Запуск. 2010-019. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2010-05-14 at 18:20:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xSTS 132
3Ракета-носитель 1xСпейс Шатл

Найдено 1000 документов по запросу «2010-019». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
...çirirlər. __________ (21) a 2010 0240 (22) 25.11.2010 (51) C07D 295... qurudurlar. __________ (21) a 2010 0191 (22) 01.09.2010 (51) C07F 9/38...İYALI AKSELEROMETR (21) a 2010 0236 (22) 19.11.2010 (51) G01F 1/00.... __________ (11) İ 2014 0084 (21) a 2010 0127 (51) A01K 1/01 (2006.01) (22) 03.06.2010 (44) 31.03.2014 (71... C 08 (11) İ 2014 0089 (21) a 2010 0136 (51) C08F 212/08 (2006.01) (22) 11.06.2010 C08F 220/18 (2006.01...ƏRİ C 07 (11) İ 2014 0088 (21) a 2010 0135 (51) C07C 2/16 (2006.01) (22) 11.06.2010 C07C 15/08 (2006.01.... __________ (11) İ 2014 0090 (21) a 2010 0137 (51) C08F 220/18 (2006.01) (22) 11.06.2010 C08F 212/08 (2006.01...İMERLƏRİ (11) İ 2014 0063 (21) a 2010 0172 (51) C07C 69/03 (2006.01) (22) 14.07.2010 C10M 105/26 (2006.01... C 10 (11) İ 2014 0060 (21) a 2010 0110 (51) C10G 33/04 (2006.01) (22) 04.05.2010 (44) 31.03.2014 (71...İSİYA (11) İ 2014 0068 (21) a 2010 0125 (51) C10M 101/00 (2006.01) (22) 25.05.2010 C10M 145/14 (2006.01... 100-ə qədər __________ (21) a 2010 0143 (22) 18.06.2010 29 C10M – C10M... ÜSULU (11) İ 2014 0069 (21) a 2010 0142 (51) C10M 101/02 (2006.01) (22) 17.06.2010 C10M 135/00 (2006.01.... __________ (11) İ 2014 0067 (21) a 2010 0154 (51) C10M 135/18 (2006.01) (22) 29.06.2010 C10M 137/010 (2006.01..., sцрткц (11) İ 2014 0064 (21) a 2010 0149 (51) C10M 133/02 (2006.01) (22) 23.06.2010 C10M 119/02 (2006.01....03.2014 (21) a 2010 0108 (22) 04.05.2010 30 AZƏRBAYCAN... TAĞ (11) İ 2014 0094 (21) a 2010 0128 (51) E21B 36/04 (2006.01) (22) 03.06.2010 E21B 43/00 (2006.01... ÜSULU (11) İ 2014 0086 (21) a 2010 0032 (51) E21B 37/00 (2006.01) (22) 01.02.2010 (44) 31.03.2014 (71...ır. __________ (11) İ 2014 0080 (21) a 2010 0227 (51) F24J 2/06 (2006.01) (22) 02.11.2010 F24J 2/12 (2006.01) F24J... F 24 (11) İ 2014 0081 (21) a 2010 0238 (51) F24J 2/05 (2006.01) (22) 24.11.2010 F24J 2/16 (2006.01) (44...İK H 01 (11) İ 2014 0072 (21) a 2010 0033 (51) H01G 7/02 (2006.01) (22) 03.02.2010 (44) 30.12.2013 (71...ƏSİ A 01 (11) F 2014 0010 (21) U 2010 0029 (51) A01G 17/14 (2006.01) (22) 27.12.2010 (44) 30.12.2013 (71... nömrəsi a 2009 0089 a 2010 0191 a 2010 0236 a 2010 0240 a 2011 0004 a 2011... a 2011 0107 a 2011 0114 a 2010 0240 a 2010 0240 a 2010 0191 a 2011 0061 BPT... a 2012 0016 a 2012 0016 a 2010 0236 a 2010 0236 a 2011 0004 a 2011 0043... 0191 a 2009 0267 a 2010 0032 a 2010 0033 a 2010 0108 a 2010 0110 a 2010 0125 Patentin nömr... a 2010 0127 a 2010 0128 a 2010 0135 a 2010 0136 a 2010 0137 a 2010 0142 a 2010 0143 a 2010 0149 a 2010 0154 a 2010 0172... İddia sənədin nömrəsi a 2010 0227 a 2010 0238 a 2011 0081 a 2011 0096... sənədin nömrəsi U 2009 0007 U 2010 0029 U 2011 0005 U 2011 0017... кислоты. __________ (21) a 2010 0240 (22) 25.11.2010 (51) C07D 295... корней марены (21) a 2010 0191 (22) 01.09.2010 (51) C07F 9/38... G ФИЗИКА G 01 (21) a 2010 0236 (22) 19.11.2010 (51) G01F 1/00.... __________ (11) İ 2014 0084 (21) a 2010 0127 (51) A01K 1/01 (2006.01) (22) 03.06.2010 (44) 31.03.2014 (71... C 08 (11) İ 2014 0089 (21) a 2010 0136 (51) C08F 212/08 (2006.01) (22) 11.06.2010 C08F 220/18 (2006.01... C 07 (11) İ 2014 0088 (21) a 2010 0135 (51) C07C 2/16 (2006.01) (22) 11.06.2010 C07C 15/08 (2006.01.... __________ (11) İ 2014 0063 (21) a 2010 0172 (51) C07C 69/03 (2006.01) (22) 14.07.2010 C10M 105/26 (2006.01... МАСЕЛ (11) İ 2014 0090 (21) a 2010 0137 (51) C08F 220/18 (2006.01) (22) 11.06.2010 C08F 212/08 (2006.01... МАТЕРИАЛ (11) İ 2014 0066 (21) a 2010 0143 (51) C10M 101/00 (2006.01) (22) 18.06.2010 C10M 113/08 (2006.01... C 10 (11) İ 2014 0060 (21) a 2010 0110 (51) C10G 33/04 (2006.01) (22) 04.05.2010 (44) 31.03.2014 (71... ИЗОБРЕТЕНИЯ (11) İ 2014 0068 (21) a 2010 0125 (51) C10M 101/00 (2006.01) (22) 25.05.2010 C10M 145/14 (2006.01....2015 (11) İ 2014 0064 (21) a 2010 0149 (51) C10M 133/02 (2006.01) (22) 23.06.2010 C10M 119/02 (2006.01... __________ (11) İ 2014 0069 (21) a 2010 0142 (51) C10M 101/02 (2006.01) (22) 17.06.2010 C10M 135/00 (2006.01... МАСЛАМ (11) İ 2014 0065 (21) a 2010 0108 (51) C10M 135/10.... __________ (11) İ 2014 0067 (21) a 2010 0154 (51) C10M 135/18 (2006.01) (22) 29.06.2010 C10M 137/010 (2006.01... ПЛАСТА (11) İ 2014 0086 (21) a 2010 0032 (51) E21B 37/00.... __________ (11) İ 2014 0094 (21) a 2010 0128 (51) E21B 36/04....01) 95 (21) a 2010 0238 (22) 24.11.2010 E24J – E24J АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ.... __________ (11) İ 2014 0080 (21) a 2010 0227 (51) F24J 2/06 (2006.01) (22) 02.11.2010 F24J 2/12 (2006.01) F24J... H 01 (11) İ 2014 0072 (21) a 2010 0033 (51) H01G 7/02 (2006... E 04 (11) F 2014 0010 (21) U 2010 0029 (51) A01G 17/14... Номер заявки a 2009 0089 a 2010 0191 a 2010 0236 a 2010 0240 a 2011 0004 a 2011... a 2011 0107 a 2011 0114 a 2010 0240 a 2010 0240 a 2010 0191 a 2011 0061 Номер... a 2012 0016 a 2012 0016 a 2010 0236 a 2010 0236 a 2011 0004 a 2011 0043... 0191 a 2009 0267 a 2010 0032 a 2010 0033 a 2010 0108 a 2010 0110 a 2010 0125 Номер патента... a 2010 0127 a 2010 0128 a 2010 0135 a 2010 0136 a 2010 0137 a 2010 0142 a 2010 0143 a 2010 0149 a 2010 0154 a 2010 0172... 0067 İ 2014 0063 Номер заявки a 2010 0227 a 2010 0238 a 2011 0081 a 2011... заявки Номер патента U 2009 0007 U 2010 0029 U 2011 0005 U 2011 0017...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... за Београд забележена је и у истраживању из 2010. године (60,0%), док је у 2008. години...,3% у Новом Саду). У Београду је у истраживању из 2010. године регистрована вредност од 20... је у складу са резултатима истраживања из 2010. године. У Новом Саду је 1,6% испитаника мушког... у односу на резултате истраживања спроведеног 2010. године. У Новом Саду је 78,4% испитаника... услуге лекара у приватној пракси, док је 2010. године у Београду услуге лекара приватне... у Београду 2008. године износила 4,7%, односно 2,4% 2010. године. У Новом Саду је преваленција HIV... у односу на резултате истраживања из 2010. године. У Новом Саду је преваленција сифилиса.... Министарство здравља Републике Србије, Београд; 2010. 