Запуск. 2004-050F. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Мыс Канаверал
2Дата пуска2004-12-21 at 21:50:00 UTC
3Полезная нагрузка 1xDemosat
4Ракета-носитель 1xДельта 4 тяжелая

Найдено 1000 документов по запросу «2004-050F». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır, Türkiye 2004 yılında da AB ile müzakerelere...(2) OECD, Economic Surveys, Turkey, Ekim 2004, S. 20. 30 ratmıştır. Ağır hükümet bor... fiyatları üzerinden yüzde 5.3 oranında büyümüştür. 2004 yılı Bütçesi makroekonomik değişkenlerde bir...ırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 2004 yılında konsolide bütçe kapsamındaki kurulu...ı çerçevesinde IMF’ye 2 Nisan 2004 tarihinde sunulan Niyet Mektubunda, kamu... taşı olmaya devam edeceği vurgulanmıştır. 2004 yılında faiz oranlarındaki gerilemenin... değerlendirilen Konsolide Bütçe faiz dışı fazlası, 2004 yılında bir önceki yıla göre... dışı fazlasının GSMH’ya olan oranı 2004 yılında yüzde 6.1 olmuş ve Bütçe ile...şmiştir. T.C. Merkez Bankası’nca 2004 yılında para politikası fiyat istikrar...ındaki yavaşlama eğilimi 2004 yılında da sürmüştür. 2004 yılında toptan eşya...ındaki büyüme hızından sonra, 1988-2004 döneminde tanık olunmuş olan ikinci.... GSYH 1998 sabit fiyatları üzerinden 2004 yılında yüzde 9.4 oranında reel...ının üzerinde gerçekleşmiştir. 2004 yılı sonrasında ekonomik büyüme hızında...ı-panel sistemine geçilmiştir. 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği İstatistik... 306.00 01.07.2004 – 31.12.2004 14.80 8.36 01....12.2002 01.01.2004 – 30.06.2004 14.10 01.01... Gini Katsayısı 1994 2002 2003 2004 2005 4.9 5.3 6.0 6.0 6.1 8.6 12.6 9.8 10.3 10.7 20... -9.5 -7.5 -5.7 2003 5.9 5.8 5.3 2000 1987 9.8 9.5 2002 1989 1.6 0.3 2004 1988 1990 1991 1992 1993... etkilerini geride bırakan Türkiye ekonomisi 2004 yılında çok hızlı bir büyüme... üzerinden yüzde 20.3 oranında büyümüştür. 2004 yılı birinci ve ikinci üç aylık dönemlerinde... olarak, yıllık bazda GSYH büyümesi 2004 yılında yüzde 8.9 olarak (1998 baz...ştir. Önceki üç yılda olduğu gibi 2004 yılında da “dış alem faktör gelirleri... 6.1 oranında artış göstermiştir. 2004 yılında yüzde ( - ) 4.9 puan ve 2005....8 4.0 10.4 4.3 5.5 8.7 2006 6.5 9.4 2003 2005 Enerji -2.8 -8.7 2004 İmalat 6.1. 2001 2002 Madencilik -8.0 -3.4 9.9 5.3 13... göstermiş olan madencilik sektörü üretimi 2004 yılında tekrar büyümeye başlam... yılında yüzde 5.9, 2003 yılında yüzde 8.3, 2004 yılında da 12.7, 2005 yılında... amaçlı yurt dışına çıkışlarda 2003, 2004, 2005 yıllarında gözlemlenmiş hızl... olan oranları gerilemeye başlamıştır. 2004 yılı sonu itibariyle toplam kamu br....8’e ve 2003 yılı itibariyle yüzde 12.9’a, 2004 yılı sonu itibariyle yüzde 10.1’e, 2005....7’ye, 2003 yılında yüzde 9.4’e ve 2004 yılında da yüzde 4.7’ye gerilemi...ı doğrultusunda 2004 yılında da sıkı maliye politikası izlenmiştir. 2004 yılında konsolide... yılı sonunda 194.4 katrilyon TL. düzeyine, 2004 yılı sonunda ise 233.9 katrilyon TL... 289 milyon YTL.’na çıkmıştır. 2004 yılına kadar yükselme eğilimi gösteren...şmeye yüz tutması sonucu 2003 ve 2004 yılları boyunca belirgin bir düşme... yüzde 9.8’e gerilemiştir. Aşağıdaki Grafikte 2004 - 2007 döneminde yapılan iskontolu...ığı radikal indirimler etkili olmuştur. 2004 – 2007 döneminde piyasalardan gerçekle...ç stokunun alıcılara göre dağılımı 2004 – 2009 yılları itibariyle aşağıda verilmektedir... hadlerindeki belirgin gerilemenin katkısıyla, 2004-2007 döneminde reel anlamda ve... artış gözlemlenmiştir. Türkiye’nin 2004 yılı sonu itibariyle 161 milyar Dolar....2004 “ “ B + (durağan) 12.03.2004 “ “ “ “ “ 2003 Sonu 08.03.2004 17.08.2004...) 177 JCR B + (durağan) “ “ B + (pozitif) “ “ 2004 Sonu 13.01.2005 Standard... maliyetlerini daha elverişli kılması, 2004 yılında sabit sermaye yatırımlar... 38.2 oranında artmıştır. (2004 yılı GSMH Deflatörü = % 9.5 ) 2004 yılında gerçekleştirilen.... Sabit sermaye yatırımlarında 2004-2006 döneminde gözlemlenmiş olan hızl... yerini, 2003 yılında artışa bırakmıştır. 2004 yılında yüzde 53.2 oranında... bu büyüme oranının değerlendirilmesinde, 2004 yılının son üç aylık dönemi hariç tutulursa... seyretmiş olması hususu dikkatte bulundurulmalıdır. 2004 yılı ihracatında gerçekleşen...ığı görülen sermaye malları ithalatında 2004 yılında yüzde 53.2 oranında....8’den 2005 yılında yüzde 62.9’a düşmüştür. 2004 yılına göre yüzde 16.3 oran... hızlı bir büyüme sergilediği cihetle, 2004 yılında Türkiye’nin ticaret hadlerinde... gelmiştir. Cari işlemler hesabı açığı 2004 yılında, bir önceki yıla göre... büyümenin sınırlı kalmasını sağlayamamıştır. 2004 yılında hizmetler ticareti, kapsamında...ştir. T.C. Merkez Bankası 2 Ocak 2004 tarihinde 2004 yılı için öngörülen Para ve...çevesini açıklamıştır. Açıklamada Merkez bankasının 2004 yılında da, dalgalı kur rejimi...ştir. Merkez Bankası açıklamasında 2004 yılında da likidite politikasının fiyat...ısı 9’a yükselmiştir. Bu şekilde TCMB 2004 yılı sonuna göre Aralık 2005 sonu... azalmaya dayalı olarak, 14 Nisan 2004 tarihinden itibaren düşürmüştür. Piyasalarda, uluslar...ı”duyurusunda, bir önceki yıl 20 Aralık 2004 tarihli duyurusunda yer verilen kur... etken rol oynamıştır. Birincisi, 2002-2004 dönemini kapsayan Stand-by anla... sonları itibariyle, 2002, 2003 ve 2004 yılları için Tüketici Fiyatları Endeksi... rakamlara düştüğünün görüldüğü bir yıl olmuştur. 2004 yılında toptan eşya fiyatları endeksi...şık bir önceki yıl düzeyini korumuştur. 2004 yılında TÜFE endeksine bakıld... 10.6’ya gerilediği gözlemlenmiştir. 2004 yılında GSMH deflatörü yüzde 9.5 olarak...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... exports of services. 2004 annual growth The 2004 annual growth rate for... 2002 2003 2004 The current account for the year 2004 was in... £50.8 billion in 2004. Income on reserve assets in 2004 were £0.7 billion... 2003. 2001 2002 2003 2004 In 2004 investment grants paid by central... 2001 2002 2003 2004 26 In 2003 and 2004 the net borrowing... quarter of 2004 to £6.6billion in the fourth. In 2004 taxes paid... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 –97 –291... 