Soyuz-TMA 18

Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Код NSSDC
2010-011A
Дата
(сведения с орбиты)
2010-09-25