65 ПРОЦЕНA ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ HIV ИНФЕКЦИ... оба града добијена у истраживању 2010: Београд 3,9%, Нови сад 2%). W – ширина интервала... оба града учествовало је и у претходном истраживању 2010. године. У Београду је 16,4%, а у Новом Саду... већа у односу на претходно истраживање (2010:3,9%), а мања у односу на резултате прве...ћа у односу на претходна два истраживања (2010:2,0%; 2008:2,4%). Нема статистички значајних... виша у односу на претходна истраживања. (2010:64,5%; 2008:59%) (графикон 6). Графикон... претходна истраживања (2008:8,5 Бг/ 3,2 НС; 2010: 5,7 Бг /4,1 НС). Просечан број партнера... мањи проценат него у претходном истраживању (2010:43,9%). Том приликом је 59,3% испитаника користило кондом (2010:62,0%). У Београду је 44,8% испитаника имало...,6% испитаника у Београду и 51,2% у Новом Саду (2010:37,3%). Код последњег пенетрантног...,1% у Новом Саду (2008:60,0/55,7%; 2010: 72,6%). 4.4.2 ПРОТЕКТИВНО И РИЗИЧНО ПОНАШАЊЕ И НАВИКЕ...ља значајно је порастао у Новом Саду (2010:9,5%). У односу на извршиоца, испитаници су...ља значајно је порастао у Новом Саду (2010:9,5%; 2012:17,3%). • Вишеструко насиље доживело...,3% испитаника у Београду, колико и у претходној студији (2010:24,4%), док је то искуство у Новом..., 2012. 2. AIDS epidemic update 2010. WHO, UNAIDS, Geneva:2010. 3. Студија процене преваленци... са HIV-oм 2010. Министарство здравља Републике Србије, 2010. 4. Студија процене преваленци...ју, у односу на истраживања спроведена у 2008. и 2010. години. Такође је евидентно да посто...ји за период 2005–2010. као и нова стратегија за период 2010–2015. године... је била 2,2%, док је у истраживању рађеном 2010. преваленција HIV инфекције међу испитаним...ју HIV-а износио је 14,7%. Тај проценат је 2010. године удвостручен и износио је 28,4%, док...ј испитаника (14,7% 2008. односно 22,2% 2010) препознаје праве начине превенције сексуалне...- zdravlja-srbija 3. Министарство здравља Србије (2010): Истраживање ризичних облика понашања и фактора...-zdravlja-srbija 13. Шарановић-Рацић, Д. (2010): Програмска здравствена заштита. Министарство здрав...њу је истоветан упитнику коришћеном у истраживању 2010. године, када је урађено и предтестира...,3%). Као и у претходним истраживањима (2008. и 2010. године), највише испитаника припадало..., што је краћи период од регистрованог 2010. године (просечно четири године), а последица... вредности забележене 2008. године (70,8%) и 2010. године (77,9%)[3, 4]. Графикон 5. Проценат деце... када је евидентирано обраћање лекару у 66,7% и 2010. годину – 56,5%. Овај податак указу... 9) и незнатно је ублажен у односу на истраживање 2010. године (63,4%). Претходне едукације у анкетирано...,8% деце у овом истраживању (графикон 10). У 2010. години став виктимизације је био блажи... однос са нерегуларним партнером (38,2% у 2010. : 44,8% у 2012). • Мада је став изолаци.... Београд: Министарство здравља Републике Србије; 2010. 5. Свеобухватни план резиденцијалних установа... 31,6% затвореника, што је мање него у 2010. години (35,1%). Дискриминаторни став према... за извршење заводских санкција у Србији је у 2010. години међу лицима лишеним слободе... (follow up) истраживање је спроведено 2009/2010. године [6]. Осим ових истраживања, до... неодазива до 5% (резултат истраживања 2009/2010. године). 159 Истраживања међу популаци...је вредности у односу на истраживање из 2010. године. Разлике у знању испитаника у односу на резултате истраживања у 2010. и 2008. години су приказане у табели...-у, резултати истраживања 2012, 2010. и 2008. године 2012. година 2010. година 2008. година... самопроцену здравља затвореника/ца из 2010. године. Графикон 21. Проценат затвореника...ћа разлога оболевања у затвору су као и 2010. године: стрес, услови боравка и неправилна... извршење заводских санкција: Годишњи извештај 2010. Београд, 2011. 5. Кнежевић Т, Бассиони Стамени.... Београд: Министарство здравља Републике Србије; 2010. 7. Јелић М, Киурски М, Новаковић Н, Обрадовић М. Како... IBBS истраживања у Београду (2010. и 2012) Београд 2009/2010. 18–49 3243 (3121...њем и подаци из истраживања реализованог 2010. године у Београду и Новом Саду. Интегрисано... IBBS истраживања у Београду (2010. и 2012) Београд 2009/2010. 18–49 6797 (6574... истраживања у Новом Саду (2010. и 2012) Нови Сад 2009/2010. 18–49 8335... од шест месеци, март–септембар 2010) 4.3 Процене величине популације сексуалних радница... реализована круга надзорних истраживања, 2008/2010. и 2010/2012. године у оба града (24...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... Park Report 2010 State of the Park Review Summary – 2010 headlines Cross... by 7.7% between the 2009 and 2010 seasons. Whilst this is a consistent... weather in the summer of 2010. Communities and Business Community Well... State of the Park Report 2010 Contents About this Document .......................................................................................................2 Key... of the Park Review Summary – 2010 headlines ...........................................................4 Cross Cutting Themes .......................................................................................................7 Climate... State of the Park Report 2010 hydrocarbons and sunlight. Concentrations of... State of the Park Report 2010 Upland Farming Headline Indicators Monitoring... Natural Environment, first annual report 2010) provides national data on visits... the Natural Environment (MENE) survey 2010 http://www.naturalengland.org.uk... State of the Park Report 2010 Tranquillity and Remoteness Headline Indicators.... Indicator species 2005 2007 2009 2010 Total number of Southern Damselfly... State of the Park Report 2010 Unfavourable Declining 2% Unfavourable No Change... State of the Park Report 2010 Cultural Distinctiveness Headline Indicators Annual... State of the Park Report 2010 Archaeological Heritage Headline Indicators Trend... Total number of scheduled monuments 2010 (5 yearly) 1,208 monuments Baseline figure... scheduled monuments at risk (and %) 2010 (5 yearly) 424 (35%) monuments at... State of the Park Report 2010 Historic Built Environment Headline Indicators... State of the Park Report 2010 Water Environment Headline Indicators Trend... length achieving 'moderate' or ‘good’ 2010 (annual) 93% of river length... zone 3 (number of permissions) 2006-2010 0 (0) No current trend Table 12... Agency. Condition of water bodies 2010 (% of monitored river length) 7% 23... 