Спутник ФКИ. VENµS. [Редактировать]

Vegetation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite (VENµS) это космический аппарат ДЗЗ, который будет функционировать на орбите близкой к солнечно-синхронной и заниматься съемкой Земли в 12 узких каналах. Космический аппарат разработан под руководством космических агентств Израиля и Франции.

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна производитель - Израиль
2Страна производитель - Франция
3Страна оператор(владелец) - Израиль
4Страна оператор(владелец) - Франция
5Тип орбиты - НОО
6Тип оператора(владельца) - государственный

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12017-05-30. Israel Aerospace Industries завершила сборку КА Venus.
Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о том что она завершила сборку и тестирование первого израильского космического аппарата, который будет заниматься изучением климата Земли. В дальнейшем спутник будет отправлен во Французскую Гвиану для запуска.
Venus это совместный израильско-французский проект в котором со стороны Израиля принимали участие IAI, ELBIT (разработчик телескопа) и RAPHAEL (разработчик двигательной системы). Целевым назначением КА будет являться сбор данных о растительности. Его сенсор будет снимать данные в 12-и каналах (включая оптический диапазон). Каждый снимок будет покрывать площадь около 700 квадратных метров, а масса КА составляет 256 кг. Тэги: VENµSIsrael Aerospace IndustriesElbit Systems

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг256
2Масса (ксенона), кг16
3Масса (гидразина), кг7
4Платформа 1xOPSAT-3000
5Количество (каналов съемки), шт.12
6Мощность, Вт800
7Площадь (снимка), квадратных метров700
8Разрешение, метра5

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1САС, год4.5

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Стоимость (аппарат), млн. долл.33
2Вклад (Франция), млн. долл.13
3Вклад (Израиль), млн. долл.20

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Космодром Куру
2Дата пуска2017-08-02
3Полезная нагрузка 1xOPTSAT-3000
4Полезная нагрузка 1xVENµS
5Ракета-носитель 1xВега

Найдено 1000 документов по запросу «VENµS». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... en elektronisk signatur. Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska...ättelse ska lämnas till sökandena även när den upphandlande myndigheten beslutar att... sektor. Fritt val leder sannolikt även till bättre villkor för arbetstagarna genom...ångsvård och rättspsykiatrisk vård. Även andra uppgifter som innebär myndighetsut... offentliga och icke-offentliga vårdgivare. Även företag under bildande kunde komma... stadigvarande vistas i landstinget. Landstinget ska även erbjuda vård till de personer... det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete även i sådan verksamhet – dvs. i yrkesmässigt... tillfredsställande sätt. Kontrollansvaret omfattar även de externa utförarna. Vidare... typ som dominerar värdemässigt, även kallad överviktsprincipen. Detsamma gäller om... utnyttja anläggningen inte förslår. Även i samband med offentliga upphandlingskontrakt vilar.... Bland aktuella referensnummer finns dock även ambulanstransporter och patologiska tjänster... utforma sina förfrågningsunderlag så att även mindre företag kan uppfylla kraven... arbetsgivaren är kommunal eller privat och även detta kan få effekt på verksamheten. Eftersom... Med begreppet valfrihetssystem avses i lagen även sådana system som inom landstingens... för t.ex. tandreglering. I lagen tydliggörs även att stiftelser får tillämpa lagen... förslaget om löpande annonsering och även till att förfrågningsunderlagen samlas... bör utredas ytterligare. I samband med detta bör även möjligheten att koppla hanteringen av... bifogas. Det är lämpligt att annonsen även publiceras på annat sätt, t.ex. på den... konstruktion. Med löpande annonsering ökar även möjligheterna för företag som t.ex. vill... friheten borde garanteras anställda även i privata företag som deltar i valfrihetssystemet... grund70 läggande. Förbundet framhåller även vikten av att meddelarfriheten för Prop...