Ракета-носитель. KT-1. [Редактировать]

Китайская твердотопливная ракета-носитель. Структурно состоит из первой и второй ступеней от ракеты DF-31 ICBM с новой третьей ступеней. Ракета имеет также название Kaituozhe-1 (Explorer-1) и предназначена для запуска 100 кг на полярную орбиту. Первый запуск был запланирован на конец 2002 года. Третья ступень была разработана и испытана в 2001 году. 

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1KuaizhouНайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все ракеты-носители
2Ракеты-носители сверхлёгкого класса (до 300-400 кг ПН на НОО)

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг20000
2Диаметр, м2
3Масса ПН (НОО), кг100
4Высота, м18

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Страна Китай

Перечень запусков ракетаносителя

#Наименование Дата пуска Ракета-носитель Космодром АппаратыТип
12014-0732014-11-21KT-1ЦзюцюаньКитайКитай1xKuaizhou 2
Запуск
22013-0532013-09-25KT-1ЦзюцюаньКитайКитай1xKuaizhou 1
Запуск
32003-F012003-09-16KT-1Венчанг1xKT-1 Test Payload
Запуск
42002-F012002-09-15KT-11xHTSTL-1
Запуск

Надежность ракета-носителяНайдено 1000 документов по запросу «KT-1». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... 1997a: 103). Johannes bir yandan “âşıktır,” aşkı Cordelia’dır, önce Edward diye gen... getirilmesidir. Hakikat baştan çıkarmanın açığa çıktığı yerde tutunamaz olur ve eşyay...ı şekilde, evli personelde daha yüksek çıktığı görülmektedir. Bekar personel ise liderlik...-i merkeziyet politikasını geliştirmesinin etkisi büyüktür. Irak Ancak 1831 yılında II... amaçlı araştırmalarda bulunmak üzere çıktığı gezide Açikulak köyündeki tecrübelerini...”, âşinâ (Far.) > aşna (KT-25) “aşina”, bâdâm (Far.) > badam (KT-33) “badem”, bî-çâre...) “ biçare”, bismillâh (Ar.) > pismella (KT-226) “bismillah” , cân (Far.) > can (KT152...) “Fatiha”, günâh (Far.) > küna (KT-146) “günah”, hâfız (Ar.) > abız (KT-2) “hafız”, hayvân (Ar.) > ayvan (KT-9) “hayvan”, helvâ (Ar.) > haluva (KT-301) “helva”, ib...”, mezâr (Ar.) > mazar (KT-192) “mezar”, mîrâs (Ar.) > mura (KT-202) “miras”, mîrâs (Ar.) > miyras (KT-200) “miras”, misâl (Ar.) > miysal (KT-200) “misal”, münâcât (Ar.) > minacat (KT-204) “münacat”, nâmûs (Ar.) > namıs (KT-205) “namus”, pâ-câme (Far.) > pıycama (KT-225) “pijama”, pâdşâh (Far.) > patşa (KT-224) “padişah...”, şeytân (Ar.) > şaytan (KT-304) “şeytan”, tâbût (Ar.) > tabıt (KT-258) “ tabut”, takv...) “yetim” âmîn (Ar.) > âmiyn (KT-29) “amin”, dûr-bîn (Far.)> dürbi (KT-70) “dürbün”, edeb....) > âkim (KT28) “hakim”, mîrâs (Ar.) > miyras (KT-200) “miras”, miskîn (Ar.) > müskin... meydana getirmektedir. sûret (Ar.) > suvret (KT-246) “suret, resim” 1.1.b. e > â Değişimi... dönüştüğü örneklere sıkça rastlanmaktadır. beden (Ar.) > bâden (KT-41) “ beden”, belâ (Ar.) > bâle...) “vekil”, vezîr (Ar.) > uvâzir (KT-288) “vezir” 1.1.c. h Ünsüzünün Erimesiyle Meydana....) > ökim (KT-217) “hüküm”, hükm (Ar.) > huqım (KT-302) “hüküm”, iblîs (Ar.) > ıbılıs (KT-322) “iblis”, ilm (Ar.) > ğılım (KT-61) “ilim...”, rızk (Ar.) > rıyzıq (KT-228) “rızık”, seyr (Ar.) >seyil (KT-238) “gezinti, eğlence”, şükr (Ar.) > şükir (KT-316) “şükür”, tâciriybe (KT-267) “tecrübe”, takv...”. hükm (Ar.) > ökim (KT-217) “hüküm”, hükûmet (Ar.) > ökimet (KT-217) “hükümet”, hüner (Far.) > öner (KT-218) “hüner”, mühr (Far.) > mör (KT-201) “mühür”. ı, î > e Alınt...”, hisâb (Ar.) > esep (KT-79) “hesap”, kâkül (Far.) > kekil (KT-126) “kâkül”, kerâmet... a ünlüsünü inceltmektedir. evliyâ (Ar.) > âvliye (KT-31) “evliya”, dünyâ (Ar.) > düniye...” , ma‘lûmât (Ar.) > mâlimet (KT-197) “ malumat”. mâlim (KT-197) â>ö Geniş-yuvarlak â ünl...”, harbüz (Far.) > darbız (KT-64) “ karpuz”, kâbül (Ar.) > qabıl (KT-152) “kabul”. 160...”, ictihâd (Ar.) > ıcdahat (KT-322) > “ içtihat”, ilm (Ar.) > ğılım (KT-61) “ilim”, intiz...) “misafir”, kâkül (Far.) >kekil (KT-126) “kâhkül” , münâcât (Ar.) > minacat (KT-204) “münacat” û>i Nogay...” , ma‘lûmât (Ar.) > mâlimet (KT-197) “ malumat” mâlim (KT-197) û>ı Nogay Türkçesinde...”, meymûn (Ar.) > maymıl (KT-193) “maymun”, nâmûs (Ar.) > namıs (KT-205) “namus”, sâbûn (Ar.) > sabın (KT-229) “sabun, tâbût (Ar.) > tabıt (KT-258) “tabut”, ter...”, harbüz (Far.) > darbız (KT-64) “ karpuz”, kâbül (Ar.) > qabıl (KT-152) “kabul” ü>i Yuvarlak...