Запуск. 2012-006. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Космодром Куру
2Дата пуска2012-02-13 at 10:00:00 UTC
3Полезная нагрузка 1xLARES
4Полезная нагрузка 1xALMASat 1
5Полезная нагрузка 1xe-st@r
6Полезная нагрузка 1xGoliat
7Полезная нагрузка 1xMasat 1
8Полезная нагрузка 1xXaTcobeo
9Полезная нагрузка 1xObject G
10Полезная нагрузка 1xObject H
11Полезная нагрузка 1xPW-Sat 1
12Полезная нагрузка 1xRobusta
13Полезная нагрузка 1xUniCubeSat-GG
14Ракета-носитель 1xВега

Найдено 1000 документов по запросу «2012-006». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... by Energy Source, 2012 ......................................... 2-2 Table 2-2. Electricity Net Generation in 2012 (billion kWh... Power Industry Retail Sales in 2012 (billion kWh) .................................. 2-3 Table 2-4. Coal Steam... Sector (Generation, Transmission and Distribution), 2012 (million metric tons of CO2... 2-3. Domestic Emissions of Greenhouse Gases, 2012 (million metric tons of CO2... to Total Domestic GHG Emissions (2012) ................................................................................................................................... 2-11 Figure 2-5. National Average Retail... symptoms to heart attacks (U.S. EPA, 2012). The estimates of monetized ozone... uncertainty assessment found in the 2012 PM2.5 National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) RIA (U.S. EPA, 2012) because we lack the necessary... at: . Fann, N.; K.R. Baker and C.M. Fulcher. 2012. “Characterizing the PM2.5-Related Health...: . Lepeule, J.; F. Laden; D. Dockery and J. Schwartz. 2012. “Chronic Exposure to Fine Particles... Generating Capacity by Energy Source, 2012 Energy Source Number of Generators... is presented in Table 2-3. In 2012, electric generating sources produced net.... Table 2-2. Electricity Net Generation in 2012 (billion kWh) Net Generation (Billion... Power Industry Retail Sales in 2012 (billion kWh) Residential Commercial Retail... Gas Emissions and Sinks: 1990–2012. April 2014. Electricity Generation 2,064... 2-3. Domestic Emissions of Greenhouse Gases, 2012 (million metric tons of CO2... Gas Emissions and Sinks: 1990–2012. April 2014. 2-9 Table 2-6. Greenhouse Gas... Sector (Generation, Transmission and Distribution), 2012 (million metric tons of CO2... to Total Domestic GHG Emissions (2012) Source: EPA Inventory of U.S. Greenhouse... on a 2 percent reduction from total 2012 expected emissions, and declines 2 percent... Electric Utilities ($millions) 2010 2011 2012 Utility Operating Revenues 285,512... Information Administration's Annual Energy Outlook 2012 (Early Release) estimates that the... 8 6 4 EIA Historical EIA Projected (AEO 2012) 2 EIA Projected (AEO 2013) EIA... electricity demand by 3.74% in 2012.24 Demand for electricity, especially.../ U.S. EIA. 2012a. “Annual Energy Outlook 2012 (Early Release).” Available online at... U.S. EIA. 2013a. “Electric Power Annual 2012.”Available online at: http://www... Information Administration (EIA) Form 861, 2012, available at http://www.eia... savings rate is applied to 2012 electricity consumption in the calculation... VOCs (EPA 2012a, finalized in 2012) significantly increased the amount of....htm>. U. S. Energy Information Administration (EIA). 2012. “Annual Coal Report 2011.” Available... Climate Change Adaptation” (SREX) (IPCC, 2012), the 2013-14 Fifth Assessment..., and valuation functions (Abt Associates, 2012). For this assessment, the HIA... al., 2009; Lepeule et al., 2012). As a characterization of uncertainty regarding.... (2009) and Lepeule et al. (2012). Pollutant Table 4-8. Summary of National.... (2009) and Lepeule et al. (2012). The 95th percentile confidence interval...% 11% 7% 93% Lepeule et al. (2012) N/A N/A 23% 67% *One standard deviation... and Regulations. Abt Associates, Inc. 2012. BenMAP User’s Manual Appendices. Prepared...–176. Fann, N.; K.R. Baker and C.M. Fulcher. 2012. “Characterizing the PM2.5-related health.... 4-63 Lepeule, J.; F. Laden; D. Dockery; J. Schwartz. 2012. “Chronic Exposure to Fine Particles.... (2009) and Lepeule et al. (2012). The 95th percentile confidence interval....” Available at: . Abt Associates, Inc. 2012. “BenMAP User’s Manual Appendices,” prepared...–176. Fann, N.; K.R. Baker and C.M. Fulcher. 2012. “Characterizing the PM2.5-Related Health.... Lepeule, J.; F. Laden; D. Dockery and J. Schwartz. 2012. “Chronic Exposure to Fine Particles... regulatory impacts on employment (Smith, 2012). Environmental regulation may also affect.... 135 E.g. Graff Zivin and Neidell (2012). 6-6 theoretical framework for analyzing labor... reduced. Graff Zivin and Neidell (2012) used detailed worker-level productivity... 5.5 percent.” (Graff Zivin and Neidell, 2012, p. 3654).142 This section has... Statistics, Occupational Employment Statistics, May 2012 National Industry-Specific Occupational Employment.... Arimura, T. H.; S. Li; R. G. Newell and K. Palmer. 2012 “Cost-Effectiveness of Electricity Energy... Transportation Jobs Report. . Environmental Entrepreneurs. 2012. “What Clean Energy Jobs? These Clean Energy Jobs: Third Quarter 2012.” Clean Energy Jobs Roundup. Executive... Laboratory. Graff Zivin J. and M. Neidell. 2012. “The Impact of Pollution on.... Boston, MA. Exelon Corp. Smith, K. 2012. “Reflections: In Search of Crosswalks... Subject. Acccessed on April 16, 2012 and available at: . U.S. Department of... Employment Situation—March 2012.” News Release. Accessed April 16, 2012 and available.... (2009) and Lepeule et al. (2012). Emissions of directly emitted particles.... (2009) and Lepeule et al. (2012). Emissions of directly emitted particles..., MA. Lepeule, J.; F. Laden; D. Dockery; J. Schwartz. 2012. “Chronic Exposure to Fine Particles...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
