Ракетный блок. CZ-5-500. [Редактировать]

CZ-5-500 - это центральный блок первой ступени РН Великий поход 5. Его отличительной особенностью является то, что он является полностью криогенным и по своей сути является результатом продолжения работ КНР в данном направлении.

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра31.2
2Масса (сухая), кг17800
3Масса, кг175000
4Диаметр, метра5
5Двигательная установка 2xYF-77

Найдено 1000 документов по запросу «CZ-5-500». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0/5
... się wody deszczowej do górnej części odkurzacza lub jej zawilgocenie... PM Polski | 7 fachowcom, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone odkurzacze, przewody... wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Tylko w ten spos.... Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko... 12-27 F) 4 Zamknięcia górnej części odkurzacza 5 Pojemnik 6 Wąż odsysania 7 Przycisk... (PAS 12-27 F) 10 Górna część odkurzacza 11 Filtr stały 12... hałasu odkurzacza, skorygowany charakterystyką częstotliwościową A wynosi 77 dB... Moc znamionowa Moc znamionowa maksymalna Częstotliwość Pojemność zbiornika (brutto) Pojemno.... rys. A) – Otworzyć zatrzaski 4 i zdjąć górną część odkurzacza 10. – Wyjąć worek na...ętrznej ścianki pojemnika 5. Nałożyć wierzchnią część odkurzacza 10. – Zamknąć zatrzaski 4. Zastosowanie... góry do uchwytu na górnej części odkurzacza 10. Na zako... odsysania należy skontrolować: – Czy wierzchnia część odkurzacza 10 została prawidłowo... wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie... nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znale... Mikulov Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Va... E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com www.bosch.cz Bosch Power Tools...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0/5
...ČKY HALLDE KRÁJECÍ NÁSTROJE (CZ) POZOR! Při manipulaci s krájecími... ostrza. ROZPAKOWYWANIE Sprawdź, czy wszystkie części zostały dostarczone i czy podczas...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0.14/5
... opracowanym urządzeniem wskazującym, łączącym pierścień nawigacyjny z manipulatorem... Standard lub Expert, a także wybranie często używanych aplikacji lub ustawienie...ć w programie Notatki można znaleźć w części „Notatki” w rozdziale 7. 38 Wprowadzanie... wybrać opcję Połącz z pracą, Połącz z domem lub Połącz z telefonem kom... numeru telefonu i wybierz przycisk Połącz. Wykonywanie połączenia z ekranu Szybkie...ć, a następnie wybierz polecenie Połącz. Korzystanie z funkcji telefonu 45 3.3 Odbieranie.... 2. Na karcie Opcje zaznacz pole Włącz Wybieranie inteligentne. • Aby po wybraniu... ponownie włączyć mikrofon, wybierz przycisk Włącz mikrofon. 3.6 Dodatkowe informacje dotyczące.... Ręczne rozpoczynanie i zatrzymywanie synchronizacji 1. Podłącz urządzenie do komputera: • Aby..., a następnie wyłączyć opcję Włącz zaawansowane funkcje sieci. W takiej konfiguracji... i domeny w komputerze można znaleźć w części „Instalacja i konfiguracja programu ActiveSync... Ustawienia. 6. Naciśnij przycisk Zakończ. Synchronizowanie informacji i konfigurowanie zabezpieczeń poczty... > ActiveSync. 3. Wybierz kolejno Menu > Połącz przez Bluetooth. Upewnij się, że funkcja... relacji Bluetooth można znaleźć w części „Relacje Bluetooth” w rozdziale 6. Uwagi... i konfigurowanie zabezpieczeń poczty e-mail • Podłącz urządzenie do komputera przez... wiadomości można znaleźć w części „Podpisywanie i szyfrowanie wybranych wiadomo... pola wyboru. 