-düz ı ünlüsüne dönüşmektedir. kâkül (Far.) > kekil (KT-126) “kâkül” û>a Yuvarlak-dar u ünlüsü kelime...üsüne dönüşmektedir. vekîl (Ar.) > ökil (KT-217) “vekil”. i>ü Dar-düz i ünlüsü kelime...üsüne dönüşmektedir. miskîn (Ar.) > müskin (KT-202) “miskin”. i>u Dar-düz i ünlüsü kelime...üsüne dönüşmektedir. vicdân (Ar.) > ucdan (KT-289) “ vicdan”. i>ö Dar-düz i ünlüsü kelime...”, “vilayet”. vilâyet (Ar.) > ölayat (KT-217) ı, î > u Dar-düz ı ünlüsü kelime içinde...-262) “vasiyet” vasiyyet (Ar.) > ösiyet (KT-221) “vasiyet” â>u Düz-geniş a ünlüsü kelime...) “hürmet”. hâfız (Ar.) > abız (KT-2) “hafız”, hakîm (Ar.) > âkim (KT-28) “hakim”, hayv...”,hükm (Ar.) > ökim (KT-217) “hüküm”, hükûmet (Ar.) > ökimet (KT-217) “hükümet”, hüner...-262) “ “vasiyet”. v’allahi (Ar.) > ollahıy (KT-210) “vallahi”, vasiyyet (Ar.) > ösiyet...) “mescit”, mühr (Far.) > mör (KT-201) “mühür”, pehlevân (Far.) > baluvan (KT-36) “pehlivan”, rastla...”, bismillâh (Ar.) > pismella (KT-226) “Bismillah”, dûr-bîn (Far.) > dürbi (KT-70) “dürbün”, günâh (Far.) > küna (KT-146) “günah”, minber...”, imtihân (Ar.) > emtiyhan (KT-74) “imtihan”, mîrâs (Ar.) > miyras (KT-200) “miras” , mis...”, gıybet (Ar.) > qaybat (KT-155) “gıybet”, günâh (Far.) > küna (KT-146) “günah”. b>p Al... b ünsüzüne dönüşmektedir. hâfız (Ar.) > abız (KT-2) “hafız”, kefen (Ar.) > kebin (NT...üzüne dönüşmektedir. sünnet (Ar.) > sündet (KT-250) “sünnet”. 2.5.ç. Süreklileşme Süreksiz... “yabancılaşma” sorununun ortaya çıktığı görülür. Öte yandan söz konusu karakterlerin soyadlar... ve çocuk dilinin etkisiyle ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Anahtar Kelimeler: Lakaplar...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... raz jeszcze, że nasz kwartalnik naukowy, który stara się wypełni.... Nas jednak interesują te kultury, które czerpią z ducha chrześcija...ę ku Dobru, Prawdzie i Pięknu, które są wszak Imionami Bożymi... transcendentaliów: Dobra, Prawdy i Piękna, które są tożsame z Bytem jako...żdy naród chrześcijański, który bada korzenie własnej kultury... pięknej. Czekamy na Autorów, którzy nam sumarycznie, syntetycznie opisz... nakreślono pewien obszar badawczy, który nas szczególnie interesuje...ów słowiańskich – to jest hipoteza, którą tu stawiam, jako zagadnienie warte... przyjrzenia się owej problematyce badawczej, której na imię: chrześcija... dla chrystianizmu – to są pola badawcze, które jako czasopismo chcielibyśmy... liryki religijnej jest to utwór, którego głównym tematem jest pewien... może występować w różnych postaciach, które można ująć w dwie... wysuwa się tutaj stanowisko wyznaniowe, z którego można mówić oceniaj..., przede wszystkim zaś tego, do którego konkretny utwór sam si... można wśród nich wymienić takie, które dla liryki religijnej są szczeg...ścielnych pieśni, modlitw, kazań, w których drogą inercji są niejako zmagazynowane... historii kultury. Są to wszystkie dziedziny, w których poza całkowicie drobnymi... liryki religijnej jest to utwór, którego głównym tematem jest pewien... liryki religijnej przynależą utwory liryczne, których tematem jest doświadczenie... sakralna’. Proponuję tu konkretne terminy, które precyzyjnie określają te... (Katolicki Kościół Wschodni w Polsce), który posługuje się w swojej...ą także własne, ciekawe tradycje poetyckie, które warto byłoby pozna... współczesne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, w których powstaje ta przebogata poezja... tu zarówno o twórcach, którzy przynależeli lub przynale..., tj. Kościoły kongregacjonalne, 3) anglikanizm, w którego skład wchodzi prawie... owym ważnym „drugim płucem”, którym (obok katolicyzmu) oddycha Ko...ć Wszechprawosławny Sobór Powszechny, na którym mają się spotkać przedstawieiele...