ASOM OCAK / ŞUBAT 2012 )YA ANKAR A SANAYİ ODASI YAYIN ... gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinin 2012 yılındaki performansı hakkındaki görüş ve...ın Yönetmeni Türkiye NACİ CANPOLAT ekonomisinin 2012 yılında sergileyeceği performans üzerindeki görüş ayr...ğinin Türkiye ekonomisine 12 Mart 2012 katkılarını ve TTGV'nin... Gelişmelerin Işığında Türkiye Ekonomisinin 2012 Yılındaki Performansı Hakkındaki Görüş ve... üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri; 2012'de sadece binde 2 büyüyeceğini.... OECD de Ame­ rika ekonomisinin 2012'de büyüme tahminini yüz­ de 3,1'den... büyüme tahminini çeyreğinde yüzde 1, 2012'nin ilk çeyreğinde binde...'de büyüme rekorları kıran ekonominin, 2012'de "Ekonomi yö n e tim in in... açtıkları kredi­ Program Türkiye'nin 2012'de yüzde 4, OECD yüzde 3, leri...ğini görüyoruz. Bu seviyelerde gidersek 2012'de ciddi bir problem görm... miş ülkelerdeki yavaş büyüme nedeniyle 2012'de bu sonucunda artarak devam... yaptığımız görüşmelerde de Amerikan Ticaret 2012'de yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğimizi...ğini düşünüyoruz. Ama yine de 2012'de her türlü sürprize haz... oranlara gerilediğini göstermektedir. Ancak, 2012 yılında büyümedeki yavaşlamayla birlikte... Avrupa Birliği ülkelerindeki daralma beklentisi, 2012 yılına yönelik beklentilerde olumsuzluğa yol... rakamlar ve olumlu tablolara karşın 2012'nin sıkıntılı geçmesinden, özellikle...ı kanadından bakıldığında 2012 yılının biraz sı­ kıntılı geçeceği, özellikle... | OCAK / ŞUBAT 2 0 1 2 37 "Dünya Bankası 2012'deki tahminini tutturamayacaktır" AHMET KULA... | OCAK / ŞUBAT 2 0 1 2 39 "Türkiye ekonomisi 2012'de de büyüyecek" MÜJDAT KE... dünya rekoru kıran Türkiye'nin, 2012'de nasıl bir per­ formans... seviyelere çıkan dış ticaret açığı ve cari açığın 2012'de alacağı hal, uluslararası kurulu... ekonomisinin 2011 kadar olmasa bile, 2012'de de büyüyeceğini öng... düştüğü çıkmaz dikkate alındığında; 2012 yüzde 41, kapasite arttırımına... 36 pay almıştır. Bu sonuç, 2012'ye dair ortaya konulan oldu...ündür. Merkez Bankası Başkanının 2012 yılında en çok değer... büyümenin baz etkisi ile büyümenin 2012'de bir m iktar hız kes­ mesi... büyüme oranı yüzde 4'tür. Prog­ ramda 2012'de tarım sektörünün yüzde 3, sanayi...ı ise yüzde 6,2'dir. Bu oranlar, 2012'de ekonomi­ şüşü telafi ederek art... oranı yüzde 9,6'dır. Sanayi üreti­ Ekonomi 2012'de de büyümeye devam edecek... süreçte sanayimize büyük görev düşecektir. 2012'yi kazanmak için yapılmas... tarafını oluşturmuş, dış ticaret büyümede 2012'de de öngörülenden daha... oran elde edilmesi muhtemeldir. Kısaca 2012, ekonomi açığımız 100 milyar dolara yakla... bir yavaşlama ortaya de 2012'nin; talebin yavaşlaması, faiz...ği yönünde ta h ­ minler yapılan 2012'de de her şeye ra... kısmını AB ülkelerine yapan ülkemizin 2012 beklentilerini açıkçası olumsuz etkilemektedir. Hükümetimizin kamuoyuna verdiği ön bilgilendirmede, 2012 yılı için büyüme rakamının yüzde 4 olarak mütalaa edilmesi, 2012'de yavaşlayacak bir Türkiye... bir cari açık ile kapatacağız. likte 2012, özellikle ülkemiz dışındaki ekonomik geli... nedeniyle değişik bir yıl olacaktır. 2012 aynı zamanda dünya konjonktürü bak... etkisi nede­ niyle tahminlerimize göre 2012 yılında büyüme oranımız hız kesecektir. Bununla...ğer kaybına neden oluyor. 2012 yılında bu kavramlar daha da...ı bir büyüme modeline geçmeliyiz. 2012 yılı enflasyonunun, alınan tedbirlerle 2011..., 2011 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 9,6 büyü­ 2012'nin nasıl olacağı konusunda pek... yönetim i tarafından yeni teş- "2012 yılında ülkemizin ekonomik büyümede pek...ı gereken bir diğer nokta; 2012 yılına, mudaki bu yatırım pastas...çekçiliğini ortaya koymaktadır. 2012 yılında ülkemizin ekonomik büyümede pek... yaşanacağını tahmin ediyoruz. Zira 2012 ihracatı ile ilgili rakamların ilki... ayı bizi iyimserliğe sevk etmektedir. 2012'nin ilk ayında ihracat... bizim fırsatlarımız. dolar seviyesine ulaştı. 2012 yılında temel amaç; Türk özel...ştirmek, başta lendirildiği bir 2012 yılı diliyorum. 48 Daha İyisi İçin...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... Table 1. Country programme outcomes 2008–2012 and 2013–2015 Table 2. Country...: Country Programme Action Plan 2008–2012 after 2009 repositioning Country Programme... the previous country programme 2008–2012 and as much as possible... the previous country programme (2008–2012) and as much CHAPTER 1. INTRODUCTION... 2013-2015’, UNDP, Kuala Lumpur, 2012, p.6. Economic Planning Unit, Prime Minister... below 4 percent in 2009. In 2012, incidence of poverty had further..., Strata and State, Malaysia, 1970-2012’, www.epu.gov.my/documents... Country Programme Document (CPD) 2008– 2012 and in more detailed form... Action Plan (CPAP). The 2008– 2012 Programme built on the previous... of the Country Programme 2008–2012, as conceptualized by the country...: Country Programme Action Plan 2008–2012 after 2009 repositioning 5 priority Areas 3 Intended Outcome CPD 2008-2012 Effective response to human development... 2008–2012 and 2013–2015 Theme Country Programme Outcomes 2008–2012 2013... CPAP resource frameworks for 2008– 2012 and 2013–2015 totaled $38... Plan resource allocation frameworks 2008-2012 2013-2015 South South Cooperation... 1,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budget $7,281 $4,485 $3,828... emphasis. The CPAP 20 2008–2012 does not include outcome indicators... meeting where the CPAP 2008–2012 was reviewed, results were expressed... in Malaysia between 2009 and 2012, compared to 5.2 percent for the... areas. As mentioned Outcome (2008–2012): Effectively responded to human development..., Strata and State, Malaysia, 1970-2012, www. epu.gov.my/documents... Status* National Human Development Report 2012– 2014; $349,988; GEN1 Contributory... the Malaysian Public Sector’ (2011–2012), which included other subprojects on... Income and Basic Amenities Survey 2012. These questions are designed to... and 88 percent respectively for 2012 and 2013. This suggests that... women’s empowerment. The CPAP 2008–2012 includes an intended output, “progress... AND CLIMATE CHANGE Outcome 2008–2012: Malaysia has improved environmental stewardship... three times between 1990 to 2012.54 Power generation depends primarily on fossil fuel; in 2012, petroleum products constituted about 53... (Energy Commission), ‘National Energy Balance 2012’, 2014, p. 16 (final energy consumption... Forest Planning Tools Cover; 2006-2012; $2,668,770; GEN0 Conserving Marine... Cartagena Protocol on Biosafety 2007-2012; $1,471,355; GEN1 Enabling Activities... Biological Resources in Malaysia 2010–2012; $504,664; GEN0 Improving Connectivity... Forest Spine Landscape preparatory project, 2012–2013; $105,000; GEN1 Biodiversity... Forest Landscape in Sabah, Malaysia 2012-2018; $2,044,668; GEN0 National...–2020 Strategic Plan in Malaysia; 2012–2015; $562,842; GEN1 Enhancing... of Protected Areas in Malaysia; 2012-2019; $2,360,290; GEN1 Building... 