Спутник ФКИ. VENµS. [Редактировать]

Vegetation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite (VENµS) это космический аппарат ДЗЗ, который будет функционировать на орбите близкой к солнечно-синхронной и заниматься съемкой Земли в 12 узких каналах. Космический аппарат разработан под руководством космических агентств Израиля и Франции.

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна производитель - Израиль
2Страна производитель - Франция
3Страна оператор(владелец) - Израиль
4Страна оператор(владелец) - Франция
5Тип орбиты - НОО
6Тип оператора(владельца) - государственный

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12017-05-30. Israel Aerospace Industries завершила сборку КА Venus.
Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о том что она завершила сборку и тестирование первого израильского космического аппарата, который будет заниматься изучением климата Земли. В дальнейшем спутник будет отправлен во Французскую Гвиану для запуска.
Venus это совместный израильско-французский проект в котором со стороны Израиля принимали участие IAI, ELBIT (разработчик телескопа) и RAPHAEL (разработчик двигательной системы). Целевым назначением КА будет являться сбор данных о растительности. Его сенсор будет снимать данные в 12-и каналах (включая оптический диапазон). Каждый снимок будет покрывать площадь около 700 квадратных метров, а масса КА составляет 256 кг. Тэги: VENµSIsrael Aerospace IndustriesElbit Systems

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг256
2Масса (ксенона), кг16
3Масса (гидразина), кг7
4Платформа 1xOPSAT-3000
5Количество (каналов съемки), шт.12
6Мощность, Вт800
7Площадь (снимка), квадратных метров700
8Разрешение, метра5

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1САС, год4.5

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Стоимость (аппарат), млн. долл.33
2Вклад (Франция), млн. долл.13
3Вклад (Израиль), млн. долл.20

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Космодром Куру
2Дата пуска2017-08-02
3Полезная нагрузка 1xOPTSAT-3000
4Полезная нагрузка 1xVENµS
5Ракета-носитель 1xВега

Найдено 1000 документов по запросу «VENµS». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... en elektronisk signatur. Kontraktet kan även innehålla andra villkor än ekonomiska...ättelse ska lämnas till sökandena även när den upphandlande myndigheten beslutar att... sektor. Fritt val leder sannolikt även till bättre villkor för arbetstagarna genom...ångsvård och rättspsykiatrisk vård. Även andra uppgifter som innebär myndighetsut... offentliga och icke-offentliga vårdgivare. Även företag under bildande kunde komma... stadigvarande vistas i landstinget. Landstinget ska även erbjuda vård till de personer... det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete även i sådan verksamhet – dvs. i yrkesmässigt... tillfredsställande sätt. Kontrollansvaret omfattar även de externa utförarna. Vidare... typ som dominerar värdemässigt, även kallad överviktsprincipen. Detsamma gäller om... utnyttja anläggningen inte förslår. Även i samband med offentliga upphandlingskontrakt vilar.... Bland aktuella referensnummer finns dock även ambulanstransporter och patologiska tjänster... utforma sina förfrågningsunderlag så att även mindre företag kan uppfylla kraven... arbetsgivaren är kommunal eller privat och även detta kan få effekt på verksamheten. Eftersom... Med begreppet valfrihetssystem avses i lagen även sådana system som inom landstingens... för t.ex. tandreglering. I lagen tydliggörs även att stiftelser får tillämpa lagen... förslaget om löpande annonsering och även till att förfrågningsunderlagen samlas... bör utredas ytterligare. I samband med detta bör även möjligheten att koppla hanteringen av... bifogas. Det är lämpligt att annonsen även publiceras på annat sätt, t.ex. på den... konstruktion. Med löpande annonsering ökar även möjligheterna för företag som t.ex. vill... friheten borde garanteras anställda även i privata företag som deltar i valfrihetssystemet... grund70 läggande. Förbundet framhåller även vikten av att meddelarfriheten för Prop...