Ракетный блок. 2-ая ступень CZ-4A. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра10.41
2Стартовая масса, кг39550
3ТопливоUDMH
4Время работы, секунд135
5Масса (топлива), кг35550
6ОкислительN2O4
7Диаметр, метра3.35
8Двигатель 1xYF25/23

Найдено 56 документов по запросу «2-ая ступень CZ-4A». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... спутников Orbcomm Авария ракеты Titan 4A с разведывательным спутником Пополнение орбитальной группировки... 72 STS 97 (Indeavour) ISS 4A 05.08.1999 Com Pil... КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ Авария ракеты Titan 4A с разведывательным спутником М.Тарасенко, НК. 12... запущенных был выполнен пуск РН CZ 2C/SD с аппаратов вышли из....8 97.222 ний, а теперь дове 2 я ступень 1998 048C 25433 86.37... ускорителя, 15 сентября ус тановлена 2 я ступень, 16 сентября доставлен двухсекционный головной... перспективный двухступенча тый носитель, первая ступень которого бу дет работать на.... Ракета включает первую ступень с двигате лем РД 180, верхнюю ступень Centaur, кото...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... Oryginalne Instrukcje BG Оригинални инструкции CZ Originální pokyny UA Electric... ES PT IT HU PL CZ IMPORTANT INFORMATION Read before use...évio. PT IT HU PL CZ SK SI HR LT Zaradi... bez uprzedniego zawiadomienia. Instrukcja jest częścią wyposażenia Vzhledem k pokra... nach vorn zeigt. Handschuhe tragen! 4a. Der Kettenspannerstift muss so weit... la barre. Porter des gants. 4a. S’assurer que la broche du... van de stang. Handschoenen drage 4a. Zorg dat de pen die... delen av stanga. Bruk hansker. 4a. Forsikre deg om at stiften...äosan päällä. Käytä suojakäsineitä. 4a. Tarkista, että ketjun kiristysnasta on... delen av stången. Bär handskar. 4a.Se till att kedjespänningspinnen... af sværdet. Brug handsker. 4a. Sørg for at kædespændingsbolten... de la barra. Lleve guantes. 4a. Asegúrese de que la... superior da barra. Use luvas. 4a. Certifique-se de que o pino... superiore della barra. Indossare guanti. 4a. Assicurarsi che il perno di... a rúd felső részén van. Viseljen védőkesztyűt! 4a. Ügyeljen rá, hogy a láncfeszítő tű lehetőleg... Znak zgodności CE Nominalna częstotliwość Nominalna moc Prąd przemienny... specjalista, przy użyciu wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. W ten...ństwa: • Nie należy zbliżać żadnych części ciała do piły podczas... na odsłoniętych metalowych częściach urządzenia i doprowadzić do...ę elementów elektronarzędzia. • Luźne części odzieży, biżuteria lub...: • Należy mocno trzymać piłę oburącz, dobrze obejmując uchwyty kciukami i pozosta...ży wykonać wszystkie czynności opisane w części "Konserwacja i przechowywanie - przed ka... może wymieniać samodzielnie, zostały wymienione w części "Montaż/demontaż". Wszelkie inne... dochodzi do niego, gdy górna część czubka prowadnicy (nazywana “strefą zagro... podłączać uziemienia do jakiejkolwiek części produktu. Kable 1. Kable sieciowe... na górnej części prowadnicy. Należy nosić rękawice ochronne. 4a. Upewnij si... tej czynności, utrzymywać górną część prowadnicy uniesioną do góry). 5b... tej czynności, utrzymywać górną część prowadnicy uniesioną do góry). 7. Napr... dłuższą żywotność łańcucha. Należy dość często sprawdzać jego naciąg, poniewa... czynności muszą być wykonywane częściej niż jest to zalecane..., należy go wymienić (rys.3). Należy często czyścić szczeliny wentylacyjne...