2015 control targets for Annex-C 2012– 2016; $8,040,975; GEN0 Institutional... developed midway through the 2008–2012 programme and is ongoing. Collectively.... Projects initiated between 2008 and 2012 show an average extension of... PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT Outcome 2008–2012: Malaysia has increased its engagement... in Multidimensional Peacekeeping Training 2010-2012; $1,219,487, GEN 2 Capacity Building... efficient public delivery system 2010-2012; $360,162; GEN1 Support to... Action Plan for Malaysia (2008-2012)’, UNDP, Kuala Lumpur, 2011, p. 58... Malaysia for detailed training in 2012. The Academy has trained six... project cycle. While the 2008–2012 country programme documents did not... UNDP human development index for 2012, with a score of 0.769 (high... below 4 percent in 2009. In 2012, incidence of poverty had further.... The UNDP gender inequality index, 2012, ranked Malaysia 42nd out of.... For the next period, 2008–2012, a Country Programme Document (CPD) and... (CPAP) were developed. The 2008–2012 programme built on the previous... to adjustments in the 2008–2012 Country Programme. A mid-term review... Assistance Framework (UNDAF), the 2008–2012 and 2013–2015 country programmes... the previous country programme 2008–2012, and as much as possible... UNDP Strategic Plan CPAP 2008–2012 Focus Area Outcome Budget Democratic... Snapshot cumulative project budgets 2008–2012 within each outcome area. 82...’ in International Development, DFID, April 2012. ANNEX 1. TERMS OF REFERENCE 73... and Its Future’, See Forum, 2012, www.seeforum.net/countryreport/malaysia..., Strata and State, Malaysia, 1970-2012’, Economic Planning Unit, Prime Minister... Peacekeeping Training’, UNDP, Kuala Lumpur, 2012. Koch, Muffy, ‘Terminal Evaluation Report... on Biosafety in Malaysia’, UNDP, 2012. Lemaresquier, T. and Lim P. L, ‘Mid-Term... Action Plan for Malaysia 2008-2012’, UNDP, Kuala Lumpur, 2011. Malaya... Planning Tools: Terminal Evaluation’, UNDP, 2012. Solar, W.R., ‘Adaptation Knowledge Platform, Scoping... (Energy Commission), ‘National Energy Balance 2012’, http://meih.st.gov.my... United Nations Development Programme 2008-2012’, Kuala Lumpur, 2007. UNDP, Draft... Malaysia, 2008-2012’, Annual Session 2012, DP/CDP/MYS/2, Kuala Lumpur, 2012. UNDP... Civic Engagement UNDP’, New York, 2012. UNDP, ‘Human Development Report 2014...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... samt presentpapper. Utvecklingen under 2012 Under 2012 uppgick omsättningen till 551... utgången av 2012. Stängningskursen har under 2012 varierat mellan som... aktie lämnas för verksamhetsåret 2012. Aktieägarstruktur 2012-12-31 Antal Antal... 20 10 2012-01-02 2012-12-28 Aktiens utveckling 2007–2012, SEK...ämma 2012 Dunis Årsstämma 2012 ägde rum torsdagen den 3 maj 2012 i Malm... tre möten under 2012. Till och med november 2012 bestod ersättningsutskottet... MSEK Ersättning för revisionsuppdrag Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 3,7 3,3 1,7 1,4 Ersättning för revisionsverksamhet...äkningen med +2 MSEK 2012 och övrigt totalresultat 2012 med -25 MSEK. Samtliga... följer: Koncernen Moderbolaget MSEK 2012 2011 2012 2011 Total upplåning 576...örelsestörande poster Underliggande rörelseresultat 2012 2012 Summa rörelsekostnader 13 845 853... och Nedskrivningar Avskrivningar Koncernen MSEK 2012 2011 2012 2011 – – 100 100 14... enligt följande: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 Kostnad för sålda varor 87... på goodwill. Nedskrivningar Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Aktiverade utvecklingskostnader 3 – 3 – Byggnader... enligt följande: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 4 – 4 – Övriga rörelsekostnader 81 3 16... enligt följande: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Kostnad för sålda varor... till omstruktureringsreserv: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 11 12 5 11... till leverantörer Summa Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 98 108 – – 6 10... till revisorerna Koncernen MSEK 2012 Moderbolaget 2011 2012 2011 PwC - Revisionsuppdraget 3,6 3,2 1,7 1,4 - Revisionsverksamhet...änster 1,4 1,1 1,1 0,1 Summa 7,5 7,4 3,4 2,1 Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 0,1 0,1 – – - – – – Övriga revisorer - Revisionsuppdraget... ersättningar Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 Löner och andra ers... rörelseintäkter Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Hyresintäkter – 0 – – Valutakursvinster... – Övriga rörelsekostnader Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Förändring verkligt värde... – Valutakursdifferenser – Netto Koncernen MSEK 2012 Moderbolaget 2011 2012 2011 Rörelseresultat Förändring verkligt...ån finansiella poster Koncernen MSEK 2012 Moderbolaget 2011 2012 2011 Finansiella intäkter... hänförlig till tidigare år Moderbolaget 2012 2011 2012 -48 -42 0 2011 0 1 -5 – – Uppskjuten... följande poster: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Uppskjuten skatt, internvinst... följande: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Redovisat resultat före skatt... förfallotid: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 151 186 135 177... följande: Koncernen Moderbolaget MSEK 2012 2011 2012 2011 Ingående balans 200...ående bokfört värde Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 1 199 – – – 1 199 1 199... 400 500 Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 66 66 64... -63 3 1 2 1 Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Aktiverade utvecklingskostnader Anskaffningsvärden... markanläggningar Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Byggnader Anskaffningsvärden... 72 | NOTER Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 35 28 2 2 1 8 – – – Mark... anläggningar Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 37 Anskaffningsvärden... och installationer Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 253 246 30...äggningstillgångar Koncernen MSEK 2012 Moderbolaget 2011 2012 2011 Anskaffningsvärden Ing... långfristiga fordringar Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 Lånefordringar 2 4 2 2011 4 Finansiella fordringar...öretag Övriga fordringar Moderbolaget 2012 2011 2012 624 663 98 2011 96... på leverantörer Momsfordran Factoring Moderbolaget 2012 2011 2012 8 6 – 2011 – 38 42 17... Kreditexponering: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Kundfordringar ej förfallna eller... än 1 månad 1–3 månader 3–6 månader Summa Moderbolaget 2012 2011 2012 50 60 6 2011 2 5 8 0 0 2 0 0 0 58... för nedskrivna kundfordringar: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Mindre än 3 månader 4 1 – 0 3-6 månader...