Ракетный блок. PAM-D. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1ТопливоРДТТ
2Масса, тонн2,1
3Масса (сухая), тонн0,23

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Стоимость (изготовления), млн. долл.4,1
2Количество (изготовленных блоков), шт.122

Найдено 1000 документов по запросу «PAM-D». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0/5
...īšanas saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākai izmantošanai..., kas norādīti lietošanas pamācībā. BRIDINAJUMS Ja no vakuumsūcēja...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0.28/5
.... Obvody pro MCU................................................................................................................................... 89 17.1. Pamˇeti ........................................................................................................................................ 89 17.2. MMU ......................................................................................................................................... 89... System 360................................................................................... 530 65-2. Obsazení pamˇeti IBM System 360 ............................................................................................................. 531....................................................................................................................................... 651 77-22. Kombinace bit˚u v pamˇetové buˇnce IBM 1620............................................................................................. 660 77-28. Modifikace pˇrístupu k pamˇeti................................................................................................................... 660 77-29. Two... 1218............................................................................................................................ 687 77-34. Adresy pamˇeti UNIVAC 1218.................................................................................................................. 687 82...ˇrízení dají pˇripojit jako cˇ ást pamˇeti. Ušetˇrím tím právˇe jednu kombinaci...ím modem s pˇrístupem k nulté stránce pamˇeti a s pˇrístupem k aktuální str... jednotka se instaluje mezi procesor a pamˇet’. Jednotka kombinuje informaci na..., pracovní verze: • Nejmenší adresovatelná velikost pamˇeti 6, 9 nebo 12 bit˚u. • Registry...ém rozšíˇrení operaˇcní pamˇeti o mechanismus pamˇet’ových bank.... Oblasti na zaˇcátku pamˇeti. Tato pamˇet’ je dostupná tak.... Architektura která má 6-ti bitový bajt a pamˇet’ organizovanou do 212 6-ti... má taková architektura v podstatˇe poloviˇcní pamˇet’. Komunikace po 6-ti bitov... pro zvýšení výkonu má vlastní pamˇet’, kterou m˚uže druhou branou adresovat...ˇelený prostor instrukˇcní a datové pamˇeti. Tedy taková Hardwardská architektura...í jako blok vlastní pamˇeti. Procesor zapisuje do pamˇeti programu ˇradi... Low). Tento signál ˇríká procesoru že adresovaná pamˇet’ nebo periferní zaˇrízen... schopnosti mikroprocesoru Z80 adresovat 64kiB pamˇeti jsou oblasti veliké 16kiB... programu ... obnovení PR registr˚ u mapování pamˇ eti LD A, 1 OUT PMR Jednou...˚u. Navíc obsahuje maskou programovatelnou pamˇet’ ROM 2KB, pamˇet’ RAM 64B... bˇežné obvody s bohatým periferním vybavením a dostatkem pamˇeti programu i pro nároˇcn... jsou specializované, rodinˇe XMEGA má vˇetší pamˇet’ programu a poslední rodina zvl... ATtiny4313 který má dvojnásobné velikosti pamˇetí. Obrázek 40-4. ATtiny2313A...ý ukazuje registr Z. Je nutné pˇripomenout, že pamˇet’ programu je organizována... o pˇredbˇežný návrh. Parametry: • Pˇripojená externí pamˇet’ pˇres XMEM rozhraní. Kapacita... úˇcel sloužilo pamˇet’ové slovo v hlavní pamˇeti poˇcíta... rodiny SN7400 v logických modulech M. • Pamˇetový cyklus trvá 1,5µs. • • • Tabulka 63... L - Popis Má li pˇríznak chyby parity pamˇeti hodnotu 0, t.j. nenastala-li žádná chyba parity pamˇeti, je následující instrukce pˇresko... clock" Další, podporovaný, hardware • až 32KW pamˇeti • DC08A smí být použit...ˇe sekce monitoru které jsou vždy v pamˇeti v polích 0 a 1 • Diskový prostor... | B2 | D2 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Tabulka 65-2. Obsazení pamˇeti IBM System 360 Adresa... jako jsou registry multiplexery a demlutiplexery, pamˇeti, . . . . Poslední verze o které vím a kterou... prací. Velikost BTL1 byla 8*5*1 stopa. Pamˇet obsahovala 2 komplexní cˇ ísla. Rychlost...