Ракетный блок. CZ-5-500. [Редактировать]

CZ-5-500 - это центральный блок первой ступени РН Великий поход 5. Его отличительной особенностью является то, что он является полностью криогенным и по своей сути является результатом продолжения работ КНР в данном направлении.

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра31.2
2Масса (сухая), кг17800
3Масса, кг175000
4Диаметр, метра5
5Двигательная установка 2xYF-77

Найдено 1000 документов по запросу «CZ-5-500». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.63/5
... wprowadza zakaz łączenia członkostwa w zarządzie powiatu z członkostwem w organie gminy...ści mandatu posła i senatora z funkcją członka zarządu miasta na... nie przewidują zakazu łączenia funkcji członka zarządu gminy z mandatem... bezwzględny zakaz łączenia funkcji członka zarządu powiatu z mandatem... ten należy stosować także do członków zarządów miast na prawach... powiatu”, a w gminach zakaz łączenia funkcji członka zarządu z mandatem poselskim... nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny statusu członków zarządu miasta na... ust. 5 ustawy. Zakaz łączenia funkcji członka zarządu miasta na... zdaje się wynikać z uzasadnienia wniosku, że członków zarządów tych miast nie... przepisu w ogóle nie dotyczą członków zarządów miast na prawach... sprawować mandat posła oraz senatora. Członków zarządu miasta na... legislacji, gdyż zakaz łączenia funkcji członka zarządu miasta na...”. Z kolei art. 26 ust. 3 stanowi, że „Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy...ów wynika treść zaskarżonej normy: „Członkostwa w zarządzie miasta na... powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy...ża wprowadzenie niepołączalności funkcji członka zarządu miasta na...ść orzekania o niezgodności z konstytucją tylko części jednostki redakcyjnej aktu prawnego...ępu. Orzeczenie o niezgodności z konstytucją części ustępu stanowiącego...ę incompatibilitas, a zatem – zakazu łączenia funkcji członka organu wykonawczego z innymi stanowiskami...ądzie terytorialnym) wynika zakaz łączenia członkostwa zarządu z zatrudnieniem w administracji... powiatowym, art. 26 ust. 3, zakazuje członkom zarządu powiatu uczestniczenia... województwa pojawia się zakaz członkostwa w zarządzie powiatu. Zestawienie...ć, że obowiązuje generalny zakaz łączenia członkostwa w organie zarządzającym... pozostałych ustaw. Poza tym członkowie zarządów nie mogą pracowa... posła albo senatora dotyczy tylko członków zarządu powiatów i wojew... przypadają organom samorządu stanowią część zadań administracji publicznej i są realizowane przez... władzy samorządowej wykonują znaczną część zadań, które wcześniej... przyzwoitej legislacji, bo zakaz łączenia członkostwa w zarządzie miasta na.... art. 1 ust. 2, art. 8 ust.1), jako części składowej administracji publicznej.... 1 powołanej uchwały wynika wręcz zakaz podwójnego normowania tych... osób; jej adresatami są wyłącznie członkowie zarządów wielkich miast, kt...ść obowiązującego ich zakazu (członkostwo w organie gminy i województwa... jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie”, wreszcie odpowiedni przepis ustawy... przewodniczący, wiceprzewodniczący i pozostali członkowie”. Powołane przepisy pozwalaj...ę natomiast w tym pojęciu kwalifikacje członków zarządu, ich sytuacja..., op.cit., s. 65). Zakaz łączenia członkostwa w zarządzie jednostki samorz... określają przepisy normujące częstotliwość obrad, podmioty uprawnione do... natomiast statusu personalnego poszczególnych członków organu i zasad wykonywania przez... wyznacza status osobisty każdego z członków zarządu, nakazując potencjalnym... funkcjami. Zakres niepołączalności członkostwa w zarządzie miasta na...ści ograniczenia nie dotyczące członków zarządu gminy” (s. 2). Zdaniem... miasta na prawach powiatu. Zatem, członkostwa w zarządzie miasta na..., że „przepis wprowadzający niepołączalność członkostwa w zarządzie powiatu z piastowaniem...źnie wyklucza możliwość łączenia członkostwa w zarządzie powiatu, a wi...ów tej jednostki i statusu prawnego ich członków” (s. 4). Z takiego sformułowania wynika, że do członków zarządu miasta na... z dotychczasowymi ustaleniami – przyjmujemy stosowanie do członków zarządu miasta na... czynienia z kolizją norm. Teoretycznie bowiem członkowie zarządów miast na prawach... merytoryczne, to trzeba się zgodzić, iż członkowie zarządu miast na prawach powiatu są częścią szerszej grupy ogółu członków zarządów gmin... szczególnym, wyklucza stosowanie wobec członków zarządów miast na prawach...; wnioskodawca kwestionuje zakaz łączenia funkcji członka zarządu z mandatem pos... pozostałych gmin. Mimo to, członkowie zarządów wielkich miast podlegali...