Ракетный блок. PAL. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, м18.6
2ТопливоN2O4/UDMH
3Тяга, кН752.003
4Удельный импульс, с278
5Время работы, с142
6Масса (сухая), кг4550
7Масса (топлива), кг38000
8Двигательные установки 1xВикинг-6
9Диаметр, м2.2

Найдено 1000 документов по запросу «PAL». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot...ņēmumiem un nozares organizācijām; palīdzēt jaunajiem profesionāļiem uzs... šādas prasmes jaunajiem darba ņēmējiem palīdz attīstīt studijas un...ālistisku pieredzi un vieglākā veidā palīdz studējošajam ieg... un seminārus (angl. workshops). 5. Palīdzēt jaunajiem profesionāļiem uzs... absolventu41. Vienlaikus, Koledžas atbalsts, palīdzēt jaunajiem speciālistiem uzs...ā iesaistītos mācībspēkus, mācību palīgpersonālu (piemēram, bibliot...ības izstrādāšanas mērķis ir palīdzēt Koledžas akadēmiskajam...ētām iekšējām darba procedūrām. Ar šo projektu palīdzību Koledža ir nostiprin...žā notiek, tai skaitā, ar aptauju palīdzību. Koledžas Studiju... iekšējo normatīvo aktu palīdzību (skat. Pielikumu Nr... iekšējo normatīvo aktu palīdzību. Koledžas studiju...ītais akadēmiskais personāls, palīgpersonāls, kā arī studējo...ējuma anketas. Mācību līdzekļi un palīdzība studentiem Koledžā ir... nozares darba devējiem un palīdz studējošajiem pielietot... nolikums ir izstrādāts ar mērķi palīdzēt prakses organizācijā iesaist... uz nepieciešamajiem uzlabojumiem, tādējādi palīdzot studējošajam sagatavoties...ības izstrādāšanas mērķis ir palīdzēt HOTEL SCHOOL akadēmiskajam... SCHOOL valdes locekļi; 3.1.4. HOTEL SCHOOL palīgpersonāls. 4. Finansējuma pie... nozares pieprasītākajās profesijās un palīdzēt uzsākt karjeru vado... viesmīlības jomas profesijās un palīdz absolventiem uzsākt profesion...šām vajadzībām  Problēmu risināšana  Palīdzību piedāvājums un...ēmu risināšana  Ieteikumi un palīdzības sniegšana  Kompens...ības problēmas un ātrās palīdzības sniegšana  Gramatika... problēmas un izsaukt ātro palīdzību angļu valodā  tiek... konsultācijas: bezmaksas un maksas palīdzība, personīgie kontakti...ārstu un fizioterapeitu pakalpojumi, neatliekamās palīdzības kontakttālruņi. Kalnu...ēmu un datu bāžu uzturēšana, palīgdienesti un pārdošana  Darba... pārtika;  saprast procesus, kuri var palīdzēt kavēt pārtikas bojāšanos... pārtika; 2. izprast procesus, kuri var palīdzēt kavēt pārtikas bojāšanu...ēšanu. TĒMA 2: PROCESI, KURI VAR PALĪDZĒT KAVĒT PĀRTIKAS BOJĀŠANOS... PĀRTIKA TĒMA 2. PROCESI, KURI VAR PALĪDZĒT KAVĒT PĀRTIKAS BOJĀŠANU...  tiek izprasti procesi, kuri var palīdzēt kavēt pārtikas bojāšanos... pārtikas aprites uzņēmumos”, „Pirmās palīdzība” u.c. TĒMA 3: AKTUĀLAS...šām vajadzībām  Problēmu risināšana  Palīdzību piedāvājums un...ēmu risināšana  Ieteikumi un palīdzības sniegšana  Kompens...ības problēmas un ātrās palīdzības sniegšana  Gramatika... problēmas un izsaukt ātro palīdzību krievu valodā  tiek...