é, dˇerné štítky propojovací desky (plugboards). Pamˇet’ mˇela 72 slov o šíˇrce.... Technologie: elektronky, relé, dˇerné štítky. Pamˇet’ 160 cˇ íslic (elektronková), 300... obvod˚u. Rovnˇež do té doby bˇežná feritová pamˇet’ byla nahrazena polovodiˇcovou...ží jako skok na libovolnou adresu v pamˇeti. Mem[P+1] −→ P mnemo kód binary LKJ... používal elektronky v obvodech feritové pamˇeti a nˇekterých cˇ ástech logiky... Tabulka 77-22. Kombinace bitu˚ v pamˇetové bunce C 652 F 8 4 2 1 Kapitola 77... Obrázek 77-21. Struktura pamˇet’ové bunky +---+---+---+---+---+---+ | C | F | 8 | 4 | 2 | 1 | +---+---+---+---+---+---+ ˇ sada 77...˚ Tabulka 77-28. Modifikace pˇrístupu k pamˇeti operace kód Direct Forward X0ZZ...ˇcítaˇc Fakta: • Doba pˇrístupu k pamˇeti je 4µs • Pamˇet je organizována... panel˚ u • Technologie: 18.000 elektronek. • Pamˇet’: Flip-flops, function table...: 4.600 elektronek, elektrostatické pamˇet’ové elektronky • Pamˇet’ 1024 slov, ka...˚ u velké. 16.384 slov bubnové pamˇeti. • Program: Single address • Rychlost...án v universitˇe v Manchesteru za úˇcele otestov pamˇet’ové elktronky Williams-Kilburn... uloženého v pamˇeti byla 18-bit˚u a pamˇet’ byla omezena... Pˇrímé adresování nulté stránky pamˇeti. Tedy pamˇetových bunˇek...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0.05/5
..., 1Z LOPIK 2W, 2X PAM 1P, 2W PAM 1V, 1Z SPY 1P... AFTER ANDIK CONTINUATION AFTER ARNEM & PAM CONTINUATION AFTER LEKKO & LOPIK 10... ANDIK 1F 04 R272^ D PAM PAMPUS 117.8 PAM N52 20.1 E005 05..., at PAM R-227 turn LEFT, intercept PAM R-221 inbound to PAM, PAM R-016 to ANDIK. RNAV: THR 18L - EH037 (K220-) - EH024 - PAM... turn RIGHT, intercept PAM R-272 inbound to D5 PAM, turn LEFT, 061^ track, intercept PAM R-016 to..., at PAM R-223 turn LEFT, intercept PAM R-207 inbound to PAM, PAM R-016 to ANDIK. RNAV: THR 22 - (500') - EH065 (K220-) - EH066 - PAM...' turn LEFT, intercept PAM R-266 inbound to D7.5 PAM, turn LEFT, 055^ track, intercept PAM R-016 to... PAMPUS 117.8 PAM 3 500' E004 54.0 7.5 ANDIK 1G PAM SPIJKERBOOR N52 32... 22.9 E005 06.8 016^ D D PAM PAMPUS 117.8 PAM N52 20.1 E005 05... turn RIGHT, intercept PAM R-272 inbound to D5 PAM, turn LEFT, 061^ track, intercept PAM R-016 to....5 N52 18.3 E004 54.4 5 PAM 117.8 PAM MAX 220 KT D 1S IK..., at PAM R-232 turn LEFT, intercept PAM R-221 inbound to PAM, PAM R-016 to ANDIK. RNAV: THR 24 - EH005 - EH008 (K220-) - EH026 - PAM..., at PAM R-232 turn LEFT, intercept PAM R-221 inbound to PAM, PAM R-016 to ANDIK. RNAV: THR 18C - EH046 - EH026 - PAM - ANDIK... 5 N52 16.4 E004 41.9 PAM PAMPUS 117.8 PAM 220 KT 184^ EH... 1 ^ MSA SPL VOR At PAM PAMPUS 117.8 PAM N52 20.1 E005 05... 45.0 4D ME 3.3 PAMPUS PAM D 2.3 117.8 PAM ARNEM 1T RWY 06 DEPARTURES... 252^ 059 220 KT ^ D PAM PAMPUS 117.8 PAM N52 20.1 E005 05..., 225^ track, intercept PAM R-252, at D19 PAM turn RIGHT, intercept 330....5 Initial climb clearance FL60 PAM PAMPUS 117.8 PAM N52 20.1 E005 05..., 234^ track, intercept PAM R-252, at D19 PAM turn RIGHT, intercept 330... instructed by ATC) FL60 .3 PAM 117.8 PAM N52 20.1 E005 05.5 SCHIPHOL....2 E004 55.2 332 NV NV PAM 117.8 PAM EH~36 2^ LE 1T....8 E004 39.1 MAX 220 KT PAM 117.8 PAM Trans alt: 3000' LEKKO... D 113.95 AMS PAM PAMPUS 5.5 DME 117.8 PAM MAX 220 KT ^ 1 D094... N52 15.4 E004 50.9 PAM PAMPUS 117.8 PAM N52 20.1 E005 05... RIGHT, intercept SPY R-182, intercept PAM R-207 to LEKKO. 1 RNAV: THR... RIGHT, intercept SPY R-182, intercept PAM R-207 to 2 LEKKO. RNAV: THR... RIGHT, intercept SPY R-182, intercept PAM R-207 to LEKKO. RNAV: THR... N52 29.2 E004 48.1 5. 5 P 6.8 04 PAM AM 1 5^ 2 P W EH~45 6^ D R3 2 N52... DEPARTURE FOR ROUTE CONTINUATION AFTER PAM REFER TO CHART 10-3X7...: 3000' PAMPUS 1P (PAM 1P) PAMPUS 2W (PAM 2W) RWYS 27, 36C...-flights without ATC clearance permitted. PAM 117.8 PAM At (or above, if... climb clearance FL60 SID PAM 1P RWY 27 PAM 2W 36C higher... RIGHT, 098^ track, intercept PAM R-326 inbound to PAM. RNAV: THR 27 - (500') - EH057 (K220-) - EH031 - EH035 - PAM (FL60). 004^ track, at SPL..., 090^ track, intercept PAM R-326 inbound to PAM. RNAV: THR 36C - EH045 - EH081 - EH082 - PAM (FL60). CHANGES... DEPARTURE FOR ROUTE CONTINUATION AFTER PAM REFER TO CHART 10-3X7...' 1700' PAMPUS 1V (PAM 1V) PAMPUS 1Z (PAM 1Z) RWY 36L DEPARTURES....1 E005 05.5 0315.7 ^ PAMPUS 117.8 PAM AMS AMSTERDAM 113.95 AMS...~13 EH~88 SPY 1V 1.8 PAM 1Z 0 4 .1 PA30^ M 9 7 ^ 3. 