Ракета-носитель. KT-1. [Редактировать]

Китайская твердотопливная ракета-носитель. Структурно состоит из первой и второй ступеней от ракеты DF-31 ICBM с новой третьей ступеней. Ракета имеет также название Kaituozhe-1 (Explorer-1) и предназначена для запуска 100 кг на полярную орбиту. Первый запуск был запланирован на конец 2002 года. Третья ступень была разработана и испытана в 2001 году. 

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1KuaizhouНайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все ракеты-носители
2Ракеты-носители сверхлёгкого класса (до 300-400 кг ПН на НОО)

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг20000
2Диаметр, м2
3Масса ПН (НОО), кг100
4Высота, м18

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Страна Китай

Перечень запусков ракетаносителя

#Наименование Дата пуска Ракета-носитель Космодром АппаратыТип
12014-0732014-11-21KT-1ЦзюцюаньКитайКитай1xKuaizhou 2
Запуск
22013-0532013-09-25KT-1ЦзюцюаньКитайКитай1xKuaizhou 1
Запуск
32003-F012003-09-16KT-1Венчанг1xKT-1 Test Payload
Запуск
42002-F012002-09-15KT-11xHTSTL-1
Запуск

Надежность ракета-носителяНайдено 1000 документов по запросу «KT-1». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
...ów i uczciwej konkurencji, • zawarcie umowy z oferentem, z którym prowadzono negocjacje w sprawie ceny...ów i uczciwej konkurencji, • zawarcie umowy z oferentem, z którym prowadzono negocjacje w sprawie ceny...) – umowę zawarto z oferentem, z którym prowadzono negocjacje i którego oferta była dro...ów i uczciwej konkurencji, 4. zawarto umowę z oferentem, z którym prowadzono negocjacje w sprawie ceny... sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi dostawy... ustawy o finansach publicznych jest Fundacja, która realizowała zadania przy udziale...ą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych o których stanowił art. 11 ust... finansów publicznych, 2) nierozliczeniu przekazanej dotacji, o której mowa w pkt l, co stanowi... finansów publicznych, 2) nierozliczeniu przekazanej dotacji, o której mowa w pkt l, co stanowi...ł z Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Terapii w K. umowę, której przedmiotem było przekazanie tej...ł na udzielenie takiej dotacji organowi, który utworzył samodzielnemu publicznemu zak... przedmiotowej nie mógł otrzymać Ośrodek Terapii, który jest prowadzony w formie samodzielnego..., iż w 2005 r. dotacji celowej mógł udzielić organ, który utworzył samodzielny publiczny zak... jednostkę błąd klasyfikacyjny na etapie planowania, który powinien zostać wychwycony w trakcie...żetu jednostki samorządu terytorialnego, którą wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi... z katalogu naruszeń dyscypliny finansów publicznych, w którym znalazło się wiele czyn... r. nr 9, poz. 43, z późn. zm.), zgodnie z którym to przepisem – gospodarka komunalna... Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Z., z którym zawarł 6 umów, z tego 3 umowy... gospodarki komunalnej na terenie miasta Z., w której ustaliła zadania z zakresu gospodarki... listopada 1998 r. o finansach publicznych, w myśl którego naruszeniem dyscypliny finansów publicznych... zł netto Centrali Zaopatrzenia Medycznego „Z” z siedzibą w Z., która nie została wybrana w trybie... zł netto Centrali Zaopatrzenia Medycznego „Z” z siedzibą w Z., która nie została 71 wybrana... r. i wydała orzeczenie w sprawie, na mocy którego uznała Obwinionego Michała O. odpowiedzialnym... zł netto Centrali Zaopatrzenia Medycznego „Z” z siedzibą w Z., która nie została wybrana w trybie... w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, którego szkodliwość dla finansów publicznych... za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z którego wynika, że postępowanie wszcz...łu Szkół nr 1 w B. przeprowadziła komisja przetargowa, której skład został zatwierdzony... dyscypliny finansów publicznych) przez Obwinionego, który stwierdził, że nie złożenie pisemnego..., fakt stosowania instrukcji ISO, zgodnie z którą w postępowaniach o zamówienia publiczne...łalność w zakresie upowszechniania kultury zgodnie, z którym cyt.: „pracownikom przysługuje... regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Kultury, w którym ustaliła niezgodnie z obowiązuj...żsamiane z pojęciem sprawozdania finansowego, o którym mowa w ustawie o rachunkowości... Ministra Finansów, są sprawozdaniami budżetowymi, o których mowa w omawianym naruszeniu. A zatem... sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowi...” z uwagi na rzeczywistą chronologię zdarzeń, która to została przedstawiona w uzasadnieniu... naruszenie dyscypliny finansów publicznych, do których ustawodawca zaliczył: – działanie... sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy... listopada 1998 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym kierownik jednostki budżetowej... dotychczasową linię orzeczniczą GKO – zgodnie z którą nie ma znaczenia, w jakim terminie...ło przewidzieć w pełni wykonania przychodów, które wynikają z nieprzewidzialnej ilości... pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., które stanowią odpowiednio, iż wydatki publiczne...łcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, w których Minister Finansów – korzystając z delegacji... Medycyny Pracy podpisało umowę z firmą T. z G., której przedmiotem były prace remontowe... r. o finansach publicznych, 2) co do kary, która została orzeczona wobec obwinionego... czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą obowiązek dokonywania zmian w planie... naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym, jeżeli w czasie orzekania... w niniejszej sprawie przepisy prawne, zgodnie z którym terminologia w zakresie pojęć: wydatki... przez komisję orzekającą procesu logicznego, w którym uwzględniono i wszechstronnie zbadano... sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy... zapobieżenie szkodzie w mieniu publicznym, która mogła powstać w wyniku ograniczenia... współdziałał z pracownikami jednostki, do których miał przekonanie o właściwym przygotowywaniu...ów na zajmowanym przez obwinionego stanowisku, które wykraczają poza zarząd samodzielnym... lutego i marca 2006 r. Pani Aleksandra C., która stanowisko kierownika finansowego obj... oraz błędy w deklaracji podatkowej PIT-4, które dotyczyły pobranego podatku dochodowego...ą Aleksandrę C. Podstawą uniewinnienia Obwinionej Janiny Ł., która nie złożyła odwołania, jest...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... ______________________________________________________________________ FEED Programme _________________________________________________________________ UKCCS - KT - S2.0 - CMO - 001 Outline Solution... Overall Project Programme __________________________________________________________ UKCCS - KT - S6.1 - E2E - 001 Post-FEED... A.2.3.  