ģistrēšana, pirmā medicīniskā palīdzība, kaitīgo ķīmisko...ību savienība, 2010; 2. Pirmā palīdzība. Rīga: Zvaigzne ABC... likums. Zvaigzne ABC, 2011; 7. Pirmā palīdzība. Rīga: Zvaigzne ABC... likums. Zvaigzne ABC, 2011; 9. Pirmā palīdzība. Rīga: Zvaigzne ABC...ītpunktu skaits: 2 Studiju kursa mērķis: Palīdzēt studentiem kļūt par efektīviem... pašpārliecinātiem darbiniekiem. Tas palīdzes studējošajiem ieg... koordinēšanu;  pārzināt faktorus, kas palīdz veicināt efektīvu viesu... koordinēšanu; 3. pārzināt faktorus, kas palīdz veicināt efektīvu viesu..., pārdošanas materiāli, elektroniskie palīglīdzekļi  Pārdošanas veicin...šām vajadzībām  Problēmu risināšana  Palīdzību piedāvājums un...ēmu risināšana  Ieteikumi un palīdzības sniegšana  Kompens...ības problēmas un ātrās palīdzības sniegšana  Gramatika... problēmas un izsaukt ātro palīdzību vācu valodā  tiek... pārtika; izprast procesus, kuri var palīdzēt kavēt pārtikas bojāšanos... aizsardzības prasības Pirmā palīdzība Valsts valoda       Istabu... iestādes administrācijas un palīgpersonāla darbu – atzīmējiet... profesionāli ■ Lektori vienmēr gatavi palīdzēt ■ Individuāla pieeja katram... diploms studiju programmā jums ir palīdzējis iegūt darbu? jā daļēji ir palīdzējis gandrīz nemaz nemaz... veidos: formāli (ar aptauju palīdzību) un neformāli... Studiju programmas īstenošanā iesaistītā palīgpersonāla uzskaitījums, kvalifik... nolikums ir izstrādāts ar mērķi palīdzēt prakses organizācijā iesaist...ības izstrādāšanas mērķis ir palīdzēt HOTEL SCHOOL akadēmiskajam...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... composite TV signal output in PAL or NTSC format. The LCD... z TV encoder – Support NTSC or PAL – Support CVBS signal – 10 bits... data format Colors Supports − − − − z Support PAL/NTSC TV out. 3-components (YUV... Input FIFO 1 FIFO 1 SER0 ` DMA1 PAL SER1 OSD Output FIFO LCD... Input FIFO 1 FIFO 1 SER0 SER1 PAL FRC FMT Output FIFO STN... OSD) DMA0 Input FIFO 1 SER0 PAL Output FIFO LCD/LCM Figure... more blank line. E.g. for standard PAL timing, Odd filed has 312... TVEPEH 29 28 NEWDES TVE PAL enable extra_halfline signal. RW KEEP... descriptor. 27 PALBP Indicate bypass pal in BPP8, and in OSD... and alpha blending. 0: use PAL; 1: not use PAL. 26 TVEN Indicate the..., LCDCMD0_PART2 0x1305004C, 0x1305005C, 0x130501CC Reserved PAL CMD EOFINT SOFINT Bit 31... 0: The data is data 28 PAL The descriptor contains a palette buffer. R PAL indicates that data being fetched ... into the palette RAM. If PAL =1, the palette RAM data is... the LCD. In bpp16 mode, PAL must be 0. 