25. Condition of Dartmoor rivers 2010 (Source: Environment Agency) Page 26... State of the Park Report 2010 Access for All Interpretation, Information... State of the Park Report 2010 Learning and Education Headline Indicators... with the Natural Environment) Survey 2010 shows that people surveyed reported... survey 2010) Page 30 Dartmoor State of the Park Report 2010 Recreation... DNPA organised events system 2003-2010 (annual) 56 events Fewer events... on Dartmoor. Erosion site monitoring 2010 stable improving deteriorating not advised.... Condition of erosions sites monitored 2010 (Source: DNPA) Page 31 Dartmoor State of the Park Report 2010 Enabling Access Headline Indicators Total... use' Monitoring Period 2005-2010 (annual) 2007 - 2010 (annual) Latest Data 46... Dartmoor bus services annually 2003-2010 (annual) 278,229 passengers Number... by 7.7% between the 2009 and 2010 seasons. Whilst this is a consistent... the Park Report 2010 Footpath use (monitored paths) 2009-2010 (Apr-Sep...,000 0 2009 2010 Figure 33. Monitored footpath use 2009 – 2010 (Source: DNPA) Princetown car park use (2010 season) 12... monitoring – Princetown public car park 2010 season (Source: DNPA) Page 33... State of the Park Report 2010 Tourism Headline Indicators 8 Annual number... Tourism Economic Activity Monitor (STEAM) 2010 (Global Tourism Solutions (UK) Ltd... State of the Park Report 2010 Communities and Business Land Management... area managed through agrienvironment schemes 2010 (annual) 59% Fallen from 68... Assessment 2010) Page 38 Dartmoor State of the Park Report 2010 Community... State of the Park Report 2010 Economic Activity Headline Indicators Self... State of the Park Report 2010 New Development Headline Indicators Monitoring... 9 in the National Park 2004-2010 53% % of planning applications granted... State of the Park Report 2010 Energy Headline Indicators Monitoring Period...-renewable energy development annually 2006-2010 (annual) Latest Data 9 approved (0 refused... State of the Park Report 2010 Military Training Headline Indicators Monitoring...-2010 (annual) 12 days Willsworthy 2003-2010 (annual) 44 days Merrivale 2003-2010 (annual) 35 days Trend No change Okehampton 2003-2010 (annual... Improving following a drop Willsworthy 2003-2010 (annual) 38 (86%) Improving following a drop Merrivale 2003-2010 (annual) 27 (77%) Improving following... firing as % of published firing (2010) 83% 86% 77% n/a n/a n/a Table 26. Military training areas – key statistics (2010) (Source: Landmarc) 10 MOD also... 2010 http://ruralcommunities.gov.uk/2010/07/06/state-of-the-countryside-2010... at East Dartmoor NNR 1957-2010 .........9 Figure 6. Percentage change in contribution... 24. Condition of Dartmoor rivers 2010 ................................................................... 26 Figure 25. Area of... 31. Monitored footpath use 2009 – 2010................................................................ 33 Figure 32. Car park monitoring – Princetown public car park 2010 season ........................... 33 Figure 33. Types.... Military training areas – key statistics (2010) ...................................................... 47 Page 54 Dartmoor State...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... Disbursed, total Disbursed 2009 Disbursed 2010 Disbursed 2011 including: 1Q 2011... Bank and OECD (Quality Standards 2010). Furthermore the quality control included... expectancy by 2020. (Strategic plan 2010). The republics of Central Asia... Development Indicators 2011 From January 2010 a Unified National Health System (UNHS... the Program’s second phase (2008-2010) and benefit from significant client... and Development program for 2005-2010. (Annex 4) Salamatty Kazakhstan states development... Republic of Kazakhstan November 29, 2010, No 1113.  13    Kazakhstan Health... to the delays. Until October 2010 several institutional re-arrangements took... costing SGBP and (b) introducing from 2010 P4P increasingly used all over... education for medical universities”: In 2010, four medical universities had carried... of Academic Council MOH in 2010,there are as follows :      Environment... and operational sustainability. In September 2010 and then again in April... this component started in September 2010.The activities under this component.... The project started in September 2010.The twining partner Euro Consultants... financial performance (Bloom et al 2010). Component B. Health Care Quality Improvement... Plan RK 2010) and health policy (Strategic Plan MOH 2010, State Health....9.2011. State Health Program 2005-2010. О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы. Указ резидента Республики Казахстан... Kazakhstan November 29, 2010, No 1113. Strategic Plan MOoH 2010. Стратегический план Министерства здравоохранения. Республики Kазахстан на 2010-2014 годы. Утвержден постановлением Правительства... от 10 февраля 2010 года №81. Strategic Plan RK 2010. О Стратегическом плане... Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года No 922. Tokezhanov 2011....pdf. Accessed 3.9.2011. Quality Standards 2010. Quality Standards for Development evaluation... Development Assistance Committee, 2010. Bloom N, Homkes R, Sadun R & Van Reenen J 2010. Management in... was approved on November 29, 2010. Project activities have been harmonized... baseline of (revised) results framework, 2010 actual, and 2011 forecast indicators... and Development Program for 2005-2010 using the existing M&E system. However... Health Management, Germany June 30, 2010 28months Subcomponent А2-2: Hospital network... Sanigest Internacional , Costa-Rica April 9, 2010 33 months Subcomponent В1: Accreditation... International Health, Canada July 20, 2010 28 months Subcomponent В2: Upgrading... International Health, Canada July 20, 2010 32 months Subcomponent В3: Laboratory... invited to negotiation on November 5, 2010 on March8th rejection of the... Society November 23, 2010 28 months July 20, 2010, Medical and Pharmaceutical... Health Group, Danmark October 29, 2010 30 months Codex Alimentarius Group Euro Consultants, Belgium September 13,2010 28 months Department for Strategic... plans since 1997. In February 2010 the President launched “Strategic Plan... expectancy by 2020 (Strategic plan 2010). The republics of Central Asia... 1. Kazakhstan Basic Economic Indicators 2007-2010. GDP per capita (current US...,0 4,7 6,4 40,3 53,3 42,0 33,8 30,4 9,2 -2,0 -2,7 2010 8 763,6 7,0 7 440,0 15,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Source: World... in hospitals and dispancers. 