6.6 5.5 5.3 <5.0 na à ns ns ns ns ns >0.0 ▲ <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à 176.0 202....8 55.0 44.3 38.1 35.0 –53.3 à 0.1 ns ns ns ns >–50.0  11.7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Gabon 40....3  13.3 13.0 14.9 8.8 6.0 –54.5 à Ghana 7.1 3.1 2.3 1.5 ns <–50.0 à 47.3 15.9 10.5 6.0 <5.0 na....0 26.4 22.4 21.8 –51.3 à Mali 1.4 1.3 1.1 ns ns <–50.0 à 16.7 12.6 9.1 <5.0 <5.0 na à Mauritania 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 –17.3  14.6 11.2 10.8 7.4 6.5 –55.7 à <0.1 <0.1 <0.1 ns ns >-50.0  8.1 6.7 5.4 <5.0 <5.0 na à 7.7 7.8 7.8 7.5 7.2 –6.7  55.4 41.2 36... South Africa Sudan (former) 19 ns ns ns ns ns >–50.0 10.6 9.6 10.2 11.4 na... 1.8 1.4 ns ns ns <–50.0 à 23.6 17.1 <5.0 <5.0 <5.0 na à Georgia 3.0 0.8 0.3 0.4 0.4 –85.9 à 56.5 16.3 6.0 9.0 9.8 –82.6 à Kazakhstan ns ns 0.8 ns ns... far4 towards MDG (%) target5 0.4 0.4 0.2 ns ns <-50.0 à 8.6 8.4 5.1 <5.0 <5.0 na à ns 3.6 3.3 2.5 1.7 134.7 ▲ <5.0 14.4 12.6 9.1 5.8 74....9 36.1 34.0 25.9 22.4 –25.1 ¢ ns ns ns ns ns <–50.0 à <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à 291.7 272.9 321....8 17.6 20.6 15.8 15.2 –36.0 ¢ 2.9 3.8 4.7 4.7 ns >0.0 ▲ 5.1 5.6 6.6 6.4 <5.0 na à <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 –22.3  12.3 11.9 15....7 22.3 18.3 13.4 10.3 –66.3 à ns ns ns ns ns >0.0 ▲ <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Cambodia 3.0 3.6 2.7 2.4 2.4 –19.2  32.1 28....9 26.9 23.3 21.8 –49.1 ¢ Malaysia 1.0 ns ns ns ns >0.0 ▲ 5.1 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Brunei Darussalam Myanmar 26... 0.2 0.3 ns ns ns >–50.0  5.5 6.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Kuwait à 39.5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à 0.8 ns ns ns ns <-50.0 Lebanon ns ns ns ns ns >0.0 ▲ <5.0 Saudi Arabia ns ns ns ns ns >–50.0  <5.0 Turkey ns ns ns ns ns >–50.0  <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à United Arab Emirates ns ns ns ns ns....4 23.7 20.7 20.1 –25.7 ¢ ns <0.1 <0.1 ns ns >0.0 ▲ <5.0 5.2 6.7 <5.0 <5.0 na à Cuba 0.6 ns ns ns ns <–50.0 à 5.7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Dominican Republic... (Plurinational State of) Brazil ns ns ns ns ns >–50.0 ▼ <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à <0.1 <0.1 ns <0.1 <0.1 15.7 ▲ 9.7 5.9 <5.0 5.9 6.5 –33.3 ¢ 2.6 2.8 2.8 2.7 2.1 –21.3  38....5 –48.7 ¢ 22.5 19.0 ns ns ns <–50.0 à 14.8 10.7 <5.0 <5.0 <5.0 na à Chile 1.2 ns ns ns ns <–50.0 à 9.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na....5 16.4 14.9 12.1 –47.3 ¢ Mexico 6.0 ns ns ns ns >–50.0  6.9 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Nicaragua 2.3 1.6 1.3 1.2 1.0 –55.7 à 54....5 8.7 8.4 –45.7 ¢ Uruguay 0.3 ns ns ns ns <-50.0 à 8.5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Venezuela (Bolivarian Republic of) 2.8 3.8 2.4 ns ns <–50.0 à 14....0 –11.2 ¢ Fiji <0.1 ns ns ns ns >–50.0  6.6 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Kiribati <0.1 ns ns ns ns >–50.0  7.5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na à Samoa <0.1 <0.1 ns ns ns <-50.0 à 10... people undernourished na not applicable ns not statistically significant Source: FAO...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
