Запуск. 2008-029. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2008-06-11 at 16:05:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xFermi Gamma-ray Space Telescope
3Ракета-носитель 1xДельта 2

Найдено 1000 документов по запросу «2008-029». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
...і науки №327 від 27.05.2008 з 26.05.2008 до 26.05.2010... − фольклористика №46 від 23.01.2008 з 17.01.2008 до 17.01.2010....2010 № 108 від 18.02.2008 з 13.02.2008 до 12.02.2010...ія філософії 3 № 454 від 07.07.2008 з 03.07.2008 до 03.07.2011... мова № 205 від 19.03.2008 з 12.03.2008 до 12.03.2010...ідження / Микола Кобилецький. – Львів : ПАІС, 2008. – 406 с. (Юридичний ф-т). Гаврилів Т. І. Форма і фігура... / I. Pankewycz. – Lublin : Wydawnictwo Innovatio Press, 2008. – 360 s. (Юридичний ф-т). Шмігер Т. В. Істор... тім кий Б. І., Плевачук Ю. О., Склярчук В. М. – Київ: АСМІ, 2008. – 312 с. (Фізичний числі авф-т). тор...і наратології / Лідія Мацевко-Бекерська. – Львів : Сплайн, 2008. – 408 с. (Ф-т іноземних мов). 41,5, Вавричин..., Г. Л. Антоняк, Г. О. Богданов [та ін.] – Львів : ПАІС, 2008. – 270 с. (Географічний ф-т). Коцюмбас І. Я. Перспективи.... друге. / С. Качараба, Й. Гронський. – Дрогобич : Коло, 2008. – 218 с. (Історичний ф-т). Реверчук С. К. Державні банки...іці / В. М. Вовк [та ін.] Ч. 1, 2. – ДВНЗ.УАБС НБУ, 2008. – С. 486. (Економічний ф-т). Вовк В. М. Современные... Ю. М., Журавчак Р. О. [та ін.]. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 216 с. (Біологічний ф-т). 2 17,8, у тім числ.... – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 464 с. (Історичний ф-т). Козицький В. А. Опуклі структури...ічник, Ю. М Щербина. – Львів: “Магнолія – 2006”, 2008. – 608 с. (Ф-т прикладної математики та інформатики...ії* / Л. Ю. Смольська, О. Г. Кисельова, О. Г. Пилипів [та ін.] − К. : Медицина, 2008. − 360 с. (Ф-т іноземних мов). 2 10,7, у тім числ... М. Й. Музеєзнавство / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк – К. : Знання, 2008. – 428 с. (Географічний ф-т). Сухорольська С. М. Методи... факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с. (Юридичний ф-т). Грабовський В. А. Прикладна спектроскоп...івської облдержадміністрації. – Львів: Літопис, 2008. (Ін-т історичних досліджень). Гарасим Я. І. Нариси... М. Й. Зелений туризм* / М. Й. Рутинський, Ю. В.Зінько, – К. : Знання, 2008. – 271 с. (Географічний ф-т). Яцимірська... ред. М. Катсакіорі, М. Алемпакі, П. Джеракіс. – К., 2008. – 103 с. (Географічний ф-т). * Гриф Міністерства....10. 2008 Чорнодольський Я. М.* Проф. Волошиновський А. С. 2007 Савчин П. В.* Проф. Волошиновський А. С. 2008 20.03... 22.10. 2008 Тузяк М. Р.* Проф. Стадник В. Й. 2008 10.12. 2008 22.05. Флюктуац... та технології” СММТ-2008 (Київ, Україна, листопад 2008 р.) і Всеукраїнській науков...і Івана Франка. – 2008. – Том 12. – №3. – 112 с. (15,3 друк.арк.); 2008. – Том 12.... Врублевсь ка Т. Я. Горак Ю.І.* 2008 10.10. 2008 Проф. Обушак М. Д. 2008 17.06. 2009...іментьєва О. І. 2008 09.12. 2008 Мороз І.А. 2006 11.09. 2008 Проф. Яремко... металевих сплавах. Заявка № u 2008 12818 107 від 03.11.2008 р. Рішення від 22.01... дисертації, зокрема: випуск 2009 р. 1 1 – – – випуск 2008 р. 4 1 1 1 1 випусків 2005-2007 рр. 2 1 – – 1 К-сть... дисертації, зокрема: випуск 2009 р. 5 3 1 1 – випуск 2008 р. 4 2 – – 2 випусків 2005-2007 рр. 4 – – 3 1 К-сть... 23.12. 2008 28.04. 2009 Мандзинець С.М.* Санагурський Д. І. 2008 26.01. 2009... Чорна Т.І.* Манько В.В. 2008 10.06. 2009 06.11. 2008 Молекулярно-генетичний анал... Ю. М., Журавчак Р. О. та ін.]. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 216 с. (25,1, у т.ч. автора університету.... 2008 Дата захисту Тема дисертації 25.12. 2008 2006 12.12. 2008 05... В. П. 2007 03.12. 2008 р. Салюк М. Р. Проф. Кіт М. Г. 2008 10.11. 2008 р. * Співробітники... М.М. Шеремета М.М. Торган Г. Р.* Рік закінчення 2008 2008 27.11. 2008 Кандидатські дисертації 29.05.... Сулим Г. Т. 1996 12.06. 2008 21.11. 2008 Тема дисертації Асимптотичні поводження.... Андрейків О. Є. 2006 15.06. 2008 21.11. 2008 Басса Н. М. Доц. Опанасович В. К. 2003... Мельник І. О.* Проф. Комарницький М. Я. 2008 23.09. 2008 23.12. 2008 Визначення періоду... 30.10. 2008 09.04. 2009 Винницька Л. І. Проф. Савула Я. Г. 2008 04.03... О. Я. Доц. Твердохліб І. П. 2008 04.06. 2009 Зеленко В. Доц. Оробчук М. Г. 2008 21.01....02. 2008 Кушнір Т. М. Проф. Ватаманюк З. Г. 2007 Квак М. В. 2008 17.05. 2008 04.06... О. Б. 2007 24 .02. 2009 2008 11. 2008 16.04. 2009 2005 05... січня–листопада 2008 р.), цій тематиці у комунікації політичних партій у 2008 році, міжнародному.... Семків В. О. 2008 20.12. 2008 Панич Н. Ю. Проф. Кульчицький В. С. 2008 24.12. 2008 Ковальчук І. В. Доц... 28.10. 2008 Мартинюк В. О.* Доц. Зубрицька М. О. 2006 28.10. 2008 Доц. Петрух....02. 2008 Кметь І. Ф. Доц. Вовчак А. С. 2009 25.12. 2008 Фрис І. Б. * 2008 Дата подачі до спец. ради 28.02. 2008 Дата... : Matična biblioteka “Svetozar Marković”. – 2008 . – 145 s. (9,1 друк. арк.). Татаренко А. Л. Нездоланний.... – Вип. 44. – Ч. ІІ. – 2008. – 368 с. (29,7 друк. арк.). Міфологія і фольклор. – № 1. – 2008. – 152 с. (9,5 друк... 20.03. 2008 21.12. 2008 2008 16.10. 2008 22.12. 2008 Сучасна пол... 2009 2004 21.01. 2008 14.05. 2008 Тема дисертації Феноменологія художньо...ії / Л. Ю. Смольська, О. Г. Кисельова, О. Г. Пилипів [та ін.] − К. : Медицина, 2008. − 360 с. ( 22,4 друк. арк., у тім числ.... Доц. Герцюк Д. Д., асист. Лещак Т. В. (грудень 2008 р.), доценти Заячківська Н. М., Ковальчук Л. О., Мищишин...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... October 2008, G. Autiero, 11 August 2008, A. Canciani, 1 October 2008, A. Candelori, 16 September 2008; D. Cassetta, 17 June 2008, P. Cavarra, 10 June 2008, M. Cicigoi, 1 November 2008, A. Cugno, 1 May 2008, N. Fantini, 25 October 2008, F. Laforges, 5 August 2008, A. Marchesi, 24 June 2008... October 2008, G. Autiero, 11 August 2008, A. Canciani, 1 October 2008, A. Candelori, 16 September 2008; D. Cassetta, 17 June 2008, P. Cavarra, 10 June 2008, M. Cicigoi, 1 November 2008, A. Cugno, 1 May 2008, N. Fantini, 25 October 2008, F. Laforges, 5 August 2008, A. Marchesi, 24 June 2008... 2008, A. Canciani, 1 October 2008, A. Candelori, 16 September 2008, M. Cicigoi, 1 November 2008, D. Casetta, 17 June 2008, N. Fantini, 25 October 2008, F. Laforges, 5 August 2008... 