äkra kundfordringar: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 Vid årets ingång... kundfordringar: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 SEK 63 64 33... intäkter Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 Förutbetalda hyror 3 4 1 2011 1 Förutbetalda... – Upplåning Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 558 – 557 – – – 217... 775 117 Koncernen MSEK 2012 Moderbolaget 2011 2012 2011 Kortfristig Banklån – 635... finansiella instrument Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 1 994 2 086 478...”. 78 | NOTER Koncernen MSEK 2012 Moderbolaget 2011 2012 2011 Skulder Icke finansiella... räntekostnader Upplupna kostnadsfakturor Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 105 104 21 22... under 2012 eller 2011. Eventualförpliktelser Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011...ödet Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 112 107 122 123... följande: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Förfaller till betalning inom... följande: Koncernen MSEK Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Förfaller till betalning inom...ärv Under räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31 respektive räkenskaps...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... technique du programme (exercice interne) (2012) pertinent) Dates des audits 25... capacité moyenne d’autofinancement évaluée en 2012 est de 8%. La cible de... Décaissé Planifié 2011 Décaissé Planifié 2012 Décaissé Planifié 2013 Décaissé Planifi...étaire de 45 Millions d´Euros (2012-2016), le Programme d´Appui au... durablement. La revue réalisée en 2012 a déjà signalé le coût élevé de...ères ont eu lieu en 2012. Comme initiative intercommunale de DEL...és par la Revue Technique de 2012. L’accumulation des retards a entraîné l’ajournement de l’assignation du FDL 2012, à l’année 2013. En conséquence... des FDL 2010, 2011 et 2012, 1,077 Milliard CFA. Tableau 1. Commune...,5% 13,6% 14,4% 12,8% 12,3% 2011 6,2% 8,6% 7,4% 9,6% 6,7% 8,4% 8,2% 2012 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2013 4,5% 4,8% 5,5% 4,3% 9,9% 4,4% 4,5% TOTAL 5,2% 6,0% 6,2% 5,8% 7,0% 6,0% 5,9% Sources : données...) : par exemple, pour le FDL 2012 Kalalé a installé (bergeries + animaux) 18... durant le troisième trimestre 2012. Les retards ont affecté l’activit... champ d´activités. En 2011 et 2012 les activités principales ont été : mise.... Ces documents, disponibles pour 2011, 2012 et 2013, sont rédigés de...és de sensibilisation des communes. En 2012 le PA3D a financé l’ADéCoB... des formations et sensibilisations. En 2012 des formations ont eu lieu.... Une autre activité démarrée en 2012 a été une campagne pour l’émergence des.... L’expert FASADEL a lui été remplacé en 2012. Trois Volontaires des Nations Unies... Décaissé Planifié 2011 Décaissé Planifié 2012 Décaissé Planifié 2013 Décaissé Planifi... circuit. Les investissements du FDL 2012 ne sont pas encore achev...%) qui leur sont alloués pour 2012. Le tableau synoptique ci-dessous... a été la revue technique réalisée en 2012. Le bureau régional de l´UNCDF... de la Revue Technique de 2012), afin d´assurer la pérennisation des... warrantage ont été réalisées en 2012. Une capitalisation des expériences... des communes (FCFA) 2010 2011 2012 2013 2014 (mai) Réalisé Réalis...é 40000000 Tchaourou 20000000 0 2010 2011 2012 Source : données récoltées... annuels d´investissement des communes 2011 2012 2013 Nbre d'actions inscrites dans... de warrantage a augmenté rapidement de 2012 à 2013 et 2014. Pour la... les producteurs en 2012, 2013 et 2014. En 2012, le maïs s’achetait... les dépôts de maïs en 2012, illustrent aussi l’intérêt économique du...ésence continue d´autres partenaires Depuis 2012 l’UNCDF a annoncé clairement que la... N´Son - FCFA 2009 2010 2011 2012 2013 Total Produits warrantage 1.489... feuille de route a été approuvée début 2012. Les mesures prises n´ont visiblement... propre 0 Revenus générés 450 000 en 2012/2013 Processus de planification PDC... propre 0 Revenus générés (FCFA) 610 500 (2012/2013) Processus de planification PDC... saison. La première saison 2012 a vu les producteurs réticents : 231... Commune: Kalalé Village: Bouca Année: 2012 Montant CFA 18.004.755... Commune: Ndali Village: Ndali Année: 2012 Montant CFA 23.000.000... réception provisoire a été faite en juin 2012. La mise en service a commenc... (comptes d’exploitation) Durant la campagne 2012-2013, les déposants ont plac...édit à perte. Durant la campagne 2012-2013, 19 déposants ont dépos...: Beroubouey-Centre Année: 2014 (FDL 2012) Montant CFA 8 139 394 Nombre...: Kalalé Village: Kalale Centre Année: 2012 Montant CFA 6.500.000 Nombre... Commune: Tchaourou Village: Tekparou Année: 2012 Montant CFA 15.465.533... Type (collectif/individuel) Collectif FDL 2012/sécurité alimentaire Commune: Nikki Village... infrastructures étaient terminées en 2012, l’équipement en 2013. L’abri se...: Kalalé Village: Derassi Année: 2011-2012 Montant CFA 8.398.135 + 8.302... PA3D ont été terminés en Mai 2012. Pertinence et alignement avec le... Pèrèrè Centre Commune: Pèrèrè Village: Pèrèrè Centre Année: 2012 Montant CFA 7.713.000 Nombre... Pèrèrè Centre Commune: Pèrèrè Village: Pèrèrè Centre Année: 2012 Montant CFA 2.528.300 Nombre... de programme réalisée en Juin 2012 2.2 Statut actuel de mise en... assurer les investissements du FDL 2012, surcharge de travail Le COP.../pid/9184 African Water Facility 2012 Appui à la Décentralisation des Services... - RAPPORT D’EVALUATION Ambassade de France 2012 Description projet PA2D http://www... Coopération Suisse 2012 Fiche projet PACEA CTB 2012 CAPITALISATION DES EXPERIENCES... LA COMMUNE DE KOUANDE CTB 2012 CAPITALISATION DES EXPERIENCES DE PROMOTION... COMMUNE DE KLOUEKANME CTB Bénin 2012 Présentation du projet Facilit... - Communes PA3D 2009-2010-2011-2012 Comptes rendus Comité d´Orientation et... Rapports d´activités 2009-2010-2011-2012-2013 Rapports annuels et trimestriels... BENIN PA3D 2012 Cadre logique révisé PA3D 2012 Indicateurs révisés PA3D 2012 Aide... territoire Cotonou, 19 avril 2012 PA3D 2012 Evaluation des expériences de... économique local au Bénin PA3D 2012 Evaluation des élevages avicoles et... ruminants villageois améliorés PA3D 2012 Etude sur l’analyse des risques... et de la statistique UE 2012 Evaluation finale du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACTE) UNCDF 2012 Revue technique de programme : Projet... au 06 décembre 2011) UNDP 2012 Le rôle des collectivités locales...