2009 2010 Independent ambulatory-polyclinic facilities Ambulartory.... Course: Financial management Italy, Tourine 2010 Component A - Health Financing and Management... Forum, Prince Mahidol Award Conference 2010 Tailand, Bangkok Component E - Pharmaceutical Policy...  coordination  meetings  in  October‐ November, 2010 and early 2011.  This note...  Kadyrova,  PSU  coordinator  in  November,  2010;  and  the  Technical  Coordination  Matrix... around the  MoH  strategic  priorities  (2010‐2015),  instead  of  building  around.... Two meetings held already in 2010 demonstrated its importance to projects...  Standardisation»  as  of  April  10,  2010  for  12  months  was  concluded... and operational sustainability.  In September 2010 and then again in April... by Ocean  Informatics in September 2010. Furthermore, a videoconference was held with... by users  Baseline 2008    2009  2010  Shifting to service‐ oriented  architecture... of  satisfaction        Users interview in 2010   ‐ 51.2% of users are  satisfied... on  existing UHMIS situation (September 2010), current and proposed data collection... 16,2010 36 months Apr-Aug 15, 2010 Aug 15-Dec 12,2010... June 30,2010 28 months July - Nov 11, 2010 Dec 2010 -Feb 15... 15, 2010 - Oct 15, 2012 April 9, 2010 33 months Apr - June 1, 2010 June- Oct 29, 2010 Nov 2010 - July... July 20, 2010 28 months Aug- Dec 15, 2010 Jan-June 30... July 20, 2010 33 months Aug- Dec 15, 2010 Jan-June 30... 7, 2011 Nov 23, 2010 28 months Dec 2010-July 5, 2011 July 2011... 5, 2013 July 20, 2010 16 months Aug 2010- Jan 15, 2011 Jan... 10, 2010 12 months May- Aug 2, 2010 Aug - Oct 1, 2010 Oct- Dec 2010 Jan... Feb Mar Oct 29, 2010 30 months Nov 2010- Mar 31, 2011..., 2013 Sept 13, 2010 24 months Oct 2010-Jan 31, 2011 Feb...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы (прилагается). 2. Реализация совместных мероприятий... сокращений 2007-2010 годы Организационно- Государства-участники СНГ, 2007-2010 гг. правовые..., МПА ОрганизационноГосударства-участники СНГ, 2007-2010 гг. практические уставные органы и органы... Информационное Государства-участники СНГ, 2007-2010 гг. и научное уставные органы и органы... Кадровое Государства-участники СНГ 2007-2010 гг. обеспечение Финансовое Государства-участники СНГ, 2007-2010 гг. обеспечение уставные органы и органы..." от 11.01.2010 г., № 4 (26065); "Егемен Қазақстан" 2010 жыл, 11 қаңтарда...); "Официальная газета" от 15.01.2010 г., № 3 (473) Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе.... 3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 марта 2010. Министр внутренних дел Республики Казахстан...-IV (вводится в действие с 01.01.2010); 3) трудовая миграция - временное перемещение физических...-IV (вводятся в действие с 01.01.2010). Статья 2. Законодательство, регулирующее миграцию населения... территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики... территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы. 4.5. Регулирование незаконной миграции Важной..., в зависимости от их приоритетности: в 2008-2010 годы в стране будет усовершенствована и сформирована... и унифицированная нормативноправовая база регулирования миграции; в 2010-2012 годы - создана система проведения... от 09.03.2010 № 184 (вводится в действие с 01.01.2010). 10. Министерство...; от 09.03.2010 № 184 (вводится в действие с 01.01.2010). 11. В соответствии...; от 09.03.2010 № 184 (вводится в действие с 01.01.2010). 3. Организация деятельности... 2009 года Отчет в МТСЗН Январь 2010 г. - РеспублиПравительство (созыв), 2011 1 595,0 канский...- пределах канский унификации Республики МВД, 2010 предусбюджет миграционного Казахстан КНБ (по... Январь 2009 г. - Республистроительство Правительство (созыв), 2010 2 617 канский Центра адаптации Республики... Январь 2009 г. - Республиинформационную Правительство (созыв), 2010 10 000,0 канский базу данных... защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы Постановление Правительства Республики... защиты населения Республики Казахстан на 2010-2014 годы. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию. 317... государственных услуг в республиканском бюджете на 2010-2012 годы предусмотрены средства в сумме... услуг детям с психоневрологическими патологиями. В период с 2010 по 2011 годы предполагается внести... 02.04.2010 № 262-IV (вводится в действие с 21.10.2010). 2. При наличии.... п. 2); от 30.01.2010 № 50; от 07.06.2010 № 532. 2. Порядок определения... Правительства РК от 17.06.2010 № 600. _____________________________________ Об утверждении Правил..." от 7.01.2010 г., № 3 (26064); "Официальная газета" от 05.03.2010 г., № 10 (480); САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 4, ст. 36... развития Республики Казахстан на 2008 - 2010 годы в разделе 2. "Государственные регуляторы социально... развития Республики Казахстан на 2008 - 2010 годы", утвержденный указанным постановлением: в таблице... Правительства РК от 15.01.2010 № 7. 2. Дополнительные льготы выплачиваются оралманам и членам... развития сельских территорий на 2004-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики... развития сельских территорий на 2004-2010 годы". 3. Анализ современного состояния миграционных... жилищных строительных сбережений, в том числе в 2010 году на реализацию пилотных проектов... 