146 AMS 7.5 AMS... PAM R-326 inbound to PAM. 1 RNAV: THR 36L - EH012 - EH087 - EH088 - PAM (FL60). PAM..., intercept PAM R-326 inbound to PAM. 2 RNAV: THR 36L - EH013 - SPY - PAM (FL60...'+) VALKO (FL60). 222^ track, intercept PAM R-252 to VALKO. RNAV: THR...: MAX 250 KT BELOW FL100 PAM FOR DEPARTURE INSTRUCTIONS REFER TO... Elev SCHIPHOL Departure (R) .SID. 117.8 PAM 10-3X2 7 SEP 07 1700... R-035 inbound, intercept PAM R-240, at D25 PAM turn RIGHT, 266^ track... turn LEFT, 225^ track, intercept PAM R-252 to VALKO. RNAV: THR... turn RIGHT, 234^ track, intercept PAM R-252 to VALKO. RNAV: THR... SCHIPHOL N52 19.9 E004 45.0 PAM 117.8 PAM 121.2 D SCHIPHOL Departure (R) SPL... 2008. N52 16.5 E004 42.1 P A PAM M NOTICE: PRINTED FROM AN EXPIRED... VOR .SID. CONTINUATION At PAM on PAM R-112 via NYKER to ARNEM... 05.5 SCHIPHOL PAMPUS 119.05 PAM 117.8 PAM SCHIPHOL Departure (R) CHANGES: Airway....8 E006 40.0 9.4 D 1 3^ CONTINUATION AFTER ARNEM & PAM 10 082^ R261^ UN .R. CONTINUATION... D SPL SCHIPHOL D 108.4 SPL PAM PAMPUS 117.8 PAM N52 20.1 E005 05... D-ATIS Arrival 108.4 132.97 PAM NOTICE: PRINTED FROM AN EXPIRED...^ D7.5 SPL 495' PAM EH642 PAM PAMPUS 117.8 PAM SPL) AMS 04 113... descend below descent profile. D18.9 PAM Gnd speed-Kts Descent Gradient... 482' 495' AMS VOR PAM [MD~9] D21.9 PAM EH643 ALTITUDE 1 Do not...) 251^ 436' 265^ EH656 PAM [RW27] D8.0 PAM [8~VOR] 683' EH(P)-25... 70 6.0 1950' 3000' 090^ D5.8 PAM 0^] [3.0 EH655 268^ 1 1 Min RWY 27...-TO-LAND1 A 100 180 D4.8 PAM PAM Descent Gradient 5.24% or 372.... 8.0 970' PAM [TCH 50'] 05-00 PAM VOR 090^ D10.9 after PAM VOR...' D8.9 PAM RWY 24 05-00 117.8 PAM D 121 A,B ^ PAM D10.9 PAM PAMPUS 70... VOR 8^ Leiden (Valkenburg) ^ 13 PAM EH655 PAM EH654 311 416' 1^ 14C,D 270... approach from approx D8.0 PAM to D10.0 PAM. 2. CVFR tfc up to...: 3000' 1. WARNING: After passing D8.0 PAM expect moderate turbulence on final... 27 from approx D10.0 PAM to D8.0 PAM. 416' ILS DME RWY...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
..., как настроить PAM, как интегрировать PAM в приложения и как создавать модули PAM. Содержание 1. Введение ............................................................................................................................... 2 2. Термины и соглашения ........................................................................................................... 2 3. Основы PAM ........................................................................................................................... 4 4. Настройка PAM ...................................................................................................................... 7 5. Модули PAM во FreeBSD .......................................................................................................... 9 6. Программирование приложений с PAM ................................................................................... 12 7. Программирование модуля PAM ............................................................................................. 12 A. Пример PAM-приложения ...................................................................................................... 12 B. Пример PAM-модуля ............................................................................................................. 15 C. Пример функции взаимодействия PAM... аутентификации простой установкой новых модулей PAM, и изменять политику аутентификации посредством редактирования конфигурационных файлов. PAM описали и разработали Vipin Samar и Charlie...™. 2. Термины и соглашения 2.1. Определения Терминология, используемая в PAM, достаточно запутана. Ни оригинальная работа...ётными записями). 3. Основы PAM 3.1. Подсистемы и примитивы API для PAM предоставляет шесть различных... единственный примитив: 4 Подключаемые Модули Аутентификации (PAM) • Функция pam_acct_mgmt(3) проверяет, доступна ли... концепцией в PAM; в конце концов, им соответствует буква «M» в сокращении «PAM». Модуль PAM представляет собой... и политики Когда сервер инициирует PAM-транзакцию, библиотека PAM пытается загрузить политику для.... Это составляет другую основополагающую концепцию PAM: возможность администратору настраивать политику безопасности... сервер вызывает один из шести PAM-примитивов, PAM запрашивает цепочку подсистемы, к которой... PAM 4.1. Файлы политик PAM 4.1.1. Файл /etc/pam.conf Традиционно файлом политик PAM является /etc/pam.conf . Он содержит все политики PAM для... строки настройки 4.1.2. Каталог /etc/pam.d OpenPAM и Linux-PAM поддерживают альтернативный механизм настройки... в Раздел 4.1, «Файлы политик PAM», каждая строка файла /etc/pam.conf состоит из... если вы используете /etc/pam.d/ вместо /etc/pam.conf , то имя сервиса... поддерживается. 