BE-3

Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Тяга
(минимальная)
89 кН
Топливная пара
водород + кислород
Тяга
(максимальная)
490 кН