Appendix B.  FEED Cost _______________________________________________________________________ UKCCS - KT - S1.0 - SP - 001 ScottishPower CTR... Basis of Design __________________________________________________________ C.1.  UKCCS - KT - S7.2 – E2E -001 Outline Solution... Flow Diagrams (PFDs) _______________________________________________________ C.2.  UKCCS - KT - S7.8 - E2E - 001 End-to... Process Flow Diagrams ______________________________ C.2.4.  C.2.5.  UKCCS - KT - S7.9 - OS - 001 Outline Solution... Mass Balances (HMBs) _____________________________________________________ C.3.  UKCCS - KT - S7.10 - E2E - 001 End... Instrumentation Diagrams (P&IDs) ___________________________________________ C.4.  UKCCS - KT - S7.12 - ACC - 001 Aker... C.4.3.  Layout and Construction ____________________________________________________________ C.5.  C.5.1.  UKCCS - KT - S7.14 - E2E - 001 End... and Equipment Specifications ___________________________________________________ UKCCS - KT - S7.15 - ACC - 001 Aker... National Grid Datasheets __________________________________ C.7.2.  C.7.3.  UKCCS - KT - S7.15 - Shell - 001 Shell... Material Selection Report ________________________________ C.8.1.  C.8.2.  UKCCS - KT - S7.16 - Shell - 007 Cement... Engineering – Well Reports ________________________________________________ UKCCS - KT - S7.16 - Shell - 002 Well... - 004 Well Proposal _________________________________________ C.9.2.  C.9.3.  UKCCS - KT - S7.16 - Shell - 003 Well... Reservoir Management Reports ___________________________________________________ UKCCS - KT - S7.19 - Shell - 001 (Wells...-to-End Reports ________________________________________________________________ UKCCS - KT - S7.24 - E2E - 001 End... Partner Operations Reports ________________________________________________ D.2.  UKCCS - KT - S7.24 - ACC - 001 Outline Operating Manual ________________________________ D.2.1.  D.2.2.  UKCCS - KT - S7.24 - ACC - 002 Maintenance... - 001 Operations Report _______________________________________ D.2.3.  UKCCS - KT - S7.14 - NG - 001 Philosophy... E.  Key FEED Decisions _______________________________________________________________ UKCCS - KT – S4.0 - FEED - 001 Consortium Decisions... ______________________________________________________ Full Chain ________________________________________________________________________ F.1.  UKCCS - KT - S3.1 - E2E - 001 End-to... F.1.1.  F.2.  Generation and Capture ____________________________________________________________ UKCCS - KT - S3.2 - SP - 001 MAH Report _____________________________________________ F.2.1.  UKCCS - KT - S3.2 - ACC - 001 Project HSE... Onshore Transportation System ______________________________________________________ F.3.  UKCCS - KT - S3.3 - NG - 001 National Grid... (inc CO2 Dispersion) _____________________________________ F.4.  UKCCS - KT - S3.4/3.5 - Shell - 001 Design HSE... Solution Risk Assessment _____________________________________________________ G.1.  UKCCS - KT - S10.1 - OS - 001 Outline Solution...-FEED Risk Assessment ________________________________________________________ G.2.  UKCCS - KT - S10.2 - FEED - 001 Post-FEED... Delay to programme ___________________________________________ G.3.  UKCCS - KT – S6.4 - OS - 001 Outline Solution... Insurability of Risks ____________________________________________________ G.4.  UKCCS - KT - S10.5 - FEED - 001 Insurance Strategy Report _______________________________ G.4.1.  UKCCS - KT - S10.5 - Shell - 001 Insurance Report... H.  Consents and Permitting ____________________________________________________________ H.1.  UKCCS - KT - S11.1 - E2E - 001 Consents and... Key Consents Risks ____________________________________ H.2.  UKCCS - KT - S11.2 - Shell - 001 Regulatory Permits... Report and Appendices ____________________________________________ I.1.  UKCCS - KT - S8.0 - SP - 001 Stakeholder Profiling Report _________________________________ I.1.1.  I.1.2.  UKCCS - KT - S8.0 - SP - 002 Stakeholder Interviewee List ________________________________ UKCCS - KT - S8.0 - SP - 003 Stakeholder Interview Approach ______________________________ I.1.3.  UKCCS - KT - S8.0 - SP - 004 Stakeholder Interview Framework ____________________________ I.1.4.  I.1.5.  UKCCS - KT - S8.0 - SP - 005 Stakeholder Interview... J.  CCS Project Costs _________________________________________________________________ UKCCS - KT - S5.1 - E2E - 001 Post-FEED... Lessons Learned Report ____________________________________________________________ K.1.  K.1.1.  UKCCS - KT - S12.0 - FEED - 001 Lessons Learned... Grid Training Material ___________________________ K.1.2.  UKCCS - KT - S12.0 - FEED - 003 ScottishPower Consortium...Дата загрузки: 2017-09-25
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... t and t − 1 respectively as: λt,t−1 ≡ ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt /ϕkt ) ∑k∈Ωt ( Pkt /ϕkt ) 1− σ 1− σ λt−1,t ≡ , ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt−1 /ϕkt−1 ) ∑k∈Ωt−1 ( Pkt−1 /ϕkt−1 ) 1− σ 1− σ , (5) where λt,t−1 is equal... t−1,t , ΦSV t−1,t ≡ ∏ k ∈Ωt,t−1 Pkt Pkt−1 ∗ ωkt , ∗ ωkt ≡ ∗ −S∗ Skt kt−1 ∗ −ln S∗ ln Skt kt−1 ∑ ∈Ωt,t−1 S∗t −S∗t−1 ln S∗t −ln S∗t−1 . (14... t−1,t = ln Φt−1,t + ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ωkt ln ϕkt ϕkt−1 , (15) demand shock bias where P ϕkt = kt∗ P˜t Skt S˜t∗ 1 σ −1 , ∗ ωkt ≡ ∗ −S∗ Skt kt−1 ∗ −ln S∗ ln Skt kt−1 ∑ ∈Ωt,t−1 S∗t −S∗t−1 ln S∗t −ln S∗t−1 , ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ωkt = 1. (16... respectively as: ΘtF−1,t ≡ ∑ k∈Ωt,t−1 ∗ Skt ϕkt−1 ϕkt σ −1 1 σ −1 and B Θt,t −1 ≡ ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ Skt −1 ϕkt ϕkt−1 σ −1 1 σ −1 , (44) as shown in... −1 ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ Skt S˜t∗ S˜ ∗ 1 σ −1  , (50) t −1 Pkt /ϕkt Pkt−1 /ϕkt−1 Pkt−1 /ϕkt−1 Pkt /ϕkt 1− σ 1− σ 1 1− σ 1 1− σ . , (51) (52) Equating (50...