4.3. Политики Для корректной настройки PAM необходимо понимать, как происходит интерпретация политик. 8 Подключаемые Модули Аутентификации (PAM) В момент, когда приложение вызывает функцию... вызывает одну из шести примитивов PAM, библиотека PAM выделяет из цепочки нужную... сервисов. 11 Программирование приложений с PAM 6. Программирование приложений с PAM Этот раздел ещё не...[i]->msg_style) { 18 Подключаемые Модули Аутентификации (PAM) case PAM_PROMPT_ECHO_OFF: aresp[i].resp = strdup...Дата загрузки: 2017-02-23
Скачать документ
0.08/5
....conf............................................................................................... 404 Конфигурационный файл /etc/pam.d/pop3 ................................................................................................. 405 Конфигурационный файл /etc.../proftpd ........................................................................................ 470 Конфигурационный файл /etc/pam.d/ftp..................................................................................................... 471 Конфигурационный файл /etc....conf .................................................................................................. 485 Конфигурационный файл /etc/pam.d/ftp..................................................................................................... 486 Конфигурационный файл /etc.../samba.......................................................................................... 553 Конфигурационный файл /etc/pam.d/samba ............................................................................................... 553 Конфигурационный файл /etc..., POP, IMAP и т. д. – приложения, использующие спецификацию PAM. Для них может быть изменен... приложений. Конфигурационные файлы модулей PAM расположены в каталоге /etc/pam.d, а сами модули (динамические... в каталоге /lib/security. Каталог /etc/pam.d содержит файлы, названные в соответствии с использующими... главе будут рассмотрены некоторые настройки PAM, улучшающие безопасность системы. Допустимая минимальная... Длина пароля при использовании настройки PAM управляется пятью параметрами: minlen, dcredit..., например, равного 12, в файле /etc/pam.d/system-auth раскомментируйте строку: #password... SSH, в файлы /etc/pam.d/system-auth и /etc/pam.d/sshd необходимо добавить (проверить... файле в файл /etc/pam.d/system-auth и /etc/pam.d/sshd (если вы используете... команды разрешено. Шаг 1 В файле /etc/pam.d/su раскомментируйте (добавьте строку): auth... /]# usermod –G wheel karlnext В файле /etc/pam.d/su имеется строка: #auth sufficient... пользователей на основе стандартных модулей PAM) необходимо выполнить следующие операции. Шаг.../qpopper.conf 6. Конфигурационный файл /etc/pam.d/pop3 7. Конфигурационный файл /etc/sysconfig...-spool-loc \ --disable-status \ --with-pam \ 404 Часть 7. Программное обеспечение для... аутентификации пользователей с использованием модулей /etc/pam.d/pop3; • системного конфигурационного файла /etc...; • файла инициализации /etc/init.d/qpopper. PAM Конфигурационный файл /etc/qpopper.conf... 1 Создайте файл /etc/pam.d/pop3, содержащий следующие строки: #%PAM-1.0 auth required /lib... 2 Определите права доступа к файлу /etc/pam.d/pop3 и назначьте его владельцем пользователя.../sysconfig/proftpd 8. Конфигурационный файл /etc/pam.d/ftp 9. Конфигурационный файл /etc/ftpusers... \ --mandir=/usr/share/man \ --enable-pam \ --with-openssl-dir=/usr/share... сконфигурированы с поддержкой стандартных модулей аутентификации PAM и поддержкой подключения модулей mod_readme и mod_tls... поддержки аутентификации пользователей с использованием модулей PAM /etc/pam.d/ftp; • файла /etc/ftpusers... используется аутентификация с помощью стандартных модулей PAM. Директива: DeferWelcome on используется для... пользователей путем использования стандартных модулей PAM. Директивы: и определяют блок в конфигурационном файле.../sysconfig/proftpd Конфигурационный файл /etc/pam.d/ftp Этот файл используется для... модулей PAM. Шаг 1 Создайте файл /etc/pam.d/ftp, содержащий следующие строки: #%PAM-1.0 auth... 2 Установите права доступа к файлу /etc/pam.d/ftp и назначьте его владельцем пользователя.../vsftpd.conf 7. Конфигурационный файл /etc/pam.d/ftp 8. Конфигурационный файл /etc/ftpusers... поддержки аутентификации пользователей с использованием модулей PAM /etc/pam.d/ftp; • файла /etc/ftpusers.../vsftpd.conf Конфигурационный файл /etc/pam.d/ftp Этот файл используется для... модулей PAM. Шаг 1 Создайте файл /etc/pam.d/ftp, содержащий следующие строки: #%PAM-1.0 auth... 2 Установите права доступа к файлу /etc/pam.d/ftp и назначьте его владельцем пользователя...