1.1 1.2 0.8 1.4 1.0 1.2 0.8 1.4 –2.0 –1.0 2.2 3.7 0.7 0.9 1.4 1.5 2.6 0.4 0.5 1.6 1.1 0.8 1.1 0.9 2.7 2.3 –0.3 –0.9 2.3 2.7 2.5 3.1 0.3 2.4 –0.2 0.3 –0.9 1.8 –0.1 0.7 3.8 0.5 0.1 1.5 –3.0 –2.1 –0.5 2.4 3.1 2.0 2.7 0.8 –1.5 2.2 0.0 3.0 2003 Q1 Q2 Q3 Q4 0.5 1.3 1.4 0.9 0.3 1.2 1.5 1.0 –0.8 1.1 0.5 0.2 0.8 1.4 2.2 0.5 1.4 1.0 2.0 –0.1 2.0 1.2 1.7 2.1 –3.1 6.4 –3.5 –0.5 2.9 3.0 2.6 1.2 1.3 0.8 1.2 1.2 0.8 3.0 2.2 0.0 –1.1 0.6 1.8 1.2 3.9 4.4 4.6 5.1 0.3 0.7 3.3 1.2 –0.7 –0.5 1.4 0.9 2004 Q1 Q2 Q3 Q4 1.4 1.0 1.1 0.5 1.3 1.1 1.0 0.5 2.4 –0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.6 –0.1 2.5 1.0 –0.2 0.0 1.4 1.4 0.8 1.3 1.2 1.7 4.0 –1.0 –0.5 1.6 0.1 4.6 0.5 0.1 1.0 1.3 2.3 1.5 1.7 –0.2 1.5 2.7 –1.5 –0.3 3.9 3.5 3.5 3.8 0.9 0.8 2.4 0.9 1.3 1.3 1.4 –0.5 Percentage... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 BOKI IKBD... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Exports Food... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Exports Food... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Exports of... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Exports Transportation... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Credits (Earnings... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Credits (Earnings... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 CGNB GJXE... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 FKKM GTTA... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 FKKL FKIJ... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 LGCK QAKW... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 LGCJ QATL... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 LGDY EOBC... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 LGDX QATH... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 FHIV FHJA... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 FJUU FJLY... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 -HJYM -HDNY... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 -HFAM HEQN... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 -HDOA -HDOC... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 31 597... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Portfolio investment... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 -XBMC -HCQK... 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Other investment... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 CGJF XBLQ... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 –4 –10 –1 –1 –1 –1 –1 –2 –6 –1 –1 375... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Monetary gold... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 CGMO HBUW... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 CGNI VTXF... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Direct investment... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 3 216 12... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Portfolio investment... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 ZPOC HCLK... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 HEXW HEXX... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 HBWC HCGB... 2004 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Monetary gold... 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 General Government... 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 Other sectors...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... Raleigh-Durham, North Carolina: In 2004, the Raleigh (NC) News & Observer... than the commercial market. In a 2004 survey, 79 percent of the... reached a high of $8 billion in 2004, while local advertising peaked at... Press Association reports that from 2004 to 2008 the smallest daily... newspaper reporters as members in 2004. Six years later, there were... $1,000 2002 $1,032 2003 $1,081 2004 $1,053 2005 $1,112 2006 $1,153... the Gulf Coast in September 2004: “In many cases, while millions... the Gulf Coast in September 2004: “In many cases, while millions... 2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007... of Local News (Weekdays) 3.7 2003 3.6 2004 3.8 2005 2006 4.1 2007 4.1 2008 4.6 2009... stations is particularly lacking. In 2004, a study of local TV news... of Nightly Network News Viewers (2004–2009) ABC World News Tonight... has produced even less. In a 2004 survey of public TV stations...’s State of the News Media 2004 report found that much international...-page story in the June 8, 2004, Times-Picayune28 in New Orleans... Commission’s EEO rules.93 In 2004, the Commission re-instated the... minority ventures. ity ventures. In 2004, Jonathan Moore, a longtime ad executive... for radio stations and from 2004 to 2007 for television stations... for Public Representation, of the 2004 to 2007 television renewal application... agreements with individual inspectors in 2004 and 2006.120 As of... local signals.16 But in 2004, the Commission revisited the issue...).”19 National TV Ownership: In 2004, Congress set the national television... physical infrastructure. Between 1994 and 2004, the Technology Opportunities Program (TOP... Communication 89­–90 (Basic Books) (2004) (Starr, Creation of the Media... News 45 (Princeton University Press) (2004) (Hamilton, All the News). 13..., ed.) (Museum of Broadcast Communications) (2004) (Encyclopedia of Radio). 11 Gwenyth... Innovators 219 (Little, Brown & Co.) (2004). 2 Christopher H. Sterling & John Michael Kittross... difficult to deal with the 2004 hurricanes. The connection with callers..., N.Y. Times, Mar. 15, 2004, http://www.nytimes.com/2004/03/15/us... Total Day (2004)). According to NCTA, the 2003/2004 TV season (September 2003 to May 2004) was the..., 19 FCC Rcd 10909 (2004), filed July 23, 2004, at 46). 247... Media Monopoly 45 (Beacon Press) (2004); Jane Hall, News Channel Aims... and State Public Affairs Networks 2 (2004) (RTNDF, Cable News), available at....org/ media/pdfs/bestpractices/cablenews/2004/cable.pdf. In addition to... Chronicle, Sept. 3, 2004, http://www.austinchronicle.com/news/2004-09-03/227255... at 15–9 (Clark Boardman Callaghan) (2004). 