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... и занятости населения Администрации Волгоградской области; 2012 - 2014 гг. – по данным Министерства... собственности1) Тыс. человек 2011 2012 Всего В % к итогу 2011 2012 1226,1 1252,9 100... и занятости населения Администрации Волгоградской области; 2012-2014 гг. – по данным Министерства... в поиске работы 2011 2012 Нашли работу (доходное занятие) 2011 2012 Тыс. человек... и занятости населения Администрации Волгоградской области; 2012-2014 гг. – по данным Министерства... объёма денежных доходов) 7 % 6,3 6 5,2 5,0 5 4 3,7 3,0 3 2,6 2,3 2,4 2 1,7 1,3 1 0,9 0,7 0 -0,4 -0,4 -1 2011 2012 2013 2014 -0,7 2015 -2 Накопление сбережений...; в % от суммарных потребительских расходов) 2011 2012 2013 2014 2015 Потребительские расходы...,1%. 1) Величина прожиточного минимума рассчитана в 2011-2012 гг. на основе Закона Волгоградской... г. устанавливается Постановлениями Администрации Волгоградской области, в 2012-2013 гг. Постановлениями Правительства Волгоградской... и занятости населения Администрации Волгоградской области, в 2012-2013 гг. по данным Министерства... числа семей, проживающих в области1) 2011 2012 2013 2014 1,8 1,7 1,4 1,0 5,2 5,2 4,7 3,3 34,6 33,0 30... Промежуточное потребление (-) Валовой региональный продукт 2012 2013 2014 1130059,8 1252332,9 1300599... и рестораны (с 1,5% до 2,2%), строительство (с 2,7% на начало 2012 г. до 3,3% на начало 2016 г.) Доля... сократилась на 1,6 п.п. За период с начала 2012 г. доля некоммерческих организаций сократилась с 22... В ЦИФРАХ. 2015 147 Предприятия и организации 2012 Организационно-правовые формы юридических лиц... формам собственности и способам приватизации 2011 2012 2013 2014 2015 1 - - - - федеральная - - - - - субъекта... деятельность производство кокса и нефтепродуктов 1) 2011 2012 2013 2014 2015 Справочно: 2015... 1) 2) 168 Без субъектов малого предпринимательства. С 2012 г. – включая напитки, изготавливаемые на основе...,4 55,0 50,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 Хозяйства населения 2011 2012 2013 2014 2015 2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Крестьянские (фермерские...,6 32,8 46,5 Хозяйства населения 2011 2012 2013 2014 2015 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 - 359,8 375... (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 2011 2012 2013 2014 2015 1) 190 733... производства в хозяйствах всех категорий) 2011 2012 2013 2014 2015 Зерновые и зернобобовые... (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 2011 2012 2013 2014 2015 1) 192 15...,1 10,1 9,9 9,2 8,9 8,3 6,4 4,9 4,3 4,4 4,5 2,1 2,7 2,7 2,1 1,8 Хозяйства всех категорий 2011 2012 2013 2014 20151) 332,1 343... (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 2011 2012 2013 2014 20151) 1) 40,1 58... (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 2011 2012 2013 2014 20151) 12,1 17... (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 2011 2012 2013 2014 20151) 1) 3,7 4,2 4,6 4,4 4,3 23,4 26... (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 2011 2012 2013 2014 20151) 1) 3,7 4,2 4,6 4,4 4,3 1,1 2,3 2,7 2,7 2,6 1,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 1,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Предварительные данные... последнее пятилетие ежегодно, за исключением 2012 г., наблюдалось отставание от уровня производства... муниципальная частная смешанная российская и другие 2012 удельный вес в общем объеме ввода... грузов и грузооборот автомобильного транспорта 2011 2012 2013 2014 2015 Перевезено грузов1... и игристые вина 1) 2) Предварительные данные. До 2012 г. «Вина виноградные и плодовые». ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ... 2014 1) До 2012 г. «Мясо и птица». До 2012 г. «Масло животное». 3) До 2012 г. «Сыры жирные (включая брынзу)». 4) До 2012 г. «Молоко... социологические политология культурология науки о Земле 2012 из них с защитой диссертации фактический..., в 1,5 раза превысив задолженность на начало 2012 г. Увеличение задолженности наблюдалось как по... Финансы Продолжение табл. 20.2 2011 2012 2013 2014 20151) транспорт 2,4 2,2 2,1 1,4 2,0 дорожное... 20.6. Деятельность страховых организаций1) 2011 2012 2013 2014 Число региональных организаций... добровольного страхования, млн. рублей - - … … 1) В 2011-2012 гг. в Волгоградской области не была... млн. рублей 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015... млн. рублей 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015... (работ, услуг) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015... (работ, услуг) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015... прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1) 2012 2014 20152) 82513,2 108125,5 105450.... 2) Предварительные данные. 3) Данных не имеется. 4) В 2012 г. средства организаций и населения, привлеченные для..., емкостью 2-4,5 л Плита бытовая 1) 328 В 2011-2012 гг. – машина стиральная автоматическая с загрузкой... Германия Дания Италия 2010 2011 2012 2013 2014 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 19,0 … 5,8 8,6 7,4 … 5,4 8,1 5,4 18,4 … 5,4 8,5 6,7 … 5,0 7,9 5,2 17... отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции в 2012 г. Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции Место... Польша Румыния 2012 2013 На душу населения 2014 2011 2012 2013 123... Турция Япония 372 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 103 104...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
..." / Ф. Ф. Брюхань, М. В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. - Москва : Форум, 2012 - 207 с.. (Высшее образование) ББК 20... А. В. Смирнова. - 2-е изд., исправленное. - Москва : Форум, 2012 - 174 с.. - (Профессиональное образование) ББК 22..., 16 красавіка 2012 г.) / [укладальнікі: А. Анісім, А. Трусаў]. - Мінск : ТБМ, 2012 - 223, [1] с. ББК...