3. Na karcie Powiadomienia, w części Zdarzenie wybierz nazwę zdarzenia.... Dodatkowe informacje można znaleźć w częściach „Uzyskiwanie szczegółowych informacji...ży przestrzegać specjalnych instrukcji instalacji. 3. Podłącz urządzenie do komputera: 4. Dwukrotnie...ę. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Internet Explorer Mobile” rozdziale...ść konieczność zresetowania urządzenia. Zwykłe (częściowe) resetowanie urządzenia powoduje... jest przeprowadzenie resetowania częściowego. W przypadku wykonania resetowania częściowego podczas pracy... Mobile i fabrycznie zainstalowane programy. Resetowanie częściowe • Za pomocą pióra..., gdy są wymagane. 7. Wybierz przycisk Zakończ. Uwagi • W celu przeglądania informacji...ługodawca ISP. 7. Wybierz przycisk Zakończ. Konfigurowanie połączenia z siecią prywatn... danych ( ). • Naciśnij przycisk Zakończ i przytrzymaj go przynajmniej przez 3 sekundy...łączenia > Bluetooth. 2. Zaznacz pola wyboru Włącz protokół Bluetooth oraz Pozwól, aby... także obsługują standard A2DP. Łącząc się z zestawem słuchawkowym Bluetooth zestawu... słuchawkowy Bluetooth rozłączy się, włącz słuchawkę i powtórz przedstawione powy... > karta FTP. 2. Zaznacz pole wyboru Włącz Eksploratora Bluetooth. Spowoduje to, że folder... komputerem i urządzeniem. 1. W urządzeniu, włącz protokół Bluetooth i ustaw go w trybie...ę 101 g. Wybierz w komputerze przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora. h. Na ekranie... łączenia się z Internetem. 6. Wybierz Połącz. 7. Skonfiguruj w komputerze Sieć osobist... połączenia i wybierz przycisk Zakończ. Łączymy się 103 6.5 Korzystanie z komunikacji... programu Udostępnianie Internetu wyłącz ActiveSync w komputerze. Konfigurowanie urządzenia... Udostępnianie Internetu wybierz Rozłącz. 108 Łączymy się 6.7 Korzystanie z Klienta... Start > Zamknij. 2. Wybierz przycisk Rozłącz. Uwagi • Nie należy korzystać z menu... w punkcie „Łączenie z Internetem” w rozdziale 6. 2. Odłącz urządzenie od komputera lub... - są wyświetlane w postaci pasków w górnej części kalendarza. • Aby anulować termin... skorowidza alfabetycznego wyświetlanego w górnej części listy kontaktów. • Przefiltruj list.... Wyszukiwanie kontaktu w trybie online Oprócz posiadania informacji o kontaktach w swym urz... wybierz Menu > Wyszukaj online. 4. Wpisz część lub całą nazwę kontaktu i wybierz... zadań można automat ycznie włącz yć przypomnienie. 1. Wybierz Start > Programy > Zadania... Globalne opcje wprowadzania danych (w dolnej części strony), a następnie wybierz... opracowanym urządzeniem wskazującym, łączącym pierścień nawigacyjny z manipulatorem... opracowanym urządzeniem wskazującym, łączącym pierścień nawigacyjny z manipulatorem... przechwytywania. Stukanie ikon umieszczonych w dolnej części ekranu Ustawienia aparatu fotograficznego...ń można znaleźć w następnych częściach. • • • Menu Samowyzwalacz Samowyzwalacz. Dla... pionowego wyświetlacza aparatu fotograficznego z częstotliwością migotania oświetlenia ze... lub większej, a następnie włącz zasilanie z powrotem. 2. Uruchom program Windows... chcesz synchronizować. 6. Kliknij przycisk Zakończ. 7. Rozpocznie się synchronizowanie plików z urz...ści medialnej z urządzeniem” oprócz tego, że powinieneś kliknąć Ręczna synchronizacja... Biblioteka wybierz strzałkę Biblioteka (w górnej części ekranu), a następnie wybierz... się ich w trybie monofonicznym. 5 Zmniejsza częstotliwość fal radiowych o 0,1 MHz. 6 Wyszukuje... moc odbieranego sygnału. 4 Wyświetla częstotliwość radia. Wybierz Menu i wybierz... programu PowerPoint Mobile wybierz > Zakończ pokaz. Korzystanie z innych aplikacji 187... dopuszczalne normy. Standard dopuszczalnego poziomu częstotliwości radiowej jest okre... - tryby 92 - widoczny 92 - włącz i wyłącz 91 - Współużytkowanie plików Bluetooth...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