ę zatem wydawać, że ograniczenia dotyczące członków władz miast na prawach... i dlatego kwestionuje sformułowanie wobec członków władz miast na prawach... powiatu, a zwłaszcza starostowie, oprócz funkcji samorządowych wykonują ca...ło o rozszerzeniu zakresu zakazu łączenia funkcji członków zarządu powiatu w zestawieniu...ło podstaw do ewentualnego stosowania wobec członków zarządu miast na... wprowadzonych przez nie zakazów łączenia członkostwa w zarządzie jednostki samorz...ących status prawny osób będących członkami organów powiatu do osób będących członkami organów miasta na prawach...żna pominąć kwestii statusu prawnego członków tych organów. Dlatego te... regulacji dotyczących statusu prawnego członków tych organów. Takiego rozumienia... względów uzasadnione jest stosowanie do członków zarządu miast na... przepisów dotyczących statusu prawnego członka zarządu gminy. W interesuj... wykluczają połączalności funkcji członka zarządu gminy z mandatem...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... poradniku medycznym Compendium medicum auctum. Część 1 .FEJDJOBM QMBOUT JO BO UI.... Compendium medicum auctum. W części I zestawiono hasła A–K, w części drugiej – pozostałe has... egzemplarza Compendium medicum auctum wydanego w Częstochowie w 1752 r. (wydanie 7.). Autorstwo dzie... 7th edition issued 1752 in Częstochowa. The authorship of the... POLSKIM PORADNIKU MEDYCZNYM....CZĘŚĆ 1 ówczesnej farmacji. Prócz tego podaje nawet przepisy... nowicjacie chętnie i gorliwie, oprócz wykonywania innych obowiązków, służył chorym...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.19/5
...;SFZF— D— VD`T,F, GFUZ G[ ——XTZ\H S[ DF[CZ[cc4 ——;qCFU S[ Gq5}Zcc VFlN... pNIX\SZ SF ——;FUZ4 DGqQI VF{Z ,CZ—cc4 0F¶P ZFDNZX lDz SF... ,S ,\AL 5Z\5ZF C{ × V5GL .; 5Z\5ZF D— p;G[ S." DF[0+ N[B[ C{ × CZ DF[0+ ;[ VFU[ A-+G[JF,L ZFC G." CF...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... P SK H Cool touch end rings CZ G Comfort clips RU HUN PL... GB ENGLISH 5(0 ,)8 .) (B / LQGG FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... besonders lange für ein 5(0 ,)8 .) (B / LQGG SK CZ RU HUN PL GR RO...ÜCKEN GEEIGNET! 6 5(0 ,)8 .) (B / LQGG 5(0 ,)8 .) (B / LQGG F P SK CZ RU HUN PL GR RO... stijl beter te 5(0 ,)8 .) (B / LQGG SK CZ RU HUN PL GR RO... VAN KUNSTHAAR. 10 5(0 ,)8 .) (B / LQGG 5(0 ,)8 .) (B / LQGG F S CZ RU HUN PL GR RO... négatifs qui réduisent l‘électricité 5(0 ,)8 .) (B / LQGG CZ RU HUN PL GR RO.... 14 5(0 ,)8 .) (B / LQGG 5(0 ,)8 .) (B / LQGG F S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... HE H Aros de punta fría CZ G Cómodas horquillas 17 ESPAÑOL... el baño o en la ducha. CZ SK NO DEBE USARSE CERCA... da 1,8 m HE H Anelli laterali freddi CZ F Indicatore luminoso di accensione G Fermagli... da bagno o nella cabina doccia. CZ SK IL PRODOTTO NON DEVE... i længere tid, så frisuren sætter I 1,8 m ledning CZ H Berøringssikre ringe i enderne (bliver... i dine almindelige lovfæstede rettigheder. CZ Ring til dit nærmeste Remington...änning som står på apparaten. 5(0 ,)8 .) (B / LQGG F E CZ RU HUN PL GR RO... tulisi kestävä. 5(0 ,)8 .) (B / LQGG S FIN P SK CZ H Viileät päätyrenkaat RU HUN PL...öä. 32 5(0 ,)8 .) (B / LQGG 5(0 ,)8 .) (B / LQGG D NL F P SK CZ RU HUN PL GR RO.... GR RO TR INFORMAÇÕ IMPORTANTE CZ SK Antes de usar, o cabelo...-europe.com RU HUN PL CZ Os danos provocados ao produto...É INFORMÁCIE RU HUN PL CZ Pred formovaním musia byť vlasy... na www.remington-europe.com CZ SK Táto záruka sa nevz... apod. 5(0 ,)8 .) (B / LQGG D NL S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... do sieci G Wygodne zapięcia CZ wyposażono wałki zapewniaj...ź grzebieniem każde pasmo. Podłącz sznur do sieci. Walki podgrzewaj...łków użytych na początku. Odłącz urządzenie od sieci. Wa... GB POLSKI 5(0 ,)8 .) (B / LQGG FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... bezpłatnie – produkt lub wadliwa część zostaną naprawione lub wymienione na... z lokalnym punktem serwisowym Remington® . Oprócz niniejszej gwarancji konsumentowi przysługuj... ragyogó hajért 5(0 ,)8 .) (B / LQGG P SK CZ RU HUN PL 3 év garancia GR... 5(0 ,)8 .) (B / LQGG 5(0 ,)8 .) (B / LQGG DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... ширины и закрепите бигуди 5(0 ,)8 .) (B / LQGG SK CZ RU HUN PL I Сетевой шнур....ru GB РУССКИЙ 5(0 ,)8 .) (B / LQGG P SK CZ RU HUN PL GR RO...