―26 октября 2012 г. / [под общей редакцией В. И. Парфенова]. - Минск : Минсктиппроект, 2012 - 536 с. ББК...", "Биоэкология" / Н. А. Белясова. - Минск : Вышэйшая школа, 2012 - 442, [1] с.. - (ВУЗ : студентам учреждений высшего.... - 3-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Форум, 2012 - 351 с.. (Профессиональное образование) ББК 31..." / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. - Москва : Форум, 2012 - 413 с.. (Высшее образование) ББК 32... и лабораторных работ / Н. П. Молоканова. - Москва : Форум, 2012 - 222, [1] с.. - (Профессиональное образование) ББК 32... / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012 - 367 с.. - (Профессиональное образование) ББК 32... : осень-зима, 2012 - 2013 / ОАО "Лидская обувная фабрика". - [Лида], 2012 - 30 с. ББК..." / В. С. Беляев, Ю. Г. Граник, Ю. А. Матросов. - Москва : АСВ, 2012 - 399 с.. - (XXI век. Энергосбережение современных... : [славянская рефлексотерапия / Г. Э. Адамович. - Минск : Букмастер, 2012 - 224 с.. - (Возрожденное славянское знание) ББК... государственный медицинский университет", 19 октября 2012 года / [редколлегия: В. М. Цыркунов (ответственный редактор... предпринимательства и инвестирования. - Гродно : Гродненская типография, 2012 - 28, [1] с., включая обложку ББК 65... / Б. И. Герасимов, Н. В. Молоткова, М. А. Блюм. - Москва : Форум, 2012 - 126, [1] c. - (Профессиональное образование) ББК 65... / Е. Б. Герасимова, И. Р. Унанян, Л. С. Тишина. - Москва : ФОРУМ, 2012 - 271 с.. - (Профессиональное образование) ББК 65... / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. - Москва : Форум, 2012 - 399 с.. - (Высшее образование) ББК 65в631я73... : [учебное пособие] / В. Е. Новаторов. - Москва : ФОРУМ, 2012 - 222, [1] с.. - (Бакалавриат / Магистратура) ББК 65... "Юриспруденция" / Т. В. Непомнящая, В. М. Степашин. Москва : Форум, 2012 - 590 с.. - (Высшее образование) ББК 67..., А. Д. Зезетко, В. Н. Пунчик]. - Минск : Красико-Принт, 2012 - 124 с.. (Деятельность классного руководителя) ББК..., Н. А. Сакович, Е. В. Чуменко]. - Минск : Красико-Принт, 2012 - 90, [2] с.. - (Школьному психологу и социальному педагогу..., С. В. Кульгавая, Т. В. Чумовицкая]. - Минск : Красико-Принт, 2012 - 126, [1] с.. - (Педагогическая мастерская) ББК 74... Т. В. Филипенкова, Т. Е. Гейкевич, В. Н. Пунчик. - Минск : КрасикоПринт, 2012 - 127 с.. - (Деятельность классного руководителя) ББК..., Е. Н. Пархоць, В. И. Давыдова]. - Минск : Красико-Принт, 2012 - 126, [1] с.. - (Деятельность классного руководителя) ББК...-составитель Е. А. Земцова]. - Минск : Красико-Принт, 2012 - 92, [1] с.. - (Школьному психологу и социальному педагогу..., Н. А. Жук, Т. В. Филипенкова]. - Минск : Красико-Принт, 2012 - 126, [1] с.. - (Педагогическая мастерская) ББК 74...: Е. А. Осипова, Е. В. Чуменко]. - Минск : Красико-Принт, 2012 - 90, [2] с.. (Школьному психологу и социальному педагогу... : учебнопрактическое пособие / Е. В. Кондрашкина. - Москва : Литера, 2012 - 168 с.. - (Серия "Современная библиотека") ББК... работников / Е. В. Панкова, Л. С. Беркутова. - Москва : Форум, 2012 - 127 с.. - (Профессиональное образование) ББК 78... [и с предисловием] В. Д. Стариченка. - Минск : Вышэйшая школа, 2012 590, [1] с.. - (ВУЗ : студентам учреждений высшего... образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд.. - Москва : Форум, 2012 - 367 с.. - (Профессиональное образование) ББК 81... итальянский язык] / С. А. Матвеев. Москва : Астрель, 2012 - 286, [1] с.. - (Italiano). - (Реальный самоучитель). (Просто.... - 3-е изд., дополненное и переработанное. - Москва : Форум, 2012 - 382 с.. - (Профессиональное образование) ББК 81... с английского А. П. Исаевой]. - Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012 414, [1] с.. - (International bestseller) ББК 84... ; [перевод с английского В. М. Домитеевой]. - Москва : Астрель, 2012 - 350, [1] с.. (Классический английский роман) ББК... образования / А. В. Грачёва. - Москва : Форум, 2012 - 183, [1] с., [4] л. цв. ил.. - (Профессиональное образование... с французского Е. Колодочкиной]. - Москва : Молодая гвардия, 2012 - 353, [4] с.. - (ЖЗЛ: Жизнь замечательных людей... круглого стола 15 марта 2012 г.. - Минск : Бонем, 2012 - 134, [2] с. ББК 86.2(4Беи... Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012 - 463, [1] с.. - (Номинанты Патриаршей литературной премии... / Е. М. Кульбацкий [и др.]. Москва : Форум : ИНФРА-М, 2012 - 207 с.. - (Профессиональное образование). - (Профессия) ББК... / М. А. Блюм, Б. И. Герасимов, Н. В. Молоткова. - Москва : Форум, 2012 - 222, [1] c.. (Профессиональное образование) ББК 87.... - 2-е изд., исправленное и дополненное. - Москва : Форум, 2012 - 182 с.. - (Профессиональное образование) ББК 88... манипулирует людьми / В. П. Шейнов. - Минск : Харвест, 2012 - 415, [1] с.. - (Тайное управление людьми). - (Библиотека... 1194. Рефераты и сочинения. 2012 [Электронный ресурс]. - Москва : Агентство, 2012 - 1 электронный оптический диск...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... төмен. 2008 жылмен салыстырғанда 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда...қстан экономикасына үлесі едәуір өсті. 2012 жылдың қорытындысы бойынша ел ЖІӨ-сіндег... индикаторлар № Нысаналы көрсеткіштер Өл ш. бір л 2012 есеп 2013 2012 жылға қатысты болжам межел... № Нысаналы көрсеткіштер Өлше 2012 м есеп бірл. 2013 2012 ж. қатысты болжам күтілет...і. 2-кесте. Нысаналы индикаторлар № Нысаналы Өлш. 2012 көрсеткіштер бірл. есеп 1 % Жалпы қосылған құн 2 Еңбек өнімділігі 3 Экспорт 2012 жылға қатысты болжам 2013 межел... (2008 ж.) 16,5 млн. тоннаға дейін (2012 ж.) өсті. Импорттың орнықты ұлғаюы... деректер 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. Өңдеуші өнеркәсіптегі секторды...іште м р бірлігі 2012 ж. есеп 2013 ж. күтіле тін 2012 жылға қатысты болжам 2012 ж. қара ғанд... іске асырылғаннан кейін жасалады. 2012 жылы химия өнеркәсібі өндірісінің жалпы... 3,9 %-ға ұлғайып, 10,8 %-ды құрады. 2008 – 2012 жылдар аралығында өндіріс көлем... химиясы өнімдері экпортының көлемі 2008 – 2012 жылдар кезеңінде 2,2-ден 63... химикаттар өндірісі секторы дамуының 2008 – 2012 жылдардағы негізгі көрсеткіштер...іштер 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. Өңдеуші өнеркәсіптегі үлес...ғдарламаны іске асыру 2019 жылы 2012 қарағанда мынадай экономикалық көрсетк... көрсеткіштер ем бірлі гі 2012 есеп ті 2013 2012 ж. қатысты болжам күтіл 2014 2015 ж 2016 2017 етін ж ж ж 2012 ж. қараға нда 2019 ж., % 2018 ж 2019... Көрсеткіш 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж.* Тамақ өнімдерінің өндірісі, млн... көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 есеп ті 2013 күтіле тін 2012 ж. қатысты болжам 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2012 ж. қара...) Макроөңір нарықтарының импорт сыйымдылығы 2012 ж. (млн. тг) 101120 Ірі қара мал.... Өңдеуші өнеркәсіптегі сектордың үлесі 2012 жылы 0,6%-ды құрады, химия өнерк...). Агрохимиялық сектордағы өндіріс көлемі 2008 – 2012 жылдар аралығында атаулы көріністе.... гектарды құрады. ЖҚҚ агрохимиялық секторда 2008 – 2012 жылдардағы кезеңде 2,7 есеге өсті. Қазақстан Республикасындағы еңбек өнімділігі 2012 жылы 2008 жылғы көрсеткіштермен...