2008, V. Morillo, 31 July 2008, R. Renesto, 25 June 2008, N. Renzi, 6 August 2008, M. Schiavo, 3 June 2008... October 2008, A. Canciani, 1 October 2008, M. Cicigoi, 1 November 2008, N. Fantini, 25 October 2008, F. Laforges, 5 August 2008... May 2008, A. Hughes, 23 October 2008, L. Lesser, 4 June 2008, A. Morelli, 1 October 2008, A. Morris, 7 October 2008 and A. Pockley, 11 June 2008... 2008, A. Schiavo, 5 June 2008, G. Schiavo, 15 June 2008, G. Vasami, 4 August 2008 and M. Williamson, 1 October 2008... June 2008, L. Lesser, 4 June 2008, M. Marenghi, 15 July 2008, M. Moseley, 4 June 2008, J. Moruzzi, 8 October 2008... 2008 Bath, M., 1 October 2008 Caffarelli, I., 17 September 2008 Caffarelli, M., 17 September 2008 Calzaghe, E., 9 September 2008 Canale, L., 8 June 2008 Canale, M., 31 May 2008 Canale, S., 31 May 2008 Canale, S., 8 June 2008 Canciani, A., 1 October 2008 Candelori, A., 16 September 2008 Casetta, D., 17 June 2008... 2008 Cavarra, P., 10 June 2008 Cicigoi, M., 1 November 2008 Crisaffi, A., 29 October 2008 Cugno, A., 1 May 2008... October 2008 Germain, E., 6 August 2008 Giovannone, M., 6 June 2008 Hughes, A., 23 October 2008 Laforges, F., 5 August 2008 Lesser, L., 4 June 2008 Marchesi, A., 24 June 2008 Marenghi, M., 15 July 2008 Marrubi, D., 22 September 2008 Morelli, A., 1 October 2008 Morillo, V., 31 July 2008 Morris, A. 7 October 2008 Moruzzi, J., 8 October 2008 Moseley, M., 4 June 2008 Pockley, A., 11 June 2008 Quaglia, R., 16 September 2008 Renesto, R., 25 June 2008 Renzi, N., 6 August 2008 Ruggiero, D., 24 September 2008 Schiavo, A., 5 June 2008 Schiavo, A., 12 June 2008 Schiavo, G., 15 June 2008 Schiavo, M., 3 June 2008 Schiavo, S., 3 June 2008 Subacchi, M., 30 September 2008 Todaro, F., 15 September 2008 Vasami, G., 4 August 2008 Weyman, D., 10 June 2008 Williamson, M., 1 October 2008...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... парламентские выборы на 7 декабря 2008. Однако 20 октября 2008 г-н Ющенко приостановил действия... за период с 1 января 2008 по 30 сентября 2008 года, составили около 3 338... Конституции, а в августе 2008 сам же и отменил этот указ. В сентября 2008 года президент... 31 декабря 2008 составила 64,6 млн. К окончанию четвертого квартала 2008 лицензионный охват... 10.11.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.08.2008 один год... 27.05.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 12.11.2008 один год... 12.09.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 08.12.2008 один год... 29.04.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 15.10.2008 один год... 07.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 23.10.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 10.11.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 25.09.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 25.09.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 25.09.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 25.09.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 12.05.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 12.05.2008 один год... 06.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 20.08.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 20.08.2008 один год... 15.08.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 15.08.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 15.08.2008 один год... 12.11.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 12.11.2008 один год... 23.04.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 23.04.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 04.08.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 04.08.2008 один год... 11.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 11.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 27.05.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 17.09.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 27.11.2008 один год... 11.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 11.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.07.2008 один год... 11.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.04.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 21.04.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 15.08.2008 один год... 28.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 22.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 22.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 22.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 11.12.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 11.12.2008 один год... 10.04.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 17.06.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 08.12.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 08.12.2008 один год... 09.12.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 25.11.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 25.11.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 09.12.2008 один год... 03.06.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 25.11.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 08.12.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 09.12.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 09.12.2008 один год... 25.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 17.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 17.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 09.12.2008 один год... 02.06.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 05.08.2008 один год... 23.07.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 05.08.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 05.08.2008 один год... 03.04.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 03.04.2008 один год... 22.01.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 05.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 05.02.2008 один год... 11.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 11.03.2008 один год с дальнейшей пролонгацией 06.06.2008 один год... «Телекоммуникационные активы» Период: 06.2008 – 12.2008 Организация: ОАО «Интеллект Телеком» Должность...» Должность: Председатель Совета директоров Период: 20082008 Организация: ОАО «ТС-Ритейл» Должность...-единицы «МТС Россия» 204 Период: 20082008 Организация: ОАО «Интеллект Телеком» Должность... Бизнес-единицы «МТС Россия» Период: 20082008 Организация: ОАО «Интеллект Телеком» Должность... Бизнес-единицы «МТС Россия» Период: 20082008 Организация: ОАО «Интеллект Телеком» Должность... центра Группы МТС Период: 02.2008 – 08.2008 Организация: ОАО АФК «Система... эмитента 07.04.2008 – ВB+/Стабильный 20.11.2008 – ВВ+/Негативный (2) Краткосрочный...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
