Спутник навигационных систем. Navstar 64. [Редактировать]

Навигационный космический аппарат изготовленный специалистами компании Lockheed Martin Space Systems. Выйдя на расчетную орбиту высотой около 18 тыс. км, спутник присоединится к уже развернутой группировке из 28 спутников GPS, дающих пользователям системы возможность мгновенно определять собственные 3D-координаты с точностью до единиц метров. Спутники серии 2R, особенно в сочетании с принципиально новыми пользовательскими приемниками, позволят существенно превзойти уже достигнутые показатели. Это станет возможным благодаря возросшей мощности передатчика, а также перехода к использованию трех принципиально новых сигналов. Как сообщает New Scientist, их использование не только повысит точность и надежность определения координат, но и позволит применять высокоточное оружие с GPS-наведением в условиях активного радиопротиводействия со стороны противника. Сполна оценить новые возможности навигационной спутниковой системы смогут не только военные, но и простые пользователи один из новых сигналов позволит гражданским пользователям принимать сигналы не на одной, а на двух частотах, что позволит эффективнее бороться с искажениями, вносимыми ионосферой Земли, и, в конечном итоге, улучшит точность определения местоположения.

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1GPS 2R-21(M)НайтиНайти
2USA 206НайтиНайти
335752НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Тип оператора(владельца) - военно-коммерческие
3Страна производитель - США

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг2032
2Платформа, LM-40001
3Габариты, см190х190х150

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град54.3
2Апогей, км20281.2
3Перигей, км20095.7
4Период, минут717.9
5Длинный диаметр эллипса, км26559

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2009-043A

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2009-08-17 at 10:35:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xNavstar 64
3Ракета-носитель 1xДельта 2