ńskich, zwłaszcza tych historycznych, które zaistniały w przeszłości, a co.... bracia polscy (arianie, socynianie, antytrynitarze), którzy wyłonili się polskiego... już sekt niechrześcijańskich, które miały różnorodną genezę, takie... np. albigensi (katarzy) w średniowiecznej Francji, którzy byli w zasadzie manichejczykami, podobnie...ły dwóch autorek ze Słowacji, które reprezentują znany uniwersytecki, katolicki... mówią coś o danym człowieku, który tam akurat spoczywa (funkcja... ks. Stefana Radziszewskiego z Kielc (Polska), który koncentruje się na problematyce.... (Wiersze wybrane) (Białystok 2014), która jest rodzajem retrospektywnej autoantologii...ła, uprzednio kardynał, arcybiskup metropolita krakowski, który tyle uwagi poświ..., a przedstawiającej Jana Pawła II, któremu Bogdan Jankowicz, podówczas...ów, władzę totalitarną z nadania sowieckiego z Moskwy, która na ogół nie pozwala... sprawdzenia kwestii teorii transformacji i sekularyzacji, które się rozwinęły w ramach socjologii religii. Badania wykazały, że teorię sekularyzacji, która opiera się o tezę niezgodno...ści teorii transformacji, według której religia nie będzie wy... (pomiędzy literaturami) podejście, które sobie wybrałam dla...ło wyjaśnienia złożonych procesów kulturowych, których konsekwencje znaczą także wsp... sprawdzenia kwestii teorii transformacji i sekularyzacji, które się rozwinęły w ramach socjologii religii. Badania wykazały, że teorię sekularyzacji, która opiera się o tezę niezgodno...ści teorii transformacji, według której religia nie będzie wy... (pomiędzy literaturami) podejście, które sobie wybrałam dla...ło wyjaśnienia złożonych procesów kulturowych, których konsekwencje znaczą także wsp...ów z przełomu 20. i 21. stulecia, w których odzwierciedla się przejście..., semantyczne i strukturalne (twórcze) praktyki, które odzwierciedlają wyraźnie zindywidualizowane... łączności]. Rekonstrukcja adresata modlitwy, która jest gatunkotwórcza, wymaga...ów z przełomu 20. i 21. stulecia, w których odzwierciedla się przejście..., semantyczne i strukturalne (twórcze) praktyki, które odzwierciedlają wyraźnie zindywidualizowane... łączności]. Rekonstrukcja adresata modlitwy, która jest gatunkotwórcza, wymaga... oraz do filozofii Charlesa Péguy, które podkreślają męczeństwo... a złem, a także potęgę jej uczucia, które jest przyczyną zarówno..., by podkreślić motywację Rose, która wywodziła się z jej głęboko...łości do Boga i bliźnich, których dobro stawiali nad własne...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... w obliczu feminizmu.....................................s. 14 1 bezdomnych dzieci, których wysoki odsetek jawi si... ekstralingwistycznym. Doprowadza to do sytuacji, w której kwestie lingwistyczne są przesądzane... językach o słowiańskim rodowodzie – wickim, który wyrósł z lokalnego dialektu języka... typologia przedstawiona przez Alfreda Majewicza, która nieznacznie odbiega od zaprezentowanej... z wcześniejszymi odmianami języka serbskochorwackiego, które – w większym czy mniejszym...ów słowiańskich dodaje pięć etnolektów, które w klasyfikacji Duliczenki zostały zaliczone... o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r., zgodnie z którą został on uznany za język... francuskim. Zjawiskiem odwrotnym jest transpozycja, która ułatwia zapamiętywanie i uczenie.... Nie brak również w języku polskim słów, które — posiadając hipotetyczne odpowiedniki męskie... języka Jednym z podstawowych pojęć lingwistycznych, których powstanie zawdzięczamy strukturalistom...ło upowszechnione . Inaczej jest z normą skodyfikowaną, która zwykle jest tą domyśln.../chorwackiego, włoskiego i niemieckiego, wyrazów archaicznych, które szybko wycofywane były z pospiesznie... normatywnego Pierwszym słoweńskim językoznawcą, który podjął problem kodyfikacji języka...ów i innych osób na publicznych stanowiskach, którzy teoretycznie powinni reprezentować swoj...