Спутник ФКИ. XARM. [Редактировать]

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1X-Ray Astronomy Recovery Mission НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Страна производитель - США
3Страна оператор(владелец) - Япония
4Страна производитель - Япония

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12017-04-02. НАСА и JAXA приступили к разработке рентгеновского телескопа.
НАСА и японское космическое агентство начали работу над следующим рентгеновским телескопом. Будущий космический аппарат будет называться X-Ray Astronomy Recovery Mission (XARM). Технически новый спутник должен будет создаваться на основе научно-технического задела созданного при разработке КА Astro-H (миссия закончилась досрочно из-за отказа спутника). В рамках контракта НАСА должна будет поставить в Японию научный инструмент стоимостью от 70 до 90 млн. долл.Тэги: XARMAstro-HКосмическое агентство ЯпонииКосмическое агентство США

Найдено 25 документов по запросу «XARM». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.44/5
...ətdə Portanın repressiyalarına gətirib çıxarmışdı. Rusiya ermənilərin hüquqlar...ət idarəçiliyinin səmərəliliyi problemini ön plana çıxarmışdır. Tənzimləyici rolu köklü dəyi...ına şərait ranmasına gətirib çıxarmışdır. Uğurlu İRT fəaliyyətlərinin... qurumları arasında mübahisələrə gətirib çıxarmış və qəbul edilməmişdir. Bu...ətdə inkişafına gətirib çıxarmışdır. Birtərəflilik xüsusilə özünü məhz sosial...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
Скачать текст
0.2/5
...ət” qanununa, yaxud genetik strukturlara aparıb çıxarmır... Belə bir fakta diqqəti...ın dəyişdirilməsi lüzumunu ortaya çıxarmış, maddi aləmin qaydalarını ruha... şərq təfəkkürünə qayıdış tələbini ortaya çıxarmışdır. Lakin qərb düşüncəsi hələ də bu... heç kim fəlsəfi müzakirəyə çıxarmır – niyə axı biz bir gəncin... transformasiya mütləq fəlakətə, patologiyaya gətirib çıxarmır. Məlumdur ki, daxildə baş ver...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.29/5
... əlyazmasını Ayasofiya kitabxanasında aşkara çıxarmış Ə.Z.V.Toğan onun faksimilesini İstanbulda... Şirvanın qədim incəsənət və mədəniyyətini üzə çıxarmışdır. Müxtəlif bədii sənət növlərini... əsrdən sonra Yəzidiyyə adını sıxışdırıb aradan çıxarmışdır. Sonralar bu ada rast gəlinmir.... Y. A. Paxomov bundan belə bir nəticə çıxarmışdır ki, «Əvvələn, Sultan Mahmuda yard... düşərgədən uzaqlaşmasına gətirib çıxarmışdı ki, buna görə sovet tarixşünasl...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... bir fəhlənin ayağından çıxarmışam. Çək ayağına, dalısını gözl... yaxşı idi. İndi o, sırğanı yaddan çıxarmışdı, başının hayında idi. Haman...ə yaylıq gözünün yaşını tökürdü. Ancaq səsini çıxarmırdı. İzzətin rəngi ölü rəngi... zalında nəsə qoyub gəlmiş, yaddan çıxarmışdı. Ancaq yaddan çıxan bir şey...Дата загрузки: 2017-01-16
Скачать документ
Скачать текст
0.72/5
...ənlik amilinin nəzərə alınmasını ön sıraya çıxarmışdır. XXI yüzilliyin əvvəllərinin... və ictimai binaları məhv edərək sıradan çıxarmışlar. Şübhəsiz, dinc sakinl... əsas ortaq dəyəri yenidən aşkara çıxarmışdır [7, s.402]. Bunun üçün ilk addım kimi... proseslərinin intensivləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu da öz növbəsində ölk...Дата загрузки: 2017-02-23
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... hökmdarına ərə verəcəyini də dilindən çıxarmışdı. Bəlkə də bu səbəbdən Dəli Qarcar...ş və bir sıra oxşarlıqlar üzə çıxarmışdır. Orxon-Yenisey yazılı abidələrinin...çən gejə, Ömürdən keçən gejə. Heç çıxarmı yaddan, Yar ilə keçən gej...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.4/5
... birləşmələrinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Hazırda elə nitq nümun... də hər təriqətçiliyə gedişi dinə gətirib çıxarmır. Təriqət də, din də zərurətdən yaran...ı insanda yeni mənəvi keyfiyyətlər üzə çıxarmış, fərdi xarakterin inkişafına...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.78/5
...ə vəziyyətinin yaranmasına gətrib çıxarmışdır. «Özunəbəraət qazandırma» illuziyas..., hər bir konflikt önü situasiya konfliktə gətirib çıxarmır. Məhz bu mərhələdə sosial-pxoloji... açıq toqquşmaya və ya müharibəyə gətirib çıxarmır. Daha dəqiq desək konfiliktin real...Дата загрузки: 2017-01-16
Скачать документ
Скачать текст
0.36/5
...ənin yatırılmasına gətirib çıxarmışdır. Əgər 1994-cü ildə o tarixi addım at..., bu müzakirələr konkret nəticəyə gətirib çıxarmır, biz öz təşəbbüsümüzü irəli sürm...əmizin uğuruna və firavanlığına gətirib çıxarmışdır. Bu gün Azərbaycan Avropa Oyunlar...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
...ə müdaxilə etmir, nəsihət vermir, nəticə çıxarmır. Yazıçının məqsəd və niyyəti əhvalat...ş, yüngül təbiətli Ağcanı yoldan çıxarmış, sadədil Rübabəni aldatmaq...