-Vartia weights: where ωkt ∗ ωkt = ∗ −S∗ Skt kt−1 ∗ −ln S∗ ln Skt kt−1 ∑ S∗t −S∗t−1 ∈Ωt,t−1 ln S∗t −ln S∗t−1 . Equation... of (62) by ωkt ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ωkt ∆ ln ∗ Skt S˜t∗ = (1 − σ ) ∑ k ∈Ωt,t−1 Pkt P˜t∗ ∗ ωkt ∆ ln + ( σ − 1) ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ωkt ∆ ln ϕkt , (63) , (64... goods: ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ξ kt ∆ ln ∗ Skt S˜ ∗ t = (1 − σ ) ∑ k ∈Ωt,t−1 Pkt P˜ ∗ ∗ ξ kt ∆ ln t + ( σ − 1) ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ξ kt ∆ ln ϕkt , (65) . (66) where ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ξ kt = 1, and... σ, because in general: ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ωkt ln ( ϕktkt−1 ) = ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ ξ kt ln ( ϕktkt−1 ) when ∗ ∗ ωkt = ξ kt . Therefore, when demand for goods changes over time (ϕkt = ϕkt... price index as: P∗t ( P /ϕ ) / ( Pkt−1 /ϕkt−1 ) = kt kt 1 P∗t−1 1− σ S∗ /S∗ (67) kt−1 kt Taking logs of both sides... Skt kt−1 ln P∗t P∗t−1 = ∑ k ∈Ωt,t−1 ∗ − S∗ Skt kt−1 ∗ − ln S∗ ln Skt kt−1 ln Pkt /ϕkt Pkt−1 /ϕkt−1 . (70... ∗ ωkt = ∈Ωt,t−1 , (71) Bias ∗ −S∗ Skt kt−1 ∗ ∗ ln Skt −ln Skt −1 ∑ ϕkt ϕkt−1 ∗ ωkt ln S∗t −S∗t−1 ln S∗t −ln S∗t−1 ∑ , k ∈Ωt,t−1 ∗ ωkt... weight for all other goods k = (ωkt ∗ dωkt ϕt ∗ = dϕ t ωkt ∗ ξ∗ dωkt kt ∗ ω∗ dξ kt kt ∗ S∗ dξ kt kt ∗ ξ∗ dSkt kt 50 ∗ ϕ∗ dSkt t ∗ dϕ∗t Skt < 0. (82... obtain: ΦtF−1,t = ∑k∈Ωt ( Pkt /ϕkt ) 1− σ ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt /ϕkt ) 1− σ ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt /ϕkt ) 1 1− σ 1− σ ∑k∈Ωt−1 ( Pkt−1 /ϕkt−1 ) , 1− σ which using the share... t − 1, we have: 1 ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt−1 /ϕkt−1 ) 1− σ ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt /ϕkt ) 1 1− σ 1− σ λt,t−1 ∑k∈Ω ( Pkt−1 /ϕkt−1 )1−σ ∑k∈Ω ( Pkt−1 /ϕkt−1 )1−σ t −1 t,t−1 , which using the share... text above. 51 Pkt /ϕkt Pkt−1 /ϕkt−1 ,  1−1 σ ( Pkt /ϕkt )  ( Pkt−1 /ϕkt−1 )1−σ ∗ Skt −1 1 1− σ 1− σ , 1 1− σ , (85) B Derivation... −1 = Pt ∑ k∈Ωt,t−1 λ =  t,t−1 λt−1,t B Φt,t −1 = ,  1−1 σ ( Pkt−1 /ϕkt−1 )1−σ  , 1− σ 1 P /ϕ ( ) ∗ kt kt S ∑ k ∈Ωt,t−1 1 σ −1 λt−1,t λt,t−1 1 1− σ ( Pkt−1 /ϕkt−1 )1−σ 1− σ ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt /ϕkt )  B Φt,t −1 , t,t−1 λt,t−1 λt−1,t B Φt,t −1 = 1 1− σ 1− σ λt,t−1 ∑k∈Ωt,t−1 ( Pkt−1 /ϕkt−1 ) λt−1,t ∑k∈Ω ( Pkt /ϕkt )1−σ kt ∑ k ∈Ωt,t−1 Pkt−1 /ϕkt−1 Pkt /ϕkt ∗ Skt 1 1− σ 1− σ , (86... = which implies: 1− σ Pkt /ϕkt Pkt−1 /ϕkt−1 −(1−σ) Pkt /ϕkt Pkt−1 /ϕkt−1 1− σ Pkt Pkt−1 Pkt Pkt... ∗ Skt −1 = ∗ Skt −1 ∗ Skt P∗t P∗t−1 ∗ Skt −1 ∗ Skt 1− σ , 1− σ P∗t−1 P∗t ϕkt ϕkt−1 1− σ P∗t−1 P∗t 1− σ P∗t P∗t−1 ϕkt ϕkt−1 , (1− σ ) , −(1−σ) . Substituting these results into the... 1− σ Pkt Pkt−1 1− σ Pkt−1 Pkt ϕkt ϕkt−1 1− σ ϕkt−1 ϕkt 1− σ σ −1 σ −1 53 =   ∑ ∗ Skt ϕkt−1 ϕkt ∗ Skt −1 ϕkt ϕkt−1 k∈Ωt,t−1  1−1 σ   which corresponds to... have: dPt dP dϕ = ∑ Skt kt − ∑ Skt kt . Pt P ϕkt kt k∈Ω k∈Ω (96) The first term... −1 = 1.  ΘtF−∆,t  ∑k∈Ωt,t−∆ = ∑k∈Ωt,t−∆  B Θt,t −∆ 1 1 − σ 1− σ Pkt /ϕkt Pkt−∆ /ϕkt−∆   1− σ Pkt ∗ Skt −∆ Pkt−∆  ∗ Skt −∆ P 1− σ /ϕ kt−∆ kt−∆ ∗ Pkt /ϕkt  ∑k∈Ωt,t−∆ Skt = Pkt−∆ 1−σ ∗ ∑k∈Ωt,t−∆ Skt Pkt ∗ Skt ϕkt−∆ ϕkt ∗ Skt −∆ ϕkt ϕkt−∆ ∑ = k ∈Ωt,t−∆  1−1 σ ∑ =   k∈Ωt,t−∆ σ −1 1 σ −1 σ −1 1 σ −1 = 1, (101...: ∑ k ∈Ωt,t−∆ σ −1 ϕkt−∆ ϕkt ∗ Skt − 1 = 0. For small changes (( ϕkt−∆ /ϕkt ) ≈ 1), the following log approximation holds: ( σ − 1) ∑ k ∈Ωt,t−∆ ϕkt−∆ ϕkt ∗ Skt...: ∑ k ∈Ωt,t−∆ σ −1 ϕkt ϕkt−∆ ∗ Skt −∆ − 1 = 0. For small changes (( ϕktkt−∆ ) ≈ 1), the following log approximation holds: ( σ − 1) ∑ k ∈Ωt,t−∆ ϕkt ϕkt−∆ ∗ Skt...−1 1− σ Pkt−1 Pkt σ −1 ϕkt ϕkt−1 1− σ  =   σ −1 ϕkt−1 ϕkt 1− σ  1−1 σ  1−1 σ ϕkt−1 ϕkt ∗ Skt −1 ϕkt ϕkt−1 k∈Ωt,t−1  =   ∗ Skt ∑ ∑ k∈Ωt,t−1 σ −1  1 σ −1  σ −1  , (105) . (106) 1 σ −1  As ϕk /ϕkt−1 → 1, equations (105) and... ΘtF−1,t = − ∑ t,t−1 k ∈Ωt,t−1 ∗ Skt −1 60 ∗ Skt −1 ϕkt −1 ϕkt−1 ϕkt − 1 + O2F (S, P) , ϕkt−1 (130) ∗ where bold math font... ( Pkt /Pkt−1 ) = 1 and ( ϕktkt−1 ) = 1, we obtain: B ln Θt,t −1 = ∑ k ∈Ωt,t−1 ϕkt − 1 + O2B (S, P) , ϕkt−1 ∗ Skt −1 (131) ∗ 2 where... ΦtT−1,t = ln ΦtET −1,t + ∑ k ∈Ωt,t−1 1 ∗ ∗ S + Skt −1 ln 2 kt ϕkt ϕkt−1 . Proof. The proposition follows immediately...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
qimia da personaluri kompiuteri e . elizbaraSvili, l. gvasalia teqnikuri universiteti ¨ 2005 CFMFHSDTKJC NTMYBREHB EYBDTHCBNTNB ! ! f/!fmj{cbsbTwjmj-!m/!hwbtbmjb! rjnjb!eb!qfstpobmvsj! lpnqjvufsj ! gthcjyfkehb rjvgbentht,b cek eahj vtn ufvj.tyt,fc gjekj,ty vtwybtht,bcf lf ntmybrbc .dtkf lfhuib& ufvjyfrkbcb fhw mbvbf lf mbvbehb ntmyjkjubff& c[dflfc[df v’kfdhb rjvgfybt,bcf lf wfkrtekb cfvtwybthj ]ueat,bc vbth itmvybkbf hfvltybvt fstekb mbvbehb ghjuhfvf gthcjyfkehb rjvgbentht,bcfsdbc^ hjvkt,bw cfiefkt,fc b’ktdbfy ecohfatcfl uflfbzhfc yt,bcvbthb cbhsekbc mbvbehb lf mbvbeh-ntmyjkjubehb fvjwfyt,b& fv ghjuhfvt,bc ufvj.tyt,f vjv[vfht,kbcfufy ufhrdtek wjlyfc vjbs[jdc& cf[tkv’qdfytkj^ hjvtkbw ufyresdybkbf eybdthcbntnt,bc mbvbehb lf mbvbeh-ntmyjkjubehb afrekntnbc cneltynt,bcfsdbc^ dabmhj,s^ rfhu vtupehj,fc ufeotdc vfs mbvbehb ghjuhfvt,bc vhfdfkathjdfy kf,bhbyst,ib upbc ufcfrdktdfl& cf[tkv’qdfytkj^ cneltynt,bc ufhlf^ lft[vfht,f mbvbbc lfhuib vjveifdt c[df vjv[vfht,tkcfw& htwtyptynt,b% ghja&]&rthtctkb’t^ ljw&v& hfpvf’t^ lfvnrbwt,ekbf lfv[vfht cf[tkv’qdfytkjl cne-c cfhtlfmwbj-cfufvjvwtvkj cf,zjc vbth © ufvjvwtvkj,f #ntmybrehb eybdthcbntnb@^ 2005 ISBN 99940-48-12-0 Ucjmjtj! 3116! lf c[df^ [jkj 3D ghjuhfvt,bf - Chem3D, 3D View, HyperChem lf c[df& 1& GHJUHFVT TYT TYT TYT TYT TYT BCTTYT gfhf> jhsj lf fvltyfl^ .dtkfpt vtnfl cnf,bkbpbht,ekb fhbc jhsj bpjvthb& 1. File vtybelfy fdbhxbjs New Model ~f[fkb vjltkb`* 2. fdbhxbjs ntmcnbc itnfybc vjo.j,bkj,f* 3. lfdforfgeyjs vjltkbc afy]fhfpt& ufvjxylt,f ntmcnbc itnfybc afy]fhf* 149 150 w[hbkb 5& ve[nbc ufyfobkt,f atyjcmcblcf lf ybnhjatyjmcblt,ib ufydb[bkjs vfufkbsb v-ybnhjnjkejkpt& ybnhjatyjmcblb atyjmcblb gfhfybnhj- C1 0.39572 C1 0.41546 C2 -0.46113 C2 -0.44929 C3 -0.09388 C3 -0.00519 C4 -0.44560 C4 -0.71261 C5 -0.09385 C5 -0.00521 C6 -0.46109 C6 -0.44926 O7 -0.57746 O7 -0.4921 H8 0.16946 H8 0.18718 H9 0.12069 H9 0.17553 H10 0.15700 N10 1.38043 H11 0.12067 H11 0.17561 H12 0.16946 H12 0.18715 O13 -0.70347 O14 -0.70345 1. File vtybelfy fdbhxbjs New Model ~f[fkb vjltkb`* 2. fdbhxbjs ntmcnbc itnfybc vjo.j,bkj,f* 3. lfdforfgeyjs vjltkbc afy]fhfpt& ufvjxylt,f ntmcnbc itnfybc afy]fhf* 4. itdbnfyjs ntmcnb #PhCH3@& fbut,f njkejkbc vjktrekf* 5. fdbhxbjs ,h'fyt,f Show ~xdtyt,f`, hjvtkbw fhbc vjsfdct,ekb Object ~j,btmnb` vtybec Show Serial Nimbers ~fnjvt,bc yevthfwbbc xdtyt,f` mdtvtybeib* 6. ntmcnehb itnfybc vjo.j,bkj,bs lfdforfgeyjs H(9) fnjvpt lf ntmcnbc itnfybc afy]fhfib itdbnfyjs #NO2@& njkejkbc vjktrekblfy vbbqt,f g-ybnhjnjkejkb* 7. MOPAC vtybelfy fdbhxbjs ,h'fyt,f Minimize Energy ~tythubbc vbybvbpfwbf`* 8. uhflbtynbc vybidytkj,f lfdnjdjs 0&1^ [jkj yf[tdfhtvgbhbek vtsjlfs fdbhxbjs AM1 vtsjlb& tc erfyfcrytkb ve[nt,bc yec[blfy fdnjvfnehfl itbhxtdc vekbrtybc vtsjlc* 9. uflfcfhsfdblfy Property ~sdbct,t,b` fdbhxbjs Polarizabilities ~gjkfhbpt,ekj,f`* 10. ufdffmnbehjs qbkfrb Run ~ufidt,f`& vtnf-ybnhj- jhsj-ybnhjC1 0.3077 C2 -0.36594 C3 -0.33658 C4 -0.35950 C5 -0.10939 C6 -0.41451 O7 -0.54186 H8 0.21051 N9 1.31296 H10 0.19979 H11 0.14096 H12 0.17948 O13 -0.65265 O14 -0.64406 C1 0.45789 C2 -0.75764 C3 0.00316 C4 -0.41505 C5 -0.09544 C6 -0.38967 O7 0.48265 N8 1.38805 H9 0.16911 H10 0.17281 H11 0.13932 H12 0.18090 O13 -0.71656 O14 -0.65424 7&20&GJKFHBPT FKIB vtsjlb COSMO ufvjb.tyt,f ufv[cytkbc ufhtvjwdfib v.jab yfobkfrt,bc vluhflj,bc itcofdkbcfsdbc& ufv[cytkfl fdnjvfnehfl fbqt,f o.fkb& COSMO vtsjlsfy thsfl fhct,j,c fuhtsdt MST (Miertus-Sciricco-Tomasi) cjkdfnfwbbc vjltkb^ hjvtkbw vjltkc fut,c v[jkjl o.kbc fhtib& MOPAC-bc vbth hjv itchekltc erfyfcrytkb vtsjlbs uffyufhbit,f^ cfzbhjf ufvjdb.tyjs lfvfnt,bsb ,h'fyt,f MST& COSMO vtsjlbs uffyufhbit,t,bc itchekt,bcfc ufvj.tyt,flb lfvfnt,bsb ,h'fyt,t,bf EPS=n,nn, GOE-OK, MMOK. vfufkbsbc cf[bs itdbcofdkjs ukbwbybc wdbnthbjybc vluhflj,f o.kbc fhtcf lf fbhfl afpfib& 1. File vtybelfy fdbhxbjs New Model ~f[fkb vjltkb`* 2. fdbhxbjs ntmcnbc itnfybc vjo.j,bkj,f* 3. lfdforfgeyjs vjltkbc afy]fhfpt& ufvjxylt,f ntmcnbc itnfybc afy]fhf* 4. itdbnfyjs ntmcnb #HGlyOH@& fbut,f ukbwbybc vjltkb* 5. MOPAC vtybelfy fdbhxbjs ,h'fyt,f Minimize Energy ~tythubbc vbybvbpfwbf`* 6. uhflbtynbc vybidytkj,f lfdnjdjs 0&1^ [jkj yf[tdfhtvgbhbek vtsjlfs fdbhxbjs PM3 vtsjlb& tc erfyfcrytkb ve[nt,bc yec[blfy fdnjvfnehfl itbhxtdc vekbrtybc vtsjlc* 153 fyufhbibc itltut,b vjsfdclt,f itn.j,byt,t,bc afy]fhfib& f[kf ufydf[jhwbtkjs tythubbc vbybvbpfwbf cjkdfnfwbbc tatmnbc ufsdfkbcobyt,bc ufhtit& fvbcfsdbc sdbct,t,bc yec[blfy vjybidyf ufdfemvjs COSMO Solvation in Water ~cjkdfnfwbf o.fkib`& itvltu ukbwbybc vjltkb fdfujs wdbnthbjybc cf[bs% 1. fpjnbc fnjvpt vbdb.dfyjs rehcjhb^ lf ntmcnehb itnfybc vjo.j,bkj,bs xfdothjs ybifyb #+@* 2. fyfkjuehfl vjdbmwts ;fyu,flbc fnjvbcfsdbc lf vbdfybzjs efh.jabsb ve[nb ~ntmcnbc itnfybc vjo.j,bkj,bs xfdothjs ybifyb #-@`* 3. ufydf[jhwbtkjs vbybvbpfwbbc ghjwtcb& jhbdt vbqt,ekb itltub it]tht,bcfsdbc thsfl fhbc mdtvjs vj.dfybkb& ukbwbybc ajhvf ∆H rrfk$vjkb ytbnhfkehb ~H2O` wdbnthbjyb ~H2O` ytbnhfkehb ~fbhb` wdbnthbjyb ~fbhb` -108.32861 -126.93974 -92.75386 -57.83940 154 ufv[...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... ....................................19 Tabela 2. Procent świadczeniobiorców, dla których zostały zebrane poszczególne... ...........................55 Wykres 20. Liczba osób, których źródło dochodu to pozostawanie na... o świadczeniach i świadczeniobiorcach pomocy społecznej, które są zbierane przez pracowników socjalnych...ły również cechy Systemu Informatycznego POMOST, który jest głównym przedstawione źródłem... przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystuj... celowego. • Wprowadzenie nowej przyczyny, z powodu, której można otrzymać świadczenie... kontynuowanie nauki; zyskały je osoby, które przebywały w specjalnym ośrodku wychowawczym...ę o pomocy społecznej, są również ustawy, które w przepisach przejściowych zmieniaj... użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieni...ń z pomocy społecznej dodano cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywaj... realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po... ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezrobotną, z którą zawarto kontrakt socjalny” o kodzie nr... r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej5, która wprowadza zmianę w zakresie obliczania... na realizację przejmowanych zadań własnych, które dotychczas były realizowane przez... Systemu oraz innych źródłach danych, które były wykorzystane w przygotowaniu publikacji... są narzucone przez konstrukcję systemu informatycznego, w którym zdefiniowane są zakres zbieranych danych... środowiskowym. Tabela 2. Procent świadczeniobiorców, dla których zostały zebrane poszczególne rodzaje danych Procent świadczeniobiorców, dla których zostały zebrane poszczególne... liczby świadczeń pozwala wykazać jednostki, w których bądź jeden, bądź drugi z tych parametr... pochodzą z zarejestrowanych w systemie zrealizowanych świadczeń, które zostały przyznane decyzją i faktycznie... zmianom jako system prawny, środowisko, w którym funkcjonuje zmienia się nieustannie...ą liczbę świadczeniobiorców oraz problemy, z powodu których udzielane jest im wsparcie... wszystkim: • infrastruktura, tj. zaplecze instytucjonalne, którymi dysponują ośrodki pomocy spo..., a w konsekwencji do zapobiegania takich sytuacji, w których jest konieczność np. umieszczenia... zasobem pomocy społecznej są ludzie, którzy pomagają potrzebującym. Ministerstwo... zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, które otrzymały możliwość zatrudniania... zostały podstawowe wyniki tych badań, które pokazują profil pracownika instytucji... (3,3%), politologia, medycyna, ekonomia (po 1,2%). Wśród osób, które posiadają wykształcenie wy...ło się finansowanie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, które do końca 2008...ą programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody...łki celowe przyznawane osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych... sprzedaż napojów alkoholowych (paragraf 048), które są przeznaczone na zadania zwi...” są również środki na projekty konkursowe, z których mogą korzystać również wymienione.... Jest to liczba osób i rodzin, które skorzystały z przynajmniej jednego świadczenia... nie uwzględnia informacji o świadczeniobiorcach, którzy korzystają z pomocy z dwóch...ób, a z pomocy miejskich ośrodków pomocy rodzinie, które łączą funkcję OPS i PCPR... dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej, które są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi... jednostkami są miejskie ośrodki pomocy rodzinie, które wykonują jednocześnie zadania...ą o pomocy społecznej. Są zlokalizowane w miastach, które są jednocześnie miastami na...,5 tys. utrzymuje się z emerytury. Osoby, które utrzymują się z pracy i pobieraj... „pozostawanie na utrzymaniu”. 62% osób, których źródło dochodu to pozostawanie na...ść dochodu równą zeru22. Wszystkie osoby, które zadeklarowały brak dochodu jednocze... PRZYCZYNY UDZIELANIA POMOCY Problem, z powodu którego została przyznana pomoc zosta... poszczególnych powodów udzielania pomocy, które są skatalogowane w ustawie o pomocy spo... obrazuje poniższy wykres. Są regiony, w których wskaźniki udziału świadczeniobiorc...śląskim – 8,5%. Z kolei rodzin niepełnych, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i które korzystają ze świadczeń pomocy...ących picia alkoholu przez młodzież (które są prowadzone niecyklicznie, ostatnie badania...żnym i najbardziej medialnym problemem rodzinnym, który jest równocześnie przyczyn...., co stanowi 5,2% wszystkich świadczeniobiorców, dla których został określony problem... specjalne celowe, czyli przyznawane osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe... i 53). Oznacza to, że przybywa świadczeniobiorców, których dochód przekracza kryterium, ale... podać liczbę świadczeniobiorców (osoby, na których została wystawiona decyzja o udzieleniu świadczenia), którzy otrzymali dany rodzaj świadczenia...