ättslagstiftning. Med svensk lagstiftning avses även myndigheters föreskrifter. I sin verksamhet ska...ånarens rätt att välja om. Även när uppdraget ska påbörjas bör framgå. - Eventuell... kommunal angelägenhet och det är även fortsättningsvis kommunen som bär huvudansvaret...ågningsunderlagen kan variera över landet. Även olika kommunala ambitionsnivåer kan... i kontraktet måste även vara kontrollerbart och rent faktiskt även kontrolleras av den... vid offentlig upphandling (juni 2008). Även i valfrihetssystem kan finnas anledning att... att lämna upplysningar till massmedierepresentanter. Även skadestånd för brott mot ett... upphandlande myndigheten egenregiverksamhetens existens, men även mångfalden och kvaliteten. Om en... eller i övrigt följa arbetsmarknadens villkor. Även om ett valfrihetssystem gynnar sm... beträffande LOU är i denna del även vägledande för LOV. Varje upphandlande myndighet... eller i vissa situationer. Emellertid kan även aktiva, kompetenta och kreativa individer... informationen och valet ska gå till, även om grundprinciperna är desamma. Valfrihetssystem till.... Att informationen är lättillgänglig för alla, även för personer med funktionsnedsättning, är viktigt. Information måste även finnas för brukare eller patienter som... kommunens egenregiverksamhet, men det finns även andra möjligheter, exempelvis lottning. Handikappombudsmannen... tillhandahålla en kommunal egenregiverksamhet, även om kommunen har en skyldighet... med regeringens. Utredningen föreslog att även potentiella leverantörer, som inte... logiskt att Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet även avseende LOV. För att Konkurrensverket ska... enligt lagen. Länsstyrelsen har då tillsyn även över denna verksamhet. Denna verksamhet... om absolut anbudssekretess i LOU-upphandlingar även bör omfatta tilldelning av kontrakt enligt... första meningen sekretesslagen. Sekretess kan även gälla enligt andra bestämmelser...öra insatserna. Biståndshandläggaren bör även i ett valfrihetssystem ha uppföljningsansvar...äffande beslutade insatser. Länsstyrelsen vill även understryka vikten av att varje... hantera krav på specialistkunskap m.m. Samverkan har även nämnts som en tänkbar lösning... mellan kommuner och landsting i vårdkedjan. Även Sveriges Kommuner och Landsting har... som skapar könssegregation på arbetsmarknaden återfinns även 131 inom den kvinnodominerade vård.... Förslaget bör kunna få positiva effekter 133 även beträffande kvinnors företagande, vilket... gäller detta kvalitetsuppföljning, men även uppdateringar av dataprogram, ersättningssystem... i avsnitt 5.2. Med begreppet valfrihetssystem avses även det som ibland inom landstingens... för vilka krav som får ställas. Även sociala kontraktsvillkor förekommer. Av direktivet... myndigheten. Små företag, och därmed även kvinnligt företagande, har sällan möjlighet... med kommunernas egenregiverksamhet. Det gäller även för s.k. non-profitorganisationer. Valfrihetssystem gynnar mångfald... i förfrågningsunderlaget men ska godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet...ättelse ska lämnas till sökandena även när den upphandlande myndigheten beslutar att... om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol. Även i övrigt framgår av lagtexten att...ättelse ska lämnas till sökandena även när den upphandlande myndigheten beslutar att...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... BEUTELSPACHER, Begoña ELE-2-vam 007757Y ¡Ven a sentarte conmigo! MERRIFIELD, Margaret (texto..., Heather (il.) 613-IJ-MER-ven 000918K ¡Viva la comunicación! Nivel... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-con 002276E Con la cabeza... y FERNÁNDEZ, Josefina ELE-10/3-VEN-def 002287X De fiesta en... y FERNÁNDEZ, Josefina ELE-10/3-VEN-def 002288B De fiesta en... y FERNÁNDEZ, Josefina ELE-10/3-VEN-def 002286D De Gabriel a Gabriel... 5) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/5-VEN-doc 002292S Doce rosas para... 5) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/5-VEN-doc 002846V Docencia de la... N-SKÁ-car 008169G ELE-10/2-VEN-car 002274C El cartero no... Medieval VENTURA, Enrique 338-IJ-VEN-gra 000904F El gran libro... vendaval GIMFERRER, Pere P(CAT)-GIM-ven 001067D El vendedor de agujeros...-Audio y DVD) VV.AA. ELE-1-ven 007670B El ventrílocuo y la muda ROS, Samuel N-ROS-ven 001302Z El verano de la... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-gua 002277T Guardados en la... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-vid 002284F La vida es...) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-vid 008087Z La vida exagerada... 4) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/4-VEN-lad 002289N Ladrón de guante... 4) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/4-VEN-lad 002847H Ladrón de lunas... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-mas 002285P Más que palabras : Literatura... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-mas 002280A Máscaras de polvo... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-mir 002282M Mis amigos los... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-mor 002281G Mortal y rosa UMBRAL...-1-ven 002225V Nuevo ven, 1: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 007006Z Nuevo ven, 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002224Q Nuevo ven, 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 003013T Nuevo ven, 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 007005J Nuevo ven, 1: Libro del profesor (incluye CD-Audio) VV.AA. ELE-1-ven 007008Q Nuevo ven, 1: Workbook VV.AA. ELE-1-ven 007007S Nuevo ven, 2: Libro de ejercicios CASTRO, Francisca, MARÍN, Fernando y MORALES, Reyes ELE-1-ven 007011L Nuevo ven, 2: Libro del alumno CASTRO, Francisca, MARÍN, Fernando y MORALES, Reyes ELE-1-ven 007009V Nuevo ven, 2: Libro del profesor CASTRO, Francisca, MARÍN, Fernando y MORALES, Reyes ELE-1-ven 007010H Nuevo ven, 3: Libro de ejercicios (incluye... y UNAMUNO, Mariano de ELE-1-ven 007014E Nuevo ven, 3: Libro del alumno MAR... y UNAMUNO, Mariano de ELE-1-ven 007012C Nuevo ven, 3: Libro del profesor MAR..., Reyes y UNAMUNO, Mariano de ELE-1-ven 007013K Nuevos núcleos dinamizadores de... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-pis 002278R Plaça Raspall: poema... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-tax 002283Y Te toca a ti... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-tra 002290J Transporte interno: Venga... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-tra 003507B Trapos sucios: Venga... (nivel 2) SURÍS, Jordi ELE-10/2-VEN-tra 002279W Trás-os-Montes... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-eti 002291Z Una etiqueta olvidada... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-eti 002849C Una granja humana...-vel 000565J Ven 1: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002486W Ven 1: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002638Q Ven 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002485R Ven 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002712K Ven 2: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002493D Ven 2: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002639V Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002487A Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002488G Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002489M Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002490Y Ven 2: Libro del profesor VV.AA. ELE-1-ven 002491F Ven 2: Libro del profesor VV.AA. ELE-1-ven 002492P Ven 3: Libro... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002713E Ven 3: Libro del alumno CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002494X Ven 3: Libro del alumno CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002495B Ven 3: Libro del alumno CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002640H Ven 3: Libro del profesor CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002496N CALZADO COSTUMERO, Vengo de... LORENZO, Luis Ramón 94-CAL-ven 004957N Ventana abierta sobre Am... URIZ, Francisco J. ELE-10/5-LEF-ven 003468H Ventana abierta sobre España URIZ, Francisco J. ELE-10/5-LEF-ven 003467V Verbos españoles ALONSO..., Lourdes y SANS, Neus ELE-10/2-VEN-vue 002275K Warum wir so...