2 94 Keating, Cutthroat at 137...: A Blogger’s Creed, Time, Sept. 27, 2004, http://www.time.com/time... Eye, Wash. Post, Sept. 20, 2004, http://www.washingtonpost.com/ac2... Year (press release), Aug. 25, 2004, http://www.pbs.org/ aboutpbs..., 19 Berkeley Tech. L.J. 1389, 1406 (2004) (“The hallmark of a civic republic...-04-284) (2004) (GAO, Report to Congressional Requesters 2004), available at http... GAO, Report to Congressional Requesters 2004 at 46, available at http...) (based on the NPR Profile 2004 from the Mediamark Research Doublebase..., C-SPAN!, The Nation, Mar. 11, 2004, http://www.thenation.com/blog.... 15, 2011). 6 American Historical Ass’n, 2004 Theodore Roosevelt–Woodrow Wilson Award... Network (press release), June 17, 2004, http://www.ctn.state.ct... http://www.ntsb.gov/ publictn/2004/rar0401.pdf. 9 “Part VII Conclusions... Newspaper Ass’n of America Found.) (2004), http://www.nieworld.com/lifelongreaders... (Louisiana State Dep’t of Education) (2004), available at http://www.louisianaschools...’l Ass’n of Media Literacy Educators) (2004) (Media Literacy 421 Education), available... Media (2004) (Pew, State of News Media 2004), http://stateofthemedia.org/2004/ network... Risk Grows, Times Picayune, June 4, 2004, at 1. In a quote from the... FCC Rcd 9973, 9975-77 ¶¶ 4–9 (2004) (Third Report and Order). 93... 9973, 9978 ¶14. Although the 2004 Order re-instated the annual... Old Dominion Communications, Inc., April 7, 2004. Under section 312(g), a station forfeits... H. Edward Hale, at 1, Apr. 19, 2004. 114 Old Dominion Communications, Inc... Reconsideration Granted, Application Reinstated, June 9, 2004, http://hraunfoss.fcc.gov/ edocs_public..., 19 FCC Rcd 12425, 12445 (2004) (Localism NOI) (Powell, Michael K., Chairman.... Id. at 23279-80. In 2004, the Commission ordered DBS providers... FCC Rcd 5647, 5666-68 (2004) (2004 Second Order and Reconsideration). 10... which they have subscribed. 22 2004 Second Order and Reconsideration, 19... of Law, Boulder, Colorado, February 8, 2004, http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public... v. FCC, 373 F.3d 372, 383 (2004), quoting FCC v. Nat’l Citizens Comm... Project. v. FCC, 373 F.3d 372 (2004). 7 See, e.g., David Pritchard, Media Ownership... Report on Community Advisory Boards 2004 (2004) (identifying the characteristics of successful... gave a sermon shortly before the 2004 presidential election that presented a hypothetical... Communications 87-88 (Basic Books) (2004) (Starr, Creation Of The Media...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... High People's Court 10 October 2004 (America Insland Sea Incorporated et... Jiangsu High People's Court 2 December 2004 (China Changzhou Kairui Weaving and... Intermediate People's Court 14 December 2004 (Xiamen Xiang Yu Group Corporation... Intermediate People's Court 11 May 2004 (Wuhan Zhongou Clothes Factory v. Hungary... Intermediate People's Court 24 February 2004 (Shanghai Yankee Engine Co. Ltd... Intermediate People's Court 23 March 2004 (Singapore Company v. Dongling Trade Company... Intermediate People's Court 23 April 2004. Arts. [-] [IPC/32] Shanghai Second Intermediate People's Court 25 August 2004. Arts. [-] [IPC/19] Shanghai Second... available] 2004 CIETAC awards Award of 14 January 2004 [CISG 2004/01] (Printing...] Award of 12 March 2004 CIETAC [CISG 2004/04] (Fireworks case). Arts... available] Award of 9 April 2004 [CISG 2004/02] (Artworks: Italian charms case..., [translation available] Award of June 2004 [CISG 2004/08] (Citric acid case... available] Award of 13 July 2004 [CISG 2004/03] (Liquid filling production...). Art. 25, Award of September 2004 [CISG 2004/07] (Steel products case... text] Award of 29 September 2004 [CISG 2004/05] (India rapeseed meal... available] Award of 24 December 2004 [CISG 2004/06] (Medical equipment case... Article 2.1, (same in Unidroit Principles 2004 Article 2.1.1.) - Manner of Formation: A contract... judgment. 53 China 10 September 2004 Higher People's Court [Appellate Court... text: 本院认为:本案 系涉外经济合同纠纷,双方当事人在一审中选择适用中国法律,故本案应适用《中华人民共和国涉外经济 合同法》,原审判决适用《联合国国际货物销售合同公约》不当。 60 61 China 2 December 2004 Higher People's Court [Appellate Court... its Article 96 reservation in 2004), Hungary, Latvia, Lithuania, Paraguay, Russia... the Preamble of PRC Constitution (2004 amendments). 179 All rights reserved.../050629c2.html]; 5. China 10 September 2004 High People's Court [Appellate Court.../040910c1.html]; 6. China 11 May 2004 Wuhan Intermediate People's Court [District.../040511c1.html]; 7. China 23 March 2004 Shanghai No. 1 Intermediate People's Court... of International Commercial Contracts (2004), Rome, April 2004, available at , last accessed... a party, 72 See China 2 December 2004 High People's Court [Appellate Court... Law, Molengrafica Series 2003, Intersentia (2004) 275-308 BONE, Sheila / OSBORN... Future?, in: The UNIDROIT Principles 2004 - Their Impact on Contractual Practice... GmbH: München / Sweet & Maxwell: London (2004) 235-258 BRIDGE, Michael G. 368... eds. 2007. The UNIDROIT Principles 2004. Their Impact on Contractual Practice... rights reserved. © 2011 Fan Yang 2004. The Interpretive Turn in International... International Law and Business (Winter 2004) 299-440 DiMATTEO, Larry A. / DHOOGE... supplement Article 78 CISG (September 2004) EISELEN, Siegfried 2005. Unresolved damages... Commerce (1998) 245261 FERRARI, Franco 2004. CISG Articles 1-3 and 78. The... / Sweet & Maxwell: London (2004) 21-95 FERRARI, Franco 2004. Scope of Application... / Sweet & Maxwell: London (2004) 96-113 FERRARI, Franco 2004. CISG rules on... / Sweet & Maxwell: London (2004) 114-137 FERRARI, Franco 2004. Interpretation of the... / Sweet & Maxwell: London (2004) 138-171 FERRARI, Franco 2004. Interpretation of statements... / Sweet & Maxwell: London (2004) 172-190 FERRARI, Franco 2004. Trade usage and... / Sweet & Maxwell: London (2004) 191-205 FERRARI, Franco 2004. Writing requirements: Articles... GmbH: München / Sweet & Maxwell: London (2004) 206-215 FERRARI, Franco 382... International Commercial Law and Arbitration (2004-1) 1122] FERRARI, Franco 2005. What... / FLECHTNER, Harry / BRAND, Ronald A. eds. 2004. The Draft UNCITRAL Digest and... GmbH: München / Sweet & Maxwell: London (2004) 818 + pages [Draft digests prepared... Bundesgerichtshof opinion of 30 June 2004, in: Tomljenovic / Erauw / Volken ed... Obligations] (1996) GARNER, Bryan A. (Author) 2004. Black's Law Dictionary (Hardcover) by... Group; 8Rev Ed edition (1 Nov 2004) GARRO, Alejandro M. 1989. Reconciliation of... Law, (November 2003) GOODE, Royston M. 2004. Commercial Law, 3rd ed., London... Law, 23 J.L. & Com. 117 (Spring 2004) GOTANDA, John Y. 2006. Charting Developments... Forberich, U.S. District Court [Illinois] 6 July 2004 (February 2005) KRITZER, Albert H. 2007... Colloquium, in: The UNIDROIT Principles 2004 - Their Impact on Contractual Practice... (December 2000) 1192 LOOKOFSKY, Joseph M. 2004. Understanding the CISG in the..., 2d ed., Kluwer Law International (2004) 214 LOOKOFSKY, Joseph M. 2006. Precedent... Code, in: The UNIDROIT Principles 2004 - Their Impact on Contractual Practice... (2003) 437-452 MAZZOTTA, Francesco G. 2004. CISG Article 78: Endless disagreement... International Sale of Goods (2003-2004) 123-161 MAZZOTTA, Francesco G. 405... or Supplement CISG Article 9 (October 2004) OVIEDO ALBÁN, Jorge 2005. Commentary... Judicial Decisions in China] (1994) 2004. Zhongguo Shenpa Anli Yaolan [Reports... GmbH: München / Sweet & Maxwell: London (2004) 1-20 SEKOLEC, Jernej 2007. CISG... law, in: The UNIDROIT Principles 2004 - Their Impact on Contractual Practice... WANG Xiaolin / ANDERSEN, Camilla Baasch 2004. The Chinese Art. 96 Reservation... International Commercial Law and Arbitration (2004-1) 145-164 WANG, Zejian 1996...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.28/5
... ve Denetçi Raporlar›’n›n okunmas›, müzakeresi 4) 2004 Y›l› Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplar›’n›n okunmas...›ndan sorumlu bir yönetim merkezidir. 2004 y›l› faaliyetleri sonucu olarak, Sabanc› Toplulu...‹YET RAPORU 2004 Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj› Say›n Ortaklar›m›z, 2004 y›l› Sabanc› Toplulu... bir y›l oldu. Öncelikle Sabanc› Toplulu¤u, 2004 y›l› içinde kuruluflundan beri Yönetim Kurulu... tüm dünyad›r. Bu hedefimiz do¤rultusunda 2004 y›l› içinde Dupontsa flirketimizdeki DuPont hissesini... Baflkan›’n›n Mesaj› Sabanc› Holding olarak 2004 y›l›nda, Merhum Sak›p Sabanc›’n›n bizlere... olan inanc›m›z bizlere yol gösterecektir. 2004 y›l›nda temelini atmaya bafllad›¤›m›z bu... FAAL‹YET RAPORU 2004 CEO’nun Mesaj› Say›n Ortaklar›m›z, 2004 y›l›nda Sabanc...›fl›m›z› gerçeklefltirdik. Pazar pay›m›z 2004 y›l›nda %6,7’ye ulaflt›. • Çimento flirketlerimiz... azaltmay› hedefleyerek bafllatt›¤›m›z 3005 Program›m›z› 2004 y›l›nda baflar›yla sürdürd... hedefledi¤imiz gibi art›r›yoruz. 2004 y›l›nda bafllatt›¤›m›z Sabanc› Mükemmellik Projesi... ‹MKB Hisse Performans› 1 Ocak 2004 - 31 Aral›k 2004 Piyasa De¤eri - Milyon...‹NG FAAL‹YET RAPORU 2004 Risk Yönetimi 2004 y›l›nda, 2003 y›l› sonunda temelleri.... Oluflturulan tüm bu yöntem ve kaynaklar, 2004 y›l› içinde Sabanc› Toplulu¤u bünyesindeki belirli... verdi¤i önem 2004 y›l›nda da sürdürmüfltür. 2004 y›l›nda ulafl›lan...‹NG FAAL‹YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y›l sonu itibariyle kârl... pazarlama polikalar› sayesinde art›rmaktad›r. 2004 y›l›nda Toyotasa’n›n pazar pay› ulaflt...‹NG FAAL‹YET RAPORU 2004 G›da ve Perakendecilik 2004 y›l› içinde, büyüme hedefleri... tüm büyüme alternatifleri de¤erlendirilmektedir. G›dasa 2004 y›l›nda Piyale flemsiye markas› alt... toz tatl›lar kategorilerine girilmifltir. 2004 y›l› içinde, büyüme hedefleri paralelinde G›dasa... sürede operasyonlar›n› kârl› hale getirmifltir. 2004 y›l› sonu itibariyle operasyonlar›nda sadece... yar›fl›n› sürdürecektir. 42 2004 y›l sonu itibariyle, tüketici elektroni¤i perakendecili... kifliye ifl olana¤› sa¤lamaktad›r. 2004 y›l sonu itibariyle, tüketici elektroni¤i perakendecili...›s›n› ise 14’e ç›karmay› planlamaktad›r. Teknosa, 2004 y›l›nda e-ticaret, katalog ve telefon... çimento gereksiniminin %8’ini karfl›lamaktad›r. 2004 y›l›nda Akçansa’n›n toplam klinker...‹YET RAPORU 2004 K‹MYA Kimya ve D›fl Ticaret ADVANSA 2004 y›l›nda Sabanc... HOLD‹NG FAAL‹YET RAPORU 2004 Tekstil 2004 y›l›nda poliviskon d›fl giyimlik...›fl›n›n %60’›n› ihracattan elde etmifltir. 2004 y›l›nda yenileme ve iyilefltirmeye dönük 22... sa¤l›¤›na zararl› olmad›¤› belgelenmifltir. 2004 y›l› Yünsa için büyüme y›l› olmufltur. Kapasitesini... A.fi.’nin de büyük hissedar›d›r. Enerjisa’n›n 2004 y›l› içerisindeki en önemli hedefi, yat... “yeni nesil telekomünikasyon” flirketidir. 2004 y›l› bafl›nda liberalleflen Türkiye telekom... diye an›lacakt›r) 1 Ocak 2004-31 Aral›k 2004 döneminde Sermaye Piyasas› Kurulu... Kurul Bilgileri 2004 y›l›nda bir adet (17 May›s 2004’de olmak üzere... Metin sorumludurlar. 9. Özel Durum Aç›klamalar› 2004 y›l› içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca... üzere temsilci atanmam›flt›r. fiirketimizde 2004 y›l› içinde ve öncesinde çal›flanlardan... Yönetimi Direktörlü¤ü oluflturulmufltur. Bu bölüm, 2004 y›l› Ocak ay›ndan beri faaliyette... A.fi.’nin 01.01.2004 – 31.12.2004 dönemi Uluslararas› Finansal Raporlama... fiirketi’nin 01.01.2004 – 31.12.2004 dönemi hesap ve ifllemlerini... mali durumunu 01.01.2004 – 31.12.2004 dönemine ait Gelir Tablosu... belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 2004 ABD Dolar› (*) 2004 2003 6 7 8 2.408.281 3.014... belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 2004 ABD Dolar› (*) 2004 2003 2.969.481 17... parasal pozisyon kayb› Notlar 2004 ABD Dolar› (*) 2004 2003 5 5 4.481.524 4.128... belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 2004 ABD Dolar› (*) 2004 2003 Vergi, ana ortakl... olarak belirtilmifltir.) (*) Holding, 30 Kas›m 2004 tarihinden itibaren, DuPontSA’n›n faaliyetlerini kontrol...›k konumuna gelmifltir. (***) Holding, 23 Haziran 2004 tarihinden itibaren, I-Bimsa’n›n faaliyetlerini kontrol... 30 Kas›m 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren... belirtilmifltir.) e) Faaliyet sonuçlar› i) Bankac›l›k 2004 2003 ‹flletme kaynakl› kredilerden faiz...›r›lm›flt›r. Akbank International N.V. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren konsolide edilmifltir. b) Vadeye... - NET Maliyet 1 Ocak 2004 ‹laveler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2004 Arazi Binalar 128... Aral›k 2004 tarihi itibariyle menkullefltirme iflleminin bakiye anapara tutar›, 2000-2004 y›llar... ödeme tablosu afla¤›daki gibidir: 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009... vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine tabi..., düzeltme flartlar›n›n oluflmas› halinde 1 Ocak 2004 tarihinden sonra düzenleyecekleri mali tablolardan... dönemlerinde muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad›r. 31 Aral›k 2004 tarihinden sonra gerçekleflecek ge...ülü¤ünün hareket tablosu afla¤›da sunulmufltur: 2004 2003 1 Ocak bakiyesi Konsolidasyon kapsam... sunulmufltur: fierefiye Negatif flerefiye 1 Ocak 2004 ‹laveler Konsolidasyon kapsam›na eklenen... tutar›n›n tamam› DuPontSA’n›n 30 Kas›m 2004 tarihindeki iktisab› sonucunda bu konsolide...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...ų (Joossens, 2011; 2012; Lietuvos Komisija, 2004; 2007; 2010c; 2010b). Respublikos muitin...ėsaugos veiksmų praeityje. Pavyzdžiui, 2004 metais vietiniai Lietuvos nusikaltėliai... vietas. BVP grįžo į ikikrizinį lygį (3 • 2004 metais šalis įstojo į Europos Sąjung... 12 9 7 infliacija (%) didelė infliacija ir 2004, ir 2008 metais sutrukdė šios..., kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą 2004 metais. kadangi Lietuvoje yra labai...ų) ir moterų, 2,6 • Namų ūkių apklausa 2,9 (2004-2006) atskleidė, kad 3,0 palyginti su...ų Lietuvos duomenų detalizavimas (2013c)   2003 2004 2005 2006 2007 2008 Maistas..., 2013). $. Šios išlaidos išaugo po 2004 metų, kurie buvo • Tabako išlaidos...ų procentas, nežymiai sumažėjo 2004-2008 metais (nuo 1,8 % iki 1,4 % vis... išlaidos padidėjo nuo 7,5 lito (2,2 €) 2004 metais iki 10,3 lito (3,0 €) 2008... 2009 2010 2011 2008 2005 2004 3,6 3,3 10,9 8,5 2007 2,7 11,3 2,5 2008 8,3 3,4 Cigare... duomenys (2012 m.): 8,3 („Euromonitor International“, 2012 5,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009... 5,6 3,6 2011 20089 830 2009 7 834 3,3 2004 7,5 7,7 2 791 2 485 4 700 15,4 3,4 13... 5 077 2012 Šaltinis: Euromonitor International 2004 2,5 4 700 2008 2009 3 889 0,38...,7 32,0 31,7 31,1 2002 2003 2004 200530,4200629,72007 0,2 0,2 4,81 tarptautinio... Mokestis už 1,000 vnt. 2002 2003 2004 2005 Valstybės skolos valdymas Kitos... 2006 Importas 2008 Eksportas Pardavimas 2004 2010 2012 Gamyba Importas Eksportas... sumažėjimą ateityje. 2002 2004 2006 2004 2006 2008 2008 2010 2010... 2012 20012002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 20072007 2008 2008 2009...) tendencijų 2000-2012 2000palyginimas 2002 2004 2006metais 2008 2010 2012 158...ų pasirodymas Lietuvos 400rinkoje 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009...ž 1,000 vnt. populiariausios cigarečių rūšies 2004 2005 2006 2007 2008 doleriais... 3 iš 5 punktų 30,4 29,7 (2013 m.) 2003 2004 2005 2006 2007 2 1 Šaltinis: „Transcrime... kelios valstybės narės arba kuri 2004 metais. Įstatyme yra numatyta tabako... apmokestinta mažmeninio pardavimo kaina, 2004-2013 metais Mentolio Plonos Ypa... asmenis ir padėti (PMI) (2004), „Japan Tabacco International“ (JTI) jiems... •• Lietuvoje tiekimo grandies kontrolė atitinka 2004; 2007; 2010c; 2010b) (3 lentelė 3 punktas...,7 8,9 30,4 8,5 8,2 7,5 vertė rangas 2002 2003 2004 20056,620066,4 2007 2006 300... m.) 2002 Paskutiniai duomenys (2012 m.): 2003 2004 2005 2006 28,5 proc. 2007.... Praeitų metų narkotikų vartojimo paplitimas, 2004 ir 2008 metais NARKOTIKŲ VARTOJIMAS...; 2012b; 2013b). Ypač paplito po 2004 žmonių užregistruotas kanapių vartojimo paplitimas... dervų), heroino ir kokaino konfiskavimas 2004 2008 2006-2011 metais • Opiatai...čių. Per pastaruosius dvejus studijų programa, 2004). metus teisėsauga kai kurias...ą su NPTG susijusį nusikaltimą 0,2 0,2 2003 2004 2005 2006 2007 32,0 opioids...: „Transcrime“ išsami analizė 31,7 2004 2005 2003 2004 31,1 2006 2005 30...ėsaugos agentūromis (Police Insignia, 2004; Policijos departamentas prie Vidaus reikal... teisėsaugos institucijoms (Europos Komisija, 2004; 2007; 2010b; 2010c). (PMI, JTI..., įgyvendindami atsekimo sistemą (Europos Komisija, 2004; 2007; 2010b; 2010c). •• Lietuvoje nėra... (Philip Morris International, 2012). •• Nuo 6 2004 metų nedarbas ir NPTG skvarba... Research“ 2013 laisvosios rinkos institutas, 2004). 3 metais Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje... žmonės pasitiki nelegalių rinkos institutas, 2004). Iš tikrųjų, nelegalaus tabako prekių kokybe... pareigas (Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2004, 6). Kontrabandos kanalai atkartoja kitas nelegalias... organizatoriai (Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2004; Lietuvos Respublikos muitinė, 2013d). • Šios... naudai (Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2004). tabako, alkoholio, narkotikų, vogtų automobili... verte (milijonais eurų) parduodamų prekių. • 2004 metais teisėsauga ne kart... • Šiandien, žemesnio lygio Lietuvos organizuoto 2004; Šeputytė, 2010; Gutauskas, 2011; Muitin... užsiima tabako kontrabanda, nelegaliu institutas, 2004, 6; Euromonitor International, 2012, akcizinių preki... Nikartas, 2013). laisvosios rinkos institutas, 2004, 6). • Kontrabanda gali sudaryti progų gauti... laisvosios rinkos institutas, 2004). (Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2004). Atskiri prekiautojai kontrabandin.... Nelegalių cigarečių ypač padaugėjo 2004 metais, kai Lietuva įstojo į Europos..., kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą 2004 tabako gaminių pasiekiamumo sumažinimo... mokesčių taikymą (PSO, (Europos Komisija, 2004; 2007; 2010c; 2010b). 2012; Europos...ų organizatoriai (Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2004; Lietuvos Respublikos muitinė, 2013d). • Lietuvoje... Road Studies Program. 2004. Country Factsheets, Eurasian Narcotics: Lithuania 2004. Joint Transatlantic.../new/inside/ research/narcotics_crime/FactSheet/2004/Lithuania.pdf. Beseselio. 2013. ‘Beseselio.../Risk_Analysis/EB_AO.pdf. 93 LIETUVA ———. 2004. ‘Anti-Contraband and Anti-Counterfeit....eu/anti_fraud/documents/cigarette-smugg-2004/ agreement_2004.pdf. ———. 