ł obywateli w tworzeniu komunikacji z kandydatami. Jako źródło, z którego czerpane były informacje, pos... niewidoczni w porównaniu do wymienionych, którzy posiadali grupy wirtualnych zwolennik... Republiki Chorwacji, członek SDP, z której ramienia wystartował w wyborach, profesor... podział na tylko 9 grup tematycznych, które były w wyekscerpowanym materiale najbardziej... W dzień wyborów pojawiły się komentarze, w których wyborcy zapewniają swoich kandydat... W niniejszej grupie zostały sklasyfikowane wypowiedzi, które nie mogły być umieszczone... umieszczone zostały przykłady wypowiedzi, które są ciekawe z punktu widzenia podejmowanej... z patriarchalnym modelem rodziny bułgarskiej, w której władzę sprawował ojciec, zwany... wymienność ról i zadań, szczególnie w rodzinach, które przejawiają dojrzałość 38 emocjonaln... zmniejszającego się przyrostu naturalnego, który wyniósł w 2007 r. - 4,7 ‰. Na dzie... nich należy większość krajów, z których pochodzą strategiczne inwestycje zagraniczne... i integracji regionalnej w Europie ŚrodkowoWschodniej, do której włączona jest Serbia, wymieni...ść języka chorwackiego w stosunku do serbskiego, które uzasadniałoby rezygnację z termin...ślić, iż w przypadku innych narodów w świecie, które posiadają jeden język standardowy... angielskiego. Kolejna kwestia lingwistyczno-kulturowa, w której argumenty naukowe łączą si... patriotyzmu i Serbskiej Prawosławnej Cerkwi, która zawsze pozostawała wierna cyrylicy... sferach społecznych. Antagonizmy nacjonalistyczne, które towarzyszyły dramatycznemu rozpadowi Jugos.... Efekty metamorfozy artystycznych postaw i realizacji, w których rzeczywistość postrzegana jest za...ą pustkę automatycznego i schematycznego świata bohaterów, których sensem życia była i jest...) tekstu 13 postdramatycznego, a nawet poetdramatycznego , w którym Milena Bogavac wykorzystuje technik... o przemijaniu i woli życia. Nietypowa baletnica, która sprzeciwia się surowej i trywialnej... się z pozornie odrealnionych, wirtualnych światów, które nie przejmują tematów w prostej... rzeczywistość ciała, jest głównym kontekstem, w którym osadzony jest problem konstytuowania... podobnej idei w odmiennych dziedzinach sztuki, których podstawą jest anestetyczne i antyestetyczne...ść i dynamikę . Są wyrazem „fantastycznej fermentacji materii”, która, jak pisze Bruno Schulz... zwierciadło stanów psychicznych bohatera, na którym ciąży uwewnętrzniony w psychice..., czyli strachu przed urzeczywistnieniem pragnienia, z którego rodzi się instynkt podwajania... duchowo-cielesnego złożenia podmiotu zniewolonego, którego funkcja ogranicza się tylko... zastosowaniu szeregu wymieszanych wzajemnie metod, z których jedną 51 matematycy nazywaj... tworzące niezwykłą przestrzeń ekspresji, której źródła tkwią w pozornie chaotycznej, poniewa...ą odzwierciedlenie ciała „niezadomowionego”, niespójnego, które chaos materii przetwarza, depersonalizuje...ła. Manekiny Bellmera i ciała Žabota są postaciami, które ukazują skrajne konfiguracje cielesne... literackiego – a nawet szerzej: inteligenckiego pokolenia, które weszło w dorosłe życie w trudnym..., kondycji narodu, jego historii i tradycji, które zdominowały działalność intelektualist... mnogie konteksty literackie, historyczne i filozoficzne, które przeplatają się z elementami popkultury... wypada przyznać rację Borislavovi Jovanoviciovi, który stwierdził, że Crnogorska postmoderna samo... i praca nad kanonem rodzimych tekstów, które dotychczas przynależały, w równym stopniu...ę niepełnoletnią (kilku lub kilkunastoletnią), którą charakteryzuje: brak stałego miejsca...) to osoba niepełnoletnia, zachowanie której jest niekontrolowane z powodu niewykonywania...ów, także wśród bezprizornych pokazały, że średni wiek, w którym dochodzi do pierwszego 21... do Dworca Leningradzkiego w Moskwie, na którym mieszają nastoletni bezprizorni. Zajmuj...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... passed from 232 kt in 1990 to 130 kt in 2010. Magnesium... production (from about 200 kt to 53 kt) has resulted in CO2... inventory and yield tables collection. [ y = a ⋅ 1 ± e ( β − kt ) ] − 1 ν (Richards function) The independent variable... 77 62 47 32 17 3 kt N 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 14.9 13.0 11.0 9.1 7.