..., Glasgow G2 6LD . 2 23rd September 2008 1 ASSISTANT COMMISSIONER: - Good morning, 2 ladies... areas. 2 They 8 that 23rd September 2008 1 concluded 2 each contained within a Council... an 12 under 23rd September 2008 1 of representation 2 division 3 proposal for... for a Lothian 16 23rd September 2008 1 Examination of both initial underlying... three local 17 23rd September 2008 1 Commission therefore agreed that overall... the possible, 18 23rd September 2008 1 strong and easily identifiable boundaries... in 20 Rosemary 23rd September 2008 1 with 2 Craigie 3 Whitefield and tomorrow... local seat 24 23rd September 2008 1 difficulties between the East Dunbartonshire... West 27 which 23rd September 2008 1 Dunbartonshire is grouped with 2 Renfrewshire... as a 30 proposals 23rd September 2008 1 The 2 Commission 3 East 4 villages with... Labour Party's 39 23rd September 2008 1 MISS WATSON: - Unfortunately, Mr Cook... Airdrie. This I in a 23rd September 2008 can parliamentary move on constituency... This proposals 45 23rd September 2008 1 Lanarkshire/South Lanarkshire solution which... the 50 Monklands 23rd September 2008 1 former 2 assessment 3 Fortissat ward - that... North 51 a constituency 23rd September 2008 1 of 2 either South Lanarkshire - where... Renfrewshire 64 West 23rd September 2008 1 Council, 2 West Lothian Council – who... itself those 65 23rd September 2008 1 of the Boundary Commission's submissions... old parliamentary 70 23rd September 2008 1 strong traditional ties to Lanarkshire... in should 71 23rd September 2008 1 accordingly be rejected. 2 With 3 Commission... area. The 74 23rd September 2008 1 Boundary 2 identified 3 constraints which have... Kilsyth and 79 23rd September 2008 1 As I'd indicated sir, Councillor Michael... existing Chryston - 81 23rd September 2008 1 one constituency and the Edinburgh... inquiry in 89 23rd September 2008 1 Lanarkshire obviously has little knowledge... if a they didn't 23rd September 2008 attend Clackmannan, reasonable between if... Kirkintilloch based 97 23rd September 2008 1 Commission. I'm not sure that the... of electors 102 23rd September 2008 1 consider they're electing a representative... a constituency parliamentary 105 23rd September 2008 1 The existing constituencies are - in... North of 106 23rd September 2008 boundary reviews 1 pattern recent 2 Westminster...'s about the 108 23rd September 2008 1 the local government Boundary Commission... 110 the Boundary 23rd September 2008 1 that 2 Westminster 3 sufficient attention to... constituencies FLEMING: two - - 23rd September 2008 I Bellshill think there satisfactory created... East Committees 117 23rd September 2008 1 difficulty ... cross-boundary difficulty between... an other 123 23rd September 2008 1 stakeholders. Numerous factors - which have... necessitates retrospective 130 23rd September 2008 1 proposals as submitted. What I would...'s so financial 133 23rd September 2008 1 decline in business but I’m struggling... as 140 which 23rd September 2008 1 constituencies compromise parts of 2 local... obvious 9 community I the 23rd September 2008 for the then I will concentrate... allows one 152 23rd September 2008 1 ASSISTANT COMMISSIONER: 2 much 3 questions for...-old perpetuated 177 23rd September 2008 1 subdivision and therefore fairly close... very arresting 187 23rd September 2008 1 have some sympathy with a particular...-looking 191 the 23rd September 2008 1 addition 2 Clackmannanshire and Stirling which... other and 198 23rd September 2008 1 proposed a slightly different combination of... is This 200 23rd September 2008 1 constituency 2 57,674 electors. 3 ASSISTANT... West, would 201 23rd September 2008 1 ASSISTANT COMMISSIONER: 2 dividing up Coatbridge... Coatbridge between They 23rd September 2008 have Coatbridge been and combined... for Airdrie 220 23rd September 2008 1 constituency. As I say, the constituency... 229 across Scotland 23rd September 2008 1 all 2 proposed 3 proposed 4 Party and... give .... Boundary 231 23rd September 2008 1 Commission proposal? 2 MR 3 Commission 4 area.... more unnatural 234 23rd September 2008 1 combination and Coatbridge and Airdrie... Unionist parliament 245 23rd September 2008 1 which covers the Clydesdale, Cumnock... 252 in relation 23rd September 2008 1 issues 2 Clackmannanshire 3 because as has... asked West 253 23rd September 2008 1 Dunbartonshire Council 2 ways 3 Renfrewshire grouping... entire Nith 261 23rd September 2008 1 associating therefore with Dumfries East... consistency would 265 23rd September 2008 1 competing claims of Coatbridge and... the 278 - not 23rd September 2008 1 Commission 2 encouraged by the Commission... the the 286 23rd September 2008 1 associated through Bothwell & Uddingston and... particular dissatisfaction 288 23rd September 2008 1 in the town of Helensburgh... special 296 constituencies 23rd September 2008 1 those 2 operational difficulties and of... with - I North 300 23rd September 2008 1 representative 2 challenge for the Commission... Highland a East 307 23rd September 2008 1 constituency but I do recognise that... communities and 308 23rd September 2008 1 ASSISTANT COMMISSIONER: I have noted that...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... 2007—2008 U.S. National Committee for the International Polar Year 2007-2008 Polar... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 MARY ALBERT (Chair), Cold Regions... International Polar Year (IPY) 2007-2008 hold potential discoveries that are... all disciplines. The IPY 2007-2008 follows a tradition of international endeavors... U.S. participation in the IPY 2007-2008. It articulates a framework for the... the International Polar Year 2007-2008 Copyright © National Academy of Sciences... INTERNATIONAL POLAR YEAR IN 2007-2008 Nations Working Together Can Accomplish... Polar Regions during IPY 2007-2008, 54 Assembling Long-Term Multidisciplinary... A B C INTERNATIONAL PARTNERS IN IPY 2007-2008 BIOGRAPHICAL SKETCHES OF COMMITTEE MEMBERS... International Polar Year (IPY) 2007-2008. At its most fundamental level... international in participation. IPY 2007-2008 is an ambitious program following... previously inaccessible realms. IPY 2007-2008 will be 1 Copyright © National Academy... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 fundamentally broader than the IGY... new International Polar Year 2007-2008 will be an intense, internationally... Council for Science’s IPY 2007-2008 Planning Group, to identify important... rationale for organizing IPY 2007-2008. Chapter 2 provides an overview of... needed to implement IPY 2007-2008. These recommendations, which are supported... be sustained after IPY 2007-2008. • Encourage interdisciplinary studies and the... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 Recommendation 2: The U.S. science community and... regions during the IPY 2007-2008. Recommendation 5: The United States should... the International Polar Year 2007-2008 leaves enduring benefits for the... field operations during IPY 2007-2008 will require advanced communications systems... Year 2007-2008. • Guide and contribute to IPY 2007-2008 activities and... across national borders. IPY 2007-2008 is an international effort, with... POLAR YEAR 2007-2008 • Continue planning for IPY 2007-2008, moving toward... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 disciplinary polar studies in biology... regions (see Box 1.1). IPY 2007-2008 will benefit society by exploring... INTERNATIONAL POLAR YEAR IN 2007-2008 13 once-unanswerable questions. Automatic... previously inaccessible realms. IPY 2007-2008 is being planned, from the... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 BOX 1.3 The International Planning Context... International Polar Year in 2007-2008 began simultaneously in many nations... great momentum to IPY 2007-2008 planning. Copyright © National Academy of... in thinking about IPY 2007-2008. The U.S. Congress recently showed interest... for U.S. participation in IPY 2007-2008. As international planning continues, research... a framework for organizing IPY 2007-2008 activities: ASSESSING LARGE-SCALE ENVIRONMENTAL... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 NASA satellite imagery analyzed at... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 Although primarily a high latitudes phenomenon... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 FIGURE 3-6 Climate changes in central... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 Forcings Paleo evidence from the... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 Alley’s findings from the Greenland... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 abilities to either avoid freezing... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 Almost a thousand Adelie penguins live... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 2008 will spawn new technologies and... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 understanding climate in both Arctic... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 mantle and surface. More detailed... IPY 2007-2008 The efforts of the IPY 2007-2008 to assess... will be available in 2007-2008 (Table 5.1). The National Aeronautics and... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 TABLE 5.1 Some Future Satellites that... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 concerned themselves with the development... at certain times. IPY 2007-2008 planners and U.S. department and agency... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 Impacts of Environmental Change on... by emerging technologies, IPY 2007-2008 education, training, and outreach should... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 taking in situ measurements, and... well in advance of 2007-2008. Many nonprofit organizations, foundations, and... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 CREATIVE MEDIA APPROACHES In addition... the International Polar Year 2007-2008. Recommendation 1: The U.S. science community and... be sustained after IPY 2007-2008. Copyright © National Academy of Sciences..., research initiated in IPY 2007-2008 stands to make a significant contribution... regions during the IPY 2007-2008. Recommendation 5: The United States should... the International Polar Year 2007-2008 leaves enduring benefits for the... Year 2007-2008. • Guide and contribute to IPY 2007-2008 activities and... across national borders. IPY 2007-2008 is an international effort, with... THE INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008 Lu, J. Y., W. H. Schroeder, L. A. Barrie, A. Steffen, H. E. Welch... A International Partners in IPY 2007-2008 From its earliest planning, the International Polar Year (IPY) 2007-2008 has evolved out of discussions...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... of Well-Being, 2008. Retrieved online on April 13, 2008, from http... of Well-Being, 2008. Retrieved online on April 13, 2008, from http... on Aging-Related Statistics. (2008). Older Americans 2008: Key indicators of well... Indicators of Well-Being, 2008. Retrieved April 13, 2008, from http://www... on Aging-Related Statistics. (2008). Older Americans 2008: Key national indicators of... for Health Statistics. (2008). Health, United States 2008, with chartbook on trends... from Smith, S. R., Hamon, R. R., Ingoldsby, B. B., & Miller, J. E. (2008). Exploring family theories (2nd ed...: J.B. Lippincott. Emery University. (2008). Urie Bronfenbrenner. Retrieved February 9, 2008, from http://www...–218. Smith, S. R., Hamon, R. R., Ingoldsby, B. B., & Miller, J. E. (2008). Exploring family theories (2nd ed..., CA: Sage. Wikipedia. (2008). Urie Bronfenbrenner. Retrieved February 9, 2008, from http://en... management Source: Doegnes, M. E., Moorchouse, M. F., & Murr, A. C. (2008). Nursing diagnosis manual: Planning, individualizing... 