Astra Rocket-3.3

Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Страна
США