0/5
... s. 10 Czy można scharakteryzować człowieka poprzez liczby? Wybitnych naukowc..., który będzie przyjazny środowisku. Członkowie Koła Naukowego oraz jego...ę celów poszczególnych resortów. Oprócz prezesa POLSA i marszałka wojew.... Brak budżetu lub jego częste zmiany powodują, że internacjonalizacja rozwija...ń naukowych. Z prof. Jackiem Namieśnikiem, człowiekiem niezwykle zorganizowanym, rozmawia Ewa... chemia jest i będzie obecna w życiu człowieka, trzeba się z tym pogodzi... kadencje dziekana Wydziału Chemicznego kadencji członka Senatu PG recenzji rozpraw... składa się to, że jestem człowiekiem zorganizowanym i pracowitym. Mogę powiedzie...”? Ja nie traktuję siebie jako człowieka o specjalnych przymiotach. Nie jestem... pomiarowe zwane elektronicznymi nosami. Oprócz tego prowadzimy też ciekawy grant...ć, że nasze badania służą konkretnym celom. Bardzo często trafiają do nas pro...ę sobie wyobrazić, że w powietrzu wydychanym przez człowieka można znaleźć ponad... ze środowiska chemików, czyli kolegów, często konkurentów, niekiedy nawet zawistnik..., wiąże się z zaufaniem do konkretnego człowieka. zwyczajają się do tej.... Prof. Jacek Namieśnik jest członkiem polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych... of Environmental Analytical Chemistry – ISEAC (członek zarządu) Wyznaczył Pan... Naukowy wyraża specjalne podziękowania członkom Komitetu Organizacyjnego, który... wniosku projektowego angażowało znaczną część spośród 61 partnerów. Przyjęli...ów i interesów – we współpracy z innymi członkami. Politechnika Gdańska reprezentowana... przy składaniu przez konsorcja członków SP&C wniosków o dofinansowanie poszczeg... i dużych konstrukcji. Mowa m.in. o częściach: elektrowni atomowych, turbin wiatrowych... wykonywane są w małych ilościach, często produkuje się tylko pojedyncze.... W trakcie realizacji fazy B+R naukowcy połączą wirtualne prototypowanie z eksperymentem przemysłowym...ż funkcjonującymi systemami inteligentnymi, ale często zapomina się o „drodze doj...! Francisco – jesteś bardzo wartościowym członkiem naszego zespołu, zawsze mile... uczelniach nie ma przerwy obiadowej, często brak też uczelnianych sto... rzeczywiste doświadczenia i rozwiązywane często kompleksowe problemy związane... kariery zawodowej. Zasygnalizowałam tylko część zagadnień prezentowanych w sesjach plenarnych, tematycznych i plakatowych. Oprócz tego pojawiły się w nich niezwykle... eNauczanie) pojawią się pliki z nagraniami części wystąpień konferencyjnych. Mamy... metody matematyczne pomogły w jej rozwoju, często stwarzając całkiem nowe... stosowania równań różniczkowych w termodynamice (także cząstkowych), kinetyce chemicznej czy elektrochemii... na równanie półempiryczne (równania takie często spotykane są w inżynierii chemicznej...ów doświadczalnych (patrz niżej, część „Statystyka”). A jednak w 1934 r. Ilkovič otrzyma...