... totalmixtures 01-/0 LSD5%: solecroppingversusmixed cropping-NS barleyversus harlpv vprsiic wheat-6.1 whpat....5 1.24 1.18 1.20 1.16 1.20 NS 8.4 1.80a 1.67 ab 1.19 ab....7 1.45 1.35 1.27 1.22 1.33 NS 21.5 1.11 1.18 1.37 1.20 1.22 NS 13.9 1.24 ab 1.24 1.30a... 1.03c 1.28 1.22 1.17 0.16 NS 8.4 13.9 Theresults of theMendefera sitearealsoshown... b 6942 527 892 NS 15.1 NS NS NS 25.5 NS(*) 728 NS 12.8 and Yeha (8164... cd 1760cd 1688 d 2335 NS 793 NS NS(*) 515 NS NS(*) 464 NS 36.2 31.5 24... 2643a 1657b 2706a 2335 NS 9.3 10.7 465 5.9 301 8.3 NS CV% Wheat 14... 2579 2245 2182 2335 LSD NS 7.0 NS 9.0 NS 302 8.2 NS NS 6.8 CV% 10.2 14.2 significant... 1998 3.0 3.0 2.8 3.2 2.8 2.3 2.1 2.2 1.8 2.6 1999 1.2 1.2 1.2 0.8 1.0 1.0 1.1 0.9 1.2 1.1 Mean 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.7 1.6 1.6 1.5 1.8 NS NS NS 31.9 NS (*) NS 40.7 (*) 0.599 NS 25.0 Table6.8.Drought susceptibility... Densityxcropratio 869 NS NS NS NS NS NS(*) NS NS NS NS NS 477 NS NS CV% 21.4 15.6 14.9 22.6 NS NS NS 9.6 Density S r 100... 1906 1777 1826 NS NS NS NS NS NS NS(*) NS NS NS NS NS NS 28.0 NS 20.4 NS 15.8 NS 31.6 NS 22.2 NS 17.8 Treatments... Density xcropratio 812 NS 621 NS NS(*) NS(*) 770 NS 770 547 706 NS NS NS NS NS NS CV% 26... a 1859 NS 359 NS NS(*) 278 NS NS 212 NS 222 286 NS NS 392 NS 196 253 NS(*) 28... NS NS NS 29.5 0.23 NS NS 23.7 0.18 NS NS 18.9 0.17 NS NS 18.9 NS NS NS 22.5 0.14 NS NS 14... 0.41 NS 0.14 0.13 NS NS NS NS NS NS 0.16 NS NS 32.9 NS 12.9 NS 20.6 NS 23.9 NS 28.7 NS 16... 0.055 0.078 NS 15.2 NS 13.2 NS 11.6 NS 11.0 NS 14.1 NS 7.3 Mean though maximum... 1.310 1.144 1.179 1.210 1.231 NS(*) NS(*) NS NS NS NS NS(*) NS NS 39.4 37.0 33.2 and 25....2 38.4 30.3 30.3 34.4 Mean NS NS(*) NS NS(*) NS NS NS NS NS 39.5 37.6 39.7 Competition The...Дата загрузки: 2017-04-24
Скачать документ
0/5
... 45.4 15.1 40.3 11.4 27.2 7.2 ns <5.0 ns <5.0 1.0 15.7 1.3 16.5 1.3 15.4 1.3 13.5 1.4 14... Northern Africa17 6.0 6.6 7.0 5.1 4.3 –27.9 ◄► <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Algeria 2.1 2.7 2.3 ns ns >–50.0 ▼ 7.7 8.4 6.8 <5.0 <5.0 na  Egypt Morocco Tunisia... Africa 18 Eastern Africa ns ns ns ns ns >–50.0 ◄► <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  1.5 1.9 1.7 1.7 ns >0.0 ▲ 5.9 6.6 5.5 5.2 <5.0 na  ns ns ns ns ns >–50.0 ▼ <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  175....7 27.0 26.4 21.3 20.7 –53.7  <0.1 <0.1 <0.1 ns ns >–50.0 ◄► 8.1 6.7 5.4 <5.0 <5.0 na  ◄► 56.1 42.1 36....0 32.8 29.9 30.5 –29.6  Gabon 0.1 ns ns ns ns <–50.0 à 11.7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 –51.4 à 22....9 27.3 26.0 39.4 42.3 18.0  ns ns ns ns ns >–50.0 ▼ <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 144.4 ▲ 15.9 19....7 ◄► 13.3 13.0 14.9 7.1 5.3 –60.3  Ghana 7.1 3.1 2.3 1.4 ns <–50.0 à 47.3 15.9 10.5 5.6 <5.0 na....8 38.8 34.7 31.9 10.0  Mali 1.4 1.3 1.1 ns ns <–50.0 à 16.7 12.6 9.0 <5.0 <5.0 na  Mauritania... 