Titan 1
Характеристики
Наименование
(условие измерения)
Значение/количество Единица измерения Дата
Страна
США 13-03-2023