Спутник технологический. Re. [Редактировать]

Спутник предназначен для отслеживания космических обломков на околоземной орбите. Принадлежит Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора. Масса – 4 кг

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1STARE (Space-Based Telescopes for Actionable Refinement of Ephemeris)НайтиНайти
238765НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Страна производитель - США

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг4

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2012-048H

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром База Ванденберг
2Дата пуска2012-09-13 at 21:39:00 UTC
3Полезная нагрузка 1xIntruder 6A
4Полезная нагрузка 1xSMDC ONE 1.2
5Полезная нагрузка 1xAENEAS
6Полезная нагрузка 1xCSSWE
7Полезная нагрузка 1xCXBN 1
8Полезная нагрузка 1xCP5
9Полезная нагрузка 1xCINEMA
10Полезная нагрузка 1xRe
11Полезная нагрузка 1xIntruder 6B
12Полезная нагрузка 1xSMDC ONE 1.1
13Полезная нагрузка 1xAerocube 4.5A
14Полезная нагрузка 1xAerocube 4.5B
15Полезная нагрузка 1xAerocube 4.5C
16Ракета-носитель 1xАтлас 5 401

Найдено 1000 документов по запросу «Re». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... Teknik Üniversitesi)▪ Prof. Dr. Enver TÖRE (Marmara Üniversitesi) ▪Prof. Dr. Vasiliy...ı Kierkegaard’dan Baudrillard’a kadar tarihsel süreç içerisinde baştan çıkarmayı ele...înin ebediyeti ile kıyaslanabilir. Bana göre evliliğin ‘benim’indeki güç, kararl...ğu düşüncesine temelden aykırıdır. Bilhassa Kierkegaard’a göre birey, kendi yaşamına...ı şu şekilde belirlemiştir: Taraflı kurama göre; sanatçı, devrinde toplumu ilgilendiren en... 2000: 87). Görüldüğü gibi Tolstoy’a göre sanat eserinin ortaya çıkışını temellendiren belli... sık üretilebileceğidir.” Sanatsal yaratı Tolstoy’a göre, bir tür zihinsel faaliyettir; bulanık bir... tür taklitçiliği beraberinde getirir. Tolstoy’a göre; “… bir sanat eseri, başkalar... içtenlik.”(Tolstoy 2000: 92). Tolstoy’a göre sanat, sanatçının, belirli göstergeler arac..., birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Tolstoy’a göre sanat, “insanlara Hıristiyanlık ve karde....” (Schopenhauer 1997: 19-20). Schopenhauer’a göre gerçekten insan, kendine verilmi... yani üremeden tiksinmektedir. Öyleyse Schopenhauer’a göre; karşılıklı olarak girişilen... bir görünüşü olan ide ise, Schopenhauer’a göre yalnızca sanat yoluyla gösterilebilir...ışan öznenin bireysel görüntüsüdür. Baudrillard’a göre aşk, gerçekleşmesi imkâns... betimler. (Baudrillard 2004: 90). Ona göre aşk yoktur, en yüce aşk, ölümü baştan...ği (hakikati) yoktur. Bu anlamda Baudrillard’a göre, kadın bu sırrın ifşa edilmesi... olarak yeniden üretilirler. Kısaca ona göre cinsellik, iktidar, kültür yoktur; sadece... tam bir pornografi sahnesidir. Baudrillard’a göre bilim bizleri mikroskobik ayrınt... ritüelleştirilmiş olmasıdır. Baudrillard’a göre ritüellik insanların kendi aralar...ğerler düzeninin yıkılması korkusudur. Baudrillard’a göre oynamak fakat haz duymamak toplumsal... babası olarak kabul edilen Kierkegaard’a göre varoluşun üç evresi vardır. Bunlar...ının tanrıçaları'' diye adlandırır. Yazara göre ''O ihtişamlı kıyafetlerin içinde Osmanl... Baba’dan bahsedilmektedir. Türk erkeklerine göre ''kadınların varoluş amacı duygusal... etmeyen adamlar da vardır. Bunlara göre ayrı ayrı medeniyetler yoktur. Bütün insanlar...ın anlamlandırıldığı karmaşık bir süreçtir. Bu süreç; işitme, dikkat yoğunla...ım çalışması ölçeği uygulanmış, demografik özelliklerine göre takım çalışması düzeyleri aras...ı düzeyleri ve demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir...ışması düzeylerinin demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi... düzeyleri nedir ve demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir?” Evren ve... değerlendirmeye uygun bulunmamıştır. Buna göre anketin geri dönüt oranı (GDO) %96...ın olmadığını göstermektedir. Eğitim gruplarına göre takım çalışması düzeyleri aras...ı bir fark göstermemektedir (p>0,05). Cinsiyete göre takım çalışması düzeyleri aras... Polis Teşkilatı personelinin cinsiyetine göre yaratıcılık, zaman yönetimi, kalite ve... daha duyarlı oldukları görülmektedir. Eğitime göre ise lise düzeyinde eğitim sahibi...şkiyi ortaya koymuştur. Cinsiyete göre erkek personel sinerji, performans hedefleri... fazla önem verdiği görülmektedir. Rütbeye göre özellikle Komiser Yardımcısı/Komiser... bir sonuçtur. Medeni duruma göre becerilerin istatistiksel olarak anlamlı şekilde... gibi konuların diğer boyutlara göre daha düşük çıktığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle... ve modernleşme politikalarının sıkıntılı süreçlerinde onlardan yararlanmışlardır. Do... yabancılaşmış olduğu düşüncesi onlara göre bu olgunun temelidir; “…Öyleyse yabanc... bir parçası olduğu toplumsal süreç üzerindeki yıkıcı etkisini gösterdiği entelektüel...:65-66). Marx’ın bahsettiği sosyolojik süreç kapitalist gücün hız kesmeyen ilerleyişiyle ger...şmış, umursamaz bir bireyin algısına göre şekillenerek romanda var olurlar. Aylak... çevirir. Bundan dolayı modernizmin literatüre kazandırdığı "ilerleme", "köle" açısından.... Toplum ve birey bu kültürere yeniden şekillendirilir. Modern hayatın kölesi...ğu beden yerine, tinsel gereksinimlerin doyurabileceği yüreğe ve bilince hitap eder. Bu...ğrudan deneyimleyen birisidir. Hayriye Hanım'a göre, toplumu daha yakından gözlemleyebilen...ın sözcüsü konumundaki Ali Rıza Bey'e göre -romanın norm karakterlerinden olan- Şevket...ışmasını somutlaştırdığı tiplerle irdeleyen Reşat Nuri; tavrını geleneksel olandan... Roman Ödülü’nü kazanan “Tutunamayanlar”ı kısa bir süre sonra, 1973 yılında “Tehlikeli Oyunlar... Oblomov, uyandığında uzunca bir süre ihtiyardan gelen mektupla ilgili düşüncelere... indirirler ve dahi asma ile öre öre tâ Tuna yüzüne örülmüş asmalar çıkıp Tuna... 0,5 5 Balık Gölü 6 Kanlı Göl 8 7 Ayaz Gölü 10 8 Sağre Gölü 9 Davar Gölü 10 Arile Gölü 20-30... hususta geniş bilgi verilmektedir. Buna göre, göllerin dalyanlarında ağ ile tutulan...üğü gibi bu verginin öşür miktarı bölgelere göre farklılık göstermektedir (Çağatay 1947: 490... Ma’a Resm-i Şikâr Mâhî-i Karye-i Mezbûre Tabi-i M (ezbûr)” şeklinde zikredilmektedir. Rustavi... Ma’a Resm-i Şikar-i Mâhî-i Karye-i Mezbûre Tâbi-i m(ezbur) bilinmektedir (Cikia 1947...ştir. Tablo 4: Rustavi Köyü’nün Vergi Kalemlerine Göre Tahrir Dökümü Vergi çeşitleri Kile İspen... balıkçılık ithalatı yapmaktadır. 2012 yılı verilerine göre 148.592.291 $ miktarında...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... skola" (turpmāk - VBOS) (reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 3360800860) bāzes... organizācijas skola”, reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 3360802057). Studiju...