0.9 0.7 0.2 0.2 0.2 –80.8 à 27.3 23.0 8.2 6.8 5.8 –78.8  Azerbaijan 1.8 1.4 ns ns ns <–50.0 à 23.6 17.1 <5.0 <5.0 <5.0 na  Georgia....4 à 56.5 16.3 6.0 10.1 7.4 –86.8  Kazakhstan ns ns 0.8 ns ns >–50.0 ◄► <5.0 <5.0 5.0 <5.0 <5.0 na  Kyrgyzstan 0.7 0.8 0.5 0.4 0.3 –53.1 à 15... far4 towards MDG target5 (%) ns ns (%) <–50.0 à 8.6 8.4 5.1 <5.0 <5.0 na   ns 3.6 3.3 2.2 ns >0.0 ▲ <5.0 14.4 12.4 7.7 <5.0 na 295....4  Republic of Korea Southern Asia ns ns ns ns ns <–50.0 291.2 272.3 319.1 274....7 17.5 20.5 15.6 15.2 –36.0  2.9 3.8 4.7 4.7 ns >0.0 ▲ 5.1 5.6 6.6 6.2 <5.0 na  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 –31.6 ▼ 12.2 11.9 15....0 à 30.6 22.3 18.3 12.1 9.6 –68.5  ns ns ns ns ns >–50.0 ◄► <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Cambodia 3.0 3.6 2.7 2.5 2.2 –26.1 ◄► 32....9 26.9 21.4 18.5 –56.8  Malaysia 1.0 ns ns ns ns >–50.0 ◄► 5.1 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Myanmar 26.8 24... 0.2 0.3 ns ns ns >–50.0 ◄► 5.5 6.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Kuwait 0.8 ns ns ns ns <–50.0 à 39.4 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Lebanon Oman ns ns ns ns ns >0.0 ▲ <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  0.3 0.2 0.2 ns ns <–50.0 à 15.1 9.3 7.9 <5.0 <5.0 na  Saudi Arabia ns ns ns ns ns >–50.0 ◄► <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Turkey ns ns ns ns ns <–50.0 à <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  United Arab Emirates ns ns ns ns ns >0.0 ▲ <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na....0 24.4 23.5 19.8 19.8 –26.6  ns <0.1 <0.1 ns ns >0.0 ▲ <5.0 5.2 6.7 <5.0 <5.0 na  0.6 ns ns ns ns <–50.0 à 5.7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Dominican Republic....3 11.4 –9.6 ◄► 10.7 8.3 7.6 6.9 6.6 –38.2  Belize <0.1 <0.1 ns <0.1 <0.1 16.1 ▲ 9.7 5.8 <5.0 5.7 6.2 –36.2  0.2 0.2 0.2 0.3 ns >0.0 ▲ 5.2 5.1 5.6 5.3 <5.0 na  Costa Rica El....5 16.4 14.6 12.2 –47.1 š Mexico 6.0 ns ns ns ns >–50.0 ◄► 6.9 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Nicaragua 2.3 1.6 1.3 1.2 1.0 –55.0 à 54....4 40.3 27.2 ns ns <–50.0 à 15.1 11.4 7.2 <5.0 <5.0 na  South America Argentina ns ns ns ns ns <–50....1  Brazil 22.6 19.9 ns ns ns <–50.0 à 14.8 11.2 <5.0 <5.0 <5.0 na  Chile 1.2 ns ns ns ns <–50.0 à 9.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na....5 8.3 8.0 –48.2  Uruguay 0.3 ns ns ns ns <–50.0 à 8.6 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Venezuela (Bolivarian Republic of) 2.8 3.8 2.5 ns ns <–50.0 à 14....5 14.2 –9.9  <0.1 ns ns ns ns >–50.0 ◄► 6.6 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  OCEANIA22 Fiji Kiribati <0.1 ns ns ns ns >–50.0 ◄► 7.5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 na  Samoa <0.1 <0.1 ns ns ns <–50... than 5 percent na not applicable ns not statistically significant Source...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