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... el 18/11/1868.) VEN-1870 101 VEN Guzman Blanco 27/04... Blanco He engineers a revolution. VEN-1877-1 101 VEN Martinez de Aleman 21... Court. See next entry. VEN-1877-2 101 VEN Linares Alcantara 02/03..., was acting as President.” VEN-1878 101 VEN Martinez de Aleman 20... was born in 1808. VEN-1879 101 VEN Guzman Blanco 26/02.... Chooses exile after unrest. VEN-1884 101 VEN Joaquin Crespo 27/04... was born in 1841. VEN-1886-1 101 VEN Antonio Diez 27/04... was born in 1838. VEN-1886-2 101 VEN Guzman Blanco 15/09... republic for two years.” VEN-1887 101 VEN Lopez 08/08/1887..., May 20, 1888, p.10. VEN-1888 101 VEN Rojas Paul 05/07... for recommendation to Congress. VEN-1890-1 101 VEN Palacio 19/03/1890... and went to Paris.” VEN-1890-2 101 VEN Tell Villegas 17/06.... 2, 1892, p.3. Born in 1823. VEN-1892-1 101 VEN Tell Villegas Pulido 02... York Times, Sept. 7, 1892, p.9. VEN-1892-2 101 VEN Joaquin Crespo 07/10... Times, April 20, 1898. p.7. VEN-1894-1 101 VEN Guzman Alvarez 28/02... was born in 1830. VEN-1894-2 101 VEN Joaquin Crespo 14/04... “Gen. Crespo is Killed.” VEN 101 VEN Guzman Alvarez 20/2/1898 28... with www.rulers.org. VEN-1898 101 VEN Andrade 20/02/1898... Times, April. 20, 1898. p.7. VEN-1899 101 VEN Cipriano Castro 21/10... on December 20, 1908.” VEN-1908 101 VEN Gomez 19/12/1908... the effective leader throughout. VEN-1935 101 VEN Lopez Contreras 18/12... Lentz: exiled in 1945. VEN-1941 101 VEN Medina Angarita 05/05..., p. 1. Exile in the US. VEN-1945 101 VEN Betancourt 18/10/1945 15/02/1948 Exile. VEN-1948-1 101 VEN Gallegos 15/02/1948... 25 November, 1948, p. 1. Exile. VEN-1948-2 101 VEN Delgado Chalbaud 24/11...: Figurehead for Perez Jimenez VEN-1950 101 VEN Suarez Flamerich 27/11... oil or uranium deposits.” VEN-1952 101 VEN Perez Jimenez 13/11... and its leaders arrested. VEN-1958-1 101 VEN Larrazabal 23/01/1958 14/11/1958 VEN-1958-2 101 VEN Sanabria 14/11/1958 13/02/1959 VEN-1959 101 VEN Betancourt 13/02/1959... Europe; settled in Switzerland. VEN-1963 101 VEN Leoni 01/12/1963 11/03/1969 VEN-1969 101 VEN Caldera Rodriguez 11/03/1969 12/03/1974 VEN-1974 101 VEN Andres Perez 12/03/1974 12/03/1979 VEN-1979 101 VEN Campins 12/03/1979 02/02/1984 VEN-1984 101 VEN Lusinchi 02/02/1984 02/02/1989 VEN-1989 101 VEN Andres Perez 02/02.... Replaced by congressional appointee.” VEN-1993 101 VEN Velasquez 31/08/1993 02/02/1994 VEN-1994 101 VEN Caldera Rodriguez 02/02/1994 02/02/1999 VEN-1999 101 VEN Hugo Chavez 02/02... death, dies in office. VEN-2012 101 VEN Hugo Chavez 05/03...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... el gentío, los profesores iban y venían. Mi maestra de primero... el primer premio. Se levantó. –Ven aquí –añadió el maestro. )5( EDMUNDO...ó a la madre de Crosi, cuando venía a esperarlo a la puerta. Muchos se.... Hacía ya un año que no venía a casa, así es que tuvimos... a llamarse: –¡Amalia, Luisa, Anita eh, ven a colaborar! Muchas llevaban dinero para... pregunté. –No aquí, ciertamente –respondió–; ven a verlo. –Y me llevó a una habitaci...? Hace falta más, y no lo recuerdo. Ven a ver a mamá. Abrió la puerta...í que Garofi caía en tierra. –Ven –le dijo resueltamente Garrón–; yo... hablaba siempre, sobre la cual venía fundando tantas esperanzas, y que tanto... entonces exclamó: –¡Oh, pobre niño! Ven acá; has venido a preguntar cómo... te pido perdón, santa criatura mía. ¡Ven, ven conmigo! Y le empujó, más bien que... cortina verde se descorre y se ven tres filas de libros de...; dos médicos y varios practicantes iban y venían afanados y oíanse gritos ahogados... no sabía dónde se hallaba. –Ven acá –le dijo el inspector...