że zespolonych z, zawierających w sobie część rzeczywistą Re i część urojoną Im, zgodnie ze... ze sobą) właśnie tak, jak część urojona i część rzeczywista liczb zespolonych. Płaszczyzna... wzorem: gdzie: h oznacza stałą Plancka, ν – częstotliwość promieniowania, λ – długość fali, c – pr... FTIR nie ma monochromatora (wszystkie częstotliwości promieniowania przechodzą przez... operacjom, po wykonaniu których cząsteczka pozostaje niezmieniona. Każdej operacji odpowiada element symetrii cząsteczki. I tak elementowi symetrii zwanemu.... Można wyznaczyć elementy symetrii cząsteczki i zaliczyć ją do odpowiedniej grupy...ów, doprowadziły do szokującego wręcz rozwoju rentgenografii strukturalnej. Odpowiednie programy...ć nie tylko budowę kryształów, ale i cząsteczek z niespotykaną dokładności... dipolowe wiązań i cząsteczek, wreszcie konfigurację absolutną cząsteczek daje si...ństw przedstawiali swój ojczysty kraj. Członkowie Koła Euroinicjatywa wcielili si...łania odpowiednio do każdego członka zespołu; • dydaktyka i jakość kszta... i tradycyjne paliwa. W dzisiejszych czasach coraz częściej korzysta się z odnawialnych źróde... scenie swoje talenty, m.in. tańcząc i śpiewając. Cały urok wydarzenia polega.... Nauczycielami w gimnazjum byli m.in., oprócz geologa Kazimierza Grochowskiego, Czesław... Warszawskiego z 1973 r. Absolwentami Gimnazjum, oprócz Edwarda Kajdańskiego, byli tak... brali udział w lotach nad powstańczą Warszawą, jak Antoni Kajdewicz. W 1937... Dongbei przez Armię Czerwoną w 1945 r. część Polaków została wywieziona do sowieckich... i naukowych poświęconych Chinom. Część z nich opublikował pod pseudonimem Władys... karty przetargowej w rokowaniach o kapitulacji. Oprócz pisania książek Kajdański... Politechniki Gdańskiej oraz żywa część genealogii naukowej pokoleń jej student... wieczorem. Ponieważ odciski palców i fotografie tęczówki potencjalnych przestępców nie... felietonu zainspirowała mnie jedynie ta część Internetu, w której dominują reklamy...ży się tylko pierwszemu wyrazowi. Niestety, często zdarza się, że w tytułach..., niestety bardzo powszechny, błąd językowy. Otóż często słyszę, że jakiś wyraz piszemy... są sercem systemu – rozpędzają strumień cząstek do wysokich energii. Naukowcy.... Znajduje się więc w najstarszej, historycznej części uczelnianego kampusu. Objęty...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
... Plus HWW 1200/25 D Gebrauchsanweisung CZ Uživatelský návod GB Operating Instructions.../108/EC, 2000/14/EC. CZ Prohlášení o shodě v rámci ES... zakłóceń pracy ....................................................................................... 6 Gwarancja...................................................................................................................................................... 7 Zamawianie części zamiennych..................................................................................................................... 8 Serwis ............................................................................................................................................................ 8 Załącznik... 1200/25 Napięcie sieciowe / częstotliwość 230 V ~ 50 Hz 230... cieczy (Tmax) 35 °C 35 °C Maksymalna częstość rozruchów w ciągu godziny...ące się w wodzie, większe cząsteczki brudu, które mog... z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż wystygnie hydrauliczna część pompy. Następnie usuń przyczyn... cieczy, np. piasek, skracają żywotność części narażonych na naturalne... zanieczyszczenia minimalizując naturalne zużycie części i przedłużając żywotność pompy... rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz pompę od zasilania elektrycznego. W przypadku...ą dostępna jest w ofercie T.I.P. jako część zamienna o numerze artykułu 30905. W przypadku...łowo włożona do gniazdka. 