қыштар мен пистицидтерді экспорттау көлемі 2012 жылы 2008 жылғы көрсеткішпен...імен байланысты. Агрохимия секторының 2008 – 2012 жылдардағы дамуының негізгі көрсетк... деректер 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. Өңдеуші өнеркәсіптегі үлес..., «Гербициды»АҚ. Елімізде пистицидтерді тұтыну 2012 жылы 28,5 мың тоннаны құрады... 201 бірліг. 2 ж. есеп 2013 ж. күтіле тін 2012 жылға қарағандағы болжам 2014... сертификаттау инфрақұрылымын құру. 2019 ж. 2012 жылға. , %-да 1,1 мың адамға. үшін Қызметт...» ЖШС тиесілі. Жаңғырту коэффициентін 2012 жылы 8,5%-ға ұлғайту жабдықтың тозу...ғы сектор бойынша деректер – 2012 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. Сектордың өңдеуш... көрсеткіштер Өлшем. 2012 бірл. есеп 2013 күтіле тін 2012 жылға болжам. 2014...і ЭҚЖ-4 Атауы 2011 Өнеркәсіп газдарының өндірісі 2012 Бояғыштар мен пигменттер өнд... бір деңгейде. Сектордағы экспорт көп емес, 2012 жылы 35 млн. АҚШ долл. құрды... Көрсеткіш 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. Машина жасау, млн. те... Р/с Нысаналы № көрсеткіштер Өлш. 2012 2013 2012 жылға қатысты болжам бірл. есеп... 2015 2016 2017 2018 ді ж. ж. ж. ж. ж. 2019 ж. 2012 жылға қатысты 2019 ж., %-бен 1 Жалпы...іріс көлеміне н 30% 2,0 3,9 4,2 2-кестеге: ескертпе: * 2012 жылдың салыстырмалы бағаларымен. Міндеттер...ң адамды құрады. Сектордағы еңбек өнімділігі 2012 жылдың қорытындылары бойынша 34,6 мы... көрсеткіштер Өлше м бірлігі 2012 ж. есеп 2013 2012 жылға қатысты болжам ж. 2014... салдарынан сектордағы еңбек өнімділігі 2008 – 2012 жылдар ішінде 16,3-тен 60...ғы техникасының әлемдік нарығының көлемі 2012 жылы 72 млрд. АҚШ долларын құрады... ем бірлі гі 2012 ж. есеп 2013 ж. күтіле ді % 100 98,2 2012 жылға қатысты болжам.... Қазақстандағы локомотивтердің жалпы паркі 2012 жылы 1866 локомотив, оның ішінде...і бар. Жолаушылар вагондарының жалпы паркі 2012 жылы 2302 бірлікті, автомотрисалар...і, жүк вагондары 55 бірлікті құрады. 2012 жылы Қазақстан Республикасы жүк вагондарыны...» АҚ-ның (бұдан әрі – ҚТЖ) деректері бойынша 2012 жылы ЖҚҚ құю және металл өңдеу өнд... күтіл № 2012 ігі 1 Жалпы қосылған % 2013 еді 100 2012 жылға қатысты болжам 2012 ж. 2014...і нарық көлемі 2009 жылдан бері өсіп, 2012 жылы 1,3 млрд. АҚШ долларын құрады. Қаза... етуі 7 млрд. АҚШ долларын құрайды. 2008 – 2012 жылдар аралығындағы жиынтық қосыл... р/ Нысаналы Өлшем 2012 2013 с көрсеткіштер бірлігі есеп күтіл № еді 2012 жылмен салыстыр... 2017 2018 2019 ж ж ж ж ж ж 2019 жыл 2012 жылмен салыстыр ғанда, % 1 Жалпы қосыл... жабдығы нарығының жалпы көлемі 2012 жылы 2 млрд. АҚШ долларын құрады. Бұл ретте...қ өндірісінің отандық секторындағы еңбек өнімділігі 2012 жылдың қорытындылары бойынша 20,1 мы... р/с Нысаналы Өлшем 2012 2013 № көрсеткіштер бірлігі есеп күтіл еді 2012 жылмен салыстыр... 2017 2018 2019 ж ж ж ж ж ж 2019 жыл 2012 жылмен салысты рғанда, % 1 Жалпы қосыл...іштер 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 7,9% 7,6% 6,8% 7,3% 7,7% 8,6% 266 596 224 938... көрсеткіштер Өлше 2012 м есеп бірілі 2013 күтіле тін гі Болжам 2012 2014 2015 2016...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
...” (Марк 16:1–2). Зміст, травень 2012 р. Том 15 • Номер 5 2 Скорочений виклад... РАНКОВА ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2012 Р. Головує: Президент Томас С. Монсон. Веде...ІДНЯ ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ, 31 БЕРЕЗНЯ 2012 Р. Головує: Президент Томас С. Монсон. Веде...ІРНЯ СЕСІЯ СВЯЩЕНСТВА, 31 БЕРЕЗНЯ 2012 Р. Головує: Президент Томас С. Монсон. Веде... РАНКОВА ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ, 1 КВІТНЯ 2012 Р. Головує: Президент Томас С. Монсон. Веде...ІДНЯ ЗАГАЛЬНА СЕСІЯ, 1 КВІТНЯ 2012 Р. Головує: Президент Томас С. Монсон. Веде... ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ, 24 БЕРЕЗНЯ 2012 Р. Головує: Президент Томас С. Монсон. Веде... Гарріс і в Росії Андрієм Семеновим. ТРАВЕНЬ 2012, ТОМ 15, НОМЕР 5 ЛІЯГОНА 10485...ість видання різна в залежності від мови). © 2012 by Intellectual Reserve, Inc. Ус...ість, 123 Шлюб, 6, 97 Травень 2012 3 С У Б О Т Н Я Р А Н К О В А С Е С І Я | 31 б е ре з ня 2 0 1 2 р . Президент Томас...: Джозеф Сміт (2007), с. 143. Tравень 2012 5 Президент Бойд К. Пекер Президент Кворуму...іх дітей нашого Небесного Батька. Tравень 2012 7 “Діти—спадщина Господня, … бла­ женний...–22. 9. 3 Нефій 17:24. Tравень 2012 9 Шеріл А. Есплін Другий радник у генеральному...­ моги проводилися зранку у вівторок. Tравень 2012 13 Спільні заходи для... вченні—це витерпіти Tравень 2012 17 до кінця: “І благословенні ті, хто...­ ними почуттями заради сприяння Tравень 2012 19 у встановленні роботи, … яка допо...і, і Я скуштував і закінчив Свої Tравень 2012 23 приготування для дітей людських... наступних територіальних сімдесятників с 1 травня 2012 року: Річарда К. Ахаджи, Клімата.... Олукані, Гамаліеля Осорно, Tравень 2012 27 Патріка Х. Прайса, Маркоса... Роберт В. Кантуелл Головний директор ◼ Tравень 2012 29 Статистичний звіт за 2011...­ пенсаторні благословення, навіть Tравень 2012 37 якщо їх не завжди можна...ів, і лютість, і крик, і лайка Tравень 2012 39 … бул[и] взят[і] від [н]ас разом... й ділитися ним, у першу чергу, Tравень 2012 41 з вашими сім’ями 7. Ви налаштован... 6:14–15. Tравень 2012 47 С Е С І Я С В Я Щ Е Н С Т В А | 31 б е ре з ня 2012 р. Старійшина Дев... часто запитував мого тата, Tравень 2012 49 коли він охриститься. Він відпові­ дав... Ісуса Христа, амінь. ◼ Tравень 2012 51 Єпископ Річард С. Еджлі Нещодавно...ілей врятувати кількох малоактивних Tравень 2012 53 членів Церкви. Зараз, коли...ідника і Спасителя, амінь. ◼ Tравень 2012 57 Президент Дітер Ф. Ухтдорф Другий... нашого служіння в священстві Tравень 2012 59 і основуватися на них, а не.... Яків 1:22. 16. Мойсей 4:2. Tравень 2012 69 Н Е Д І Л Ь Н А Р А Н К О В А С Е С І Я | 1 к в і т ня 201 2 р . Президент Дітер... Ніл Л. Андерсен Річард Г. Скотт Квітень 2012 р. Генеральні авторитети Церкви Ісуса Христа...­ ників та Дванадцятьох апостолів, Tравень 2012 79 як пророків, провидців і одкрови... в Університеті Бригама Янга, 17 січ. 2012), speeches.byu.edu. 4. Цей виступ...­ сея принаймні дещо з цієї живності Tравень 2012 87 було “нечистим”, а Петро ніколи... боротьби, яка перед нами” 9. Tравень 2012 91 У своїй завзятості давайте не...:5–6. 15. 1 Коринтянам 15:40. Tравень 2012 93 Н Е Д І Л Ь Н А П І С Л Я О Б І Д Н Я С Е С І Я | 1 к в і т ня 2 0 1 2 р . Старійшина Л. Том...­ значеними для нас у Священних Tравень 2012 95 Писаннях віруванням, ми бачимо...