2010850,6 хозяйства в МТСЗН "Оңтүстiк" 2011 2010 г. микрорайоне (по соглагоды 850,6* "Асар... (созыв), тоянно 2,0 канский справочные в МИД 2010 г. бюджет материалы в СМИ, 2,1 целях проведения... строительства в Республике Казахстан на 2008 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики...» и «Оңтустiк» (далее - СПК); 6-1) пилотные проекты 2010 года - строительство жилья в селе Коктау... жилья участникам Программы пилотных проектов 2010 года администратор бюджетных программ выдает... двустороннее Соглашение на строительство жилья. В 2010 году оператор реализации бюджетных программ... одновременно: в 2009 году - в Банк и СПК; в 2010 году - в Банк и оператору реализации бюджетных..." города Шымкента Южно-Казахстанской области в 2010 году Сноска. Правила дополнены подразделом... О распределении квоты иммиграции оралманов на 2010 год Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2010 года № 74 В соответствии с Законом Республики...: 1. Распределить квоту иммиграции оралманов на 2010 год по областям (городу республиканского... защиты населения Республики Казахстан к 1 июля 2010 года и 1 февраля 2011 года представлять... Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2010 года. ____________________________________ О свободе вероисповедания и религиозных..." от 02.04.2010 г., № 14 (484); "Егемен Қазақстан" 2010 жылғы 05... Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 183 Правила присвоения, продления... Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы" Примечание: расшифровка аббревиатур...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...* 2009 AR* Change 2010-2060 2010 2010-2020 2010-2060 2010 2010-2020 2010-2060 BE 11....4 2010 2060 2060 2010 2060 2060 2010 2060 2010 2010 2010 2010 2060 2060 2010 2060 2060 2010 2010 2060 2060 2060 2010 2060 2010 2010 2010 2010 2010 2010 % change peak - trough 2010... 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010... 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010... 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010... 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010 2060 2010...-60 -0.2 2010 11.0 8.9 8.8 1.0 1.2 : : 0.6 : : 5.0 2010 : 2719 2006 26.2% 39.2 : 1.5 38.3 4545.4 167.2 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015... -0.1 2010 9.1 7.2 7.2 1.2 0.7 : : 0.4 9.1 8.4 0.6 2010 100.0% 2835 1620 42.8% 26.2 28.5 1.7 43.2 5003.7 176.5 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015...-60 -0.1 2010 10.1 7.8 1.3 2.3 : 4.3 : 0.7 7.4 0.3 : 2010 73.1% 1265 872 31.0% 35.8 : : : 1222.5 96.6 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015...-60 0.0 2010 8.9 7.5 : 1.3 0.1 : 0.0 0.3 : 7.6 : 2010 : 386 232 39.8% 38.7 36.0 2.0 42.3 575.4 149.3 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015... 10-60 -0.2 2010 7.5 5.6 : 1.3 0.6 1.8 : 0.2 : 4.4 9.8 2010 : 837 548 34.5% : 37.3 : : 2329.9 278.4 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015 8.3 6.4 : 1.4 0.5 2.3 : 0.3 : 4.4 4.4 2015... 10-60 0.0 2010 9.7 8.7 8.7 0.8 0.2 : : 0.4 : 6.4 : 2010 : 572 386 32.6% : 48.2 1.1 35.7 870.8 152.2 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015...-60 -0.1 2010 10.4 5.8 5.5 0.5 4.1 : : : : 8.8 : 2010 : 85 57 33.4% 51.2 58.5 : : 158.1 186.1 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015... 10-60 -0.1 2010 6.8 4.8 4.8 1.8 0.2 4.9 : 0.3 : 5.2 : 2010 : 3489 2614 25.1% : : 2.0 48.0 11784.9 337.8 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015 6.8 5.2 5.2 1.5 0.1 5.1 : 0.3 : 5.3 : 2015...-60 -0.2 2010 8.0 6.1 6.1 1.0 0.9 : : : 8.0 4.9 : 2010 100.0% 1289 665 48.4% 43.7 50.7 : : 2113.5 163.9 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015...-60 -0.2 2010 9.6 7.5 6.7 1.7 0.5 1.5 0.0 0.3 7.0 : 27.1 2010 72.5% 2339 1788 23.6% 35.3 35.4 1.0 36.6 : : 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015...-60 0.1 Ch 10-60 -0.1 2010 7.7 7.7 0.9 : : 2.0 : : : : : 2010 : 12586 10884 13.5% : 5.1 : : : : 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2010 0.0 2015 7.4 7.4 1.0 : : 2.0 : : : : : 2015 : 13152... -0.1 2010 11.3 9.2 7.8 1.1 1.6 1.9 0.1 0.4 10.0 8.7 5.8 2010 87.9% 120196 87832 26.9% 44.7 48.0 1.9 36.0 : : 2010 -0.1 2010 -0.1 2010 -0.1 2010 -0.1 2015...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
...–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 STD* *2010–2011 Season-to-date... Media 2010 (Pew, State of News Media 2010), http://stateofthemedia.org/2010/newspa... to President (Dec. 21, 2010), http://2010.census.gov/news/ releases/operations..., State of News Media 2010, http://stateofthemedia. org/2010/overview-3/. 15 “Magazines... of News Media 2010, http://stateofthemedia.org/2010/magazines-summary-essay/newsinvestment... of News Media 2010, http://stateofthemedia.org/2010/newspapers-summary-essay/newsinvestment... Media 2010 (Pew, State of News Media 2010), http://www.stateofthemedia.org/2010..., State of News Media 2010, http://stateofthemedia.org/2010/newspaperssummary-essay/. 31... Of A Newsosaur, Sept. 7, 2010, http://newsosaur.blogspot. com/2010/09/newspaper-ad... A Newsosaur, May 28, 2010, http://newsosaur.blogspot.com/2010/05/ newspapers-now... of News Media 2010, http:// stateofthemedia.org/2010/online-summary-essay/nielsen... Of News Media 2010, http:// stateofthemedia.org/2010/newspapers-summary-essay/audience... More Time Following the News (2010) (Pew 2010 News Consumption Survey), http.... 49 Arbitron Inc., Radio Today 2010 Edition (2010), available at www. arbitron... 55 Arbitron Inc., Radio Today 2010 Edition (2010). 64 Interview with John....com/_ assets/docs/press-releases/2010/2010-09-14-omvc-press-release...,” L.A. TIMES, September 15, 2010, http://articles.latimes.com/2010/sep/15/entertainment... Washington Post Media, 2010 Circulation and Household Coverage (2010), available at http... visited Sept. 30, 2010). ports/2010/Mobile-Access-2010.aspx. 24 SeeClickFix, Citizens... Proj., Mobile Access 388 2010 at 2 (2010) (Mobile Access 2010), http://pewinternet.org... Policy Blog, Dec. 2, 2010, http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/12/ making-copyright... 2010 12 (2010) (PEW, MOBILE ACCESS 2010), http://pewinternet. org/Reports/2010/Mobile-Access-2010... News 16, 29, 90 (2010) (Pew 2010 News Consumption Survey), http://people..., State of News Media 2010, http:// stateofthemedia.org/2010/audio-summary-essay... to Mobile Advertising Networks 2010: Blind Networks, Nov. 2010, http://www.mobithinking... Mobile Advertising Networks 2010: Premium Blind Networks, Nov. 2010, http://mobithinking.com... to Mobile Advertising Networks 2010: Premium Networks, Nov. 2010, http://mobithinking. com... Nonprofits, N.Y. Times, Dec. 8, 2010, http://www.nytimes.com/2010/12/09/ technology... Through Community, Ripe@2010 (Univ. of Tampere, Finland), 2010, at 15, n.2, available... (2010) 402 (Pew, State of News Media 2010), http://stateofthemedia.org/2010/ 162... Nonprofits, N.Y. Times, Dec. 8, 2010, http://www.nytimes.com/2010/12/09/ technology... 