ējošo skaits izvēlas studēt “reģionā” t.i. tuvāk mītnes valstij (mājām). Tas... (piem., Erasmus+, Nordplus, Baltijas jūras reģiona, Horizon 2020), kā ilgtspējīga.... VIAJES TERRAMARTOUR S.L., Spānija, Tūroperatora reģionālais pārdošanas Lloret...ās zināšanas, prasmes un kompetences reālā “darba vidē”. Saskaņā ar pētījumu85... tendencēm (studentu mobilitāti) pasaulē, reģionā un Latvijā. Ņemot vērā gūtās atzi... biznesa koledžā”, 2.4., 3.1.punkts. 64 elektroniskos reģistrus, kā arī specializētas datorprogrammas... skola" (turpmāk - VBOS) (reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 3360800860) bāzes... organizācijas skola”, reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 3360802057). 187... organizācijas skola" (reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 3360800860) bāzes... organizācijas skola”, reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 3360802057). 200... Savienības (turpmāk – ES) un reģionālām programmām, piemēram, tādām kā Erasmus... – Banku augstskolas zinātniskajā institūtā reģistrēti 8 pētnieki, no kuriem....tutor2u.net Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... judgements Planning and development: assessing re-skilling/up-skilling needs, setting.... РосКонсульт, 2002. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta.... Академа, 2012. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... darbiniekiem, vakcīnas atkarībā no reģiona; banku pakalpojumi ārzemēs; darba..., ISBN 9780340945735 Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta.... Академа, 2007. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta.... Феникс, 2013. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... and Tourism Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta...-5-7695-6881-7. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... Standards Agency. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... personības ; loma; efektivitāte; reģionālā /nacionāla /starptautiskā ; pamatietekm...) ISBN 9780340939260 Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta....tutor2u.net. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... взрослых. Златоуст. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta...: Транслит, 2008. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... solutions 385 Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta....tutor2u.net Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... personal development Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta...; setting targets; responding to feedback; re-setting aims targets; establishing and..., Академа, 2011. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... и Ко, 2014. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta....tutor2u.net Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... klasifikācija (monoaktīvās, poliaktīvās un reāktīvās kultūras jēdzieni). Attieksme....: «Попурри», 2004. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... klasifikācija (monoaktīvās, poliaktīvās un reāktīvās kultūras jēdzieni). Attieksme....: «Попурри», 2004. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta..., ISBN 9789881545183 Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta...ón, Barcelona, 2009. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... par jaunumiem uzstādīšana, individuālā reģistrēšanās elektroniskajos resursos. TĒMA....com/support/ Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta...: Академия, 2010. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta..., M. Max Verlag. Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta...'' mājas lapa Studiju kursu aprakstu reģistra atzīmēm: Studiju kursa apraksta... Nr.p.k. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Izdevumu pozīcija Telpu īre, apsaimniekošana un komunālie...ālās darbības pamatuzdevumi: Koledža sekretāre / 1. apgādāt vadītāja darba vietu...ģisko izglītību) 3. sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nos.... gada ____________________________ _____________________________________________________________________________________________, reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā: _______________________________, adrese... _____._____.__________.), personā, _________________________________________________________________, reģistrācijas numurs: _______________________ , adrese... PRAKSES uzsākšanas reģistrējot atbilstošajos reģistros; 2.1.2. ieceļ prakses...://www.hotelschool.lv PRAKSES VIETA Reģ. nr.: Adrese: Tālrunis: e-pasts: http...ļu valodas pārbaudi. III. Reģistrācija studijām 8. Reflektantu reģistrācija studij... kabineta noteiktajā termiņā. Pārējo reflektantu reģistrācija studijām HOTEL SCHOOL...ācijas numurs uzņēmumu reģistrā: 40103277684, reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 3347802926, juridiskā adrese: Smil... VEIKŠANAI: SIA HOTEL SCHOOL Reģ. nr. 40103277684 Banka: A/S "Swedbank" Konta...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... bölgesinde yapılmaktadır. Ülkemiz, yıllara göre değişmekle birlikte Keywords: Nut... katkı sağlamaktadır. 2014 yılı verilerine göre fındık üretiminde ülkemizi İtalya (75... taşımaktadır. Bu nedenle herbisitlere göre daha çevre dostu alternatif metotlara... bazı gübre dozlarında kontrole göre artış saptanmıştır (Çizelge 4). Karanfil say... dip sürgünü temizliği uygulaması kontrole göre % 3.9-17.0 verim artışı sağlarken... izolatların genelde diğer ortamlara göre daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. Bu...ği değerlendirilmiştir. İn vitro ön denemelere göre, amonyum karbonat, amonyum bikarbonat, potasyum....) C. F. Liang & A. R. Ferg.] üretimi, 2016 yılı verilerine göre toplam 32.000 da alandan...ı 48 gün sonra sökülüp 0-5 kök çürüklüğü skalasına göre değerlendirilmiştir (Erper ve...üğüne karşı etkilerinin genellikle funguslara göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir... regresyon model sonuçlarına göre, süt sığırcılığı işletmelerinde harcanan zamanın, işletmecilerin... büyük ölçekli üretimleri oldukça pahalı bir süreçtir. Mikroalgler tarımsal kaynakl...ılmakta, harmanı ise belirli bir süre kurutulduktan sonra birbirine çarptırılarak... özetlenmiştir. -Yenibahar meyvelerinin tohumlara göre daha küresel olduğu görülmüştür. -Yenibahar... değerleri X ekseninde Y ve Z eksenlerine göre daha düşük bulunmuştur. Yenibahar meyvelerinin...ın toplanan genotiplerin coğrafik bölgelerine göre oluştuğu belirtilmiştir (Toquica... yer alan ve ıslah hedefine göre istenen agromorfolojik özelliklere sahip genotipler... yan bölgesinde kalan tarım arazilerine göre NDVI değerlerinin daha düşük (0.0 ile... AR IN IN ST ST RE K2 RE AR EA K2 ROCKY... stresine diğer kışlık kolza çeşitlerine göre daha toleranslı olduğunu belirtmi...