ів. Доручайте своїм дітям виконувати Tравень 2012 99 якусь роботу вдома, що... як людина може і повинна Tравень 2012 103 застосовувати свою свободу вол... Leadership Training Meeting, Feb. 11, 2012, LDS.org. 2. Див. Учення Президент... Leadership Training Meeting, Feb. 11, 2012, LDS.org. 4. Див. Учення і Зав... почули під час цієї конференції, є віхами, Tравень 2012 111 встановленими Господом на шляху...іверситет Бригама Янга–Айдахо Tравень 2012 115 Мої дорогі брати і сестри... ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ЖІНОК | 24 березня 2012 р. Енн М. Дібб Другий радник у генеральному.... 15. З особистої кореспонденції автора, 2012 р. Tравень 2012 119 Мері Н. Кук Перший радник... і не дайте густому туману Tравень 2012 125 морального забруднення загород­ жувати..., swimcatalina.com, accessed Mar. 27, 2012. Є й інші веб-сайти, де можна... від вашого ставлення і прагнення навчатися. Tравень 2012 127 Ставтеся до навчання смиренно...ія 31:34. 6. 3 Нефій 15:9. Tравень 2012 129 ВО Н И С ВІДЧИЛИ Н А М Застосування матер... запам’ятовування семінаристами Травень 2012 131 Покажчик історій, які прозвучали...ітень 2012 р.–жовтень 2012 р. Виступи квітневої генеральної конференції 2012 року * Жовтень 2012 р.–квітень 2013 р. Виступи жовтневої генеральної конференції 2012 року... Метью О. Річардсон Другий радник Травень 2012 133 ЦЕРКОВНІ НОВИНИ Під час 182...ілу сімейної історії. 20 січня 2012 року він був покликаний служити в пре...іх, хто приходить до Нього”. ◼ Травень 2012 135 Старійшина Стенлі Г. Елл... та територіальним сімдесятником. ◼ Травень 2012 137 Єпископ Гарі Е. Стівенсон...ї: “Вони відчують твою любов”. ◼ Травень 2012 139 Лінда Ш. Рівз Керол М. Ст...ів та колів, що ті можуть Травень 2012 141 допомагати батькам посадити це... сайт news.lds.org. Травень 2012 143 Оголошено переможців Міжнародної виставки...ЄМ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ п’ятницю, 26 березня 2012 року, на відкритті виставки Де... 16 бе­ резня 2012 р. і вона триватиме до 14 жовтня 2012 р. в Музеї істор...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
.... № 102 1985 от 27.01.2012 10 авар. р № 32 от 10... 27.01.2012 1988 2/1 авар. р № 88 от 27.01.2012 1969 27 авар. р № 89 от 27.01.2012 1968 30 пр. 56 от.... № 86 1973 от 27.01.2012 24/1 пр. 74 от 18.... № 103 1978 от 27.01.2012 65 пр. 5683 от 26... авар. р № 53 от 27.01.2012 1982 22 пр. 5741 от.... № 72 1982 от 27.01.2012 47 авар. р № 5 от 10.12... 15.11.2012 1968 9 авар. р № 24 от 15.11.2012 1968 12 авар. р № 22 от 15.11.2012 1970 11а пр. 5675 от... 27.01.2012 34 авар. р № 15 от 15.11.2012 1969 36 авар. р № 16 от 15.11.2012 1969 38 авар. р № 14 от... 06.06.2012 1965 2 авар. р № 20 от 06.06.2012 1965 1 авар... 4 авар. р № 86 от 30.11.2012 1970 16 пр. 5716 от....2012 6 авар. р № 14 от 15.11.2012 1967 6 авар. р № 3 от 15.11.2012 1965 12 авар. р № 6 от 15.11.2012 1967 11 авар. р № 4 от 15.11.2012 1971 3а авар. р № 1 от 15.11.2012 1970 5 авар. р № 2 от 15.11.2012 1970 13 авар. р № 7 от 15.11.2012 1970 15 авар. р № 8 от 15.11.2012 1973 24... авар. р № 16 от 27.01.2012 1978 54 авар. р № 16 от... 27.01.2012 21 авар. р № 10 от 15.11.2012 1984 9 авар... 15.11.2012 1980 11а авар. р № 5 от 15.11.2012 1981 2 авар... 19 авар. р № 9 от 15.11.2012 1986 23 авар. р № 11 от 15.11.2012 1985 25 авар. р № 12 от 15.11.2012 1986 7/2 авар. № 20 от 15.11.2012 1985 (лит.... № 18 1984 от 15.11.2012 4 пр. 5722 от 26.04... от 15.11.2012 16 авар. р № 3 от 06.06.2012 1965 35... 15.11.2012 7а авар. р № 89 от 30.11.2012 1969 21 авар. р № 101 от 30.11.2012 1968 25 авар. р № 103 от 30.11.2012 1968 19 авар. р № 100 от 30.11.2012 1968 17 авар. р № 98 от 30.11.2012 1968 Кол.-во баллов Кол... авар. р № 92 от 30.11.2012 1969 9а авар. р № 90 от 30.11.2012 1969 22 авар. р № 105 от 30.11.2012 1968 28 авар. р № 108 от 30.11.2012 1968 24 авар. р № 107 от 30.11.2012 1968 30 авар. р № 109 от 30.11.2012 1969 32 авар. р № 110 от 30.11.2012 1969 34 авар. р № 111 от 30.11.2012 1969 36 авар. р № 112 от 30.11.2012 1969 38 авар. р № 113 от 30.11.2012 1969 6а акт 1 от 05..., авар. № 6 1974 от 27.01.2012 8 акт 1 от 05.06.2003, авар. № 4 1974 от 27.01.2012 1 акт 1 от 05.06.2003... 06.06.2012 27 авар. р № 104 от 30.11.2012 1970 18 авар. р № 99 от 30.11.2012 1970 23 авар. р № 102 от 30.11.2012 1970 14 авар. р № 96 от 30.11.2012 1970 16 авар. р № 97 от 30.11.2012 1970 12а авар. р № 94 от 30.11.2012 1970 13 авар. р № 95 от 30.11.2012 1974 12 авар. р № 93 от 30.11.2012 1970 10 авар. р № 91 от 30.11.2012 1970 5 авар. р № 87 от 30.11.2012 1971 3 авар. р № 85 от 30.11.2012 1970 6 авар. р № 88 от 30.11.2012 1970 43а..., авар. № 8 1975 от 27.01.2012 6 акт 1 от 05.06.2003... 27.01.2012 22а авар. р № 106 от 30.11.2012 1981 18... авар. р № 22 от 06.06.2012 1985 3 авар. р № 2 от 19.11.... № 19 1978 от 27.01.2012 9 пр. 5692 от 26.04.... № 22 1983 от 27.01.2012 11 пр. 5673 от 26.... № 20 1983 от 27.01.2012 1 пр. 5743 от 26.04..., авар. № 5 1988 от 06.06.2012 5 пр. 5742 от 26.04..., авар. № 6 1988 от 06.06.2012 11 пр. 5755 от 26..., авар. № 7 1988 от 06.06.2012 13 пр. 5710 от 26..., авар. № 8 1988 от 06.06.2012 15 пр. 5756 от 26..., авар. № 9 1989 от 06.06.2012 19 пр. 5745 от 26.... № 10 1988 от 06.06.2012 1а пр. 5728 от 26.... № 11 1987 от 06.06.2012 4 пр. 5726 от 26.04.... № 25 1988 от 27.01.2012 6 пр. 5727 от 26.04.... № 24 1988 от 27.01.2012 8 пр. 5734 от 26.04.... № 23 1988 от 27.01.2012 10 пр. 5735 от 26.... № 21 1987 от 27.01.2012 14 пр. 5732 от 26... 27.01.2012 12 авар. р № 13 от 06.06.2012 1975 Кол....01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012... округа − Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной...-Мансийском автономном округе − Югре на 2012 − 2015 годы», постановлением Администрации города... Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи... Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка муниципальных... Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка муниципальных....2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12... Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации... Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений... Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений... Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения... Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения... Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента... Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента... найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 № 3165...