10 (2010). 239 U.S. Census Bureau, 2010 Census Data, available at http://2010.census... OF NEWS MEDIA 2010, http://stateofthemedia.org/2010/newspapers-summary-essay/newsinvestment... (May 2010). 18 Shepard Interview July 2010. 19 Callahan Interview Aug. 2010. 14... Tamara Smith, FCC (Aug. 2010) (Callahan Interview Aug. 2010). 4 Christine Rogel, As... Tamara Smith, FCC (July 2010) (Elliot Interview July 2010). 7 KOMU, About, http... (August 2010) (Henry Interview Aug. 2010). 22 Callahan Interview Aug. 2010. 23 Jay... Officials, N.Y. Times, Jan. 3, 2010, http://www.nytimes.com/2010/01/04/ business... Time Following the News 2 (2010) (Pew 2010 News Consumption Survey), http://people... 2010 News Consumption Survey at 2. 4 Pew 2010 News Consumption Survey at 2. 5 Pew 2010... of News Media 2010, http:// stateofthemedia.org/2010/online-summary-essay/nielsen... (2010) (Pew, State of the News Media 2010), http://stateofthemedia.org/2010/magazines... of the News Media 2010, http://stateofthemedia.org/2010/magazines-summary-essay... Bureau Magazine Ad Report: Q3 2010 (2010), http://www.magazine. org/advertising... Relaunches with November 2010 Issue (press release), October 4, 2010, http://www.businesswire..., Journalistics, July 14, 2010, http://blog.journalistics.com/2010/journalists-findsome-news...., Hispanic Radio Today 4 (2010) (Hispanic Radio Today 2010), available at http://www... Fact Pack: 2010 Edition 26 (2010) (Hispanic Fact Pack 2010), available at http... by FCC staff (July 2010; Oct. 2010) (Moore Interview 2010). 156 MiGente is..., Hearing Sparks, Aug. 2, 2010, http:// hearingsparks.blogspot.com/2010/08/npr-pioneers..., State of News Media 2010, http://stateofthemedia.org/2010/newspapers-summary-essay... of the News Media 2010, http:// stateofthemedia.org/2010/newspapers-summary-essay... (2010) (Open Internet Report & Order 2010). 18 Open Internet Press Release, 2010 FCC... (press release), June 2, 2010, http://insidegoogle.com/2010/06/google-using-search... Nonprofits, N.Y. Times, Dec. 8, 2010, http://www.nytimes.com/2010/12/09/ technology... East Comments in re 2010 Quadrennial Review NOI (2010 Quadrennial Regulatory Review.... 33227 (June 11, 2010) (2010 Quadrennial Review NOI)), filed July 8, 2010, at 1–2. 458... Public Service Broadcasting, IRIS Plus 2010-4, 7, 11 (2010). 123 New Public Media... Launches 2010 Census Advertising Campaign (press release), Jan. 14, 2010, http://2010.census... Blog, Nov. 16, 2010, http://googlenewsblog.blogspot.com/2010/11/credit-wherecredit...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...їни, № 54131/08, 18 лютого 2010 . . . . . . . . . . 145 Федоров і Федорова проти Укра.../02, 39081/02, 01 липня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Олексій Михайлович Захарк...їни, № 1727/04, 24 червня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Лотарєв проти Укра..., № 29447/04, 08 квітня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . 166 Осаковський проти Укра...їни, № 43109/05, 04 листопада 2010 року . . . . . . . . . 172 Олександр Смірнов...їни, № 43374/02, 21 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . . . . 190 Логвиненко проти України, № 13448/07, 14 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . 193 Неналежні умови утримання...їни, № 3990/06, 20 травня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . 205 Крейдич проти Укра...їни, № 51243/08, 18 лютого 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Світлорусов проти.../04, 28192/04, 21 грудня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6 Український прецедент.../03; 6222/03, 20 травня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Негайне доставлення до...їни, № 1727/04, 24 червня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Бєлоусов проти Укра...їни, № 43374/02, 21 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . . . . 246 Доронін проти Укра...їни, № 20808/02, 04 березня 2010 року . . . . . . . . . . . . 246 Корнейкова проти Укра...їни, № 37466/04, 20 травня 2010 року . . . . . . . . . . 251 Анатолій Руденко проти...їни, № 1727/04, 24 червня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Савін проти Укра...їни, № 3990/06, 20 травня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . 267 Крейдич проти Укра...їни, № 43374/02, 21 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . . . . 268 Боротюк проти України, № 33579/04, 16 грудня 2010 року . . . . . . . . . . . . . 268 Нечипорук і Йонкало проти.../03; 6222/03, 20 травня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Осаковський проти Укра...їни, № 20808/02, 04 березня 2010 року . . . . . . . . . . . . 275 Сергій Волосюк проти..., № 27820/04, 08 квітня 2010 року . . . . . . . . . . . . . 275 Право на захист...їни, № 17444/04, 21 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Леонід Лазаренко проти...їни, № 33579/04, 16 грудня 2010 року . . . . . . . . . . . . . 297 Іглін проти Укра.../02, 39081/02, 01 липня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 9 «Precedent UA – 2015...їни, № 20808/02, 04 березня 2010 року . . . . . . . . . . . . 363 Свобода зібрань та.../02, 39081/02, 01 липня 2010 року року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Кабулов проти...їни, № 20808/02, 04 березня 2010 року . . . . . . . . . . . . 391 Титаренко проти Укра...їни, № 43374/02, 21 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . . . . 391 Яковенко проти Укра...їни, № 13448/07, 14 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . 391 Перешкоджання ефективному зд.../02, 39081/02, 01 липня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Чайковський проти Укра...їни, № 16474/03, 14 жовтня 2010 року . . . . . . . . . . . . . . 394 Захист власності Карабет...