CAST2000

Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Аппарат
(на платформе)
1 VRSS-1 29-09-2012
Аппарат
(на платформе)
1 Gaofen 1 26-04-2013