Найдено 1000 документов по запросу «Navstar 64». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... .......................................................................................................... 63 5.10 GPS – NAVSTAR .................................................................................................... 64 5.10.1 Kosmický segment GPS – NAVSTAR ............................................................... 65 Globální navigační systémy 4 5.10.2 Řídicí segment GPS – NAVSTAR ..................................................................... 73 5.10.3 Navigační signály GPS – NAVSTAR................................................................ 74 5.10.4 Navigační zprávy GPS – NAVSTAR................................................................. 86 5.11... GCS GEO GMS GNSS GPS-NAVSTAR GS GSA Ground Based Augmentation... – NAVSTAR. V polovině devadesátých let minulého století se systém GPS – NAVSTAR...žděním za americkým systémem GPS – NAVSTAR byl vyvinut ruský (dříve sov...ě modernizace stávajícího GPS – NAVSTAR i GLONASS. Pod záštitou Evropské unie... vlivem konstelace (viz kapitola 4 – u GPS – NAVSTAR musí být PDOP ≤ 6). Druhým přístupem je...ř. původně u SPS služby GPS – NAVSTAR to byla hodnota 500 m). Pr... + YP2 = 3968202,45 9158612 2 + 1063276,64 4334745 2 = = 4108185,48 5011627 m . (2.27...) získáme geodetickou délku: ⎛ ⎞ ⎟⎟ = ⎠ 1063276,64 4334745 ⎛ ⎞ = 2 arctg ⎜ ⎟= . ⎝ 3968202,45 9158612...ční družicový navigační systém GPS – NAVSTAR. Původní systém WGS-84 byl...ý navigační systém je americký GPS – NAVSTAR s často používaným zjednodušen...čními signály systémů GPS – NAVSTAR a Galileo) s minimalizací interferencí je na... měření pro navigační systém GPS – NAVSTAR pro dva druhy základních... systémy patří především GPS – NAVSTAR, GLONASS a evropský projekt GALILEO. 5.1 Transit... a Eutelsat kooperují. 5.10 GPS – NAVSTAR Systém GPS – NAVSTAR byl prvotně vyvinut americkou... služeb systému GPS – NAVSTAR pro celosvětové mírové vědeck...é oblasti. V této fázi systém GPS – NAVSTAR nabízel dvě základní slu.... července 1995 přešel systém GPS – NAVSTAR do fáze FOC a stal se... procesu modernizace systému GPS – NAVSTAR. Zkvalitnění parametrů řídicího segmentu... PPS. 5.10.1 Kosmický segment GPS – NAVSTAR GPS pracuje s nominální konstelac...ánovanou dobu životnosti. Systém GPS - NAVSTAR má za sebou již více ne...í družic systému GPS – NAVSTAR Typ GPS Perioda vynášen...ější systémy družice GPS – NAVSTAR bloku IIR (převzato z [20] a upraveno... provozováno systémem GPS – NAVSTAR nejvíce družic bloku... družic GPS – NAVSTAR Satelity systému GPS – NAVSTAR jsou rozmíst... družic systému GPS – NAVSTAR jsou uvedeny na obrázku...ů se konstelace systému GPS – NAVSTAR od původního návrhu částe... systému GPS – NAVSTAR. 5.10.2 Řídicí segment GPS – NAVSTAR Původní řídicí segment... fáze modernizace systému GPS – NAVSTAR je všeobecně označována... segmentu GPS – NAVSTAR (stav r. 2008) 5.10.3 Navigační signály GPS – NAVSTAR V prvn...) družice systému GPS – NAVSTAR poskytovaly signály základních...čními signály satelitů GPS – NAVSTAR Obr. 5.13. Reálné spektrum... signálů modernizované družice GPS – NAVSTAR v pásmu L1 76 Globáln...ých signálů družic GPS – NAVSTAR v chronologickém pořadí. modelování naviga...čních signálů družic GPS – NAVSTAR Pásmo Signál Nosná Služba...čních signálů družic GPS – NAVSTAR Implementované signály C/A, P** C/A, P(Y), L2C, M C/A, P(Y), L2C...]. 5.10.4 Navigační zprávy GPS – NAVSTAR Navigační datové zprávy obsahuj... je obdobou amerického GPS - NAVSTAR a je provozován ruskou vládou... obdobou C/A kódu systému GPS – NAVSTAR. Jedná se o pseudonáhodnou posloupnost... amerického systému GPS – NAVSTAR a ruského GLONASS. Jeho výstavbu... se podobně jako u systémů GPS – NAVSTAR a GLONASS bude starat o řízení dru...é) systémy pro systém GPS – NAVSTAR. Základem všech těchto systémů je...ání v roce 2000 u systému GPS – NAVSTAR. Pro korekční data byly dokonce...žice. Např. pro systém GPS – NAVSTAR je maximální počet...émů k navigačním systémům (v té době pro GPS – NAVSTAR) zajišťujícím nejen GIC integritu...í, že systém družicové navigace GPS – NAVSTAR vzhledem ke svému statutu...ávě pro augmentaci systému GPS – NAVSTAR. Později, když se dopl... – NAVSTAR rozšiřující jeho operační parametry. Z požadavků na zavedení GPS – NAVSTAR...čení polohy pomocí signálů GPS – NAVSTAR tak, že vyhoví požadavkům na...ály se strukturou signálů GPS – NAVSTAR v pásmu L1. Další dálkoměrn...í Evropy jako augmentace systémů GPS – NAVSTAR a GLONASS. Vzhledem k problémům u systému...é frekvenci jako družice GPS – NAVSTAR v kmitočtovém pásmu L1. Naviga...ální navigační systémy GPS – NAVSTAR a GLONASS, připravuje se ryze civiln... určen pro systém GPS – NAVSTAR, disponuje však také příjmem a zpracov... družicový navigační systém GPS – NAVSTAR uveden do provozu, byl vyvinut...