РН H2A SRB-A

Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Длина
15.1 метра
Диаметр
2.5 метра
Масса
75500 кг
Масса
(топлива)
65000 кг
Тяга
2520 кН
Время работы
100 секунд
Топливо
полибутандиен
Импульс
(вакум)
283 секунд