ń w formie posiłków oraz liczby świadczeniobiorców, które korzystają z tej pomocy. • Liczba... roku). Niemniej jednak liczba osób, które korzystają z najpopularniejszego świadczenia co... Sprawozdań z realizacji Programu liczba osób, które z niego skorzystały spadła o ok...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... average winds greater than 96 kt (1 kt ϭ 0.5144 m s Ϫ1 ), corresponding to category 3 or... median value of 87.5 ϫ 10 5 kt 2 . By this metric, the season... Classa Datesb Max 1-min wind (kt) Min sea level pressure (mb... speed 34–63 kt); H ϭ hurricane (wind speed 64 kt or higher). Dates... (wind speed less than 34 kt), and exclude extratropical stage. c Although... speed had increased to 35 kt. Moving around the aforementioned low... Newfoundland’s east coast included 34 kt at Bonavista on 17 July... reported a peak gust of 43 kt at 0441 UTC 5 August. A nearby... Louisiana State University reported a 34-kt wind gust at 0000 UTC... site was a gust of 36 kt at a National Ocean Service station... increase in winds, to 45 kt, although there was apparently no... increasing from about 3 to 20 kt over a 12-h interval. By 1800... its peak intensity of 50 kt, with a minimum pressure of 997... radiosonde data indicated 30–40-kt winds near the storm at... its peak strength of 55 kt around 1200 UTC 3 September. However... reported a peak gust of 33 kt at 1900 UTC. Rainfall estimates... direction and maintained its 50-kt intensity for nearly 24 h until... and accelerated to about 15 kt. By 0600 UTC 8 September, Fay.... Maximum sustained winds reached 55 kt while the center passed between... reached a maximum intensity of 85 kt near 1800 UTC that day... September as a hurricane with 80-kt winds. The cyclone was becoming... were flightlevel winds of 104 kt from both Air Force Reserve... wind estimate of 90–95 kt. However, neither aircraft reported an... agreement with the 80–85-kt estimated surface wind from the... 34 38 45 41 Gust (kt) Storm surge (m)c Storm tide (m)d 103... 10/2000 10/2030 Sustained (kt)b Max surface wind speed Date... Island, Nova Scotia, reported 74-kt winds and a 965.0-mb pressure... and buoy reports include a 55-kt wind reported by the Columbus... at Diamond Shoals reported 52-kt sustained winds with a gust to... Scotia, Sable Island reported 48-kt sustained winds with a gust to... its peak intensity of 50 kt with a central pressure of 1001... both landfalls were near 50 kt. Hanna moved northeastward across southern... is estimated to be 50 kt, based on surfaceadjusted flight-level... September, as well as a 47-kt 2-min wind from the Pensacola... September. A wind gust to 59 kt was reported at Pensacola Beach..., which reported winds of 37 kt and a pressure of 1006.0 mb... 43 43 34 41 Gust (kt) Storm surge (m)c c b a Date/time is.... The hurricane’s winds reached 90 kt around 0600 UTC 20 September... with maximum winds of 75 kt. For more than 12 h, Isidore... its maximum intensity of 110 kt by 1800 UTC 21 September... landfall with winds of 55 kt and a minimum pressure of 984...’s estimated peak intensity of 110 kt represents a compromise between reconnaissance winds..., surface winds were near 90 kt. Surface observations, along with aircraft... that Isidore’s intensity was 75 kt when it crossed western Cuba... experienced wind gusts to 74 kt. Several locations in the area... produced a wind gust of 86 kt in association with an isolated...’s winds reached an estimated 55 kt based on data from the... Imager (SSM/I) winds near 35 kt around that time. Josephine then... vessel reported winds near 50 kt about 75 n mi southeast of... winds gradually increased to 25 kt early on 20 September, and... Bermuda. A peak intensity of 75 kt is estimated to have occurred... Table 6. The estimate of 35-kt winds at landfalls along the... speeds of 35 kt with gusts to 40 kt. However, tropical storm... 38 39 e 34 46e Sustained (kt)b Max surface wind speed 43... 45 51 40 58 Gust (kt) TABLE 5. Selected surface observations for... 41e 36 51 45 Gust (kt) South Carolina Charleston (KCHS) Charleston... 29/0600 30/0320 Sustained (kt)b Max surface wind speed Date... due westward at over 20 kt, crossing the Windward Islands as.... Lili’s winds briefly reached 60 kt the next day, but the... forward speed decreased to about 5 kt, and the system began a slow... maximum wind speed of 125 kt, category 4 intensity, by 0000 UTC... strengthened. Accelerating to about 15 kt, Lili turned northward and made... an estimated intensity of 80 kt. Thus, during the 13 h prior...’s winds decreased by about 45 kt. After moving inland, Lili was.... The forward motion slowed to 5 kt as Lili moved between Haiti...-track wind speed of 90 kt over Cuba. The highest reconnaissance... 130 49 47 70 Gust (kt) Storm surge (m)c 1.84 2.20 2.0 1.83... intensity is estimated at 125 kt at 0000 UTC on 3 October...-level wind speed of 142 kt. The aircraft also measured a minimum... to a surface wind of 128 kt using a 90% eyewall adjustment factor... the United States was 64 kt (Table 7), from a Texas Tech University... recorded wind gust was 104 kt at Intracoastal City. The highest... hours before landfall was 73 kt. A Shared Mobile Atmospheric Research and Teaching (SMART) radar measured 101 kt just above the surface south... landfall is estimated at 80 kt. Lili’s eyewall collapsed and its... SHIFOR average intensity forecast errors (kt) for all tropical and subtropical...-level winds observed were 37 kt. The ships Explorer of the... ZCBU5 (name unknown) reported 29-kt winds at 0800 and 0500...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
...ım. Bunu deyip ilk olarak dernekten çıktı. Arkasından asa sahibi bütün Hanlar... ve kralların ellerine ibriklerden su döktüler. Atreoğlu, daima kılıcının kını yan... deşti. Fakat savaşçı, vücudunu büktü ve böylelikle kara ölümden kurtuldu...ışlarımı boşa çıkarmağı, habire didinerek döktüğüm terleri, Priam'a ve çocuklarına... de tanrıçayım ve senin çıktığın yerden çıkıyorum. Düzenbaz Kronosoğlu...: — Dilerim, sevgili Menelas, hakikat ağzından çıktığı gibi ola! Hemen bir hekim...ı çınladı. Merion Tektonoğlu Fereklos'u yıktı; bunun da babası elleriyle her.... Adam inleyerek dizlerinin üstüne çöktü ve ölüm gözlerini kararttı. Megas Atreo...ını kasıp kavuran, bunca kahramana diz çöktüren zafer naraları atan adama...ı. Dione, onu kolları arasında sıktı, eliyle okşıyarak ona, bütün isimleriyle...ıça! Menelas'a, surları sağlam İlion'u yıktıktan sonra memleketine döneceğini...çirdi ve cebelenerek gözyaşları döktürecek kavgaya hazırlandı. Omuzlar... adasınlar. Böyle diyerek yola çıktı: Tulgası kıvılcımlı Hektor; üstte...