şmiştir (TÜİK, 2015). 2014 yılı verilerine göre Türkiye yağlı tohum ve türevleri... Sodyum Hipoklorit çözeltisinde 10 dakika süre ile sterilize edilmiştir. Sterilize... (ISTA, 1993). Farklı tuzluluk düzeylerine göre keten tohumlarının tuz toleransı indeksi...ğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, tohumların çimlenme hızı üzerine ortamdaki ozmotik... ark., 2014). Elde edilen verilere göre; keten tohumlarının çimlenme hızının 5 dS m-1 tuzluluk...ının farklı sulama suyu tuzluluk seviyelerine göre değişiminin istatistiki olarak (P<0.01... seviyeleri arasındaki farklılığın %1 düzeyine göre önemli olmadığı saptanmıştır. Tuz stresine... seviyesine bağlı olarak kök uzunlukların konulara göre 2.5 ile 14.5 cm arasında... bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre yürütülmüştür Sulama, yem bitkilerinin bitki.... Sulanan yemlik çeşitler, sulanmayan çeşitlere göre daha yüksek verim ve besleme...ık çimin dominant olduğu meralarda beslenenlere göre % 40 daha fazla canlı ağırl...ın buğdaygillerin dominant olduğu meralara göre hayvanlarda daha yüksek performans olu... ait kalite standartları Lacefield (1988)’e göre yapılmıştır (Çizelge 1). Familyaların KMT... Lacefield (1988)’ın kalite standartlarına göre yapmış olduğu sınıflandırmada; baklagillerin...ğdaygillerin dominant olduğu meralarda beslenenlere göre çok daha fazla canlı ağırl...:10.2307/4003330. Jouven, M., Carr¨re, P., Baumont, R., 2006. Model predicting dynamics...ında Bölünmüş Parseller” deneme desenine göre 3 tekrarlamalı ve 2 yıl süreyle çakılı olarak.... Her parsel için familyalarına göre ayrılıp öğütülen bitki numuneleri 0.5-2.0 g aras...ği açısından baklagil bitkilerinin buğdaygillere göre 3 kat daha zengin olması dikkat... almaktadır. Baklagil bitkilerinin buğdaygillere göre oldukça yüksek Ca içermesi, otlayan... içeriği açısından baklagillerin buğdaygillere göre oldukça zengin olduğu bilinir (Aydin...çlar, baklagil bitkilerinin buğdaygillere göre daha fazla nitrat biriktirebileceğini... içeriği bakımından baklagil bitkilerine göre daha fakir olmasından kaynaklanmaktad.... Toprak taksonomisi sınıflandırma sistemine göre araştırmanın yürütüldüğü alandaki topraklar...) kullanılarak kuru yakma yöntemine göre saptanmıştır. 2.4. İstatistiki değerlendirme Ara...çlarla önemli benzerlik göstermektedir. Buna göre bütün agregat boyutlarında olmak üzere...İ-1 hariç tutulursa geleneksel işleme yöntemlerine göre korumalı işleme uygulamaları altında... birlikte geleneksel işleme uygulamalarına göre azaltılmış veya minimum işlemenin... ve ark., 2010). Zira literatürere C/N oranı 20’den büyük ise topraktaki...şık değerlerle hesaplanan C/N değerlerine göre her iki derinlikte ve tüm agregat...ın yakılmadığı işleme konusu olan Gİ-1’e göre her iki derinlikte özellikle >4.0 mm...ında 3 x 4 faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Elde edilen verilere göre substrat miktarı azaldıkça meyvenin besin...ım etkinlikleri çok sayıda faktöre bağlı bulunmaktadır (Baligar, 2001). Bunlardan... fosfor bartın sarı renk metoduna göre kolorimetrik olarak spektrofotometrede (JENWAY 7320D...ük besin çözeltisi miktarı arttıkça kontrole göre azalma göstermiştir. Domates bitkisinde... veri/metadata bölümüne makaledeki sıraya göre bütün yazarların isimleri, çalıştıkları kurumlara... 6 anahtar kelime (keywords) alfabetik sıraya göre verilmelidir. 1. Giriş Bu bölümde; çal... (SI: International System of Units)'e göre verilmelidir. Birimler Tüm makalelerde SI (The...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... While the general methodological blueprint reflects concerns that one would... the process for search and re-use. J. Hartmann, R. Palma, and A. G´ omez... of R is an extensional relation, reflecting a specific world state involving...-with, reports-to} Relation extensions reflect a specific world. Here, we... the extensional relations belonging to R reflect a specific world state. However..., Werner Nutt, and Andrea Schaerf. A refined architecture for terminological systems... be a downward compatibility with corresponding re-use of software across the... for realizing a KM solution [26]. Re-engineering earlier approaches, we found... phases are “Feasibility Study”, “Kickoff”, “Refinement”, “Evaluation” and “Application and... to be taken. The phases “Refinement–Evaluation– Application and Evolution... ontology development process is cyclic. 3.3 Refinement During the kick-off and... level. Subsequently these items are refined. This approach is typically... cases several iterations of “Evaluation–Refinement–Evaluation” until the outcome... single skills trees. 5.3 Refinement During the refinement phase we formalized... community. These principles are also reflected and appropriately extended in... point the local ontology should reflect the user’s conceptualization. Now... a locally changed ontology which better reflects the user’s needs. Each... and share information about indicators reflecting the impact of growing... users to conceptualize, specialize and refine their domain. The agreement... concepts and concept hierarchies that reflects an understanding of “concept..., these represent prima facie decisions reflecting our intuitions about the... how they can be practically (re)used. Section 4.1 describes four approaches..., in order to mantain, re-use and re-deploy that knowledge. Practice... terms constitutes a cluster. In the refinement phase, smaller clusters are... of emerging concepts in ontology refinement. In G. Brewka, S. Coradeschi, A. Perini... – An integrated approach to ontology refinement. In R. Medina and S. Obiedkov... through internet. Ontology evaluation and refinement phase To construct a wellorganized ontology, evaluation and refinement of the developed ontology... the consistency of ontologies/instances. Refinement mechanism It is important... such as requirement specification, refinement and evaluation processes. The... description in the next phase. Refinement is done usually collaboratively... 321 4.2 Ontology Evaluation and Refinement Phase Refinement Phase [23] This... particular time. 7.2 Ontology Evaluation and Refinement Phase SWOOP contains two... server Evaluation methodology Inference service Refinement support Friendly GUI Architecture... web servers. 