інальний процес» Джеремі Макбрайда, датоване 2010 роком. Є також і «Вибрані справи ЄСПЛ... порушила кримінальну справу, а 2 березня 2010 року суд визнав міліціонера винуватим... серпня 2010 року, справа № 10 - 320/2010 та рішення в справі № 10-319/2010..., пп. 57-58, від 14 жовтня 2010 року)…» 2) рішення Святошинського районного суду...і від 30 серпня 2010 року, справи № 10-320/2010; 10 – 319/2010, судді: Дедик... серпня 2010 року, справа № 10-320/2010 та рішення в справі № 10-319/2010...ї конкретної справи (рішення від 21.10.2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти...ї конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти...) Стислий виклад рішення від 21 жовтня 2010 року («Урядовий кур’єр» від 01 березня... рішення Європейського суду від 21 жовтня 2010 року «Корнєв і Карпенко проти Укра...ї конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти... людини своїм рішенням від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти...» (заява N 17444/0), Страсбург, 21 жовтня 2010 року, статус остаточного 21 січня... за відсутності заявника. 29 червня 2010 року суд задовольнив відмову заявника... квітня 2010 року Фактичні обставини справи: 2 жовтня 2010 року заявник подав... суду Рівненської області від 18 грудня 2010 року, суддя Полюхович О.І. Посилання: http... із рішення: «…Приймаючи Рішення від 04 березня 2010 року у справі «Шалімов проти... проти України» від 04 березня 2010 року встановлено порушення п.1 статті 6 Конвенц...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
.../10/5315/2010/ doi:10.5194/acp-10-5315-2010 © Author(s) 2010. CC... Revised: 20 April 2010 – Accepted: 4 May 2010 – Published: 16 June 2010 Abstract. Submicron.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 1 Introduction Fine particles have important...., 2007; DeCarlo et al., 2008, 2010; Kleinman et al., 2008; Moffet... MILAGRO (DeCarlo et al., 2008, 2010; Kleinman et al., 2008). In... al., 2009; DeCarlo et al., 2010). 3D model studies overpredict BBOA... precursors (Hodzic et al., 2009, 2010). Given the variations in some...; Hodzic et al., 2009, 2010; Tsimpidi et al., 2010) and elsewhere (e.g. Zhang.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5318 A. C. Aiken et al.: Analysis... Mexico City (Christian et al., 2010) and the spectrum of plastic...; Ng et al., 2010; Heald et al., 2010). Meat cooking OA may.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 Quantification of 14 C in aerosol...-chem-phys.net/10/5315/2010/ 3 Results 3.1 3.1.1 Analysis of BB impacts...-phys. net/10/5315/2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf). The... MICADAS (Ruff et al., 2007, 2010). From the isotopic measurements, fractions.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5320 Figure 2 A. C. Aiken et al...-phys.net/10/5315/2010/ acp-10-5315-2010-supplement.pdf), this...-phys.net/10/5315/2010/ acp-10-5315-2010-supplement.pdf). In...-phys.net/10/5315/ 2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf), with...-phys.net/10/5315/2010/ acp-10-5315-2010-supplement.pdf). The...-phys.net/10/ 5315/2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf) shows.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 Figure 3. (a) ambient temperature and humidity.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 In the companion paper (Aiken... 7 Page 50 of 60 5/11/2010 (a, b) Gas-phase AMS levoglucosan-equivalent... ± 3.62)x + (0.0593 ± 0.854) 2 R = 0.95 2.0 1.5 1.0 0.5 5/11/2010 0.0 0.5 0 2 4 6 BBOA (PMF-AMS) 8 Figure 6. (a) Acetonitrile.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 -3 (µg am ) -3 PM1 K Mass (ng am... react away (Hennigan et al., 2010). 50 Thus complete degradation would... a significant net/10/5315/2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf), consource..., 5315–5341, 2010 www.atmos-chem-phys.net/10/5315/2010/ A. C. Aiken...-phys.net/10/5315/2010/ acp-10-5315-2010-supplement.pdf) (Fast...-phys.net/ 10/5315/2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf) reported...-phys.net/10/ 5315/2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf) and...-phys.net/10/5315/2010/ acp-10-5315-2010-supplement.pdf). As..., and with W¨ohrnschimmel et al. (2010) who reported only a very minor...-phys.net/10/5315/ 2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf). It...-phys.net/10/ 5315/2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf) shows...-chem-phys.net/10/5315/2010/ 2.5 2.5 2.5 Fire Impact Period 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.6 0.4 0.2 0.0 N/A N/A 5 4 3 2 1 0 N/A 8 6 4 2 0 WSOC ) OC... by rain. Christian et al. (2010) report that the large majority.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5328 A. C. Aiken et al.: Analysis.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 OOA backgrounds indicates that the... al., 1994; Christian et al., 2010). Regional sources of modern carbon.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5330 A. C. Aiken et al.: Analysis...-phys.net/10/5315/ 2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf) would...-phys.net/10/5315/2010/ acp-10-5315-2010-supplement.pdf) shows.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5332 A. C. Aiken et al.: Analysis...-phys.net/10/5315/2010/ acp-10-5315-2010-supplement.pdf) and.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5334 A. C. Aiken et al.: Analysis...-phys.net/10/5315/ 2010/acp-10-5315-2010-supplement.pdf) shows... 7 Page 60 of 60 5/11/2010 Figure 15. (a)-(d): diurnal profiles of.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5336 A. C. Aiken et al.: Analysis... aircraft studies (DeCarlo et al., 2010). 5 Conclusions In this Part 2 paper...-chem-phys.net/10/5315/2010/ 5337 Chow, J. C., Watson, J. G., Edgerton, S. A., et..., doi:10.5194/acp-10565-2010, 2010. Crounse, J. D., DeCarlo, P. F., Blake, D. R., Emmons, L. K., Campos..., doi:10.5194/acpd10-2445-2010, 2010. Docherty, K. S., Stone, E. A., Ulbrich, I. M., et al.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5338 A. C. Aiken et al.: Analysis.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 ski, R., and Wildt, J.: The formation..., L08803, doi:10.1029/2010GL042737, 2010. Hennigan, C. J., Sullivan, A. P., Fountoukis, C. I., Nenes, A., Hecobian..., L09806, doi:10.1029/2010GL043088, 2010. Herndon, S. C., Onasch, T. B., Wood, E. C., et al..., doi:10.5194/acpd10-657-2010, 2010. Hudson, P. K., Murphy, D. M., Cziczo, D. J., et al...