şturmaya devam edecektir. 5(0 ,)8 .) (B / LQGG P SK CZ RU HUN PL 3 yıl garanti GR... satıldığı tüm ülkelerde geçerlidir. CZ Bu ürün kontrol edilmiş olup herhangi...ŢIUNI IMPORTANTE RU HUN PL CZ Înainte de fixare, părul ar...-europe.com RU HUN PL CZ Garanţia nu include remedierea... 5(0 ,)8 .) (B / LQGG 5(0 ,)8 .) (B / LQGG F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... FRP 5(0 ,)8 .) (B / LQGG D NL F E FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... ALI LASULJAH. HE POMEMBNA NAVODILA CZ SK Pred začetkom oblikovanja... glejte www.remington-europe.com CZ SK Garancija ne vključuje... I PERIKE. HE VAŽNE UPUTE CZ SK Prije učvršćivanja, kosa... GB HRVATSKI JEZIK / SRBIJA 5(0 ,)8 .) (B / LQGG CZ RU HUN PL GR RO... ƾƀNjƁǍƃůȶ ȜNjŲǞŽȚ ǚƫź ǜž ȸNjżƺů .ȴǞŮƾƫŽȚ ȶȖ ȲNjƄƯž ǗƮƶžȶ ǀƃŶǍž ȧƾƵŻ ǀƯƭƲŮ ȝȚǍƳƃŽȚ ǗƸƮƶů ǜƳƚ .ȜNjŲǞŽȚ Ǡź ƾƷƯǤȶ ǚƃŻ ȹ ƾžƾƢ ȝȚǍƳƃŽȚ ǗƸƱƏ ƿƆƁ 5(0 ,)8 .) (B / LQGG D NL F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... 5(0 ,)8 .) (B / LQGG 5(0 ,)8 .) (B / LQGG D NL FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... 5(0 ,)8 .) (B / LQGG .ğijĤijIJ ěĤğĴĠ ħĩĴĢħ ĵijĜĠĢĩ ğīĤě ğĞĤĢĤğĴ ĠěĞĠ .ĨĤīĤĞĭ ĪĠĜĬ Ġě ĤĠIJĤī ħġĠīĠ Ģħ ģĠģijĩĬ ĵijġĭĜ ĨĤħĠijğ ĵě ĵĠIJīħ ĪĵĤī .ğĞĤĢĤħ ĨĵijġĢğ Ĥīįħ ĪĤģĠħĢħ ĨĤħĠijğ ĵě ĠĴĜĤ D NL F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... HEBREW 5(0 ,)8 .) (B / LQGG ĵĜĠĵĦĜ ğěij ijĠġĢĤĩ ħĭ ĮĬĠī ĭĞĤĩħ DK S FIN P SK CZ RU HUN PL www.remington... Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com IRELAND Tel...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.71/5
...ący system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano, przeznaczony do cementowania... do innych systemów samowytrawiających łączących z aktywatorem DC. Wartości adhezji samowytrawiającego systemu łączącego do zębiny po utwardzeniu...-etch Wartości adhezji systemów łączących zastosowanych w technice total-etch... podwójnie wiążący system łączący Xeno IV strzykawka 1,2 g, odcie... w: 2 0 AdheSE DC * Samowytrawiające systemy łączące z aktywatorem DC Źródło: pomiary wewn... podwójnie wiążący system łączący Excite OptiBond XP Bond... DSC Solo PLus & BondNT MSystemy łączące z aktywatorem DC stosowane w technice... w połączeniu z samowytrawiającym systemem łączącym Futurabond DC tworzy pewne połączenie adhezyjne, szczelnie łącząc się zarówno z tkankami zęba...żącym do platynowej klasy systemów łączących, idealnym do stosowania w gabinetach..., podwójnie wiążącemu systemowi łączącemu z cząsteczkami nano, kompromisy w obszarze... i podwójnie wiążący system łączący, zapewnia bezpieczeństwo dzi... fizycznych i jakości aplikacji systemów łączących. Materiał Bifix QM zachowuje... w połączeniu z samowytrawiającym systemem łączącym Futurabond DC tworzy pewne połączenie adhezyjne, szczelnie łącząc się zarówno z tkankami zęba...żącym do platynowej klasy systemów łączących, idealnym do stosowania w gabinetach..., podwójnie wiążącemu systemowi łączącemu z cząsteczkami nano, kompromisy w obszarze... i podwójnie wiążący system łączący, zapewnia bezpieczeństwo dzi... fizycznych i jakości aplikacji systemów łączących. Materiał Bifix QM zachowuje... w połączeniu z samowytrawiającym systemem łączącym Futurabond DC tworzy pewne połączenie adhezyjne, szczelnie łącząc się zarówno z tkankami zęba...żącym do platynowej klasy systemów łączących, idealnym do stosowania w gabinetach..., podwójnie wiążącemu systemowi łączącemu z cząsteczkami nano, kompromisy w obszarze... i podwójnie wiążący system łączący, zapewnia bezpieczeństwo dzi... fizycznych i jakości aplikacji systemów łączących. Materiał Bifix QM zachowuje...ący system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano, przeznaczony do cementowania... do innych systemów samowytrawiających łączących z aktywatorem DC. Wartości adhezji samowytrawiającego systemu łączącego do zębiny po utwardzeniu...-etch Wartości adhezji systemów łączących zastosowanych w technice total-etch... podwójnie wiążący system łączący Xeno IV strzykawka 1,2 g, odcie... w: 2 0 AdheSE DC * Samowytrawiające systemy łączące z aktywatorem DC Źródło: pomiary wewn... podwójnie wiążący system łączący Excite OptiBond XP Bond... DSC Solo PLus & BondNT MSystemy łączące z aktywatorem DC stosowane w technice...