ıyorum, ayrıldığı zaman çok küçüktüm: Ahaylıların Thebes üzerine çulland..., Kilikiyalıların güzel şehrini yakıp yıktığı gün. Ama Eetion'u öldürmüşse...ın ağzından sana karşı aşağılayıcı sözler çıktığını işittiğim zaman gönlüm üzülür. Fakat...ç başlığının altından vurdu, dizlerini çöktürdü (işini bitirdi). Lykialılar... Apollon, tanrıçanın karşısına çıktı: Troyalıların zaferini istiyordu. En... arkadaşın kaybından üzgünlüğü büyüktü, fakat onu toprak üzerinde uzanm... idiler; kızıl dizginler Nestor'un ellerinden çıktı. Yüreği ürken ihtiyar Diomedes'e şöyle...ıların Babası onun göz yaşları döktüğünü görünce acıdı, dileğini onaylad...ıyla sakladı. Kusursuz Tevkros'un yıktığı Troyalılar kimlerdi? En önce...; oracıkta devrilerek diz üstü çöktü; yay elinden düşmüştü. Fakat Ayas düşen... terbiyecileri Troyalılara göz yaşları döktüren Ades'i getirmek hevesinden vazge...ı şöyle karşılık verdi: — İhtiyar, sayıp döktüğün hatalarım yalan değildir. Bu.... Vakit geçirmeden ellere su döktüler; delikanlılar Kraterleri (testileri...ğlu Agamemnon'un barakasından çıktılar, ihtiyar araba sürücüsü Nestor hepsine...ıların canını yakan fenalık çok büyüktür. Gel, benimle beraber; bir ba..., bütün savaşçı kahramanları orada bırakarak yola çıktılar. Sağ tarafta yol üzerine... böylece dileklerini sunduktan sonra yola çıktılar: karanlık gece ortasında... hatırlayın! Düşmanların en büyüğü aradan çıktı: şimdi Kronosoğlu bana büyük bir...ştı: Ahay gemileri için korkusu o derece büyüktü! Çok kere, bir eşek, bir...ıp bağrını deşti, o saatte dizlerini çöktürdü. Sonra sıçrayıp omuzlarından... üzerine Ares'e benzer Patroklos barakadan çıktı gelecek fenalığın başlangıcı bu... iki alp karşılarına çıktı: biri Pirithoosoğlu Güçlü Polypoetes, öbürü insanlar... en çoktu, hem de cesaretleri büyüktü: hisarı yıkıp gemileri alevlere salmak ate... kahraman itiraz etmeden, hemen yola çıktı, tunç cebeli Ahaylıların hisar... idiler: Bu düğüm yüzlerce savaşçının dizlerini çöktürür. O sırada, kırlaşmış İdomene, Danaoslulara öğütler...şti; bundan kuru bir çınlayış çıktı. Bununla beraber Deifobos'un ağır eliyle...ğerini deşmesiyle adamın dizleri çöktü. Deifobos küstah bir zafer nâras... tanrı dölü Eisieteoğlu kahraman Alkathos çıktı: Anklise'nin damadı, büyük kızı Hippodamia'nın kocas.... İdomene ile dövüşmek azmiyle yola çıktı. Tanrının şımarttığı İdomene korkuya kap... sığınak diye diktiğimiz hisarı yıktırdı. Bizimkiler, güzel gemilerimizin etraf...ü. Bütün süsleriyle süslendikten sonra odasından çıktı, Afrodite'yi, tanrılardan ayr... Zeus oğlunun, Troyalıların sitesini yıktıktan sonra, yelken açıp İlion'dan... bitirdikten sonra, ikisi beraber yola çıktılar, Lemnos ve İmros şehirlerinden... olmasa, onu, nice Danaoslunun dizlerini çöktürmüş olan şu Hektor'u böyle ate...ç zahmet çekmeden, duvarın meyilli kısmını yıktı, derin hendeğin içine devirdi...ın bütün hisarını, hiç bir kuvvet harcamadan yıktı! Bir çocuk deniz kenarında... onların yüksek İlion'u temellerine kadar yıktıklarını ve ahaliyi kırıp geçirdiklerini... küçük bir kız çocuğuna benziyorsun, bu döktüğün gözyaşlarında. Myrmidonlara veya... getiren ve bunca kahramanın dizlerini çöktürmüş olan savaşçıyı kendim sınamak...üne yürüdü: onu vurmak arzusu çok büyüktü! Fakat, ondan önce, ayakları çabuk... gelmiş olan bu kahramanın dizleri çöktü: kavgada, Asterope'den sonra birinci... gelmiş olan bu kahramanın dizleri çöktü: kavgada, Asterope'den sonra birinci... eliyle ocağın külünü alıp başına döktü, güzel yüzüne bulaştırdı. Nektardan... istiyorum. Böyle diyerek mağaradan çıktı. Öbür kızlar da gözyaşları içinde...ğlanmış sayısız gemilerin yanına çıktılar. Ağır hıçkırıklarla ağlıyan Ahilleus'u her...ş sanat eserlerinden büyük bir takırdı çıktı. Bunları gören Mrymidonlar ürperdiler: Bak...şerek sivri ucu öbür kulaktan dışarı çıktı. Ondan sonra, Agenor oğlu Ekekles... atmıştı. Su ile savaşarak döktüğü terler iflahını kesmiş, yorgunluktan, dizlerinin... kalay dolaktan korkunç bir çınlayış çıktı, fakat temrenin tuncu dolağı delemiyerek... ünsalmış Atreoğlu Menelas'ınki çıktı, Ondan sonra fırlayan kur'a Merion..., hemen, mesajı götürmek üzere yola çıktı. Samos ile kayalık İmbros aras...ı. Önlerinde denizin dalgası açıldı, sahile çıktılar, sonra göklere doğru...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... inancı sarsacak bir bulut ortaya çıktı mı, bile bile ve bilimselliğe ayk.... Çabamın tek ödülü bu olabilir. Borcum büyüktür: En başta hocam Prof... da, deniz tanrı Poseidon da âşıktırlar, o kadar ki Zeus onunla... da saldırganlar yanlış bölgeye çıktıklarını anlayarak denize açılırlar, ama... saldırısına uğrar, kız uyanır, avazı çıktığı kadar bağırır ve Poseidon'a yakar... verir. Troya surlarından bir çığlıktır kopar, Andromakhe odasında mekik... çevrili Kıbrıs 'agitti, Orada karaya çıktı güzeller güzeli tanrıça, Yürüdükçe yeşil...'tur. Apollon aydın, durgun, ölçülü gücü simgeler, ışıktır, doğayı görme, varlığı ak...-ya çevresindeki şehirlerde de önemi büyüktür, nitekim rahibi Khryses İlyasa'nın ba...ına, saldı okunu, bin vınlama çıktı gümüş yaydan, korkunç, acı. Önce kat...ı, kaleler yıkan olumsuz bir varlıktır. Doğuşunu üç dizede şöyle anlatan... kral Aietes'in karşısına çıktıklarında, kralın kızı Medeia iason.... DÖNÜŞ YOLCULUĞU. Destanın bu bölümü de karışıktır. Bir anlatıma göre Argo... atar, birden körpe bir kuzu çıktığını gösterir. Pelias'ın kızları bu düzene...ınca, leşlerinden binlerce arı çıktığını görür. Bağışlandığını anlar. Yunanistan'ın baz...'lu tanrıça olarak karşımıza çıktığını belirler. (2) DOĞUŞU. Delos'lu övg... olduğu sığınabildiklerinden, ülkede güvenlik apaçıktır. kalmamıştı. Onun için, Anadolu 'daki...ılabilsin... Herkesten önce Efesliler huzura çıktılar ve şunları söylediler: Apollon... Artemis biçmine girdiği apaçıktır. Bu evreyi çağı çağına izleyemezsek de.... Önce saçlarını omuzlarına döktüler; çözülmüş nebris'lerini ba... oluk oluk süt akıyordu. Sarmaşıktı thyrsos'lardan bal damlıyordu... yıldız dediğimiz yele karşılıktır. Hesiodos'a göre, şafak tanrıçan... erkek yaklaştırmazmış. Bir gönüllü çıktı mı, onu peşinden ormana sürükler... niçin acı gözyaşları döktüğünü "dinlerken Argos'luların ve İlyon... üstüne düşse onun. Böylesine büyüktü gümbürtüsü birbiriyle cenkleşen...ı, yol yol toprağın altına tıktılar onları, vurdular zincire yendiklerini... iste böyle darmadağın, çok kalabalıktılar, ama dayanamıyorlardt. Diomedes...ıyla sardı kızını, okşadı diller döktü: "Hangi tanrı kıydı sana, yavrucu...ıyla sarıp ellerine thyrsos'u, sarmaşıktı asayı verdiğim ilk şehir..., tyrsos'u sallayarak başına sarmaşıktı çelengi takarak Dionysos'un ard...-ve -nysos diye İM kökenden katışıktır, DioZeus'un özneden gayrı hallerinde...