-1.0.2-2.i386.rpm \ dmalloc-4.8.1-6.i386.rpm \ pam-devel-0.75-32.2asp.i386.../sysconfig/samba 9. Конфигурационный файл /etc/pam.d/samba 10. Конфигурационный файл /etc... стоящего файлсервера с организацией доступа пользователей с PAM-аутентификацией. Другие возможности этого программного... \ --with-ssl \ --with-fhs \ --with-pam \ --with-syslog \ --with-quotas \ -funroll.../etc/sysconfig/samba; • файла /etc/pam.d/samba, используемого для поддержки аутентификации пользователей с использованием модулей PAM; • файла инициализации /etc/init.d/smb..., обеспечивающей доступ в пользовательские каталоги с использованием PAM-аутентификации и зашифрованных паролей. Шаг 1 Создайте.../sysconfig/samba Конфигурационный файл /etc/pam.d/samba Этот файл используется для... РАМ. Шаг 1 Создайте файл /etc/pam.d/samba, содержащий следующие строки: auth... 2 Установите права доступа к файлу /etc/pam.d/samba и назначьте его владельцем пользователя...: [root@drwalbr /]# chmod 640 /etc/pam.d/samba [root@drwalbr /]# chown 0.0 /etc...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0.08/5
... Facts (Cont) (PAM)-D; Telesat-E (Canadian communications satellite) with PAM-D. Monodisperse Latex Reactor... Facts (Cont) (PAM)-D; Telesat-E (Canadian communications satellite) with PAM-D. Monodisperse Latex Reactor..., Oxygen Interaction With Materials experiment (PAM)-D; Telesat-E (Canadian communications satellite) with... Indonesia with Payload Assist Module (PAM)-D and Telesat-F communications satellite for Canada with PAM-D, German Shuttle Pallet Satellite (SPAS... Indonesia with Payload Assist Module (PAM)-D and Telesat-F communications satellite for Canada with PAM-D, German Shuttle Pallet Satellite (SPAS... Indonesia with Payload Assist Module (PAM)-D and Telesat-F communications satellite for Canada with PAM-D, German Shuttle Pallet Satellite (SPAS... satellite) with Payload Assist Module (PAM)-D, Payload Flight Test Article (PFTA... satellite) with Payload Assist Module (PAM)-D, Payload Flight Test Article (PFTA... satellite) with Payload Assist Module (PAM)-D, Payload Flight Test Article (PFTA... satellite) with Payload Assist Module (PAM)-D and WESTAR (Western Union communications satellite)-Vl with PAM-D deployment. Both satellites were deployed... satellite) with Payload Assist Module (PAM)-D and WESTAR (Western Union communications satellite)-Vl with PAM-D deployment. Both satellites were deployed... satellite) with Payload Assist Module (PAM)-D and WESTAR (Western Union communications satellite)-Vl with PAM-D deployment. Both satellites were deployed... satellite with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-2 communications satellite... (American Telephone and Telegraph) 3-C with PAM-D deployment, Office of Aeronautics and... satellite with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-2 communications satellite... (American Telephone and Telegraph) 3-C with PAM-D deployment, Office of Aeronautics and... satellite with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-2 communications satellite... (American Telephone and Telegraph) 3-C with PAM-D deployment, Office of Aeronautics and... satellite)-H with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-1 communications satellite... satellite)-H with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-1 communications satellite... satellite)-H with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-1 communications satellite... satellite)-I with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-3 communications satellite... satellite)-I with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-3 communications satellite... satellite)-I with Payload Assist Module (PAM)-D deployment, Syncom IV-3 communications satellite... satellite)-A with Payload Assist Module (PAM)-D, Arabsat (Arab League communications satellite)-1B with PAM-D, and Telstar (American Telephone and Telegraph communications satellite) with