Antares 330
Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Страна
США 09-08-2022