3), S27–S35. Doegnes, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2008). Nursing diagnosis manual: Planning, individualizing... York: W.W. Norton. McGoldrick, M., Shellenberger, S., & Petry, S. S. (2008). Genograms: Assessment and intervention (3rd... diagnosis: Definitions and classifications, 2007-2008. Philadelphia: Nursecom, Incorporated. Olsen, S., Dudley... communities (World Health Organization [WHO], 2008). Determinants include a person’s characteristics (genetic... Lung Association. (2008). What is asthma? Retrieved March 10, 2008, from http... Intelligence Agency. (2008). The world factbook. Retrieved March 13, 2008, from https... Children in Poverty. (2008). Child poverty. Retrieved March 3, 2008, from http://www... Family Homelessness. (2008). America’s homeless children. Retrieved March 3, 2008, from http://www... and Mental Hygiene. (2008). Asthma initiative. Retrieved March 3, 2008, from Nhttp://www... Health Organization. (2008). The determinants of health. Retrieved January 8, 2008, from http... Administration. Washington D.C.: Author. White, J. M., & Klein, D. M. (2008). Family theories, (3rd ed.). Los.../ cl00147/cl00147.html Yurkovich, E. E., & Lattergrass, I. (2008). Defining health and unhappiness: Perceptions.... Gallo, A. M., Hadley, E. K., Angst, D. B., Knafl, K. A., & Smith, C. A. M. (2008). Parents’ concerns about issues related... & Francis Group. Soltysiak, B., Gardiner, P., & Skirton, H. (2008). Exploring supportive care for individuals... of influence, recommendations. (2008). Retrieved March 18, 2008, from http://education.stateuniversity...–371). Philadelphia: Saunders. Kaakinen, J. R., & Birenbaum, K. L. (2008). Family development and family nursing... Press. Meyer, M. G., Toborg, M. A., Denham, S. A., & Mande, M. J. (2008). Cultural perspectives concerning adolescent use..., K. J., Sherry, J., Winn, B., Keesecker, N., Horodynski, M. A., & Sayir, A. (2008). Increasing nutrition literacy: Testing the... and Prevention. (2008). Chronic disease overview. Retrieved April 14, 2008, from http..., H., Matthews, T. J., Hoyert, D. L., Strobino, B. G., Guyer, B., & Sutton, S. R. (2008). Annual summary of vital statistics... Developmental Disabilities. (2008). Autism information center. Retrieved July 14, 2008, from http.... D’Agostino, N. M., Berlin-Romalis, D., Jovcevska, V., & Barrera, M. (2008). Bereaved parents’ perspectives on their...–35. Stajduhar, K. I., Martin, W. L., Barwich, D., & Fyles, G. (2008). Factors influencing family caregivers’ ability... appearance Source: Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P. A. (2008). Olds’ maternal-newborn nursing and..., K. A., Nail, L., Stork, L., Perko, K. P., Anderson, K. D., & Johnson, K. (2008). Chemotherapy, pain, Family Child Health... (Medline Plus). (2008). Child abuse. Retrieved July 28, 2008, from http://www..., P. C., Benson, P. L., Moore, K. A., Lippman, L., Brown, B., & Zaff, J. F. (2008). Promoting equal developmental opportunity and...–409. Handy, C. M., Sulmasy, D. P., Merkel, C. K., & Ury, W. A. (2008). The surrogate’s experience in authorizing.... Kirchhoff, K. R., Palzkill, J., Kowalkowski, J., Mork, A., & Gretarsdottir, E. (2008). Preparing families for intensive care...–89. Organ Donor. (2008). Donation statistics. Retrieved July 5, 2008, from www.organdonor.... Smith, S. W., Lindsey, L. L., Kopfman, J. E., Yoo, J., & Morrison, K. (2008). Predictors of engaging in family... disabled war veterans (Yeoman, 2008). In April 2008, Yeoman reported that nearly... on Aging Related Statistics. (2008). Older Americans 2008: Key indicators of well... Administration, 34, 451–457. Monserud, M. A. (2008). Intergenerational relationships and affectual solidarity... Hill. Reinhard, S. C., Given, B., Petlick, N. H., & Bemis, A. (2008). Supporting family caregivers in providing... and economic downturn of 2008. Widener (2007/2008) suggests that the United..., C. W., McGurk, D., Thomas, J., Cox, A. L., Engel, C. C., & Castro, C. A. (2008). Mild traumatic brain injury in.... Vogt, D. S., Samper, R. E., King, D. W., King, L. A., & Martin, J. A. (2008). Deployment stressors and posttraumatic stress...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...; Dyominov and Zadorozhny,2008; Dalin et al., 2008]. The results of calculations... 978-5-91682-007-2. V. 6, p. 129-136 (2008). Belikov I.B., Zhernikov K.V., Shumsky R.A., Obvintseva L.A., Elansky... mountain regions”, Journal Human Ecology, ʋ -8 (2008). Demin V.I., M.I. Beloglazov, ”The Interaction Between... Applied Chemistry 81, 630–634 (2008). Klimuk A.I., Kozlova N.V., Obvintseva L.A., Kuchaev V.L., Shepelev... of General Chemistry 78, 25452555 (2008). Obvintseva L.A., Oksengoit-Gruzman E.A., Kuchaev V.L., Avetisov... Analitical Chemistry 63, 280–284 (2008). Obvintseva L.A., Zhernikov K.V., Belikov I.B., Kuchaev V.L., Chibirova.... Dresden, Germany. September, P. 1594–1597 (2008). Obvintseva L.A., K.V. Zhernikov, I.P. Sukhareva, A.D. Shepelev, and... sensors”, Pribory i tehnika eksperimenta, ʋ 140 (2008). Zhernikov K.V., Tsyrkina T.B., Obvintseva L.A., Sukhareva I.P., Dmitrieva...; Mokhov, 2009a; Pavlov, 2008; Shmakin, 2010; Zolotokrylin, 2008). 104 According to Rosgidromet..., 2008; Ivanova, 2009; Khon et al., 2010; Klimenko, 2008; Sidorchuk et al., 2008..., Mokhov; 2008; Kulyamin et al., 2008; Mokhov, Eliseev, 2008; Mokhov et al., 2008; Petoukhov...., 2007; Eliseev et al., 2008; Mokhov et al., 2008; Volodin, 2007) and... et al., 2008; Dobrovolsky, 2007; Eliseev et al., 2008; Eliseev et al...., 2008; Kiktev et al., 2009; Kislov et al., 2008; Kitaev et al., 2008; Loeptien et al., 2008; MalevskyMalevich et..., 2009; Meleshko et al., 2008; Mokhov et al., 2008; Mokhov, Chernokulsky, 2010...., 2009; Gulev et al., 2008; Izrael, 2008; Izrael et al., 2007; Izrael.../2006JF000593. Anisimov O.A., Vandenberghe J., Lobanov V.A., Kondratiev A.N., 2008: Predicting changes in alluvial channel...-626. Arzhanov M.M., Demchenko P.F., Eliseev A.V., Mokhov I.I., 2008: Simulation of characteristics of thermal...-531. Dyukarev E.A., Ippolitov I.I., Kabanov M.V., Loginov S.V., 2008: Variability of subtropical jet stream..., 4, 113-124. Ginzburg A.S., Romanov S.V., Fomin B.A., 2008: Using a radiativeconvective model to estimate.... J. Hydrometeorol., 8, 571-589. Kaznacheeva V.D., Trosnikov I.V., 2008: Estimation of dependence of seasonal..., Environment, Sustainability, 1 (2), 20 – 33. Zolotokrylin A.N., 2008: Climate and desertification on the...”and International Conference 194 ENVIROMIS-2008, Tomsk, 2008. Optika Atmosphery I Okeana 2009... region", Kislovodsk, May 1-8, 2008. P. 4]. Obozrenie prikl. i prom. mat. 2008, 15, No.6, 1101... of Sciences. Chita, 2008, 9 p. (in 5XVVLDQ 'HS ZLWK 9,1,7, 5$1 ʋ -ȼ2008. 