27:24 Reserved... FRM1 Use palette: add one PAL descriptor at the beginning of descriptor chain. PAL FRM When you need to... the steps shown below. FRM PAL FRM *Please notice that you... also You can not change PAL when Foreground 0’ s area == 0 or not... Controller Use palette: CMD PAL FRM CMD PAL CMD FRM CMD Change palette: FRM CMD PAL FRM CMD You can not change PAL when Foreground 0’ s area == 0. Or not....F0EN and during you change PAL, you can not change F0... CNUM>0 and CMD1 with CNUM=0): PAL CMD0 FRM CMD1 2 Stop DMA.... Features: z CVBS and S-video output z PAL and NTSC supported 377 JZ4760... SWRST CLBAR FINV ZBLACK CR1ST PAL SYNCT Reserved CBW YCDLY CGAIN... this for PAL TV set 8 PAL Set this to 1 for PAL TV set... 59 in decimal. RW In PAL mode CRBA value is 59... Input Input FIFO 1 FIFO 1 SER0 PAL SER1 OSD Output FIFO EPD_CTRL...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... Subsystem)················· 2.7 ISS の実験用冷凍・冷蔵庫 (MELFI) ····································· 2.1- 1 2.1- 1 2.2- 1 2.3- 1 2.3- 1 2.3- 2 2.3- 3 2.3- 4 2.4- 1 2.5- 1 2.6- 1 2.6- 1 3. STS-114 後に対処されたトラブル対策······································· 3.1 PAL ランプ除去の経緯························································ 3.2 ice/frost ランプのリスク······················································ 3.3 液体水素枯渇センサ(ECO センサ)の交換 ···························· 3.4 その他·············································································· (1) ギャップフィラーのトラブルへの対応 ································· (2) 耐熱ブランケットのトラブルへの対応 ································· (3) 打上げ時の鳥の衝突への対応 ············································· 3.1- 1 3.1- 1 3.2- 1 3.3- 1 3.4- 1 3.4- 1 3.4- 3 3.4- 4 -i- 4. シャトル/ISS の将来計画 ······················································ 4- 1 4.1 ISS...終了後、スペースシャトルには、STS-114でおきた外部燃料タンク (External Tank:ET)のPALランプの断熱材剥離への対応や、コロンビア号 事故後のCAIB勧告を反映した改良がさらに進められました。 (1) オービタの損傷を確認するためのカメラの増設 ① SRB(Solid Rocket Booster.../06版より) (2) ETのPALランプの除去 STS-114の打上げ時に、PALランプの断熱材が剥離し脱落したことが判明 しました。その対処として、ETの全てのPALランプ(約16.8kgの断熱材を使 用)が除去されました。(除去までの経緯につきましては、第3章をご覧くだ さい。) 図1.2-4 PALランプ(円内)除去前(左)と除去後(右) (NASA STS-121Press...)からの断熱材剥離等のトラ ブルを受けて、NASA は、STS-121 以降のスペースシャトルにいくつかの改良を加 えました。 3.1 PAL ランプ除去の経緯 STS-114 ミッションにおいて、打上げから 2 分 7 秒後(固体ロケットブースタ分離 から約 2 秒後)に、ET の液体水素タンクの PAL(Protuberance Airload)ランプ(配管 周辺の整流用の傾斜部)の断熱材(約 400g)が剥離して脱落したことが確認されました。 幸い、オービタの翼には衝突しなかったものの、STS... カメラがとらえた PAL ランプ断熱材の剥離 (NASA HP より) 3.1-1 STS-121 ミッション解説資料 3 章 STS-114 で当初使用する予定であったタンク(ET-120)を工場に戻して点検した 結果、PAL ランプに複数個のクラックが見つかりました。このクラックは断熱材内部 まで達する深いものであり、PAL ランプの断熱材の古い吹きつけ箇所だけでなく新た に改修した箇所からも見つかりました。 原因は極低温の推進剤を射点で 2 回充填する試験を実施したため、この時の熱サイ クルで発生したと結論づけられました。 このトラブルを受け、NASA は PAL ランプを全て除去することとしました。ただ し、PAL ランプが無い場合は、上昇時にケーブルトレイとタンクの加圧用配管に加わ る空力負荷が増大する可能性があるため、その影響を確認するための数値流体解析と 風洞実験が実施され、その結果を基に解析・評価が行われました。その結果、PAL ラ ンプなしでもこれらが問題ない範囲であることが確認されました。 液体酸素側 PAL ランプ 液体水素タンク側 PAL ランプ 図 3.1-2 除去された PAL ランプの場所(CAIB 事故報告書より) 3.1-2 STS-121 ミッション解説資料 3 章 図 3.1-3 PAL ランプ除去後の ET(NASA KSC... では新しく設計したものではなく、元のままの 形状の ice/frost ランプで飛行を行うことが決定されました。STS-121 用の ET では複 数箇所の改良を行うことは避け、まずは PAL ランプの除去の影響を確実に見極める ことにしました。 