Ракетный блок. CZ-5-500. [Редактировать]

CZ-5-500 - это центральный блок первой ступени РН Великий поход 5. Его отличительной особенностью является то, что он является полностью криогенным и по своей сути является результатом продолжения работ КНР в данном направлении.

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра31.2
2Масса (сухая), кг17800
3Масса, кг175000
4Диаметр, метра5
5Двигательная установка 2xYF-77

Найдено 1000 документов по запросу «CZ-5-500». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... (libor.martinek[at]fpf.slu.cz), Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph... (libor.martinek[at]fpf.slu.cz), Language editors for Belarusian and.... Najstarsza Cerkiew Prawosławna w tej części Europy ...................................................................................................... 262 Ilustracja / Illustration... publikacji. Każdy dołożył własną cząstkę bezintersownej pracy w służbie nauki... u korzeni. Bogusław Żurakowski używał często określenia: ‘centrum aksjologiczne... zespołu dyscyplin naukowych, skoncentrowanych na człowieku i jego piśmiennictwie, utworach...ą (w Lublinie w dniu 14 maja 1957 r.) członkini tego gremium naukowego, Maria.... Wykorzystując zresztą dorobek polskich badań, łączący się z nazwiskami [Józefa] Tretiaka... problematyki badawczej, oparte na częściowo różnym, częściowo zaś krzyżuj...ść badań nad liryką religijną. Oprócz pełnej wagi tych bada.... 3 Ibidem, s. 57. 2 26 ru i woli człowieka, czyli cnót moralnych, tzn...’, ‘sprawności duchowych’ u człowieka. O tych trzech aspektach człowieczeństwa (rozumie...ólnie, do uchwycenia duchowości człowieka, jego relacji z transcendentności... sakralna’]), czyli z tym, co poza człowiekiem, w tym wypadku bez odwo... w., choć egipski melechityzm/melchityzm był częścią cywilizacji bizantyjskiej. Po wielkiej...) melechici/melchici egipscy stali się częścią Cerkwi Prawosławnej. A katoliccy..., prawowiernym, ale nie monofizyckim) – to część Kościoła jakobickiego pozostająca...’, ‘ormiańska poezja sakralna’. Ważną częścią chrystianizmu pozostaje od prawie... purytańska, h) poezja kwakierska itd. Często zresztą jest to klasyfikacja... and Sacred Poetry”. W obecnym tomie w części pierwszej pt. Rozprawy i artyku... biblijne niejako mówią coś o danym człowieku, który tam akurat... pisarza Ferdynada Pessoi. 38 Natomiast w części drugiej naszego czasopisma (Book...łomie XX i XXI wieku. W trzeciej części pt. Sprawozdania (Reports) Libor...í tvorby Karola Wojtyły do češtiny). W części czwartej poświęconej... do Miłosiedzia Bożego). W części piątej, przeznaczonej dla... recenzyjnego w języku angielskim, rosyjskim i polskim. W części tej dodano alfabetyczne wykazy... w obecnym numerze. Na końcu w części szóstej znajdujują si...ństwa, ale religijne manifestacje (przejawy) człowieka nowoczesnego się zmienią. Interdyscyplinarne...ństwa, ale religijne manifestacje (przejawy) człowieka nowoczesnego się zmienią. Interdyscyplinarne... emocjonalnej powściągliwości [człowieka] współczesnego. Aktualne, gatunkowe... emocjonalnej powściągliwości [człowieka] współczesnego. Aktu156 alne... określeniu pisarza katolickiego. Pierwsza część pracy prezentuje postać księdza... podobieństwo do Chrystusa. Druga część pracy została poświęcona...łości do Boga. Końcowa część artykułu przedstawia podobieństwa mi...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