46. Ashabokov, B.A., L.T. Sozaeva... region", Kislovodsk, May 1-8, 2008. P. 4]. Obozrenie prikl. i prom. mat. 2008, 15, No.6, 1101... region", Kislovodsk, May 1-8, 2008. P. 4]. Obozrenie prikl. i prom. mat. 2008, 15, No.6, 1101.... Res., 113, 2008. D09304, doi:10.1029/2007JD009240, 2008. 154. Motzakov, Ɇ.Ⱥ., S.P. Smyshlyaev.... Koloskov, B.P., V.P. Korneev, V.V. Petrov, G.P. Beryulev, B.G. Danelyan. 2008: Improvement of weather conditions in... Development”, Dubna, 4-6 July 2008. 0DWHULDOV DQG UHSRUWV Ɇ “TzITP”, 2008, 97-105 (in... [Witasse et al., 2008; Ma et al., 2008; Gavrik et al., 2009... HITEMP [Bertaux et al., 2008; Wilquet et al., 2008]. Thus, the detected... K., Maturilli M., Nieuber R., Graeser J., Makshtas A., Sokolov V., 2008: Atmospheric observations at NP-35.... Geophysical Research Abstracts, 2008: V. 10, EGU General Assembly 2008. EGU2008-A-03566. 42.... Geophysical Research Abstracts, 2008: V. 10, EGU General Assembly 2008. EGU2008-A-10372. 322... Petersburg, Russia, July 811, 2008. SSC RF AARI, 2008, p. 88. 77. Elansky... and health» Kislovodsk, 6-10 October 2008. Kislovodsk, 2008, p. 55. 327 84. Vinogradova...-Petersburg, Russia, July 8-11, 2008. SSC RF AARI, 2008, p. 112. 87. Vinogradova... Arctic environment // IPY News 2007/2008. 2008. N 12, pp. 19-20. 329... content in 2006-2008 // Arctic and Antarctic Problems, 2008, Is. 77, pp....-Petersburg, Russia, July 8-11, 2008, Abstract Volume, 2008, p. 311. 348 Radiation Yu... Rodimova, 2008; Zhuravleva, 2008; Zhuravleva et al., 2009a; Tvorogov and Rodimova, 2008; Belov...; Shirin et al., 2008; Yurchenko et al., 2008]. For the first time... [Abakumova et al., 2008]. G.M. Abakumova and E.V. Gorbarenko [2008] have classified and generalized... et al., 2008], the cloudiness [Sklyadneva and Zhuravleva, 2008] and optical and... et al., 2007b, 2008, 2010; Aref’ev et al., 2008, 2009]. In... [Savchenko et al., 2008; Levin et al., 2008; Levin et al., 2009b...) [Kostsov et al., 2008; Chaika et al., 2007, 2008; 365 Polyakov et... [Ionov et al., 2008; Celarier et al., 2008]. The importance to taking... Russian). Abakumova G.M., E.V. Gorbarenko, E.I. Nezval’, O.A. Shilovtseva, 2008: Fifty years of actinometrical measurements...). Chayka A.M., Yu.M. Timofeyev and A.V. Polyakov, 2008: Integral microphysical parameters of stratospheric... press). Krekov G.M., Krekova M.M., Lisenko A.A., Matvienko G.G., 2008; Statistical simulation of transspectral processes.... Muzylev E.L., Uspensky A.B., Startseva Z.P. et al., 2008: Determination of characteristics of underlying... measurements in the 1.6 and 2.0 µm regions. J.Q.S.R.T., 2008. V.109. P.2009–2026. Perevalov B.V., Perevalov...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... років, % у тому числі чоловіків жінок 1 2008 2009 2010 2011 2012 48240... persons) 2004 Усього зайнято 2005 2008 2009 2010 2011 20295,7 20680... (тисяч осіб/ thousands persons) 2005 2008 2009 2010 2011 9416,7 8936..., forestry 2001 180490 2005 388601 2008 824176 2009 796481 29421 40542..., лісове господарство Будівництво 3702,4 2008 7647,4 17391,1 26244,0 Agriculture, hunting... продукція тваринництва 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 70,4 Сільськогосподарськ... продукція тваринництва 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 10295,2 6538... of enterprises activity in Agriculture 1 2008 2009 2010 2011 Чистий прибуток...,8 -41,0 -27,6 -46,4 -19,0 9,1 -80,6 2008 4,1 -24,1 0,3 -38,6 -11,3 13,0 -74.... 1.41. / Continuation tables 1.41. 2005 2008 2009 2010 2011 У середньому на... Напої безалкогольні, млн.дал у т.ч. квас 1 2008 2009 2010 2011 4811 143... з УКТЗЕД Усього (коди 1-24) 2005 2008 4304840,2 10837592,3 2009 9514866,2 2010... з УКТЗЕД 2005 Усього (коди 1-24) 2008 100,0 2009 2010 Commodity code... субпродукти 03 риба i ракоподібні 2008 100,0 18,6 2009 2010 Commodity... hectares) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Сільськогоспо- 38705... hectares) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Осушені сільськогосподарськ... чистих парів 1995 2000 2005 2008 2009 (тисяч гектарів/ thousands hectares...,9 16977,7 4174,4 19102,0 6835,2 1469,6 2008 53290,1 13437,7 6526,2 19545,4 7965... tons) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Сільськогосподарські підпри... production) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Сільськогосподарські підпри...і / Drained land 2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011...і / Drained land 2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011... 5490,9 3095,9 7019,9 1678,6 169290,3 2008 5079,0 2856,3 6526,0 1726,9 177555... heads) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Сільськогосподарські підпри... number) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Сільськогосподарські підпри.... Вовна, т Мед, т 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Сільськогосподарські підпри... production) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Сільськогосподарські підпри...,8 104,0 1,7 1,3 15,4 2005 2032,6 53,0 1,4 0,4 3,5 2008 2286,1 52,7 0,1 1,1 2,1 2009 2349,2 59...,0 2005 910,5 37,4 12,9 4,7 14,0 2008 371,5 16,5 0,5 4,9 4,8 2009 311,2 17...,9 2005 1941,3 294,3 7,8 20,1 126,3 2008 1953,5 381,9 0,2 39,3 101,8 2009... 13553,0 2123,1 1031,2 78,4 200,1 2008 19066,7 4838,9 691,2 183,8 317... shares 1990 – – – – 1995 – – – – 2000 4,9 5,0 1,3 – 2005 3,5 2,4 2,4 0,1 2008 1,9 0,6 0,8 0,3 2009 1,6 0,7 1,4 1,1 2010 1,3 0,7 0,9 0,1 2011 1,1 0,5 0,6 – Населенню в рахунок..../Continuation tables 4.12. 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Видано пайовикам... господарств населення інших господарських структур 1 2 2008 2009 2010 2011 1 Зернові та...ія 220,8 Транспортні засоби 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2162,0 17024.../ thousands tons1) 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Виробництво 544.../ thousands tons) 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Виробництво 14729...) (тисяч тонн/ thousands tons) 2005 2008 2009 2010 Виробництво цукру-піску..., витрати на нехарчові цілі Фонд споживання 2008 2009 2010 2011 1437 1966... господарств, одиниць у т.