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.2 3.2 2.2 1.2 0.2 kt N2O-N 0.185 0.185 0.185 0.186... disposed 16,187 kt of MSW and 3,343 kt of industrial wastes, as well as 370 kt of sludge from urban wastewater... other uses Lignite Subproduc ts 1 2 3 4 kt kt kt kt 5 Crude oil Refinery Hydraulic Geotherma... 11 12 13 Mmc kt kt GWh GWh GWh kt kt 174 0 0 0 0 1,713 121... other uses Lignite Subproduc ts 1 2 3 4 kt kt kt kt 5 Natural Gas Crude oil Refinery... 11 12 13 Mmc kt kt GWh GWh GWh kt kt 14 II - Navigation... (b) - Biodiesel for road transport: 202 kt; biodiesel for domestic and commercial uses: 0 kt 404 Table A5.10 -National... 22 23 24 GWh kt kt Mmc Mmc kt Mmc kt kt kt 5,610 5,610 0 0 0 0 0 25... 28 29 30 31 32 kt kt kt kt kt kt kt 60 10 1,969 2 1 180 62... 22 23 24 GWh kt kt Mmc Mmc kt Mmc kt kt kt 9,760 6,795 n) Building... 28 29 30 31 32 kt kt kt kt kt kt kt 8 25 0 41 7 35 22 14... 22 23 24 GWh kt kt Mmc Mmc kt Mmc kt kt kt 25 Petroleum Coke... 28 29 30 31 32 kt kt kt kt kt kt kt 15 IV - Other sectors Sub... 3,158 0 116 (1+2+3+4+5) (c) 48 kt of gas oil and 2 kt of LPG used...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... passed from 232 kt in 1990 to 166 kt in 2009. Magnesium... production (from about 200 kt to 42 kt) has resulted in CO2... inventory and yield tables collection. [ y = a ⋅ 1 ± e ( β −kt ) ] − 1 ν (Richard’s function) The independent variable... N2O net-min -N k ha Gg C kt N kt N2O-N 13.95 299 19... dispose 16,158 kt of MSW and 3,216 kt of industrial wastes, as well as 364 kt of sludge from urban wastewater... other uses Lignite Subproduc ts 1 2 3 4 kt kt kt kt 5 Crude oil Refinery Hydraulic Geotherma... 11 12 13 Mmc kt kt GWh GWh GWh kt kt 173 0 0 0 0 1.025 73... other uses Lignite Subproduc ts 1 2 3 4 kt kt kt kt 5 Natural Gas Crude oil Refinery... 11 12 13 Mmc kt kt GWh GWh GWh kt kt 14 II - Navigation... 22 23 24 GWh kt kt Mmc Mmc kt Mmc kt kt kt 5.650 5.650 0 0 0 0 0 25... 28 29 30 31 32 kt kt kt kt kt kt kt 2.284 0 0 0 0 6 66 40 1 330 455... of measurement print GWh kt kt Mmc Mmc kt Mmc kt kt kt m) Other industries 6.411... 28 29 30 31 32 kt kt kt kt kt kt kt 6 12 58 38 1 35 521... 22 23 24 GWh kt kt Mmc Mmc kt Mmc kt kt kt 25 Petroleum Coke... 28 29 30 31 32 kt kt kt kt kt kt kt 15 IV - Other sectors Sub... 1.849 0 81 (1+2+3+4+5) (c) 48 kt of gas oil and 2 kt of LPG used...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... i wynagrodzeń dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza...’’ oraz ,,Działalność finansowa i ubezpieczeniowa’’), w których liczba pracujących przekracza... przemysłowe”) — dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza... i hurtowej towarów — dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza... wszystkich rodzajach działalności), w których liczba pracujących przekracza... wszystkich rodzajach działalności), w których liczba pracujących przekracza... dokonane przez przedsiębiorstwa transportowe, w których liczba pracujących przekracza... wyrobów — producentów wyrobów przemysłowych, w których liczba pracujących przekracza... lub świadcząca usługi, która osiąga korzyści...ładów inwestycyjnych i sprzedaży detalicznej, dla których jako ceny stałe przyj... opracowywane są oddzielnie dla: spożycia, które obejmuje spożycie prywatne... do 18 roku życia, 6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia... w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: 1) wykonywa...żej 3 miesięcy i dotyczyła osób, które były pracownikami najemnymi i w tym...ący na własny rachunek — osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, z tego: a) pracodawca — osoba, która prowadzi własną działalno... rachunek niezatrudniający pracowników — osoba, która prowadzi własną działalno...łatnie członek rodziny — osoba, która bez umownego wynagrodzenia pomaga... pracę nakładczą oraz uczniów, z którymi zakłady pracy lub... osoby w wieku 15—74 lata, które w okresie badanego tygodnia nie.... Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na... z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: — przed ukończeniem... podmiotów sektora monetarnych instytucji finansowych, który obejmuje bank centralny — Narodowy..., funduszy ubezpieczeń społecznych, na które składają się kredyty... pozostałych pozycji (netto), na które składają się nale... rynkach zagranicznych nominowane w walucie kraju, w którym są sprzedawane, b) obligacje typu Brady...ędnia podmiot (rezydent lub nierezydent), który jest w posiadaniu wierzytelności...ą działalnością operacyjną, do którego zaliczono wartość sprzedanych towar...łych w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wp... tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ci...ótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są rozliczeniami, które trwają nie dłużej ni...ń o wiarygodnie określonej wartości, które powodują wykorzystanie już posiadanych...ęścią pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ci... długoterminowe są ogółem zobowiązań, których okres spłaty na... objęto ok. 3,3 tys. podmiotów, w których liczba pracujących przekracza...ące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen... przedsiębiorstw budowlano-montażowych, w których liczba pracujących przekracza... kontenerów, pojazdów samochodowych, wagonów, na których znajdują się ładunki itp...ędów morskich — kapitanatów lub bosmanatów portów, które uzyskują informacje od przedstawicieli...ż z magazynów handlowych własnych lub użytkowanych, w których składowane towary stanowi...ów, realizujących obroty z krajami UE, których wartość przywozu lub wywozu...: 24 BIULETYN STATYSTYCZNY  próg podstawowy, który zarówno dla wywozu... i dla przywozu wynosi 1,1 mln zł. Podmioty, których wartość obrotów z krajami UE... zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których wartość obrotów nie przekroczy... zagranicznego są szacowane;  próg szczegółowy, którego wartość wynosi dla wywozu... zł, a dla przywozu — 36 mln zł. Podmioty, które przekroczyły ustalony próg szczeg... kraj pochodzenia uważa się kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony... się kraj konsumpcji, tj. kraj, w którym towar zostanie ostatecznie zu... — Unii Europejskiej;  Unia Europejska — do której zaliczane są: Austria, Belgia, Bu... zalicza się także obroty, dla których nie udało się ustali... jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego... instrumenty finansowe; 4) saldo błędów i opuszczeń — transakcje, które nie zostały włączone do... Gospodarki, obejmujących podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza...ół wyŜszych, bez pracy dłuŜej którzy nie niŜ 1 rok c uko... year=100 Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia budownictwo indywidualne... 2011 I—XII . I—XII . . . 2012 Mieszkania, których budowę rozpoczęto Mieszkania... Gospodarki, obejmujących podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... raise £50,000. 1 9 2 impact /ˈɪmpækt/ The environmental impact of car... is an uphill battle. 1 9 3 reluctant /rɪˈlʌktənt/ For some reason, he... limelight. 1 14 Grammar 3 conflict /ˈkɒnflɪkt/ The conflict between the two... contempt. 1 14 Grammar 3 constructively /kənˈstrʌktɪvli/ As a teacher you have...'s always very punctual. 1 16 2 punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ 1 16 2 value /ˈvæljuː/ I always value... activates the alarm. 2 22 2 activate /ˈæktveɪt/ 2 22 2 nano‐capsule /ˈnænəʊ ˌkæpsju... get a bonus. 2 22 2 manufacturer /ˌmænjˈfæktʃə rə/ Food manufacturers have promised to... nutritional health supplements. 2 23 3 lactose /ˈlæktəʊs/ Helen bought some lactose‐free... be filtered. 2 23 3 lactose‐intolerant /ˌlæktəʊs ɪnˈtɒlərənt/ People become lactose‐intolerant.... 2 25 CAE close‐up factor /ˈfæktə/ Vaccination is an important factor... their team. 3 27 2 active participant /ˌæktɪv pɑːˈtɪspənt/ He was an active... Peace Prize. 3 29 2 instinct /ˈɪnstɪŋkt/ Instinct told me something was... athletes. 3 30 Grammar 3 unpredictable /ˌʌnprɪˈdɪktəbə l/ We ran into some unpredictable... homing pigeons. 3 32 2 distracting /dɪˈstræktɪŋ/ I found his presence very distracting... airline. 3 32 33 strict /strɪkt/ Our teacher is very strict... was a best‐seller. 