... şi probele într-un mod diferit.1 Însă, în materie de probatoriu şi probe, procedurile... Curţii) poate fi restrâns în interesul moralei, al ordinii publice...” (art. 54 par. 2 din Statut). Însă, Curtea şi procurorul nu dispun de... părţile să poată discuta raportul expertului, însă nu cere ca expertul să purcead..., prin investiții străine. Însă, extinderea corporativă permisă de aceste...ţia unei multitudini de canale, însă aceasta nu caracterizează mass-media...-media naționale sunt strâns legate de sistemele naţionale... care î-l prezintă deşeurile cosmice, însă este cert, că dacă în cele mai... statului de lansare este absolută. Însă dacă prejudiciul se produce în afara... au fost date publicităţii, însă în literatura de specialitate discuţiile...ă a răspunderii contractuale, aceasta este strâns legată de ideea care st..., Olanda, Franţa. Această regulă era însă interpretată diferit, în Franţa şi Anglia, fiind... acceptată de către marile puteri, însă nu a fost acceptată de către... punctele cele mai avansate în mare, însă liniile nu trebuie să se îndep... Consiliul de Securitate al ONU, însă acestea nu s-au soldat cu... mare, limitele teritoriale ale mării, însă cu totul diferit este pus... speciale ale cooperării economice, însă în art. 2 sunt stabilite principiile cooper... care ONU a stabilit o asociere strânsă 65 Vol. II Secţia... OSCE sau de reprezentanții săi, însă în lipsa unui acord, Centrul de...ții diferite. Aplicare lor necesita însă consimțământul prealabil și sprijinul activ... acestor măsuri nu este atestată însă de nici un document al... Abhaziei, Georgia. Consensul nu a fost însă obținut, iar la 29...ța efectivă a acestei funcții necesită însă un dialog deschis și imparțial... reprezentanţi ai tuturor statelor participante, însărcinat cu supravegherea activităţii.... În plus, directorul CPC-ul a fost însărcinat cu asistarea administrării... este prezentă și în această ramură a dreptului. Însă, chiar dacă principiul general al... în domeniu la nivel interstatal. Lucrurile, însă, nu evoluează atât de repede...ă și materială. Se mai evidențiază, însă și răspunderea morală. Aceste forme variaz... un prejudiciu moral cauzat mediului, însă la nivel de reparare a prejudiciului...şte în mod clar răspunderea subsidiară. Însă atunci când s-a ajuns la reclama... armate internaționale. Curtea a găsit însă o soluție, examinând degradarea... a fost rezolvată. Potrivit art. 63, însă, dacă se ridica problema interpret... juris rezultând din precedente, însă niciodată o cutumă internaţională nu... îşi exercită jurisdicţia şi competenţele. Însă, există legi naţionale care..., organizaţiilor regionale sau subregionale. Însă, în lucrarea de faţă se face... lărgire a câmpului de protecţie1. Însă, aceste clauze nu pot fi... internaționale dar nu a fost însă un fenomen constant sau neschimbat... a reprezenta o intervenție interzisă, erau însă absente. Nevoia unei examinări....4 Punctul său de vedere nu a trecut însă de consimțământul puterilor continentale...ăzut de intervenție între însăși statele Europene.1 Eforturile organizațiilor...ținut de Young,3 a fost considerat însă doar o variabilă, o trăsătură recurent... dar egale în context ierarhic. Oricum însă, sensul modern al maximei i-a fost... de pe arena internaţională. Însă, la acel moment imunitatea de... şi privilegiile recunoscute agenţilor diplomatici, însă s-a configurat ca un principiu cutumiar...