że i długie wióry. Tnąca część łańcucha składa się z ogniwa...ści opiłować (płaskim pilnikiem) część wystającą, a następnie odpowiednio zaokrąglić przednią część ogranicznika głębokości (rys.14...ę do końca: pozostawione, tylko częściowo ścięte drzewo mo...ży wbić w korę lub w zewnętrzną część kłody, ułatwi to, w razie konieczno... upaść drzewo, należy wykonać GÓRNĄ CZĘŚć cięcia ukierunkowującego. Podczas.... Następnie należy wykonać DOLNĄ CZĘŚć cięcia, którą należy uko... cięcia klin ścinający. Część pnia, która nie zosta... w sposób właściwy nieprawidłowy sposób • • • • • K. CZĘŚCI ZAMIENNE 35cm Łańcuch Prowadnica... Numer Numer Numer POLSKI - 9 części: części: części: części: • • 530051538 576965401... warunkach pracy (uwzględniając wszystkie części cyklu operacyjnego, czyli oprócz czasu pracy przy włączonym spuś...í části lišty. Noste rukavice. 4a. Zajistěte, aby byl čep...šty. Používajte ochranné rukavice. 4a. Skontrolujte, či je svorka napínania...čno kolo zavrtite v nasprotni smeri 4a. Poskrbite, da bo zatič napenjalnika... gornjoj strani šipke. Nosite rukavice. 4a. Provjerite je li zatik zateznika... būtų nukreipta pirmyn. Dėvėkite pirštines. 4a. Pasirūpinkite, kad grandinės įtempimo.... Работать всегда необходимо в защитных перчатках. 4a. Убедитесь, что штифт натяжного устройства... ja asetage saekett keti veorattale. 4a. Jälgige, et saeketi pinguti tihvt... ritināšanas ripu pretēji 4a. Ķēdes spriegošanas tapai ir... partea superioară a barei. Purtaţi mănuşi. 4a. Asiguraţi-vă că bolţul întinzător...μπροστά ή όταν μετά από ένα κόντρα χτύπημα έρθει σε επαφή με την εμπρός προστασία χεριού. ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ / ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ Η μπροστινή προστασία του χεριού (Σχ.2) χρειάζεται για να αποφευχθεί (τοποθετημένη έτσι ώστε η μηχανή να κρατιέται σωστά) η επαφή του αριστερού σας χεριού με την αλυσίδα. Η μπροστινή προστασία του ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 5 C. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρησιμοποιώντας την μηχανή με την λάμα οριζόντια, για παράδειγμα κατά την υλοτομία, το φρένο αλυσίδας προσφέρει μικρότερη προστασία (Σχ. 3). ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΞΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ Χρειάζεται για την προστασία (Σχ.5) του χεριού σε περίπτωση σπασίματος η αναπήδησης της αλυσίδας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το φρένο αλυσίδας είναι ενεργοποιημένο ένας διακόπτης ασφάλειας αποσυνδέει το ρεύμα από το μοτέρ. Αν αφήσετε το φρένο αλυσίδας µε πατηµένο τον διακόπτη, το µηχάνηµα ξεκινά να λειτουργεί. ΠΕΙΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ Το μηχάνημα αυτό διαθέτει πείρο ακινητοποίησης αλυσίδας (Σχ. 4), τοποθετημένο κάτω από το γρανάζι. Ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να ακινητοποιεί την κίνηση προς τα πίσω της αλυσίδας σε περίπτωση σπασίματος η διαφυγής της λάμας. Αυτά τα φαινόμενα μπορεί να αποφευχθούν τεντώνοντας σωστά την αλυσίδα (βλέπε κεφάλαιο “D. Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση”). D. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ Με βάση το μοντέλο της μηχανή σας η διαδικασία συναρμολόγησης αλλάζει, για αυτό το λόγο συμβουλευθείτε τα σχήματα και την τυπολογία της στην σχετική πινακίδα του προϊόντος), δώστε πολύ προσοχή ώστε να κάνετε την συναρμολόγηση σωστά. 1. Ελέγξτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο το φρένο της αλυσίδας. Εάν είναι, απενεργοποιήστε το. 2a. Ξεβιδώστε το παξιμάδι του μπλοκ λάμας και αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού κίνησης. 2b. Ξεβιδώστε τη χειρολαβή του μπλοκ λάμας και αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού κίνησης. 3 Τοποθετήστε την αλυσίδα επάνω στη λάμα, ξεκινώντας από το γρανάζι της μύτης και περνώντας την μέσα στην αυλάκωση της λάμας-οδηγού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε ώστε η αιχμηρή πλευρά της όψης των δοντιών κοπής να είναι στραμμένη προς τα μπροστά στην άνω πλευρά της λάμας. Φοράτε γάντια. 4a. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος του εντατήρα αλυσίδας βρίσκεται όσο πίσω γίνεται προς τη μεριά του γραναζιού κίνησης. Στερεώστε τη λάμα στη βίδα του μπλοκ λάμας και στον πείρο του εντατήρα αλυσίδας και τοποθετήστε την αλυσίδα επάνω από το γρανάζι κίνησης. 4b. Περιστρέψτε τον μεταλλικό τροχό περιστροφής αριστερόστροφα, όσο περισσότερο γίνεται. Στερεώστε τη λάμα στη βίδα του μπλοκ λάμας και τοποθετήστε την αλυσίδα επάνω από το γρανάζι κίνησης.. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του γραναζιού κίνησης, εξασφαλίζοντας ότι τα δόντια έλξεως της αλυσίδας εφαρμόζουν στο γρανάζι κίνησης και στην αυλάκωση της λάμας-οδηγού. 5α. Σφίξτε χαλαρά με το χέρι το παξιμάδι του μπλοκ λάμας. 5β. Βιδώστε τη χειρολαβή του μπλοκ λάμας μέχρι να σφίξει χαλαρά. 6α. Για να τεντώσετε την αλυσίδα, βιδώστε δεξιόστροφα τη βίδα του εντατήρα αλυσίδας, με το παρεχόμενο κλειδί και κατσαβίδι. Για να μειώσετε την τάση της αλυσίδας, βιδώστε αριστερόστροφα (όταν κάνετε αυτήν την εργασία, κρατάτε τη μύτη της λάμας ανασηκωμένη προς τα επάνω) 6β. Για να τεντώσετε την αλυσίδα, βιδώστε δεξιόστροφα την εξωτερική χειρολαβή του εντατήρα αλυσίδας. Για να μειώσετε την τάση της αλυσίδας, βιδώστε αριστερόστροφα (όταν κάνετε αυτήν την εργασία, κρατάτε τη μύτη της λάμας ανασηκωμένη προς τα επάνω) 7. Τεντώστε την αλυσίδας, μέχρι να αποκτήσει τη τάση. Απομακρύνετε την αλυσίδα από τη λάμα και βεβαιωθείτε ότι το κενό είναι περίπου 2-3 mm. 8α. Σφίξτε το παξιμάδι του μπλοκ λάμας με το παρεχόμενο κλειδί και κατσαβίδι. 8β. Σφίξτε τη λάμα μέχρι να στερεωθεί καλά. Το υπερβολικό τέντωμα της αλυσίδας μπορεί να υπερφορτώσει το μοτέρ και να προκαλέσει ζημιά, αν πάλι η ένταση της δεν επαρκής μπορεί να προκαλέσει την διαφυγή της , μία αλυσίδα σωστά τεντωμένη αποδίδει καλύτερα χαρακτηριστικά κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της . Ελέγξτε συχνά την τάση της αλυσίδας διότι το μήκος τείνει να αυξηθεί με την χρήση (ειδικά αν είναι καινούργια, στην πρώτη συναρμολόγηση ελέγξτε και πάλι την τάση μετά από 5 λεπτά εργασίας); Σε κάθε περίπτωση μην τεντώσετε την αλυσίδα αμέσως μετά την χρήση άλλα περιμένετε να κρυώσει. Στην περίπτωση που χρειαστεί να ρυθμίσετε την τάση της αλυσίδας ξεσφίξτε πάντα τα παξιμάδια/λαβή μπλοκ λάμα πριν να ξεσφίξετε τις βίδες/εντατήρα αλυσίδας; Τεντώστε την σωστά και σφίξτε και πάλι τα παξιμάδια/λαβή μπλοκ λάμας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ - 6 E. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Κρατήστε γερά και τις δύο χειρολαβές, ελευθερώστε το μοχλό του φρένου αλυσίδας, προσέχοντας το χέρι σας να παραμένει στην μπροστινή χειρολαβή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπλοκ διακόπτη και πατήστε τον διακόπτη (τώρα μπορείτε να αφήσετε το μπλοκ διακόπτη). Εκκίνηση: F. Η μηχανή σταματά όταν αφήνετε τον διακόπτη. Στην περίπτωση που η μηχανή δεν σταματήσει, βάλτε το φρένο αλυσίδας, αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα και πηγαίνετε την μηχανή σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. ∆ιακοπή: ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙ∆Α Μιά μη επαρκής λίπανση insufficiente... bakmasını sağlayın. Eldiven takın. 4a. Zincir gerginlik piminin, tahrik di... засоби захисту для голови, рук, ніг і ступень. Захисний одяг, що відповіда...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.56/5
... - - - - - - - 1,4 1,5 1,8 2,3 1,8 2,3 3,2 4,9 8,6 - 63A - - - - - - - - 1,5 1,5 1,8 1,4 1,8 2,4 4,2 7,7 - 0,5A 1,3 1,4 1,6 2 2,5 3,5 5,6 8,8 T T T T T T T T 2,6 1A 1,3 1,4 1,6 2 2,5 3,5 5,6 8,8 T T T T T T T T 2,6 2A 1,3 1,4 1,6 2 2,5 3,5 5,6 8,8 T T T T T T T T 2,6 3A 1,1 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,4 4,8 5,8 6,8 8,5 6,8 8,6 T T T 2,2 4A 1,1 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,4 4,8 5,8 6,8 8,5 6,8 8,6 T T T 2,2 6A 1,1 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,4 4,8 5,8 6,8 8,5 6,8 8,6 T T T 2,2 10A - 1,1 1,25 1,5 1,8 2,1 2,5 3 3,5 4,3 5,6 4,1 5,4 7,6 T T 2 13A - 1 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,2 4,1 3,2 4,1 5,6 8,3 T 1,7 16A... 1,1 1,3 1,6 2 2,8 4,5 T T T T T T T T T 2,1 1A 1,05 1,1 1,3 1,6 2 2,8 4,5 T T T T T T T T T 2,1 2A 1,05 1,1 1,3 1,6 2 2,8 4,5 T T T T T T T T T 2,1 3A 0,9 1 1,1 1,4 1,6 2 2,7 3,8 4,6 5,4 T 5,4 T T T T 1,8 4A 0,9 1 1,1 1,4 1,6 2 2,7 3,8 4,6 5,4 T 5,4 T T T T 1,8 6A 0,9 1 1,1 1,4 1,6 2 2,7 3,8 4,6 5,4 T 5,4 T T T T 1,8 10A 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,7 2 2,4 2,8 3,4 4,5 3,3 4,3 T T T 1,6 13A - 0,8 0,9 1,05 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,6 3,3 2,6 3,3 4,5 T T 1,4 16A... 14 20 T T T 2,6 3A 1,1 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,4 4,8 5,8 6,8 8,5 6,8 8,6 12 17 T 2,2 4A 1,1 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,4 4,8 5,8 6,8 8,5 6,8 8,6 12 17 T 2,2 6A 1,1 1,2 1,4 1,7 2 2,5 3,4 4,8 5,8 6,8 8,5 6,8 8,6 12 17... 16 24 T T 2,1 3A 0,9 1 1,1 1,3 1,6 2,1 2,7 3,8 4,7 5,7 7,3 5,5 7,2 9,9 14 23 1,7 4A 0,9 1 1,1 1,3 1,6 2,1 2,7 3,8 4,7 5,7 7,3 5,5 7,2 9,9 14 23 1,7 6A 0,9 1 1,1 1,3 1,6 2,1 2,7 3,8 4,7 5,7 7,3 5,5 7,2 9,9 14 23... 1 1,05 1,1 1,2 1,4 1,7 2,1 2,7 3,3 4,5 7 3,9 5,7 9,9 17 T 1,6 2,5A 1 1,05 1,1 1,2 1,4 1,7 2,1 2,7 3,3 4,5 7 3,9 5,7 9,9 17 T 1,6 4A - - 1 1,1 1,3 1,5 1,9 2,4 3 4,1 5,6 3,5 5,1 7,6 12 20 1,4 6,3A - - - - 1,3 1,5 1,9 2,4 3 4,1 5,6 3,5 5,1 7,6 12 20..., 25 A 13 A, 16 A 10 A 6A 3 A, 4A 1 A, 2A 8 6 максимальное значение пропускаемого тока... стороны: - дополнительный контакт / сигнальный контакт CZ 001 - независимый расцепитель MZ203, MZ204... MZ205, MZ206 Монтаж: дополнительного контакта CZ 001 Конструкция вспомогательного выключателя / сигнального... (SA) 91 92 93 13 CZ 001 186001 3 6 A 230 V 91 13... перенапряжения делятся на 3 ступени: Первая ступень Молниеотвод (грубая защита) для защиты... 0675 часть 6 по типу 1. Вторая ступень Разрядники защиты от перенапряжений типа... индуктивностей, включенных между ними. Третья ступень Разрядники защиты от перенапряжений тима... Тонкая защита тип 3 ≤1,5 kV ≤ 4 kV ступень 1 6 kV зона электрической подстанции Защитная... тип 2 молниеотвод (грубая защита) тип 1 ступень 2 ступень 3 4 kV 1,5 kV минимальная прочность изоляции...