PAM-D; Shuttle Pointed Autonomous Research Tool... satellite)-A with Payload Assist Module (PAM)-D, Arabsat (Arab League communications satellite)-1B with PAM-D, and Telstar (American Telephone and Telegraph communications satellite) with PAM-D; Shuttle Pointed Autonomous Research Tool... satellite)-A with Payload Assist Module (PAM)-D, Arabsat (Arab League communications satellite)-1B with PAM-D, and Telstar (American Telephone and Telegraph communications satellite) with PAM-D; Shuttle Pointed Autonomous Research Tool... Company)-1 with Payload Assist Modue (PAM)-D. Deploy AUSSAT (Australian communications satellite)-1 with PAM-D. Deploy Syncom IV-4 communications satellite... Company)-1 with Payload Assist Modue (PAM)-D. Deploy AUSSAT (Australian communications satellite)-1 with PAM-D. Deploy Syncom IV-4 communications satellite... Company)-1 with Payload Assist Modue (PAM)-D. Deploy AUSSAT (Australian communications satellite)-1 with PAM-D. Deploy Syncom IV-4 communications satellite...) Ku-2 with Payload Assist Module (PAM)-D II. Deploy Morelos (Mexico communications satellite)-B with PAM-D. Deploy AUSSAT (Australian communications satellite)-2 with PAM-D. EASE/ACCESS (Assembly of Structures...) Ku-2 with Payload Assist Module (PAM)-D II. Deploy Morelos (Mexico communications satellite)-B with PAM-D. Deploy AUSSAT (Australian communications satellite)-2 with PAM-D. EASE/ACCESS (Assembly of Structures...) Ku-2 with Payload Assist Module (PAM)-D II. Deploy Morelos (Mexico communications satellite)-B with PAM-D. Deploy AUSSAT (Australian communications satellite)-2 with PAM-D. EASE/ACCESS (Assembly of Structures...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0.14/5
... Data Attributes Group (B). ......................................................................... 9-57 Figure 9-9. PAM Attributes Group (A). ............................................................................... 9-64 Figure 9-10... async.......................................................................................... J-7 50-percent duty cycle PAM with amplitude synchronization............................. K-2 100-percent duty cycle PAM with amplitude synchronization........................... K-2 Transmission System.... Table L-14. Table L-15. Table M-2. PAM Attributes Group (A) ................................................................................ 9-65 Data Conversion... offset quadrature phase shift keying PAM PAR/PARA PB PBN PBOT... PAM Attributes - contain the definition of the PAM system. It includes the PAM... the measurands contained in the PAM format. Data Conversion Attributes - contain... Measurement Description Bus Data Attributes PAM Attributes Data Conversion Attributes Airborne... the M group to a PCM Group (P), a PAM Group (A), or a Bus Group (B) is... M4 P3 (PCM) (HOST) A1 (PAM) C4 C5 M DATA LINK NAME... be PCM, pulse amplitude modulation (PAM), or analog data. The PCM and PAM data streams must be defined..., may be modulated with PCM, PAM, or analog data. As with... DATA LINK TYPE *PCM OR PAM OR DATA LINK NAME (9-29...-n) *DATA LINK TYPE *PCM OR PAM OR DATA LINK NAME *ANALOG... STRUCTURE: ‘PCM’ HYBRID: ‘PAM’ ‘ANA/SCO’ ‘ANALOG’ ‘PAM/SCO’ ‘SCO’s’ ‘PCM/SCO... BASEBAND DATA: ‘PCM’ ‘ANA’ (ANALOG) ‘PAM’ ‘OTH’ (OTHER) ‘NON’ (NONE) BANDWIDTH... DATA LINK TYPE PCM OR PAM DATA LINK NAME 32 M-x\ BB\DLN... LINK NAME FOR PCM OR PAM DATA FORMAT. 32 M-x\BB\MN GIVE... ON THE SUBCARRIER: PCM - ‘PCM’ PAM - ‘PAM’ ANALOG - ‘ANA’ OTHER - ‘OTH’ MODULATION... LINK NAME FOR PCM AND PAM DATA FORMATS. 32 M-x\ SI\MN-n GIVE.... DATA LINK TYPE PCM OR PAM DATA LINK NAME ANALOG MEASUREMENT... ANY OTHER INFORMATION DESIRED. 9-63 9.5.7 PAM Attributes (A). This group provides the... channelization and measurand definition for a PAM waveform. As with the PCM... channels of interest. CODE NAME PAM Attributes Group (A) DATA LINK NAME... Data Entry Figure 9-9. REFERENCE PAGE PAM Attributes Group (A). 9-64 (9-66) (A-x\RC1...) (A-x\LCW-n-s) (A-x\LCN-n-s-r) (A-x\COM) (9-67) TABLE 9-8. PAM ATTRIBUTES GROUP (A) PARAMETER MAXIMUM FIELD... (SOURCE). 