ş uzun sürmez, ilk ay gökte gözüktü mü, Endymion'la Selene gene kavu... kralı. Kızı Marpessa'ya bir talip çıktıkça babası onu öldürür ve kafas... güzel, çekici bir boğa olup çıktı. Çiçek toplayan kızların arasına....) ama bütün bunlar yalan ve yapmacıktır, o da Odysseus'un varlığını sö-mürmeyebakar...ında yarattığı bir simgesel varlıktır. Dido'nun Aeneas'a olan gizli...ıdan çok kozmik bir varlıktır Gaia, bütün öğelerin kaynağında bulunan...ş derler, öbüı 00 rü ünlü bir gerdanlıktır. Bu armağanlar Thebai şehrinin... sürülür. İlyada'da ilk karşımıza çıktığında He-kabe tatlı dilli... can verince, Troya'da bir çığlıktır kopar, kral, kraliçe ve bütün halk... (415-450): Ölümsüzlerin saygısı büyüktür ona, Bugün yeryüzünde kurban... bir yan ve yönünü simgelediği apaçıktır. Hekatonkheir'ler. Bkz. Yüz Kollular. Hektor... destanlarında nasıl karşımıza çıktığını bir görelim. Troya ovasındaki..., 154 vd.): Helene'nin görünce çıktığını kuleye şu kanatlı sözleri söylediler usulcac... sonraki öyküleri de karışıktır: Şehir düştükten sonra ölümden kurtulmu...üzü ve gün ışığını birazcık canım kalmıştı, ha çıktı ha simgeleyen Hemera, Khaos'tan...ı eline koca bir değnek, çıktı topallaya topallaya kapıdan dışar...ştu, ana, babalarından gizli çıktıkları gün yatağa... Zeus eşine nereye...ç Kronos oğlu, ne biçim söz çıktı ağzından? Yatağa yatıp sevişmemizi... gücünü simgeler. Yaptığı işler hep iyiye dönüktür, doğanın insanın başına... yukarı koştu. Kulenin kapısı açıktı, içeriye daldij merdivenleri tırmandı. İlk... savaş merakını almıştır, Artemis'e saygısı büyüktür, Aphrodite'yi hor görür. Tanrıça da... seferine katılır. Mysia bölgesinde karaya çıktıklarında Herakles kırılmış küre...ına varan Polyphemos'tur. Avazı çıktığı kadar Hylas, Hylas diye ba... bereketli toprağa. Argonaut'lar adaya çıktıklarında Ayakları altında...: Herkesin dokuz yıllık savaştan bıktığını, yurtlarına dönmek istediklerini anlar... değişiverdi içim, dışım, birden şu boynuzlar çıktı başımdan. Kerkhne'nin, Lerna... saklananlardandır. Dönüş efsanelerinde de Kalkhas'ın rolü büyüktür: Tanrıça Athena'nın Aias'a yapılan....): Varınca ta uzaklardaki adaya, çıktı karaya menekşe rengi denizden, yürüdü, gitti... ölüsüyle Akhilleus'un barakasından çıktığında, daha Troya'da kimse... kz kalmış, birçok talipleri çıktığı halde, evlenmemişti. Babası onu... saldırıp Phrygia başkenti Gordion'ü yıktıkları bilinir. Kinyras. Kıbrıs kral... dokur, her gün dokuduğu ve gece söktüğü bezin Laertes'e kefen olduğunu... çiçeği yer buranın halkı, orada karaya çıktık ve bizgittik su almya. arkada... uğramış ve ancak yıldız olarak göğe çıktıktan sonra rahat etmiştir... özgü bir tanrısal varlıktır. Menelaos. Agamemnon'un kardeşi Mene... can atar (İl. III, 16 vd,)ı Çıktı tanrı yüzlü Aleksandros Troyalılar...'ya giderler ve orada kıyıya çıktıkları bile görülür. Nereus, bütün deniz tanr...Дата загрузки: 2017-09-25
Скачать документ
Скачать текст
0/5
..., karaya indiler. Hryseis te gemiden çıktı. Çok hünerli Odysseus, onu tap...ım. Bunu deyip ilk olarak dernekten çıktı. Arkasından asa sahibi bütün Hanlar... ve kralların ellerine ibriklerden su döktüler. Atreoğlu, daima kılıcının kını yan... deşti. Fakat savaşçı, vücudunu büktü ve böylelikle kara ölümden kurtuldu...ışlarımı boşa çıkarmağı, habire didinerek döktüğüm terleri, Priam'a ve çocuklarına... de tanrıçayım ve senin çıktığın yerden çıkıyorum. Düzenbaz Kronosoğlu...: — Dilerim, sevgili Menelas, hakikat ağzından çıktığı gibi ola! Hemen bir hekim...ı çınladı. Merion Tektonoğlu Fereklos'u yıktı; bunun da babası elleriyle her.... Adam inleyerek dizlerinin üstüne çöktü ve ölüm gözlerini kararttı. Megas Atreo...ını kasıp kavuran, bunca kahramana diz çöktüren zafer naraları atan adama...ı. Dione, onu kolları arasında sıktı, eliyle okşıyarak ona, bütün isimleriyle...ıça! Menelas'a, surları sağlam İlion'u yıktıktan sonra memleketine döneceğini...çirdi ve cebelenerek gözyaşları döktürecek kavgaya hazırlandı. Omuzlar... adasınlar. Böyle diyerek yola çıktı: Tulgası kıvılcımlı Hektor; üstte...ıyorum, ayrıldığı zaman çok küçüktüm: Ahaylıların Thebes üzerine çulland..., Kilikiyalıların güzel şehrini yakıp yıktığı gün. Ama Eetion'u öldürmüşse...ın ağzından sana karşı aşağılayıcı sözler çıktığını işittiğim zaman gönlüm üzülür. Fakat...ç başlığının altından vurdu, dizlerini çöktürdü (işini bitirdi). Lykialılar... Apollon, tanrıçanın karşısına çıktı: Troyalıların zaferini istiyordu. En... arkadaşın kaybından üzgünlüğü büyüktü, fakat onu toprak üzerinde uzanm... idiler; kızıl dizginler Nestor'un ellerinden çıktı. Yüreği ürken ihtiyar Diomedes'e şöyle...ıların Babası onun göz yaşları döktüğünü görünce acıdı, dileğini onaylad...ıyla sakladı. Kusursuz Tevkros'un yıktığı Troyalılar kimlerdi? En önce...; oracıkta devrilerek diz üstü çöktü; yay elinden düşmüştü. Fakat Ayas düşen... terbiyecileri Troyalılara göz yaşları döktüren Ades'i getirmek hevesinden vazge...ı şöyle karşılık verdi: — İhtiyar, sayıp döktüğün hatalarım yalan değildir. Bu.... Vakit geçirmeden ellere su döktüler; delikanlılar Kraterleri (testileri...ğlu Agamemnon'un barakasından çıktılar, ihtiyar araba sürücüsü Nestor hepsine..., bütün savaşçı kahramanları orada bırakarak yola çıktılar. Sağ tarafta yol üzerine... böylece dileklerini sunduktan sonra yola çıktılar: karanlık gece ortasında... hatırlayın! Düşmanların en büyüğü aradan çıktı: şimdi Kronosoğlu bana büyük bir...ştı: Ahay gemileri için korkusu o derece büyüktü! Çok kere, bir eşek, bir...ıp bağrını deşti, o saatte dizlerini çöktürdü. Sonra sıçrayıp omuzlarından... üzerine Ares'e benzer Patroklos barakadan çıktı gelecek fenalığın başlangıcı bu... iki alp karşılarına çıktı: biri Pirithoosoğlu Güçlü Polypoetes, öbürü insanlar... en çoktu, hem de cesaretleri büyüktü: hisarı yıkıp gemileri alevlere salmak ate... kahraman itiraz etmeden, hemen yola çıktı, tunç cebeli Ahaylıların hisar... idiler: Bu düğüm yüzlerce savaşçının dizlerini çöktürür. O sırada, kırlaşmış İdomene, Danaoslulara öğütler...şti; bundan kuru bir çınlayış çıktı. Bununla beraber Deifobos'un ağır eliyle...ğerini deşmesiyle adamın dizleri çöktü. Deifobos küstah bir zafer nâras... tanrı dölü Eisieteoğlu kahraman Alkathos çıktı: Anklise'nin damadı, büyük kızı Hippodamia'nın kocas.... İdomene ile dövüşmek azmiyle yola çıktı. Tanrının şımarttığı İdomene korkuya kap... sığınak diye diktiğimiz hisarı yıktırdı. Bizimkiler, güzel gemilerimizin etraf...ü. Bütün süsleriyle süslendikten sonra odasından çıktı, Afrodite'yi, tanrılardan ayr... Zeus oğlunun, Troyalıların sitesini yıktıktan sonra, yelken açıp İlion'dan... bitirdikten sonra, ikisi beraber yola çıktılar, Lemnos ve İmros şehirlerinden... olmasa, onu, nice Danaoslunun dizlerini çöktürmüş olan şu Hektor'u böyle ate...ç zahmet çekmeden, duvarın meyilli kısmını yıktı, derin hendeğin içine devirdi...