-chem-phys.net/10/5315/2010/ 5339 Moffet, R. C., Desyaterik, Y., Hopkins, R. J., et...:10.5194/acpd-10-7819-2010, 2010. Moreno, T., Querol, X., Pey, J., et al...:10.5194/acp-10-4625-2010, 2010. Paredes-Miranda, G., Arnott, W. P., Jimenez, J. L., Aiken.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 5340 A. C. Aiken et al.: Analysis....1016/j.nimb.2009.10.032, 2010. Ruff, M., Wacker, L., Gaggeler, H. W., et al.... Chem. Phys., 10, 5315–5341, 2010 2006, Atmos. Chem. Phys., 8, 1249...:10.5194/acp-10-525-2010, 2010. Ulbrich, I. M., Canagaratna, M. R., Zhang, Q., Worsnop, D. R., and...:10.5194/acpd-10-3319-2010, 2010. Yokelson, R. J., Crounse, J. D., DeCarlo, P. F., Karl, T., Urbanski...-chem-phys.net/10/5315/2010/ 5341 Yokelson, R. J., Urbanski, S. P., Atlas, E. L., Toohey...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... pogrindiniuose fabrikuose (Joossens et al., 2010). Neturintis prekės ženklo tabakas: gaminiai... 2007 2008 9 830 2010 2006 2007 2008 2009 3,6 3,3 2009 2010 2010 2011 3,3 3,4 2,89 (2011 m.) 2007 2007 2011 2010 4,8 2008 3,9 17,8 2006 2007 2010... 2007 2008 2009 2010 2011 11,3 2007 2008 2009 2010 2011 2004... Mažas 10,9 4,55 2010 Didelis 175,4 2010 2011 175,4 2008 5,8 (2011...,0 0,2 2002 2003 2005 2006 opioids200 2010 2010 2010 Mokesčių įtakos galutinei mažmeninei... (2013 m. balandžio mėn.): 2010 9 210 97,6 2008 2010 77,1 67,6 mažmeninei...žas 2002 Didelis 4 iš 35 šalių 8,3 4,3 2010 2010 2009 2008 2008 97,6 2,89...,4 8,3 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2005 2010 5,8 5,6 4,3 Nedarbas* 9 830... 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2011 2010 5,8 2007 2008 2009 2010... 661 2007 2008 2009 2010 2011 132012 5 2010 4,6 2008 4,9 2008 9 210 13... 2011 2 2012 2006 2007 3,4 3,3 2,7 2,5 4,8 2009 2,7 3,3 2010 2012 3,6 5,0 7,7 200858 2009 2 200 6,4 52... 52008 2007 4 700 3,4 3,3 2 791 2 485 2010 58 4,9 4,6 2012 (paskutiniai duomenys) 3,3 6,4 Didelis... (mlrd Lt) Inf liacija 2010 2011 2012 2011 2010 0 2011 • Infliacijos lygis... gaminiais 2009 metų ketvirtyje) (Woolfson, 2010; Statistics 2006 12 9 7 infliacija (%) didel... 2010 vertė 58 92009 210 2010 2011 118 8 913 2007 9 2008 2010 2011 2008 2008 2009 2010... vnt. 3,4 50 2010 4,8 46 2008 5,0 4,9 4,6 13 661 2006 2009 2010 2011 7,5 vert... 2007 2008 8,9 8,2 2009 2010 2011 7,5 Neigiamas 4,82005 2010 2005 3,9 2006 2007 Kaina... 2010 2011 2010 17,8 13,7 2007 175,4 15,4 2008 2009 11,3 2005 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8,3 4,3 2008 97,6 2010 67... 2009 2010 2011 (2010 m.) kokainas 32,0 opioids 15,4 11,3 2008 2009 2010 2011... šalių 17,8 5,6 5,6 2012 0,2 2008 2010 97,6 2008 2010 Mokesčių įtakos77,1 galutinei ma..., PGP 4,55 13,7 Šaltinis: PSO 5,6 2010 opioids Populiariausios cigarečių 4,8 3,9 rūšies vieno..., PGP) 4,3 15,4 2010 8,3 2,89 2008 2011 5,6 52 (2012 m.) 2010 9 830 7 834 2007... 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,38... opioids 2012 m.) Didelis 2009 2010 32,8 2010 Mokesčių įtakos galutinei mažmeninei... nukreipta į netolimas šalis – Latviją, Lenkiją 2010 -4 -2 • Lietuva yra pagrindinė galutinių tabako... 2006 2004 2006 2008 2008 2010 2010 2012 29 2012 200 Vert... 9,30 lito (2,69 €), t. y. 4,5 % daugiau 1 0 1• 000 2010 cigarečių, kurios yra pigiausios, pakelis...,5 7,5 6,6 2007 2008 2009 6,4 5 iš 5 punktų 2010 4 3 2011 2010 (2013 m.) 5,6 2 1 0,2 175,4 0,2 opioids 77,1 Tabako...ės tabako epidemijo 5 077 2009 32,0 (2010 m.) 2010 Mokesčių įtakos galutinei mažmeninei... duomenys: Didelis Didelis 2010 17,8 11,3 2011 5,6 3,9 2005 2010 Reglamentavimas 32,8 32... tarptautinėse sutartyse numatytus įsipareigojimus.3 • 2010 metais Lietuva užėmė 22 vietą tarp... organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos • 2010 metais apmokestinimas sudarė 77,1 % dalis... informacines sąmoningumo kėlimo kampanijas. 80 • 2010 metais tabako kontrolei Lietuvos Vyriausyb... aplinka Korupcija 2010 2008 58 5 077 4 700 2007 2009 2010 2011 52... 67,6 2007 2008 2010 46 2009 2009 2009 2010 2010 2011 6,4 Metinis opiat... the World“ 5,6 2010 2011 6,4 0,2 5,0 6 209,5 22,7 22,7 23,3 23,4 2010 2011 2012... 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2009 6,4 2011 2010 2011 2003 2004...,7 Mažas 2010 opiatai 0,2 kokainas 0,2 kanapės 5,6 2011 2012 Didelis 2010 2011 Didelis... 2008 2009 2010 2011 32,8 32,0 31,7 31,1 2009 2010 2011 2012... už 1,000 vnt. 67,6 2010 50 Narkotikai 2008 6,6 2009 2010 2011 2012 0,2 0,2 rangas... 2,89 vertė 5,0 (2012 m.) 54* 2011 2010 8,5 6,4 2010 2011 2012 Žmogžudysčių skai... 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 52 3 889 300,1 kanap... Narkotikų kontrolės departamentas 2008; 2009; 2010; 2011; 2012). ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS IR... Narkotikų kontrolės departamentas, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012). • Organizuotos nusikalstamos grupuot... (Gounev and Bezlov, 2010). • Duomenys rodo, kad 2010-2011 metais sumažėjo... – 29,7 (Schneider, Buehn and Montenegro, 2010). Pastaraisiais metais šešėlinė ekonomika išsilaik... prevencijos biuras 2010 6,4 52 08 50 46 2010 vertė 4,9 6,6 4,8 rangas 5,0 2009 2010 vert...,5 20,3 6,4 Mažas 2011 2010 6,6 2008 2011 6,4 2009 2010 15 iš 75 šali... 2007 2008 2009 2010 2011 6 209,5 Mažas 7 850,7 2010 6 209,5 2011...,1 2012 7 850,7 (2012 m.) 6 209,5 2010 2011 2010 7 850,7 kg 2012 2011 2012... narkotikų kontrabanda (Lisicki, 2009, 9; Lentowicz, 2010). Pagal tabako pramonės apskaičiavimus..., 2012, 19; Euromonitor International, 2012c, 2010). •• Galimybė lengvai platinti didina pasi... lygio Lietuvos organizuoto 2004; Šeputytė, 2010; Gutauskas, 2011; Muitinės nusikalstamumo grupuot... litų (60 800 €) (Delfi, 2010; Lrytas, 2010; Lietuvos Respublikos muitinė, 2011). 2006... kontrabanda (Schneider, Buehn ir Montenegro, 2010; Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2012.... Vilnius: Mykolas Romeris University. Delfi. 2010. ‘MKT Naujoje Vilnioje Sunaikino Pogrindin....europa.eu/anti_fraud/documents/ cigarette_smug/2010/bat_main_agreement.pdf. Faktai apie nelegali...: Lithuanian Free Market Institute. Nuorodos ———. 2010. ‘Muitininkai Vilniuje Aptiko Nelegalų Cigare...