ättslagstiftning. Med svensk lagstiftning avses även myndigheters föreskrifter. I sin verksamhet ska...ånarens rätt att välja om. Även när uppdraget ska påbörjas bör framgå. - Eventuell... kommunal angelägenhet och det är även fortsättningsvis kommunen som bär huvudansvaret...ågningsunderlagen kan variera över landet. Även olika kommunala ambitionsnivåer kan... i kontraktet måste även vara kontrollerbart och rent faktiskt även kontrolleras av den... vid offentlig upphandling (juni 2008). Även i valfrihetssystem kan finnas anledning att... att lämna upplysningar till massmedierepresentanter. Även skadestånd för brott mot ett... upphandlande myndigheten egenregiverksamhetens existens, men även mångfalden och kvaliteten. Om en... eller i övrigt följa arbetsmarknadens villkor. Även om ett valfrihetssystem gynnar sm... beträffande LOU är i denna del även vägledande för LOV. Varje upphandlande myndighet... eller i vissa situationer. Emellertid kan även aktiva, kompetenta och kreativa individer... informationen och valet ska gå till, även om grundprinciperna är desamma. Valfrihetssystem till.... Att informationen är lättillgänglig för alla, även för personer med funktionsnedsättning, är viktigt. Information måste även finnas för brukare eller patienter som... kommunens egenregiverksamhet, men det finns även andra möjligheter, exempelvis lottning. Handikappombudsmannen... tillhandahålla en kommunal egenregiverksamhet, även om kommunen har en skyldighet... med regeringens. Utredningen föreslog att även potentiella leverantörer, som inte... logiskt att Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet även avseende LOV. För att Konkurrensverket ska... enligt lagen. Länsstyrelsen har då tillsyn även över denna verksamhet. Denna verksamhet... om absolut anbudssekretess i LOU-upphandlingar även bör omfatta tilldelning av kontrakt enligt... första meningen sekretesslagen. Sekretess kan även gälla enligt andra bestämmelser...öra insatserna. Biståndshandläggaren bör även i ett valfrihetssystem ha uppföljningsansvar...äffande beslutade insatser. Länsstyrelsen vill även understryka vikten av att varje... hantera krav på specialistkunskap m.m. Samverkan har även nämnts som en tänkbar lösning... mellan kommuner och landsting i vårdkedjan. Även Sveriges Kommuner och Landsting har... som skapar könssegregation på arbetsmarknaden återfinns även 131 inom den kvinnodominerade vård.... Förslaget bör kunna få positiva effekter 133 även beträffande kvinnors företagande, vilket... gäller detta kvalitetsuppföljning, men även uppdateringar av dataprogram, ersättningssystem... i avsnitt 5.2. Med begreppet valfrihetssystem avses även det som ibland inom landstingens... för vilka krav som får ställas. Även sociala kontraktsvillkor förekommer. Av direktivet... myndigheten. Små företag, och därmed även kvinnligt företagande, har sällan möjlighet... med kommunernas egenregiverksamhet. Det gäller även för s.k. non-profitorganisationer. Valfrihetssystem gynnar mångfald... i förfrågningsunderlaget men ska godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet...ättelse ska lämnas till sökandena även när den upphandlande myndigheten beslutar att... om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol. Även i övrigt framgår av lagtexten att...ättelse ska lämnas till sökandena även när den upphandlande myndigheten beslutar att...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... BEUTELSPACHER, Begoña ELE-2-vam 007757Y ¡Ven a sentarte conmigo! MERRIFIELD, Margaret (texto..., Heather (il.) 613-IJ-MER-ven 000918K ¡Viva la comunicación! Nivel... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-con 002276E Con la cabeza... y FERNÁNDEZ, Josefina ELE-10/3-VEN-def 002287X De fiesta en... y FERNÁNDEZ, Josefina ELE-10/3-VEN-def 002288B De fiesta en... y FERNÁNDEZ, Josefina ELE-10/3-VEN-def 002286D De Gabriel a Gabriel... 5) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/5-VEN-doc 002292S Doce rosas para... 5) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/5-VEN-doc 002846V Docencia de la... N-SKÁ-car 008169G ELE-10/2-VEN-car 002274C El cartero no... Medieval VENTURA, Enrique 338-IJ-VEN-gra 000904F El gran libro... vendaval GIMFERRER, Pere P(CAT)-GIM-ven 001067D El vendedor de agujeros...-Audio y DVD) VV.AA. ELE-1-ven 007670B El ventrílocuo y la muda ROS, Samuel N-ROS-ven 001302Z El verano de la... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-gua 002277T Guardados en la... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-vid 002284F La vida es...) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-vid 008087Z La vida exagerada... 4) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/4-VEN-lad 002289N Ladrón de guante... 4) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/4-VEN-lad 002847H Ladrón de lunas... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-mas 002285P Más que palabras : Literatura... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-mas 002280A Máscaras de polvo... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-mir 002282M Mis amigos los... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-mor 002281G Mortal y rosa UMBRAL...-1-ven 002225V Nuevo ven, 1: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 007006Z Nuevo ven, 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002224Q Nuevo ven, 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 003013T Nuevo ven, 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 007005J Nuevo ven, 1: Libro del profesor (incluye CD-Audio) VV.AA. ELE-1-ven 007008Q Nuevo ven, 1: Workbook VV.AA. ELE-1-ven 007007S Nuevo ven, 2: Libro de ejercicios CASTRO, Francisca, MARÍN, Fernando y MORALES, Reyes ELE-1-ven 007011L Nuevo ven, 2: Libro del alumno CASTRO, Francisca, MARÍN, Fernando y MORALES, Reyes ELE-1-ven 007009V Nuevo ven, 2: Libro del profesor CASTRO, Francisca, MARÍN, Fernando y MORALES, Reyes ELE-1-ven 007010H Nuevo ven, 3: Libro de ejercicios (incluye... y UNAMUNO, Mariano de ELE-1-ven 007014E Nuevo ven, 3: Libro del alumno MAR... y UNAMUNO, Mariano de ELE-1-ven 007012C Nuevo ven, 3: Libro del profesor MAR..., Reyes y UNAMUNO, Mariano de ELE-1-ven 007013K Nuevos núcleos dinamizadores de... 2) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/2-VEN-pis 002278R Plaça Raspall: poema... 3) SOLER-ESPIAUBA, Dolores ELE-10/3-VEN-tax 002283Y Te toca a ti... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-tra 002290J Transporte interno: Venga... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-tra 003507B Trapos sucios: Venga... (nivel 2) SURÍS, Jordi ELE-10/2-VEN-tra 002279W Trás-os-Montes... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-eti 002291Z Una etiqueta olvidada... y NAUTA, Jan Peter ELE-10/4-VEN-eti 002849C Una granja humana...-vel 000565J Ven 1: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002486W Ven 1: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002638Q Ven 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002485R Ven 1: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002712K Ven 2: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002493D Ven 2: Libro de ejercicios VV.AA. ELE-1-ven 002639V Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002487A Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002488G Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002489M Ven 2: Libro del alumno VV.AA. ELE-1-ven 002490Y Ven 2: Libro del profesor VV.AA. ELE-1-ven 002491F Ven 2: Libro del profesor VV.AA. ELE-1-ven 002492P Ven 3: Libro... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002713E Ven 3: Libro del alumno CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002494X Ven 3: Libro del alumno CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002495B Ven 3: Libro del alumno CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002640H Ven 3: Libro del profesor CASTRO... y ROSA MUÑOZ, Soledad ELE-1-ven 002496N CALZADO COSTUMERO, Vengo de... LORENZO, Luis Ramón 94-CAL-ven 004957N Ventana abierta sobre Am... URIZ, Francisco J. ELE-10/5-LEF-ven 003468H Ventana abierta sobre España URIZ, Francisco J. ELE-10/5-LEF-ven 003467V Verbos españoles ALONSO..., Lourdes y SANS, Neus ELE-10/2-VEN-vue 002275K Warum wir so...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... el 18/11/1868.) VEN-1870 101 VEN Guzman Blanco 27/04... Blanco He engineers a revolution. VEN-1877-1 101 VEN Martinez de Aleman 21... Court. See next entry. VEN-1877-2 101 VEN Linares Alcantara 02/03..., was acting as President.” VEN-1878 101 VEN Martinez de Aleman 20... was born in 1808. VEN-1879 101 VEN Guzman Blanco 26/02.... Chooses exile after unrest. VEN-1884 101 VEN Joaquin Crespo 27/04... was born in 1841. VEN-1886-1 101 VEN Antonio Diez 27/04... was born in 1838. VEN-1886-2 101 VEN Guzman Blanco 15/09... republic for two years.” VEN-1887 101 VEN Lopez 08/08/1887..., May 20, 1888, p.10. VEN-1888 101 VEN Rojas Paul 05/07... for recommendation to Congress. VEN-1890-1 101 VEN Palacio 19/03/1890... and went to Paris.” VEN-1890-2 101 VEN Tell Villegas 17/06.... 2, 1892, p.3. Born in 1823. VEN-1892-1 101 VEN Tell Villegas Pulido 02... York Times, Sept. 7, 1892, p.9. VEN-1892-2 101 VEN Joaquin Crespo 07/10... Times, April 20, 1898. p.7. VEN-1894-1 101 VEN Guzman Alvarez 28/02... was born in 1830. VEN-1894-2 101 VEN Joaquin Crespo 14/04... “Gen. Crespo is Killed.” VEN 101 VEN Guzman Alvarez 20/2/1898 28... with www.rulers.org. VEN-1898 101 VEN Andrade 20/02/1898... Times, April. 20, 1898. p.7. VEN-1899 101 VEN Cipriano Castro 21/10... on December 20, 1908.” VEN-1908 101 VEN Gomez 19/12/1908... the effective leader throughout. VEN-1935 101 VEN Lopez Contreras 18/12... Lentz: exiled in 1945. VEN-1941 101 VEN Medina Angarita 05/05..., p. 1. Exile in the US. VEN-1945 101 VEN Betancourt 18/10/1945 15/02/1948 Exile. VEN-1948-1 101 VEN Gallegos 15/02/1948... 25 November, 1948, p. 1. Exile. VEN-1948-2 101 VEN Delgado Chalbaud 24/11...: Figurehead for Perez Jimenez VEN-1950 101 VEN Suarez Flamerich 27/11... oil or uranium deposits.” VEN-1952 101 VEN Perez Jimenez 13/11... and its leaders arrested. VEN-1958-1 101 VEN Larrazabal 23/01/1958 14/11/1958 VEN-1958-2 101 VEN Sanabria 14/11/1958 13/02/1959 VEN-1959 101 VEN Betancourt 13/02/1959... Europe; settled in Switzerland. VEN-1963 101 VEN Leoni 01/12/1963 11/03/1969 VEN-1969 101 VEN Caldera Rodriguez 11/03/1969 12/03/1974 VEN-1974 101 VEN Andres Perez 12/03/1974 12/03/1979 VEN-1979 101 VEN Campins 12/03/1979 02/02/1984 VEN-1984 101 VEN Lusinchi 02/02/1984 02/02/1989 VEN-1989 101 VEN Andres Perez 02/02.... Replaced by congressional appointee.” VEN-1993 101 VEN Velasquez 31/08/1993 02/02/1994 VEN-1994 101 VEN Caldera Rodriguez 02/02/1994 02/02/1999 VEN-1999 101 VEN Hugo Chavez 02/02... death, dies in office. VEN-2012 101 VEN Hugo Chavez 05/03...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... el gentío, los profesores iban y venían. Mi maestra de primero... el primer premio. Se levantó. –Ven aquí –añadió el maestro. )5( EDMUNDO...ó a la madre de Crosi, cuando venía a esperarlo a la puerta. Muchos se.... Hacía ya un año que no venía a casa, así es que tuvimos... a llamarse: –¡Amalia, Luisa, Anita eh, ven a colaborar! Muchas llevaban dinero para... pregunté. –No aquí, ciertamente –respondió–; ven a verlo. –Y me llevó a una habitaci...? Hace falta más, y no lo recuerdo. Ven a ver a mamá. Abrió la puerta...