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... от него справа на ходится 3 я ступень 11С510 с тем же номе ром... на третью ступень эмблему компании R&K. Уже после нашего отъезда третью ступень состыкуют... проблем уста новленная на орбитальную ступень OV 104 «Атлантис» система спутниковой... направления ветра). К 13 февраля вторая ступень простояла заправленной предельно допустимый срок... пришлось Sunsat заменить. Остальные переносы 2 я ступень 1999 008D 25637 32 НОВОСТИ... старта в результате первого включения ДУ 2 я ступень выво дится на переходную орбиту... видимости станции Оукхэнгер (Британия) вторая ступень с ус тановленными на ней КА... с наклонением 96.7° и высотой 620x850 км. Ступень ориентируется так, чтобы ось Z обоих... аппа ратов первого этапа Skynet 4A, 4B и 4C, за пущенных в 1988... Skynet 4 Название Skynet 4B Skynet 4A Skynet 4C Skynet 4D Skynet... 4.5 кг твердого водоро да (первая ступень – до температуры 12 К, вторая – до... ракетами Шанхайского космиче ского управления CZ 4B должны быть запуще ны... только может стать космодромом). первая ступень, которая падает в казах Из за... надо двигаться постепенно. МАКС – это ступень, которая позволит в дальней шем перейти...» 9 марта в 16:14 UTC первая ступень носите ля Atlas 3A с двигателем... следования взрыва ракеты носителя Titan 4A (НК №23/24, 1998). В расследовании... Канаве рал» стартовала ракета Titan 4A 20, осна щенная верхней ступенью... 22 м и последним пуском носителя Titan 4A. Ракеты следующей мо дели Titan... г., состоялся первый запуск носителя Titan 4A. Ракеты типа Titan 4 – самые крупные... носители, используемые ВВС США. Titan 4A может доставить на геостацио нарную... твердотопливных уско рителя SRM («нулевая» ступень) и жидкостный центральный блок. Для доставки..., изготовив шем центральный блок Titan 4A 20. Ракета была собрана в феврале... станцию ВВС «Мыс Канаверал», вторую ступень повторно осмотрели в июле 1997 г., исправив.... Этот своеобразный рекорд программы Titan 4A стал результатом отступления от техноло... компьютером системы управления носи телем. Ступень Centaur длиной 8.98 м и диаметром 4.27...:29 UTC сошла с орбиты вторая ступень РН Titan 4 от секретно го... послед них витках своей «жизни» ступень проходила над США, какого либо....) Добавим, что независимые наблюдатели «вели» ступень в течение почти трех лет и определяли... были быть два объекта: третья ступень РН и средний переход ник РБ... Космическое командование переста ло отслеживать ступень уже утром 7 июня 1997 г. Затем...–028A 24828 1997–028B III ступень?? 24829 24830 24832 24833 24843... про лились на незаправленную первую ступень, и ее пришлось отправить на завод....2, Summer 1995, pp.22 28. Ступень Agena A, применявшаяся для запуска первых... – C (KH 1) C' (KH 2) C''' (KH 3) M (KH 4) J 1 (KH 4A) J 3 (KH 4B) ARGON KH 5 LANYARD... 6 Всего Подготовка разведывательного спутника KH 4A CORONA к запуску Лучшее Кол во...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