2010b. ‘Cooperation Agreement...,d.bGE. Lithuanian Free Market Institute. 2004. A Study on Economic Causes of.... php?id=2950. Police insignia. 2004. ‘Lithuanian Criminal Police Bureau.’ Paimta...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... cadenza biennale, a partire dall’anno 2004, le statistiche sulla produzione, il...à 16/04/2004 n.d. 25/11/2002 04/06/2004 31/10/2003.../2002 26/04/2004 21/06/2004 25/05/2004 13/05/1997 25/11/2003 n.d. 15/04/2004.../06/1999 22/03/2004 06/02/2004 26/07/2002 24...à 16/04/2004 n.d. n.d. 25/11/2002 04/06/2004 28/03/2003.../2002 26/04/2004 21/06/2004 25/05/2004 25/11/2003... n.d. n.d. 01/09/2003 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15/04/2004 27/07/2007 n.d. n.d. 02/03.../06/1999 22/03/2004 06/02/2004 26/07/2002 24.../06/1997 21/04/2004 29/03/2004 22/05/2001 13.../06/1997 21/04/2004 29/03/2004 22/05/2001 13.../2003 n.d. 18/10/2004 22/07/2004 03/07/2004 02/08/2001.../12/2004 28/06/2004 20/05/2004 22/12/2000 20/12/2004 19/02/2001 06/08/2004 n.d. 13/12/2004 n.d. 07.../05/2005 09/11/2004 10/02/2004 28/03/2006 06.../02/2005 15/12/2004 21/09/2004 19/07/2005 24... 20/04/2004 17/05/2004 17/05/2004 30/12/2004 28/04/2005 30/03/2005 15/07/2004.../02/2005 09/11/2004 10/02/2004 28/03/2006 06/02/2003 15/12/2004 21/09/2004.../2000 29/06/2004 11/03/2005 11/03/2004 03/02.../2001 05/10/2004 31/12/2005 23/12/2004 12/12... n.d. 05/10/2004 31/12/2005 23/12/2004 12/12/2003... n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CT n.d. CP Attività 15/09/2004 04/04/2003 02/12.../2003 20/01/2004 31/07/2002 15/09/2004 13/02.../2004 11/12/2006 26/01/2001 25/10/2004 23/12/2004.../08/2002 07/12/2004 23/12/2004 23/09/2006 21.../2004 11/12/2006 26/01/2001 25/10/2004 23/12/2004.../2001 15/09/2004 01/10/1997 21/07/2004 23/03.../2005 20/10/2004 11/03/2002 03/03/2004 24/10.../2005 20/10/2004 11/03/2002 03/03/2004 24/10.../12/2004 05/11/2002 17/07/2004 20/01/2004 01/06.../10/2001 30/09/2004 24/12/2004 28/03/2002 10.../1991 22/04/2004 12/11/2002 12/10/2004 09/02.../2006 20/09/2004 09/03/2004 03/08/2004 11/11/1993.../2005 03/12/2004 12/01/2002 12/10/2004 09/02.../2004 16/12/1998 09/03/2004 11/11/1993 22/04/2004 03/08/2004 14... 2/02/2004 B.U.R. n. 8 del 26/02/2004 D.G.R. n. 12-12040 del 23/03/ 2004 B.U.R. n. 13 del 01/04/2004... del 05/07/2004 B.U. R. n. 39 del 30/09/2004 - D.G.R. n. 14-14593 del... del 17/02/2004 - B.U.R. n. 12 del 15/03/2004 D.G.R. n. VIII/701 del.../2004 integrata con D.G.R. n. 17519 del 17/05/2004 B.U.R. n. 23 del 04/06/2004... discarica” D.C.R. n. 993 del 06/04/2004 “Programma regionale per la decontaminazione... 18/05/2004 e pubblicato sul BUR del 07/06/2004 n. 24. D.G.R. n. 8/6581... pericolosi". D.G.R. n. 1189 del 30/04/2004 Adozione del “Programma supplementare di... del 30/06/2004 B.U.R. n.30 del 28/07/2004 - Supplemento “Piano per... inventario” D.G.R. n. 2946 del 05/11/2004 B.U.R. n.1 del 05/01/2005 Supplemento... del 04/05/2004 B.U.R. n. 27 del 07/07/2004 “Programma di decontaminazione... del 02/08/2004 B.U.R. n. 33 del 18/08/2004 “Programma regionale per... del 20/07/2004 B.U.R. n. 34 del 25/08/2004 - Supplemento “Decreto legislativo... del 18/05/2004 B.U.R. n. 16 del 16/08/2004 Supplemento “Piano regionale... del 03/06/2004 B.U.R. n. 76 del 21/06/2004 Delibere concernenti l'adozione... del 28/09/2004 B.U.R. n. 80 del 04/11/2004 “D. Lgs. n. 209/99... del 28/09/2004 B.U.R. n. 80 del 04/11/2004 “D. Lgs. n. 36/03... in discarica” L’Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... gestione dei rifiuti speciali” D.G.P. n. 2914 – 2004 “Approvazione del Programma per la... inventario” D.G.P. n. 1799 del 06/08/2004 “Programma per le decontaminazione e lo... inventario” D.G.P. n. 2593 del 12/11/2004 “Approvazione del Piano provinciale di... Provinciali D.C.R n. 64 del 22/11/2004 B.U.R. n. 6 - 18/01/2005 “Piano Provinciale... del 22 novembre 2004”) Padova D.C.R. n. 63 del 22/11/2004 B.U.R. n. 6 - 18/01.../101515 del 27/10/2004 B.U.R. n. 174 - 22/12/2004 “Piano provinciale di... 29/09/2004 – D.G.R. n. 1211 del 29/11/2004 B.U.R. n. 51 - 22/12/2004 Supplemento... 30/01/2004 - D.G.R. n. 111 del 16/02/2004 B.U.R. n. 8 - 25/02/2004 Supplemento “Piano... del 15/07/2004 B.U.R. n. 39 - 29/09/2004 Supplemento “Piano di gestione... 16/02/2004 - D.C.P. n. 118 del 22/12/2004 B.U.R. n. 8 - 25/02/2004 Supplemento. “Piano... del 03/11/2004 B.U.R. n. 28 - 16/12/2004 Supplemento “Legge Regionale del... Provinciali Agrigento Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Caltanisetta Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Catania Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Enna Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Messina Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Palermo Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Ragusa Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Siracusa Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... Regionale Trapani Ordinanza commissariale n. 1260/2004 di aggiornamento del Piano di... 2003 Ottobre 2003/Marzo 2004 Aprile 2004/Settembre 2004 Ottobre 2004/Marzo 2005 Aprile...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.26/5