í que Garofi caía en tierra. –Ven –le dijo resueltamente Garrón–; yo... hablaba siempre, sobre la cual venía fundando tantas esperanzas, y que tanto... entonces exclamó: –¡Oh, pobre niño! Ven acá; has venido a preguntar cómo... te pido perdón, santa criatura mía. ¡Ven, ven conmigo! Y le empujó, más bien que... cortina verde se descorre y se ven tres filas de libros de...; dos médicos y varios practicantes iban y venían afanados y oíanse gritos ahogados... no sabía dónde se hallaba. –Ven acá –le dijo el inspector...ía. Era la primera vez que venía Garrón, porque además de ser... en voz baja. En medio venían tres guardias municipales, y detr...ó hacia nosotros. Sobre la camilla venía tendido un hombre, blanco como.... Al lado de la camilla venía una mujer con un ni... cuyos paredones, altos y desnudos, se ven muchas ventanitas cuadradas, cerradas por... miró, sin responder. Luego, dijo: –Ven conmigo. Subieron dos tramos de... dos largas filas de camas. –Ven –repitió el enfermero entrando. El... ver sus blanquísimos dientes. Venía de un pueblo de los...én Editores, 2001 medalla... ¡Ah, chiquitín mío, ven acá que te mire un... hay entre ellos y los que ven, y se preguntan a sí mismos: «¿Por qu...éis mil personas que no ven la luz..., ¿com- © Pehuén Editores... azules que ustedes ven...; y al pensar que no ven nada, que jam... a persuadirse de que no las ven, y las llaman por sus nombres... las agradece. A veces también se ven cosas tristes: un caballero que... y dos muchachos del patio. Detrás venían las maestras, en primer... fango y herido de una pedrada; venía de apedrearse con sus compa... la medianoche. La mujer, que venía a prestar servicio durante el día, se... voz, Allá..., en el armario. –Ven conmigo –dijo el hombre. Le... voz que parecía un silbido: –Ven. El que había quedado, y que... veces; quiere que estés con él; ven en seguida. ¡Ah, santo Dios... delirio crecía: la muerte se venía encima, y él invocaba con ardientes palabras... estuviese en la ciudad cuando él venía. ¡Lo que son las casualidades...ÓN zar la pelea. Humberto iba y venía con sus oficiales, mientras el... lanzó hacia él. © Pehuén Editores, 2001 –¡Ven acá, chiquitín, que todavía tengo...á. Apostaría cualquier cosa a que es él! Venía bajando hacia nosotros, por el... mi mano, sin despertarme, y como venía del taller de su padre... puntillas, y me dijo rápido y bajito: –Ven conmigo donde está mamá. Los...? El muchacho lo miraba esperanzado. –Ven –dijo el viejo. –¿Dónde? –pregunto... volviendo a cargar con el baulillo. –Ven conmigo. El viejo se puso... la mesa–. ¡Un compatriota nuestro! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Cuenta con nosotros..., su pretensión, diciéndole que venía de Italia y que iba a buscar... operación, te lo explicaré todo; ven conmigo. –intentó persuadirlo Mequínez... las cabezas están rapadas. Se ven cuellos y piernas desnudos, sombreros de... lanzó fuera de la puerta. –Ven, ven, hija mía, ¡pobre hija mía, mi tesoro... de artillería de los que venían a la escuela de adultos... no existe! Una terrible enfermedad venía consumiéndola hacía mucho tiempo.... ¡Era de ver la salida! Venían en tropel a nuestro encuentro... los decimales?» Los profesores iban y venían, llamados de cien partes...ó. El último fue Votino, que venía elegantemente vestido y muy bien peinado...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