9-65 INVERTED - ‘I’ TABLE 9-8 (Cont’d). PAM ATTRIBUTES GROUP (A) PARAMETER MAXIMUM FIELD... OTH – OTHER 9-66 TABLE 9-8 (Cont’d). PAM ATTRIBUTES GROUP (A) PARAMETER MAXIMUM FIELD... indicated by binary format entry PAM − 0 to full scale (100) FM...: FM (ANALOG) - ‘ANA’ PCM - ‘PCM’ PAM - ‘PAM’ OTHER - ‘OTH’ TELEMETRY VALUE DEFINITION... FOR THIS DISCRETE SET. FOR A PAM OR ANALOG CHANNEL, PROVIDE THE..., PERCENT OF FULL SCALE FOR PAM OR ANALOG. PARAMETER EVENT DEFINITION... speed compensation or high-rate PAM or PCM, constant-delay filter... for the implementation of PAM telemetry systems. The PAM data are transmitted... constant time intervals within the PAM frame. Each interval ("T" in Figures... a 50-percent duty cycle (RZ-PAM), the zero level shall be... full-scale calibration. For RZ-PAM, channel 3 may be used for...-scale calibration, and for NRZ-PAM, the channel interval preceding channel.... 2.3.1 Fifty Percent Duty Cycle (RZ-PAM). The synchronization pattern interval shall...) Figure K-1. 50-percent duty cycle PAM with amplitude synchronization. A 20-25...% Figure K-2. 100-percent duty cycle PAM with amplitude synchronization. K-2 2.3.2 One Hundred Percent Duty Cycle (NRZ-PAM). The synchronization pattern is in... permitted by the following subparagraphs. 2.4.1 PAM/FM/FM. The reciprocal of... interval between transitions in the PAM pulse train shall not be... 3-2 for the FM subcarrier selected. 2.4.2 PAM/FM. The reciprocal of the... interval between transitions in the PAM pulse train shall be limited... maximum and minimum amplitude of a PAM waveform, should be equal and..., 9-44, 9-56, 9-68, 9-69, 9-70 PAM .............................................................. 9-4 Authorization....................................2-1, A-1, A-3, A-4 Authorized bandwidth ............................................. A-8 Azimuth .................................................................. 6-43..., Unpacked Mode.................................... 10-25 PAM Attributes....................................................... 9-64 PAM/FM.................................................................. K-3 PAM/FM/FM........................................................... K-3 Parallel...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
... task. References Required 3-6 Related DA PAM 738-750 STP 7-11B1-SM... 134, chapters 2 and 3, and DA Pam 738-750. Performance Steps 1. Install... it correctly. References Required DA PAM 738-750 Related 3-9 STP 7-11B1...-20, chapter 12, and DA Pam 738-750 within 10 minutes... 11-5805-243-13, DA Pam 738-750. Standards: Standard has... Form 2404. (Refer to DA Pam 738-750) 3. Perform maintenance on... Form 2404. (Refer to DA Pam 738-750) 5. Perform maintenance on... Form 2404. (Refer to DA Pam 738-750) Performance Measures GO... it correctly. References Required DA PAM 738-750 TM 11-5805... it correctly. References Required DA PAM 738-750 TB 11-5820... recorded following procedures in DA Pam 738-750 and were reported... procedure as prescribed in DA Pam 738-750. 4. Report uncorrected faults... procedures as prescribed in DA Pam 738750. —— —— 4. Reported uncorrected faults to...-5830-340-12 Related DA PAM 738-750 3 - 23 STP 7-11B1.... Given FM 24-33, DA Pam 25-7, and unit SOI extract... FM 24-33 and DA Pam 25-7. Evaluation Preparation: Setup: You... FM 24-33 and DA Pam 25-7. Brief Soldier: You must...-340-12 3 - 36 Related DA PAM 738-750 STP 7-11B1-SM...-3, ACP 125 US Suppl-1, DA Pam 738-750, FM 24-19... performed correctly. References Required DA PAM 738-750 FM 24-18...-3, ACP 125 US Suppl-1, DA Pam 738-750, FM 24-19... SUPP-1 DA FORM 2404 DA PAM 738-750 FM 24-18...-3, ACP 125 US Suppl-1, DA Pam 738-750, FM 24-19...-357-13 3 - 44 Related DA PAM 738-750 FM 21-26... correctly. References Required Related DA PAM 738-750 LO 9-2350-252... 2404 in accordance with DA Pam 738-750, and reported them... the procedures described in DA Pam 738-750. 5. Report all uncorrected... 2404 in accordance with DA Pam 738-750. Performance Measures 1. Performed... 9-2350-252-10-1 Related DA PAM 738-750 3 - 169 STP 7-11B1... 2404 in accordance with DA Pam 738-750, and reported them... the procedures described in DA Pam 738-750. 5. Report all uncorrected... 2404 in accordance with DA Pam 738-750. Performance Measures GO... the procedures described in DA Pam 738-750. —— —— 3 - 170 STP 7-11B1... 9-2350-294-10-1 Related DA PAM 738-750 3 - 171 STP 7-11B1... the procedures described in DA Pam 738-750. 5. Report all uncorrected...-294-10-1 3 - 172 Related DA PAM 738-750 STP 7-11B1-SM...) Department of Army Pamphlets DA PAM 738-750 Functional Users Manual... Department of Army Pamphlets DA PAM 738-750 Functional Users Manual...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