...ść autora i ani w całości, ani w części nie może być kopiowana... autorskich. WSTĘP Oddawany dziś do rąk członków naszej Sekcji Wychowanków Politechniki...ęgłym języka rosyjskiego. W swojej pracy często posługiwał się rosyjsk... автоматическая подстройка частоты samoczynne dostrajanie częstotliwości АР адаптативный регулятор... автоматический регулятор частоты automatyczny regulator częstotliwości арш. аршин (= 0,71120... амплитудно-фазовые частотные характеристики charakterystyki częstotliwościowe amplitudowo-fazowe АХ... (w tej liczbie) высокая частота wielka częstotliwość всесоюзное объединение zjednoczenie wszechzwi..., lotnictwo cywilne ГВЧ гипервысокая частота (częstotliwość 3600 GHz) гг. годы... и частоты państwowy etalon czasu i częstotliwości ГЭК Государственная экзаменационная... ЗИП запчасти, инструмент и принадлежности zestaw części zapasowych, narzędzi i akcesori...-obliczeniowe КВЧ крайне высокая частота częstotliwość bardzo wysoka (30 –300... квантовомеханическая мера частоты kwantowy wzorzec częstotliwości к-н капитан kpt kapitan... молекулярный вес c. cz. ciężar cząsteczkowy мол. молекулярный cząsteczkowy моль (ед... молекулярный спектральный анализ analiza widm cząsteczkowych мсб миллистильб msb milistilb... нелинейное корректирующее звено aut. nieliniowy człon korygujący НЛО неопознанный... baza об. ч. объёмная часть część objętościowa об/мин...) высокая частота VHF bardzo wielka częstotliwość (30 - 300 MHz) ОГАСН... очень низкая частота bardzo niska częstotliwość ООН Организация Объединённых... СВЧ сверхвысокая частота bardzo wielka częstotliwość cг сантиграмм cg centygram... szare СЧ средняя частота średnia częstotliwość (300 kHz – 3 MHz) СШ... высокой частоты prądy wielkiej częstotliwości ТД туннельный диод... ультравысокая частота UHF ultra wielka częstotliwość УВЧ-терапия ультравысокочастотная терапия leczenie falami dźwiękowymi wysokiej częstotliwości (prądem ultradźwiękowej częstotliwości) уд. в. удельный вес... управляемый делитель частоты sterowany dzielnik częstotliwości УЗ ультразвук, ультразвуковой... УПЧ усилитель промежуточной частоты wzmacniacz częstotliwości pośredniej УР... kąt znoszenia УС узел сочленения węzeł członowania УС указатель скорости lotn... автоподстройка частоты fazowe automatyczne dostrajanie częstotliwości ФВЧ фильтр верхних частот filtr górnych częstotliwości ФГ фотоголовка głowica... ФЧУ фазочастотный усилитель wzmacniacz fazowo-częstotliwościowy ФЧХ фазочастотная характеристика charakterystyka fazowo-częstotliwościowa ФЭ фотоэлемент fotokom... jałowy химически чистый ch. cz. chemicznie czysty х/б хлопчатобумажный bawełniany.... godzina ч. чистый cz. czysty (odczynnik) ч. часть cz. część ч.д.а. чистый для анализа cz.d.a. czysty do... автоматическая подстройка частоты częstotliwościowe automatyczne dostrajanie częstotliwości черт... ЧИМ частотно-импульсная модуляция modulacja częstotliwościowo-impulsowa ЧМ частотная модуляция modulacja częstotliwości ЧМН черепно-мозговые...ózgowy ЧНО частотный нуль-орган częstotliwościowy organ zerowy ЧП... cyfrowe ЧСС частота сердечных сокращений częstotliwość skurczów serca ЧЭ чувствительный.... вес атомный вес ciężar cząsteczkowy мол. вес молекулярный вес... chlorocholiny (antywylegacz) ХХХ хлорхолинхлорид c C c C C c. at. c. cz. Cd kadm Cd кадмий cd... cg centygram сг сантиграмм ch. cz. chemicznie czysty х.ч. химически чистый CHZ.... czysty chemicznie х. ч. химически чистый cz. czyli или cz.d.a. czysty do analizy ч.д.а. чистый.... masa atomowa атомная масса m. cz. mała częstotliwość низкая частота m. miesiąc мес... robotniczego ОРС отдел рабочего снабжения P P p p P p. cz. fosfor P фосфор piko (przedrostek krotno...-сила puaz (poize) jedn. П пуаз częstotliwość pośrednia промежуточная частота... (fr.) part per milion – część na milion (części) часть на миллион... летающий объект UHF ultra wielka częstotliwość УВЧ ультравысокая частота UJ... (łac.) вето VHF bardzo wielka częstotliwość ОВЧ особо высокая частота... электросталеплавильный цех WFCz wzmacniacz fazowo-częstotliwościowy ФЧУ фазочастотный усилитель...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...ів українською мовою. Наприклад: tańczący — танцюючий, idący — iдучий... і в кіно (до кінотеатру); пол. Chodzę często tak do kina, jak..., Praha . Dostupný z WWW: hp://www.korpus.cz. . MARTINCOVÁ, O., SAVICKÝ, N.: Hybridní slova a někter... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. . Hospodářské noviny... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. . Lidé a země, , č. . In... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. . Respekt, , č. . In: Česk... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. Systematic Relations in...] Режим доступу: www.slavistika.upol.cz. . CHOLODOVÁ, U.: Ukrajinistika v rámci inovace kulturologick... доступу: www.ukrajiniste.cz та hp://www.ukrajiniste.cz/? page=stranka&skupina=&language... ресурс] Режим доступу: hp://www.vetrnemlyny.cz/ nakladatelstvi/knihy/-Ukrajina-davaj-Ukrajina...інностей. Список літератури . KOŁODZIEJEK, E.: Człowiek і świat w języku subkultur. Wydawnictwo...  právě Ukrajina (hp://www.vetrnemlyny.cz/mac; hp://www.autorskecteni.cz/ /cz/program). Před samotn... w obozowej ewidencji stanowią tylko część jego ofiar. Jaką część — tego nie da...’янські мови E-mail: valcakova@iach.cz, тел.: + . Василяйко Ірина, аспірантка...істика E-mail: Oxana.Gazdosova@seznam.cz, тел.: + . Дащенко Надія, канд. філол...ія, перекладознавство E-mail: myronova@phil.muni.cz, tel.: + . Михайлова Олена, канд. філол... ономастика, діалектологія E-mail: LjubaOstasova@seznam.cz, тел.: + . Петріца Наталія, канд... інтересів: лексикологія E-mail: @mail.muni.cz, Lizatesliza@gmail.com, тел.: + . Хібеба... E-mail: Monika.Seveckova@econ.muni.cz, тел.: + . Шистеров Ігор, магістр...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. Šéfredaktorka – prof. Ludmila V. Kotenko, Ph...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. ISSN 2464-675X MK ČR E 22426 © Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o., 2016. ISSN 2464-675X MK...: The science publishing centre «Sociosphere-CZ» Editor-in-Chief – Doctor of...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. ISSN 2464-675X MK ČR E 22426 © Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o., 2016. AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA 1 2016... Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» в 2016 году ............................................ 90 Информация о научных...» – Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» .............................................................. 93 AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA 1 2016...» – Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» .............................................................. 92 AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA 1 2016... VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» В 2016 ГОДУ Дата 5–6 апреля 2016...» – VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») или в России (в выходных данных издания...» – VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» The science publishing centre «Sociosphere...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») or in Russia (in the... Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA Vědecký časopis...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: IČО 29133947 U dálnice 815/6, 155 00...://sociosphera.com, e-mail: sociosfera@seznam.czДата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... SE DK FI NO PL CZ SK Винт (поставляется в комплекте с кронштейном...-40R353B / 32R303B 4-544-024-11(1) CZ SK HU masterpage: Left D:\SONY... при управлении телевизором. PL  / (Питание) CZ Включение или перевод телевизора в режим... декодирование субтитров возобновится автоматически. PL CZ SK (Субтитры) HU Изменение настройки... HOME. Нажмите /, затем [Приложения]. PL CZ SK для выбора HU 11RU... SE DK FI NO PL CZ SK HU masterpage: Left D:\SONY... FI NO PL Режим звука CZ Выберите в соответствии с используемым содержимым. SK... субтитров. DK FI NO PL CZ SK HU 17RU KDL-40R353B... начальной настройке. FI NO PL CZ SK HU Настройка часового пояса... SE DK FI NO PL CZ SK HU 21RU KDL-40R353B... SE DK FI NO PL CZ SK HU 23RU KDL-40R353B... SE DK FI NO PL CZ SK HU • Храните извлеченные винты... сигнала через Y, PB, PR гнезда / CZ  Проверьте подключение Y, PB, PR гнезд...,5 В PL Вход адаптера переменного тока CZ SK HU 29RU KDL-40R353B... SE DK FI NO PL CZ SK HU 31RU KDL-40R353B...