Raptor

Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Тяга
170 т