0/5
... quartiles LOF Local outlier factor PAM Partitioning around medoids PCA Principal... shows k-medoids clustering with functions pam() and pamk(). The k-medoids clustering... k-means in presence of outliers. PAM (Partitioning Around Medoids) is a classic... for k-medoids clustering. While the PAM algorithm is inefficient for clustering... is an enhanced technique of PAM by drawing multiple samples of data, applying PAM on each sample and then... performs better than PAM on larger data. Functions pam() and clara() in...., 2012] are respectively implementations of PAM and CLARA in R. For both.... As an enhanced version of pam(), function pamk() in package fpc... k. Instead, it calls the function pam() or clara() to perform a partitioning... how to find clusters with pam() and pamk(). > > > > library(fpc) pamk... 50 52 CHAPTER 6. CLUSTERING clusplot(pam(x = sdata, k = k, diss = diss)) Silhouette plot of pam(x = sdata, k = k, diss = diss) 3 > layout(matrix.... Next, we try pam() with k = 3. > pam.result <- pam(iris2, 3) > table(pam.result$clustering, iris...(matrix(c(1,2),1,2)) # 2 graphs per page > plot(pam.result) > layout(matrix(1)) # change back... per page clusplot(pam(x = iris2, k = 3)) Silhouette plot of pam(x = iris2, k = 3) 3 clusters Cj... the above result produced with pam(), there are three clusters: 1) cluster... produced respectively with pamk() and pam(). It depends on the target... this example, the result of pam() seems better, because it identifies... cheated by setting k = 3 when using pam(), which is already known to... with the Partitioning Around Medoids (PAM) algorithm, which uses medoids (representative..., 2010], which calls the function pam() with the number of clusters... one graph per page clusplot(pam(x = sdata, k = k, diss = diss, metric = "manhattan... point variability. Silhouette plot of pam(x = sdata, k = k, diss = diss, metric = "manhattan... regression, 48 ODBC, 7 outlier, 55 PAM, 51, 107 parallel computing, 135...(), 102 findFreqTerms(), 102 pairs(), 19 pam(), 51–53, 107 pamk(), 51...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0/5
... 16, 1999 174 Martina Navratilova (1) Pam Shriver (1) Navratilova (2) Shriver (2) Navratilova (3) Helena... No.9 (Aug 11, 1980) 25. Pam Shriver USA No.9 (Dec 14... Date Wendy Turnbull Jan 7, 1985 Pam Shriver Mar 20, 1984 Hana... Pascual 65 Samantha Stosur 61 Pam Shriver 48 Ai Sugiyama 45... Jaeger Tracy Austin Renee Richards Pam Shriver Jennifer Capriati 180 Oct... Gabriela Sabatini (ARG) 632 - 189 Pam Shriver (USA) 623 - 271 Helena... Austin (USA) Wendy Turnbull (AUS) Pam Shriver (USA) Hana Mandlikova (TCH... Evert (USA) Andrea Jaeger (USA) Pam Shriver (USA) Sylvia Hanika (GER... Mandlikova (TCH) 68.40 15 Pam Shriver (USA) 64.84 15... Mandlikova (TCH) 103.19 17 Pam Shriver (USA) 89.77 18... Mandlikova (TCH) Helena Sukova (TCH) Pam Shriver (USA) Claudia Kohde-Kilsch... Jaeger (USA) Wendy Turnbull (AUS) Pam Shriver (USA) Greer Stevens (RSA... Navratilova (USA) Chris Evert (USA) Pam Shriver (USA) Hana Mandlikova (AUS... Mandlikova (TCH) Sylvia Hanika (GER) Pam Shriver (USA) Wendy Turnbull (AUS... Evert (USA) Gabriela Sabatini (ARG) Pam Shriver (USA) Manuela Maleeva (BUL... Evert Tracy Austin Andrea Jaeger Pam Shriver Hana Mandlikova Wendy Turnbull... Evert Andrea Jaeger Wendy Turnbull Pam Shriver Barbara Potter Bettina Bunge...,751 Martina Navratilova Chris Evert Pam Shriver Andrea Jaeger Kathy Jordan... Navratilova Chris Evert Hana Mandlikova Pam Shriver Manuela Maleeva Helena Sukova... Evert Hana Mandlikova Helena Sukova Pam Shriver Claudia Kohde-Kilsch Zina... Evert Helena Sukova Steffi Graf Pam Shriver Hana Mandlikova Claudia Kohde... Graf Martina Navratilova Chris Evert Pam Shriver Helena Sukova Gabriela Sabatini... Navratilova Gabriela Sabatini Chris Evert Pam Shriver Helena Sukova Zina Garrison... 23. CAROLINE WOZNIACKI 23 24. Pam Shriver 21 25t. Manuela Maleeva... Navratilova 177 2. Rosie Casals 112 3. Pam Shriver 106 4. Billie Jean King... Marita Redondo (NR) San Diego Pam Shriver (NR) Colombus 1979 Kathy... Record) 109 matches Martina Navratilova/Pam Shriver After losing the final..., 55 min Kerry Melville Reid d. Pam Teeguarden 76(7) 46 1614: 3r... 1969. 32 Corinne Molesworth (GBR) d. Pam Teeguarden (USA) 36 75 1715... 2013 2014 2015 Tracy Austin Pam Shriver Kathy Jordan Andrea Jaeger... Turnbull Kathy Jordan Elise Bergin Pam Shriver Marianne Werdel Marianne Werdel...