ący system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano, przeznaczony do cementowania... do innych systemów samowytrawiających łączących z aktywatorem DC. Wartości adhezji samowytrawiającego systemu łączącego do zębiny po utwardzeniu...-etch Wartości adhezji systemów łączących zastosowanych w technice total-etch... podwójnie wiążący system łączący Xeno IV strzykawka 1,2 g, odcie... w: 2 0 AdheSE DC * Samowytrawiające systemy łączące z aktywatorem DC Źródło: pomiary wewn... podwójnie wiążący system łączący Excite OptiBond XP Bond... DSC Solo PLus & BondNT MSystemy łączące z aktywatorem DC stosowane w technice...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... need. 5(0 ,)8 .) L / LQGG DK S FIN P SK CZ INSTRUCTIONS FOR USE RU HUN.... 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL L GR RO... springen. 5(0 ,)8 .) L / LQGG DK S FIN P SK CZ STYLINGANLEITUNG RU HUN PL 2 Jahre... UND GARANTIE RU HUN PL CZ dar und ist gefährlich... hittebestendige ondergrond legt. 5(0 ,)8 .) L / LQGG P SK CZ RU HUN PL GR RO... INSTRUCTIONS D’UTILISATION RU HUN PL CZ Garantie 2 ans 11 FRANÇAIS....com 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK SK CZ RU HUN PL GR RO..., tapetes, etc. 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... PER L’USO RU HUN PL CZ Garanzia di 2 anni SK H Estremit... rivenditori autorizzati. 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK S CZ RU HUN PL HE Per... angivet på apparatet. 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO...över. 5(0 ,)8 .) L / LQGG DK S FIN P SK CZ ANVÄNDARINSTRUKTIONER RU HUN PL.... 24 5(0 ,)8 .) L / LQGG 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I P SK CZ RU HUN PL GR RO... laitteeseen merkittyä käyttöjännitettä. 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E CZ RU HUN PL GR RO... de aquecimento universais 5(0 ,)8 .) L / LQGG SK CZ RU HUN PL GR RO...-europe.com 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK S CZ RU HUN PL GR RO... siete. 32 5(0 ,)8 .) L / LQGG 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E I P SK CZ RU HUN PL GR RO... na www.remington-europe.com CZ SK Táto záruka sa nevz... vyměnit. 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E FIN P SK CZ RU HUN PL Tento výrobek... wykorzystaniu wszystkich potrzebnych wałków odłącz je od źródła zasilania. HE INSTRUKCJA OBSŁUGI RU HUN PL CZ 2 letnia gwarancja 39 POLSKI Эта... lub na inne wrażliwe części ciała. 40 5(0 ,)8 .) L / LQGG 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I P SK CZ HE Więcej informacji na...żnione. GR RO TR Oprócz niniejszej gwarancji konsumentowi przysługuj... bezpłatnie – produkt lub wadliwa część zostaną naprawione lub wymienione na...ć danym produktem, ani żadną jego częścią, twarzy, szyi lub sk...álják. 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL A készülék kádban....remington-shop.ru GB РУССКИЙ CZ G Световой индикатор включения SK больших... 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... F Isındığını belirten uyarı ışığı G Açık göstergesi ışığı CZ E Renk kodlu klipslerin 3 boyu bulunmaktad.... 50 5(0 ,)8 .) L / LQGG 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK CZ RU HUN PL GR RO... aveţi nevoie. 52 5(0 ,)8 .) L / LQGG 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E CZ RU HUN PL GR RO...: tkfexpert@gmail.com 5(0 ,)8 .) L / LQGG P SK CZ RU HUN PL GR RO...ѓьђрш чњ ›ѩ‫›ي‬ўѢ ›‫ى‬ѦѬњ Ѧњ ›ѩѨѫ‫ي‬ѯўѬў Ѭњ ѩѨѤ‫ٍ ى‬ѬњѦ ўٌѦњѢ ўѦўѩќѨ›ѨѢѠѥ‫ي‬Ѧњ яѩ‫›ي‬ўѢ Ѧњ Ѭњ њѮًѦўѬў Ѭњ ѣѩѭُѫѨѭѦ ›ѩѢѦ Ѭњ њ›ѨѡѠѣўَѫўѬў 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... 5(0 ,)8 .) L / LQGG 5(0 ,)8 .) L / LQGG F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL тѢњ ›ўѩњѢѬ‫ي‬ѩѱ ›ѤѠѩѨѮѨѩٌўѪ ѫѯўѬѢѣ‫ ى‬ѥў ѬѠѦ њѦњѣَѣѤѱѫѠ ў›ѢѫѣўѮѡўٌѬў ѬѠѦ ѠѤўѣѬѩѨѦѢѣً ѝѢўَѡѭѦѫѠ ZZZ UHPLQJWRQ... ELEKTRIČARJA. HE VARNOSTNI UKREPI CZ SK Prepričajte se, da... ZA UPORABU HE 2 godine garancije CZ SK H Hladni vrhovi 63 HRVATSKI.... 64 5(0 ,)8 .) L / LQGG 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I P SK CZ RU HUN PL GR RO... 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO....remington-shop.ru 5(0 ,)8 .) L / LQGG E P SK CZ RU HUN PL www.remington... ħĭ ğħĠĭ ĠīĤěĴ ĵĢį ijĬĩĩ Ĩijġ Ĩĭ ĵĢį ijĬĩĩ ĪĤIJĵğħ İħĩĠĩ ĵįĬĠī ğīĝğħ – ğijğġě .ĤěħĩĴĢ Ĩĭ İĭĤĤĵğħ İħĩĠĩ Ġě ĨĤĩ ĨĤħĤĦĩğ ĨĤijĢě ħĠĜĤIJ ĤħĦ Ġě ĨĤijĠĤĦ ,ĵĠĢħIJĩ ,ĵĠĤģĜĩě ĞĤħ ĠĜ ĴĩĵĴğħ ĪĤě – ğijğġě .