... имеющую две составляющие: расходную скорость cz и закрутку cu. Через контрольное сечение... РК массовому расходу m , проходящему через ступень. Полная удельная механическая работа hi... каждая неохлаждаемая секция имеет одну ступень. В действительности в охладителях имеет место потеря... на массу газа, протекающую через ступень в единицу времени (массовый расход), называется..., который больше массового расхода m через ступень на величину протечек m пр , т.е. m рк... мощностей на массовый расход через ступень m можно представить как соотношение между... части: hT = hп + hд + hw. (3.4a) Словесная формулировка: «Работа, сообщаемая лопатками... единице массы газа, проходящей через ступень, расходуется на его сжатие и перемещение....11): (3.8) cu = c * cos(α), cm = c * sin(α) и (3.9) cz = cm * cos(γ), cr = cm * sin... либо своими составляющими, cu, cm (cz, cr), либо величиной c и углами α и γ. Относительно... на r и z не имеет. Это означает: cz = wz, cr = wr, wu = cu... w может быть задан: - компонентами wz = cz, wr = cr и wu = cu - u, G - величиной... в лопаточных решетках колес и в диффузорах ПЦК cz << cr и cm ≈ cr. 55 Рис... теоретического напора и расхода: ψT = (cu2 - сu1)/u, ϕ = cz/u, где u = ωr. Углы потока (как на... + ζнэ(1 + tg2α2) = 0. 67 Рассмотрим типичную ступень с w 1 = 0.65; ζнэ ≈ 0.25, α2 = 250. Анализ.... Основные кинематические схемы – ступени с реактивностью 0.5 и 1.0. Ступень с реактивностью Ω = 1.0. В этом случае вся работа... обеспечения закрутки на входе в первую ступень компрессора устанавливается входной направляющий аппарат... – относительно тихоходные ОК промышленного назначения. Ступень с реактивностью Ω = 0.5. В этом случае приращение давления... при Ω = 1. Это позволяет применять дозвуковую ступень воздушного компрессора при окружной скорости...). Область применения – в ОК всех типов. Ступень с реактивностью 0.7 получается при отсутствии закрутки... расходной составляющей скорости по радиусу cz = f(r) = const получаем зависимость для окружной... равновесия вытекает условие cu/r = const и cz = f(r) с уменьшением расходной составляющей по радиусу... широкое применение. Недостаток – значительное уменьшение cz на периферии лопаток. Отсюда вытекает...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.21/5
... циркуляционный насос и погружной нагреватель. ႑ Подключена ступень нагрева в 4 кВт. Управление погружным нагревателем... батареями и бойлерами с дровяным отоплением). Внеш. ступень 1 3. Удалите перемычку на клеммной колодке...:2 (230 V) и X3:4 (N) (макс. 0,2 A). Задайте «Внеш. ступень 1» в меню 9.2.8. NIBE™ SPLIT 29 При... вентиляция всей системы. Выберите «Внеш. ступень 1» в меню 9.2.8. Выберите режим «Только дополнительное... E42 Ошибка инвертора - Бракованный предохранитель, F(4A) Напряжение от инвертора оказывалось вне... FILTER PWB3 2 L1o E No GN 2 3 F (4A) RD WH TB SM1 SM2...@nibe.ch www.nibe.ch CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou ... 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz DE NIBE Systemtechnik GmbH...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
..., а в HEV 500 — погружной нагреватель. ႑ Подключена ступень нагрева в 4 кВт. Управление погружным нагревателем... компонентов на странице 81. Внеш. ступень 1 1. Удалите перемычку на клеммной колодке... внешними нагнетательными насосами. 4. Задайте «Внеш. ступень 1» в меню 9.2.8. NIBE™ SPLIT 37 Для... внутреннем погружном электронагревателе. 1. Выберите «Внеш. ступень 1» в меню 9.2.8. 2. Выберите режим «Только дополнительное... насос E41 E42 - Бракованный предохранитель, F(4A) Слишком высокая темпе- Когда IPM... PWB3 L1o E No GN 2 PE 3 F (4A) RD WH TB SM1 SM2...