ía. Era la primera vez que venía Garrón, porque además de ser... en voz baja. En medio venían tres guardias municipales, y detr...ó hacia nosotros. Sobre la camilla venía tendido un hombre, blanco como.... Al lado de la camilla venía una mujer con un ni... cuyos paredones, altos y desnudos, se ven muchas ventanitas cuadradas, cerradas por... miró, sin responder. Luego, dijo: –Ven conmigo. Subieron dos tramos de... dos largas filas de camas. –Ven –repitió el enfermero entrando. El... ver sus blanquísimos dientes. Venía de un pueblo de los...én Editores, 2001 medalla... ¡Ah, chiquitín mío, ven acá que te mire un... hay entre ellos y los que ven, y se preguntan a sí mismos: «¿Por qu...éis mil personas que no ven la luz..., ¿com- © Pehuén Editores... azules que ustedes ven...; y al pensar que no ven nada, que jam... a persuadirse de que no las ven, y las llaman por sus nombres... las agradece. A veces también se ven cosas tristes: un caballero que... y dos muchachos del patio. Detrás venían las maestras, en primer... fango y herido de una pedrada; venía de apedrearse con sus compa... la medianoche. La mujer, que venía a prestar servicio durante el día, se... voz, Allá..., en el armario. –Ven conmigo –dijo el hombre. Le... voz que parecía un silbido: –Ven. El que había quedado, y que... veces; quiere que estés con él; ven en seguida. ¡Ah, santo Dios... delirio crecía: la muerte se venía encima, y él invocaba con ardientes palabras... estuviese en la ciudad cuando él venía. ¡Lo que son las casualidades...ÓN zar la pelea. Humberto iba y venía con sus oficiales, mientras el... lanzó hacia él. © Pehuén Editores, 2001 –¡Ven acá, chiquitín, que todavía tengo...á. Apostaría cualquier cosa a que es él! Venía bajando hacia nosotros, por el... mi mano, sin despertarme, y como venía del taller de su padre... puntillas, y me dijo rápido y bajito: –Ven conmigo donde está mamá. Los...? El muchacho lo miraba esperanzado. –Ven –dijo el viejo. –¿Dónde? –pregunto... volviendo a cargar con el baulillo. –Ven conmigo. El viejo se puso... la mesa–. ¡Un compatriota nuestro! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Cuenta con nosotros..., su pretensión, diciéndole que venía de Italia y que iba a buscar... operación, te lo explicaré todo; ven conmigo. –intentó persuadirlo Mequínez... las cabezas están rapadas. Se ven cuellos y piernas desnudos, sombreros de... lanzó fuera de la puerta. –Ven, ven, hija mía, ¡pobre hija mía, mi tesoro... de artillería de los que venían a la escuela de adultos... no existe! Una terrible enfermedad venía consumiéndola hacía mucho tiempo.... ¡Era de ver la salida! Venían en tropel a nuestro encuentro... los decimales?» Los profesores iban y venían, llamados de cien partes...ó. El último fue Votino, que venía elegantemente vestido y muy bien peinado...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... sienten su cultura amenazada y se ven a sí mismos como víctimas de un... la sociedad chilena y quienes se ven a sí mismos como parte de los... establecimiento de haciendas, situación que venía desde la época colonial. Durante... avanzada de tropas argentinas que venía en busca de indígenas... la relación virtuosa que se venía construyendo entre economía y población aymara... las salitreras, situación que ya venía gestándose en parte, con... organizaciones comunitarias atacameñas se ven afectadas y tensionadas por los efectos... que desde hace muchos siglos venían realizando en la zona... y de la región atacameña se ven envueltas en el proceso de... quechua hablantes de Ollagüe se ven amenazados actualmente por las presiones... copiapinos eran los colla que venían cazando guanacos y chinchillas, para... -de la quebrada Cachitos-, se ven ruinas de antiguas familias indias...í de San Miguel. (...)Los Quispe venían del Norte, de San..., pasaron a Potrerillos y de ahí se venían vega por vega. Manuel...