9.3 Ontology Evaluation and Refinement Phase Evaluation Methodology OntoEdit... constraint checking of own language. Refinement Support OntoEdit and WebODE... building and managing ontologies without reflecting on the implications arising... and uses statistical techniques to refine and customize the corresponding... in a set of modifications/refinements at the requirements, conceptualization... A2 A3 A4 A5 A6 P(x, x) (reflexivity) P(x, y) ∧ P(y, z) → P(x, z) (transitivity) P(x, y) ∧ P(y, x) → x = y (antisymmetry) ¬P(x, y) → ∃z(P(z, x) ∧ ¬O(z, y)) (extensionality) If... implies being present) PRE(x, t) → P(x, x, t) (temporary reflexivity) P(x, y, t) ∧ P(y, z, t) → P(x, z, t) (temporary transitivity) PRE(x, t) ∧ PRE... multimedia, that has been built re-engineering the current defacto standard.... Semantic interoperability. Annotations are only re-usable when the captured semantics... similarity of function. Finally, the refined hypotheses are subjected to... have to re-examine every record, re-diagnose MS and re-associate the... implementations have a similar modular structure reflecting the different aspects... the resources table [5]. In a further refinement, the Triples table can... are centred around techniques for refining and generalizing hypotheses that... lattice-based concepts such as refinement, least general generalization, inverse... desirable properties of the employed refinement operators in description logics... and Pascal Hitzler. Foundations of refinement operators for description logics.... Jens Lehmann and Pascal Hitzler. A refinement operator based learning algorithm... particularly critical for ontologies as reflected by the ontology population... developed for a single purpose, their re-contextualization within other web resources... this structured web content to re-create the original information stored... is akin to Google’s PageRank; i.e., reflecting ontology 4 Swoogle’s “web” view... M. Dzbor et al. Semantic browsing reflects further exploration of connected... knowledge technologies without any major re-design of the existing user... constructed against an ontology and re-written to retrieve instances from..., with additional elements and element refinements. Encoding guidelines tell how... decision tree for advanced query refinement. The CWAdvisor [5] system is... a reasonable precision of 0.35. This reflects that previous publications are... Quality of Service, 622 Query refinement, 783 Query/View/Transformation...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... I. L`ENVIRONNEMENT SPATIAL 1.1. Études de l`atmosphère Un milieu chimiquement complexe de... révolution probable de notre atmosphère depuis sa composition primitive, voici...éontologie laissent à penser que l'atmosphère primitive était formée d'un mélange... carbone eurent été éliminés de l'atmosphère. Cette phase prendrait place, selon... début de 1'évolution de l'atmosphère. Lexique du texte: 1. mélange (m) – соединение...: 1. De quoi était formée l`atmosphère primitive? 2. Quel mécanisme a pour cons... majoritaire du mélange de l'atmosphère? Exercice 1. Trouvez et traduisez tous... de l'at9 G.D. Аïtjanova, I.V. Semyonova mosphère au propriétés thermiques différentes... profils* change parfois de manière spectaculaire. Ces variations s'expliquent en... liés à la variation saisonnière du rayonnement reçu par la surface terrestre... aux questions: 1. A quelle altitude, l'atmosphère est pauvre en ozone? 2. Qu...? 3. Quelles variations dans la stratosphère peut-on encore observer? 4. Qu... stratopause? L'observation globale de l'atmosphère Toutes ses mesures réglementaires adopt... baisserait* de 30 à 40 %. L'atmosphère absorbant moins d'énergie lumineuse dans... technologies programme international d'étude ayant reçu l'aval* des Unions scientifiques internationales... des termes suivants: L'atmosphère L'atmosphère primitive, celle que connût la...°C ! Elle comprend l'ionosphère et l'exosphère. L'ionosphère est très chargée en... sont vraiment spectaculaires. Dans l'exosphère, les collisions entre particules sont... employant l`information du texte : L` atmosphère La localisation Les composants chimiques... La stratosphère La troposphère La mésosphère La thermosphère La technique... 2. l`étude des mécanismes de l'atmosphère. 3. la compréhension des mécanismes... plates-formes afin d'étudier l'atmosphère. L'ozone a fait l'objet de mesure... le rayonnement retrodiffusé par l'atmosphère (experience BUV, Backscatter UV), et... le rayonnement retrodiffusé par l'atmosphère. 4. Le programme ATLAS emportait sur... nuages, caractéristiques de l`atmosphère) etc. Signaux: ondes électromagnétiques, imagerie en lumière visible et en infrarouge. Exemples... entre la stratosphère, la troposphère et la biosphère (STIV). Le... des changements dans la stratosphère (SPARC: Stratospheric Processes and their... proposés: a. “Les limites de l'atmosphère”. b. “Le milieu spatial”. c. “La gravitation... est appelée..... 1.La photosphère 2.La chromosphère 3.L`héliosphère 4. Quel est le... spatial, ou des missions à caractère militaire (espionnage, défense ou attaque... résister* au passage* dans l'atmosphère et à l'environnement spatial. Il doit... – противостоять, сопротивляться 2. passage (m)dans l'atmosphère – зд.перелет через атмосферу 3. vide...é dans 33 G.D. Аïtjanova, I.V. Semyonova l'atmosphère, dont cinq ont volé dans... spatiales ont volé dans l'atmosphère? 1. 5 2. 6 3. 2 Pour quel but la navette... canaux permettant l'analyse de l'atmosphère en profondeur. Citons enfin le...é les aspects télécommunication (faibles niveaux reçus) et télécommande (durée importante... Valentina Terechkova devient la première femme à séjourner dans l'espace. Elle... 3.Gagarine 5. Quand a été lancée la première fusée Ariane ? 1.1977 2.1978 3.1979... turboréacteur (m) – турбореактивный двигатель tuyère (f) – реактивное сопло Chapitre III. LES... 8. Claudie Haigneré est la première spationaute …. 64 La technique spatiale...ée et la technologie spatiale. 7. Dans l'ère moderne, nous assistons à la formation... de plusieurs générations*, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, il arrive... Télécommunication Toute de suite derrière les télécoms, les applications de... programme spatial. Si l'on considère les directions principales de financement... a envoyé dans l'espace touristique première orbite. Le premier a été homme d'affaires... télécommunications, Telstar (Etats-Unis). Première femme dans l'espace, Valentina Terechkova... Mariner-9. 7 décembre- Apollo 17, dernière mission 19 décembre lunaire dans... l'astronautique moderne.  Wernher von Braun, père du programme spatial américain... dans l'espace.  Sally Ride, première astronaute américaine.  