@nibe.ch www.nibe.ch CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou ... 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz DE NIBE Systemtechnik GmbH...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... неизвестными параметрами Px= a0 + 2a1 4a L L 8a L ( x  ) + 22 ( x  ) 2 + 33 ( x  ) 3 , L 2 2 2 L L (1.15) где... Рх и ψх получено: EI =-[a0 + 2a1 L 4a 8a L L ( x  ) + 22 ( x  ) 2 + 33 ( x  ) 3 ]+∑ L 2 2 2 L L +  Г' 'l M i +  Г' l Pi , (1.18... u m 1   02 s m 1   02 f u m 1   02 ns m   ; s kk  . E 0 0,4a E 0 0,4a E0 E0 2a a (1.31) Значения... описывает функцией коэффициента постели Сz Cz = Kz = σz/ yz, (1.33) где К - коэффициент...  x ( z ) max   (0,62a  0,98 ) 2  0,36a 2  1,72a  4a  0,1861a  0,1262  0,2401/ a. (2.6) В [142, с 136...: Y. Hou, H.Wang, J. Wang (2010); D. Siwik, Cz. Miedzialowski (2013, 2014) и др. K.N. Dinakar... и сопротивление сдвигу ограждающих котлован конструкций. Cz. Miedzialowski, S. Damian (2014) МКЭ изучали... опытов достигалась разрушающая нагрузка. Каждую ступень выдерживали в течении 1…2 часов. По завершении...) бетона на осевое растяжение Cb,cz D Eb,n мера пользучести марки по... деформации бетона при осевом сжатии εcz относительные деформации пользучести εshz ν νs относительные... бетона начальный коэффициент поперечной деформации φb,cz харатеристика пользучести коэффициент температурной деформации... foundation on exsisting buildings/ D. Siwik, Cz. Miedzialowski// Civil and Environmental Engineering... neighbouring buildingsa static analysis/ D. Siwik, Cz. Miedzialowski// American journal of civil...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
... Руси как пришествия «благодати» и «истины». Ступень «закона» означает подчинение жестко регламентированным... свободного истолкования или обсуждения, эту ступень автор связывает с Ветхим заветом, долженствующим... предположить, что существовала еще одна ступень на лестнице восхождения к благодати – благочестие... само по себе – пятая, последняя ступень познания по Платону. См.: Платон.../cache/ ITY_OFFPUB/KS-CZ-05-004/EN/KS-CZ-05-004-EN.../cache/ ITY_OFFPUB/KS-CZ-05-004/EN/KS-CZ-05-004-EN.../ cache/ ITY_OFFPUB/KS CZ 05 004/EN/KS CZ 05 004 EN.../ cache/ ITY_OFFPUB/KS CZ 05 004/EN/KS CZ 05 004 EN... University named after Vitus Bering. 4A Pogranichnaya St. 683032, Petropavlovsk Kamchatsky...Дата загрузки: 2017-01-30
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180... кВт (конвектор имеет стандарную длину 1 м, 2 ступень скорости вращения вентилятора) на один...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180.... ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q[Вт] coil – SK 1 ступень мин. обороты 2 ступень средние обороты 556 длина... tW средняя температура воздуха tА 3 ступень макс. обороты 556 15 20...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...á 49, 162 00 Praha 6 CZ, office@minib.cz tel.: +420 220 180...-зеленый) Термостат с замык. контактом ~230В/4A (инд. нагрузка) MINIB TT3 или... вентиляторами при работе на малой (1 ступень) и средней (2 ступень) скорости вращения, соответствует требованиям... MINIB с вентиляторами, которые имеют среднюю (2 ступень) скорость вращения. Для помещений, к которым..., нами рекомендуется проектировать конвекторы с минимальной (1 ступень) скоростью вращения вентиляторов. При этом...