なお、この ice/frost ランプからの断熱材剥離のリスクを避けるために NASA は、 Low Q ミッションプロファイルを採用して対応します。Low... は今後も改良を継続する方針で、STS-121 以降のミッションでは必要な改 良を実施していく予定です。 3.2-1 STS-121 ミッション解説資料 3 章 加圧ラインのフランジ 部に合わせた形状 PAL ランプを削除し たために新しく作成 された ice/frost ラン プの一部 PAL ランプを 切除した部分 図 3.2-1 ice/frost ランプ(NASA HP より) ice/frost ランプから の剥離 (L+154.8 秒に発生) PAL ランプからの大 きな剥離 (L+127.1 秒に発生) 図 3.2-2 STS-114 で発生した ice/frost... Martin社HPより) 付録1-2 STS-121ミッション解説資料 付録1 液体酸素供給配管 (オービタとの後方結合部) 液体水素供給配管 (オービタとの後方結合部) 液体酸素供給ラインのベローズ部 (3箇所:図8を参照) バイポッド・ストラット (オービタとの前方結合部) LH2 PAL ランプ バイポッドランプ (STS-114から廃止) 後方SRB固定部 オービタへの液体酸素供給配管 (LO2 Feedline...)タンク LH2 PAL ランプ (STS-121から廃止) 液体酸素加圧配管、 ケーブルトレイ 液体水素タンクの加圧配管 (手前の細い配管) 液体酸素タンクの Ice/Frostランプ (計12個) 液体水素タンク・インタータンク・ 前方SRB固定部 フランジ (液体水素タンクとインタータンク 間の接合部) インタータンク 液体酸素 PAL ランプ (STS-121から廃止) PAL(Protuberance...ミッション解説資料 付録1 Ice/Frostランプからの剥離 (L+154.8secに発生) 重量0.1ポンド (約45g) 拡大写真 PAL ランプからの大きな剥離 (L+127.1secに発生) 重量0.9-1.0ポンド (約450g) 図3 STS-114...で使われたET-121(バイポッドランプ を外す等の改造が行われた) (2005年3月) STS-121用にさらにPALランプを削除したET-119 (2006年2月) 注:白っぽい部分は断熱材の 施行をやり直した部分である。 この断熱材は、時間が経つと 酸化して褐色に変色する。 図4 STS-114...タンク加圧ライン (打上げ直前にヘリウムで加圧し、メイン エンジン点火後は水素ガスで加圧) LOXフィードライン・ 支持ブラケット (打上げ直前にヘリウムで加圧し、メイン エンジン点火後は酸素ガスで加圧) ケーブルトレイ (電気配線を収納) インタータンク LH2タンク 断熱フォーム(断面) 作業用の足場 LH2タンクの PALランプ (STS-121以降廃止) PALランプ(切開した部分) 図9 ETのPALランプ部 (写真:Lockheed Martin社HPより) 付録1-10... (STS-51, 80) 軌道上交換ユニット オービタ・スペース・ビジョン・システム EVA クレーン 精密エアベアリング設備 PFR 取り付け装置 PAL Protuberance Airload (ET)突起部の空力負荷軽減(整流ランプ) PAO Public...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
...; Автоматическое определение и воспроизведение сигналов форматов PAL/NTSC; 10-кратное увеличение изображения... видеосигнала поддерживает стандарты видеосистемы (Format): PAL, NTSC. Нажмите кнопки для переключения... строке выбирается выходной стандарт видеосистемы: PAL-M, PAL-N(Arg.), PAL-N(non Arg.), NTSC-M(Japan), NTSC-M(RS170A), PAL-B, D, G, H, I. B. LCD В данной строке выбирается отображение... A. Format Формат входного видеосигнала: PAL-M, PAL-N(Arg.), PAL-N(non Arg.), NTSC-M(Japan), NTSC-M(RS170A), PAL-B, D, G, H, I. B. Peak Уровень входного видеосигнала: PAL измеряется в мВ, для... в IRE. C. Sync Уровень синхроимпульса видеосигнала: PAL измеряется в мВ, для NTSC в IRE. D. Burst Уровень цветности сигнала: PAL измеряется в мВ, для NTSC в IRE... на осциллографе. Табл.2 Характеристики видеосигнала PAL/NTSC. NTSC Уровень видеосигнала (Video...) 1000±200 мВ (mV) 25 PAL Уровень цветности сигнала (COLOR BURST... данных представленных в табл. Характеристики видеосигнала PAL/NTSC, то, возможно, он будет...): PAL (M), PAL (B D G H I), PAL (CN), NTSC (M), NTSC-M(RS170A), PAL-B, D, G, H, I. F. Amplitude – амплитуда входного видеосигнала (в мВ для PAL... питания Тест видеосигнала Выбирается автоматически PAL/NTSC ЖК-дисплей, 3.5 дюйма, разрешение...