4 38 2 hooked /hʊkt/ My son got hooked on... other planets. 4 43 4 faked /feɪkt/ The whole story had been... sorrow. 4 44 Vocabulary 4 action‐packed /ˌækʃə n ˈpækt/ The action‐packed film had... of a coma. 5 48 3 structure /ˈstrʌktʃə/ His wife managed to put.... Progress Check 1 57 2 manufacture /ˌmænjˈfæktʃə/ The company is involved in.... Progress Check 1 58 5 knocked off /ˌnɒkt ˈɒf/ Jamie was knocked off his... CAE close‐up hijacked /ˈhaɪdʒækt/ John's truck was hijacked on... close‐up unrestricted /ˌʌnrɪˈstrɪktd/ Our hotel room gave us.... 6 61 CAE close‐up addictive /əˈdɪktɪv/ Cocaine is a highly addictive drug... take photos. 7 70 4 construct /kənˈstrʌkt/ The Empire State Building was... vitally important. 7 76 4 predict /prɪˈdɪkt/ Organisers are predicting a close race... each other telepathically. 7 77 2 conducted /kənˈdʌktd/ The police conducted a polygraph test.... 8 86 CAE close‐up sucked /sʌkt/ Suck these tablets, don't chew...) off /ˌlet ˈɒf/ 9 92 1 walked off /ˌwɔːkt ˈɒf/ He walked off without even.... 9 95 CAE close‐up evict /ɪˈvɪkt/ The neighbours were evicted for... Vocabulary 3 be convicted of /bi kənˈvɪktd əv, ɒv/ Paul was convicted of theft.... 9 96 Vocabulary 3 act as a deterrent /ˌækt əz ə dɪˈterənt/ These sentences act... young people. 9 96 Vocabulary 6 victim /ˈvɪktm/ Victims of crime can get... affairs. 10 99 1 extinct /ɪkˈstɪŋkt/ Activists fear that the tiger... CAE close‐up tucked away /ˌtʌkt əˈweɪ/ Harry's house is tucked...‐esteem. 11 118 4 addicted to /əˈdɪktd tə, tʊ/ I'm pretty much addicted to chocolate.... 11 119 Writing 1 react /riˈækt/ The audience reacted by shouting... equipment. 13 134 7 restricted /rɪˈstrɪktd/ There's only a restricted amount of... a subject. 13 136 3 predictor /prɪˈdɪktə/ Age is not a predictor of... future. 13 136 3 constructive /kənˈstrʌktɪv/ I don't mind constructive criticism, but.... 15 155 Vocabulary 4 introductory /ˌɪntrəˈdʌktə ri/ He gave a short introductory...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... по экспоненциальному закону ρs = A exp(Ea /kT), (1.2) где Ea — энергия активации, k — постоянная... N Nд + Nд ln . ∆G = Nд (W − T∆Sкол ) + kT N ln N + Nд N + Nд ∆Sконф = k ln... осцилляторов) равна Sкол = 3R0 [ln(kT/hν) + 1], где ν — частота колебаний атомов, R0... определена из условия ∂G/∂Nд = W − T∆Sкол + kT ln[Nд.равн /(N + Nд.равн... мало, получим Nд.равн = N exp(−W /kT). (3.5) Аналогичным образом может быть получена... на 3–5 межатомных расстояниях энергия EI ≈ kT. Это значит, что дальше этого... )Nv E2 exp − g(Nd − NZn ) kT . (3.9) Здесь первая предэкспоненциальная дробь называется... согласно статистике Больцмана равна W ∼ exp(−∆F/kT). (4.16) Вероятность образования критического зародыша...) в (4.16): W ∼ exp − 2 32σ3Tпл M2 . (∆L∆Tρ)2 kT (4.17) Аналогичные действия дают выражение... получаем nкр ≈ n1 exp(−∆F ∗ /kT), где n1 = P/kT — концентрация частиц в газовой фазе... выражением: V = 4πr ∗2 (ac P/(2πmkT )1/2 )(∆F ∗ /3πkT i2кр )1/2 n1 exp(−∆F ∗ /kT ). (4.23) Анализ полученного выражения... фактор учитывается с помощью множителя exp(−Q/kT), где Q — энергия активации процесса, контролирующего... объема расплава будет V ∼ exp(−Q/kT) exp(−∆F ∗ /kT). (4.24) Вероятность возникновения критических зародышей... изломов, количество которых пропорционально exp(−w/kT), где w — энергия, необходимая для образования... будет при низких пересыщениях: V ∼ (∆P)2 exp(−E/kT), (4.28) а при больших пересыщениях V ∼ ∆P exp(−E/kT), (4.29) где ∆P — пересыщение, а E — энергия испарения ... − Nd )Nv exp − p(T) = , (5.38) gNd kT где g — фактор вырождения, Nv — эффективная... больше: Cд = C0 exp(Wд /kT ), (7.7) 282 Глава 7. Легирование полупроводниковых материалов.... Средняя тепловая энергия колеблющихся атомов kT в зависимости 8.1. Возможные механизмы диффузии в твердых... обладает такой энергией, пропорционально exp(−Q/kT) согласно статистике Больцмана. Следует также... один атом будет равна f = Zν exp(−Q/kT). (8.7) Каков же детальный механизм отдельных..., согласно формуле (8.7) равна f = Zν