ĨĤijĢě ĨĤħġĠī .ĵĢħIJĩĜ Ġě ğĤģĜĩěĜ ĴĠĩĤĴħ ĨĤěĵĩ ĠīĤě ğġ ijıĠĩ .ĴĠĩĤĴĜ ĨīĤě Ĩğ ijĴěĦ ħĩĴĢğĩ ĨĤħĠijğ ĵě IJĵīħ ĴĤ .ħĩĴĢħ ijĜĠĢĩ ijĤĴĦĩğĴĦ ğĢĝĴğ ěħħ ĨĤħĠijğ ĵě ĠijĤěĴĵ ħě .ĨīĠĬĢě Ĥīįħ ijijIJĵğħ ĨĤĩĢ ĨĤħĠijħ ĠijĴįě .ĨĤijĢě ĨĤħġĠīĜ Ġě ĨĤĩĜ ijĤĴĦĩğ ĵě ħĠĜģħ ĪĤě ĵĠěijħ ĤĞĦ ĵĠĭĤĜIJĜ ħĩĴĢğ ħĜĦ ĵě IJĠĞĜħ ĴĤ .ijĤĴĦĩğ ĜĤĜĬ ħĩĴĢğ ģĠĢ ĵě ħĝħĝħ ĪĤě 5(0 ,)8 .) L / LQGG D NL F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL .ğijĤijIJ ěĤğĴĠ ħĩĴĢħ ĵijĜĠĢĩ ğīĤě ğĞĤĢĤğĴ ĠěĞĠ .ĨĤīĤĞĭ ĪĠĜĬ Ġě ĤĠIJĤī ħġĠīĠ Ģħ ģĠģijĩĬ ĵijġĭĜ ĨĤħĠijğ ĵě ĵĠIJīħ ĪĵĤī .ğĞĤĢĤħ ĨĵijġĢğ Ĥīįħ ĪĤģĠħĢħ ĨĤħĠijğ ĵě ĠĴĜĤ GR RO... Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com IRELAND Tel...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.83/5
... AND MAINTENANCE RU HUN PL CZ SK P 2 year guarantee 11:09... AND YELLOW. DK I E BROWN - LIVE CZ SL This warranty does not.... 090178_REM_IFU_D5015_22L.indd 5 DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... EN ONDERHOUD RU HUN PL CZ 2 jaar garantie 11:09:55...) autorisatie van ons heeft ontvangen. CZ Deze garantie is van toepassing....indd 11 F E I DK S FIN P SK CZ HE AE HR/ SRB SL... LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RU HUN PL CZ SK 2 años de garantía 11... web www.remington-europe.com CZ Esta garantía no cubre ning....indd 17 F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO.... SL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE CZ SK 2 års garanti 11:09...-europe.com RU HUN PL CZ Garantien omfatter ikke skader på produktet....indd 23 F E I DK S FIN P SK CZ HE AE HR/ SRB SL... YLLÄPITO RU HUN PL CZ SK 2 vuoden takuu 11:09... RO TR RU HUN PL CZ Lisätietoja kierrätyksestä saat....indd 29 E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... A ÚDRŽBA RU HUN PL CZ SK 2 -ročná záruka 11:09...-europe.com RU HUN PL CZ Táto záruka sa nevzťahuje....indd 35 F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... I PIELĘGNACJA RU HUN PL CZ SK 2-letnia gwarancja 11:09... lub na inne wrażliwe części ciała. Urządzenie przechowywa...® Nie dopuścić do kontaktu części suszarki ze skórą twarzy... władzami. 090178_REM_IFU_D5015_22L.indd 39 F E I P SK CZ HE AE HR/ SRB SL... dystrybutora naszej firmy. FIN S Oprócz niniejszej gwarancji nabywcy przysługuj... bezpłatnie – produkt lub wadliwa część zostaną naprawione lub wymienione na....indd 41 F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... 090178_REM_IFU_D5015_22L.indd 43 S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO....indd 45 F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO...İK VE BAKIM RU HUN PL CZ SK 2 yıl garanti 11:10:00... için www.remington-europe.com CZ SK Kaza, yanlış ve kötü kullan....indd 51 F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO.../ SRB ƙƼƴ ƿƴ ƷƼƴDžƺǂƱDŽDžƸ Džƺƿ ƯǂƼDŽDžƺ ƴ›ǍƷǁDŽƺ Džǁdž ›ǂǁNjǍƿDžǁǃ ƽƴƼ ƶƼƴ ƿƴ ›ƴǂƴDžƸƲƿƸDžƸ Džƺ ƷƼƯǂƽƸƼƴ ƹNJƱǃ Džǁdž —ǁDžưǂ ƻƴ ›ǂư›ƸƼ DŽƸ DžƴƽDžƯ LjǂǁƿƼƽƯ ƷƼƴDŽDžƱ—ƴDžƴ ƿƴ ƴ›ǁ—ƴƽǂǎƿƸDžƸ Džƺ DŽƽǍƿƺ ƽƴƼ Džƺ ƵǂNJ—ƼƯ ƴ›Ǎ Džǁ ›ƲDŽNJ ›ƾưƶ—ƴ ƴƸǂƼDŽ—ǁǎ ƽƴƼ ƿƴ Džǁ ƽƴƻƴǂƲƹƸDžƸ —Ƹ —Ƽƴ —ƴƾƴƽƱ ƵǁǎǂDžDŽƴ AE ƟƗƝƗƦƞƧơƤƧ ƟƗƞ ƧƩƢƨƜƦƜƧƜ RU HUN PL CZ SK LjǂǍƿƼƴ ƸƶƶǎƺDŽƺ P $ ƧƸDŽǁdžƯǂ ZDWW % ƟƸǂƴ—ƼƽƱ DŽLjƯǂƴ —Ƹ Džǁdžǂ—ƴƾƲƿƺ ƶƼƴ ǁ—ǁƼǍ—ǁǂLJƺ ƽƴDžƴƿǁ—Ʊ Džƺǃ ƻƸǂ—ǍDžƺDžƴǃ ƶǂƱƶǁǂǁ DŽDžưƶƿNJ—ƴ ƽƴƼ ƾƯ—ljƺ LjNJǂƲǃ LJǂƼƹƯǂƼDŽ—ƴ & ǂdžƻ—ƲDŽƸƼǃ ƻƸǂ—ǍDžƺDžƴǃ ǂdžƻ—ƲDŽƸƼǃ DžƴLjǎDžƺDžƴǃ ' ƗLJƴƼǂǁǎ—Ƹƿǁ ›ƲDŽNJ ›ƾưƶ—ƴ ƶƼƴ Ƹǎƽǁƾǁ ƽƴƻƯǂƼDŽ—ƴ ( ƧDžǍ—Ƽǁ ) ơƸ Ƹ›ƼƾǁƶƱ ƽǂǎǁdž ƴưǂƴ * +DQJ XS ORRS... SL ƙƼƴ ›ƸǂƴƼDžưǂNJ ›ƾƺǂǁLJǁǂƲƸǃ DŽLjƸDžƼƽƯ —Ƹ Džƺƿ ƴƿƴƽǎƽƾNJDŽƺ Ƹ›ƼDŽƽƸLJƻƸƲDžƸ Džƺƿ ƺƾƸƽDžǂǁƿƼƽƱ ƷƼƸǎƻdžƿDŽƺ ZZZ UHPLQJWRQ HXURSH FRP CZ —ƺ ƸƿƷƸƷƸƼƶ—ưƿƺǃ LjǂƱDŽƺǃ ƽƴƽƱǃ LjǂƱDŽƺǃ —ƸDžƴDžǂǁ›Ʊǃ Džǁdž ›ǂǁNjǍƿDžǁǃ Ʊ LjǂƱDŽƺǃ ƴƿDžƲƻƸDžƴ ›ǂǁǃ DžƼǃ DžƸLjƿƼƽưǃ ǁƷƺƶƲƸǃ Ʊ ƽƴƼ ǁƷƺƶƲƸǃ ƴDŽLJƴƾƸƲƴǃ ›ǁdž ƴ›ƴƼDžǁǎƿDžƴƼ ƗdžDžƱ ƺ ƸƶƶǎƺDŽƺ ƷƸƿ ưLjƸƼ ƼDŽLjǎ ƴƿ Džǁ ›ǂǁNjǍƿ ưLjƸƼ ƴ›ǁDŽdžƿƴǂ—ǁƾǁƶƺƻƸƲ Ʊ Ƹ›ƼDŽƽƸdžƴDŽDžƸƲ ƴ›Ǎ —ƺ ƸǀǁdžDŽƼǁƷǁDžƺ—ưƿǁ ƴ›Ǎ Ƹ—Ưǃ ƯDžǁ—ǁ RU HUN PL ƗdžDžƱ ƺ ƸƶƶǎƺDŽƺ ƷƸƿ ›ƸǂƼƾƴ—ƵƯƿƸƼ ƵƾƯƵƺ Džǁdž ›ǂǁNjǍƿDžǁǃ ƾǍƶNJ ƴDždžLjƱ—ƴDžǁǃ GR RO... SL HR/ SRB AE HE ® CZ ® 11:10:02|30.04... i čistiti je. RU HUN PL CZ ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 11:10... RO TR RU HUN PL CZ Za više informacije o recikliranju posjetite... 63 NL DK S FIN P SK CZ RU HUN PL NjƸŻ ȴǞƳƁ ǽ ƾžNjƶŸ ǠƉƸǣǍŽȚ ǀŻƾƭŽȚ ȤNjƫž ǜŸ ǍƯƪŽȚ ǗƱƆž ǚƫź ƿƆƁ .