Svetlana Savitskaya... suivantes, Mars : la prochaine frontière ? Voskhod, marcher dans l'espace Vostok... coutume a largement valide cette dernière interprétation et, si l'amenagement... sortes, confronté à I'absence totale d'atmosphère ; l'adaptation nécessaire à la micro-gravit... de la mission. Sphère céleste Sphère, imaginaire de très grand... les technologies Terminateur Ligne frontière, séparant la partie éclairée de... = 499,012 secondes de lumière. 129 G.D. Аïtjanova, I.V. Semyonova BIBLIOGRAPHIE Dans.... 9. Baudry P., Chabbert B., Chretien J.-L., Spatiale première, Plon, 1982. 10. Clarke A. C, L'exploration... I. L`environnement spatial 1.1. L`étude de l`atmosphère Un milieu chimiquement complexe de...érique....... L'observation globale de l'atmosphère………………….…..... 1.2. Conséquences géophysiques, biologiques et... l'espace………………………………….......... 1.3. Surveillance de la stratosphère. Stations au sol……………………………………………........ Études satellitaires...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... René Baert, la très singulière revue Hermès, dont nous tirons... (Celse, Porphyre) par son arrière-fond politique qui justifie la... m'écrivait: "J'ai lu, sitôt l'avoir reçu, Julien - c'est un merveilleux livre... devrait nous être aussi familière que celle des Présocratiques... autres carabistouilles? Voilà un mystère qui vaut bien l'Immaculée Conception..., surtout quand on n'aime guère parler de soi. Une personnalit... (en tout cas, je l'espère) avoir toujours manifesté un esprit... d'autres avant moi, la première étape a probablement consisté dans une... à Arthur Koestler, qui m'a plusieurs fois reçu à Londres dans les dernières... excès -avec toutefois une grand-mère paternelle à la personnalité échevelée et... avait été la secrétaire particulière de Gustave Le Bon), devenue..., mais auxquelles je n'ai guère envie de participer. J'y vois trop... Christianisme, rejeté dans la sphère privée par une idéologie...éateur posé comme cause première extérieure à lui, cette activit... à organiser la société tout entière, reste porteur d'une conception fondamentalement... est exact, c'est que derrière des considérations d'apparence souvent... du professeur Jean-Claude Rivière, NDLR). "Ils ne connaissent pratiquement...ézil, volontairement ou non, n'a guère explorées. Par exemple, il...é, mais désormais considérée comme adultère, bigamie ou polygamie. L'union conjugale... compétence juridique en matière matrimoniale, extraordinaire moyen de pression... l'épuration permanente, et, de manière générale, à tout vertuisme. Comme le... transformé en jument. Le caractère chamanique, là aussi, est évident: le... "Vôluspà" dont la première strophe suggère que la voyante va... sa personnification n'est plus guère attesté que par les toponymes... se retrouvent dans le caractère normand: relativisme, goût du concret... et rend possible une nouvelle ère de prospérité. Désireux d e remettre... la forme d'une énigme policière: Hermogénès, affranchi de C. Présence... du religion n 'a donc aucun caractère universel, elle philosophe, spécialiste... et que leur Jacques Lacarrière atteignent, chacun à leur religion, leurs...éiste, le rôle société particulière, la dépasse suffisamment de cette... les croyances n'ont aucun caractère d'une cité par rapport à d'autres..., qui nous renseigne de manière incomparable sur la mythologie grecque... de Denys d'Halicarnasse donnent matière à réenvisager la place occupée par... d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Gallimard... et structurée sur la manière dont les récits mythologiques se... chapitres mettent pour la première fois en évidence l'interaction Herm... femme (une Déesse?) en croisière dans les îles grecques. L'immortel... ou rejeter. Il n'existe manière assez franche: nous n'ignorons rien... citées. Un chapitre caractère technique de la philosophie indienne... Big Bang, entre autres. L'austère superbe ouvrage, qui est une... Dieux, et cela d'une manière nullement 175" pacifique. La même... de ceux de l'Inde: l'adultère, par exemple, n'a pas vraiment le... grec" (Revue Philosophique I, 1996, D'Homère à Plotin, PUF) que la philosophie... vue et qu'elle n'a guère été étudiée en profondeur... depuis Spinoza.... ISBN 0-415-13363-7. Superbe prière, sans être chrétien... voil...), la religion naturelle (P.M. Blot considère également comme telles l'AllemagneJ'Italie... à suivre l'Europe qui est l'héritière consciente, et attentivement. parfois ingrate... soit regardé comme une matière d'érudition pour spécialistes (...). Si... déchaînée" (Heidegger) (...) L'antisionisme auquel j'adhère implique le rejet radical des.... De Pierre Chassard, nous avons reçu la réédition de son essai... est bien entendu le caractère "révolutionnaire" de sa pensée de... démontées: ANTAIOS Nous avons reçu le premier Cahier d'Europe publi...', terme désigant la laine grossière portée s'expriment, et illustrent les... ' 1 r leurs P ë e ^ulgence, >le m ê m e Porte étran u n re ëe gard ^gatif sur la mouvance...: ils m font qu'accentuer U caractère tortueux de la démarche de... de Christopher Gérard la manière la plus pédagogique possible, partant... dû autant à la crainte Nous avons reçu ce petit bulletin publié par... une ignorance abyssale en matière d'histoire des de l'ampleur: trop... maturité. Nous avons aussi reçu, d'un confrère et néanmoins ami, le... est annoncé. Nous avons enfin reçu le livre sur les sanctuaires... multitude des Nous avons également reçu le volume XXXI traditions, jamais...é la 535 de l'ère chrétienne - une ère féconde en culture europ... Krisis s'attaque dans sa dernière livraison à l'idéologie de fart... que l'écriture n'a rien d'un critère absolu pour décider du degr..., n'éprouvent pas de sympathie particulière pour l'ancienne religion qu'ils..., parfaitement désopilante (mais de manière involontaire). La renaissance nordique, avec... sympatique et souriant, tirant derrière lui un poney hilare! On..." historique islandais). Nous avons aussi reçu le numéro 7 destiné à démoniser... f . Salem, Démocrite. Grains de poussière celtique. dans un rayon de..., 'ANIAIOS 207" 198FF. Sur le père de l'atomisme, qui Michel Paris... titre datant à capitaux. La colère (3), Centre Pompidou,1920. Paris 1996...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... jednak interesują te kultury, które czerpią z ducha chrześcijaństwa... Dobru, Prawdzie i Pięknu, które są wszak Imionami Bożymi, wed...ów: Dobra, Prawdy i Piękna, które są tożsame z Bytem jako takim... chrystianizmu – to są pola badawcze, które jako czasopismo chcielibyśmy „uprawia...że występować w różnych postaciach, które można ująć w dwie zasadnicze...