2. Odłącz pompę od sieci elektrycznej. Poczekaj.... 5. Suchy bieg pompy. 4. Pompa za często włącza i wyłącza si... pozostałymi zewnętrznymi czynnikami. Części ulegające naturalnemu zu... nie są objęte gwarancją. Wszystkie części wykonano z największą staranno.... Naturalne zużycie części zależy od sposobu i częstotliwości użytkowania...ę do wydłużenia żywotności części podlegających naturalnemu zu... prawo do naprawy uszkodzonych części, bądź wymiany części lub całego urządzenia. Wymienione części przechodzą na naszą własno... urządzenie do naprawy, dołącz do niego koniecznie następuj... naprawy urządzenia. 12. Zamawianie części zamiennych Najszybszą, najprostszą i najbardziej korzystną metodą zamawiania części zamiennych jest złożenie zam...ła łatwy w obsłudze sklep internetowy z częściami zamiennymi umożliwiający... z zasadami ochrony środowiska. PL 8 70 CZ Vážený zákazníku, Blahopřejeme...ému cirkulačnímu provozu. 71 CZ 1 CZ Čerpadlo není vhodné k čerpání slan... vůči mrazu a povětrnostním vlivům. CZ 2 72 CZ Při instalaci zařízení se mus...á firma realizující elektrické instalace. 73 CZ 3 CZ Používání na takovýchto místech...ý podklad ve stojaté poloze. CZ 4 74 CZ Před každým použitím vykonejte... čerpadla s předřazeným filtrem. 75 CZ 5 CZ Toto doporučované příslušenstv...ávně nastavený tlakový spínač. CZ 6 76 CZ PORUCHA 2. Motor běží, ale čerpadlo... bylo zařízení zakoupeno. 77 CZ 7 CZ Speciální rady: 1. V případě, že nebudete... zabývající se likvidací odpadu. CZ 8 78 TR Sevgili müşterilerimiz, T.I.P.’ten...: Ábrák PL Załącznik: rysunki CZ HR Dodatak: SK Príloha...ącego (min: 0,3 m) Funkční díly / Detaily CZ 1 Nasávací přípojka 7 Uzavírac...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0/5
...)*1 Stacja bez Radio Data System: Częstotliwość Stacja FM Radio Data System: Typ programu (PTY)/ Częstotliwość/Nazwa stacji (PS) Tytu... Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można...świetlony). Anulowanie. * AF-Regional: Inne częstotliwości - regionalne Automatyczny wyb... (nie ma w wyposażeniu) 1 Podłącz na panelu sterowania do AUX. 2 Wybierz opcję . 3 Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie... Secure Simple Pairing (SSP). 1 Połącz złącze Bluetooth USB (KS-UBT1... z urządzeniem po parowaniu. Podłącz takie urządzenie ręcznie. Szczeg... Wybierz osobę/numer telefonu Połącz Received Calls Missed Calls Phonebook... chcesz się połączyć. Połącz Przenieś pozycję wpisu Wybierz numer... kilkakrotnie. 3 Naciśnij / aby ustawić częstotliwość. 4 Naciśnij / aby ustawi.... Bass (Ustawienie początkowe: [XX]) Częstotliwość 60/80/[100]/200....0]/Q1.25/Q1.5/Q2.0 Middle Częstotliwość 0.5/[1]/1.5/2.5 kHz Poziom Lvl -6 do....75/Q1.0/[Q1.25] Treble Częstotliwość 10/[12.5]/15/17... Gain *4 *5 *6 *7 *8 SSM IF Band (Pasmo częstotliwości pośredniej) AF... głośnika. On: Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze... 85Hz/[HIGH 120Hz]: Sygnały audio o częstotliwościach niższych ni...: Aktywacja filtra niskich częstotliwości. Sygnały niskiej częstotliwości są odcinane...: MP3/WMA: 5 kbps - 320 kbps Częstotliwość próbkowania: MP3 (MPEG... przy 705 kbps i 1 411 kbps Częstotliwość próbkowania: MP3 (MPEG...ów. Wyjmij i ponownie włóż płytę bądź odłącz i podłącz urządzenie USB/kartę pami... formatach. (' strona 26) Odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB. Sprawd...ą a urządzeniem iPod/iPhone. Odłącz i zresetuj urządzenie iPod/iPhone... a odtwarzaczem audio Bluetooth. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie, aby ponownie po...