ȳȚNjƈƄŴǽȚ GR RO... RO TR RU HUN PL ĨĤĤĵīĴħ ĵĠĤijĢě CZ ģěĠ 2100 IJįĬğĜ ijĭĤĴ ĴĜĤĤĩ .A ħĠġijIJ ěħħ ijĭĤĴħĠ ijĤğĩ ĴĠĜĤĤħ ,ĞĤĢě ĨĠĢħ ĪĤħĩijĠģ-ĵĤĩijIJ ĵĴij .B ĵĠijĤğĩ ĤĜıĩ 2 / ĨĠĢ ĤĜıĩ 3 .C ĤĠIJĤīħ-ħIJĠ IJijįĵĩ ĤijĠĢě ĝijĠĬ .D ĴĜĤĤĩħ ğĤįğ ĵě ğĞĤĩıĩ ĵěĴĦ ğġ ħĠĩ ğġ ĨĤıĤĢğ ĵě ĤĜĤığ - ĨĠĢ ġĠĦĤij ĵĤĤį .E ijIJ ijĤĠĠě ĪıĢħ .F ħĠħěğ ħĵħĤĤğ .G DK I ijıĠĩğ ĵĠīĠĦĵ F ® E ĵě ğĞĤįIJĜ ěĠijIJħ ĴĤ ĴĠĩĤĴğ Ĥīįħ Remington . ħĴ ijıĠĩĜ ĵijĢĜĴ ħĭ ĥħ ĨĤĞĠĩ Ġīě ĞĤĵĭĜ ĪĠĤĭħ ĢĠģĜ ĨĠIJĩĜ ĪğĤħĭ ijĠĩĴħĠ ĵĠěijĠğğ D GB HEBREW... RO TR ĤĠīĤĴ ĤĞĤ ħĭ ,ğĭijħ ĴĠĩĤĴĜ ,ĤĠIJħ ĴĠĩĤĴĜ ,ğīĠěĵĜ ĨijĝīĴ ijıĠĩħ IJġī ĵħħĠĦ ğīĤě Ġġ ĵĠĤijĢě Ġġ ĵĠĤijĢě .ĵĠĴĠijĞğ ğĢģĜěğ ĵĠěijĠğ Ġě/Ġ ĵĠĤīĦģğ ĵĠěijĠğħ ĨěĵğĜ ĠīĤěĴ ĴĠĩĤĴ Ġě ijıĠĩĜ ĨĞě ĤĞĤ ħĭ ĪIJĠĵ Ġě IJijĠį ijıĠĩğ Ĩě ħĠĢĵ ěħ SL .ğĴijĠĩ IJįĬ ĤĞĤ ħĭ ijĦĩī ĠīħĴ ijıĠĩğ ĪğĜĴ ĵĠıijěğ ħĦĜ ħĠĢĵ ĵĠĤijĢěğ HR/ SRB .IJĠĢĜ ĵĠīĝĠĭĩğ ĵĠħĤĝijğ ĵĠĤĠĦġħ ijĜĭĩĠ ħĭĩ ĵĭıĠĩ Ġġ ĵĠĤijĢě CZ ® 11:10:04|30.04... Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com IRELAND Tel...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... 7 RO TR RU HUN PL CZ SK P 3 HR 5 Concentrator 6 Removable easy... handle until fully extended. 4 NL F E I CZ PL HUN RU TR RO... Symbol F. NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... den Haartrockner. I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... haren, etc. 10 NL F E I P SK CZ PL 1 2 , 3 4 5 6 GR SL HR UA... haardroger. 12 F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... ranger. D GB FRANÇAIS S FIN CZ PL HUN RU TR RO... RO TR RU HUN PL CZ SK P FIN S DK I E F INSTRUCCIONES DE... o reciclar. NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... 18 19 D GB ITALIANO S FIN CZ PL HUN RU TR RO.... 22 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... genaktivere varmen. 24 NL F P SK CZ PL HUN RU TR RO.... 26 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU 1 Tvätta... RO TR RU HUN PL CZ SK P FIN S DK I E F TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA... pituudessaan. E , • • D GB SUOMI S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO...ção elevada P. NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU F INSTRUÇÕES.... 34 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... teplote a vysokej rýchlosti. 36 NL F E CZ PL HUN RU TR RO... vychladnout. D GB ČESKY I DK P SK CZ PL HUN RU TR RO.... 40 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... działa wadliwie. 9 Nie dotykaj żadną częścią urządzenia do twarzy... daleko od oczu i wrażliwych części ciała. 11 W praktyce, nale...ć podczas korzystania z urządzenia. 3 Podłącz urządzenie. 4 Aby włączyć urz... Po skończeniu stylizacji, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka...ásért. UA • • • AE C A TERMÉK JELLEMZŐI CZ SK 1 Tápkábel-visszahúzó gomb...ításáról. 46 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... и скорость. NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO.... 50 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... dönüştürülmelidir. NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO...ățat 7 Cablu I E C CARACTERISTICI DE BAZĂ CZ PL HUN RU TR RO.... 56 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO.... • Λειτουργία εύκολης ανάσυρσης καλωδίου με περιτύλιξη για φύλαξη χωρίς ακαταστασία. • Κεραμικό πλέγμα με τεχνολογία ιόντων για ακόμη μεγαλύτερη θερμότητα και αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού. F ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Λούστε τα μαλλιά σας με σαμπουάν και μαλακτική κρέμα όπως κάνετε συνήθως. 2 Σκουπίστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και χτενίστε τα. , Τα σπρέι μαλλιών περιέχουν εύφλεκτο υλικό – μην τα χρησιμοποιείτε κατά 58 • • Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει. Για διατήρηση της μέγιστης απόδοσης του προϊόντος και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μοτέρ, είναι σημαντικό να αφαιρείτε συχνά τη σκόνη και τους ρύπους από το πίσω πλέγμα και να το καθαρίζετε με μια μαλακή βούρτσα. NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... • • • Σκουπίστε όλες τις επιφάνειές της με ένα βρεγμένο πανί. Για αφαίρεση του πίσω πλέγματος για καθαρισμό – Κρατήστε τη λαβή του στεγνωτήρα με το ένα χέρι και τοποθετήστε τον αντίχειρα και τον δείκτη του άλλου χεριού στις εσοχές που βρίσκονται στις πλαϊνές πλευρές του πίσω πλέγματος. Αφαιρέστε το πίσω πλέγμα από τον στεγνωτήρα. Για την επανατοποθέτηση του πίσω πλέγματος, κρατήστε στο στη θέση του με τον αντίχειρα και τον δείκτη και προσαρτήστε το στον στεγνωτήρα μέχρι να ασφαλίσει. H ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προς αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία εξαιτίας των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά, οι συσκευές που έχουν σημανθεί με αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αταξινόμητα δημοτικά απόβλητα, αλλά να εντάσσονται σε διαδικασίες ανάκτησης, επαναχρησιμοποιήσης ή ανακύκλωσης. 