żna wśród nich wymienić takie, które dla liryki religijnej są szczególnie...’. Proponuję tu konkretne terminy, które precyzyjnie określają te typy...że własne, ciekawe tradycje poetyckie, które warto byłoby poznać, gdyby..., zwłaszcza tych historycznych, które zaistniały w przeszłości, a co za...ż sekt niechrześcijańskich, które miały różnorodną genezę, takie jak...óch autorek ze Słowacji, które reprezentują znany uniwersytecki, katolicki ośrodek... kwestii teorii transformacji i sekularyzacji, które się rozwinęły w ramach socjologii religii...ędzy literaturami) podejście, które sobie wybrałam dla opracowania...úra v dejinách, dejiny v kultúre, VEDA, Bratislava, 2012, ss. 360...čom voči nereligióznej kultúre modernej spoločnosti zaujme obranno... pasívna, či už v progresívnej alebo reštauračnej tendencii. 3. Katolicizmus a modernizmus... moci v štáte. Štátna moc má cirkev rešpektovať (napr. zákonodarstvo má zodpovedať mor...ému modernizmu zavádza aj reštriktívne prostriedky, akým je...ícky estetizmus prejavený najmä v literatúre. Publikačnou bázou katolíckej... filozofickému a teologickému modernizmu, reštauračné klerikálne krídlo...úrne časopisy zakázané neboli, reštauračné cirkevné kruhy sa od...é na index alebo čelili kritike reštauračne ladených period... literárnym bojom zo strany reštauračného rakúskeho časopisu... pomohla rozvoju katolicizmu, ktorý v literatúre presadzovali Lèon Bloy, Paul Claudel... dogmatickým. V menej nápadnom, ale rovnako výrečnom vyjadrení o subjekte básne, ktor... najbúrlivejšia fáza boja reštauračnej cirkvi proti modernistom...špiračný vplyv nepripisuje21. V českej kultúre sa o rozvoj katolíckej literat... C. Putna považuje za prejav reštauračného katolicizmu23. Avšak... také kvality, ktorými pôvodný reštauračný kurz výrazne pozmenili. Liter... Vašicu určite neplynuli z reštauračného myslenia so snahou...íckej literatúre, resp. modernej katolíckej literatúre (t. j. literatúre 20. storo... otvorenosti voči aktuálnej kultúre a voči všetkým autorom, ktorí o nich... dokázal pomenovať základné neduhy reštauračnej katolíckej cirkvi...úpil proti surrealizmu v slovenskej literatúre. Svojimi razantne formulovanými liter... akceptácie modernizmu alebo naopak, reštauračného boja proti nemu... reformizmu. Katolícky estetizmus v literatúre rozvíjala aj skupina zdru... Reynek, ktoré zároveň pozmenili pôvodný reštauračný kurz zborníkov vyd... k spoločnosti a sekulárnej kultúre sa vyznačovala spontánnou... kwestii teorii transformacji i sekularyzacji, które się rozwinęły w ramach socjologii religii...ędzy literaturami) podejście, które sobie wybrałam dla opracowania...úra v dejinách, dejiny v kultúre, VEDA, Bratislava, 2012, ss. 360... entire cultural layers. S. Repar, Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu... i strukturalne (twórcze) praktyki, które odzwierciedlają wyraźnie zindywidualizowane tendencje... do obszaru wysokiego (sakralnego). Niektóre autorskie strategie poetów (szczególnie..., pp. 64–75. Repar S., Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu... tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre [Spojrzenia (na) pana Herberta. Rekonstrukcja... tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre, Slavistika, Belehrad, 2014), Herbert as... tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre (Slavistika, Belehrad, 2014), Herbert as.... Rekonštrukciatvorby Zbigniewa Herberta v slovenskejliteratúre [«Взгляд (на) пана Херберта. Реконструкция.... Rekonštrukciatvorby Zbigniewa Herberta v slovenskejliteratúre [«Погляд (на) пана Герберта. Реконструкц... básnikov Trnavskej skupiny. Po páde režimu sa práve poetika...úrnych vrstiev. Vide: S. Repar, Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu... postupy básnickej modlitby v slovenskej literatúre. Štúdia prepája literárnohistorick... modlitbového žánru v umeleckej literatúre odráža aj dôležité sociologick... i strukturalne (twórcze) praktyki, które odzwierciedlają wyraźnie zindywidualizowane tendencje... do obszaru wysokiego (sakralnego). Niektóre autorskie strategie poetów (szczególnie...ča 2010, s. 64–75. Repar S., Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu... tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre [Spojrzenia (na) pana Herberta. Rekonstrukcja... tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre, Slavistika, Belehrad, 2014), Herbert as... tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literatúre (Slavistika, Belehrad, 2014), Herbert as.... Rekonštrukciatvorby Zbigniewa Herberta v slovenskejliteratúre [«Взгляд (на) пана Херберта. Реконструкция.... Rekonštrukciatvorby Zbigniewa Herberta v slovenskejliteratúre [«Погляд (на) пана Герберта. Реконструкц... to defend himself: I know you're a bad priest. That time we... do filozofii Charlesa Péguy, które podkreślają męczeństwo grzesznego..., a także potęgę jej uczucia, które jest przyczyną zarówno jej... venuje britskej a americkej kultúre a literatúre. Okrem toho sa venuje prekladaniu...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... GİRİŞ ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 80 1 GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................................................................................................................... 80 SÜREÇ AÇIKLAMALARI ....................................................................................................................................................................................................................................... 81 2 KULLANICI ADI VE ŞİFRELER ............................................................................................................................................................................................................ 82 2.1 2.2 3 SÜREÇLER VE METOTLARI ................................................................................................................................................................................................................. 83 3.1 3.2 3.3 4 WEB... kılavuzumuzda yayınladığımız “elektronik imzalı reçeteye geçiş” ile ilgili belirtilen...ı İtibaren Kullanımı Zorunlu 1 İmzalı Elektronik Reçete Giriş imzaliEreceteGiris Evet 2 İmzalı Elektronik Reçete Sil imzaliEreceteSil Evet 3 İmzalı Elektronik Reçete Onay imzaliEreceteOnay Evet 4 İmzalı Elektronik Reçete Onay imzaliEreceteOnayIptal Evet MEDULA... Ekleme imzaliEreceteIlacAciklamaEkle Evet 8 İmzalı Elektronik Reçete Sorgula imzaliEreceteSorgula Hayır imzaliEreceteListeSorgula... Bakım Üniteleri ile İlgili Duyurusuna göre işlem yapmaları gerekmektedir. 3. HastaBilgileriDVO nesnesine... Kurumsal Hekim Şifresiyle devam eden E -reçete işlemlerinde 1 Ocak 2016 tarihinden...