ч. ріллі 2000 2005 2008 2009 2010 2011 42445 42446.... 6.6./Continuation tables 6.6. 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Площа, з яко...і культури у тому числі пшениця 2005 2008 2009 3344,9 4622,7 5324,9 2010... (мільйонів гривень/ millions hryvnya) 2007 2008 2009 2010 2011 Чистий дох... Government support to private farms 2008 Отримано коштів державної підтримки – всього... operating private farms ) 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Надання сільськогосподарських... інтерв'ю, проведеного в травні 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 та 2011 рок... of rural households 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Усі домогосподарства... households 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010... (відсотків / per cent) 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Усі домогосподарства... (відсотків / per cent) 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Усі домогосподарства... ha 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010... households 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010... (відсотків / per cent) 2005 2007 2008 2009 2010 201 Усі домогосподарства... 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010 2011... 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010 2011... в сільськогосподарських підприємствах 2006 2007 2008 2009 2010 46851,7 47132,9 53658... enterprises 1 (гривень/ hryvnya) 2000 2005 2008 2009 2010 2011 Україна... Республіка Крим 31409,5 30883,1 2008 30980,9 області Запорізька Івано...ігівська м. Київ м. Севастополь 1 2000 2005 2008 2009 2010 у % до наявності на...івецька Чернігівська м. Київ 1 2005 2008 2009 2010 у % до наявності на...їв м. Севастополь 1991 1996 2000 2005 2008 2009 2010 2011 у % до наявност... Україна 1995 2000 2005 2008 2009 2010 7,5 6,4 6,2 7,6 8,5 9,0 461,8 564,6 745... Україна 1995 2000 2005 2008 2009 2010 3,7 2,4 2,0 2,1 1,9 2,1 352,6 410,6 471... Україна 1995 2000 2005 2008 2009 8,4 4,1 1,9 1,6 1,7 1781,1 1767,6 1801,6 1954... Україна 1995 2000 2005 2008 2009 2010 4,4 2,3 1,7 1,6 1,9 1,9 179,9 206,6 235... tons) 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 Україна 0,9 0,5 0,5 0,8 0,9 0,9 Весь...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... & Broadcast » ................................................................................................... 52 6.3.4 Répartition du CA 2008 par marché................................................................................... 60 STRUCTURE OPERATIONNELLE... CLOTURE DE AU 31 DECEMBRE 2008 .......................................................... 80 12.2 PERSPECTIVES D’AVENIR ................................................................................................................. 80... l’exercice clos le 31 décembre 2008 ................................................................................ 100 19.2.2 Rapport des commissaires... l’exercice clos le 31 décembre 2008 ....................................... 102 20.1.2 Comptes consolidés pour... l’exercice clos le 31 décembre 2008 ................................................................................................. 177 20.2.2 Rapport des commissaires... prix Date 30/01/2008 24/07/2008 Nature de l’opération... l’Assemblée générale du 10 juin 2008, mais aucune option n’a été attribuée à ce... l’exercice clos le 31 décembre 2008. 4.2.7 Risques juridiques L’activité d’Orolia dans... banques (359 K€ au 31 décembre 2008). Pour financer de futures acquisitions... 31 décembre 2008. En milliers d’euros 31 décembre 2008 Engagements donnés Cautions... dette Mezzanine contractée en février 2008, une couverture de taux a été mise.... Orolia a remporté ce programme en 2008 pour un montant d’environ 4 millions... chiffre d’affaires en 2007 à 9,2% en 2008, auxquels s’ajoutent environ 2,3 points de... l’exercice clos le 31 décembre 2008 : Nom Chiffre d’affaires (en K€) Capitaux... compte du résultat de l’exercice 2008. Pour plus d’informations concernant les... locaux d’activités Surface loyer 2008 01/05/2008 30/04/2011 30.... L’exercice clos le 31 décembre 2008 a été marqué par l’acquisition en mars... chiffre d’affaires par zone géographique 2008 2007 Variation En milliers d'euros.... Résultat financier En milliers d’euros 2008 Charges financières diverses Int... K€. Résultat net En milliers d’euros 2008 Résultat courant après impôt Résultat...ésorerie générés par l’activité 31/12/2008 consolidé En milliers d’euros Résultat... générés par l’activité entre 2006 et 2008 est principalement expliquée par la..., passée de 0,7 M€ en 2006 à 4,2 M€ en 2008. Cette forte augmentation est expliqu... opérations d’investissement 31/12/2008 consolidé En milliers d’euros Acquisitions... banques (359 K€ au 31 décembre 2008). Pour financer de futures acquisitions... chiffre d’affaires en 2007 à 9,2% en 2008, auxquels s’ajoutent environ 2,3 points de...écédemment communiqué, le dernier trimestre 2008 a été marqué par une baisse significative....1, Notes annexes aux états financiers 2008, relatives aux avantages du personnel... groupe en euros) (*) 6.3.2 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.6 6.3.7 6.3.7 31 12 2008 31 12 2007 28 174... l’actif Annexes Note n° 31 12 2008 6.3.8 6.3.9 6.3.10 6.3.12 6.3.13 6.3.14 6.3.15... la Réglementation Comptable n° 2008-15 du 4 décembre 2008 afférent au traitement... comptes consolidés au 31 décembre 2008. Méthode de consolidation Toutes les.../12/2008 CHF 50 31/12/2008 CHF 100 31/12/2008 SEK 100 31/12/2008 USD 100 31/12/2008 RUB... société Pendulum Instruments en mars 2008. Le protocole d’accord conclu entre... 6.3.4. Résultat financier En milliers d’euros 2008 2007 Charges financières diverses... poste du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 En milliers d’euros... Science Spectracom Pendulum 1er janvier 2008 1 352 513 93 6 053 Augmentation... janvier 2008 au 31 décembre 2008 Mouvements de la période 01/01/2008... janvier 2008 au 31 décembre 2008 Mouvements de la période 01/01/2008... incorporelles et corporelles 31 décembre 2008 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Total... janvier 2008 au 31 décembre 2008 En milliers d’euros 1er janvier 2008 Augmentation Ecarts de conversion 31 décembre 2008 42 112... janvier 2008 au 31 décembre 2008 Mouvement de la période 01/01/2008... 