ın bütün hisarını, hiç bir kuvvet harcamadan yıktı! Bir çocuk deniz kenarında... onların yüksek İlion'u temellerine kadar yıktıklarını ve ahaliyi kırıp geçirdiklerini... küçük bir kız çocuğuna benziyorsun, bu döktüğün göz yaşlarında. Myrmidonlara veya... getiren ve bunca kahramanın dizlerini çöktürmüş olan savaşçıyı kendim sınamak...üne yürüdü: onu vurmak arzusu çok büyüktü! Fakat, ondan önce, ayakları çabuk... gelmiş olan bu kahramanın dizleri çöktü: kavgada, Asterope'den sonra birinci... gelmiş olan bu kahramanın dizleri çöktü: kavgada, Asterope'den sonra birinci... eliyle ocağın külünü alıp başına döktü, güzel yüzüne bulaştırdı. Nektardan... istiyorum. Böyle diyerek mağaradan çıktı. Öbür kızlar da gözyaşları içinde...ğlanmış sayısız gemilerin yanına çıktılar. Ağır hıçkırıklarla ağlıyan Ahilleus'u her...ş sanat eserlerinden büyük bir takırdı çıktı. Bunları gören Mrymidonlar ürperdiler: Bak...şerek sivri ucu öbür kulaktan dışarı çıktı. Ondan sonra, Agenor oğlu Ekekles... atmıştı. Su ile savaşarak döktüğü terler iflahını kesmiş, yorgunluktan, dizlerinin... kalay dolaktan korkunç bir çınlayış çıktı, fakat temrenin tuncu dolağı delemiyerek... ünsalmış Atreoğlu Menelas'ınki çıktı, Ondan sonra fırlayan kur'a Merion..., hemen, mesajı götürmek üzere yola çıktı. Samos ile kayalık İmbros aras...ı. Önlerinde denizin dalgası açıldı, sahile çıktılar, sonra göklere doğru...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0/5
..., bölgede görülen farkındalıktır, duyarlılıktır. Bir diğer neden, bu...ı hep beraber seyrediyoruz. Ne yazıktır ki, ülkemizin tüm enerji kaynakları dışar... ortaya koymak zorundadır. Ne yazıktır ki, şu anda yapılan yat... gerekmektedir. Nükleer sevdası çılgınlıktır. Bugünkü dünya konjonktüründe... santrallerinde bu rakam daha da düşüktür. Nükleer santralde ise bu megavat...ık bir birikimi var. Şüphesiz, içinden çıktığımız halkımıza karşı sorumluluklar bunlarla... bu. Toplumsal sorumluluklarımız gereği, içinden çıktığımız halkımıza sorumluluklarımız gereği, Türk... analizleri, maliyet etkinlik analizleri, maliyet-çıktı analizleri, mali veya bütçe analizleri, sosyo... kısmının sağladığı desteklerin miktarları küçüktür. Küçük ölçekli destekler için FMA gibi...ılı Elektrik Piyasası Kanunu 2001’de çıktı, şu anda rakam olarak 6046’ya... için bile, biliyorsunuz, özel kanun çıktı, yoksa devlet yapamazdı. Orada da... ciddi bir sorun olarak ortaya çıktı. 2007-2008’den itibaren. 2012... ve erkekler çıkacaktır. Bu durumda, açıktır ki, söz söylenen yeri, yani Habermas...şkileriyle sınırlandırılmış bir kamusallıktır artık söz konusu olan. O halde, bizim için sorun açıktır: Kamusal alanı nasıl kamusal olana... çıkardığı toplam faydaya göre çok düşüktür. Çünkü burada amaç, üreticinin dolays... daha doğru olacaktır. O halde, açıktır ki, değişim değeri... kaynaklara ağırlık vererek, güvenilir girdi-çıktı analizleri uygulayarak, yeni bir kurumsalla.... İki, Picetti diye bir adam çıktı, Thomas Picetti; “Kapital” diye nah.... 2. Oturum Bu sınırlı kaynaklarla yola çıktığınızda bazı sorunlara da yol... yarattınız, onların sağlık giderlerini devlete yıktınız. Astım olanlar oldu, daha ciddi...ının baskın bir unsur olarak ortaya çıktığı 2002 sonrası dönemde ekonomik büyüme...ışmada 35 sektörlü Girdi-çıktı tablolarına dayanarak 1995-2002... ekonomik hedeflerine ulaşılamayacağı ortaya çıktı ancak buna bağlı oluşturan... ve rüzgâr şirketleri de ortaya çıktı ve bunları geliştirdiler. Ayn...ı ilişkisine dayalı yolsuzluklar ayyuka çıktı, onların üstü örtüldü. Anayasa... bunlar daha sonra özelleştirmeye çıktılar. İlk olarak Etibank Bankac... itibaren başladığını söyleyebiliriz. Kamu çıktı sektörden, yeni, özel firmalar.... Ama maalesef, denilenler doğru çıktı. Şimdi bunu karşılaştırıyorsunuz... aslında üç tane sektör öne çıktı. Üç sektör: İnşaat, madencilik ve enerji... ve sokağa çıktılar orada. Sahip çıktılar. Neye sahip çıktılar? Dikkat... mücadelesi oldu. Ekmek mücadelesi için çıktılar, direndiler, epey gaz yediler... sürede 1000 dolardan 10000 dolara çıktı. Nikelde 15 katlık bir art...ı, aşağı yukarı 37 bin megavatlara falan çıktı. Mamafih, buna karşılık, emre amade.... Mesela, 31 Mart kesintisinde bütün Türkiye çöktü; sadece İran’dan aldığımız için...ü bu artık insanları caydırdı, bıktırdı, bir tür eylem 291 TMMOB.... Zaten bizim esas olarak karşı çıktığımız şey bu. Dediğimiz şey.... Sabah 05.00’te yola çıktık. Yollar bayağı şeydi. Tabii, suyu...ıyor. Hele de türbinlere vurup çıktıktan sonra, o suyun yaşamsal... tane de CHP’ye oy çıktı. Topluca iltica ettiler arkadaşlar...ı araştırmasını konusunda bir karar çıktı. Tabii, başka alanları şirket... 319 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası çıktı. Biliyorsunuz, 15 gün içinde itiraz var... minnettarım. Sayenizde, 12. ayın 2. günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durum ve görünüşü 1919.... Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oğlu çıktı ortaklardan bir tanesi, bir tanesi...ğiller. Ben kendi bölgem olarak çıktım orta yere Andon bölgesinden. Eğer.... Onların hepsine teşekkür ediyorum. Çıktılar keşfe. Bakın, şu hocalar... orantısız bir müdahale oluşturduğu açıktır.” 351 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas...çak oranımız yüzde 6,5: 7, organize sanayi çıktığında 10 oluyordu. Onun dışında... oranı sadece 3 bölgede çok farklı çıktı. Tabii, bunun sosyoekonomik sebepleri, yıllardan...çekten, şu anda, diğer 3 bölgeyi çıktığımızda, kayıp: kaçak oran..., özelleştirmeden sonra bu 8,5 milyara çıktı 355 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas...ı falan, kibarca uyarır. Önlerdeydi, şimdi çıktı herhalde, Necdet Pamir, Türkiye’nin...: Yeni soğuk savaşın ortaya çıktığı, zuhur ettiği ikinci soğuk...: “Zeki, senin tahsilat oranın, belediyeleri çıktıktan sonra yüzde 92. Dolay...ğimiz şey artık hayal gücü olmaktan çıktı ve şu anda somut biçimde... Nükleer Karşıtı Platformun neden ortaya çıktığından bahset- 384 TMMOB 10..., “Ölüler elektrik kullanmaz” diye yola çıktık. 1986-1994 arasında Sinop..., Çernobil’in 10. yılında yola çıktık. Bu bir eşgüdüm şeklindeydi arkadaşlar...ışmaları tüm kurum ve kişilere açıktır; her birey ve kurum bu... yine çocuklarda iki katına çıktığını söylemektedir. 5. Oturum Beşinci ve... çok noktasında karşımıza çıktığını öğrendim. Bugün her birimiz doktora...ıyla kısa bir dolaşmaya çıktım. Yarım saat bir türlü kendime...ıyorsun kardeşim? Gel, ihaleye çıktım. 10 milyar dolar, 20 milyar...üyor olacaklardır muhtemelen: “Efendim, ihaleye çıktık, devlet bütçesinden yapalım diye, kimse...’de, biliyorsunuz, Enerji Piyasası Yasası çıktı ve bu Enerji Piyasası Yasas... bir ticari alışveriş ortaya çıktı. Bununla birlikte soluduğumuz temiz... hale geliyor. ÇED raporları ortaya çıktığı zaman, biz bunu Akkuyu’da...