...: National Marine Manufacturers Association, Boating 2004 (Chicago, IL: 2005), annual retail..., Calendar Year 2002 (Washington, DC: 2004), table 1.2. 1992-2010: lbid., General... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009..., except that 2004 data forFreighter are as of July 1, 2004. SOURCES World... 8.9 8.5 1999 9.1 8.5 2000 9.1 8.4 2001 9.3 8.4 2002 9.4 8.4 2003 9.6 8.5 2004 9.8 8.6 2005 10.1 8.7 2006 10.3 8.9 2007... due to rounding. SOURCES 1995-2004: U.S. Department of Transportation, Federal Transit... 3 0 1 0 1 0 0 1 0 8 6 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2002 24 5 0 3 0 2 0 0 0 0 10 7 3 8 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2003 17 5 0 4 0 0 0 1 0 0 4 1 3 5 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2004 15 6 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2005 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 8 1 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2006 21...: United States (Washington, DC: December 2004), table 1a. 2007: U.S Department of... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (7); 2000 (12); 2001 (1); 2002 (1); 2003 (4); 2004 (10); 2005 (8); 2006 (7); 2007 (5); 2008... (6,4); 1999 (3,1); 2000 (7,7); 2001 (3,1); 2002 (7,6); 2003 (4,3); 2004 (3,0); 2005 (2,1); 2006 (2,1); 2007 (2,2); 2008 (2,0); 2009..., Nov. 17, 2004, and Mar. 15, 2005. 1997-2004: Ibid., Traffic Safety..., May 22, 2000, Feb. 5, 2004, Oct. 15, 2004, Apr. 20, 2010, and... of Oct. 19, 2004 and personal communication, Aug. 21, 2004, Aug. 17... of Transportation, Federal Transit Administration,2004 Transit Safety and Security Statistics... of Transportation, Federal Transit Administration,2004 Transit Safety and Security Statistics... (Washington DC: Annual Issues). 1995-2004: Ibid., personal communication, May 14... (Washington DC: Annual Issues). 1995-2004: Ibid., personal communication, May 14... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... 285 125 (R) 158 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 5,205.... Prior to 2004, data include oil cost. Beginning in 2004, data include... America (Washington, DC: 2007), p. 46. 2004-07: U.S. Department of Commerce, U.S. Census.... 2002: Ibid., personal communication, Oct. 6, 2004. Transit: 1960-95: American Public... Affairs Department, personal communication. 1985-2004: National Railroad Passenger Corporation (Amtrak.... 25, 2012. Water transportation: 1990-2004: Eno Transportation Foundation, Inc., Transportation...: 2007), p. 32. Oil pipeline: 1990-2004: Eno Transportation Foundation, Inc., Transportation... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 2008 30... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 230,283... (R) 1998 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009... kW and above Year 2005 2004 2004 2007 NOx + THC (g/kW-hr... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 27... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 1995... 1999 (R) 2000 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 2008 (P) 2009... spilled 2003 Gallons spilled Incidents 2004 Gallons spilled Incidents 2005 Gallons....8 28.1 332.3 3.5 44.7 2.2 29.5 2003 2004 TonneTonnePercent kilometers Percent kilometers 100... (R) 1999 (R) 2000 (R) 2001 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 2007 2008 2009... (R) 1998 8,095 1,909 (R) 2002 (R) 2003 (R) 2004 (R) 2005 (R) 2006 (R) 2007 (R) 2008 (R) 2009...,083 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 207,751....asp as of Aug. 26, 2004. 2004: Ibid., available at www.ferc... (statute miles), all lines: 1990-2004: Eno Transportation Foundation, Inc., Transportation.... 12, 2011. Tons transported: 1990-2004: Eno Transportation Foundation, Inc., Transportation...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... Research Methods Introduction 2002 and 2004 Household Surveys Secondary and Administrative... for neighbourhood renewal. NRU/ODPM (2004) Neighbourhood Management Pathfinder Programme National... an election in 2004. Average turnout in 2003 and 2004 (for those... Rallings, C., Thrasher, M., Cheal, B. and Borisyuk, G. (2004) The New Deal for Communities... turnover rate) by 2004. Many of the 39 2004/05 Partnership level... -3 Increased mainstream funding available 2003 9 2004 6 Evaluated approach to working with... constrained 0 Agencies 2003 5 Constrained Agencies 2004 1 1 Neutral 4 19 Assisted 24 6 Greatly.... Survey of English Housing 2004/05 MORI, Omnibus 2004 6.7 Some idea of... 2002 (16,663), 2004 (16,175); Comparator 2002 (1,732), 2004 (3,316); (c)All... 2002 (13,222), 2004 (12,883); Comparator 2002 (1,052), 2004 (2,109) Source..., D., Halliday, S., Bickerstaffe, T., Hanson, S. and Darlow, A. (2004) Availability of Jobs: The recruitment....uk/ndcevaluation/Reports.asp Darlow, A. (2004) Intermediate Labour Markets: Early findings.../Reports.asp Halliday, S. and Hanson, S. (2004) Skills for Employability: Interim Findings....uk/ndcevaluation/Reports.asp Darlow, A. (2004) Intermediate Labour Markets: Early findings... Figure 7.1: Economic Activity 1 NDC 2002 1 2004 1 Comparator 1 8 NDC 8 7 Comparator 7 In paid... Force Survey Spring 2004. Labour Force Survey Spring 2004. 129 New Deal... Aggregate 2002 (7,463) 2004 (7,503); Comparator 2002 (861), 2004 (1,701) Source: MORI... Aggregate 2002 (7,463), 2004 (7,503); Comparator 2002 (861), 2004 (1,701) Source: MORI... Aggregate 2002 (2,246), 2004 (1,905) Comparator 2002 (178), 2004 (339). Source: MORI... five benefits between 2002 and 2004. By 2004 a higher proportion of residents... Aggregate 2002 (5,011), 2004 (4,575); Comparator 2002 (393), 2004 (772); (4) All used... Aggregate 2002 (2,946), 2004 (2,856); Comparator 2002 (238), 2004 (504) Source: MORI..., D. and Walker, A. (2004) Crime in England and Wales 2003/2004. Simmons, J. and... MORI/NOP Household Survey 2002/2004. Beatty, C., Grimsley, M., Lawless, P. Manning, J. and... aggregate 2002 (9,362) 2004 (9,556); Comparator 2002 (1,139) 2004 (2,242) Source: MORI... 2002 and No 2004 (2,103); No 2002 and Yes 2004 (989) *Fearful... aggregate 2002 (9,362) 2004 (9,556); Comparator 2002 (1,139) 2004 (2,242) Source: MORI... Blank, L., Ellis, L., Goyder, E. and Peters, J. (2004) Tackling Inequalities in Mental Health... Blank, L., Ellis, E., Goyder, E. and Peters, J. (2004) Complementary and Alternative Therapies in... Blank, L., Ellis, L., Goyder, E. and Peters, J. (2004) Tackling Inequalities in Mental Health... Peters, J., Ellis, E., Goyder, E. and Blank, L. (2004) Physical Exercise Initiatives Case Studies... Blank, L., Ellis, L., Goyder, E. and Peters, J. (2004) Tackling Inequalities in Mental Health... aggregate 2002 (9,594) 2004 (9,658); Comparator 2002 (1,003) 2004 (1,982); (b) All seen... 2002 (15,795) 2004 (15,694); Comparator 2002 (1,608) 2004 (3,221) Source... Neighbourhood Renewal: Local Solutions. DfES (2004) Department for Education & Skills: Five.... 150 198 Lall, M. and Gillborn, D. (2004) Raising Educational Achievement in Disadvantaged... The 2002 and 2004 household surveys, administrative data, the 2004 Focus Groups... 