ı günü) tarihinden itibaren başlatılacaktır.) E-reçete işlemlerinde aksamaya sebebiyet vermemek... ertelemenin söz konusu olmadığı duyurulmuştur. E-reçete işlemlerinde yer alan metodlar...ı İtibaren Kullanımı Zorunlu 1 İmzalı Elektronik Reçete Giriş imzaliEreceteGiris Evet 2 İmzalı Elektronik Reçete Sil imzaliEreceteSil Evet 3 İmzalı Elektronik Reçete Onay imzaliEreceteOnay Evet imzaliEreceteOnayIptal Evet 4 İmzalı Elektronik Reçete Onay İptal 5 İmzalı ICD... Ekleme imzaliEreceteIlacAciklamaEkle Evet 8 İmzalı Elektronik Reçete Sorgula imzaliEreceteSorgula Hayır imzaliEreceteListeSorgula Hayır 9 İmzalı Elektronik Reçete Liste Sorgula 1 Ocak 2016...ğından, bu metodlar yerine, elektronik reçete onay işlemlerinde; “İmzalı Elektronik Reçete Onay”, “İmzalı Elektronik Reçete Onay İptal... istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) gönderilmesi gerekmektedir. (provizyon.../medula/optik/OptikSaglikTesisiRaporIslemleriWS?wsdl 2- Optik E-Reçete İşlemleri:  Servis URL: https... uygulanan hemofiltrasyon, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki..." yerine "HastaKabulKimlikDogrulama" metodu çağrılacaktır.Bu süreçde HBYS ve Sağlık Hizmet... seanslık hemodiyaliz raporunun aktif olduğu süre zarfında hastanın önceden verilmi... da K (Kırmızı) değerlerini alabilecektir. -E-reçetesi olan takiplerin silinememesi kontrol.../FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt : • https... adresleri Sıkça Sorulan Sorular bölümünde verilmektedir. Süreç Açıklamaları Yeni versiyonda, sağlık tesislerince işletilecek üç ana, bir yan süreç bulunmaktadır. Ana süreçler:    Hasta Kabul Süreci... adresi Sıkça Sorulan Sorular bölümünde açıklanmaktadır. Süreçler ve Metotları 3 Bu bölümde...ılacak web servis metotları açıklanmaktadır. Süreçlerin işletilmesinde yapılan hatalar...şvurması ile başlayan süreçtir. Bu süreçte sağlık hizmeti alacak... verilen hizmetlerin MEDULA sistemine kaydedildiği süreçtir. İlk hasta kabul sürecinde... ve o tedavinin tüm aşamaları gösterilebilecektir. Bu süreçte ilişkili tüm takipler de... Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden... Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden... Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden... Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden... Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden... kaydedilirken aşağıdaki diş şemasına göre diş kodları gönderilecektir. Tablo – 4.7.4 Ağız Şemas.../medula/hastane/faturaKayitIslemleriWS?wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt : • https.../medula/hastane/faturaKayitIslemleriWS?wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt : • http...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... . . . . . Output Probability Specification . Baum-Welch Re-Estimation . . . . Recognition and Viterbi Decoding... Starting with HCompV . . . . . . . . . . . 8.4 Isolated Unit Re-Estimation using HRest . . . . 8.5 Embedded Training... HERest . . . . . . . . 8.6 Single-Pass Retraining . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 Parameter Re-Estimation Formulae . . . . . . . . 8.7.1 Viterbi Training (HInit... automatically by a robust and efficient re-estimation procedure. Thus, provided that... and log energy. 1.4 Baum-Welch Re-Estimation To determine the parameters... the so-called Baum-Welch re-estimation formulae. Single Gaussians M-component... as a codebook exponent. 1.4 Baum-Welch Re-Estimation 7 independent. Furthermore, mixture components... is a convenient fiction. 1.4 Baum-Welch Re-Estimation 8 This recursion depends on... every parameter vector/matrix requiring re-estimation, allocate storage for the... in the denominators of the re-estimation formulae are identical across... the parameters for a HMM are re-estimated from a single observation sequence... training examples using Baum-Welch re-estimation. 1.5 Recognition and Viterbi Decoding... basic ideas underlying HMM parameter re-estimation using the Baum-Welch... } i (1.29) (1.30) As for the re-estimation case, the direct computation... input handling has been partially re-designed and a new energy-based... directory hmm0 are re-estimated using the embedded re-estimation tool HERest..., pruning is normally 250.0. If re-estimation fails on any particular... by copying the monophones and re-estimating. Secondly, similar acoustic states... simply cloning monophones and then re-estimating using triphone transcriptions. The... of the HMM construction procedure. Re-estimation should be again done... example script are Replace commands RE. The effect of a Replace command... example, in the script ML 2 RE one 1 RE two 2 ... the Replace commands... to remain identical, even after re-estimation. Thus, in general, the... existing HMMs using Baum-Welch Re-estimation. Like HInit, HRest performs... the parameters using Baum-Welch re-estimation. Where there is limited... speech variance and never subsequently re-estimated. The tool HCompV can... the first cycle of embedded re-estimation, each training utterance will... using HHEd followed by parameter re-estimation using HERest before the... using the -f option. 8.4 8.4 Isolated Unit Re-Estimation using HRest 119 Isolated... application of HERest. However, repeated re-estimation to convergence may take... around 2 to 5 cycles of embedded re-estimation are normally sufficient when... a fresh set from scratch. 8.7 Parameter Re-Estimation Formulae For reference purposes... all parameters defining a HMM 8.7 8.7.1 Parameter Re-Estimation Formulae 124 Viterbi Training... recursion N −1 αj (t) = αi (t − 1)aij bj (ot ) i=2 8.7 Parameter Re-Estimation Formulae 125 with initial... (T ) Nq −1 (q) β1 (T ) (q) (q) = (q) a1j bj (oT )βj (T ) j=2 8.7 Parameter Re-Estimation Formulae 126 where once... r r r=1 t=1 Ljsm (t)ost R Tr r r=1 t=1 Ljsm (t) 8.7 Parameter Re-Estimation Formulae R r=1 ˆ jsm = Σ Tr t=1 cjsm... (t) (8.2) Embedded Model Reestimation(HERest) The re-estimation formulae for the embedded.... The basic formulae for the re-estimation of the transition probabilities... non-emitting exit states are re-estimated by (q) a ˆiNq = (q) (q)r Tr −1 (q)r R 1 (t)aiNq... non-emitting exit states are re-estimated by (q) (q+1)r R Tr −1 (q)r 1 (t) (t)a1Nq β1 r=1 Pr t=1 α1 (q) a ˆ1Nq = R (q) (q+1)r (q)r (q)r (q)r Tr 1 (t) (t)βi (t) + α1 (t)a1Nq β1 t=1 αi r=1 Pr The re-estimation formulae for the output... definition editor HHEd followed by re-estimation using HERest. These incremental... HHEd is normally followed by re-estimation using HERest. Normally, all... denominators of the Baum-Welch re-estimation formulae given in section... are always followed by explicit re-estimation using HERest, the precise... parameters can then subsequently be re-estimated. 