...ón social de estos jóvenes se ven disminuidas. A esto se suma el hecho de que son quienes ven más vulnerados sus derechos y los más propensos... de empleo, no solo se ven marginados del ámbito laboral, sino... jóvenes indígenas también se ven desaventajados y excluidos (educación, vivienda y acceso... ilícitas de estratos bajos ven restringidas las posibilidades para acceder... Caribe (CEPAL) violencia. Estos jóvenes ven con muy poca esperanza la... todos los estudiantes que se ven envueltos en tales comportamientos. En... región y justifica políticas que ven el comportamiento disruptivo de algunas... las películas y series que ven. Esto ha tenido como resultado... los Países Bajos, que venía implementando estrategias similares en otros... violencia e inseguridad a los que se ven expuestos los jóvenes. 17 18..., 2000-2013 (En porcentajes) 85 VEN ARG 2013 ECU 50 BRA... América Latina CRI PAN VEN GTM CRI MEX HND 50...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
...:5/A DRAGOS ORHANTEPE MAH. ŞEHİT AHMET GÜVENÇ SOK. NO:3 VELİKÖY SANAYİ BÖLGES....İSMETPAŞA CD.ÇİLEK SK.ERGÜVEN APT.NO:3/4 KARTAL TUZLA PEND... AKSESUAR ÜRÜN. ADRES 53/125 SEMTADI GÜVEN MAH.İNÖNÜ CAD.NO:32/A AD... 2579 BORÇLU (C) AÇIK 63829 GÜVEN FLEX AMBALAJ VE İZOLASYON SAN... 2580 2581 AÇIK AÇIK 63711 GÜVEN MEDİKAL PAZARLAMA İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 66199 GÜVENÇ DIŞ TİCARET A.Ş. GİRNE MAH IRMAK....ŞTİ. NİDA KULE GÖZTEPE İŞ MERKEZİ MERDİVEN KÖY MH. BORA SK. NO:1 K:12... PARÇA RECEP DEMİR RECEP GÜMÜŞ RECEP GÜVEN RECKITT BENCKISER TEM. MALZ. SAN... EMIRGANUSTU RESITPASA VEYSEL KARANİ MAH. VENÜS SOKAK NO.21 BARBAROS MAH... 56724 SEMBOL KORUYUCU GÖZLÜK VE İŞ GÜVEN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 49443 SEMIHA...:28 SARAY MAH. SANAYİ CAD. GÜVEN SAN. SİT. K BLOK NO:27 ORTA... (E+C) KAPALI 70218 YENİ KURULACAK AKGÜVEN YAPI İTH. İHR. SAN. VE...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... Velthuis Van Veluw van de Ven Sevenum Sevenum Kelpen-Oler Madetswil... van de vd van de Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Druiven Venema Venis Venn Venne Venne-Linssen Ven-Rötjes Verbakel Verbeek Verbeek Verbeek...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
...:50:05 Fabio Vaz Caracas VEN 25/1180 26 09:50... Plata Muskegon CT USA FL VEN PA USA DNK FL USA... CHL MI USA MEX TX VEN QC CAN CO USA CRI... FL USA IL USA FL VEN NC USA ON CAN LA... USA USA SWE USA CRI VEN ARG USA USA COL USA... MD LA MEX USA USA VEN USA USA USA SVK USA... USA USA USA USA USA VEN USA USA USA USA CHN...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... apparaten till tredje part, bifoga då även denna information. Tack för att du... att spara energi drar du även nytta av den långa livsl... behövs inte längre och även om enstaka LED lampor går sönder... till stark uppvärmning utan även till algblomning. sera Biotop LED.... Båda fläktarna finns på sidan där även ljuskontakten är (2.3). Så fort belysningen sätts på börjar... på 270 m2/l medium utan har även ett tunnelsystem som möjliggör konstant.... 2. Apparaten får inte hanteras av personer (även barn) med inskränkt fysikalisk...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
OGS1821 FR CISAILLE À GAZON / SCULPTE HAIES SANS FIL MANUEL D’UTILISATION 1 EN CORDLESS GRASS SHEAR / SHRUBBER USER’S MANUAL 9 DE AKKU-GRAS- UND HECKENSCHERE BEDIENUNGSANLEITUNG 17 ES TIJERAS CORTACÉSPED / ARREGLASETOS SIN CABLE MANUAL DE UTILIZACIÓN 26 IT FORBICI PER ERBA/SFOLTIRAMI A BATTERIA MANUALE D’USO 34 PT TESOURA DE RELVA / APARADOR DE SEBES SEM FIO MANUAL DE UTILIZAÇÃO 42 NL ACCU HEGGEN-/GRASSCHAAR GEBRUIKERSHANDLEIDING 50 SV SLADDLÖS BUSK- OCH GRÄSSAX INSTRUKTIONSBOK 58 DA BATTERIDREVEN PLÆNESAKS/HÆKTRIMMER BRUGERVEJLEDNING 66 BRUKSANVISNING 74 NO OPPLADBAR GRESSAKS / BUSKTRIMMER FI JOHDOTTOMAT RUOHOSAKSET / PENSAIDEN VEISTOSAHA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 82 HU )ĥ6=(*e/<1<Ë5Ï %2.251<Ë5Ï 2//Ï 9(=(7e. 1e/.h/, +$6=1È/$7, Ò7087$7Ï 90 CS $.8 1ģä.< 1$ 75È98 $ 1$ ä,9é 3/27 NÁVOD K OBSLUZE 99 RU ÄääìåìãüíéêçõÖ çéÜçàñõ Ñãü ÉÄáéçÄ / äìëíéêÖá êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà 107 RO FOARFECE PENTRU GAZON / APARAT DE TUNS GARD VIU FĂRĂ FIR MANUAL DE UTILIZARE 115 PL %(=35=(:2'2:( 12ĩ<&( '2 75$:1,.Ï: ĩ