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... SERIES Red Steel 2 Preorder Pack (PAL) Metal Gear Rising Revengeance (English... Life: Next Chapter - Wii [UK Pal Edition - not suitable for US... Game [Japan Import] Prototype (Xbox360)(PAL Systems Only) Farm Frenzy Harvest... the White Witch Wizard's GERMAN PAL REGION FREE Edition Pla ystation...: Kingdoms (Jewel Case) - PC Typing Pal 3.0 - 2 Games For Developing Skills While... (2010) Perfect Dark Zero (Classics) PAL Format Zhu Zhu Pets: Wild... Playstation 3 Game Region Free Ntsc Pal Consoles Desperate Escape Man vs... Ps3 Sleeping dogs limited edition (Pal) Playful Bets - Strip Poker Interactive... 2 [Japan Import] Call of Duty 3 (Pal & Hd Version) - Ps3 Platinum Edition... Hell Highway Playstation 3 Game Ntsc Pal Consoles 4X Dvd-Rom 4 Gb... Deception Explorer Collectors Edition European Pal Pegi Ps3 Tom Clancy's HAWX... Masterpiece: The Moonstone Xenoblade Chronicles (PAL) Europe Import Dark Messiah of... Reigns X360 Batman: Arkham Asylum (PAL & HD Version) - PS3 Platinum Edition...] Pandora's Tower - Special Edition (Wii) {PAL} Limited Edition {UK Release} Metal... Import] Tales of Graces f (PS3) - PAL version Chess Sudoku MotionSports X360... Bridge SOLITAIRE DOZEN GOLD MAG (PAL Format) White Album: Tsuzurareru Fuyu...: English, Spanish, Dutch, Portu guese) [PAL Edition] Xbox 360 GAME GameCyberStore... IMPORT - Region Free - NTSC and PAL systems) Top Gun Hard Lock..., Portuguese Langua ge) [WORLDWIDE COMPATIBLE PAL Edition] PlayStation 3 PS3 GAME GameCyberStore...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
... Формат ОС Видео Вход NTSC/PAL (авто определение) Embedded Linux с специальным... H.264 NTSC: 720x480/720x240/360x240 PAL: 720x576/720x288/360x288 12/8 линейных.../С, 2CIF 240КАДР/С & CIF 480КАДР/С (дуплекс) PAL: D1 100 КАДР/С, 2CIF 200... NTSC: D1/2CIF/CIF 240КАДР/С PAL: D1/2CIF/CIF 200КАДР/С Скорость... 480 NTSC (400 PAL) / 960 NTSC (800 PAL) CIF Режим Записи Качество.../С, 2CIF 240КАДР/С & CIF 480КАДР/С (дуплекс) 3 PAL: D1 100 КАДР/С, 2CIF 200... NTSC: D1/2CIF/CIF 240КАДР/С PAL: D1/2CIF/CIF 200КАДР/С Скорость... 480 NTSC (400 PAL) / 960 NTSC (800 PAL) CIF Поиск Детектор Потери... видео сигнала 1 Vpp NTSC или PAL. При конвертировании в другие типы передачи... определения видео формата (NTSC or PAL) убедитесь, что камера подключена к 1 видео... пределом 30 КАДР/С (NTSC – 25 PAL) для каждой камеры (запись в реальном... NTFS или 400 КАДР/С для PAL, каждый 704x240 кадр (2 CIF) в секунду... форматом NTSC: 704x480 / 704x240 / 352x240 PAL: 704x576 / 704x288 / 352x288 Aud: Выделите... форматом NTSC: 704x480 / 704x240 / 352x240 PAL: 704x576 / 704x288 / 352x288 Нажмите Нажмите... Модель: Отображается модель видеорегистратора. NTSC/PAL: Отображение текущего видео формата, определяется...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не... с АРД, видеовыход 1 Вольт/75 Ом (PAL/CCIR), отношение сигнал/шум, не...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.32/5