10.4 Data-Driven Clustering... properly trained in the subsequent re-estimation performed by HERest. On..., by incrementing by 1 or 2 then re-estimating, then incrementing by 1 or.... 10.8 Miscellaneous Operations 148 • Keep re-assigning components to the children... 2.0 st4 {*.state[2-4].stream[4].mix} TIEDHS 4. Re-estimate the models using HERest... the training process. Like all re-estimation tools, HERest allows a floor... the partial accumulations and then re-estimates all the HMM parameters... X. ML N Move to label level N. RE X A B .. Replace all occurrences of labels... processed by HERest. Like all re-estimation tools, HRest allows a floor... mixture weight counters. 002000 the re-estimated transition matrix. 004000 the... weights. 010000 the re-estimated means. 020000 the re-estimated variances. Trace... X.Y.Z Not enough training data to re-estimate the covariance vector of... in the configuration file before re-invoking the tool. +6250 Premature... observations. Use original data to re-parameterise. ±7332 HMM with unreachable..., 8 Baum-Welch algorithm, 8 Baum-Welch re-estimation, 6, 7 embedded unit, 120 isolated... mixture components, 115 pruning, 121 re-estimation formulae, 123 sub-word...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... out of the desert. They’re probably . . . the jungle now. 3. She... to the dinner party. They’re probably . . . the dinner now. 8. She... container. 3. The Psychology of Uncertainty: (Re)Inscribing Indeterminacy in Rudolph Fisher...." Soames' composure gave way. "You're a pretty wife!" he said. But... avait crié en s’éloignant: “Ta mère est clamsée. C’est bien fait... C.N.R.S. de Bordeau. (NdF) 3. La romancière Marguerite Yourcenar et le philosophe... aux États-Unis. Publication régulière d'articles dans la revue Horizons... moi. (...) Et pourtant, j’avais une mère très stricte, très vieux jeu...) 10. Octave resta chez sa mère. Vainement l’avaitelle pressé d’aller dans... son regard blanc. La lumière éclabousse les vitres. (S. de Beauvoir... s’était remise а tomber fine et légère. Des papillons incertains voltigeaient derri..., wird wimmern, wird ächzen, und wäre es gleich verlassen, auf einer... Schriftsteller gelingt, die gespannte Atmosphäre im Theater wiederzugeben. Ermitteln Sie... system. 1. It's a rich firm. They're simply rolling in money. 2. They... musicals, that's all. 18. They're sure to reorganize the department... … interruptions? Tell everyone that you’re busy and don’t want to... - Mägdelein - Backfisch - Teenager -Jungfer - Dirn - Göre Ufer - Strand - Küste - Kai Kopf... Bedeutungserläuterung bei Duden II wäre 'Umgebung' nobh durch 'Tätigkeit' zu... Sprachwissen führt bei der Lektüre der Stelle also möglicherweise in.... Synonym mit dem älteren Ausdruck wäre der heutige Phraseologismus jmdm. etw.... hum.,1921, p. 174): 1. La dernière solution − solution lexicale − (...) s'impose d'elle..., Curée, 1872, p. 585. ♦ Maison forestière. V. forestier B 1. ♦ Maison solaire*. ♦ Maison Blanche.../une maison. Gros de manière exagérée, énorme, démesurée. V. gros3B 1 loc... les maisons du Seigneur (Dumas père, Lorenzino, 1842, iii, 5, p. 255).P. métaph..., p. 180). ♦ La maison de prière. L'église. L'église est (...) cette maison..., t. 5, 1906, p. 46). ♦ La maison du Père, la maison céleste, éternelle (p. métaph... j'étais près de vous? (Dumas père, Darlington, 1832, ii, 3, p. 86).Quand... l'acquisition d'un hôtel, tint maison, reçut avec grandeur (Balzac,, Contrat... ombres, et la maison entière, nourrices, enfans, fermiers, domestiques et... vieille Mélanie en larmes, mon père gardant un calme affecté (A. France.... xixeet xxes.). 2. Endroit, lieu où l'on reçoit, héberge des usagers dans...). ♦ Maison d'enfants. Maisons d'enfants à caractère sanitaire (J.O., 25 mars 1956, p. 2860).Maison d'enfants à caractère social (U.N.I.O.P.S.S., Les Œuvres de la...éré ce matin (Hermant, M. de Courpière, 1907, ii, 1, p. 13).Les commer... tout simplement une vieillarde qui gère, dans le quartier réservé aux... monde entier (Ac.1935). ♦ Maison(-)mère. Établissement central d'un ordre religieux...és. J'avais besoin ici d'une cuisinière. J'en ai demandé une à Paris, à la maison-mère. On m'envoie une soeur (Goncourt... bernardine doit emmener, à la maison mère d'Esquermesles-Lille, Denise et ma.... Cette philosophie restait la maison mère de la littérature (Thibaudet..., magasin.Maison qui progresse, prospère; maison en faillite, en liquidation... ия ем 392 в Со ♦ Maison mère. Établissement commercial ou industriel central..., Caillavet, M. Brotonneau, 1923, i, 1, p. 3): 5. − Monsieur votre père n'est-il pas l'associé d'une... hommes de confiance allemands (Ambrière, Gdes vac., 1946, p. 322). ♦ Maison..., p.223); 2. ca 1165 «couvent, monastère, abbaye» ([Chr. de Troyes], G. d'Angleterre, éd. cit., 181); 1877 maison mère (Littré Suppl., s.v. mère); 3. fin xiiemaison de chartre..., b) 59673; xxes.: a) 63774, b) 50652. DÉR. Maisonnier, -ière, adj.a) [En parlant d'une pers... maisonnier. J'ai une observation maisonnière à te faire (...). Il y a très longtemps... emploi partic.: ,,La Société maisonnière de Mulhouse, société qui procure... ds Gdf.), δ) 1877 société maisonnière «société qui procure aux ouvriers... дом культуры, maison de Molière — Дом Мольера (о театре "Комеди Франсез..., argentite, argentique, argent, argentin, argentifère, argentage, argentation, argenter, argenteur, argenture..., glissade, glissoire, glisser, glissoir, glissière, glisseur, glissant, glissé, antiglisse 2. Проанализируйте... белокожего»), fouetter – («плохо пахнуть»), galère – («трудное материальное положение»), arhnouch – («полицейский...: femme – meuf (verlan1) – feumeu(verlan2), mère – reum(verlan1) – meureu(verlan2), comme...: Thank you. Lucia: Stepan! You're shopping, too. Stepan: Yes, I'm buying... food, please. Lucia: Well, you're lucky. The Youngs aren't eating... spaghetti? Lucia: No, I'm not. We're having lasagne. Stepan: And Akiro.... Belfast’s Christmas Market. If you’re studying in Northern Ireland, visit.... C'est ma grand-mère. Elle est la mère de mon père. Elle a quatre..., c'est ma grand-mère, mon grand-père, mon frère, mes cousins et..., en Italie. Sa mère, Michelena Salzano, et son père, Louis Salzano, sont... ont cherché la liberté. Sa mère n'a pas travaillé. Elle était femme au foyer et son père était charpentier. Il était entrepreneur... famille traditionnelle parce que sa mère a voulu que ses enfants vivent...