ługi odtwarzacza audio). Odłącz i ponownie podłącz odtwarzacz Bluetooth. W mniej ha... nie powiodło się. Ręcznie podłącz to urządzenie. (' strona 14...śli komunikat nie zniknie, wyłącz i włącz radioodtwarzacz, a następnie ponownie podłącz urządzenie (lub wyzeruj pamięć ... wyszukało zarejestrowanych urządzeń Bluetooth. Włącz Bluetooth z tego urządzenia i połącz ręcznie. POLSKI‫ |ޓ‬29 KW-SD70BT_E_PO ... (RMS) Impedancja obciążenia Charakterystyka częstotliwościowa Stosunek sygnał/szum...) ≤ 600Ω TUNER FM AM Zakres częstotliwości Czułość użyteczna 50... Selektywność kanałów (400 kHz) Charakterystyka częstotliwościowa Separacja stereo Zakres częstotliwości Czułość/Selektywność 87,5 ... wykrywania sygnałów Liczba kanałów Charakterystyka częstotliwościowa Stosunek sygnał/szum...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0/5
... iZbeZgZY ^c V +*•8 lViZg WVi] [dg * b^cjiZh# I]Z Y^k^Y^c\ a^cZ WZilZZc i]Z hjae]jg^X VX^Y b^mijgZ... Xdajbc ^h hZi Vi V [jaa hXVaZ a^cZ VcY i]Z jeeZg ZcY d[ i]Z [Vi Xdajbc... Y^[[ZgZci^Va lZ^\]^c\ jh^c\ V hng^c\Z dg lZ^\]^c\ e^eZiiZ ViiVX]ZY... WjingdbZiZg# L]Zc jh^c\ V XgZVb hng^c\Z! ^i bjhi WZ g^chZY hZkZgVa i^bZh... cZlan YZkZadeZY ^chigjbZci [dg i]Z gdji^cZ iZhi^c\ d[ b^a` [Vi! egdiZ^c! aVXidhZ! HC... bZi]dY ^h jhZY id YZiZgb^cZ egdiZ^c XdciZci# I]Z egdXZhh ^h Veea^ZY... i]Vc %#%%' # '#&& Igneide]Vc dg anh^cZ ]nYgdX]adg^YZ l^i] V ejg^in... VcY ZcVWaZh i]Z jhZg id YZiZgb^cZ i]Z Xdadjg X]Vc\Z VXXjgViZan Vi i]Z ZcY...^ViZan V[iZg jhZ# 6a`Va^cZ XVa^WgVi^dc hdaji^dch...^Y ^c '* ba E: WdiiaZh f> C[j[h Çf> */È 4450 ^c VXXdgYVcXZ l^i] \j^YZa^cZ -.$((+$:L< 7ViiZgn ineZ/ . K DeZgVi^dc iZbeZgVijgZ...?8ED: YecfWhWjeh (&&& 5160 [dg gZhVojg^cZ iZhih! ]djh^c\ [dg ' iZhi ijWZh...# *&+& 9ebekh Z_iY 5161 [dg gZhVojg^cZ )$. l^i] , hiVcYVgY gZ[ZgZcXZ Xdadjgh J[ij... i]ZgbVa hV[Zin [jhZ! *% V^g ijgW^cZ heZZY XdcigdaaZg STERILISING OVENS SNB...]dYÆ ^c VXXdgYVcXZ >9; ^h jhZY id YZiZgb^cZ i]Z [gZZo^c\ ed^ci# L^i] i]^h bZi]dY...^XZ ^h Zfj^eeZY l^i] V gdjcY bV\Vo^cZ [dg &' hVbeaZh# I]^h bV`Zh [jaan... YZiZgb^cVi^dc d[ Va`Va^cZ e]dhe]ViVhZ BWYje]deij eh_...^dc 8dcXZcigVi^dc n 2 %#*)+'m G' 2 %#.-.- 9ViV a^cZ & A^cZVg YViV a^cZ & BZVhjgZbZci h^\cVa CdgbVa + ed...^dc 8dcXZcigVi^dc n 2 %#)..m G' 2 %#-*)* 9ViV a^cZ & A^cZVg YViV a^cZ & BZVhjgZbZci h^\cVa I]Z +i] bZVhjgZbZci kVajZ...^dc 8dcXZcigVi^dc n 2 %#+&(*m G' 2 %#.+,, 9ViV a^cZ & A^cZVg YViV a^cZ & BZVhjgZbZci h^\cVa + ed^ci...^dc 8dcXZcigVi^dc n 2 %#**)'m G' 2 %#-, 9ViV a^cZ & A^cZVg YViV a^cZ & BZVhjgZbZci h^\cVa GVc\Z d[ XVa...^V XdjciZg 8dadjg Y^hX [dg gZhVojg^cZ iZhih *&+& ,' 8dcÒgbVi^dc hiVcYVgY... [jccZa 7DC9 XdbeVgVidg [dg gZhVojg^cZ iZhih *&+% AVWdgVidgn hXVaZh AVWdgVidgn kVXjjb...[Zin WZcX] XZcig^[j\Z (+,% ), GZhVojg^cZ iVWaZih *&*% ,& ,%.*!,%.+ -, Ejieji gZ\jaVidg **,' ,( GdY i]ZgbdbZiZg... H:9>A67 H]V`^c\ ]ddY H]V`^c\ bVX]^cZ [dg WjingdbZiZgh H]V`^c\ bVX]^cZ [dg Bd_dcc^Zg ijWZh...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0/5
... przyczepa transportowa Sd.Ah.116 cz.1 -zestaw podstawowy ® Plate B 10 10... soldering solution AF20 (doradzamy łączenie części metalowych za pomocą lutowania... bez zezwolenia, w całości lub części jest surowo zabronione. Powy...) Reworked kit part J18 (przerobiona część z modelu J18) MOV A45 C7... Reworked kit part K12(B) (przerobiona część z modelu K12(B)) Reworked kit part L63 (przerobiona część z modelu L63) A44 A1 PRS... kit part L48+59 (przerobiona część z modelu L48+59) A12 A8... Reworked kit part K13(A) (przerobiona część z modelu