0 0 0 0 0 0 154 9 135 1 0 299 31/12/2008 2 884 61 2 003 0 0 4 948 0 1. Approvisionnements... poste du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 En milliers d’euros... de l’exercice. Au 31 décembre 2008, les principales provisions se détaillent... bancaires et affacturage 31 décembre 2008 Emprunts Autres dettes financières... dette Mezzanine contractée en février 2008, une couverture de taux a été mise... Options 2007 BSA 2008 Options 2008 30/01/2008 10/06/2008 Date de... TOTAL 128 Autres Montant (HT) % 2008 2008 2008 2008 142 86% 39 72% 87... (HT) % Montant (HT) % 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 142 99 86...ées datent du 31 décembre 2008. 20.5 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES Néant... Options 2007 Options 2007 BSA 2008 Options 2008 Date de l’assemblée 22.../07/2007 30/01/2008 10/06/2008 Date du conseil d’administration... société Pendulum Instruments en mars 2008. Une couverture de taux a été mise... d’émission - résultat au 31 décembre 2008 - réserve légale - autres réserves 19... par action. Date 24/07/2008 5.4 5.4.1 Identité de l’actionnaire MOSQUIT INVEST...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 5 TABLOLAR Tablo.... Birincil Enerji Kaynakları Tüketim Hedefleri (2008-2020) ............................................................ 97 Tablo 42. Birincil Enerji Kaynakları Tüketim Hedefleri (2008-2020) ............................................................ 97 Tablo 43. Genel Enerji Sektörel Talebi (2008-2020) ................................................................................... 98 Tablo 44. Sanayi Sektörü Enerji Tüketimi (2008-2020) ............................................................................. 98 Tablo 45. Konut Sektörü Enerji Tüketimi (2008-2020) ................................................................................ 99 Tablo 46. Elektrik Enerjisi Talebi (2008-2020) ............................................................................................. 99 6 Dünya Enerji Konseyi... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 7 KISALTMALAR ETKB... Enerji Raporları”nın 23’üncüsü olan “2008 Yılı Enerji Raporu”nu sunmaktan mutluluk... büyük artÕúlar beklenmemektedir. 2007 ve 2008 yÕllarÕ enerji verimlili÷i politikasÕnda... fiyatlarÕ, Mart 2008 ayÕnda varili 104 dolar, Temmuz 2008’de 147... girerek, Eylül 2008’de 95 dolar oldu, AralÕk 2008’de ise 38... krizini birkaç yÕl erteleyece÷i tahmin edilmektedir. 2008 yÕlÕnda enerji konusunda kayda de... olaylar aúa÷Õda belirtildi÷i úekilde sÕralanabilir: 2008 yÕlÕnÕn baúlangÕcÕ, elektrik tarifelerine yap... olmayaca÷Õ sorgulamasÕnÕ do÷urmuútur. 2008 yÕlÕ baúÕnda, Nabucco UluslararasÕ Gaz.... UluslararasÕ Enerji AjansÕ, AralÕk 2008 de÷erlendirmesinde, 2008 dünya petrol talebini bir... artÕú gösterece÷i ifade edilmekteyse de, 2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde hÕzla düúme... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu Rezervlerin yeterlili... stratejiler, eú zamanlÕ olarak uygulanmalÕdÕr. Ekim 2008’de ABD’deki MIT akademisyenlerinin...Õ beklenmektedir. OECD dÕúÕ ülkelerin enerji talebinin, 2008 yÕlÕnda OECD ülkelerinin talebini ge...úÕlanabilmesi sorunudur. UluslararasÕ Enerji AjansÕ’nÕn 2008 sonlarÕnda yayÕnladÕ÷Õ “Gelece...ÕúÕ (Azerbaycan, Brezilya, 3 International Energy Outlook 2008 – Özet, Makro Trendler, ABD Enerji... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu Kanada, Kazakistan... BakanlÕ÷Õ’nÕn Eylül 2008’de yayÕnladÕ÷Õ International Energy Outlook, 2008 baúlÕkl... DPT ETKB KasÕm 2008 IEA Key Energy statistics 2008 Ulusal Bildirim 3.1. TÜRK... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu güvenilir, rekabet.... (GWh) verileri birlikte verilmiútir. 2008 ETKBGWh EøGM * Kaynak: 2007 yÕlÕ Hidrolik... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 3.3.1.1. Kömür Rezervlerimizin Geli... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 3.3.1.3. Temiz Kömür Teknolojileri... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 3.3.1.4. Kömür øthalatÕ 1990... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 41 3.3.2.1. Enerji... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu Petrol tüketiminde...Õ düzeyine gerilemiútir. Petrol fiyatlarÕnÕn 2008 yÕlÕ ilk dokuz ay ortalamasÕ varil... dolara ulaúarak 3’e katlandÕ÷ÕnÕ görülmektedir. 2008 yÕlÕnÕn ilk 4 ayÕnda ise petrol... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu tüketimlerinin onbe... 20072007 13.799 13.799 2008* 2008*11.170 11.170 * Ekim... Arz (Sm ) Toplam Arz (Sm 2008 2008 2009 2010 2015 2020 2009... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu ekonomisiyle büyük bir... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu Rüzgar 0 .% Hidro...,4 Kaynak: TEBA BÜLTENø 29.12. 2008 3.7.1. Hidroelektrik Türkiye’nin brüt hidroelektrik... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu plansÕz–programs... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 71 maliyetlerinin... esaslar belirlenmiútir. 19 Mart 2008 de yürürlü÷e giren “Nükleer Güç Santrallerinin... 24 Mart 2008 tarihi itibariyle baúlatmÕú, 24 Eylül 2008 son teklif... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 4. ELEKTRøK ENERJ... uyum isa÷lamayÕ amaçlamaktadÕr.2008 yÕlÕ Enerji Verimlili÷i yÕlÕ ilan edilmiú ve... “Binalarda Enerji PerformansÕ Yönetmeli÷i” (5 AralÕk 2008 tarihinde yayÕnlanmÕútÕr) 5627 say...Õ Tüketim Hedefleri (2008-2020) (Bin TEP) YILLAR LñNYñT 2008 16974 2009 2010...Õ Tüketim Hedefleri(2008-2020) (Orjinal Birimler) ÖMÜRÜ YILLAR Ton) 2008 42009 42010 92011... Konseyi Türk Milli Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tablo... Sektörü Enerji Tüketimi (Orjinal Birimler) (2008-2020) YILLAR 98 METALURJøK KOK... 45. Konut Sektörü Enerji Tüketimi (2008-2020) (Orijinal Birimler) YILLAR HAYVAN... 5692 (*) Rafineri talebi dahildir. Not: 2008 yÕlÕ de÷erlerinin tamamÕ tahminidir. Dünya... dışa bağımlığının artarak süreceği söylenebilir.2008 yıl sonuna kadar EPDK’ya yap...ı ise yatırım aşamasındadır.Ülkemizin 2008 elektrik üretiminin yarısından fazla... Komitesi • 2007-2008 Türkiye Enerji Raporu 115 8925 6-11.2008 ETKB EøGM...