-200. (revision D – IRN-200D-001). Navstar GPS Space Segment/Navigation User... Specification IS-GPS-705. (revision B). Navstar GPS Space Segment/User Segment... Specification IS-GPS-800. (revision B). Navstar GPS Space Segment/User Segment...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... 1985 093A cancelled Name Navstar-1 Navstar-2 Navstar-3 Navstar-4 Navstar-5 Navstar-6 Navstar-7 Navstar-8 Navstar-9 Navstar-10 Navstar-11 Navstar-12 Ops/USA Ops... NORAD Navstar-1 Navstar-2 Navstar-3 Navstar-4 Navstar-5 Navstar-6 Navstar-7 Navstar-8 Navstar-9 Navstar-10 Navstar-11 --- NASA Navstar-1 Navstar-2 Navstar-3 Navstar-4 Navstar-5 Navstar-6 Navstar-7 Navstar-8 Navstar-9 Navstar-10 Navstar-11 --- Space Page Navstar-1 Navstar-2 Navstar-3 Navstar-4 Navstar-5 Navstar-6 Navstar-7 Navstar-8 Navstar-9 Navstar-10 Navstar-11 Navstar... Navstar-33 Navstar-34 Navstar-35 Navstar-36 Navstar-37 Navstar-38 Navstar-39 Navstar-44 --Navstar-25 ----------------Navstar-39 ------------Navstar-38 Navstar-24 Navstar-25 Navstar-28 Navstar-26 Navstar-27 Navstar-32 Navstar-29 Navstar... Navstar-54 Navstar-55 Navstar-56 Navstar-57 Navstar-58 Navstar-59 Navstar-60 Navstar-61 Navstar-62 Navstar-63 Navstar-64 --Navstar-43 Navstar-46 Navstar-47 Navstar-48 Navstar-49 Navstar-50 Navstar-51 Navstar-52 Navstar-53 Navstar-54 Navstar-55 Navstar-56 Navstar-57 Navstar-58 Navstar-59 Navstar-60 Navstar-61 Navstar-62 Navstar-63 Navstar-64 Navstar-43 Navstar-46 Navstar-51 Navstar-44 Navstar-41 Navstar-54 Navstar-56 Navstar-45 Navstar-47 Navstar-59 Navstar... Navstar-67 Navstar-68 Navstar-69 Navstar-70 Navstar-71 Navstar-72 Navstar-62 Navstar-63 Navstar-65 Navstar-66 Navstar-64 Navstar-67 Navstar-68 Navstar...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.09/5
..., see chaps. 1 and 2 of Logsdon, Navstar. 15. Using a five-degree elevation... Level Definition, 28. 16. Logsdon, Navstar, 64. The quoted accuracy refers to... potentially hostile individuals, parties, etc.64 GPS and Galileo are mutually... the Higher Ground,” 21. 9. Logsdon, Navstar, 20–21. 10. Ibid., 20..., “US Global Positioning.” 30. Logsdon, Navstar, 64. 31. European Commission, Galileo: Mission.... 63. Adams, “GPS Vulnerabilities,” 12. 64. Jam-resistance techniques have fortified.... 65. GPS Joint Program Office, “Navstar GPS Fact Sheet.” 66. Iraq... Europe’s security and defense policy.”64 Thus, Europe is taking steps.... 62. Ibid. 63. Ibid., 149. 64. Braunschvig et al., “Space Diplomacy... need not be considered seriously.”64 Thus, the United States did... for the benefit of both 64 IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS groups of.... Lachow, “GPS Dilemma,” 141–42. 64. Space Commission, Report of the...=118824. GPS Joint Program Office. “Navstar GPS Fact Sheet,” March 2003..., April 2003. Logsdon, Tom. The Navstar Global Positioning System. New York..., DC: National Academy Press, 1995. “Navstar Global Positioning System.” Federation of...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.24/5
... NAVSTAR 56 GNSS satellites can be observed in VLBI mode easily! NAVSTAR 64... NAVSTAR 56 GNSS satellites can be observed in VLBI mode easily! NAVSTAR 64...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... NAVSTAR 56 GNSS satellites can be observed in VLBI mode easily! NAVSTAR 64... NAVSTAR 56 GNSS satellites can be observed in VLBI mode easily! NAVSTAR 64...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.2/5
... 26360 NAVSTAR 47 (USA 150) 32711 NAVSTAR 62 (USA 201) 25030 NAVSTAR 44 (USA 135) 35752 NAVSTAR 64 (USA 206) 22014 NAVSTAR 26 (USA 83) 32260 NAVSTAR 60 (USA...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.06/5
... tests at three altitudes, 63 64 spiral maneuvers, and flight at altitudes as low as 64 feet above the ocean surface... Space Station March 24, 2009 Navstar 63 (USA 203) 2009-014A... to Equator (°) August 17, 2009 Navstar 64 2009-043A Delta 2 Navigation August... 20 8 27 31 40 60 64 72 22 91 103 98... 42 43 59 60 60 64 74 71 70 82 87 90 64 USDA 1 1 1 1 2 2 3 2 4 1 6 8 8 14 16 15 20... 160 100 95 128 77 64 62 62 83 404 158... 82 79 89 92 92 64 USDA 5 5 5 5 9 8 12 7 13 3 18 23... DOC 862 1,078 75 DOI 64 64 0 26.8 26.3 DOT 13 14... 1,261 603 991 1,221 67 64 64 67 26.6 22.6 21.6 21...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.28/5
.... Fig. 4. A 5s exposure of the NAVSTAR 64/GPS constellation satellite. These satellites... satellites observations. Given the closer NAVSTAR/GPS orbit than GEOs, with...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.16/5
... m2 COSMOS 2080 RCS: 1.0 m2 NAVSTAR 64 RCS: 6.3 m2 Approved for Public...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.15/5
... m2 COSMOS 2080 RCS: 1.0 m2 NAVSTAR 64 RCS: 6.3 m2 Approved for Public...