K13(A)) Brass tube O 1,0 mm... I I I Reworked kit part J5 (przerobiona część z modelu J5) I Reworked kit part (przerobiona część z modelu) I IV 3) I A36aR A36bR Reworked kit part (przerobiona część z modelu) I A13 A36bL Wire (drut... Kit part J48;44;47 ( część z modelu J48;44;47) B17a... Reworked kit part J5 (przerobiona część z modelu J5) B41a A13 B41b... Kit part J48;44;47 ( część z modelu J48;44;47) A56L...) B4 Reworked kit part (przerobiona część z modelu) a A71c B8 c A71b A74 A55 Reworked kit part (przerobiona część z modelu) A73 A73 b B26 A61a... A61 Reworked kit part (przerobiona część z modelu) wood A23 1,5 A27 A61... A47 Reworked kit part (przerobiona część z modelu) A61 B16 A53 A48... B32 Reworked kit part (przerobiona część z modelu) A54 A4 A46 B31a Reworked kit part (przerobiona część z modelu) A46 B31b B48a B48b...) B31c Reworked kit part (przerobiona część z modelu) FIL STB Kit part (część z modelu) 35 102 s.3 Brass rod (... STB B83b Kit part L18 (część z modelu L18) C8 B89 B62b... B72 OPTIONAL Kit part L58 (część z modelu L58) STB B65 B71 B70 Kit part L57 (część z modelu L57) Kit part L17 (część z modelu L17) Kit part L62 (część z modelu L62... Reworked kit part K13(A) (przerobiona część z modelu K13(A)) A42a Reworked kit... L11+10 - see page 6 (przerobiona część z modelu L11+10 -patrz 6 strona... B7a B7b Kit part J13 (część z modelu J13) B46 B49a Wire... s.4 B44L A34b Kit part H5 (część z modelu H5) I A34a II I Kit part H5 (część z modelu H5) Reworked kit part K9 (przerobiona część z modelu K9) II A41 I I I III... Reworked kit part L45 (przerobiona część z modelu L45) II I IV I A35...) I Reworked kit part L28 (przerobiona część z modelu L28) B19 STB C2... ! B10a B90 B10b Kit partK2 ( część z modelu K2) B80c PRS 56b... B37 Kit part M45 :M46 (część z modelu M45:M46) B68b B81a Kit part (część z modelu) B68a B81b B75 B33... (drut) B28 Kit part J38 (część z modelu J38) B76 B78 B68a... kit part M24 :M25 (przerobiona część z modelu M24:M25) Wire (drut) B81 Kit part M32 ( część z modelu M32) B54b PRS B54a...Дата загрузки: 2017-02-23
Скачать документ
0.04/5
... OBSŁUGI Wskazówka:Wyłącz wszystkie urządzenia – lampy błyskowe... stopki aparatu 1. Wyłącz aparat i Phottix Atlas II. 5. Włącz Phottix Atlas II... na Phottix Atlas II 1. Wyłącz lampę i Phottix Atlas II. 2. Wsu... wejściami jest dołączona). 5. Włącz lampę i Phottix Atlas II. 4. Ustaw... studyjnej przez kabel synchronizacyjny 1. Wyłącz aparat i Phottix Atlas II. 2. Podłącz właściwy kabel do portu wejś...ścia lub wyjścia. 3. Podłącz drugi koniec kabla do lampy... do 54 INSTRUKCJA OBSŁUGI 5. Włącz lampę/lampę studyjną i Phottix Atlas...ę studyjną z Phottix Atlas II) 1. Wyłącz aparat, lampę i Phottix Atlas II... gorącej stopce aparatu. 3. Podłącz właściwy kabel do portu wej...ścia lub wyjścia. 4. Podłącz drugi koniec kabla do portu... Atlas II w tryb nadawania (TX). 6. Włącz lampę i Phottix Atlas II. 7. Ustaw... z niewłaściwym użytkowaniem wyzwalacza. 1. Wyłącz aparat, lampy i Phottix Atlas II. 2. Podłącz właściwe kable do portu wej...ścia i portu wyjścia. 3. Podłącz kable do dwóch lamp... Atlas II w tryb odbioru (RX). 5. Włącz lampy, aparat i Phottix Atlas II...łączony z aparatem kablem synchronizacyjnym) 1. Wyłącz aparat, lampę i Phottix Atlas II. 2. Podłącz właściwy kabel do portu wejścia/wejścia. 3. Podłącz drugi koniec kabla to wej... II jako pilota bezprzewodowego* 1. Wyłącz aparat i Phottix Atlas II. 4. Ustaw... II w tryb nadawania (TX). 2. Podłącz właściwy kabel do wejścia... pasujący do modelu aparatu. 