és en el verano siempre nos veníamos a reunir a La Encantada (...) En... cordillera, don Santiago Piñones, él venía de San Andrés y formaba sindicatos... de 1973, los collas se ven expuestos a medidas destinadas a restringir o eliminar... que mataron para la cordillera venían por aquí?’, me pregunt... de Figueroa, frente a Monardes, ellas venían de abajo, por el... de Profesor Normalista. Entre ellos venía el joven Alfonso Rapu, quien... de los propios conquistadores, quienes ven y observan de una manera muy... penetrar los territorios mapuches, se ven obligados a constituir y fortalecer una frontera... de conquistar a los mapuches, se ven en la obligación de pactar... de colonización que se les venía encima91. 6.2. La invasión de la... activamente frente a los hechos que venían ocurriendo. Algunos historiadores locales... militar la invasión que se venía encima. Quien dirige esta tendencia... que ingresó el año 1881, que venía vencedor en Chorrillos y Miraflores en... Traiguén.Yo sabía que eso venía, porque yo tenía una radio... avanzada de tropas argentinas que venían a capturar a los fugados. Los... indígenas del Alto Bío Bío, se ven favorecidos con la propiedad sobre... funcionario de INDAP que como venía a obligarnos a dividir, cuando uno est..., sino también en las enfermedades venéreas, que llegaron a ser causal... pueden llegar a ser las enfermedades venéreas u otras en semejantes condiciones...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.29/5
... inte bara sektorns konkurrenskraft utan även de betydande förde­ larna för konsumenten... (Berec) och byrån (9). I reformen ingår även utar­ betandet av en effektiv... samt kon­ kurrensen och konsumentskyddet även i fortsättningen behövs best... mer enhetlig strategi. Besvärsinstanser bör även ha rätt att begära... den nationella regle­ ringsmyndigheten. Uppgifterna bör även innehålla uppgif­ ter som... samrådet. På så vis undviker man även behovet av ett andra gemensamt...älda åtgärder. Kom­ missionen bör även ges befogenhet att tillåta... delarna av Europeiska unionen. (28) Även om spektrumhanteringen fortsätter att... den inre marknaden, och kan även, om tillämpligt, avse harmo... i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Spektrumanvändare bör även fritt kunna välja vilka tj... användande av spektrum. I dessa mål bör även ingå att främja kulturell... att uppfylla de rättsliga kra­ ven. Lämpliga verkställighetsbefogenheter kan bidra... förslag till funktionell separation. (65) Även om det under vissa omst... den tekniska utvecklingen. Detta gäller även för minimiförteckningen i bilaga II över... i vissa frekvens­ band och därmed även behovet av individuella nyttjande­ rätter... till allmänheten och därmed även göra det enklare att nå mål av... bestämmelserna i regelverket. Kom­ missionen bör även ges befogenhet att anta genomf... offentliggöras. Medlems­ staterna ska även se till att de nationella... tillhandahåller all den information, även ekonomisk information, som är nödvändig...älla att de nationella regleringsmyndigheterna även gör detta när de fullgör de regleringsuppgifter... och förbättrad infrastruktur men även se till att varje tilltr... förfaranden. Inom övriga band får medlemsstaterna även tillåta företag att överl... mening som avses i artikel 14, även om inga strukturella eller andra... med följande: ”2. Följande definition ska även gälla: allmän auktorisation: en rättslig... som motsvarar överträ­ delsens varaktighet, även om överträdelsen i efterhand har...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.38/5
18.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning SV L 337/11 DIREKTIVДата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.56/5