ţând limitări extrinseci. Dacă însă restricţiile aduse autorităţii... jurisdicţia suveranului local. Dacă însă forţele militare tranzitează fără a avea... militar francez în faţa tribunalelor americane. Însă, chiar dacă originile juridice ale... Belgian, Regele Hannover, Porto Alexandre. Însă, cu anumite conotaţii din...ţionamente în contextul imunităţilor statului. Însă nu se poate de zis...ă în cauzele ce vizau activităţi comerciale. Însă, nu erau rare şi speţele... documentate excepţii în acest sens. Însă merită subliniat faptul că aplicarea precedentului... la speţa Vasul Exchange încoace. Însă discreţia magistraţilor americani... imunitatea limitată de jurisdicţie, însă aceasta a fost lipsă. Alăturarea... publice, ceea ce făcea imposibilă însăşi aplicabilitatea doctrinei imunităţii restric... accepţiunile unei imunităţi limitate. Însă, spre regret, nu sunt înregistrate...ţiile sale de evoluţie. Însă, având în vedere prevederile legislative...ţionale de drept procesual. Oricum însă, în cazul admiterii spre examinare a unei...ţi participanţi ai tranzacţiilor comerciale. Însă, nici în temeiul abordării restric... o valoare limitată, având în vedere că însăşi încheierea acestora confirmă existenţa unor...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
0/5
... cr o ec Social outcome on s ns t ion c o n di t io n di Universities... Profit Business sector Government R&D budgets s ns t ion It focuses on the... on om IP Rs ic ns c o n di t io ewor k Business sector... o ec Social outcome on ic ns c o n di t io Business sector Co... om ic co c o n di t io s ns t ion Skills Technology Innovation n di... f sc d ien Fr tr a c am ns e ew fe or rs kc... ic y ts es co an ns d ul t e i pr x t e n n g og s r a ion m m es... ts ic y es co an ns d ul t ex i pr t e n n g o gr s i o Ta... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... en (p m ev bl pe td ns pu ex en tio nd... rn R& ve ic go st ns ve tio in ip T cr... sR Tr ia rp es ns 0 D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... en (p m ev bl pe td ns pu ex en tio nd... rn R& ve ic go st ns ve tio in ip T cr... sR Tr ia rp es ns 0 D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns 0 D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns 0 D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns 0 D 50 R& To p bl io sin... en (p m ev bl pe td ns pu ex en tio nd... rn R& ve ic go st ns ve tio in ip T cr... sR Tr ia rp es ns 0 D 50 R& To p bl io sin... ia at sR or es ns rp sin co Bu io... r by nc tp d ul il e m ns t( ICT and Internet infrastructures Ad... p te ry go cr st ns ve tio in ip T cr... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... ia rp in 0 D 50 sR ns es io sin at Bu... en (p m ev bl pe td ns pu ex en tio nd... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin... el (p ev bl pe td ns pu ex en nd D at... R& ve ic go ip st ns ve tio in ip T cr... in Tr ia rp es ns D 50 R& To p bl io sin...