... кадров в секунду для NTSC или PAL соответственно. Активизация записи при тревожном... характеристики Формат видеоизображения Видеовход NTSC/PAL Четыре (EDSR400) или шесть (EDSR600... при записи 720x484 (NTSC), 720x576 (PAL) Память Compact Flash Разъем для.../50 полей в секунду в системах NTSC/PAL Режим записи Скорость записи Скорость.../50 полей в секунду в системах NTSC/PAL Поиск изображений для воспроизведения По..., какая используется система: NTSC или PAL. (5) Версия: текущая версия программного обеспечения... - 60 кад./с (NTSC)/50 кад./с (PAL). (5) Установка: для записи по таймеру... - 60 кад./с (NTSC)/50 кад./с (PAL). Качество: Качество видеозаписи регулируется путем... - 60 кад./с (NTSC)/50 кад./с (PAL). Качество: качество видеозаписи регулируется путем... размер:720x480/720x576 для NTSC/PAL. Маленький размер:352x240/352x288 для NTSC/PAL. (2) Отметка времени: Вкл.: при копировании... - 60 кад./с (NTSC)/50 кад./с (PAL). (3) Вход по паролю: включение и отключение...: "Запись", "Максимум 60 (NTSC)/50 (PAL)". Чтобы прекратить запись, нажмите на... при тревоге 60 (NTSC)/50 (PAL) кад./с. В этом случае экран будет...,5 7168,5 6349,2 Ед. изм: час PAL Скорость записи Минимальное (кад./с) 15...,4 8465,6 12698,4 Ед. изм: час PAL Скорость записи Минимальное (кад./с) 15...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
..., Antonio S. Ana Pal, A.K. (pub. 1992) Pal, J. (pub. 1986) Pal, K.P. (pub. 1968) Pal, Mahendra (pub. 1970) Palacios-Prü, Ernesto L. (pub. 2000) Pal... Page Pages Pai Paine Pal Palacios-Prü Paláez Palagetti Palamedi Palaniswami... Parguey-Leduc Paes A.K. Pal bis J. Pal K.P. Pal M. Pal Palacios-Prü Paláez Palag. Palamedi Palan...) Singh, K.D. (pub. 1978) Singh, Krishna Pal (pub. 1972) Singh, Lal Behari...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.27/5
.../50 кадров в секунду в форматах NTSC/PAL и моментально воспроизводить события. Видеомагнитофон имеет... 60 полей (50 полей в системе PAL); „ быстрый поиск по дате или... Разрешение изображения 720x484 (NTSC), 720x576 (PAL) Энергонезависимая память встроенный разъем для.../50 полей в секунду в системах NTSC/PAL Скорость воспроизведения 60/50 полей в секунду в системах NTSC/PAL Поиск изображений для воспроизведения по... установлена от 2 или 3 (NTSC или PAL соответственно) до 960 часов. Если... 1-60 или 1-50 (NTSC или PAL соответственно) кадров в секунду. (5) QUALITY (качество... от 2 (в системе NTSC) или 3 (в системе и PAL) до 960 часов. (2) QUALITY (качество... скорость - 2 или 3 часа для систем PAL и NTSC соответственно. Минимальная скорость записи... скорость - 2 или 3 часа для систем PAL и NTSC соответственно. Минимальная скорость записи... 5949 ч 0.166 8924 ч 0.125 11851 ч PAL Время записи (часов) 3 6 12 24... уровнем помех. Время записи (часов) PAL Время записи (часов) 3 6 12 24...