...±6,24 7,94±6,89 0,550 dV ven см/с 19,26±6,09 19...±6,77 6,14±6,35 0,066 dV ven лев см/с 22,18±5,29... оттока по почечных венам (dV ven) отсутствовала (r=0,12; p>0,05). Напротив, у больных... оттока по почечным венам (dV ven) (r=0,42; p=0,02), а корреляция между RI... выявлена асимметрия венозного оттока: dV ven левой почки был достоверно выше...±4,61 7,44±7,37 0,868 dV ven см/с 17,14±4,72 19...±3,91 6,94±7,12 0,330 dV ven лев см/с 21,45±6,03...±6,10 8,44±7,00 0,087 dV ven см/с 19,91±4,42 18...±9,10 5,81±5,22 0,669 dV ven см/с 22,17±4,19 22... -26,33±33,5* 0,001 dV ven см/с 20,41±5,66 23... -39,27±33,3* 0,001 dV ven см/с 22,53±5,91 25...,31±15,61 0,183 dV ven см/с 19,78±5,94 18... -14,7±13,45 0,436 dV ven см/с 22,07±6,12 19... см/с Vven min см/с dV ven см/с V max см/с V min см... см/с Vven min см/с dV ven см/с Креатинин рСКФ MDRD рСКФ... см/с Vven min см/с dV ven см/с V max см/с Левая почка... см/с Vven min см/с dV ven см/с Креатинин мкмоль/л рСКФ MDRD... см/с Vven min см/с dV ven см/с V max см/с V min см... см/с Vven min см/с dV ven см/с Креатинин мкмоль/л рСКФ MDRD... см/с Vven min см/с dV ven см/с V max см/с V min см... см/с Vven min см/с dV ven см/с Креатинин мкмоль/л СКФ MDRD... оттока по почечным венам (dV ven) согласно наших данных отсутствовала. Напротив... положительная корреляция между RI и dV ven (r=0,42; p=0,02), а взаимосвязь между RI...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
... RUS POL IND ZAF CHN VEN THA MYS MEX BRA TUR... 0 BRA COL ARG IND TUR VEN RUS MEX CHN IDN ZAF... CHN RUS PHL THA POL VEN MEX MYS 3. Financial Openness (international... TUR MEX CHN PHL POL VEN RUS THA ARG ZAF CHL... PHL BRA IDN CHL ZAF VEN RUS TUR THA MYS ARG... MYS IDN ARG CHL RUS VEN 6. Output Volatility (standard deviation of... MEX THA RUS TUR ARG VEN 0 Sources: IMF, Balance of Payments... PHL CHL 1 COL ZAF MYS VEN AVG ARG TUR MEX RUS... CHN ZAF MYS TUR AVG 1 VEN COL IDN POL MEX RUS... of second year (left scale) 1 VEN RUS BRA ZAF CHL MYS... in percent of domestic GDP) 1.2 VEN 0.8 RUS IND TUR MYS MEX... IDN COL CHL IND POL VEN IND THA –1.0 ARG –0.2 –0.4 –0.6 THA –0.8 6. Impact... THA 0 IDN BRA ARG IND VEN TUR –15 –10 –5 0 5 Average current... to GDP during 2000–12) VEN –0.8 MYS 1 BRA COL ARG CHL... CHN COL THA CHL ARG –0.2 1.0 VEN VEN TUR 0.2 0.0 –0.2 –0.4 –0.6 –0.8 15 30 45 60... 1 MEX RUS IND BRA IDN VEN CHL THA –0.4 Sources: Haver Analytics... BRA THA COL RUS ZAF –1.0 –1.5 VEN ARG AVG 3. U.S. Real GDP Growth... PHL POL RUS THL TUR VEN ZAF Avg.1 Model2 Baseline Total...) –20 –25 –30 RUS ZAF VEN TUR CHN MEX CHL COL...) Colombia (COL) Mexico (MEX) Venezuela (VEN) Source: IMF staff compilation. 75...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.28/5
...ån de berörda företagen. (7) Medlemsstaterna bör även i fortsättningen säkerställa att... format. Särskilda åtgärder kan även behöva vidtas för att anv... motsvarar de faktiska kostnaderna. Det är även av betydelse att operatörer... nödvändiga. De nationella regleringsmyndigheterna bör även kunna övervaka den kvalitet som... samhällsomfattande tjänster. Det är även rimligt att de nettokostnader som... konsument bör samma slags upplysningar ingå även i sådana avtal. Åtgärder för att... med den aktuella tekniken. Det är även viktigt att säkerställa att... eller tillverkare av utrustning och även fortsättningsvis utvecklas i linje med... fördraget. (34) Samtliga slutanvändare bör även fortsättningsvis ha tillträde... tillhandahållande av nummerportabilitet, får de även beakta de priser som erbjuds... snedvrids. I detta direktiv fastställs även skyldigheter avseende tillhandahållande av... (ramdirektiv) gälla. Följande definitioner skall även gälla: a) telefonautomat: en telefon som... av tal mellan nätanslutningspunkter och även andra former av kommunikation, såsom...ållanden, för att säkerställa att även slutanvändare med funktionshinder kan... III. Den offentliggjorda informationen skall även lämnas till den nationella regleringsmyndigheten...öka dessa skyldigheter till att även gälla andra slutanvändare. 3. Om...öka dessa skyldigheter till att även gälla andra slutanvändare. 4. Abonnenter...ändarna. Informationen skall på begäran även lämnas till de nationella regleringsmyndigheterna...änt tillgängliga telefonitjänster, även användare av telefonautomater, ut...öka dessa skyldigheter till att även gälla tvister som berör andra...änster i medlemsstaten. Detta organ skall även övervaka överföringen av summor...