60 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO.... 62 NL I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR V izogib... HUN PL F UPUTE ZA UPORABU CZ 1750 – 2100 W. Funkcija jednostavnog namatanja.... 66 NL F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... нагрівання. F E I DK S FIN P SK CZ PL HUN RU TR RO... використанню або переробці. 70 ΔϧΎϳλϟ΍ϭ ϑϳυϧΗϟ΍ ΩέΑϳ ϪϋΩϭ ίΎϬΟϟ΍ ϝλϓ΍ έΎΑϏ ϱ΃ Δϟ΍ί· ϡϬϣϟ΍ ϥϣ ˬέϭΗϭϣϟ΍ έϣϋ ΔϟΎρ·ϭ ΞΗϧϣϠϟ ˯΍Ω΃ ϝοϓ΃ ϰϠϋ υΎϔΣϠϟ ΔϣϋΎϧ ΓΎηέϔΑ ϪϔϳυϧΗϭ ϡΎυΗϧΎΑ ˯΍ϭϬϟ΍ έΗϠϓ ΔϛΑη ϥϣ ΥΎγϭ΃ϭ ΔϠϠΑϣ εΎϣϗ ΔόρϘΑ ΢ργϷ΍ ϊϳϣΟ ΢γϣ΍ ϊο ϡΛ ΓΩΣ΍ϭ ΩϳΑ ϑϔΟϣϟ΍ νΑϘϣ ϙγϣ΃ ˬΎϬϔϳυϧΗϟ ΔϳϔϠΧϟ΍ ΔϛΑηϟ΍ Ν΍έΧϹ Ν΍έΧϹ ΏΣγ΍ϭ ϯέΧϷ΍ ΩϳϟΎΑ ΔϳϔϠΧϟ΍ ΔϛΑηϟ΍ ϰϠϋ ΩϭΟϭϣϟ΍ ϥγϟ΍ ϰϠϋ ϙϣΎϬΑ· ϑϔΟϣϟ΍ ϥϣ ΔϳϔϠΧϟ΍ ΔϛΑηϟ΍ Γήϣ ΔΑΎΒδϟ΍ϭ ϡΎϬΑϹ΍ ϊΒλ· ϲϣΪΨΘγ΍ ˬΎϬϧΎϜϣ ϲϓ ΔϴϔϠΨϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ ϊοϭ ΓΩΎϋϹ ϲϓ ΎϬϧΎϜϣ ϲϓ ΎϬΘϴΒΜΘϟ ΔϜΒθϟ΍ ϰϠϋ ϲτϐο΍ϭ ϯήΧ΃ ϒϔΠϤϟ΍ ‡ ‡ E I P SK CZ PL HUN GR SL RO... Δϳγϳ΋έϟ΍ Ύϳ΍ίϣϟ΍ ϙϠγϟ΍ ΏΣγ έί Γέ΍έΣϠϟ Ε΍Ω΍Ωϋ· ΔϋέγϠϟ Ω΍Ωϋ· ΩέΎΑϟ΍ ˯΍ϭϬϟ΍ ϑΛϛϣϟ΍ ϙϔϠϟ ΔϠΑΎϗ ϑϳυϧΗϟ΍ ΔϠϬγ ΔϳϔϠΧ ΔϛΑη ϙϠγ 1 2 3 4 5 6 7 ΞΗϧϣϟ΍ Ύϳ΍ίϣ Ε΍ϭ ϰοϭϓ ϥϭΩΑ ϥϳίΧΗϠϟ ϑϠϟ΍ ϝϬγ ϙϠγϟ΍ ΏΣγ ΔϳλΎΧ ϙϳϣ΍έϳγ Δϳϧϭϳ΃ ΔϛΑη ΔϳϛϳΗΎΗγϻ΍ ˯ΎΑέϬϛϟ΍ ΔϣϭΎϘϣϭ Γέ΍έΣϟ΍ ϡΎυΗϧϻ ‡ ‡ ‡ ϡ΍ΩΧΗγϻ΍ ΕΎϣϳϠόΗ ΩΎΗόϣϟΎϛ ϙέόη ΏΗέϭ ϝγϏ΍ ρηϣϭ ΔϔηϧϣΑ ΓΩ΋΍ίϟ΍ ΔΑϭρέϟ΍ Δϟ΍ίΈΑ ϡϗ ˯ΎϧΛ΃ ΎϬϣΩΧΗγΗ ϻ ϝΎόΗηϼϟ ΔϠΑΎϗ Ω΍ϭϣ ϰϠϋ έόηϟ΍ εέ ϝ΋΍ϭγ ϱϭΗΣΗ ΞΗϧϣϟ΍ ΍Ϋϫ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ˯ΎΑέϬϛϟΎΑ ΞΗϧϣϟ΍ ϝϳλϭΗΑ ϡϗ ΔργϭΗϣϟ΍ Δϋέγϟ΍ ϊοϭ ϰϠϋ Δϋέγϟ΍ Ω΍Ωϋ· ΡΎΗϔϣ ρϐο΍ ˬΞΗϧϣϟ΍ ϝϳϐηΗϟ F ΓΩϭΟϭϣϟ΍ ΢ϳΗΎϔϣϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγΎΑ Δϋέγϟ΍ ρΑο΍ϭ ΔΑϭϠρϣϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ ΩΩΣ νΑϘϣϟ΍ ϰϠϋ ΔργϭΗϣϟ΍ Δϋέγϟ΍ ϊοϭ ϰϠϋ Δϋέγϟ΍ Ω΍Ωϋ· ΡΎΗϔϣ ρϐο΍ ˬΞΗϧϣϟ΍ ϝϳϐηΗϟ E Ω΍ΩϋϹ΍ ϰϠϋ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ Ω΍Ωϋ· ΡΎΗϔϣ ρϐο΍ ˬΓέ΍έΣϟ΍ Ω΍Ωϋ· έΎϳΗΧϻ .P ϲϟΎόϟ΍ ϭ΃ O ργϭΗϣϟ΍ ϭ΃ N νϔΧϧϣϟ΍ ΔϳϟΎόϟ΍ Δϋέγϟ΍ ΔϳϟΎόϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ Δϔϳυϭ ϡΩΧΗγ΍ ˬϊϳέγϟ΍ ϑϳϔΟΗϠϟ 1 2 3 4 5 6 7 8 D GB ‫عريب‬ 11 12 13 14 CZ PL HUN RU TR 8 9 10...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... will occur. 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd GB_1 CZ AE CLEANING AND MAINTENANCE HR... us. 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd GB_3 I P SK CZ RU HUN PL This product....indd Sec8:5 NL F FIN P SK CZ RU HUN PL DER NETZSTECKER.... 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd Sec9:7 NL I DK CZ RU HUN PL GR RO... verlengen. AE SERVICE EN GARANTIE CZ SK Voor informatie over recycling... le bain ou la douche. CZ SK NE PAS UTILISER A PROXIMITE....indd Sec10:13 NL I DK CZ RU HUN PL GR RO... de garantía. AE SERVICIO Y GARANTÍA CZ SK Para más información sobre reciclaje....indd Abs4:17 DK P SK CZ RU HUN PL QUANDO NON... eller totter i kort hår eller pandehår. CZ SK BRUGSVEJLEDNING FIN 3 års garanti.... D GB DANSK 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd DK21 CZ RU HUN PL GR RO... eller i duschen. RU HUN PL CZ PLATTÅNGEN BÖR INTE ANVÄNDAS... suoria raitoja. SL KÄYTTÖOHJE CZ SK 3 vuoden takuu HR/ SRB... JA TAKUU RU HUN PL CZ Lisätietoja kierrätyksestä saat... Sec12:29 DK S FIN P SK CZ RU HUN PL Não deixe o alisador....indd Sec6:31 NL I DK CZ RU HUN PL GR RO... na www.remingtom-europe.com CZ SK Na konci životnosti holiaci... následek ohrožení uživatele přístroje. CZ POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE... podziel włosy na pasma. Podłącz urządzenie i przesuń przełącznik... grzywki. AE INSTRUKCJA OBSŁUGI CZ SK 3-letnia gwarancja FIN temperatur... bezpłatnie – produkt lub wadliwa część zostaną naprawione lub wymienione na... punktem serwisowym firmy Remington®. Oprócz niniejszej gwarancji nabywcy przysługuj...ę z lokalnymi władzami. AE SERWIS I GWARANCJA CZ SK Więcej informacji na... 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd Sec3:41 P SK CZ RU HUN PL GR RO....indd Sec4:43 S FIN P SK CZ RU HUN PL Перед использованием... Sec4:45 I DK S FIN P SK CZ Производитель не несет ответственности за....indd Sec5:47 NL I DK CZ RU HUN PL GR RO...