5. Włącz aparat o Atlas II. Ustaw aparat... ręcznym. 3. Drugi koniec kabla podłącz do wejścia na pilota... Atlas II w tryb odbioru (RX). 5. Włącz aparat i Phottix Atlas II. 6. Zapoznaj... II jako pilota przewodowego* 1. Wyłącz aparat i Phottix Atlas II. 2. Podłącz właściwy kabel do wejścia ... aparatu. 3. Drugi koniec kabla podłącz do wejścia na pilota w aparacie. 4. Włącz aparat i Phottix Atlas II. 5. Zapoznaj... nadaje i odbiera sygnał radiowy na częstotliwości 2.4 GHz. Jego dzia... Phottix Atlas II. Dane techniczne Częstotliwość: 2.4 GHz Górne porty wej...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0/5
... в уравнении (27.4), получим Ax + By + Cz + D = 0, (27.8) где D = −Ax0 − By0 − Cz0.... Плоскость 239 или Ax + By + Cz + D = 0, что и требовалось доказать. Следствие 27..., общее уравнение плоскости Ax + By + Cz = −D можно записать в виде (N , r) = −D, (27.9) r = r ′ + a. (27....9), с уч¨етом (N, a) = 0 получим (N, r ′ − a) = (N, r ′ ) = −D, т.е. Ax′ + By ′ + Cz ′ = −D — уравнение, совпадающее с исходным. 27.2. Уравнение... член D = 0 в правую часть: Ax + By + Cz = −D. Поделим обе части уравнения на −D: или Введя обозначения Ax Dy Cz + + =1 −D −D −D x y z + + = 1. −D/A −D/B −D/C a=− D , A b=− D , B c=− D , C 27. Плоскость 241 получим уравнение... координат занимает плоскость Ax + By + Cz + D = 0, если некоторые коэффициенты этого уравнения... в нуль. 1. Если D = 0, плоскость Ax + By + Cz = 0, у которой отсутствует свободный член, проходит... уравнении плоскости B = 0, то плоскость Ax + Cz + D = 0 параллельна оси Oy, нормальный вектор... отсутствует член с y, то плоскость Ax + Cz + D = 0 параллельна оси Oy) (рис. 153... в пространстве 4. Если A = 0, то плоскость By+Cz+D = 0 параллельна оси Ox (в уравнении отсутствует член с x). 5. Если A = B = 0, получим уравнение Cz + D = 0. По предыдущему эта плоскость проходит... Ox (A = 0) и оси Oy (B = 0). Следовательно, плоскость Cz + D = 0 параллельна плоскости xOy и пересекает ось.... 154,в). 8. Если A = D = 0, то плоскость By + Cz = 0 параллельна оси Ox (A = 0) и проходит через.... 9. Аналогично, если B = D = 0, то плоскость Ax + Cz = 0 содержит ось Oy (все точки... Oz. 11. Если A = B = 0, то уравнение Cz = 0 или z = 0, поскольку C = 0, определяет координатную плоскость... плоскости π, задаваемой уравнением Ax + By + Cz + D = 0, тогда и только тогда, когда (N , a) = Aα + Bβ + Cγ = 0. (27... с уч¨етом условия Ax + By + Cz + D = 0 принадлежности точки M0 плоскости π совпадает... в канонической форме: ℓ: x−x y−y z−z = = , m n p и плоскости π : Ax + By + Cz + D = 0. Найти угол между прямой и плоскостью... ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 или Ax + By + Cz + D = 0, (29.16) 29. Основные задачи..., z1 ) до плоскости Ax+By +Cz +D = 0, следует подставить координаты точки в уравнение... + pt, s = (m, n, p) (29.26) и Ax + By + Cz + D = 0, N = (A, B, C). (29.27) Если прямая ℓ не... x + B2 y + C2 z + D2 = 0, Az + By + Cz + D = 0. Пример 29.8. Показать, что прямая... , y1 , z1 ) и плоскость Ax + By + Cz + D = 0, N = (A, B, C). (29.33) 264 Глава 4. Прямая... поверхности. Так, плоскость Ax + By + Cz + D = 0 есть алгебраическая поверхность первого порядка... уравнением как 1-й степени: Ax + By + Cz + D = 0, так и 2-ой степени: (Ax + By + Cz + D)2 = 0. 3. Различные уравнения могут описывать одно и ... можно записать как A(x2 + y 2 ) + Bz 2 + Cz + D = 0. (39.18) Пример 39.5. Составить... порядка (40.1) с плоскостью Ax + By + Cz + D = 0 (40.6) является кривой второго порядка...