exp(−Qi /kT ). (8.8) Как уже упоминалось, по междоузельному... преодоления барьера, пропорциональна exp(−Qa /kT). Однако изначально предполагалось, что вакансия... , а частота перескоков f = Zν exp(−Qa /kT ) exp(−Qv /kT). (8.9) Вакансионный механизм является основным... (8.7) для частоты прыжков атома f = Zν exp(−Q/kT). Тогда с учетом того, что D = fδ 2 /6 выражение... коэффициента диффузии примет вид: D = (Z/6) νδ2 exp(−Q/kT). (8.14) Обозначая νδ2 через D0 и принимая... зависимость коэффициента диффузии, D = D0 exp(−Q/kT), (8.15) где Q — энергия активации, а D0... удовлетворительно описываются формулой D = D0 exp(−Q/kT). Из таблицы видно сильное различие... с их коэффициентом диффузии соотношением Эйнштейна µ = (q/kT)D. Таким образом, центр полусферы после...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... условия (49.1) получаем Учитывая, что n = p/(kT) и (49.2) т. е. в условиях высокого вакуума выравнивания... приходится в среднем кинетическая энергия, равная kT/2, а на каждую колебательную степень свободы — в среднем энергия, равная kT. Колебательная степень «обладает» вдвое большей... является соотношение между величинами Пmin и kT. Пmin — наименьшая потенциальная энергия взаимодействия... разъединить молекулы, находящиеся в равновесии (r= r0); kT определяет удвоенную среднюю энергию, приходящуюся... (теплового) движения молекул. Если Пmin< >kT, то вещество находится в твердом состоянии..., определяемого расстоянием r0. Если ПminkT, то вещество находится в жидком состоянии... свободы (см. § 50), обладает энергией kT. Внутренняя энергия моля твердого тела...—1954) — итальянский физик. Если e ( Ei   ) /( kT ) >>1, то распределения Бозе — Эйнштейна (235... слишком высоких температурах выполняется неравенство kT< 0 небольшое число электронов с энергией, близкой... — Больцмана. Таким образом, при (Е–ЕF)>>kT, т.е. при больших значениях энергии, к электронам...) лишь в узкой области энергий (порядка kT). Следовательно, в процессе нагревания металла участвует.... § 73), а при низких температурах, когда T< >kT, то распределение Ферми — Дирака (235... атомов вещества замедлителя, т. е. равной приблизительно kT. Медленные нейтроны эффективны для возбуждения...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
...  = λT λT λ 1 2 – dP 0 (t, A) = – ; m ‘ t = a1 (mt , Kt , t) , m0 = m(t0 ) ; (5) K‘ t = a2 (mt , Kt , t) , K0 = K(t0 ) ; (6) (7) Здесь... следующие обозначения: (8) a1 = a1 (mt , Kt , t) = MN a(Yt , t) ; a2 = a2 (mt , Kt , t) = a21 (mt , Kt , t) + νP (t, A) dt . a21 = a21 (mt , Kt , t) = MN a(Yt , t)Yt0T ; – – число скачков пуассоновского В (1) принято: T + a21 (mt , Kt , t)T + a22 (mt , Kt , t) ; (9) dP (t, A) = – T m  2 = mT t1 mt2... математических ожиданий mt , ковариационной матрицы Kt и матрицы ковариационных функций K(t1 , t2... , t) dW0 + + 1 T  λ K2 λ , (4) 2 a22 = a22 (mt , Kt , t) = MN σ(Yt , t) ; – СтП в интервале времени... характеристических функций g1N (λ; t) = exp iλT mt − 1 T λ Kt λ ; 2 (3) (10) σ(Yt , t) = b(Yt , t)ν0 (t)b(Yt , t)T + c(Yt , t, v)c(Yt , t, v)T νP (t, dv) ; + Rq0 mt = M Yt , Kt = MN Y00 Yt0T , Yt0 = Yt... принять a(Yt , t) = a1 (mt , Kt ) + k1a (mt , Kt )Yt0 ; (13) b(Yt , t) = b0 (t) ; σ(Yt , t) = b0 (t)ν(t)b0 (t) = σ0 (t) , ∂ ∂mt T a0 (mt , Kt... ) , (15) (16) K‘ t = k1a (mt , Kt , t)Kt + Kt k1a (mt , Kt , t)T + σ0 (t) ; K0 = K(t0 ) ; (17) ∂K(t1... (m,  K)k(τ ) , k(0) = K 3    t dXt = a(Xt , t) + (14) T k1a (mt , Kt , t) =  Cij (t, τ ) = 0 ∀τ > t; (24)  ∞ ∞    |Aij (t, τ )| dτ < ∞ ; |Bil (t, τ )| dτ < ∞ ;    −∞ −∞ (25... интегралы: I0a = I0a (mt , Kt , t) = a1 (mt , Kt , t) = = MN a(Yt , t) ; (27) 5 Сложные...) в виде I1a = I1a (mt , Kt , t) = a21 (mt , Kt , t) = ϕ(Yt , t) = ϕ0 (mt , Dt , t) + k1... обозначения: I0σ = I0σ (mt , Kt , t) = a22 (mt , Kt , t) = 1/2 = MN σ  (Yt , t) . (29) Для... [3, 5, 6]: k1a = k1a (mt , Kt , t) = ∂ ∂mt T I0a (mt , Kt , t)T (30) sgn Yt . Пример... обыкновенных дифференциальных уравнений для mt , Kt и K(t1 , t2 ). Эти коэффициенты допускают дифференцирование по mt и Kt , так как под интегралом стоит...