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... complet avec LEDs à économie d‘énergie CZ TR 42/09INT 40/04INT... o energooszczędne oświetlenie LED 44 CZ Kompletní akvárium s energeticky úsporn... o połowę niższy. Oprócz oszczędności energii, du... vipan karma pełnoporcjowa (1.8) Ta część informacji odnosi się do użytkowania... używać tylko oryginalwnętrznego (1.2.2) nych części zamiennych firmy sera. • Otwory... uruchomieniem urządzenia upewnij się, że czę- szego urządzenia. Gwarancją są obj...ów, które ulegają nor• Odłącz zasilanie przed pracą z pokrywą lub... LED i zasilacza. W przy• Natychmiast odłącz pokrywę od zasilania w przypad- padku...żliwa, zostanie on wymienio• Wyłącz główną wtyczkę z zasilania sieci przed...:02:48 k sestavení / použití CZ Návod sera Biotop LED Cube.... vlhkostí vzduchu 70%! Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32 284 01...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... Seite 2 Inhalt D NL F E P I N GB PL CZ H RUS Inhoud • Sommaire • Indice • Índice...że) • Proszę ostrożnie wyjąć wszystkie części z opakowania. Proszę zachować opakowanie...ągnięciu wtyczki z gniazdka! Zdejmowane części mające kontakt z żywno... wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy...żności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie...ít ke zničení nože! 51 CZ 5....-05-SMS 2759 neu 15... Seite 52 Ovládací prvky CZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14... přepínání stupňů. 53 CZ 5....-05-SMS 2759 neu CZ 15.01.2003...šném odborném obchodě nebo opravně. 55 CZ 5....-05-SMS 2759 neu 15...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
OGS1821 FR CISAILLE À GAZON / SCULPTE HAIES SANS FIL MANUEL D’UTILISATION 1 EN CORDLESS GRASS SHEAR / SHRUBBER USER’S MANUAL 9 DE AKKU-GRAS- UND HECKENSCHERE BEDIENUNGSANLEITUNG 17 ES TIJERAS CORTACÉSPED / ARREGLASETOS SIN CABLE MANUAL DE UTILIZACIÓN 26 IT FORBICI PER ERBA/SFOLTIRAMI A BATTERIA MANUALE D’USO 34 PT TESOURA DE RELVA / APARADOR DE SEBES SEM FIO MANUAL DE UTILIZAÇÃO 42 NL ACCU HEGGEN-/GRASSCHAAR GEBRUIKERSHANDLEIDING 50 SV SLADDLÖS BUSK- OCH GRÄSSAX INSTRUKTIONSBOK 58 DA BATTERIDREVEN PLÆNESAKS/HÆKTRIMMER BRUGERVEJLEDNING 66 BRUKSANVISNING 74 NO OPPLADBAR GRESSAKS / BUSKTRIMMER FI JOHDOTTOMAT RUOHOSAKSET / PENSAIDEN VEISTOSAHA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 82 HU )ĥ6=(*e/<1<Ë5Ï %2.251<Ë5Ï 2//Ï 9(=(7e. 1e/.h/, +$6=1È/$7, Ò7087$7Ï 90 CS $.8 1ģä.< 1$ 75È98 $ 1$ ä,9é 3/27 NÁVOD K OBSLUZE 99 RU ÄääìåìãüíéêçõÖ çéÜçàñõ Ñãü ÉÄáéçÄ / äìëíéêÖá êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà 107 RO FOARFECE PENTRU GAZON / APARAT DE TUNS GARD VIU FĂRĂ FIR MANUAL DE UTILIZARE 115 PL %(=35=(:2'2:( 12ĩ<&( '2 75$:1,.Ï: ĩДата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... CDF of the output image Cz(z) is given by the integral of the output PDF: ðz Cz ðzÞ ¼ pz0 ðz 0 Þ dz 0 ð3:22Þ 0 A key point... CDFs defined previously, Cx(x) and Cz(z), be equal for the mapping z ¼ f ðxÞ: Cz ½f ðxފ ¼ Cx ðxÞ ð3:24Þ from which it ... that the required mapping f() is f ðxÞ ¼ Cz 1 ½Cx ðxފ ð3:25Þ The definition of... to map input Cx(x) to Cz(z) and, hence, input PDF px... the discrete CDF Cz(l) of the output image: Cz ðlÞ ¼ l X pz ðjÞ ¼ j¼0 l 1X zj... version of the earlier transform f ðxÞ ¼ Cz 1 ½Cx ðxފ and must find the mapping defined by Cz 1 when the input to it...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... Seite 2 Inhalt D NL F E P I N GB PL CZ H RUS Inhoud • Sommaire • Indice • Índice...ąć wtyczkę z gniazdka. 9. Jeżeli przypadkowo włączą Państwo frytkownicę, a w środku nie... wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy...żności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie... 48 Všeobecné bezpečnostní pokyny CZ • • • • • • • • • Před uvedením tohoto přístroje do... bezpečně a optimálním způsobem. CZ Připojení Přístroj smí být připojen jen...ém stavu. 49 5....-05-FR 2881 CZ 14.05.2004 12:39... 12:39 Uhr Seite 51 Čištění CZ 1. Ujistěte se, že zástrčka...í dálkové 51 5....-05-FR 2881 CZ 14.05.2004 12:39...