ÇE 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd Sec5:49 P SK CZ RU HUN PL Kaza veya... Sec7:51 DK S FIN P SK CZ RU HUN PL Nu lăsa... ѥў ѤѭѯѦًњ ўѦѝўًѧўѱѦ S B. яѩѨѠќѥ‫ى‬ѦѠ ѣўѩњѥѢѣ‫ ي‬ў›ًѫѬѩѱѫѠ I A. іњѤًѝѢ ѢѫѢَѥњѬѨѪ 200°C ъٌќѱ ѬѱѦ ѝѭѦњѬѨѬ‫ي‬ѬѱѦ ›ѨѤٍ ѭѰѠѤ‫ي‬Ѫ ѡ‫ى‬ѩѥњѦѫѠѪ ѬѨѭ ѰњѤѢѝѢѨٍ ѢѫѢَѥњѬѨѪ, ›ѩ‫›ى‬ўѢ Ѧњ ўًѫѬў ѢѝѢњًѬўѩњ ›ѩѨѫўѣѬѢѣѨً ѣњѬ‫ و‬ѬѠ ѯѩ‫ي‬ѫѠ ѣњѢ ѬѠѦ њ›Ѩѡ‫ي‬ѣўѭѫѠ. щњѬ‫ و‬ѬѠ ѝѢ‫و‬ѩѣўѢњ ѬѠѪ Ѯ‫و‬ѫѠѪ ѡ‫ى‬ѩѥњѦѫѠѪ, ѣњѬ‫ و‬ѬѠ ѯѩ‫ي‬ѫѠ ѣњѢ ќѢњ ٌѫѨ ѝѢ‫و‬ѫѬѠѥњ њѮ‫ي‬ѦўѬў ѬѠ ѫѭѫѣўѭ‫ ي‬Ѧњ ѣѩѭَѫўѢ, ѡњ ›ѩ‫›ى‬ўѢ Ѧњ ѬѠѦ ѬѨ›ѨѡўѬўًѬў ѫў ў›ً›ўѝѠ, Ѥўًњ ѣњѢ ѡўѩѥѨњѦѡўѣѬѢѣ‫ ي‬ў›ѢѮ‫و‬ѦўѢњ. єѩѨѦѬًѫѬў Ѧњ ѣѩњѬ‫و‬Ѭў ѬѠ ѫѭѫѣўѭ‫ ي‬ѥٌѦѨ њ›ٌ ѬѠѦ ‫و‬ѣѩѠ ѬѠѪ Ѥњћ‫ي‬Ѫ. 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd GR53 P SK CZ RU HUN PL GR RO... GR55 NL F E I DK S FIN P SK CZ RU HUN PL ёфѐсшё щрш...:21 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd SL57 P SK CZ RU HUN PL GR RO...štanja šiški kod kratke kose. CZ SK UPUTE ZA UPORABU AE...: 01 24 81 155 P SK CZ SL ——————————————————————————————————— Broj ra_una ——————————————————————————————————— Potpis prodava_a... ȩȚǞŲȖ ȶȖ ǚƸƉưŽȚ ȯǍŹ ȶȖ ȳƾƵƇƄŴǽȚ ȩȚǞŲȖ Ǡź ǝžȚNjƈƄŴȚ ȳNjŸ ƞƯƄƁ ƾƵż .ȷǍųLjȚ ǚǣȚǞƉŽȚ ȶȖ ȔƾƓȚ ǟƴŸ ȸǞƄƎ ǠƄŽȚ ȷǍųLjȚ ǀƸŸȶLjȚ ȶȖ ȵƾƸƓȚ HR/ SRB ǠƲƃƄƓȚ ǚƸưƪƄŽȚ ȤƾƸů ȥȶƾƆƄƁ ǽȖ ǜƉƇƄƉƓȚ ǜž ȆǀƸźƾǤȁȚ ǀƁƾƵƑȚ ǚűȖ ǜž – ǍƁnjƎ Ǡź ƾȹƸŮǍƷż ƾȹƸƶź ǍƪƄŴȚ .(RCD) ǠƲƃƄƓȚ ȤƾƸƄŽȚ ȥƾƷű ƿƸżǍů NjƶŸ ǍƸƃžȖ Ǡƴƴž 30 .ǍžLjȚ AE ǀžǾƉŽȚ ȝƾŶƾƸƄŲȚ CZ SK .ȢȤƾŮȶ ȔƾŮǍƷƳŽƾŮ ǚƫƄž ǍƸŹ ȜȚȢLjȚ ȴȖ ǜž Njżƺů ǀƯƭƲŮ ȳȚNjƈƄŴǽȚ NjƯŮ ǝƇƉžȶ ǝƱƸƮƶů ƿƆƁ ȆǝƄƸƴŸƾźȶ ǃƄƶƓȚ ȜȔƾƱż ǟƴŸ ȫƾƱƇƴŽ .ǀƃŶȤ ȧƾƵŻ .ȜȚȢLjȚ Ǘƴů ǟŽȘ ȸȢƻƸŴ ǙŽȣ ȴȖ ȣȘ ǀżƾŲ ǗƸƮƶů ǚǣƾŴ ȳȚNjƈƄŴƾŮ ǛƲů ǽ S ǀſƾƸƫŽȚȶ ǗƸƮƶƄŽ FIN ǜŸ ȨǍƑȚ ǜž NjƁǎƓȚ ǠųǞů ƿƆƁ ȆǍƯƪŽȚ ȢǍź ǀƶƸżƾƓ ǀƸŽƾƯŽȚ ȜȤȚǍƇƴŽ ȹ ȚǍƮſ .ƾƷƶƁǎƈůȶ ƾƷžȚNjƈƄŴȚ ǏƴžȖȶ ȸǞƄƉž ljƭŴ ǟƴŸ ȥƾƷƐȚ ǕǤ ȆNjƁǍƃƄŽȚȶ ȳȚNjƈƄŴǽȚ ȔƾƶŰȖȶ ȆƞƈƉƄŽȚ NjƶŸ .ǒƃƲƓȚ ǀƁƾƷſ ǜž ȜȚȢLjȚ ǙƉžȚ .ȜȤȚǍƇƴŽ ȳȶƾƲžȶ ǀƲƃƭŽƾŮ ǍƬƁ NjŻ ǀƵǣȚȢ ǀƱƫŮ ǍƯƪŽȚ ǗƸƱƫů ȜǎƷűȖ ȳȚNjƈƄŴȚ ȴȖ ǀƮŲǾž ȔƾűǍŽȚ .ǀƸűȤƾƒȚ .ǀƸűȤƾƒȚ ǀƲƃƭŽȚ ǀƸƴŸƾź ǚƸƴƲů ǝſƺŵ ǜž ǙŽȣ ȴLj ljƭƉŽȚ ȧNjƈŮ ǛƲů ǽ P ǀžƾƀȝƾƵƸƴƯů D GB ǠŮǍŸ 63 30... ǠŮǍŸ 100205_REM_IFU_S2880_21L.indd AE65 S FIN P SK CZ RU HUN PL GR RO... Česká Lípa, ČESKÁ REPUBLIKA, www.cz.remington-europe.com IRELAND Tel...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
1/5
... ISKIER wyłapuje cząstki węgla i inne łatwopalne cząstki o wielkości... użytkowniku. Dodatkowe informacje znajdują się w części Środki bezpieczeństwa. DŹWIGNIA... drzewa. • Po uruchomieniu silnika wszelkie części ciała należy trzymać z dala.... Użytkownik może wymienić sam jedynie 3 części, łańcuch, prowadnicę i świecę, używając do tego celu części wskazane w specyfikacji tego podr.... Te modele są przeznaczone do niezbyt częstego używania przez użytkowników domowych...ĘCIE łańcucha piły wzdłuż DOLNEJ części prowadnicy, może spowodować POCI...ĘCIE łańcucha piły wzdłuż GÓRNEJ części prowadnicy, może spowodować gwa... piły może lekko opadać z dolnej części listwy. Jest to normalne...ę napięcia według instrukcji z części REGULACJA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA... regulacja łańcucha piły. Wykonaj instrukcje z części REGULACJA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA...ów 2-suwowych. Należy korzystać z proporcji mieszania z części TABELA MIESZANEK PALIWOWYCH. OSTRZE...ów sześciennych) Procedura 40 części benzyny na 1 część oleju mieszania 1ml...żna uruchomić, wykonaj czynności z części tego podręcznika użytkownika... łańcucha działa prawidłowo, wyłącz silnik i przywróć hamulec łańcucha do.... A. Piłę należy trzymać pewnie oburącz i podczas cięcia prowadzić po... takiego programu. Czyszczenie, regulacja i wymiana części mogą być w pewnych okolicznościach wymagane częściej, niż tu określono... świeżą mieszanką paliwa/ oleju. Patrz, część PALIWO I SMAROWANIE. Zainstaluj korek wlewu...ę. Zdejmij pokrywę. (Rys.18A) 3. Odłącz złącze przewodu (C) od świecy (D) jednocze...łową mieszanką paliwa/oleju. Patrz, część PALIWO I SMAROWANIE. C KONSERWACJA LISTWY PROWADNICY...ę, suszarki gazowe, itd. Wymagane jest częste smarowanie zębatej końcówki... prowadnicy, zgodnie z wyjaśnieniem w tej części, jest ważna do...ów prowadnicy (opcjonalne). (Rys. 24) Należy często sprawdzać stopień zużycia... ZUŻYCIE PROWADNICY - Prowadnicę należy często i regularnie przekręcać (na... ŁAŃCUCHA: Napięcie łańcucha należy często sprawdzać i w razie potrzeby wyregulowa...żej czynności zaradczych, oprócz tych, które wymagają dzia...