2002 (15,158) 2004 (14,858); Comparator 2002 (1,508) 2004 (2,986) Source... 2002 (18,635) 2004 (18,739); Comparator 2002 (1,919) 2004 (3,863) 157... clubs; NDC Aggregate 2004 (410), 2002 (401); Comparator 2004 (76), 2002 (44... provision; NDC Aggregate 2004 (1,190) 2002 (1,176); Comparator 2004 (239) 2002 (130... schools; NDC Aggregate 2004 (3,696) 2002 (3,551); Comparator 2004 (682) 2002 (379... local secondary schools; 2004 (2,482) 2002 (2,359); Comparator 2004 (484) 2002 (283... colleges; NDC Aggregate 2004 (831) 2002 (844); Comparator 2004 (96) 2002 (186... centre; NDC Aggregate 2004 (984) 2002 (862); Comparator 2004 (186) 2002 (96... wide change: 2002 to 2004 NDC 2002 2004 Change HOUSING AND THE... Comparator areas: 2002-2004 NDC change 2002 to 2004 Run down properties... –11 –6 5 5 –7 3 –5 5 –4 6 Comparator change 2002 to 2004 1 –3 1 –13 2 –9 –4 1 –11 –7 –2 1 1 –4 0 –2 2 –7 4 Difference in change 2002 to 2004 –8 8 –7 6 –6 –5 –5 5 –4 –4 –3 3 3 –3 3 –3 3 3 2 Base: All; (a) All registered unemployed... Aggregate 2002 (1,352), 2004 (1,174), Comparator 2002 (87), 2004 (183); (b) All used... aggregate 2002 (1,176) 2004 (1,190); Comparator 2002 (130) 2004 (239); (c) All looking... Aggregate 2002 (2,246), 2004 (1,905), Comparator 2002 (178), 2004 (339); (d) All lived... 2002 (16,663) 2004 (16,175), Comparator 2002 (1,732) 2004 (3,316); (e) All... aggregate 2002 (9,594) 2004 (9,658), Comparator 2002 (1,003) 2004 (1,982). Source: MORI...: SDRC 2002 and 2004 (g) NDC: MORI/NOP 2002 and 2004; National: General..., Comparator 2002 (641), 2004 (1,151); NDC Aggregate 2002 (7,420), 2004 (6,170) Source... Health/disability Want a garden Comparator 2004 2004 29 21 14 13 12... aggregate 2004 (14,858), Inmover 2004 (2,133), NDC Panel 2004 (7,549), Outmover 2004 (311... any neighbourhood partnership. NRU/ODPM (2004) Transformation and Sustainability, Programme Note...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...-Туран Хазинедарогл" Джойнт Венчър 341 "Б-2004" ЕООД 342 "Скай Петролиум" ЕООД... 1251 1186 № 14/24.04.2004 г Д-49 14.4.2008 14.4.2008...) 1 2 Министерство на вътрешните 1470 "Ефремов-2004" ЕООД гр.работи Лом - дарен... 11.11.2010 1781 "СРОМЕТ-2004"КОЗЛОДУЙ 51681 15.11.2010.../2001 25/04/2005 02.7.2004 4 080,00 Бензин 950,00..."Канина" 61 89 ФК"Спартак 2004" 62 90 ФК"Единство-2005... 30.10.2003 2004 12.1.2004 12.1.2004 29.1.2004 06.2.2004 366,00 20....2.2004 22.3.2004 26.5.2004 27.5.2004 06.8.2004 27.8.2004 29.9.2004 14.10.2004 05.11.2004 23.11.2004...-РОСЕН ЧАНЕВ 25749 01.12.2004 Стойност за периода 5 6 202,63...,72 гориво 26749 01.12.2004 154,80 гориво 3550 3569... 1584 16.12.2004 27.12.2004 30.12.2004 01.1.2005 05... 34 35 36 № Дата 3 4 19.2.2004 367,00 572,40 133... А.К.К. 19861 660 С.Н.А. 20275 661 ПЪТ 2004 ООД 20465 № Дата 3 4 20.5.2008... РУЖА ООД 21170 666 ПЪТ 2004 ООД 21657 667 Джет Кет... СТЕФАНОВИ ООД 30341 681 Път 2004 ООД 31224 682 ОБЩИНА НЕСЕБЪР... БУРГАС ОЙЛ ЕООД Д.С.К АДВ ПЪТ 2004 ООД Д.К.М ОБЩИНА БУРГАС ИНС-2002... ГРУП ЕООД К.Т.П РУЖА ООД ПЪТ 2004 ООД ТМТ Елком ООД ДАРС... СПИЙД ТП 17133 945 Път 2004 ООД 21701 946 СПИРИТ ФЕСТИВАЛС...,21/01/2004 12.1.2001 22.4.2002 21.1.2004 19.4.2004 Стойност за... 4 21/06/2004,15/06/2005 06.10.2004 06.1.2005 06... Г.ОРЯХОВИЦА ЕАД Я-16672/14.02.2004 14.2.2004 2 540,16 10 15... комп. конфиг. 47 ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-2004 ЕООД УД-583/22.08... 07.6.2007 64 ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-2004 ЕООД АД-763/07.06... 550,00 104 ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-2004 ЕООД АД-831/16.07....3.2009 126,52 171 СЪГЛАСИЕ 2004 ДРАГОМИРОВО Я-4701/25.03.2009.../16.05.2008 182 СЪГЛАСИЕ 2004 ДРАГОМИРОВО Я-5893/13.04.2009... 151,20 гориво 225 СЪГЛАСИЕ 2004 ДРАГОМИРОВО Я-11801/20.07.2009... 150,60 гориво 258 СЪГЛАСИЕ 2004 ДРАГОМИРОВО Я-18330/02.11.2009... 357,73 гориво 293 СЪГЛАСИЕ 2004 ДРАГОМИРОВО Я-429/08.01.2010... 280,87 гориво 321 СЪГЛАСИЕ 2004 ДРАГОМИРОВО Я-10395/01.06.2010....8.2010 261,00 349 СЪГЛАСИЕ 2004 СВИЩОВ ЕООД Я-14799/24.08... "Екоинмат" АД 44193 227 "Стромет-2004" ООД 51681 228 "Екоинмат" АД... 79 17.1.2001 16.3.2004 10.11.2004 12 083,63 гориво....2004 22.11.2004 09.12.2004 09.12.2004 23.12.2004 30.12.2004... - ТМ ЕООД ТЕТЕВЕН 452 ГЕЯ - 2004 ОООД ЛЕВСКИ 453 ЗЛАТНА ПАНЕГА... Георги Дамяново 16860 265 "Ефремов 2004" ЕООД Враца 17410 266 "Ес... ЕСМОС АД - Левски Мелница Левски - 2004 - гр.Левски 10729 11241 11119... Макс 1 ООД - с.Бъркач СПК Единство 2004 - гр.Искър Кайлъка ресурс АД... Марен - с.Новачене 411 Си комерс 2004 ЕООД - Сливен 412 ЕТ Светлина... - ДИ 2 ООД - Варна СПК Единство 2004 - гр.Искър Ерида Трейд ЕАД... Белене 75833 916 СПК Единство 2004 - гр.Искър 77135 917 Секюрити... Таси ООД - Долни дъбник Флора 2004 ООД Палфингер-България ЕООД Холлеман... - Плевен 6862 1560 СПК Единство 2004 - гр.Искър 6863 1561 Ово...,40 гориво 254 1 5 6 7 10 18.5.2004 03.1.2005 04.1.2005 05... 14.4.2000 19.8.2002 05.4.2004 03 РУП РУП ХИСАР РУП... ЕТ"Нюсайд" "Скай петролеум"ЕООД "Б-2004"ЕООД "Атаро Клима"ЕООД "ЛАЙФ... "Андромеда-Кейт"ООД 468 "Тотал 2004"ООД Предмет на договора № Дата... "Алфа 2000"ООД ФК"Брестник"2004 208 214 210 215 20....2009 15.12.2009 "ТЕРК 2004"ЕООД "ТИТ -Тих. Трендафилов"ЕООД...-Сливен 26.6.2003 13.1.2004 02.2.2004 02.2.2004 1 430,04 81,00... ОДМВР-Сливен 2337 340 02.3.2004 12.5.2004 4811 635 5698 5683....5.2004 01.6.2004 20.6.2004 26.6.2004 06.8.2004 17.8.2004 23.8.2004 24.8.2004 26.8.2004 26.8.2004 26.8.2004 26.8.2004 10.9.2004 10.9.2004 10.9.2004... договора № Дата 3 4 11.11.2004 29.11.2004 Стойност за периода 5 6 978... 21.8.2002 12.2.2004 19.2.2004 18.11.2004 24.11.2004 1 248,81...,60 1 407,00 07.7.2004 21.12.2004 18.1.2005 19.1.2005... 3310 3431 3650 28.12.2004 17.1.2005 14.2.2005 24... 2020 2682 2725 12.11.2004 20.1.2005 20.1.2005 10... 825 1001 05.4.2004 30.4.2004 3 ДЯЯН ЕООД 1445 02.6.2004 4 Контракс ООД 10,13,16 29.6.2004 5 Тех компютърс 1503 27.7.2004 6 7 ЦАПК Прогрес Национална електрическа компания 1953 326 07.10.2004 02.11.2004 8 БНБ 26 09.11.2004 9 10 11... 821 823 2403 11.11.2004 18.2.2005 10.3.2005 15...